x
הרב אליהו נקש

הרב אליהו נקש - להתייעץ עם האישה

הרב אליהו נקש

מה התועלת הגדולה שיש לאדם שרגיל להתייעץ עם אשתו בכל דבר? הרב אליהו נקש במסר חשוב לכל זוג

(אורך 4:15)