הרב ברוך רוזנבלום

פרשת ניצבים תשפ"א - הכנה לראש השנה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

שיעור תורה עם הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ניצבים תשפ"ב