הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - השכר על מסירות נפש

הרב חיים זאיד

למה זוכה אדם שמתאמץ ומקיים את המצוות גם מתוך הקושי? הרב חיים זאיד בשיחה מחזקת על השכר של מסירות נפש למען מצווה

(אורך 18:29)