הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: שכר המצוות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 27

תמלול ההרצאה

1
00:00:17,400 --> 00:00:19,920
פרקי אבות, פרק ד', משנה ב'.

2
00:00:39,960 --> 00:00:42,240
בן עזאי, גם הוא,

3
00:00:42,320 --> 00:00:45,080
כמו שבמשנה הקודמת ראינו את דברי בן זומא,

4
00:00:45,160 --> 00:00:49,520
שדיבר על ארבעת הנושאים
שכל אדם שואף ומאחל לעצמו,

5
00:00:50,080 --> 00:00:53,680
שניהם לא נקראו בשמם הפרטי,
אלא על שם האבא,

6
00:00:54,880 --> 00:00:58,320
כי נפטרו צעירים.
שמם האמיתי היה שמעון, של שניהם,

7
00:00:59,400 --> 00:01:02,200
ולא הגיעו לסמיכה לרבנות,

8
00:01:02,320 --> 00:01:06,000
אז לא רצו להזכיר את שמם בלי התואר "רב",

9
00:01:06,080 --> 00:01:07,840
אז קראו להם על שם האבא.

10
00:01:08,440 --> 00:01:11,840
ובן עזאי אומר, אחד מגדולי התנאים,

11
00:01:13,720 --> 00:01:16,480
"הווי רץ למצווה קלה כבחמורה".

12
00:01:17,240 --> 00:01:21,320
כלומר, יש אנשים
שכשרואים מצווה גדולה,

13
00:01:21,720 --> 00:01:26,200
מתמסרים אליה,
אבל מצווה קלה, מרגישים מה בכך.

14
00:01:27,080 --> 00:01:30,520
למשל, אדם שטובע בים.

15
00:01:32,760 --> 00:01:35,560
חברו רואה דבר כזה,
אפילו מי שלא מכיר אותו,

16
00:01:35,840 --> 00:01:38,240
והוא יודע לשחות, יודע להציל,

17
00:01:38,680 --> 00:01:42,440
מיד מזנק לתוך המים,
עושה כל מה שבידו כדי להציל.

18
00:01:42,720 --> 00:01:45,160
מצווה גדולה, להציל נפש אחת.

19
00:01:46,360 --> 00:01:49,120
אבל לחייך לשני ברחוב הוא לא מרגיש צורך,

20
00:01:49,440 --> 00:01:52,320
כי לחייך זה קל בעיניו,
לא נראה לו דבר חשוב.

21
00:01:53,360 --> 00:01:54,720
וחז"ל אמרו:

22
00:02:00,560 --> 00:02:02,360
אדם שהוא עייף ויגע

23
00:02:02,760 --> 00:02:05,840
ומביאים לו כוס חלב
שמרענן אותו, מחיה אותו,

24
00:02:05,920 --> 00:02:07,600
מזין אותו, מרווה אותו,

25
00:02:09,280 --> 00:02:10,560
זה נשמע חשוב,

26
00:02:11,160 --> 00:02:15,200
אבל פעמים שחיוך שהאדם מחייך לחברו,

27
00:02:16,000 --> 00:02:18,720
עוזר לו יותר מאדם שהשקהו חלב.

28
00:02:19,160 --> 00:02:20,720
החיוך יכול לתת חיות.

29
00:02:20,800 --> 00:02:23,560
יש אנשים מרגישים,
קמים בבוקר בלי מצב רוח,

30
00:02:23,640 --> 00:02:26,480
מרגיש כבוי, יש לו קשיים, התמודדויות,

31
00:02:26,760 --> 00:02:31,040
ופתאום אדם מחייך אליו,
"מלבין שיניו לחברו".

32
00:02:31,120 --> 00:02:32,800
כלומר, לא חיוך מאולץ.

33
00:02:33,120 --> 00:02:36,480
יש חיוך שאדם מחייך, אבל זה חיוך מאולץ.

34
00:02:36,560 --> 00:02:41,120
הוא, לא נעים לו שלא לחייך,
אז הוא מחייך, אבל זה לא בא מהלב.

35
00:02:41,440 --> 00:02:45,760
"מלבין שיניו לחברו",
זה חיוך, מה שקוראים היום, מאוזן לאוזן.

36
00:02:46,160 --> 00:02:48,160
שהשיניים כבר נראות.

37
00:02:48,560 --> 00:02:52,840
"גדול המלבין שיניו לחברו
יותר ממשקהו חלב".

38
00:02:53,520 --> 00:02:57,400
אז נכון, להציל אדם בים
זו מצווה גדולה, מציל נפש מישראל,

39
00:02:57,960 --> 00:03:03,440
אבל אומר התנא:
גם מצווה שהיא קלה בעיניך, אל תזלזל בה.

40
00:03:03,520 --> 00:03:06,600
"הווי רץ למצווה קלה כבחמורה",

41
00:03:08,000 --> 00:03:10,000
ש"שכר מצווה מצווה".

42
00:03:11,480 --> 00:03:13,400
אדם שמתחיל במעשה טוב

43
00:03:13,720 --> 00:03:16,520
פתאום יראה שהוא מתקדם
למקומות הרבה יותר גבוהים,

44
00:03:16,600 --> 00:03:18,280
אפילו מתחיל בדבר קטן.

45
00:03:18,840 --> 00:03:23,120
כמו שיש נשים שרוצות להתחזק בצניעות,

46
00:03:23,680 --> 00:03:25,640
אבל היא מרגישה שקשה לה להשתנות.

47
00:03:25,720 --> 00:03:28,560
לאישה הכי קשה
לשנות את ההופעה החיצונית שלה.

48
00:03:29,280 --> 00:03:31,000
אז אם היא אומרת: "טוב, זה לא בשבילי",

49
00:03:31,080 --> 00:03:32,760
היא באמת אף פעם לא תתקדם.

50
00:03:33,120 --> 00:03:36,280
אבל אם היא אומרת לעצמה:
"אני אתחיל רק בשבת,

51
00:03:36,440 --> 00:03:38,320
"בשבת אני עוברת לחצאיות,

52
00:03:38,400 --> 00:03:41,080
"בשבת לא לובשת יותר מכנסיים, רק חצאיות",

53
00:03:41,960 --> 00:03:43,400
זו התקדמות.

54
00:03:43,480 --> 00:03:47,800
פתאום היא רואה את עצמה בראי
עם חצאית, עם כיסוי ראש.

55
00:03:48,160 --> 00:03:50,000
היא רואה את עצמה כמו מלכה.

56
00:03:50,160 --> 00:03:52,280
מי שראה פעם את מלכת אנגליה,

57
00:03:53,040 --> 00:03:54,960
תמיד הולכת בלבוש מכובד,

58
00:03:55,040 --> 00:03:57,400
אף פעם היא לא תצא
לרשות הרבים עם מכנסיים,

59
00:03:57,840 --> 00:04:00,320
נראה כאילו היא למדה ב"בית יעקב" בירושלים,

60
00:04:00,720 --> 00:04:02,480
לפי כל תקנון הצניעות.

61
00:04:02,600 --> 00:04:05,080
יוצאת לרשות הרבים, תמיד יש לה כיסוי ראש,

62
00:04:05,280 --> 00:04:07,080
כי היא מרגישה מכובדת.

63
00:04:07,320 --> 00:04:09,520
אישה בשבת מסתכלת בראי, אומרת:

64
00:04:09,600 --> 00:04:12,040
"איך אני נראית כל השבוע
ואיך אני נראית עכשיו".

65
00:04:12,600 --> 00:04:15,320
מתחילה לפתח געגועים להופעה של צניעות.

66
00:04:15,720 --> 00:04:19,120
עוברת גם ליום ראשון,
לאט לאט מוסיפה עוד ועוד

67
00:04:19,200 --> 00:04:21,280
עד שמגיעה לשלמות הרוחנית.

68
00:04:21,480 --> 00:04:23,720
כך גם גבר רוצה להתחזק.

69
00:04:24,520 --> 00:04:26,760
אומר: "רק בשבת כיפה וציצית".

70
00:04:26,840 --> 00:04:30,720
ניקח ציצית מתחת הבגדים,
כיפה, מכניסת שבת עד מוצאי שבת.

71
00:04:31,560 --> 00:04:33,480
אבל הוא אומר: "אבל כל השבוע אני לא כך".

72
00:04:33,600 --> 00:04:35,760
תתחיל בזה, לאט לאט,

73
00:04:35,920 --> 00:04:37,840
אחר כך תוסיף עוד, תתקדם עוד.

74
00:04:37,960 --> 00:04:40,720
כל מצווה גוררת מצווה. זה טבעה של מצווה,

75
00:04:41,040 --> 00:04:45,400
שהיא תמיד גורמת לאדם
לרצות להתעלות עוד, ואדרבה,

76
00:04:45,480 --> 00:04:49,480
אדם ששואל, הדרך הנכונה לייעץ לו,

77
00:04:49,640 --> 00:04:52,760
שיבנה את עצמו בשלבים.
לא בבת אחת ייקח הכול.

78
00:04:53,400 --> 00:04:57,600
אם לוקח הכול בבת אחת,
זה כמו אדם שיוצק תקרה לפני שיש קירות.

79
00:04:57,680 --> 00:04:58,880
הכול קורס.

80
00:04:59,120 --> 00:05:01,560
צריך לבנות בשלבים, קומה ועוד קומה.

81
00:05:01,840 --> 00:05:04,080
הכלל, תמיד להתקדם צעד אחד,

82
00:05:04,200 --> 00:05:07,040
לשמוח בטוב שאתה עושה, כל אדם בדרגה שלו.

83
00:05:07,120 --> 00:05:10,240
מי שהוא כבר במקום גבוה,
תמיד יש איפה לעלות הלאה.

84
00:05:11,040 --> 00:05:15,280
לשמוח בטוב שעושה,
להתייצב ואז לעלות עוד קומה.

85
00:05:15,680 --> 00:05:19,480
אם האדם פתאום מרגיש עומס גדול,
זה אומר שהוא לקח על עצמו יותר מדי,

86
00:05:19,560 --> 00:05:23,960
מעבר לכוחות. יאט עכשיו, יתרגל, יתארגן

87
00:05:24,160 --> 00:05:25,680
ושוב יתקדם הלאה.

88
00:05:25,960 --> 00:05:28,560
לכן גם חשוב כל אדם,
שיהיה לו רב שהוא מתייעץ איתו,

89
00:05:28,640 --> 00:05:29,760
"עשה לך רב".

90
00:05:29,840 --> 00:05:32,120
אז הרב מדריך אותו:
"כאן אתה צריך להתקדם יותר,

91
00:05:32,200 --> 00:05:34,640
"פה אתה צריך יותר לרוץ, פה יותר להאט",

92
00:05:35,000 --> 00:05:37,600
לפי קצב המסוגלות שלו, לפי היכולת שלו,

93
00:05:37,800 --> 00:05:41,120
עד שהוא מגיע באמת לשלמות אמיתית,

94
00:05:41,200 --> 00:05:44,440
נעשה עובד השם מתוך אהבה, מתוך שמחה.

95
00:05:44,800 --> 00:05:46,840
עבודת השם, לא טוב שהיא תהיה מתוך לחץ

96
00:05:46,920 --> 00:05:50,760
ותחושה של מרמור ותסכול
ועצבות והתכווצות עצמית.

97
00:05:51,320 --> 00:05:53,120
"עבדו את ה' בשמחה".

98
00:05:53,200 --> 00:05:58,480
הקב"ה הוא לא מלך עריץ
שרוצה העיקר שיביאו לו מס כדי שהוא ייהנה.

99
00:05:58,840 --> 00:06:01,760
מלך שאוהב את האזרחים,
גם כשהוא דורש מהם מס,

100
00:06:01,880 --> 00:06:04,880
כל המטרה שלו,
שלהם יהיה טוב, שלמדינה יהיה טוב,

101
00:06:04,960 --> 00:06:08,360
שהוא יוכל להכין להם
תשתיות טובות, שכולם ישמחו.

102
00:06:08,640 --> 00:06:11,480
מלך כזה לא אוהב לראות
שאנשים מביאים לו מס

103
00:06:11,560 --> 00:06:13,680
כשהם עם פנים נפולות ומדוכאים,

104
00:06:13,760 --> 00:06:15,840
כי זה לטובתם, הוא רוצה שיהיו שמחים.

105
00:06:15,960 --> 00:06:17,520
"עבדו את ה' בשמחה".

106
00:06:17,680 --> 00:06:21,200
לכן הכלל תמיד, לעלות קומה, להתייצב,

107
00:06:21,400 --> 00:06:24,200
לשמוח בטוב שעושים ולעלות עוד קומה.

108
00:06:24,920 --> 00:06:27,400
יש אנשים שלא רגילים לשמור שבת.

109
00:06:28,480 --> 00:06:33,400
העצה, להגיד לו: "אפילו תתחיל
ללכת לבית הכנסת בערב שבת".

110
00:06:33,800 --> 00:06:35,680
עד היום לא הלך לבית הכנסת בכלל,

111
00:06:36,160 --> 00:06:39,400
לא בערבי שבת ולא ביום שבת.
הוא רגיל לנסוע, לטייל.

112
00:06:40,080 --> 00:06:41,960
לך לבית הכנסת בערב שבת.

113
00:06:42,280 --> 00:06:45,960
אפילו תגיע באמצע התפילה,
אבל תתחיל, תשמע את ה"לך דודי",

114
00:06:46,040 --> 00:06:47,800
תתפלל ערבית, תחזור לבית.

115
00:06:48,240 --> 00:06:49,760
אבל הוא אומר: "אחר כך אני נוסע".

116
00:06:49,960 --> 00:06:53,320
תתחיל בזה, תתחיל קודם כול
לבוא לבית הכנסת בערב שבת.

117
00:06:53,720 --> 00:06:56,640
אחר כך תוסיף עוד לאט לאט,
לבוא גם בשבת בבוקר,

118
00:06:56,720 --> 00:06:59,600
אפילו תבוא בקריאת התורה,
אבל תתחיל, תתחיל להתרגל

119
00:06:59,920 --> 00:07:02,080
להכניס את עצמך לאווירה רוחנית.

120
00:07:02,360 --> 00:07:05,120
קידוש בערב שבת, מוצאי שבת, הבדלה.

121
00:07:05,400 --> 00:07:07,960
יש הרבה כאלה שעושים קידוש בערב שבת,

122
00:07:08,280 --> 00:07:10,360
אבל לא עושים הבדלה במוצאי שבת.

123
00:07:10,440 --> 00:07:13,760
נראה להם כזה לא עם משמעות גדולה.

124
00:07:14,080 --> 00:07:18,160
כי בכניסת שבת יושבים ליד השולחן
עם סעודה וארוחה, עושים קידוש,

125
00:07:18,480 --> 00:07:21,480
אבל הבדלה נראה,
מה זה? זה משהו קטן בסך הכול.

126
00:07:21,560 --> 00:07:22,800
וזה לא נכון.

127
00:07:22,960 --> 00:07:25,680
התורה אומרת: "זכור את יום השבת לקדשו".

128
00:07:26,840 --> 00:07:29,840
"זכור", לא זיכרון, אלא להזכיר בפה,

129
00:07:29,920 --> 00:07:31,680
כמו "זכור את אשר עשה לך עמלק",

130
00:07:31,760 --> 00:07:33,000
שזה להזכיר בפה.

131
00:07:33,080 --> 00:07:36,600
איך מזכירים בפה? בכניסתו וביציאתו.

132
00:07:36,960 --> 00:07:38,480
מצוות עשה מהתורה

133
00:07:38,760 --> 00:07:43,640
לקבל את השבת על ידי קידוש
ולהיפרד מהשבת על ידי הבדלה.

134
00:07:43,920 --> 00:07:47,000
יש עוד קידוש בבוקר,
אחרי הלילה, חוזרים מבית הכנסת,

135
00:07:47,080 --> 00:07:49,560
חכמים תיקנו גם קידוש של שחרית,

136
00:07:49,920 --> 00:07:51,520
שזה גם חשוב מצד עצמו,

137
00:07:51,880 --> 00:07:55,240
אבל קידוש בכניסת שבת,
הבדלה במוצאי שבת, זה מן התורה.

138
00:07:55,480 --> 00:07:58,120
אדם מתחיל בזה.
הוא אומר: "אבל תראה, אני..."

139
00:07:58,240 --> 00:08:01,880
שמעתי את זה מאנשים. הוא אומר:
"אבל אני מעשן בשבת, מה יעזור?"

140
00:08:02,240 --> 00:08:04,480
זה לא נכון, תתחיל צעד, תתקדם.

141
00:08:04,760 --> 00:08:08,280
כל דבר טוב שאתה עושה,
תטפח לעצמך על השכם

142
00:08:08,360 --> 00:08:10,120
שהצלחת, התקדמת.

143
00:08:10,760 --> 00:08:13,880
אתה מעשן? כמה אתה מעשן,
עשרים סיגריות בשבת?

144
00:08:14,080 --> 00:08:15,960
כל יום 20 סיגריות, כולל שבת?

145
00:08:16,080 --> 00:08:20,400
בשבת תפחית כמה מהן. תחליט:
"אני מהיום במוצאי שבת צריך לראות

146
00:08:20,680 --> 00:08:22,800
"חמש סיגריות שנשארו בקופסה".

147
00:08:23,240 --> 00:08:26,240
התקדמת. אף על פי שהוא עדיין מעשן.

148
00:08:26,360 --> 00:08:29,520
באמצע העישון נרגע,
הייתה לו תאווה לסיגריה, עישן,

149
00:08:29,800 --> 00:08:31,920
באמצע נרגע. אל תמשיך לעשן.

150
00:08:32,640 --> 00:08:35,880
כל שאיפה זה עוד הבערה, עוד חילול שבת.

151
00:08:36,200 --> 00:08:40,040
תניח את הסיגריה במאפרה,
גם לא מכבים בשבת, תניח אותה.

152
00:08:41,280 --> 00:08:43,200
אתה מדליק 15 סיגריות?

153
00:08:43,440 --> 00:08:46,560
תכין נר נשמה מלפני שבת, לא במצית.

154
00:08:46,880 --> 00:08:49,520
חסכת עוד 15 חילולי שבת של הבערות.

155
00:08:49,880 --> 00:08:51,320
כך כל דבר ודבר,

156
00:08:51,400 --> 00:08:54,520
האדם צריך להתחיל בדברים
קטנים, להתקדם הלאה.

157
00:08:54,800 --> 00:08:56,720
מצווה גוררת מצווה.

158
00:08:56,880 --> 00:09:00,200
כשאדם מתחיל בדבר קטן, זאת טבעה של מצווה,

159
00:09:00,280 --> 00:09:02,400
שאדם מקבל אור פנימי.

160
00:09:02,480 --> 00:09:06,600
יש אנשים שפעם אחת התנדבו
בבית חולים לעזור לנזקקים,

161
00:09:06,800 --> 00:09:12,000
מאז לא יכולים שיעבור עליהם שבוע
בלי שילכו לעזור לאנשים בבתי חולים,

162
00:09:12,240 --> 00:09:16,680
בבתי אבות. המצווה גוררת מצווה.
הנשמה צמאה לרוחניות.

163
00:09:16,760 --> 00:09:20,880
אז כל מעשה טוב שהאדם עושה,
צמא לעוד, מתקדם עוד.

164
00:09:21,600 --> 00:09:24,360
ובאמת כתוב שהקב"ה אומר לישראל:

165
00:09:24,720 --> 00:09:27,800
"פתחו לי פתח כפתחו של מחט

166
00:09:28,080 --> 00:09:32,480
"ואני אפתח לכם פתח
שעגלות וקרוניות נכנסות בו".

167
00:09:33,760 --> 00:09:35,800
הפתח של המחט, כמה הוא קטן?

168
00:09:36,880 --> 00:09:39,200
אפילו להכניס חוט תפירה לפעמים קצת קשה.

169
00:09:39,920 --> 00:09:42,400
והקב"ה אומר לעם ישראל: תתחילו בזה,

170
00:09:42,480 --> 00:09:46,320
פתחו לי פתח אפילו כפתחו של מחט,
כמו החור הקטן שנמצא,

171
00:09:46,760 --> 00:09:49,160
כשאתם תתחילו, איך כתוב בפסוק?

172
00:09:49,240 --> 00:09:51,000
"מושכני אחריך נרוצה".

173
00:09:51,120 --> 00:09:55,040
פתאום אתה רוצה שפע גדול
של תשוקה לרוחניות, עלייה,

174
00:09:55,160 --> 00:09:58,960
והכול מתוך שמחה,
כי באמת נשמת האדם היא רוחנית.

175
00:09:59,040 --> 00:10:02,920
כשלמדנו כאן את ספר קהלת,
ראינו את דברי שלמה המלך שאומר:

176
00:10:06,960 --> 00:10:11,880
יש כאן יסוד גדול במי שמחפש
אושר וסיפוק ושמחת חיים.

177
00:10:12,320 --> 00:10:15,440
אומר שלמה המלך:
תדע לך שהנפש היא רוחנית,

178
00:10:15,520 --> 00:10:17,960
אתה לא יכול למלא אותה בכל תאוות העולם.

179
00:10:18,480 --> 00:10:23,240
גם אם תיתן לה רכב מפואר,
דירה עם בריכה פרטית, כסף, הנאות,

180
00:10:23,720 --> 00:10:26,360
כל זה זמני, אבל אתה לא יכול למלא אותה.

181
00:10:26,640 --> 00:10:29,800
היא רוחנית.
כשאדם רוצה סיפוק, תן לה מזון רוחני.

182
00:10:30,200 --> 00:10:33,720
כשתיתן לה מזון רוחני,
אתה תרגיש באמת את השמחה ואת הסיפוק.

183
00:10:34,040 --> 00:10:38,080
יש את המחקר שערכו אותו
בטכניון על המוח האנושי,

184
00:10:39,120 --> 00:10:43,000
וזה מחקר שממש כדאי לפרסם אותו,
בפרט לצעירים של היום, גם מבוגרים,

185
00:10:43,080 --> 00:10:46,600
אבל בעיקר צעירים,
שהם מחפשים את האושר ואת השמחה

186
00:10:46,680 --> 00:10:48,560
ואת הסיפוק ואת ההנאות.

187
00:10:48,800 --> 00:10:51,280
החוקרים טוענים שעל פי

188
00:10:52,720 --> 00:10:56,840
המיפוי של המוח
והבדיקה של מרכז ההנאות שבמוח,

189
00:10:57,240 --> 00:11:02,440
הרי כשאדם נהנה ממשהו,
יש איזה, נקרא לזה נורה שנדלקת במוח

190
00:11:02,720 --> 00:11:05,320
כשאדם מרגיש הנאה, כל התחושות שיש לאדם.

191
00:11:07,440 --> 00:11:10,200
הם גילו במחקר שלהם שאנשים טועים,

192
00:11:10,280 --> 00:11:11,880
אלה הדברים של החוקרים,

193
00:11:11,960 --> 00:11:16,720
שאנשים טועים בין ההגדרה
של הנאה לבין ההגדרה של אושר.

194
00:11:17,040 --> 00:11:18,640
מבלבלים ביניהם.

195
00:11:18,800 --> 00:11:23,320
חושבים שעל ידי הנאה האדם ישיג אושר.

196
00:11:25,800 --> 00:11:30,280
הנאה נגרמת כתוצאה מדבר חומרי

197
00:11:30,880 --> 00:11:32,560
והיא נגמרת מהר.

198
00:11:32,840 --> 00:11:36,080
אושר נגרם כתוצאה מדבר רוחני

199
00:11:36,200 --> 00:11:38,320
והוא מלווה את האדם לאורך זמן,

200
00:11:38,960 --> 00:11:40,880
כי מרכז ההנאות שבמוח

201
00:11:40,960 --> 00:11:43,080
לא יכול להישאר דולק הרבה זמן.

202
00:11:43,760 --> 00:11:47,000
כדוגמה, אם ניקח עוגת שוקולד

203
00:11:47,280 --> 00:11:49,120
שמחירה 5,000 שקלים,

204
00:11:49,200 --> 00:11:52,840
עוגת שוקולד קטנה,
אבל יש בה את הרכיבים הכי יוקרתיים בעולם,

205
00:11:52,920 --> 00:11:54,760
הכי משובחת שיכול להיות,

206
00:11:55,280 --> 00:11:59,600
ונחפש כאן בין כולנו
מי האדם שאוהב שוקולד יותר מכולם,

207
00:12:00,120 --> 00:12:03,680
יש אנשים ששוקולד עבורם
זה פסגת ההנאות של החיים.

208
00:12:04,360 --> 00:12:06,400
נזמין את האדם הזה, נאמר לו:

209
00:12:06,480 --> 00:12:10,120
"יש לפניך כאן עוגת שוקולד
שמחירה 5,000 שקלים,

210
00:12:11,640 --> 00:12:14,360
"פרסנו אותה לשמונה פרוסות, בבקשה".

211
00:12:15,800 --> 00:12:18,560
הוא אוכל את הפרוסה הראשונה,
עובר לשנייה, לשלישית,

212
00:12:18,640 --> 00:12:21,000
עד שמסיים את העוגה בפרוסה השמינית.

213
00:12:21,720 --> 00:12:24,240
אם ניתן לו דירוג לרמות ההנאה שלו,

214
00:12:24,640 --> 00:12:26,840
פרוסה ראשונה, מה הציון שניתן לו?

215
00:12:27,400 --> 00:12:29,840
עשר, זה מושלם. זה ריגושים, זה התפעלות.

216
00:12:29,920 --> 00:12:33,160
הוא יודע שהפרוסה הזו
מאות שקלים, וכמה היא טעימה,

217
00:12:33,240 --> 00:12:35,440
איזה רכיבים, והוא יודע מה זה שוקולד.

218
00:12:36,240 --> 00:12:38,080
עובר לפרוסה השנייה, זה יורד.

219
00:12:38,160 --> 00:12:39,880
הגיע לפרוסה השמינית,

220
00:12:40,960 --> 00:12:43,200
הוא לועס אותה כאילו שהוא לועס חול.

221
00:12:43,520 --> 00:12:44,800
כבר לא נהנה.

222
00:12:45,200 --> 00:12:47,520
אם הוא היה אוכל את הפרוסה הזו ראשונה,

223
00:12:47,600 --> 00:12:50,160
הוא היה מתרגש ממנה.
למה עכשיו הוא לא נהנה?

224
00:12:50,440 --> 00:12:53,600
טוענים החוקרים, מרכז ההנאות שבמוח,

225
00:12:53,680 --> 00:12:56,520
הוא נדלק מהנאה, אבל הוא כבה מהר.

226
00:12:56,800 --> 00:12:58,640
הוא לא יכול להישאר דולק הרבה זמן.

227
00:12:58,920 --> 00:13:01,320
הוא מתרגל במהירות, מפסיק ליהנות.

228
00:13:02,320 --> 00:13:06,480
לעומת זאת, אושר מלווה את האדם לאורך זמן.

229
00:13:07,160 --> 00:13:10,760
הנאה באה מחומריות והיא נגמרת מהר,

230
00:13:11,240 --> 00:13:15,240
אושר בא מרוחניות
והוא מלווה את האדם לאורך זמן.

231
00:13:15,840 --> 00:13:17,600
מה הטעות של אנשים, טוענים החוקרים?

232
00:13:17,680 --> 00:13:21,120
הם לא יודעים שהמקובלים
כבר הרחיבו בזה והרמח"ל כותב ואחרים,

233
00:13:21,360 --> 00:13:27,000
הטעות של האנשים,
שהם מערבבים ומחליפים בין אושר להנאה.

234
00:13:27,240 --> 00:13:31,200
חושבים שאם אני איהנה
יותר מחומריות, אני אהיה יותר מאושר.

235
00:13:31,760 --> 00:13:34,520
ושלמה המלך קיפל את הכול בארבע מילים:

236
00:13:34,600 --> 00:13:36,920
"וגם הנפש לא תימלא".

237
00:13:37,240 --> 00:13:40,640
הנפש היא רוחנית,
אתה לא יכול למלא אותה בהנאות העולם.

238
00:13:41,520 --> 00:13:44,760
הרמח"ל ב"מסילת ישרים"
מביא את דברי המדרש בקהלת.

239
00:13:44,840 --> 00:13:46,360
משל למה הדבר דומה?

240
00:13:46,960 --> 00:13:49,040
לעירוני שנשא בת מלך.

241
00:13:49,120 --> 00:13:52,800
אדם מהעיר, אדם פשוט,
התמזל מזלו, נשא בת מלך.

242
00:13:53,680 --> 00:13:59,400
"אפילו אם יביא לה כל מה שבידו לתת לה,
אינם כלום לה, כי היא בת מלך".

243
00:14:00,040 --> 00:14:03,920
הוא יאמר לה: "אשתי היקרה,
קניתי לך שמלת פאר ב-1,200 שקל".

244
00:14:04,640 --> 00:14:05,880
היא מחייכת.

245
00:14:06,200 --> 00:14:09,440
רק הבד שהיו קונים לה
בארמון המלוכה היה 10,000 דולר.

246
00:14:09,520 --> 00:14:14,400
רק הבד, עוד לפני הגזרה והתפירה וכל השאר.

247
00:14:15,280 --> 00:14:16,800
מה הוא יכול לתת לה?

248
00:14:17,640 --> 00:14:19,960
ממשיכים חז"ל: "כך היא הנשמה,

249
00:14:20,320 --> 00:14:24,320
"אפילו אם ייתן לה האדם
כל הנאות העולם, אינם כלום לה,

250
00:14:24,480 --> 00:14:27,000
"למה, לפי שהיא מן העליונים".

251
00:14:27,360 --> 00:14:31,080
הנשמה היא רוחנית, נמצאת בתוך גוף.
מה אתה יכול לתת לה בחומריות?

252
00:14:31,160 --> 00:14:33,720
אתה נותן לה רוחניות,
היא הופכת להיות מאושרת.

253
00:14:33,800 --> 00:14:36,560
לכן מצווה גוררת מצווה.

254
00:14:36,640 --> 00:14:38,440
אדם מקיים מצווה, אפילו מצווה קלה.

255
00:14:38,880 --> 00:14:42,640
תרדוף אחרי מצווה, אבל אתה אומר:
"זה פשוט, מה יצא לי מזה?

256
00:14:42,720 --> 00:14:45,640
"דבר קטן", תרדוף אחרי הדבר הקטן הזה,

257
00:14:45,840 --> 00:14:48,920
אתה תראה שאתה
מתקדם הלאה, תעלה ממקום למקום.

258
00:14:49,920 --> 00:14:52,480
מצד שני, עבירה גוררת עבירה.

259
00:14:52,840 --> 00:14:56,120
כשאדם נכשל בעבירה, הוא מכתים את הנשמה,

260
00:14:56,200 --> 00:14:59,400
מאבד את הרגישות לרוחניות.

261
00:14:59,520 --> 00:15:02,880
מה שלפני כן היה מזעזע אותו,
עכשיו הוא כבר עם קליפה,

262
00:15:02,960 --> 00:15:05,720
הוא כבר לא מזדעזע ממה שבעבר היה מזדעזע.

263
00:15:05,840 --> 00:15:07,520
עבירה גוררת עבירה.

264
00:15:07,840 --> 00:15:12,520
לכן הוא אומר:
תרוץ למצווה אפילו קלה, ותברח מעבירה,

265
00:15:12,600 --> 00:15:15,760
ככה הלשון שלו, של בן עזאי:
"הווי בורח מן העבירה".

266
00:15:16,680 --> 00:15:20,800
אתה רואה מקום שאתה עלול להיכשל,
אל תגיד: "טוב, נשב, נראה אם תהיה בעיה".

267
00:15:20,880 --> 00:15:23,400
תברח מכאן.
אתה יודע שכאן אתה עלול להיכשל,

268
00:15:23,520 --> 00:15:26,480
אל תהיה בסביבה, תברח.
כמו שאדם רואה מחבל,

269
00:15:26,640 --> 00:15:29,040
הוא לא אומר:
"נראה, מעניין על מי הוא יורה, מה קורה".

270
00:15:29,520 --> 00:15:33,240
אתה רואה מחבל, אתה מיד בורח משם,
לא מחפש עכשיו לראות חדשות.

271
00:15:33,840 --> 00:15:36,920
כך כשאתה רואה עבירה, אפילו ספק עבירה,

272
00:15:37,200 --> 00:15:39,640
מיד תברח מהמקום הזה, אל תהיה באזור,

273
00:15:40,000 --> 00:15:41,800
וכך תשמור על עצמך.

274
00:15:41,880 --> 00:15:45,040
כי מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה.

275
00:15:45,560 --> 00:15:48,000
יש סיפור ידוע,
כולם מכירים את השיר "בר יוחאי"

276
00:15:48,520 --> 00:15:50,280
על רבי שמעון בר יוחאי.

277
00:15:50,560 --> 00:15:53,040
מי חיבר אותו? רבי שמעון לביא.

278
00:15:53,560 --> 00:15:58,160
רבי שמעון לביא,
הוא היה חכם מארצות ספרד

279
00:15:58,600 --> 00:16:01,280
שעבר דרך לוב כדי להגיע לארץ,

280
00:16:01,640 --> 00:16:04,280
ובלוב ראה שאין תלמידי חכמים.

281
00:16:04,360 --> 00:16:08,520
התחננו לפניו שיישאר רב
הקהילה שלהם, ונשאר שם,

282
00:16:08,680 --> 00:16:10,520
בלוב, בטריפולי.

283
00:16:11,360 --> 00:16:13,920
אבל בדרכו לארץ היה סיפור מאוד מיוחד.

284
00:16:14,000 --> 00:16:15,720
שם המשפחה שלו לא היה "לביא".

285
00:16:16,120 --> 00:16:17,600
היא לו שם משפחה אחר.

286
00:16:17,720 --> 00:16:21,080
בעקבות מעשה שהיה
הוחלף שמו לרבי שמעון לביא,

287
00:16:21,160 --> 00:16:24,560
כמו רבי יעקב אבוחצירא,
ששם משפחתו נהיה אבוחצירא

288
00:16:24,640 --> 00:16:29,120
על שם המחצלת הזאת במרוקאית,
שנסע איתה על פני המים

289
00:16:29,200 --> 00:16:33,480
אחרי הספינה שברחה לו, עם אותו מוסלמי.

290
00:16:34,040 --> 00:16:38,160
גם עם רבי שמעון לביא היה מעשה
שעל ידי זה נקרא רבי שמעון לביא.

291
00:16:39,000 --> 00:16:41,200
הוא סיכם עם ראש השיירה המוסלמי,

292
00:16:41,960 --> 00:16:46,280
הרי הם היו עוברים
במדבריות שם לכיוון ארץ ישראל.

293
00:16:47,120 --> 00:16:51,000
היום כל אדם משלם כרטיס,
זה כמו שהוא שוכר כיסא באוטובוס.

294
00:16:51,480 --> 00:16:55,840
אז, שוכר חמור,
לכל הדרך שוכר חמור בשיירה,

295
00:16:56,080 --> 00:17:00,880
ויש עליהם שמירה, ראש השיירה
מביא איתו גם כמה חיילים עם נשק,

296
00:17:01,200 --> 00:17:05,160
שישמרו משודדים, מחיות רעות.
עוברים במדבר, במקומות מסוכנים.

297
00:17:06,240 --> 00:17:09,640
הוא אמר לו: "אני לא רוצה בשבת",
הנסיעה היא שבוע וחצי,

298
00:17:09,840 --> 00:17:13,640
"בשבת אני לא נוסע,
אז אני אשלם לך כל מחיר שתרצה,

299
00:17:14,320 --> 00:17:17,040
"תוזיל את המחיר
לכל אנשי השיירה הלא יהודים

300
00:17:17,880 --> 00:17:20,800
"ותודיע להם שיום אחד
יש מנוחה, אנחנו לא נוסעים".

301
00:17:21,720 --> 00:17:25,240
וראש השיירה המוסלמי:
"אין שום בעיה". אבל מה הוא עשה?

302
00:17:25,320 --> 00:17:28,760
לקח גם ממנו כסף גבוה
וגם מאחרים לקח מחיר מלא

303
00:17:28,880 --> 00:17:31,080
בלי לומר להם שבשבת לא שובתים.

304
00:17:31,520 --> 00:17:34,200
אמר לעצמו: "מה הוא יעשה
באמצע המדבר, יישאר לבד?

305
00:17:34,280 --> 00:17:35,960
"לא תהיה לו ברירה, יבוא איתנו".

306
00:17:36,880 --> 00:17:38,600
השיירה יצאה לדרכה.

307
00:17:39,000 --> 00:17:43,520
הוא רואה ביום שישי, שבת מתקרבת,
וראש השיירה לא מתכוון בכלל לעצור.

308
00:17:43,840 --> 00:17:46,520
פנה אליו ואמר לו: "סיכמנו משהו".
אמר: "עוד מעט, עוד מעט",

309
00:17:46,600 --> 00:17:49,560
ראה שכבר השמש מתחילה לשקוע והם ממשיכים,

310
00:17:49,840 --> 00:17:51,280
אמר לו: "אני נשאר כאן".

311
00:17:51,920 --> 00:17:54,560
כל אנשי השיירה אמרו לו:
"אתה לא שפוי, אתה לא נורמלי",

312
00:17:54,640 --> 00:17:58,920
אבל הוא... יראת השמיים שלו,
הוא מפחד רק מבורא עולם.

313
00:17:59,160 --> 00:18:03,280
השאירו אותו שם עם הציוד שלו
וכל השיירה המשיכה.

314
00:18:04,640 --> 00:18:08,720
והוא עמד שם, התארגן לקראת שבת,

315
00:18:09,040 --> 00:18:11,920
התחיל תפילת מנחה, עבר ל"לך דודי",

316
00:18:12,280 --> 00:18:13,920
פיוטים לכבוד שבת.

317
00:18:14,440 --> 00:18:18,680
פתאום שמע שאגה אדירה של אריה שמתקרב.

318
00:18:21,520 --> 00:18:24,480
מפחיד, אתה נמצא במקום כזה, יש חיות רעות.

319
00:18:24,960 --> 00:18:28,600
אבל כשראה איך האריה מתקרב,
ראה אותו שהוא מתקרב בצורה ידידותית,

320
00:18:28,680 --> 00:18:33,120
לא כאריה שבא לטרוף, אלא שואג ורובץ לידו.

321
00:18:34,200 --> 00:18:38,120
אז הוא המשיך את התפילה שלו,
סיים את התפילה, ישב, עשה קידוש,

322
00:18:38,200 --> 00:18:41,440
והאריה רובץ, מפהק, מכשכש בזנב. רגוע.

323
00:18:41,640 --> 00:18:45,440
אמר לעצמו: "כנראה משמיים
שלחו אותו לשמור עליי מהחיות האחרות".

324
00:18:46,160 --> 00:18:49,800
הוציא ממה שיש לו לאכול,
אכל, את העצמות השאיר שם,

325
00:18:50,000 --> 00:18:51,520
שגם לו יהיה מה לאכול.

326
00:18:52,320 --> 00:18:54,480
וכך כל השבת, עד מוצאי שבת.

327
00:18:54,560 --> 00:18:56,440
במוצאי שבת עשה את ההבדלה,

328
00:18:56,600 --> 00:18:58,480
ראה שהאריה מתרומם,

329
00:18:58,560 --> 00:19:01,720
אבל במקום ללכת, רומז לו רמזים.

330
00:19:02,280 --> 00:19:03,720
הבין שהוא רוצה שיעלה עליו.

331
00:19:03,800 --> 00:19:07,040
לקח את התיק שלו, שם עליו,
עלה על האריה, תפס ברעמה,

332
00:19:07,280 --> 00:19:09,560
והאריה פתח בדהרה כל הלילה.

333
00:19:10,560 --> 00:19:15,280
לפנות בוקר פגש את השיירה, שהם,
כל מה שהם עשו כל השבת, הצעדה שלהם,

334
00:19:15,440 --> 00:19:16,840
פגש אותם שם.

335
00:19:17,680 --> 00:19:19,840
הסיפור הזה מאיפה הגיע? מראש השיירה.

336
00:19:19,920 --> 00:19:24,320
הוא ירד מהחמור שלו,
כרע לפניו, נישק לו את הנעליים,

337
00:19:24,680 --> 00:19:26,440
התחנן לפניו שיסלח לו.

338
00:19:26,520 --> 00:19:28,920
האריה הסתובב חזרה למדבר.

339
00:19:29,120 --> 00:19:33,040
מאז נקרא שמו רבי שמעון לביא,
זה שחיבר את השיר "בר יוחאי",

340
00:19:33,120 --> 00:19:37,600
ראשי תיבות שם יש גם כן,
שמעון לביא, זה הסיפור הזה.

341
00:19:39,400 --> 00:19:42,920
איך אדם מגיע למצב שבעלי חיים יראים ממנו?

342
00:19:43,240 --> 00:19:47,960
כשיש לו יראת שמיים,
כשהוא ירא רק מבורא עולם, יש כלל:

343
00:19:52,040 --> 00:19:55,360
רק זו דרגה גבוהה,
להגיע למצב שאדם בכל מצב ירגיש

344
00:19:55,520 --> 00:19:58,000
שאין לו יראה מכלום, רק מהקב"ה.

345
00:19:58,080 --> 00:20:01,160
זו מדרגה מאוד גבוהה שלא קל להשיג אותה,

346
00:20:01,400 --> 00:20:03,520
אבל זו השאיפה שצריכה להיות לכל אדם,

347
00:20:03,600 --> 00:20:06,560
להגיע למצב
שיראת השמיים שלו רק מבורא עולם.

348
00:20:06,640 --> 00:20:09,400
אדם כזה, יש עליו שמירה והגנה:

349
00:20:13,080 --> 00:20:14,600
כך היה בטבע הבריאה.

350
00:20:16,080 --> 00:20:17,280
נסיים את המשנה:

351
00:20:21,040 --> 00:20:23,040
מה פירוש: "אין לך דבר שאין לו מקום"?

352
00:20:24,600 --> 00:20:27,160
אין דבר שהקב"ה ברא בעולם

353
00:20:27,920 --> 00:20:29,840
שאין מקום שצריך להשתמש בו.

354
00:20:31,760 --> 00:20:33,640
חז"ל מספרים על דוד המלך.

355
00:20:33,800 --> 00:20:37,560
הבאתי כאן את לשון המדרש.
כדאי שנקרא את לשון המדרש מבפנים.

356
00:20:39,160 --> 00:20:43,840
המדרש נמצא במדרש תהילים,
מזמור ל"ד, על הפסוק:

357
00:20:48,160 --> 00:20:49,720
מה זה "בשנותו את טעמו"?

358
00:20:51,160 --> 00:20:54,160
שעשה את עצמו
כאילו הוא לא שפוי, כאילו הוא לא נורמלי.

359
00:20:54,240 --> 00:20:56,600
מתי זה היה? נקרא את לשון המדרש.

360
00:20:56,840 --> 00:20:59,760
"זהו שאמר הכתוב,
את הכול עשה יפה בעיתו",

361
00:20:59,840 --> 00:21:02,600
כך אומר קהלת,
את הכול הקב"ה עשה יפה בעיתו.

362
00:21:03,080 --> 00:21:04,640
מה זה בעיתו? בזמנו.

363
00:21:04,880 --> 00:21:07,640
"כל מה שעשה הקב"ה בעיתו,

364
00:21:07,840 --> 00:21:10,400
"פירות חמין נאכלים בימות החורף,

365
00:21:10,640 --> 00:21:12,920
"פירות קרים נאכלים בימות החמה".

366
00:21:13,280 --> 00:21:18,720
כלומר, אדם שיתבונן,
יראה שהטבע מותאם לבריאות האדם,

367
00:21:19,000 --> 00:21:22,680
שזה לבד מראה שיש בורא אחד
שתכנן את הכול, ולא במקריות.

368
00:21:23,240 --> 00:21:28,400
הטבע מצמיח בחורף בדיוק את הפירות
שהם בריאים לגוף האדם בחורף,

369
00:21:28,720 --> 00:21:33,560
ובקיץ הטבע מצמיח את הפירות
שבריאים לגוף האדם בקיץ.

370
00:21:33,640 --> 00:21:34,720
הכול מותאם.

371
00:21:34,800 --> 00:21:36,200
אבטיח צומח בקיץ,

372
00:21:36,320 --> 00:21:39,560
ופירות הדר, עם ויטמין סי
שמתאים למחלות החורף,

373
00:21:39,640 --> 00:21:41,120
צומחים בחורף.

374
00:21:41,400 --> 00:21:42,960
זה בקיץ וזה בחורף.

375
00:21:43,040 --> 00:21:46,400
ופירות חמים, הכוונה פירות
שהתכונה שלהם לחמם את הגוף,

376
00:21:46,480 --> 00:21:47,880
הם צומחים בחורף.

377
00:21:47,960 --> 00:21:51,680
פירות שהתכונה לצנן את הגוף, צומחים בקיץ.

378
00:21:51,840 --> 00:21:55,280
אז את זה אומר שלמה המלך:
"את הכול עשה יפה בעיתו".

379
00:21:56,080 --> 00:22:00,800
אמר דוד לקב"ה: "כל מה שעשית, יפה עשית".

380
00:22:00,880 --> 00:22:05,000
דוד המלך פונה לקב"ה
ואומר לו: מה שעשית מצוין.

381
00:22:05,360 --> 00:22:07,960
"מה הנאה יש לעולם מן השטות הזו?"

382
00:22:08,360 --> 00:22:11,760
למה עשית מצב שאנשים
יוצאים מדעתם ומשתבשים?

383
00:22:12,360 --> 00:22:15,240
"שאדם מהלך בשוק ומקרע כסותו

384
00:22:15,680 --> 00:22:17,200
"והתינוקות", ילדים קטנים,

385
00:22:17,280 --> 00:22:20,200
"רצים אחריו ומשחקין עליו, זה נאה לפניך?"

386
00:22:20,880 --> 00:22:23,280
אומר: ריבונו של עולם,
למה בראת אנשים שיוצאים מדעתם?

387
00:22:23,360 --> 00:22:25,000
למה עשית את השטות בעולם?

388
00:22:25,600 --> 00:22:28,320
זה נראה כאילו פספוס ביצירה.

389
00:22:28,400 --> 00:22:31,160
"אמר לו הקב"ה:
על שטות אתה קורא תיגר?"

390
00:22:31,240 --> 00:22:32,520
על זה אתה מתלונן?

391
00:22:32,840 --> 00:22:37,760
"חייך שתצטרך לה...
תצטער ותתפלל עליה עד שאתן לך ממנה".

392
00:22:37,840 --> 00:22:41,680
יום יבוא ואתה תרצה
שיהיה לך קצת שטות, קצת שיגעון.

393
00:22:42,800 --> 00:22:46,560
ממשיכים חז"ל,
מתי הוא היה צריך את העניין הזה?

394
00:22:47,200 --> 00:22:49,160
כששאול רצה להרוג אותו,

395
00:22:50,040 --> 00:22:51,440
היה מבוקש להיהרג,

396
00:22:51,520 --> 00:22:56,080
הוא ברח לאכיש מלך גת,
המלך של הפלשתים.

397
00:22:56,480 --> 00:22:58,240
זה היה אחרי שהוא הרג את גולית

398
00:22:58,320 --> 00:23:01,800
ועכשיו הוא ברח לארץ של הפלשתים,
כי אמר: "שם שאול לא יגיע אליי".

399
00:23:03,000 --> 00:23:04,520
חשב שלא יזהו אותו שם.

400
00:23:04,880 --> 00:23:07,360
סתם אדם מסתובב ברחובות.
אבל זיהו אותו.

401
00:23:07,440 --> 00:23:10,040
אחיו של גולית, שומר ראשו של המלך היה.

402
00:23:10,680 --> 00:23:12,360
וזיהו אותו, שזה דוד.

403
00:23:13,040 --> 00:23:15,120
"באותה שעה נתיירא דוד",

404
00:23:15,600 --> 00:23:20,320
כשהביאו אותו לפני אכיש, תפסו אותו,
אמרו לו: "זה שהרג את גולית".

405
00:23:22,120 --> 00:23:25,480
"התחיל מבקש ומתפלל ואמר:
ריבונו של עולם, ענני.

406
00:23:26,200 --> 00:23:28,200
"אמר לו הקב"ה: מה אתה מבקש?

407
00:23:28,640 --> 00:23:31,360
"אמר לפניו: תן לי מאותו השטות שבראת.

408
00:23:32,080 --> 00:23:34,840
"עשה עצמו כשוטה ושינה את טעמו".

409
00:23:35,480 --> 00:23:38,080
התחיל להשתגע, קורע את הבגדים, מוציא ריר.

410
00:23:38,840 --> 00:23:42,200
"היה כותב על הדלתות:
אכיש מלך גת חייב לי מאה ריבוא

411
00:23:42,280 --> 00:23:43,760
"ואשתו חמישים ריבוא".

412
00:23:44,080 --> 00:23:46,760
כותב קשקושים כמו אדם חסר דעת.

413
00:23:47,120 --> 00:23:50,400
"ובתו של אכיש הייתה היא ואימה שוטות".

414
00:23:50,560 --> 00:23:54,920
לאכיש מלך גת, הייתה לו בת
שיצאה מדעתה וגם אשתו יצאה מדעתה,

415
00:23:55,160 --> 00:23:59,720
"והיו צועקות ומשטות מבפנים
ודוד היה צועק ומשתטה מבחוץ".

416
00:23:59,960 --> 00:24:01,920
אלה בתוך הבית והוא מחוץ לבית.

417
00:24:02,360 --> 00:24:04,880
"אמר להם אכיש לעבדיו..."
יש פסוק בשמואל:

418
00:24:05,000 --> 00:24:08,000
"חסר משוגעים אני
כי הבאתם את זה להשתגע עליי?"

419
00:24:08,080 --> 00:24:11,720
מה אתם אומרים "זה דוד שהרג..."
ההוא היה פיקח, חכם, היה...

420
00:24:12,040 --> 00:24:15,280
באיזה עוז ותעצומות,
כזה קטן הרג את גולית הגדול?

421
00:24:15,680 --> 00:24:17,480
חסר לי משוגעים, הבאתם עוד משוגע?

422
00:24:18,000 --> 00:24:20,040
יש לי מספיק בבית, קחו אותו.

423
00:24:20,280 --> 00:24:21,520
שחרר אותו.

424
00:24:21,600 --> 00:24:25,920
ועל זה אמר דוד את מזמור התהילים:
"לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך".

425
00:24:26,000 --> 00:24:30,400
אבימלך זה שם כללי,
כמו שפרעה זה שם של כל המלכים במצרים,

426
00:24:30,640 --> 00:24:33,160
אבימלך זה השם הקבוע של מלכי הפלשתים.

427
00:24:34,000 --> 00:24:35,840
"ויגרשהו וילך".
ואז אמר:

428
00:24:38,320 --> 00:24:41,560
כל המזמור הזה
על סדר הא'-ב' "לדוד בשנותו".

429
00:24:41,920 --> 00:24:45,560
אז זאת דוגמה למה שאומרת המשנה:
"אין לך דבר שאין לו מקום".

430
00:24:45,640 --> 00:24:49,400
אל תבוא בתלונות. יש במדרש גם סיפור
שדוד התלונן: "למה בראת עכביש?"

431
00:24:49,480 --> 00:24:51,480
בסוף הוא ניצל על ידי עכביש ממוות,

432
00:24:51,600 --> 00:24:52,880
ועוד דברים אחרים.

433
00:24:54,040 --> 00:24:57,400
כשאדם מחזק את עצמו באמונה וביטחון בקב"ה,

434
00:24:57,840 --> 00:25:01,120
יודע לייקר את עצמו יחד עם מידת הענווה.

435
00:25:01,200 --> 00:25:03,280
בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעור הבא,

436
00:25:03,600 --> 00:25:09,600
נדבר על האיזון שבין הערך העצמי
לבין מידת הענווה שנדרשת מהאדם,

437
00:25:09,800 --> 00:25:13,560
שזה מביא אותו לשלמות רוחנית,
להגיע באמת למצב של איזון,

438
00:25:13,800 --> 00:25:15,480
ככה הוא גם אהוב בחברה.

439
00:25:15,720 --> 00:25:18,800
אדם שמתנשא,
אנשים מתרחקים ממנו, סולדים ממנו,

440
00:25:18,960 --> 00:25:20,600
לא אוהבים לעשות איתו עסקים.

441
00:25:20,720 --> 00:25:24,120
מצד שני, אדם שהוא חסר ערך עצמי

442
00:25:24,240 --> 00:25:27,160
אז הוא מזולזל ויורד למטה
בלי מוטיבציה לעשות כלום.

443
00:25:27,240 --> 00:25:30,240
יש את האיזון הנכון, איך להגיע למצב כזה,

444
00:25:30,320 --> 00:25:34,400
זה קשור למשנה הבאה בעזרת השם
שנראה בשיעור הבא.

445
00:25:35,320 --> 00:25:38,160
בינתיים נסיים בברכה
לכל הציבור שנמצא כאן,

446
00:25:38,240 --> 00:25:40,520
לכל הצופים בבית, בכל מקום שהם,

447
00:25:40,800 --> 00:25:43,760
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

448
00:25:43,920 --> 00:25:45,800
בריאות איתנה, פרנסה טובה,

449
00:25:45,880 --> 00:25:48,280
שהדברי תורה יהיו לשמירת חיילי ישראל,

450
00:25:48,480 --> 00:25:49,540
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה