הרב זמיר כהן - איך חכמים יכולים להוסיף מצוות ואיסורים?

הרב זמיר כהן

יש איסור מהתורה להוסיף או לגרוע מהמצוות - אם כן, כיצד חכמים קיבלו סמכות לתקן תקנות, ולמה אנו חייבים לשמוע להם? הרב זמיר כהן מסביר בקצרה

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,665 --> 00:00:04,523
לפעמים אנשים שואלים:

2
00:00:04,666 --> 00:00:08,939
איך יכול להיות שחכמים יכולים לתקן תקנות?

3
00:00:08,939 --> 00:00:10,093
הרי כתוב בתורה:

4
00:00:14,312 --> 00:00:19,648
יש איסור מהתורה להוסיף על המצוות שבתורה
או לגרוע מהמצוות שבתורה.

5
00:00:19,665 --> 00:00:23,453
אז איך חכמים עשו תקנות וגזרו גזרות

6
00:00:23,466 --> 00:00:29,013
ואנחנו מתייחסים לתקנות האלה כל כך ברצינות
עד כדי כך שמברכים על תקנות חכמים:

7
00:00:32,492 --> 00:00:35,776
כמו "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
להדליק נר של שבת",

8
00:00:35,786 --> 00:00:36,771
זו תקנת חכמים.

9
00:00:37,598 --> 00:00:41,174
התורה, בעשרת הידברות כשציוותה
"שמור את יום השבת לקדשו"

10
00:00:41,174 --> 00:00:42,689
זה "לא תעשה כל מלאכה".

11
00:00:43,001 --> 00:00:44,441
יש את "זכור את יום השבת",

12
00:00:44,441 --> 00:00:47,894
לקדש על היין בכניסה
ולעשות הבדלה במוצאי שבת,

13
00:00:48,429 --> 00:00:52,212
חכמים הוסיפו גם בבוקר לעשות את הקידוש.

14
00:00:52,660 --> 00:00:55,248
יש איסור מהתורה בקר עם חלב,

15
00:00:55,265 --> 00:00:56,930
חכמים הוסיפו גם עוף עם חלב

16
00:00:56,930 --> 00:01:00,943
שלא יבואו להיכשל
באיסור של אכילת בקר או צאן,

17
00:01:00,943 --> 00:01:02,248
שזה איסור מהתורה.

18
00:01:02,306 --> 00:01:06,294
אבל איך חכמים קיבלו
את הסמכות הזאת לתקן תקנות?

19
00:01:06,345 --> 00:01:08,188
למה אנחנו חייבים לשמוע להם?

20
00:01:08,212 --> 00:01:10,194
והשאלה הכי גדולה, איך זה מסתדר עם:

21
00:01:11,733 --> 00:01:13,928
שאסור מהתורה להוסיף על המצוות שבתורה?

22
00:01:14,108 --> 00:01:16,446
אז לגבי עצם העניין שחכמים הצטוו,

23
00:01:16,671 --> 00:01:19,703
יש פסוק בתורה עצמה שחכמים הצטוו:

24
00:01:21,190 --> 00:01:23,685
כלומר, עשו משמרת בכל דור.

25
00:01:23,693 --> 00:01:28,054
אם חכמי הדור רואים
שאנשים עלולים להיכשל באיסורי תורה,

26
00:01:28,314 --> 00:01:31,011
הצטוו לתקן תקנות ולגדור גדרים.

27
00:01:31,029 --> 00:01:33,011
לא מדובר על חכמי הדורות האחרונים,

28
00:01:33,407 --> 00:01:35,811
אלא עד תקופת חתימת התלמוד,

29
00:01:35,831 --> 00:01:39,811
ידעו לבדוק את השורשים הרוחניים
של כל דבר ועל פי זה לתקן.

30
00:01:39,826 --> 00:01:41,164
ואנחנו הצטווינו ב:

31
00:01:44,146 --> 00:01:45,771
מצווים לשמוע לדברי חכמים.

32
00:01:45,900 --> 00:01:47,261
אבל השאלה, איך זה מסתדר

33
00:01:47,270 --> 00:01:48,839
עם "לא תוסיפו ולא תגרעו"?

34
00:01:49,225 --> 00:01:51,968
הרב יהודה פתיה הסביר
את הדבר באופן נפלא.

35
00:01:51,991 --> 00:01:54,608
אדם אחד חולה מאוד, בא לרופא.

36
00:01:54,629 --> 00:01:55,610
אמר לו הרופא:

37
00:01:55,946 --> 00:02:00,416
כשאתה חוזר לבית,
תיקח ארבעה ענפים של רוזמרין,

38
00:02:00,666 --> 00:02:03,368
מאה גרם של פרחי יסמין,

39
00:02:03,389 --> 00:02:06,011
כפית אחת של כורכום וכוס יין.

40
00:02:06,308 --> 00:02:08,293
תטחן את הכול, תערבב ביחד

41
00:02:08,465 --> 00:02:12,377
ותיקח שלוש פעמים ביום
כפית אחת מהתערובת הזו.

42
00:02:12,477 --> 00:02:17,586
ואני מזהיר אותך, לא להוסיף
על מה שאמרתי לך ולא לגרוע מזה.

43
00:02:17,911 --> 00:02:20,768
זו תרופה מאוד מדויקת,
צריך להקפיד מאוד.

44
00:02:21,438 --> 00:02:25,225
טוב, אשתו הייתה איתו, יצאה משם,
מגיעה הביתה, מיד ארגנו את הכול,

45
00:02:25,225 --> 00:02:26,930
טחנו, כתשו, ערבבו.

46
00:02:27,240 --> 00:02:30,971
והנה היא רואה את בעלה
לוקח את התערובת מהמכתשת

47
00:02:31,031 --> 00:02:33,571
ומכניס את הכול לתוך בקבוק זכוכית.

48
00:02:33,826 --> 00:02:35,211
נבהלה, התחילה להזדעק:

49
00:02:35,223 --> 00:02:36,694
הרופא אמר לא להוסיף כלום!

50
00:02:36,712 --> 00:02:38,565
איך אתה מוסיף בקבוק זכוכית?

51
00:02:38,632 --> 00:02:42,094
אמר לה: אשתי היקרה,
הרופא אמר לא להוסיף לתערובת.

52
00:02:42,094 --> 00:02:46,202
פה אני שומר את התערובת
בבקבוק זכוכית, זה לא שאני מוסיף.

53
00:02:46,783 --> 00:02:48,581
אמר רבי יהודה פתיה: אותו הדבר,

54
00:02:48,789 --> 00:02:52,679
כשחכמים עושים גדרים לתורה,
זה לא שהם מוסיפים על התורה.

55
00:02:52,788 --> 00:02:54,768
התורה למשל ציוותה:

56
00:02:59,030 --> 00:03:03,891
ובתורה שבעל פה קיבלנו שתפילין של ראש,
צריך שיהיו בהן ארבע פרשיות נפרדות.

57
00:03:03,905 --> 00:03:06,888
תפילין של יד, כל הארבע הפרשיות בבית אחד.

58
00:03:07,111 --> 00:03:13,087
אם היו באים חכמים ומוסיפים פרשה,
במקום ארבע פרשיות, עושים חמש פרשיות,

59
00:03:13,931 --> 00:03:16,545
או גורעים, במקום ארבע - שלוש,

60
00:03:17,108 --> 00:03:19,021
זו פגיעה בתורה עצמה,

61
00:03:19,111 --> 00:03:21,453
זה עיוות של המצווה שהתורה ציוותה.

62
00:03:21,465 --> 00:03:23,405
על זה נאמר לא להוסיף ולא לגרוע.

63
00:03:23,420 --> 00:03:26,457
כי המכשיר הזה שאלוקים ציווה
איך ליצור את הכלי הזה

64
00:03:26,457 --> 00:03:28,984
שקולט אור רוחני ומזרים לנשמה,

65
00:03:28,991 --> 00:03:33,580
כמו שהמקובלים מסבירים שהתפילין,
להבדיל, כמו אנטנה קולטות אור רוחני

66
00:03:33,580 --> 00:03:37,410
ומזרימות לנשמה שבמוח ולרגשות שבלב,

67
00:03:37,917 --> 00:03:39,570
אז המכשיר הזה עובד בצורה כזו.

68
00:03:39,811 --> 00:03:41,239
אם תשנה, הרסת אותו.

69
00:03:41,429 --> 00:03:43,141
לכן "לא תוסיפו ולא תגרעו".

70
00:03:43,225 --> 00:03:47,220
אבל במקומות שזה כמו בקבוק
שאמור לשמר את המצווה,

71
00:03:47,266 --> 00:03:48,979
כמו זה - עוף עם חלב,

72
00:03:48,979 --> 00:03:51,424
זה דבר שהתורה אסרה אותו.

73
00:03:51,549 --> 00:03:56,608
חכמים ראו שאם יאכלו עוף עם חלב,
יבואו להיכשל גם בבקר וצאן,

74
00:03:56,632 --> 00:03:57,607
ייפלו באיסורי תורה.

75
00:03:57,872 --> 00:03:59,607
אז עשו גדרים, כמו שכתוב:

76
00:04:01,345 --> 00:04:05,293
הם עשו גדר שזה שומר בעצם על המצווה
שאנשים לא ייכשלו.

77
00:04:05,540 --> 00:04:07,331
לכן אדם שאוכל עוף עם חלב,

78
00:04:07,361 --> 00:04:09,573
הוא לא יכול לומר "לא עברתי איסור תורה",

79
00:04:09,585 --> 00:04:11,674
כי זה בדיוק כמו שהוא עבר על איסור תורה,

80
00:04:11,674 --> 00:04:15,537
שהרי אותו מלך שאמר "לא לאכול בקר עם חלב"

81
00:04:15,537 --> 00:04:18,200
הוא זה שאמר "תשמעו לדברי חכמים".

82
00:04:18,265 --> 00:04:22,117
לכן יש לזה משקל כמו לדברי תורה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה