x
הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - דבר תורה לפרשת בשלח

הרב יונה מצגר

איך קשור קרבן הפסח לקידוש החודש ולמניין חודשי השנה לפי הלבנה? הרב יונה מצגר בדבר תורה קצר לפרשת בשלח

 

(אורך 4:37)