הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - סגולה להיפקד בילדים

הרב זמיר כהן

מייחלים לפרי בטן? זוהי הסגולה הטובה ביותר כדי לזכות להיפקד בילדים. הרב זמיר כהן מסביר בקצרה

(אורך 2:02)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,016 --> 00:00:02,390
סיפרה לי אישה מבוגרת שעלתה ממרוקו,

2
00:00:02,407 --> 00:00:05,440
היא סיפרה שהיא התחתנה במרוקו

3
00:00:05,464 --> 00:00:06,938
כשהייתה בגיל 14.

4
00:00:06,962 --> 00:00:11,157
ואומרת: כשהייתי הולכת למקווה
הייתי רוצה רק את חמותי.

5
00:00:11,164 --> 00:00:15,320
אפשר להגיע לזה שכלה וחמותה
יהיו אוהבות בלב ונפש.

6
00:00:15,451 --> 00:00:20,604
היא אומרת: כשהייתי הולכת למקווה
הייתי לוקחת בתיק כל מה שצריך,

7
00:00:20,637 --> 00:00:23,475
מגבת גדולה, כל הפרטים.

8
00:00:23,501 --> 00:00:25,240
והייתה לוקחת גם גרזן.

9
00:00:26,809 --> 00:00:30,691
כשאמרה "גרזן" זה קצת מלחיץ,
איומים? מה קורה שם?

10
00:00:31,407 --> 00:00:35,684
אבל היא אומרת שהיא גרה באזור
שבחורף הנהר היה קופא.

11
00:00:36,703 --> 00:00:37,274
קרח.

12
00:00:37,776 --> 00:00:40,476
והיו שתיהן לפי תור שוברות את הקרח,

13
00:00:41,171 --> 00:00:44,423
והיא הייתה יורדת לטבול במים הקפואים

14
00:00:44,435 --> 00:00:47,432
כשחמותה משגיחה עליה
שהיא לא תברח לה שם מתחת הקרח.

15
00:00:47,442 --> 00:00:48,888
איפה היא תמצא אותה אחר כך?

16
00:00:49,148 --> 00:00:51,280
היא אומרת: כך אנחנו היינו טובלות.

17
00:00:51,465 --> 00:00:54,931
והיום נשים מתפנקות,
עושים להן ספא, עושים להן...

18
00:00:54,945 --> 00:00:58,209
היום במקוואות יש להן
את כל התנאים שבעולם.

19
00:00:59,075 --> 00:01:03,037
אבל האמת שברוך השם
רואים היום תנועה אדירה של נשים,

20
00:01:03,049 --> 00:01:05,480
אפילו כאלה שלא שומרות שבת,
אבל על מקווה מקפידות.

21
00:01:05,795 --> 00:01:09,432
כשאישה טובלת זה כמו
שהיא יצאה מחוץ לאטמוספרה,

22
00:01:09,800 --> 00:01:13,002
טבלה במי גן עדן העליון
וחזרה הביתה.

23
00:01:13,010 --> 00:01:14,103
לא פחות.

24
00:01:14,141 --> 00:01:16,567
יש נשים עם רגישות רוחנית שיכולות להעיד

25
00:01:16,590 --> 00:01:18,760
שהן מרגישות שקרה להן משהו שם,

26
00:01:19,098 --> 00:01:20,760
כמו אור פנימי לאחר הטבילה.

27
00:01:20,790 --> 00:01:26,421
גם בצילומי הילה רואים כשמצלמים אישה
לאחר טבילה צבע ההילה שלה משתנה.

28
00:01:26,640 --> 00:01:28,571
זה אומר שהיא קיבלה במקווה אנרגיות

29
00:01:28,585 --> 00:01:33,244
שאמבטיה של בית לעולם לא תיתן
את מה שהמקווה יכול לתת.

30
00:01:33,251 --> 00:01:35,270
כמה באמת חשוב העניין הזה.

31
00:01:35,294 --> 00:01:36,790
רק כאן לימדו אותנו חז"ל:

32
00:01:36,800 --> 00:01:38,962
אנשים מחפשים היום סגולות לילדים,

33
00:01:38,971 --> 00:01:41,440
נשוי כמה שנים, עדיין אין ילדים,
מה הסגולה?

34
00:01:42,065 --> 00:01:44,249
להתחזק בטהרת המשפחה.

35
00:01:44,260 --> 00:01:49,414
"תן חלק לשבעה" - אתה תיתן לקב"ה
חלק לשבעת ימים של נידה,

36
00:01:49,421 --> 00:01:51,258
"וגם לשמונה" - אחר כך אתה תראה

37
00:01:51,258 --> 00:01:53,301
שהגעת לשמונת ימי מילה.

38
00:01:53,317 --> 00:01:55,000
זו הסגולה הכי טובה

39
00:01:55,600 --> 00:01:57,960
שהאדם יזכה להיפקד בילדים.