הרב ברוך רוזנבלום

העץ המופלא - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזה עץ מופלא נטע אברהם אבינו? מה באו המלאכים לבדוק בביתו של אברהם? וכיצד ברכה באוהלו של אברהם החזירה אנשים בתשובה?

לרכישת ספרו החדש של הרב ברוך רוזנבלום על ספר בראשית https://bit.ly/35pLv07