הרב ברוך רוזנבלום

המסע של אברהם אבינו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה שנים נמשך הנסיון של לך לך? איך ידע אברהם לאן ללכת? ובעקבות מה ירדו אברהם ושרה למצרים?