הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: חלק לעולם הבא

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 21

תמלול ההרצאה

1

00:00:20,110 --> 00:00:22,359

פרקי אבות פרק ג', משנה י"א:

 

2

00:00:23,473 --> 00:00:25,350

"רבי אלעזר המודעי אומר":

 

3

00:00:43,440 --> 00:00:46,850

רבי אלעזר המודעי היה דודו של בר כוכבא.

 

4

00:00:47,704 --> 00:00:52,860

היו בעבר חוקרים שטענו שבר כוכבא

זו המצאה יהודית, לא היה אדם כזה.

 

5

00:00:53,560 --> 00:01:01,130

אבל במערות באזור ים המלח מצאו כתבי יד

שבר כוכבא עצמו חתום עליהם.

 

6

00:01:01,818 --> 00:01:04,160

כמו כל דבר שטענו נגד היהדות

 

7

00:01:04,165 --> 00:01:08,060

ובסוף עם הזמן מגלים שמשה אמת ותורתו אמת,

 

8

00:01:08,064 --> 00:01:11,170

כך גם המסורת היהודית

במה שנוגע לבר כוכבא.

 

9

00:01:11,656 --> 00:01:14,570

רבי עקיבא היה בטוח שבר כוכבא הוא המשיח.

 

10

00:01:14,888 --> 00:01:20,020

היה זמן קצר לאחר חורבן בית המקדש,

נלחם ברומאים.

 

11

00:01:21,390 --> 00:01:24,190

קרא עליו את הפסוק "דרך כוכב מיעקב".

 

12

00:01:24,778 --> 00:01:29,340

אבל מעד בכמה דברים, גם התגאה.

 

13

00:01:29,706 --> 00:01:32,190

חז"ל מציינים כמה דברים שטעה בהם

 

14

00:01:32,517 --> 00:01:36,480

ועם ישראל כולו הפסיד

את ההזדמנות שהייתה אז.

 

15

00:01:36,954 --> 00:01:40,830

על כל פנים, רבי אלעזר המודעי

היה מהעיר מודיעין,

 

16

00:01:40,830 --> 00:01:42,330

העיר של החשמונאים,

 

17

00:01:42,631 --> 00:01:44,510

לכן נקרא רבי אלעזר המודעי.

 

18

00:01:44,510 --> 00:01:46,270

הוא היה הדוד של בר כוכבא,

 

19

00:01:46,270 --> 00:01:50,310

וצם והתפלל הרבה

כדי שעם ישראל יזכה להיוושע.

 

20

00:01:50,757 --> 00:01:58,520

והוא, רבי אלעזר המודעי אומר,

יש כמה דברים שהם נוגעים ליסודות

 

21

00:01:59,191 --> 00:02:06,690

ואדם שפוגע בהם פוגע ביסודות של הקשר

בין האדם לבין הקב"ה.

 

22

00:02:07,150 --> 00:02:08,940

והוא מציין את הדברים האלה:

 

23

00:02:09,287 --> 00:02:14,310

"המחלל את הקודשים, המבזה את המועדות,

המלבין פני חברו ברבים".

 

24

00:02:14,615 --> 00:02:16,370

מה פירוש מחלל את הקודשים?

 

25

00:02:16,376 --> 00:02:19,110

היום זה לא שייך,

אבל כשבית המקדש היה קיים,

 

26

00:02:19,459 --> 00:02:23,250

אדם שהיה לוקח מה ששייך לבית המקדש,

 

27

00:02:23,251 --> 00:02:27,800

קדוש בקדושת בית המקדש

ומשתמש בזה לחולין

 

28

00:02:28,199 --> 00:02:32,000

זה מראה שהוא לא מאמין

שיש מושג של קדושה בעולם.

 

29

00:02:32,001 --> 00:02:36,790

לא מאמין בבית המקדש,

לא מאמין שיש רמות רוחניות שונות.

 

30

00:02:38,179 --> 00:02:40,230

כך גם המבזה את המועדות.

 

31

00:02:41,340 --> 00:02:47,160

חגים, מועד זה זמן, אלה החגים שיש

לעם ישראל, והוא מזלזל בחגים.

 

32

00:02:47,160 --> 00:02:49,780

מתנהג בחג כמו שיום חול.

 

33

00:02:50,119 --> 00:02:54,230

אפילו בחול המועד יש הלכות מיוחדות.

 

34

00:02:54,769 --> 00:02:56,560

למה נקרא שמו "חול המועד"?

 

35

00:02:57,093 --> 00:03:00,080

כי הוא יום החול של המועד, של החג.

 

36

00:03:00,483 --> 00:03:05,170

בחג עצמו מותר להעביר מאש לאש.

אסור להדליק אש חדשה,

 

37

00:03:05,409 --> 00:03:08,440

אבל מותר להעביר מאש לאש ומותר לבשל.

 

38

00:03:08,698 --> 00:03:11,810

לא כמו בשבת שאסור אפילו להעביר מאש לאש.

 

39

00:03:12,350 --> 00:03:14,670

בחג מותר להעביר מאש לאש.

 

40

00:03:14,677 --> 00:03:16,890

בחול המועד מותר גם להדליק אש,

 

41

00:03:16,890 --> 00:03:20,860

לא צריך להעביר מאש לאש.

זה יותר קל. לכן נקרא חול המועד.

 

42

00:03:20,860 --> 00:03:24,680

אבל עדיין, יש הלכות: בחול המועד

אדם צריך ללבוש בגדים יפים,

 

43

00:03:24,680 --> 00:03:26,250

לא בגדי חול רגילים.

 

44

00:03:27,187 --> 00:03:28,300

לא הרבה שמים לב לזה,

 

45

00:03:28,302 --> 00:03:32,380

יש כאלה מקפידים בשבת וחג

לובשים בגדים יפים.

 

46

00:03:32,931 --> 00:03:33,337

כתוב:

 

47

00:03:41,060 --> 00:03:44,420

אדם צריך לכבד את הימים האלה

של השבת, של החגים,

 

48

00:03:44,420 --> 00:03:46,920

ללבוש בגדים יפים כאילו יוצא לאירוע.

 

49

00:03:48,080 --> 00:03:49,420

ואז מה כתוב אחר כך?

 

50

00:03:58,300 --> 00:04:00,170

אומר הקב"ה: זו הבטחה שלי.

 

51

00:04:00,423 --> 00:04:06,000

אתה תקפיד על השבת, על החגים כמו שצריך

ואתה תראה "והנחלתיך..."

 

52

00:04:06,293 --> 00:04:08,270

כל הדברים הנפלאים שכתובים שם.

 

53

00:04:08,519 --> 00:04:13,950

אז יש שמקפידים, שבת וחג מקפידים,

חול המועד מזלזלים כמו יום חול.

 

54

00:04:14,332 --> 00:04:18,720

צריך לדעת ללמוד את ההלכות

מה מותר, מה לעשות בחול המועד.

 

55

00:04:19,870 --> 00:04:25,360

על כל פנים, אדם שמבחינתו

חגים, חול המועד, הכול מזולזל אצלו,

 

56

00:04:25,363 --> 00:04:27,000

חג, יום חג זה כמו יום חול.

 

57

00:04:27,004 --> 00:04:30,880

הוא אומר "שבת אצלי זה חשוב",

אבל חג מזולזל אצלו.

 

58

00:04:30,880 --> 00:04:32,760

זה נקרא מבזה את המועדות.

 

59

00:04:33,461 --> 00:04:36,260

וכן "המלבין פני חברו ברבים".

 

60

00:04:36,872 --> 00:04:41,270

מלבין פני חברו ברבים,

מה פירוש המילה "מלבין"? מה זה "מלבין"?

 

61

00:04:41,736 --> 00:04:43,550

הופך אותם לצבע לבן.

 

62

00:04:44,967 --> 00:04:47,330

אדם שמבייש את חברו ברבים,

 

63

00:04:48,042 --> 00:04:51,090

אומרת הגמרא שהוא כמו שופך דמים,

 

64

00:04:52,199 --> 00:04:53,560

כאילו שהוא רצח אותו.

 

65

00:04:54,277 --> 00:04:55,760

מה הקשר בין זה לזה?

 

66

00:04:56,138 --> 00:04:57,290

אומרת הגמרא:

 

67

00:05:00,743 --> 00:05:03,320

כשמביישים אדם בפני הרבה אנשים,

 

68

00:05:04,634 --> 00:05:07,930

הדם עובר שינויים בגוף.

 

69

00:05:08,350 --> 00:05:11,340

קודם כול עולה לו הדם לפנים, הוא נהיה אדום.

 

70

00:05:11,811 --> 00:05:15,900

אחרי שנהיה אדום הדם יורד,

נהיה חיוור. מלבין.

 

71

00:05:16,224 --> 00:05:21,580

זה נקרא "דאזיל סומקא" שהולך האדום,

"ואתי חיוורא", מגיע הלבן.

 

72

00:05:22,138 --> 00:05:24,620

אדם שמלבין פני חברו ברבים נידון,

 

73

00:05:25,584 --> 00:05:30,680

בשמיים מסתכלים על זה

כמו אדם ששפך את הדם של חברו החוצה.

 

74

00:05:30,680 --> 00:05:34,100

דקר אותו, הוציא לו את הדם?

פה עשה לו תנודה בדם.

 

75

00:05:34,494 --> 00:05:37,600

אנחנו בני אדם שוקלים דברים

לפי השכל שלנו.

 

76

00:05:38,044 --> 00:05:41,450

סטנדאפיסט יכול לעמוד על במה,

תופס אחד מהקהל, יורד עליו,

 

77

00:05:41,454 --> 00:05:43,850

קוטל אותו לפני כולם, כולם צוחקים

 

78

00:05:44,124 --> 00:05:48,730

וכולם בטוחים כמה הוא חכם ופיקח

שהוא יודע לצחוק על בן אדם לפני כולם.

 

79

00:05:49,160 --> 00:05:51,350

בשמיים נחשב כאילו הוא רצח אותו.

 

80

00:05:52,186 --> 00:05:54,880

כמה צריך להיזהר שלא לבייש אדם.

 

81

00:05:55,201 --> 00:06:01,640

אצל גדולי ישראל רואים שאפילו

כשהיה מצב שבן אדם עלול להתבייש

 

82

00:06:01,640 --> 00:06:04,260

בלי שאותו תלמיד חכם יהיה אשם,

 

83

00:06:04,260 --> 00:06:07,010

הוא עשה הכול כדי שאותו אדם לא יתבייש.

 

84

00:06:07,370 --> 00:06:08,810

היה אדמו"ר אחד בבני ברק,

 

85

00:06:08,812 --> 00:06:10,620

כבר נפטר, היה זקן מאוד,

 

86

00:06:11,098 --> 00:06:14,930

נהג באדמו"רות למעלה מ-50 שנה, צדיק גדול.

 

87

00:06:14,935 --> 00:06:17,690

יש אדמו"רים שבראש השנה היו תוקעים בשופר.

 

88

00:06:17,696 --> 00:06:21,210

האדמו"ר עצמו תוקע בשופר,

יודע את הכוונות, עושה כמו שצריך.

 

89

00:06:22,046 --> 00:06:25,230

אבל לא כל אדם מסוגל

להוציא קולות עם השופר.

 

90

00:06:25,232 --> 00:06:29,720

יש אנשים שהריאות והתפיסה,

מנסים לתקוע, לא מצליחים.

 

91

00:06:29,728 --> 00:06:32,640

יש כאלה שתוקעים בקלות.

כל אחד לפי טבעו.

 

92

00:06:33,018 --> 00:06:36,800

והאדמו"ר הזה היה מנסה לתקוע,

יוצאים קולות צרודים.

 

93

00:06:37,262 --> 00:06:40,140

אז הוא לא היה תוקע בראש השנה,

מישהו אחר היה תוקע.

 

94

00:06:40,709 --> 00:06:47,910

והתוקע הזה תקע שם בבית המדרש של האדמו"ר

עשרות שנים, תוקע חזק, טוב.

 

95

00:06:47,910 --> 00:06:54,760

אבל עם השנים הזקין, וכשהאדם זקן

הריאות שלו כבר לא כמו בעבר,

 

96

00:06:54,762 --> 00:06:57,420

קשה לו להוציא תקיעות חזקות.

 

97

00:06:58,256 --> 00:07:00,500

משנה לשנה הלך ונחלש.

 

98

00:07:01,176 --> 00:07:05,470

והנה, שנה אחת התוקע הזה

שרגיל כל שנה לתקוע,

 

99

00:07:05,470 --> 00:07:07,460

הרי קשה לו לסגת, הוא רגיל בזה.

 

100

00:07:07,872 --> 00:07:12,380

לקח את השופר, מנסה לתקוע,

משמיע קולות צרודים.

 

101

00:07:12,384 --> 00:07:13,600

לא מצליח לתקוע.

 

102

00:07:14,007 --> 00:07:18,190

והוא התבייש מאוד, נהיה אדום ולבן.

ומנסה לתקוע וכולם מחכים

 

103

00:07:18,190 --> 00:07:19,830

והוא לא מצליח להוציא קולות.

 

104

00:07:21,120 --> 00:07:24,750

עד שהוא הבין שאין ברירה,

חייבים לתת למישהו אחר שיתקע במקומו.

 

105

00:07:25,089 --> 00:07:28,080

אבל ממש רצה לקבור את עצמו באדמה מבושה.

 

106

00:07:28,526 --> 00:07:31,340

אף על פי שאין מה להתבייש,

אדם מתבגר, מתבגר, מה אפשר לעשות?

 

107

00:07:31,342 --> 00:07:32,320

אבל הוא התבייש.

 

108

00:07:33,601 --> 00:07:39,080

האדמו"ר רמז לעוזר שלו שיביא לו

את השופר שהוא יתקע במקומו.

 

109

00:07:41,180 --> 00:07:43,470

העוזר התפלא, האדמו"ר לא יודע לתקוע.

 

110

00:07:44,373 --> 00:07:49,270

הביא לו את השופר, גם האדמו"ר מנסה לתקוע,

מוציא קולות צרודים כמו ההוא.

 

111

00:07:49,808 --> 00:07:52,190

מנסה, מנסה, מנסה, לא מצליח.

 

112

00:07:52,588 --> 00:07:55,230

בסוף אמר לו: טוב, אני לא מצליח,

תן למישהו אחר.

 

113

00:07:55,230 --> 00:07:57,510

נתנו למישהו אחר.

 ההוא תקע, יצא טוב.

 

114

00:07:57,927 --> 00:07:59,670

אחרי התפילה בא אליו העוזר,

 

115

00:07:59,916 --> 00:08:02,910

הוא אומר לו: כבוד הרב היה צריך

לבזות את עצמו בצורה כזאת,

 

116

00:08:02,915 --> 00:08:04,810

מנסה לתקוע ולא מצליח?

 

117

00:08:04,810 --> 00:08:06,760

ככה אנשים חשבו שהוא סתם לא תוקע.

 

118

00:08:07,212 --> 00:08:09,710

עכשיו כולם רואים

שהוא באמת לא יודע לתקוע.

 

119

00:08:10,030 --> 00:08:11,270

למה הרב עשה את זה?

 

120

00:08:11,900 --> 00:08:13,660

אמר לו: לא ראית איך הוא התבייש?

 

121

00:08:14,816 --> 00:08:19,140

ככה כשהוא ראה שגם אני

לא מצליח לתקוע זה הרגיע אותו.

 

122

00:08:19,598 --> 00:08:24,070

כדי להציל אותו מבושה היה שווה

לאדמו"ר הזה לבזות את עצמו

 

123

00:08:24,318 --> 00:08:26,060

כדי שאותו אדם לא יתבייש.

 

124

00:08:26,064 --> 00:08:27,860

זה צריך ללמוד מוסר לעצמנו.

 

125

00:08:29,217 --> 00:08:32,710

רבי עקיבא איגר היה גדול הדור בזמנו.

 

126

00:08:33,390 --> 00:08:39,600

בליל הסדר היה מקיים את מה שכתוב

"כל דכפין ייתי ויכול".

 

127

00:08:39,608 --> 00:08:41,680

כל מי שרעב מוזמן לבוא אליו.

 

128

00:08:44,702 --> 00:08:47,830

העניים של אותה העיר היו מחכים לליל הסדר.

 

129

00:08:48,833 --> 00:08:53,600

כל העולם היהודי היה מייחל למוצא פיו

של רבי עקיבא איגר. גדול הדור.

 

130

00:08:53,608 --> 00:08:57,380

בכל העולם היהודי היו שואלים אותו שאלות,

מפנים אליו שאלות בהלכה.

 

131

00:08:57,380 --> 00:08:59,250

הפסיקה שלו הייתה החלטית.

 

132

00:08:59,250 --> 00:09:02,860

עד היום בעולם הישיבות לומדים

את הקושיות, תירוצים, מהלכים.

 

133

00:09:03,445 --> 00:09:05,160

חי לפני 200 שנה בערך.

 

134

00:09:07,084 --> 00:09:12,770

ליל סדר אחד הרב יושב בראש השולחן,

מתארגנים לקראת הקידוש.

 

135

00:09:13,137 --> 00:09:20,020

שולחן ארוך לפניו, מפה לבנה,

נרות דולקים, מצות, חרוסת. ליל הסדר.

 

136

00:09:21,345 --> 00:09:23,630

בליל הסדר שותים ארבע כוסות יין.

 

137

00:09:23,928 --> 00:09:26,400

הכוס הראשונה היא הכוס של הקידוש.

 

138

00:09:26,910 --> 00:09:30,040

אז כל אחד מזג לעצמו כוס יין

לקראת הקידוש.

 

139

00:09:31,619 --> 00:09:36,880

נעמדו כולם ומרימים את הכוסות

כדי להתחיל והרב אמור לקדש.

 

140

00:09:37,696 --> 00:09:40,740

פתאום הרב הרגיש שאיזה רחש עבר בקהל.

 

141

00:09:41,630 --> 00:09:46,340

הוא עם המשפחה שלו כאן,

אחר כך כל העניים יושבים שם בשורה.

 

142

00:09:48,227 --> 00:09:51,640

העיף מבט לראות מה קרה, קלט מייד.

 

143

00:09:52,268 --> 00:09:55,080

ראה, היה שם אחד העניים שיושב,

 

144

00:09:55,319 --> 00:10:01,000

כשקם בטעות לא החזיק את הגביע

של היין כמו שצריך,

 

145

00:10:02,053 --> 00:10:05,960

הגביע נפל, נוצר שם כתם אדום ענק על המפה,

 

146

00:10:05,960 --> 00:10:13,600

היין הולך ומתפשט, וכל המסובים, האורחים,

הסתכלו עליו במבט של זעם.

 

147

00:10:14,234 --> 00:10:16,510

עוד לא התחלנו את הקידוש,

כבר אתה ככה מלכלך?

 

148

00:10:16,510 --> 00:10:21,770

ליל הסדר זה לילה ארוך,

מפה לבנה, עוד ליד הרב, תהיה זהיר.

 

149

00:10:21,770 --> 00:10:26,220

לא אמרו כלום, אבל הרחש

והמבטים שלהם עליו אמרו הכול.

 

150

00:10:27,107 --> 00:10:31,320

ואותו אדם, אותו עני, היה מעדיף

להתנדף באוויר באותה שעה.

 

151

00:10:31,320 --> 00:10:34,200

ראה את המבטים של כולם,

הרגיש מאוד לא נוח.

 

152

00:10:35,127 --> 00:10:37,600

כשרבי עקיבא איגר קלט מה קורה שם,

 

153

00:10:38,174 --> 00:10:45,140

בלי לחשוב פעמיים בעט ברגל של השולחן שלידו

וגרם שהגביע שלו יישפך גם כן.

 

154

00:10:45,911 --> 00:10:48,400

מייד נהיה כתם אדום ענק גם לידו.

 

155

00:10:48,880 --> 00:10:50,680

ואז הרב החזיק את השולחן ואמר:

 

156

00:10:50,680 --> 00:10:53,370

השולחן הזה רעוע,

כבר שתי כוסות נשפכו כאן.

 

157

00:10:53,717 --> 00:10:56,330

אחרי החג צריכים לקרוא לנגר שיתקן את זה.

 

158

00:10:57,006 --> 00:11:01,840

מייד אותו עני נרגע. אני אשם? השולחן אשם.

הנה, גם הרב, פחות ממני?

 

159

00:11:01,840 --> 00:11:03,880

גם הרב, מה שקרה לי קרה גם לו.

 

160

00:11:04,850 --> 00:11:07,250

אף אחד לא ידע שזה תרגיל שהרב עשה.

 

161

00:11:07,251 --> 00:11:11,680

רק המשפחה שלידו ראו מה שהוא עשה

כדי להציל את אותו אדם מבושה.

 

162

00:11:12,003 --> 00:11:13,940

והוא לא אמר לעצמו: אולי זה בל תשחית?

 

163

00:11:14,293 --> 00:11:17,540

אתה שופך יין.

מותר להשחית יין?

 

164

00:11:17,850 --> 00:11:20,430

אבל בל תשחית של הבושה שלו

הרבה יותר חשוב.

 

165

00:11:20,643 --> 00:11:25,170

אדם תמיד צריך להיות שקול ורגיש

לכאב ולצער של הזולת.

 

166

00:11:25,616 --> 00:11:28,810

קל וחומר שלא יזום בעצמו לבייש את השני.

 

167

00:11:29,495 --> 00:11:33,760

על זה הוא אומר כאן שהמלבין פני חברו ברבים

אין לו חלק לעולם הבא.

 

168

00:11:34,387 --> 00:11:35,570

למה כל כך חמור?

 

169

00:11:36,691 --> 00:11:40,400

כותב בספר "עלי שור"

 הרב וולבה, זכר צדיק לברכה,

 

170

00:11:40,954 --> 00:11:46,270

הוא אומר: כשאדם מלבין פני חברו ברבים,

הוא פוגע לו בכבוד.

 

171

00:11:46,270 --> 00:11:47,110

מה זה כבוד?

 

172

00:11:47,525 --> 00:11:48,920

כבוד זה לא דבר פשוט.

 

173

00:11:49,521 --> 00:11:50,930

הנשמה נקראת כבוד.

 

174

00:11:50,931 --> 00:11:52,770

אחד השמות של הנשמה זה כבוד.

 

175

00:11:52,776 --> 00:11:57,210

יש פסוק בתהילים:

 "למען יזמרך כבוד ולא יידום".

 

176

00:11:57,628 --> 00:11:59,890

מי זה הכבוד שיזמר לבורא עולם?

 

177

00:11:59,890 --> 00:12:01,820

זו הנשמה שהיא שרה לבורא עולם.

 

178

00:12:02,647 --> 00:12:04,540

למה היא נקראת בשם כבוד?

 

179

00:12:05,223 --> 00:12:06,810

כי הנשמה היא אלוקית.

 

180

00:12:08,199 --> 00:12:10,220

דבר כבד יש לו משקל,

 

181

00:12:10,666 --> 00:12:13,830

הנשמה יש לה משקל, היא חלק אלוה ממעל.

 

182

00:12:14,209 --> 00:12:16,700

יש לה מדרגה גבוהה.

 

183

00:12:17,194 --> 00:12:20,850

כשאדם פוגע בחברו הוא פוגע בכבוד שלו.

 

184

00:12:21,352 --> 00:12:22,250

במי הוא פגע?

 

185

00:12:22,252 --> 00:12:25,180

בנשמה שלו, לכן זה כל כך משפיע.

 

186

00:12:25,187 --> 00:12:30,710

הרי זה פלא, אתה מוציא מילים מהפה,

ההוא מסמיק, מאדים, רוצה לקבור...

 

187

00:12:30,714 --> 00:12:33,590

מה קרה? בסך הכול דיברתי,

לא רצחתי אותו, לא עשיתי כלום.

 

188

00:12:33,914 --> 00:12:35,470

אבל פגעת לו בנשמה.

 

189

00:12:36,225 --> 00:12:42,280

אדם שפוגע בנשמה של השני,

מידה כנגד מידה זה פוגע בעולם הבא שלו.

 

190

00:12:42,752 --> 00:12:46,430

כמה צריך להיזהר שלא לבייש, שלא להלבין.

 

191

00:12:46,657 --> 00:12:49,640

יש אנשים כלפי העולם

מאוד נזהרים שלא לבייש,

 

192

00:12:50,040 --> 00:12:54,930

אבל בשולחן השבת ליד אורחים

הוא יכול לרדת על אשתו לפני כולם,

 

193

00:12:54,930 --> 00:12:57,130

מבייש אותה כאילו שאשתו היא לא בן אדם.

 

194

00:12:57,527 --> 00:12:59,320

או אישה שמבזה את בעלה.

 

195

00:12:59,623 --> 00:13:01,760

תמיד צריך לזכור את האחריות הגדולה.

 

196

00:13:01,763 --> 00:13:07,010

אדרבה, הגמרא אומרת:

"לעולם יהא זהיר אדם בהונאת אשתו

 

197

00:13:07,393 --> 00:13:10,970

"שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה".

 

198

00:13:12,154 --> 00:13:15,080

אישה יותר בקלות מגיעה לבכי, לדמעות.

 

199

00:13:15,603 --> 00:13:20,450

מזהירים חז"ל: תיזהר שלא לפגוע בה

יותר מאשר באנשים אחרים,

 

200

00:13:20,896 --> 00:13:24,540

שמתוך שדמעתה מצויה, במהירות היא בוכה,

 

201

00:13:24,872 --> 00:13:28,560

הונאתה קרובה, גם הצער של ההונאה

שאתה מצער אותה

 

202

00:13:28,560 --> 00:13:30,590

יש לזה משקל גדול בשמיים.

 

203

00:13:30,590 --> 00:13:34,190

לכן צריך להיזהר בה

אפילו יותר מאשר אחרים.

 

204

00:13:34,734 --> 00:13:39,050

הגמרא מספרת, אחד מגדולי האמוראים

שמו היה מור עוקבא.

 

205

00:13:39,642 --> 00:13:44,390

הוא היה אדם מאוד אמיד

 ותלמיד חכם גדול, בעל מידות,

 

206

00:13:44,391 --> 00:13:46,840

הרבה סיפורים עליו כמה היה אדם גדול.

 

207

00:13:47,930 --> 00:13:54,460

היה לו שכן אחד מכובד, סוחר

שנקלע לקשיים כלכליים והגיע לפת לחם.

 

208

00:13:54,672 --> 00:13:55,960

אין לו מה לאכול בבית.

 

209

00:13:55,968 --> 00:13:57,970

אז לא היה ביטוח לאומי ודברים כאלה,

 

210

00:13:59,109 --> 00:14:00,720

והוא מתבייש לספר לאנשים.

 

211

00:14:00,723 --> 00:14:04,910

יש אנשים מוכנים למות ברעב

ולא לספר שהמצב שלהם קשה.

 

212

00:14:06,257 --> 00:14:08,260

הרב ידע מה המצב שלו,

 

213

00:14:08,888 --> 00:14:11,700

אבל ידע, אם הוא יפנה אליו,

יגיד לו "בוא, אני אעזור לך",

 

214

00:14:11,943 --> 00:14:13,400

הוא לא יהיה מוכן בשום אופן.

 

215

00:14:14,151 --> 00:14:15,170

מה היה עושה הרב?

 

216

00:14:15,176 --> 00:14:16,620

כל בוקר קם מוקדם,

 

217

00:14:16,624 --> 00:14:18,130

גם ככה היה הולך להתפלל בנץ,

 

218

00:14:18,138 --> 00:14:21,600

כשעדיין רק מתחיל להאיר היום

היה יוצא מביתו.

 

219

00:14:21,944 --> 00:14:26,870

היה מכניס כל בוקר ארבעה זוזים

מתחת המפתן של הדלת.

 

220

00:14:26,871 --> 00:14:28,640

זוז היה מטבע של זמנם.

 

221

00:14:29,024 --> 00:14:32,630

היה מכניס לו ארבעה מטבעות מתחת,

היה יודע, זה יספיק לו לאוכל של היום.

 

222

00:14:32,933 --> 00:14:35,700

מחר בבוקר עוד הפעם מכניס עד שיתייצב שוב.

 

223

00:14:36,926 --> 00:14:40,840

האדם הזה קם בבוקר, בא לפתוח את הדלת

לצאת להתפלל, רואה ארבעה מטבעות.

 

224

00:14:40,840 --> 00:14:41,670

כל בוקר.

 

225

00:14:42,161 --> 00:14:46,080

סקרן אותו לדעת מי זה האדם

שכל כך דואג לי.

 

226

00:14:46,088 --> 00:14:51,880

אם היה יודע שזה השכן שלו

היה ממש מתבייש, אבל לא ידע מי זה.

 

227

00:14:52,314 --> 00:14:57,390

יום אחד אמר לאשתו: מחר אני קם מוקדם,

אני מחכה נניח משתיים בלילה.

 

228

00:14:57,831 --> 00:15:01,380

ברגע שאני רואה את המטבעות נכנסות,

אני פותח, רוצה לדעת מי זה.

 

229

00:15:02,142 --> 00:15:06,030

בדיוק אותו בוקר מור עוקבא

יצא מוקדם עם אשתו מהבית

 

230

00:15:06,033 --> 00:15:07,640

וכרגיל מכניס את הארבעה...

 

231

00:15:07,646 --> 00:15:09,350

פתאום מרגיש שהדלת נפתחת.

 

232

00:15:10,001 --> 00:15:15,800

אז היו לובשים כמו גלימה כזאת על הראש,

אז כשאתה בורח לא רואים מאחורה מי זה.

 

233

00:15:16,503 --> 00:15:21,950

הוא מייד, הוא ואשתו קלטו שהדלת נפתחת,

פתחו בריצה כדי שלא יתבייש העני

 

234

00:15:21,957 --> 00:15:22,900

כשיראה שזה הם.

 

235

00:15:23,808 --> 00:15:26,860

ראה את הזוג הזה רץ,

התחיל לרדוף אחריהם.

 

236

00:15:27,336 --> 00:15:32,190

הם עוברים מרחוב לרחוב, מסמטה לסמטה,

רצים כל עוד נפשם בהם, והוא רודף אחריהם.

 

237

00:15:33,228 --> 00:15:37,130

עד שהגיעו לרחוב אחד ללא מוצא.

אין איפה לברוח.

 

238

00:15:37,130 --> 00:15:38,800

נכנסו, רואים אין איפה לצאת.

 

239

00:15:38,807 --> 00:15:40,580

מה יעשו עכשיו? עוד מעט יתפוס אותם.

 

240

00:15:41,232 --> 00:15:44,390

ראו שם מאפייה פתוחה.

המאפיות פותחות מארבע בבוקר.

 

241

00:15:45,194 --> 00:15:49,560

נכנסו לתוך המאפייה, הייתה ריקה

באותה שעה, הבוס יצא לאיזה עניין.

 

242

00:15:49,560 --> 00:15:54,400

אבל כשהוא ייכנס הוא יראה כל הבתים סגורים,

יש מאפייה, הוא יבין שנכנסו לשם,

 

243

00:15:54,407 --> 00:15:55,410

ייכנס אחריהם.

 

244

00:15:55,895 --> 00:15:59,890

היה שם תנור בוער שהכינו אותו

לקראת להכניס את הלחמים.

 

245

00:16:00,184 --> 00:16:03,350

נכנסו שניהם לתוך התנור הזה, נעמדו בצד.

 

246

00:16:03,350 --> 00:16:06,090

אשתו לא קיבלה אפילו כוויה ברגל.

 

247

00:16:06,563 --> 00:16:09,540

הוא כן קיבל כוויות ברגל,

מור עוקבא קיבל כוויה.

 

248

00:16:10,245 --> 00:16:13,480

נכנס העני הזה, רואה מאפייה ריקה.

 

249

00:16:13,489 --> 00:16:16,450

יש פה תנור, לא העלה בדעתו

שהם נכנסו לתוך התנור.

 

250

00:16:16,730 --> 00:16:18,840

יצא החוצה, חזר לבית, התייאש.

 

251

00:16:19,347 --> 00:16:26,490

אומרת הגמרא: כשיצאו מהתנור

ראתה אשתו שמור עוקבא מבויש בעצמו.

 

252

00:16:26,871 --> 00:16:27,850

חלשה דעתו.

 

253

00:16:27,857 --> 00:16:32,400

כך לשון הגמרא, חלשה דעתו,

אשתי צדיקה יותר ממני?

 

254

00:16:32,926 --> 00:16:34,290

למה הנס שהיא קיבלה,

 

255

00:16:34,291 --> 00:16:37,720

אפילו לא קיבלה כוויה ברגליים

ואני כן קיבלתי כוויות ברגליים?

 

256

00:16:38,065 --> 00:16:42,290

עד כדי כך כשהיו בתנור אשתו אמרה לו:

תדרוך על הרגליים שלי.

 

257

00:16:42,298 --> 00:16:45,440

ראתה אותו קופץ, אמרה לו:

שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי,

 

258

00:16:45,448 --> 00:16:46,610

לי לא קורה כלום.

 

259

00:16:47,288 --> 00:16:50,710

כשיצאו והתבייש ממנה, חלשה דעתו,

 

260

00:16:51,143 --> 00:16:54,620

אמרה לו אשתו: תהיה רגוע,

זה לא שאני יותר צדיקה ממך.

 

261

00:16:55,224 --> 00:17:01,220

רק כשאתה נותן כסף לעניים, הם רעבים,

עד שהם הולכים לקנות לוקח זמן.

 

262

00:17:01,224 --> 00:17:07,050

אני, באים עניים לבית, מייד מגישה להם אוכל,

לכן הזכות שלי בצדקה היא יותר משלך.

 

263

00:17:07,050 --> 00:17:10,930

אבל ככה זה בסדר, אתה חשוב יותר ממני.

ככה אמרה לו כדי שיירגע.

 

264

00:17:10,936 --> 00:17:12,090

כך מספרת הגמרא.

 

265

00:17:12,588 --> 00:17:16,210

אבל מה זה להיכנס לתנור

כדי שההוא לא יתבייש?

 

266

00:17:16,707 --> 00:17:18,870

שואלת הגמרא: "מאי כולי האי"?

 

267

00:17:18,876 --> 00:17:21,590

מה כל העניין הזה שסיכנו את החיים שלהם?

 

268

00:17:21,590 --> 00:17:23,910

היו בטוחים שיהיה להם נס?

אתה נכנס לתוך תנור?

 

269

00:17:24,675 --> 00:17:26,224

אומרת הגמרא, כי כתוב:

 

270

00:17:32,272 --> 00:17:33,400

מאיפה לומדים את זה?

 

271

00:17:33,404 --> 00:17:34,250

מתמר.

 

272

00:17:35,086 --> 00:17:38,430

תמר, הרי היא הרתה מיהודה,

 

273

00:17:40,606 --> 00:17:43,110

רק היא התחפשה, יהודה לא ידע שזו כלתו.

 

274

00:17:43,534 --> 00:17:47,670

למה היא התחפשה? כי על פי ההלכה

הוא היה צריך לייבם אותה.

 

275

00:17:48,190 --> 00:17:55,660

אדם שנפטר בלי ילדים, על פי ההלכה

או שאחיו נושא אותה לאישה - זה נקרא ייבום,

 

276

00:17:55,664 --> 00:17:56,990

או שעושה לה חליצה.

 

277

00:17:57,617 --> 00:17:59,950

הזוהר הקדוש מסביר

מה העניין הזה של החליצה.

 

278

00:17:59,959 --> 00:18:03,380

פה בתקשורת עשו מזה פעם צחוק,

מכל העניין של החליצה.

 

279

00:18:03,619 --> 00:18:06,840

אבל אם היו לומדים את הזוהר הקדוש,

מה המשמעות של נשמה

 

280

00:18:06,840 --> 00:18:09,010

של אדם שנפטר בלי ילדים

 

281

00:18:09,473 --> 00:18:13,350

ואותה נשמה, בקשר שיש לה עם האישה

 

282

00:18:13,576 --> 00:18:17,430

ורק על ידי חליצה של הנעל,

הגוף נקרא בשם נעל,

 

283

00:18:17,430 --> 00:18:21,770

כי הגוף מלביש

את החלק הכי נמוך של הנשמה,

 

284

00:18:21,770 --> 00:18:25,090

כמו שהנעל מלבישה

את החלק הכי נמוך של הגוף.

 

285

00:18:25,400 --> 00:18:27,190

אז הגוף נקרא בשם נעל.

 

286

00:18:27,536 --> 00:18:33,170

וכשעושים את החליצה, הנשמה של הנפטר

נפרדת מאשתו ואז היא יכולה להתחתן

 

287

00:18:33,176 --> 00:18:34,240

עם אנשים אחרים.

 

288

00:18:34,599 --> 00:18:39,790

אבל אם הוא נפטר בלי ילדים

ולא עשתה חליצה ולא ייבום,

 

289

00:18:40,071 --> 00:18:43,340

הוא עדיין קשור אליה.

יש בזה סכנה, יש משמעויות.

 

290

00:18:45,537 --> 00:18:47,810

זה היום, מאז מתן תורה.

 

291

00:18:48,083 --> 00:18:54,440

לפני מתן תורה את הייבום יכל לעשות

או האח של הנפטר בלי ילדים או אביו.

 

292

00:18:55,095 --> 00:18:57,610

ואצל תמר, יהודה הוא היה האבא.

 

293

00:18:58,570 --> 00:19:02,900

היה אח קטן, אבל האח הקטן עוד לא גדל

ויהודה אמר לה: תמתיני עד שהוא יגדל.

 

294

00:19:03,152 --> 00:19:05,210

אז על פי ההלכה הוא צריך לייבם אותה.

 

295

00:19:05,544 --> 00:19:08,880

אבל יהודה פחד כי ראה

ששני הבנים שלו נפטרו.

 

296

00:19:08,880 --> 00:19:10,690

כל אחד התחתן איתה, מת.

 

297

00:19:10,913 --> 00:19:12,830

אמר: זאת כנראה הורגת בעלים.

 

298

00:19:12,830 --> 00:19:14,900

אני גם אתחתן איתה? מה יהיה איתי בסוף?

 

299

00:19:15,233 --> 00:19:17,200

אז הוא התחמק, לא רצה להתחתן איתה.

 

300

00:19:17,633 --> 00:19:21,080

אבל היא יודעת שהיא אסורה לכל העולם

אז עשתה לו תרגיל,

 

301

00:19:22,888 --> 00:19:25,480

וגם כתוב שבא מלאך ודחף אותו לשם.

 

302

00:19:25,480 --> 00:19:27,100

על כל פנים, הרתה ממנו.

 

303

00:19:27,100 --> 00:19:31,920

כשהודיעו ליהודה שתמר כבר בחודש השלישי,

 

304

00:19:32,901 --> 00:19:36,450

והוא היה בטוח שהיא לא עשתה

מה שצריך לעשות,

 

305

00:19:36,455 --> 00:19:39,960

לא ייבום, לא חליצה, שום דבר,

זה אומר שזה ממישהו אחר.

 

306

00:19:41,059 --> 00:19:42,810

גזר את הדין להורגה.

 

307

00:19:42,810 --> 00:19:45,800

כשהוציאו אותה להיהרג נתנה את הסימנים.

 

308

00:19:45,800 --> 00:19:51,290

הרי היא לקחה ממנו את החותמת שלו,

 כמה דברים, שלחה: תראו לו את זה,

 

309

00:19:51,767 --> 00:19:53,290

תשאלו אותו של מי זה.

 

310

00:19:53,834 --> 00:19:57,420

היא לא אמרה לאף אחד שהיא הרתה ממנו.

 

311

00:19:58,410 --> 00:20:02,620

היא רק אמרה: תיקחו את זה, תראו לו,

תשאלו אותו של מי החפצים האלה.

 

312

00:20:02,968 --> 00:20:06,290

כשהראו לו, אמר: צדקה ממני.

 

313

00:20:07,262 --> 00:20:07,880

מה זה ממני?

 

314

00:20:07,886 --> 00:20:09,250

שממנו היא הרה.

 

315

00:20:09,468 --> 00:20:14,470

היא צודקת. הנה, אני עכשיו רואה שזאת שנתתי

לה, עכשיו אני מבין שהיא התחפשה באותו זמן

 

316

00:20:14,470 --> 00:20:17,320

והיא צודקת, הילדים האלה כשרים, הכול בסדר.

 

317

00:20:17,650 --> 00:20:18,940

עכשיו בואו נחשוב לרגע.

 

318

00:20:19,489 --> 00:20:27,230

שופט שדן אדם גזר דין מוות,

בסוף הוא אומר "אני שותף לפשע".

 

319

00:20:27,920 --> 00:20:29,040

איזו בושה זאת.

 

320

00:20:29,708 --> 00:20:34,410

אבל יהודה הודה על האמת,

זו האמת אז אני מודה על האמת.

 

321

00:20:35,260 --> 00:20:37,400

אבל הגדולה יותר היא של תמר.

 

322

00:20:37,400 --> 00:20:40,710

תמר הייתה מוכנה להישרף באש

אבל היא לא תבייש אותו.

 

323

00:20:41,009 --> 00:20:43,480

אם הוא יודה שזה הוא, בסדר.

 

324

00:20:43,480 --> 00:20:45,450

אבל אם הוא לא יודה, היא תישרף.

 

325

00:20:45,450 --> 00:20:47,460

עד כדי כך הייתה מוכנה להיהרג,

 

326

00:20:47,460 --> 00:20:49,990

העיקר שלא לבייש את יהודה.

 

327

00:20:50,506 --> 00:20:56,760

מזה למדו "נוח לאדם שיפיל עצמו

לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

 

328

00:20:57,326 --> 00:21:01,370

כמה צריך ללמוד מזה מוסר השכל לעצמנו

כשהאדם, אף אחד לא מבקש ממנו

 

329

00:21:01,377 --> 00:21:02,640

לקפוץ לכבשן האש.

 

330

00:21:02,935 --> 00:21:06,020

רק מבקשים ממנו שיהיה זהיר

בכבודו של הזולת.

 

331

00:21:06,020 --> 00:21:11,030

שלא יבייש אותו, בפרט לא ברבים,

ישקול כל מילה לפני שהוא אומר.

 

332

00:21:11,030 --> 00:21:14,050

הדבר הרביעי שאומר כאן רבי אלעזר המודעי:

 

333

00:21:14,058 --> 00:21:17,150

"המפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום".

 

334

00:21:17,610 --> 00:21:19,920

מה פירוש "מפר בריתו של אברהם אבינו"?

 

335

00:21:21,315 --> 00:21:22,850

או שלא מל את ילדיו

 

336

00:21:24,035 --> 00:21:26,420

או שהוא עצמו, לא מלו אותו

 

337

00:21:27,036 --> 00:21:29,080

כי הוריו לא הבינו

מה המשמעות של ברית מילה

 

338

00:21:29,089 --> 00:21:34,350

או שבחוץ לארץ פחדו מהגויים, לא מלו אותו

והוא משאיר את עצמו בלי ברית מילה.

 

339

00:21:34,647 --> 00:21:35,860

מזלזל בברית.

 

340

00:21:36,837 --> 00:21:40,960

יש כאלה שאסור למול אותם

מצד הסכנה, אז זה משהו אחר.

 

341

00:21:40,965 --> 00:21:43,880

אם יש סכנה לילד

שלא ימולו אותו, אז לא מלים אותו.

 

342

00:21:43,884 --> 00:21:45,730

אין בזה שום בעיה, אין עליו תביעה.

 

343

00:21:45,971 --> 00:21:49,240

אבל כאן מדובר על אדם

שיכול למול את עצמו, ומזלזל.

 

344

00:21:50,001 --> 00:21:54,410

או שמושך בעורלתו, כלומר

לא רוצה שיכירו בו שהוא יהודי,

 

345

00:21:54,417 --> 00:21:57,740

מבויש בזה שהוא נימול אז מושך את העורלה

 

346

00:21:57,744 --> 00:22:00,670

כדי להחזיר את המצב כמו שהיה

לפני הברית מילה.

 

347

00:22:01,250 --> 00:22:08,330

כל אלה, אומרת המשנה, אף על פי שיש בידו

תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.

 

348

00:22:08,798 --> 00:22:12,020

כי כל אלה הם דברים כל כך משמעותיים.

 

349

00:22:12,940 --> 00:22:14,250

ברית מילה, מה זה ברית?

 

350

00:22:14,250 --> 00:22:15,600

למה קוראים לזה ברית?

 

351

00:22:15,978 --> 00:22:19,680

כי בזה האדם כורת ברית בינו לבין בורא עולם.

 

352

00:22:19,680 --> 00:22:24,090

יש כמה דברים בודדים

שהקב"ה אמר עליהם שזה ברית.

 

353

00:22:24,099 --> 00:22:28,630

גם על השבת כתוב שזוהי

"ברית עולם ביני ובין בני ישראל".

 

354

00:22:28,638 --> 00:22:30,310

אבל לא על כל דבר כתוב ברית.

 

355

00:22:30,776 --> 00:22:38,230

על העניין הגדול הזה של הברית מילה,

על ידי המילה שמלים, חותכים את העורלה,

 

356

00:22:38,230 --> 00:22:40,550

האדם כורת ברית עם הקב"ה.

 

357

00:22:40,977 --> 00:22:44,030

זה חותם ברית קודש בבשרו של האדם.

 

358

00:22:44,686 --> 00:22:50,540

יש היום תנועות כאלה חסרי דעת,

מנסים להטיף לאנשים שלא יעשו ברית מילה.

 

359

00:22:50,540 --> 00:22:54,120

גם בהפגנות שהיו כאן לפני כמה שבועות

היו כמה יצאו עם שלטים

 

360

00:22:54,120 --> 00:22:55,450

שלא לעשות ברית מילה.

 

361

00:22:55,834 --> 00:22:57,710

אלה אנשים חסרי דעת.

 

362

00:22:57,710 --> 00:23:05,230

אם היה להם קצת ידע, קצת אמונה,

 היו מבינים שכשעושים ברית מילה לילד

 

363

00:23:05,909 --> 00:23:11,140

אנחנו מחזירים אותו לצורה

של אדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת.

 

364

00:23:12,391 --> 00:23:17,220

הגמרא במסכת סנהדרין אומרת,

כשהקב"ה ברא את אדם הראשון

 

365

00:23:17,664 --> 00:23:19,090

לא הייתה לו עורלה.

 

366

00:23:19,649 --> 00:23:23,750

הצורה האמיתית האורגינלית של אדם

הוא בלי עורלה.

 

367

00:23:24,872 --> 00:23:28,240

העורלה, מתי התחילה?

אחרי שאכל מעץ הדעת.

 

368

00:23:28,248 --> 00:23:29,340

זה כמו גידול.

 

369

00:23:29,770 --> 00:23:33,760

כלומר, כל העורלה הזו

היא גידול מיותר לחלוטין.

 

370

00:23:34,416 --> 00:23:37,400

לא פלא שהעורלה מביאה הרבה מחלות.

 

371

00:23:38,449 --> 00:23:41,840

בספר "המהפך 4" יש לנו שם פרק

על הברית והבריאות.

 

372

00:23:41,847 --> 00:23:46,990

הבאנו רשימה של מחלות שמצויות

אצל אותם אנשים שהם לא נימולים

 

373

00:23:47,336 --> 00:23:50,760

והן לא מצויות

אצל אותם אנשים שהם נימולים.

 

374

00:23:51,616 --> 00:23:59,060

עד כדי כך שבאפריקה יש מדינות שעל פי חוק

חוקקו שצריך למול את כל התושבים.

 

375

00:24:00,092 --> 00:24:05,450

מהארץ יצאו תשע משלחות של רופאים ומוהלים

כדי ללמד אותם איך למול,

 

376

00:24:05,456 --> 00:24:07,220

ומלים שם בהמוניהם.

 

377

00:24:07,822 --> 00:24:13,340

לא הרבה יודעים שבארצות הברית

קרוב ל-60 אחוז מהאוכלוסייה של הגויים

 

378

00:24:13,342 --> 00:24:16,960

הם נימולים, עושים ברית מילה

לא מטעמי דת, הם לא יהודים.

 

379

00:24:17,728 --> 00:24:20,380

אבל עושים ברית מילה מטעמי בריאות.

 

380

00:24:20,387 --> 00:24:23,520

אז פה עכשיו יש כאלה שהם אנטי דתיים.

 

381

00:24:23,520 --> 00:24:27,420

בשביל שהם אנטי דתיים

גם משגעים את כולם שעושים...

 

382

00:24:27,427 --> 00:24:32,900

ברוך השם שעם ישראל לא שומע להם,

רואים אותם כהזויים ודוחים אותם לחלוטין.

 

383

00:24:32,900 --> 00:24:35,640

אבל יש כמה אנשים שמתפתים, חסרי דעת,

 

384

00:24:35,640 --> 00:24:39,000

לא מבינים את המשמעות

גם מה זה להיות יהודי שהוא נימול,

 

385

00:24:39,228 --> 00:24:41,630

שזה הברית בינינו לבין בורא עולם.

 

386

00:24:41,948 --> 00:24:43,230

וגם מבחינה בריאותית,

 

387

00:24:43,235 --> 00:24:45,150

אתה אוהב את הילד שלך? רוצה שיהיה בריא?

 

388

00:24:45,150 --> 00:24:45,920

תמול אותו.

 

389

00:24:46,705 --> 00:24:51,750

משפחת המלוכה באנגליה, כל הנסיכים,

כל התינוקות שנולדים,

 

390

00:24:51,754 --> 00:24:53,900

בהוראה של המלכה כולם נימולים.

 

391

00:24:54,350 --> 00:24:57,790

מביאים את המוהל הראשי של לונדון

שהוא מל את כולם.

 

392

00:24:58,286 --> 00:25:01,000

והיא רוצה דווקא מוהל יהודי, למה?

 

393

00:25:01,008 --> 00:25:04,030

כי הוא מל הרבה אז הוא מומחה

יותר אפילו מרופאים.

 

394

00:25:04,508 --> 00:25:07,700

פה בארץ שמעתי כאלה רוצים דווקא רופא

שיעשה את הברית.

 

395

00:25:08,257 --> 00:25:11,700

הרופא הזה, כמה כבר הוא מל?

חמישה? שישה?

 

396

00:25:11,700 --> 00:25:14,130

יש מוהלים שמלו עשרות אלפי ילדים.

 

397

00:25:14,632 --> 00:25:18,790

המומחיות של המוהל שהוא בקי בזה

הרבה יותר מאשר רופא.

 

398

00:25:19,011 --> 00:25:22,630

זה נכון שלא צריך לקחת מוהל מתחיל

שרק עכשיו התחיל למול,

 

399

00:25:22,630 --> 00:25:26,800

אבל כשלוקחים מוהל ותיק שהוא בקי בדבר,

יודע הרבה יותר טוב מרופאים.

 

400

00:25:26,800 --> 00:25:29,420

יודע גם, יש גם מבנה שונה של האיבר

 

401

00:25:29,424 --> 00:25:32,030

אז הוא יודע בדיוק איך מלים את זה,

איך מלים את זה,

 

402

00:25:32,030 --> 00:25:33,290

מתוך הניסיון שלהם.

 

403

00:25:35,367 --> 00:25:39,450

כל הברית מילה, יש בגמרא סיפור מעניין.

 

404

00:25:40,634 --> 00:25:46,880

הגמרא מספרת ששאל טורנוסרופוס

את רבי עקיבא.

 

405

00:25:48,064 --> 00:25:53,400

טורנוסרופוס היה רומאי,

שר בכיר אצל הרומאים,

 

406

00:25:54,689 --> 00:25:56,250

היה אוהב דברי חוכמה,

 

407

00:25:57,196 --> 00:25:58,760

והוא פעם שאל את רבי עקיבא,

 

408

00:25:58,764 --> 00:26:00,200

הרבה שאלות הוא היה שואל אותו,

 

409

00:26:01,626 --> 00:26:06,480

הוא היה חופר בתוך היהדות,

ורבי עקיבא היה גדול הדור.

 

410

00:26:07,356 --> 00:26:11,650

שאל אותו פעם: מעשיו של מי מתוקנים יותר,

 

411

00:26:13,397 --> 00:26:16,020

מעשי בני אדם או מעשי אלוקים?

 

412

00:26:17,370 --> 00:26:21,030

מי עושה דבר יותר מושלם, האדם או אלוקים?

 

413

00:26:21,829 --> 00:26:23,910

מה הוא ציפה שיענה לו הרב הגדול?

 

414

00:26:25,258 --> 00:26:28,100

הוא היה בטוח שהוא יזנק מהכיסא:

מה אתה שואל? בטח אלוקים!

 

415

00:26:28,929 --> 00:26:33,570

להפתעתו, אמר לו רבי עקיבא:

מעשי בני אדם מתוקנים יותר.

 

416

00:26:34,912 --> 00:26:36,200

הוא לא האמין למשמע אוזניו,

 

417

00:26:36,204 --> 00:26:37,880

אמר לו: אתה כך, איך אתה מדבר?

 

418

00:26:37,882 --> 00:26:38,780

איך יכול להיות?

 

419

00:26:39,109 --> 00:26:40,370

אמר לו: אני אוכיח לך.

 

420

00:26:41,587 --> 00:26:47,580

תן הוראה למשרתים שלך שיביאו לכאן

ערמה של שיבולים ויביאו עוגות.

 

421

00:26:48,371 --> 00:26:52,420

הנה, תראה, השיבולים זה מעשה אלוקים,

עוגות זה מעשה אדם.

 

422

00:26:52,420 --> 00:26:53,950

אתה מסוגל לאכול שיבולים?

 

423

00:26:54,179 --> 00:26:55,200

אתה אוכל עוגות.

 

424

00:26:56,241 --> 00:26:59,350

תביא לכאן פשתן, זה מעשה אלוקים.

 

425

00:26:59,350 --> 00:27:04,020

תביא בגדים מבית שאן, אז היה שם

מקום שמייצרים בגדים יוקרתיים.

 

426

00:27:05,365 --> 00:27:08,960

אתה לובש פשתן שאלוקים יצר

או אתה לובש בגדים שבני אדם עשו?

 

427

00:27:09,434 --> 00:27:11,900

הנה, אתה רואה?

 מעשי בני אדם מתוקנים יותר.

 

428

00:27:12,341 --> 00:27:13,850

אמר לו: טוב, ניצחת אותי.

 

429

00:27:14,456 --> 00:27:19,010

אני הייתי בטוח שאתה תאמר לי מעשי אלוקים

גדולים יותר, ואז אני אשאל אותך:

 

430

00:27:19,013 --> 00:27:20,700

אם כך, למה אתם עושים ברית מילה?

 

431

00:27:21,468 --> 00:27:24,510

אם מעשי אלוקים מתוקנים

אז למה אתם עושים ברית מילה?

 

432

00:27:24,512 --> 00:27:26,580

הוא יצר אדם עם עורלה, למה אתם מורידים?

 

433

00:27:26,906 --> 00:27:31,490

אבל עכשיו שאמרת לי שמעשי בני אדם

מתוקנים יותר סתמת לי את הפה.

 

434

00:27:31,498 --> 00:27:34,610

אין לי עכשיו לטעון טענה כי אני מבין

שזה מעשי בני אדם.

 

435

00:27:35,356 --> 00:27:39,120

אמר לו רבי עקיבא:

אף אני ידעתי שלכך נתכוונת,

 

436

00:27:39,120 --> 00:27:43,520

אני ידעתי לאיפה אתה חותר להגיע,

ולכן אמרתי לך את מה שאמרתי.

 

437

00:27:44,657 --> 00:27:47,180

זה סיפור שנראה סיפור יפה בפשט,

 

438

00:27:47,434 --> 00:27:52,930

אבל אור החיים הקדוש מסביר את העומק

של הוויכוח שהסתתר כאן מאחורי הדברים.

 

439

00:27:53,490 --> 00:27:57,240

הרי בואו נשאל את רבי עקיבא באמת:

מעשי בני אדם גדולים ממעשי אלוקים?

 

440

00:27:57,249 --> 00:27:58,210

איך זה יכול להיות?

 

441

00:27:58,627 --> 00:28:01,590

אז הוא הוכיח את זה מהמציאות,

הנה שיבולים והנה...

 

442

00:28:01,590 --> 00:28:04,740

אבל באמת איך יכול להיות

שמעשי בני אדם מתוקנים יותר?

 

443

00:28:05,619 --> 00:28:06,790

אבל הפירוש הוא כך:

 

444

00:28:08,759 --> 00:28:12,490

למה אנחנו היום לא יכולים

לאכול חיטים מהשדה?

 

445

00:28:13,450 --> 00:28:17,240

על פי טבע הבריאה, כשהקב"ה ברא את העולם

 

446

00:28:17,644 --> 00:28:21,270

היינו אמורים לאכול ישר מהשדה

בלי להתעייף,

 

447

00:28:21,270 --> 00:28:23,040

כמו שיהיה בזמן ביאת המשיח.

 

448

00:28:23,610 --> 00:28:28,630

הגמרא אומרת שעתידה חיטה

שתהיה ככליה של שור הגדול.

 

449

00:28:29,054 --> 00:28:35,310

כשיבוא משיח צומחת חיטה,

 איך השיבולת תצמח?

 

450

00:28:35,687 --> 00:28:38,950

הגבעול יהיה גדול, כל חיטה כמו כיכר לחם,

 

451

00:28:39,418 --> 00:28:42,420

אתה קוטף כיכר, פורס פרוסות,

מורח שוקולד ואוכל.

 

452

00:28:43,761 --> 00:28:48,450

לא יצטרכו את כל המלאכות של לטחון וללוש

ולאפות ולזרוע.

 

453

00:28:49,473 --> 00:28:52,000

כך היה בזמן שברא הקב"ה את העולם.

 

454

00:28:52,727 --> 00:28:54,790

מתי השתבש כל העניין הזה?

 

455

00:28:54,790 --> 00:28:59,490

כשאכל מעץ הדעת התקלל:

"בזיעת אפיך תאכל לחם".

 

456

00:28:59,992 --> 00:29:01,540

כלומר, לא תעבוד - לא תקבל.

 

457

00:29:01,543 --> 00:29:05,990

והאדמה, "וקוץ ודרדר תצמיח לך".

זה חלק מהקללות שכתוב שם,

 

458

00:29:05,990 --> 00:29:08,330

שהאדמה תוציא קוצים ודרדרים.

 

459

00:29:08,542 --> 00:29:11,930

הנה היום, אדם שיש לו שדה

והוא לא זורע אותו,

 

460

00:29:11,930 --> 00:29:14,730

יש לך גינה, אתה לא מטפל בה,

קוצים ודרדרים.

 

461

00:29:14,730 --> 00:29:16,940

חושבים שזה טבעי, זה בכלל לא טבעי.

 

462

00:29:17,326 --> 00:29:23,020

על פי טבע הבריאה, יש לך שדה,

בלי שתזרע היו צומחים שם שיבולים

 

463

00:29:23,025 --> 00:29:25,080

ואתה יכול לאכול כל דבר מאכל.

 

464

00:29:25,710 --> 00:29:28,200

אחרי שאכל מעץ הדעת אז התקלל.

 

465

00:29:28,208 --> 00:29:30,150

אתה רוצה לחם? תתעייף.

 

466

00:29:30,150 --> 00:29:33,510

לא תעבוד? קוץ ודרדר תצמיח לך,

זו קללה שהתקללנו.

 

467

00:29:33,511 --> 00:29:35,580

אומר לו רבי עקיבא לטורנוסרופוס:

 

468

00:29:35,580 --> 00:29:41,830

תדע לך, על פי האמת,

מעשי אלוקים ודאי מתוקנים יותר,

 

469

00:29:41,830 --> 00:29:44,030

רק מה הבעיה? שאנחנו קלקלנו.

 

470

00:29:44,501 --> 00:29:48,470

אחרי שקלקלנו בעץ הדעת

אז אתה רואה איך שיבולים

 

471

00:29:48,471 --> 00:29:51,870

אתה לא יכול לאכול, אתה צריך

להתעייף כדי לעשות מזה לחם.

 

472

00:29:52,608 --> 00:29:57,790

גם כשאתה רוצה לשאול אותי על הברית מילה,

תדע שמעשי אלוקים ודאי מתוקנים יותר,

 

473

00:29:57,793 --> 00:29:59,060

הוא ברא אדם בלי עורלה.

 

474

00:29:59,704 --> 00:30:00,800

למה נהייתה עורלה?

 

475

00:30:00,800 --> 00:30:02,250

כי אנחנו קלקלנו.

 

476

00:30:02,250 --> 00:30:04,690

אז כמו שבלחם אנחנו צריכים לתקן,

 

477

00:30:04,693 --> 00:30:06,160

בבגדים צריכים לתקן,

 

478

00:30:06,160 --> 00:30:08,320

הרי אדם הראשון לא היה צריך בגדים

לפני עץ הדעת.

 

479

00:30:08,604 --> 00:30:14,670

כמו שבזה צריכים לתקן, כך גם בעורלה

אנחנו עושים ברית מילה כדי לתקן.

 

480

00:30:15,088 --> 00:30:19,420

בזה הוא הסביר לו גם את העומק

שאיך ייתכן שמעשי בני אדם מתוקנים יותר.

 

481

00:30:19,658 --> 00:30:21,450

ודאי מעשי אלוקים מתוקנים יותר,

 

482

00:30:21,456 --> 00:30:24,190

אבל אחרי שקלקלנו

אנחנו עכשיו צריכים לתקן.

 

483

00:30:24,190 --> 00:30:26,040

זה העומק שבדבר הזה.

 

484

00:30:26,444 --> 00:30:28,890

בכלל, במעשי המצוות כדאי לקרוא,

 

485

00:30:29,859 --> 00:30:35,510

נקרא כאן, פה בפרק על הברית מילה

הבאנו את לשון המדרש בתחילת הפרק,

 

486

00:30:35,859 --> 00:30:39,950

אז כדאי לקרוא את זה, זו בכלל ידיעה כללית

בכל מה שנוגע למצוות עצמן.

 

487

00:30:40,974 --> 00:30:45,230

הרבה שואלים את זה: מה אכפת לקב"ה,

אני עושה ככה, אני עושה ככה?

 

488

00:30:45,480 --> 00:30:48,710

ואם חיללתי שבת, הדלקתי אור,

אז מה, קרה משהו? הרגתי בן אדם?

 

489

00:30:48,711 --> 00:30:49,700

מה כבר עשיתי?

 

490

00:30:49,939 --> 00:30:53,350

יום אחד עבר בלי תפילין,

אכלתי בלי לברך, מה יש בזה?

 

491

00:30:53,623 --> 00:30:55,840

באמת אלוקים מעניין אותו

אם אני עושה כך או כך?

 

492

00:30:55,840 --> 00:30:57,220

זו שאלה ששואלים האנשים.

 

493

00:30:58,293 --> 00:31:01,640

אנשים שואלים ולא יודעים

 שהמדרש עומד על הדבר הזה.

 

494

00:31:01,640 --> 00:31:03,950

נקרא את לשון חז"ל לפני 2,000 שנה:

 

495

00:31:05,368 --> 00:31:10,710

"וכי מה אכפת לו לקב"ה

בין ששוחט את הבהמה ואוכל

 

496

00:31:10,710 --> 00:31:12,150

"או אם נוחר ואוכל?"

 

497

00:31:12,391 --> 00:31:14,760

כמו שאצל הגויים הורגים אותו

איך שבא ואוכלים.

 

498

00:31:15,297 --> 00:31:18,350

"כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו?"

 

499

00:31:18,787 --> 00:31:20,730

כשאתה עושה כך או כך, אתה מועיל לקב"ה?

 

500

00:31:20,736 --> 00:31:22,670

הוא צריך אותך בכלל?

חסר לו משהו?

 

501

00:31:22,670 --> 00:31:24,720

אתה מזיק לו אם אתה עושה כך או כך?

 

502

00:31:24,720 --> 00:31:28,450

"או מה אכפת לו בין אוכל טהורות

לאוכל נבלות?"

 

503

00:31:29,576 --> 00:31:33,490

מה אכפת לקב"ה אם אתה אוכל בשר

של בהמה כזאת או של בהמה כזאת?

 

504

00:31:34,433 --> 00:31:39,850

משיבים חז"ל: אמר שלמה, אם חכמת, חכמת לך,

 

505

00:31:40,197 --> 00:31:44,840

הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן

את הבריות בישראל.

 

506

00:31:45,070 --> 00:31:47,810

שנאמר: אמרת ה' צרופה, למה?

 

507

00:31:47,813 --> 00:31:51,910

שיהא מגן עליך, שנאמר:

מגן הוא לכל החוסים בו.

 

508

00:31:52,910 --> 00:31:56,560

אומרים חז"ל במדרש:

אתה יודע מה המטרה של כל המצוות?

 

509

00:31:56,563 --> 00:31:58,180

זה לא שהקב"ה צריך.

 

510

00:31:59,111 --> 00:32:03,920

הקב"ה לא צריך שהאדם יעמוד לפניו

ויאמר לו "האל הגדול, הגיבור והנורא".

 

511

00:32:03,920 --> 00:32:05,360

הוא שלם בכל שלמות.

 

512

00:32:06,193 --> 00:32:13,470

אבל נתן לנו להתמודד עם יצרים וניסיונות

כדי שהאדם יקבל את שכרו בהתאם למעשיו.

 

513

00:32:13,934 --> 00:32:15,980

לא כמו עני שמקבל צדקה,

 

514

00:32:15,980 --> 00:32:20,940

אלא כמו אדם שמתגבר, בונה,

עובד, מתאמץ, מקבל שכר.

 

515

00:32:21,310 --> 00:32:24,740

לכן כל מה שניתנו המצוות

לצרף בהן את הבריות,

 

516

00:32:24,748 --> 00:32:28,040

לטהר אותם, לזכך אותם, לרומם אותם.

 

517

00:32:28,040 --> 00:32:30,830

אז כשאתה עומד ואומר לו

"האל הגדול, הגיבור והנורא",

 

518

00:32:30,830 --> 00:32:32,050

זה לא שהוא צריך את זה.

 

519

00:32:32,346 --> 00:32:35,970

אנחנו, בני האדם צריכים את זה

לעמוד לפני בורא עולם

 

520

00:32:36,325 --> 00:32:38,260

ולשבח אותו מצד הדרך ארץ.

 

521

00:32:38,264 --> 00:32:40,940

מי שיראה את תפילת שמונה עשרה,

תפילת העמידה, איך היא בנויה?

 

522

00:32:40,944 --> 00:32:43,860

שלושה חלקים: החלק הראשון של העמידה,

 

523

00:32:43,868 --> 00:32:47,380

האדם בא לפני הקב"ה,

קודם כול מתחיל בדברי שבח.

 

524

00:32:47,380 --> 00:32:49,820

"האל הגדול, הגיבור והנורא", "אל עליון",

 

525

00:32:49,820 --> 00:32:54,710

"מחיה מתים אתה", "אתה קדוש ושמך קדוש",

"ברוך אתה ה' האל הקדוש".

 

526

00:32:55,075 --> 00:32:59,840

פה סיימנו את שלוש הברכות הראשונות

בעמידה, שהן רק דברי שבח.

 

527

00:32:59,845 --> 00:33:00,900

עוד לא ביקשנו כלום.

 

528

00:33:01,219 --> 00:33:02,850

עכשיו מתחילים לבקש.

 

529

00:33:02,850 --> 00:33:07,080

"אתה חונן לאדם דעת",

"וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת",

 

530

00:33:07,333 --> 00:33:11,720

"השיבנו אבינו לתורתך",

"רפאנו ה' ונרפא",

 

531

00:33:11,720 --> 00:33:17,120

פרנסה, בריאות, כל ברכה יש,

מי שיראה בניקוד של שם הוי"ה ניקוד אחר,

 

532

00:33:17,120 --> 00:33:21,100

זה על פי השערים העליונים

של המבנה של עשר הספירות,

 

533

00:33:21,100 --> 00:33:24,190

וכך מגיעים אחר כך ל"מודים אנחנו לך".

 

534

00:33:24,193 --> 00:33:28,140

מסיימים את הבקשות, עוברים

לתודה רבה, "מודים אנחנו לך".

 

535

00:33:28,145 --> 00:33:31,930

אלה שלוש הברכות האחרונות,

כולן הודאה לבורא עולם.

 

536

00:33:32,295 --> 00:33:39,260

זה כמו שאדם בא לפני המלך, נניח כפרי,

כפרי פשוט בא לפני המלך לבקש בקשות,

 

537

00:33:39,267 --> 00:33:40,760

הוא רוצה הנחה בארנונה.

 

538

00:33:41,941 --> 00:33:46,410

זה דרך ארץ שהוא ייכנס לפני המלך, יגיד לו

"אדוני המלך, אני רוצה הנחה"?

 

539

00:33:46,750 --> 00:33:48,140

זה לא עובד כך, יש כללים,

 

540

00:33:48,144 --> 00:33:53,640

אתה נכנס לפני המלך, אתה מתחיל קודם כול

בדברי שבח: למלך הגדול והנכבד ו...

 

541

00:33:53,642 --> 00:33:56,830

הוא לא צריך את האיכר הזה,

הוא צריך את הדברים של הכפרי הזה?

 

542

00:33:57,102 --> 00:34:00,240

אבל יש דרך ארץ, אתה בא לפני מלך,

תתחיל בדברי שבח.

 

543

00:34:00,672 --> 00:34:04,730

אחר כך מבקש מה שהוא רוצה,

מסיים בדברי תודה,

 

544

00:34:04,730 --> 00:34:05,830

ואיך הוא נפרד?

 

545

00:34:05,830 --> 00:34:08,760

לא מפנה את הגב והולך.

 איך נפרדים מהמלך?

 

546

00:34:09,034 --> 00:34:11,780

הולכים לאחור, משתחווים, יוצאים החוצה.

 

547

00:34:12,126 --> 00:34:16,850

כך אנחנו מסיימים את העמידה: כורעים,

הולכים שלוש פסיעות לאחור,

 

548

00:34:16,850 --> 00:34:20,580

"עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן".

 

549

00:34:20,586 --> 00:34:23,820

כך מסיימים את תפילת העמידה,

זה מצד דרך ארץ.

 

550

00:34:23,820 --> 00:34:25,260

לא שהוא צריך את הדברים האלה,

 

551

00:34:25,260 --> 00:34:28,520

אנחנו צריכים את זה.

תרבות, איך באים לפני בורא עולם.

 

552

00:34:28,840 --> 00:34:31,780

כך כל המצוות נועדו לטובת האדם.

 

553

00:34:32,190 --> 00:34:34,520

כך בכל המצוות, כך גם בברית מילה.

 

554

00:34:35,596 --> 00:34:39,910

נמשיך את המשנה:

והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

 

555

00:34:40,439 --> 00:34:46,170

אדם שמעוות את התורה, מסביר אותה

איך שהוא רוצה נגד התורה עצמה.

 

556

00:34:48,289 --> 00:34:50,860

לחדש חידושים בתורה זה בסדר גמור.

 

557

00:34:50,869 --> 00:34:56,420

כל אדם קיבל בנשמה שלו

עוד מהר סיני קיבל חלק בתורה.

 

558

00:34:56,688 --> 00:34:59,180

לכל אדם יש חידושים שהוא יכול לחדש בתורה,

 

559

00:34:59,189 --> 00:35:03,650

עושה מהלך, פתאום כולם מתפעלים,

מביא את הפסוק הזה, איך זה מסתדר עם זה

 

560

00:35:03,658 --> 00:35:07,080

וכל זה ככה, יצא לו חידוש נפלא,

כולם מתפעלים ממנו.

 

561

00:35:07,303 --> 00:35:10,800

כל אדם יש לו חלק בתורה

עם חידושי תורה שלו.

 

562

00:35:11,171 --> 00:35:12,600

יש אנשים עם נשמה גבוהה,

 

563

00:35:12,602 --> 00:35:16,150

יש להם יכולת להגיע

לחידושים עמוקים ועצומים,

 

564

00:35:16,150 --> 00:35:18,720

להרביץ תורה ברבים, לעשות דברים גדולים,

 

565

00:35:18,720 --> 00:35:20,290

יש אנשים עם חידושים קטנים.

 

566

00:35:20,290 --> 00:35:25,050

אבל כל אדם יש לו את המתנה שלו

שהוא קיבל בהר סיני.

 

567

00:35:25,603 --> 00:35:31,020

אבל כל החידושים שהאדם מחדש בתורה

צריכים להיות מותאמים לתורה.

 

568

00:35:31,408 --> 00:35:33,230

אי אפשר לחדש חידוש נגד התורה.

 

569

00:35:33,230 --> 00:35:37,520

אדם ייקח איזה פסוק, יסביר אותו

ויגיד: לפי זה מותר לנסוע בשבת.

 

570

00:35:37,523 --> 00:35:40,730

זה נגד התורה, נגד ההלכה.

איך אתה יכול לעקם את התורה?

 

571

00:35:41,068 --> 00:35:44,210

זה נקרא "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה".

 

572

00:35:44,515 --> 00:35:49,990

או כמו שיש כאלה, אתה אומר לו: תשמע,

יש הלכות, יש תורה, יש מצוות.

 

573

00:35:50,410 --> 00:35:52,770

אומר לך: איש באמונתו יחיה.

 

574

00:35:53,477 --> 00:35:56,120

טוב, עכשיו אמר לך פסוק,

אתה יכול להתווכח עם פסוק?

 

575

00:35:56,375 --> 00:35:58,990

יש באמת פסוק כזה "איש באמונתו יחיה"?

 

576

00:35:58,990 --> 00:36:00,390

זה פסוק שהמציאו אותו.

 

577

00:36:00,720 --> 00:36:04,150

יש פסוק בתנ"ך "וצדיק באמונתו יחיה",

 

578

00:36:04,362 --> 00:36:07,280

הצדיק, מה שמחיה אותו זה האמונה שלו.

 

579

00:36:07,752 --> 00:36:12,110

אז לקחו את הפסוק הזה, עיקמו אותו,

מחקו את המילה "צדיק",

 

580

00:36:12,110 --> 00:36:15,490

הכניסו שם את המילה "איש",

עשו פסוק חדש, "איש באמונתו יחיה".

 

581

00:36:15,496 --> 00:36:19,180

עכשיו אומרים את זה לאנשים,

חושבים שזה פסוק מהתנ"ך.

 

582

00:36:19,180 --> 00:36:20,800

מה זה "איש באמונתו יחיה"?

 

583

00:36:20,800 --> 00:36:22,770

יש בורא עולם, נתן תורה,

 

584

00:36:22,770 --> 00:36:25,160

התורה אמיתית, מוחלטת, ברורה,

 

585

00:36:25,441 --> 00:36:27,130

לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה.

 

586

00:36:28,312 --> 00:36:32,480

זה נקרא "לגלות פנים בתורה שלא כהלכה".

לא יודע מי המציא את זה,

 

587

00:36:32,481 --> 00:36:33,750

אבל זה משום מה חדר.

 

588

00:36:34,762 --> 00:36:40,910

או שאלה שמעקמים את התורה,

אתה אומר לו: "אבל כתוב כך",

 

589

00:36:40,912 --> 00:36:42,490

אומר: "שבעים פנים לתורה".

 

590

00:36:44,069 --> 00:36:45,930

שבעים פנים לתורה, מה זה אומר?

 

591

00:36:46,197 --> 00:36:48,000

זה כתוב: "שבעים פנים לתורה",

 

592

00:36:48,478 --> 00:36:50,990

אבל מה זה אומר?

 שאתה יכול לעקם את התורה?

 

593

00:36:51,349 --> 00:36:53,350

שבעים פנים לתורה, הכוונה כך:

 

594

00:36:53,877 --> 00:37:00,800

ניקח למשל את הספר הזה, יש לו כמה פנים:

זה פן אחד, זה עוד פן, פה יש לו עוד פן,

 

595

00:37:00,801 --> 00:37:01,760

זה פנים שונים.

 

596

00:37:02,224 --> 00:37:05,040

יהלום יש לו הרבה פנים.

 

597

00:37:05,040 --> 00:37:09,930

יהלום מלוטש, מכל זווית אתה מאיר,

אתה מקבל צבעים אחרים, אורות אחרים.

 

598

00:37:10,341 --> 00:37:14,430

התורה יש לה 70 פנים, כל פן זה צד,

שבעים צדדים.

 

599

00:37:15,269 --> 00:37:17,950

לכן היו בסנהדרין 70 חברי סנהדרין.

 

600

00:37:18,440 --> 00:37:24,840

המספר 70 הוא בחוכמות.

אם נשאל פסיכולוגים לא ידעו לענות על זה,

 

601

00:37:24,840 --> 00:37:28,990

אבל בורא עולם גילה לנו בתורה,

האות ע' המספר שלה 70.

 

602

00:37:28,995 --> 00:37:31,450

זה כוח הראייה, הכוח של החוכמה.

 

603

00:37:31,866 --> 00:37:37,140

לכן המקסימום של דעות באותו עניין

יכול להיות 70 דעות באותו עניין.

 

604

00:37:37,539 --> 00:37:39,330

אם יש יותר, זה רק סניפים.

 

605

00:37:39,590 --> 00:37:41,040

כך יש שבעים אומות.

 

606

00:37:41,786 --> 00:37:46,520

בעולם יש היום יותר מ-70,

אבל כל אלה סניפים. בשורש הם 70.

 

607

00:37:47,047 --> 00:37:50,200

זו המשמעות של המספר 70,

שהמקור באות ע'.

 

608

00:37:50,748 --> 00:37:57,300

"שבעים פנים לתורה", פירושו של דבר,

יש לכל פסוק שבעים זוויות,

 

609

00:37:57,553 --> 00:38:01,680

אבל כל הזוויות מותאמות לתורה,

רק משמעויות חדשות.

 

610

00:38:01,688 --> 00:38:05,130

הארות חדשות, חידושים,

אבל הכול מותאם לתורה.

 

611

00:38:05,130 --> 00:38:09,740

ברגע שזה נגד התורה זה נקרא

"מגלה פנים בתורה שלא כהלכה".

 

612

00:38:12,750 --> 00:38:17,350

אז כל אלה, הוא אומר: "אף על פי שיש בידו

תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא".

 

613

00:38:17,351 --> 00:38:18,450

צריך להיזהר מזה.

 

614

00:38:18,963 --> 00:38:21,030

נעבור למשנה הבאה, משנה י"ב:

 

615

00:38:29,370 --> 00:38:33,650

במשנה הזו נתן רבי ישמעאל עצה נפלאה לאדם

 

616

00:38:34,236 --> 00:38:39,130

איך להשתמש במידת הענווה

כדי להשיג חיים טובים ומאושרים.

 

617

00:38:39,672 --> 00:38:40,660

אתה רוצה לחיות טוב?

 

618

00:38:40,668 --> 00:38:43,440

רוצה להיות מאושר בזוגיות שלך

 

619

00:38:43,445 --> 00:38:48,080

מבחינה חברתית, בעבודה שיקדמו אותך

 כל הזמן לתפקידים יותר גבוהים?

 

620

00:38:48,540 --> 00:38:53,700

תיקח את המשנה הזאת, אתה תרוויח

חיים טובים ומסודרים על ידי מידת הענווה.

 

621

00:38:54,213 --> 00:38:56,740

אומר רבי ישמעאל כך: הווי קל לראש.

 

622

00:38:57,200 --> 00:39:00,990

קל זה קליל,

כלומר אל תהיה כבד כלפי הראש.

 

623

00:39:00,995 --> 00:39:01,690

מה זה הראש?

 

624

00:39:01,699 --> 00:39:03,160

הבוס שיש לך בעבודה.

 

625

00:39:04,190 --> 00:39:10,730

אדם בן 50 הוא יש לו תארים

והוא חשוב, עבר הרבה בחיים.

 

626

00:39:11,489 --> 00:39:14,590

התקבל לעבודה במקום שהמנהל שם בן 30.

 

627

00:39:14,992 --> 00:39:17,850

הוא מרגיש: הידיעות שלי פי אלף יותר ממנו.

 

628

00:39:17,856 --> 00:39:19,670

הניסיון שלי הרבה יותר עשיר.

 

629

00:39:19,670 --> 00:39:22,690

אבל הוא הבוס שלו, אומר לו "תעשה כך",

מתווכח איתו.

 

630

00:39:22,696 --> 00:39:24,840

מעיר לו על משהו, הוא צועק עליו.

 

631

00:39:24,849 --> 00:39:25,990

אתה עובד אצלו,

 

632

00:39:25,990 --> 00:39:28,630

אבל אתה אומר: רגע, אני יותר חכם ממנו,

אני יותר גדול.

 

633

00:39:28,630 --> 00:39:30,840

אתה צודק. אבל עכשיו הוא הבוס?

 

634

00:39:30,840 --> 00:39:33,180

"הווי קל לראש", תהיה קליל.

 

635

00:39:33,180 --> 00:39:36,140

הוא אומר לך תעשה ככה.

לא שאסור לך להביע דעה.

 

636

00:39:36,140 --> 00:39:39,020

אתה חושב אחרת, תגיד לו: אין לי שום בעיה,

אני אעשה מה שאתה אומר, אתה הבוס,

 

637

00:39:39,029 --> 00:39:40,350

אבל לדעתי עדיף כך.

 

638

00:39:40,752 --> 00:39:41,930

אם הוא אומר לך בסדר, בסדר.

 

639

00:39:41,930 --> 00:39:44,470

אומר לך "לא, תעשה בכל זאת",

תעשה, הוא עכשיו הבעלים.

 

640

00:39:44,920 --> 00:39:47,230

אין הכוונה שהוא אומר לך

לעשות עבירה חס ושלום.

 

641

00:39:47,239 --> 00:39:48,920

זה ודאי לא שומעים לאף אחד.

 

642

00:39:49,368 --> 00:39:55,790

כתוב אפילו להורים: "איש אימו ואביו תיראו

ואת שבתותיי תשמורו, אני ה'".

 

643

00:39:56,165 --> 00:40:00,760

אפילו כלפי ההורים, ש"איש אימו ואביו תיראו"

זה בתנאי ש"את שבתותיי תשמורו".

 

644

00:40:01,073 --> 00:40:06,560

אבל אם האבא אומר לך "תחלל שבת, תגנוב",

זה ודאי שלא ישמע לו. למה?

 

645

00:40:06,567 --> 00:40:09,960

כי "אני ה'", מסיים הפסוק.

גם ההורים חייבים בכבוד השם.

 

646

00:40:10,698 --> 00:40:15,230

אז אם הבוס או המפקד בצבא או במשטרה

אומרים לך לעשות דבר

 

647

00:40:15,230 --> 00:40:17,290

שאתה יודע שאסור לעשות אותו על פי ההלכה,

 

648

00:40:18,840 --> 00:40:20,250

לחלל שבת למשל,

 

649

00:40:20,250 --> 00:40:23,670

יש מצב בצבא שזה פיקוח נפש

אז מצווה לחלל שבת.

 

650

00:40:24,311 --> 00:40:27,800

אבל דבר שהוא יודע שהמפקד אומר לו

 

651

00:40:27,800 --> 00:40:34,050

"תיקח את האוטו, תביא לי בקבוק קולה

מהמוצב השני".

 

652

00:40:34,481 --> 00:40:35,400

פה לא ישמע לו.

 

653

00:40:35,404 --> 00:40:36,970

הוא אומר לו: אני המפקד שלך!

 

654

00:40:36,970 --> 00:40:39,260

אתה המפקד שלי,

יש לי מפקד עליון, בורא עולם.

 

655

00:40:39,552 --> 00:40:41,500

זה לא פיקוח נפש עכשיו

להביא לך קולה.

 

656

00:40:41,509 --> 00:40:43,720

אם היית הולך למות הייתי נוסע.

 

657

00:40:44,024 --> 00:40:45,800

אבל אתה לא הולך למות, יש פה מים,

 

658

00:40:45,800 --> 00:40:47,380

אז בשביל קולה אני אחלל שבת?

 

659

00:40:47,384 --> 00:40:48,480

אני אכניס אותך למעצר.

 

660

00:40:48,487 --> 00:40:49,920

תכניס אותי למעצר.

 

661

00:40:49,920 --> 00:40:51,530

רבי עקיבא לא היה במעצר?

 

662

00:40:51,534 --> 00:40:54,080

רבי שמעון בר יוחאי לא היה 13 שנה במערה?

 

663

00:40:55,205 --> 00:40:58,850

לא יכול לעבור על רצון השם

בגלל שזה אומר לו כך.

 

664

00:40:59,148 --> 00:41:01,860

אבל בדברים רגילים, טכניים,

"הווי קל לראש".

 

665

00:41:01,868 --> 00:41:05,280

הוא עכשיו המפקד שלך? זה עכשיו הבוס?

תהיה קליל.

 

666

00:41:05,694 --> 00:41:11,030

באמת יש כאלה כמה פעמים שאלו

אם יש עליהם איזה כישוף או קללה.

 

667

00:41:11,802 --> 00:41:16,400

בחורים מוכשרים, איפה שהוא הולך לעבוד,

אחרי חודש, חודש וחצי מפטרים אותו.

 

668

00:41:16,890 --> 00:41:19,070

אז הוא כבר מפחד שיש לו כישוף או קללה.

 

669

00:41:19,300 --> 00:41:22,650

אבל בשיחות איתו מדברים, מה מתברר?

למה פיטרו אותך?

 

670

00:41:22,652 --> 00:41:23,710

תפרט לי יותר.

 

671

00:41:24,739 --> 00:41:29,690

הוא לא ידע את הכלל של "הווי קל לראש",

איפה שהוא הולך, מסתכסך עם המעביד שלו

 

672

00:41:29,690 --> 00:41:31,960

כי הוא בטוח שהוא חכם

 והוא נבון והוא יודע.

 

673

00:41:31,966 --> 00:41:35,050

עכשיו, יכול להיות שאתה חכם ונבון

אבל עכשיו הוא הבוס.

 

674

00:41:35,050 --> 00:41:37,890

הגמרא אומרת:

"תעלא בעידניה סגיד ליה".

 

675

00:41:38,512 --> 00:41:41,960

"תעלא" זה שועל, "בעידניה", בזמנו.

 

676

00:41:42,853 --> 00:41:47,590

שועל בזמנו כשהוא יושב על הכיסא מלכות,

יש לו כתר, אתה צריך להשתחוות.

 

677

00:41:47,590 --> 00:41:48,920

אבל אתה אומר: הוא שועל.

 

678

00:41:48,920 --> 00:41:53,320

נכון, הוא שועל אבל עכשיו הוא יושב

על הכיסא אז תרכין את הראש בפניו.

 

679

00:41:53,676 --> 00:41:56,140

שוב, לא כשהוא אומר לך

 לעשות דברים שהם לא ראויים.

 

680

00:41:56,140 --> 00:42:00,450

אבל בדברים טכניים של העבודה אז בסדר,

עכשיו הוא הבוס, תהיה קליל.

 

681

00:42:01,493 --> 00:42:02,450

זה הכלל הראשון.

 

682

00:42:02,451 --> 00:42:06,630

הכלל השני: "ונוח לתשחורת".

עכשיו זה בדיוק הפוך.

 

683

00:42:07,925 --> 00:42:15,100

אדם מבוגר מול אדם צעיר,

אתה האבא בן 50, יש לך דעה והשכל,

 

684

00:42:15,390 --> 00:42:20,270

ויש לך ילד בן 16, 17,

והילד הזה בא ורוצה לנהל את העולם.

 

685

00:42:20,272 --> 00:42:22,710

עכשיו, אתה יודע שהוא טועה במהלכים שלו,

 

686

00:42:23,516 --> 00:42:25,050

אל תאבד סבלנות.

 

687

00:42:25,827 --> 00:42:30,140

הוא תשחורת, השיער שלו עדיין שחור,

תהיה נוח לתשחורת.

 

688

00:42:30,145 --> 00:42:31,560

לכן גם שינה את הנוסח,

 

689

00:42:31,564 --> 00:42:34,990

אמר "הווי קל לראש",

תהיה קליל מול הבוס,

 

690

00:42:35,278 --> 00:42:38,540

אבל כלפי התשחורת תהיה איתו נוח,

תלך איתו בסבלנות.

 

691

00:42:38,835 --> 00:42:41,220

תבין אותו שהוא צריך לקבל הדרכה,

 

692

00:42:41,220 --> 00:42:45,470

הוא עדיין לא מבין את המשמעות

של מה זה ניסיון חיים.

 

693

00:42:45,745 --> 00:42:48,810

יש צעירים שבטוחים

שהם החכמים הכי גדולים בעולם.

 

694

00:42:49,427 --> 00:42:53,730

אדרבה, תיקח עצה מהמבוגרים,

מהזקנים, מהחכמים,

 

695

00:42:53,730 --> 00:42:56,360

יש להם ניסיון חיים, תיקח עצה.

 

696

00:42:56,360 --> 00:42:58,360

הגמרא אומרת במסכת קידושין

 

697

00:42:58,360 --> 00:43:03,630

שאחד מגדולי האמוראים אביי

היה מכבד את זקני הגויים.

 

698

00:43:03,857 --> 00:43:07,620

הוא היה רב גדול, כשהיה רואה זקן גוי

היה מכבד אותו.

 

699

00:43:08,718 --> 00:43:11,870

תלמידיו התפלאו,

הרב הגדול מכבד זקנים גויים?

 

700

00:43:12,755 --> 00:43:15,870

אמר להם: "כמה הרפתקי עדו עלייהו".

 

701

00:43:15,870 --> 00:43:20,750

נכון, זה אדם שאין לו תורה והוא לא יהודי,

אבל כמה הרפתקאות עברו עליו בחיים?

 

702

00:43:20,755 --> 00:43:23,440

במילים אחרות, כמה ניסיון חיים יש לו?

 

703

00:43:23,863 --> 00:43:26,710

יש לו חוכמה,

ואת החוכמה הזו צריך לכבד.

 

704

00:43:26,710 --> 00:43:29,020

החוכמה הזאת של הניסיון חיים שיש לו.

 

705

00:43:29,452 --> 00:43:35,260

קל וחומר בחור צעיר, יש לו סבא בבית אבות,

צלול, תלך תבקר: סבא, תספר לי,

 

706

00:43:35,267 --> 00:43:36,400

תן לי עצות לחיים.

 

707

00:43:36,405 --> 00:43:38,550

סבתא, תספרי לי, תני לי עצות לחיים.

 

708

00:43:38,816 --> 00:43:41,150

לפעמים המבוגרים יש להם

 כל כך הרבה מה לומר,

 

709

00:43:41,152 --> 00:43:45,180

אבל מרגישים שהם מזולזלים על ידי הצעירים

אז שומרים את הכול לעצמם.

 

710

00:43:45,182 --> 00:43:48,580

אומרים: כמו שאני, עד שלמדתי

לקח לי זמן, גם הוא ילמד.

 

711

00:43:48,901 --> 00:43:52,840

אבל מי שחכם, אדרבה,

גם מכבד בזה את המבוגר

 

712

00:43:52,840 --> 00:43:55,250

שאומר לו "תשכיל אותי חוכמה, תלמד אותי",

 

713

00:43:55,256 --> 00:43:58,510

וגם עושה חסד,

גם באמת יכול לקבל עצות לחיים.

 

714

00:44:05,495 --> 00:44:06,930

מה זה "את כל האדם"?

 

715

00:44:07,674 --> 00:44:09,640

לא משנה אם הוא זקן או צעיר,

 

716

00:44:10,629 --> 00:44:12,270

אם הוא עשיר או עני,

 

717

00:44:12,270 --> 00:44:17,090

אם הוא קבצן שנמצא ברחוב,

"הווי מקבל כל אדם בשמחה".

 

718

00:44:17,669 --> 00:44:21,380

כשאתה משדר שמחה לכל אדם

שאתה פוגש, אתה משדר לו טוב.

 

719

00:44:21,386 --> 00:44:25,560

"גדול המלבין שיניו לחברו

יותר ממשקהו חלב".

 

720

00:44:26,033 --> 00:44:28,830

כשאתה משדר לו טוב,

אתה מראה לו שאתה שמח לפגוש אותו,

 

721

00:44:28,839 --> 00:44:30,180

שמח להכיר אותו,

 

722

00:44:31,127 --> 00:44:32,580

אפילו אדם שאתה לא מכיר

 

723

00:44:33,111 --> 00:44:37,860

או קבצן בא לבקש ממך משהו

ואתה לא יכול עכשיו לעזור לו,

 

724

00:44:38,396 --> 00:44:41,230

אבל לפחות תתייחס אליו יפה,

אל תחמיץ לו פנים,

 

725

00:44:41,237 --> 00:44:42,610

תן לו את ההרגשה הטובה.

 

726

00:44:42,951 --> 00:44:45,670

"הווי מקבל את כל האדם בשמחה".

 

727

00:44:46,419 --> 00:44:49,880

היה מעשה, אחד מגדולי הצדיקים

בארצות הברית

 

728

00:44:49,880 --> 00:44:52,850

קראו לו הרב אביגדור מילר,

נפטר לפני כמה שנים.

 

729

00:44:53,075 --> 00:44:58,410

והנה, שבוע לפני ראש השנה ניגש אליו אדם

מהתלמידים שלומדים אצלו,

 

730

00:44:58,410 --> 00:45:02,670

אמר לו: כבוד הרב,

אני רוצה עצה לזכות ביום הדין.

 

731

00:45:03,187 --> 00:45:04,570

אני יודע שאני לא מושלם.

 

732

00:45:04,972 --> 00:45:09,270

ראש השנה הקב"ה דן בני אדם

ואני יודע שיש לי הרבה מה לתקן.

 

733

00:45:09,633 --> 00:45:11,190

נשאר שבוע בסך הכול,

 

734

00:45:11,514 --> 00:45:15,630

הרב ייתן לי עצה לקבל על עצמי

שאני אקפיד מאוד בימים האלה

 

735

00:45:15,637 --> 00:45:17,490

שבזכות זה תהיה לי שנה טובה.

 

736

00:45:18,042 --> 00:45:21,130

ענה לו הרב באנגלית: תחייך.

 

737

00:45:21,438 --> 00:45:25,120

הוא חשב שהרב זקן, לא שמע

את השאלה אז חזר עוד פעם:

 

738

00:45:25,123 --> 00:45:30,830

כבוד הרב, עצה לקראת שנה הבאה

שבראש השנה יגזרו עליי גזר דין טוב.

 

739

00:45:31,968 --> 00:45:33,680

אמר לו: שמעתי, תחייך,

 

740

00:45:34,131 --> 00:45:36,130

תרגיל את עצמך לחייך לכל אדם.

 

741

00:45:36,392 --> 00:45:37,570

הוא לא הבין מה הקשר.

 

742

00:45:38,323 --> 00:45:45,880

אמר לו הרב: תאר לך אדם שהוא הבעלים

של רשת חנויות בגדים בכל ארצות הברית.

 

743

00:45:47,006 --> 00:45:53,280

ואחת לשנה כל מנהלי הסניפים מתכנסים

והוא יושב עם כל אחד ואחד,

 

744

00:45:53,283 --> 00:45:55,780

הכנסות, הוצאות, נותן הרצאה לכולם,

 

745

00:45:56,040 --> 00:45:57,900

ואז בודקים מה צריך לייעל,

 

746

00:45:57,900 --> 00:46:00,930

יש חנויות צריך להוסיף עובדים,

יש חנויות צריך לפטר עובדים,

 

747

00:46:00,935 --> 00:46:02,610

והוא נותן את ההדרכה לכל אחד.

 

748

00:46:03,368 --> 00:46:07,090

והנה, בחנות אחת הוא החליט

שחייבים לפטר כמה עובדים.

 

749

00:46:07,644 --> 00:46:10,280

אמר למנהל של הסניף:

תביא את רשימת העובדים.

 

750

00:46:10,282 --> 00:46:13,000

מסתכל והוא מסמן לו:

 זה עובד בזה, את זה תפטר.

 

751

00:46:13,004 --> 00:46:15,430

זה לא צריך, זה תוריד, זה תשאיר.

 

752

00:46:16,325 --> 00:46:22,440

כשהגיע לאחד מאלה שסימן אותו

לפטר אותו, מנהל הסניף הזדעק.

 

753

00:46:22,440 --> 00:46:24,680

קם: לא, אותו אסור לפטר בשום אופן!

 

754

00:46:24,990 --> 00:46:26,480

מה יש לך איתו, זה הבן שלך?

 

755

00:46:26,480 --> 00:46:27,880

הוא אומר לו: אין לי שום קשר אליו,

 

756

00:46:28,618 --> 00:46:31,320

אבל הוא מחייך לכל הלקוחות.

 

757

00:46:32,081 --> 00:46:37,970

כל הלקוחות שנכנסים הוא מחייך אליהם

ואז זה גורם להם שהם יאהבו לבוא לחנות.

 

758

00:46:38,359 --> 00:46:42,880

עד כדי כך, הוא אומר לו,

שלפעמים יש עובדים פנויים,

 

759

00:46:42,880 --> 00:46:46,890

יש לקוחות שמחכים עד שהוא יתפנה

כדי לקנות דווקא ממנו.

 

760

00:46:47,345 --> 00:46:50,830

אוהבים את החיוך שלו, את הגישה שלו,

את האווירה הטובה שהוא עושה.

 

761

00:46:51,121 --> 00:46:52,430

אותו אסור לפטר.

 

762

00:46:52,693 --> 00:46:55,130

את האחרים בסדר, אבל אותו לא. למה?

 

763

00:46:55,130 --> 00:46:57,940

כי הוא עושה טוב ללקוחות.

 

764

00:46:58,800 --> 00:47:02,060

אמר לו: כך גם הקב"ה

מתנהג עם האדם בראש השנה.

 

765

00:47:02,364 --> 00:47:07,410

מי שעושה טוב לאנשים, גם אם לא מגיע לו

שנה טובה, הקב"ה נותן לו שנה טובה.

 

766

00:47:07,669 --> 00:47:10,420

למה? כי הוא עושה טוב ללקוחות,

הוא עושה טוב לעם ישראל,

 

767

00:47:10,423 --> 00:47:13,000

מחייך לכולם, נותן להם הרגשה טובה.

 

768

00:47:13,000 --> 00:47:15,930

אמר לו: תקבל על עצמך לחייך

לקראת ראש השנה.

 

769

00:47:15,930 --> 00:47:20,570

זה דבר נפלא, תעשה טוב לאנשים,

הקב"ה ילך איתך לפנים משורת הדין.

 

770

00:47:21,038 --> 00:47:24,870

ונסיים בברכה שהדברי תורה

וההתחזקות של כולנו

 

771

00:47:24,871 --> 00:47:28,090

שיעמוד להצלחת כל הציבור שנמצא כאן,

 

772

00:47:28,300 --> 00:47:30,440

כל הצופים בכל מקום שהם,

 

773

00:47:30,679 --> 00:47:36,320

שהשם ייתן בריאות ופרנסה טובה

וחיים טובים, אורך ימים ושנות חיים,

 

774

00:47:36,320 --> 00:47:38,970

ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם,

 

775

00:47:38,970 --> 00:47:42,869

שנזכה במהרה לגאולה שלמה,

אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה