מרצים שונים

הרב דוד חנניה פינטו - מדוע נפטרו תלמידיו של רבי עקיבא?

מרצים שונים

מדוע נענשו תלמידי רבי עקיבא? כמה זמן נמשכה המגיפה? הרצאה מיוחדת מאת הרב דוד חנניה פינטו