x
הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - מהות הביטחון

הרב ראובן אלבז

באיזה אופן עלינו לבטוח בבורא עולם? הרב ראובן אלבז בשיעור מחזק, על פי דברי רבינו בחיי, בעל 'חובת הלבבות'