x
הרב ברוך רוזנבלום

איך נוצרת מחלוקת? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

עז פנים לגהנום או הוי עז כנמר? מי היה העז פנים הראשון? למה יעקב נקרא נחושת ומדוע ביקש שלא יזכר שמו במחלוקת?