הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 9: אריכות ימים וחיים בריאים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. והפעם - אריכות ימים וחיים בריאים בעולם הזה. לפניכם הפרק התשיעי

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,925 --> 00:00:11,575
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:11,730 --> 00:00:17,440
אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים
שמשלבים בין תורה לבין מדע,

3
00:00:18,350 --> 00:00:25,410
והערב נקדיש את ההדרכה התורנית
לאריכות ימים ולחיים בריאים

4
00:00:26,040 --> 00:00:28,760
כשהאדם חי כאן בעולם הזה.

5
00:00:30,160 --> 00:00:36,380
הרמב"ם כבר כותב שאדם שהוא בריא
ומאריך ימים זה חלק מעבודת השם.

6
00:00:36,440 --> 00:00:39,130
שמירת הבריאות זה חלק מעבודת השם,

7
00:00:39,440 --> 00:00:45,830
זה לא עניין חומרי, כפי שזה נראה
במבט ראשון כפי שיש אנשים שיכולים לחשוב

8
00:00:45,850 --> 00:00:51,210
ויש גם כתות כאלה בעולם
שסבורות שהעיקר שתהיה רוחני

9
00:00:51,370 --> 00:00:54,060
גם אם אתה מזיק לגוף, מאבד את הגוף,

10
00:00:54,100 --> 00:00:55,520
העיקר תהיה רוחני.

11
00:00:56,290 --> 00:00:57,300
היהדות אומרת:

12
00:00:59,970 --> 00:01:05,030
והרמב"ם מסביר שככל
שהאדם מאריך ימים מתוך בריאות,

13
00:01:05,410 --> 00:01:08,670
כך הוא יותר פנוי לעבודה הרוחנית.

14
00:01:08,730 --> 00:01:12,870
אם הוא חי יום נוסף אז יש לו עוד יום
שהוא מברך על האוכל,

15
00:01:13,010 --> 00:01:15,330
יש לו עוד שבת שהוא שומר,

16
00:01:15,380 --> 00:01:20,383
עוד יום שהוא עושה חסד לחברו,
מתמודד, בונה את העולם הרוחני שלו,

17
00:01:20,529 --> 00:01:22,250
זוכה לעשות רצון השם.

18
00:01:22,659 --> 00:01:25,599
בדרך כלל אנשים סבורים

19
00:01:26,440 --> 00:01:29,988
שהבריאות ואריכות ימים -
 הכול תלוי מלמעלה.

20
00:01:30,007 --> 00:01:32,715
מה שקבעו לאדם זה מה שיהיה.

21
00:01:34,290 --> 00:01:40,213
אבל חז"ל בתלמוד ירושלמי מפתיעים
ואומרים את המשפט הבא.

22
00:01:40,224 --> 00:01:41,595
נקרא את לשונם:

23
00:01:47,264 --> 00:01:49,789
כלומר, מתוך מאה אנשים שמתים,

24
00:01:50,209 --> 00:01:54,979
תשעים ותשעה אנשים מתו
בגלל שהם פשעו בשמירת גופם.

25
00:01:54,994 --> 00:02:01,298
במילים אחרות, אם היו שומרים על הבריאות
היו מאריכים ימים עוד כמה זמן,

26
00:02:01,417 --> 00:02:04,460
יכול להיות עוד שנה, עוד חודש,
עוד כמה שנים,

27
00:02:05,542 --> 00:02:09,591
ורק אדם אחד באמת נפטר
בגיל שקבעו לו מהשמיים.

28
00:02:10,803 --> 00:02:14,155
כל מי שרואה את זה מיד מופתע,
לא הכול בידי שמיים?

29
00:02:14,327 --> 00:02:16,418
התשובה היא: ודאי שהכול בידי שמיים,

30
00:02:16,608 --> 00:02:19,340
אבל הקב"ה נתן לאדם בחירה,

31
00:02:19,468 --> 00:02:22,898
כל דבר שיש לו השלכה
לממד הרוחני של האדם

32
00:02:22,963 --> 00:02:24,749
יש לאדם בחירה.

33
00:02:24,858 --> 00:02:26,087
כמו שכתוב בגמרא:

34
00:02:29,585 --> 00:02:32,757
כלומר, פרנסתו של האדם היא בידי שמיים,

35
00:02:33,249 --> 00:02:36,269
המראה שלו בידי שמיים,

36
00:02:36,384 --> 00:02:38,830
אם יהיו לו ילדים או לא - בידי שמיים,

37
00:02:38,868 --> 00:02:43,621
אבל יראת שמיים, דפוסי התנהגות,
התנהלות של אדם בחיים -

38
00:02:43,676 --> 00:02:47,340
זה לא בידי שמיים,
את זה אלוקים נתן לאדם.

39
00:02:47,580 --> 00:02:53,686
וחז"ל כאן מלמדים אותנו בתלמוד ירושלמי
שגם מה שנוגע לשמירת הבריאות

40
00:02:55,320 --> 00:03:00,530
זה נתון בידי האדם האם יעזוב את העולם
בזמן שקבעו לו מראש,

41
00:03:00,735 --> 00:03:06,620
או חלילה יקצר את ימיו בגלל שהוא לא שומר
על תזונה נכונה, על כללי הבריאות.

42
00:03:06,636 --> 00:03:12,383
קיבל מכשיר מצוין, גוף שאמור לתפקד
ולפעול ולהאריך ימים.

43
00:03:12,590 --> 00:03:18,533
אבל יש לאדם בחירה האם להישאר
עד הזמן שקבעו לו

44
00:03:18,556 --> 00:03:20,368
או חלילה לקצר את ימיו.

45
00:03:20,883 --> 00:03:27,835
אנחנו נתבונן בכמה עצות והדרכה
שמופיעות בדברי חז"ל

46
00:03:29,405 --> 00:03:31,812
יחד עם המחקרים שנעשו היום.

47
00:03:32,640 --> 00:03:35,996
בסדרת השיעורים כשלמדנו את דברי הרמב"ם,

48
00:03:36,011 --> 00:03:39,900
ראינו פרק שלם שהרמב"ם הקדיש
לשמירת כללי הבריאות.

49
00:03:39,927 --> 00:03:44,311
נראה גם כמה טעימות שוב,
נשחזר מתוך מה שראינו אז,

50
00:03:45,017 --> 00:03:47,370
אבל נפתח במחקר מעניין:

51
00:03:47,935 --> 00:03:55,347
"באזורים אחדים בעולם ישנן קהילות שלמות
של בני אדם שהאנשים שם מאריכים ימים

52
00:03:55,462 --> 00:04:00,052
"באופן מעורר השתהות
ומגיעים לגיל מאה שנים ויותר".

53
00:04:01,407 --> 00:04:07,351
כך באותו מחקר הם מציינים שבדקו ומצאו
שיש אנשים שמגיעים לגיל מאה, יותר ממאה,

54
00:04:07,501 --> 00:04:11,714
והם לא שוכבים במיטה, פעילים, זזים,
נוסעים על אופניים.

55
00:04:11,737 --> 00:04:16,090
אתה מופתע, רואה בן אדם בן 103
נוסע על אופניים לעבודה.

56
00:04:16,457 --> 00:04:19,347
ויש אזורים שלא מדובר באחד יוצא דופן,

57
00:04:19,619 --> 00:04:22,049
אלא מצוי שם, התופעה הזו רווחת.

58
00:04:22,068 --> 00:04:23,785
אז החוקרים הלכו לבדוק

59
00:04:23,801 --> 00:04:27,221
מה הסוד של אותם אנשים שמאריכים ימים.

60
00:04:28,666 --> 00:04:33,013
"בסדרת מחקרים שנערכו
בין השנים 2005 ל-2007

61
00:04:33,032 --> 00:04:37,873
"על ידי החוקר דן ביוטנר
ובהשתתפות דמוגרפים ורופאים,

62
00:04:38,022 --> 00:04:42,688
"נשיונל ג'יאוגרפיק והמכון הלאומי
לחקר הזקנה של ממשלת ארצות הברית

63
00:04:42,826 --> 00:04:47,625
"נבדקו אזורים אלה כדי לגלות את גורמי
תוחלת החיים הגבוהה של יושביהם.

64
00:04:49,169 --> 00:04:51,138
"להפתעת החוקרים התברר

65
00:04:51,961 --> 00:04:54,975
"כי להשגת תוחלת חיים גבוהה במיוחד

66
00:04:54,990 --> 00:04:58,128
"מתוך בריאות ורעננות גופנית ומחשבתית

67
00:04:58,487 --> 00:05:03,511
"לא די בהקפדה על מזון בריא
ופעילות גופנית סדירה,

68
00:05:03,832 --> 00:05:08,505
"אלא יש להשקיע גם בפעילויות חשובות
הקשורות לנפש האדם

69
00:05:08,586 --> 00:05:11,229
"ולכבד את המבוגרים שבמשפחה".

70
00:05:11,520 --> 00:05:14,075
מאוד מעניין שבאותם מקומות התברר

71
00:05:14,152 --> 00:05:17,439
שיש להם כיבוד הורים ברמה יוצאת דופן,

72
00:05:17,664 --> 00:05:20,802
וזה דבר שמשפיע על תוחלת החיים

73
00:05:21,036 --> 00:05:23,519
לא רק של הזקנים, גם של הצעירים.

74
00:05:24,514 --> 00:05:28,727
יש כאן את סיכום שש ההמלצות
של אותם חוקרים

75
00:05:28,750 --> 00:05:32,509
איך להגיע לאריכות ימים
מתוך רעננות ובריאות.

76
00:05:32,742 --> 00:05:34,163
אז נראה את המסקנות שלהם

77
00:05:34,190 --> 00:05:37,557
ואיך זה מתחבר ליהדות, לתורה שלנו.

78
00:05:39,226 --> 00:05:40,480
ההמלצה הראשונה:

79
00:05:50,571 --> 00:05:54,540
מאוד מעניין, החלק הראשון מובן -
שמחה, רוגע.

80
00:05:54,556 --> 00:05:57,671
אבל הם אומרים שכשהאדם חי עם אמונה,

81
00:05:57,885 --> 00:05:59,827
הוא זוכה להאריך ימים יותר.

82
00:06:00,342 --> 00:06:02,589
אדם שיש לו ביטחון בהשם

83
00:06:03,371 --> 00:06:06,738
הוא מקבל גם מה שרגילים היום לקרוא
ביטחון עצמי.

84
00:06:07,257 --> 00:06:09,454
אדם שאין לו על מי להישען,

85
00:06:09,603 --> 00:06:11,245
הוא לא יודע שיש בורא לעולם

86
00:06:11,257 --> 00:06:13,774
או שהוא יודע אבל לא נותן בו אמון.

87
00:06:13,908 --> 00:06:16,178
אמונה זה לא רק ידיעה שיש בורא,

88
00:06:16,704 --> 00:06:18,727
להאמין בהשם זה לתת בו אמון,

89
00:06:18,746 --> 00:06:20,216
כלומר לסמוך עליו.

90
00:06:21,348 --> 00:06:24,265
אדם שהעניין הזה חסר לו, פגום אצלו

91
00:06:24,308 --> 00:06:26,280
הוא אף פעם לא יכול להיות רגוע,

92
00:06:26,659 --> 00:06:30,086
כל איום שיש עליו, הוא מיד יוצא מהכלים

93
00:06:30,209 --> 00:06:32,646
גם נפשית, וממילא גם פיזית.

94
00:06:33,348 --> 00:06:35,062
אבל כשיש לאדם אמונה,

95
00:06:35,078 --> 00:06:37,416
הוא יודע שיש לו על מי להישען,

96
00:06:37,542 --> 00:06:40,551
הדבר משליך גם על הבריאות של הגוף.

97
00:06:41,508 --> 00:06:42,700
שלמה המלך אומר:

98
00:06:46,053 --> 00:06:51,092
מצב הרוח של האדם מכלכל
את המצב הבריאותי שלו.

99
00:06:51,169 --> 00:06:56,517
כלומר, יש זיקה ישירה
בין השמחת חיים, הרוגע, השלווה

100
00:06:56,742 --> 00:06:58,871
לבין הבריאות הפיזית של הגוף.

101
00:06:59,240 --> 00:07:03,923
הוא ממשיך ואומר: "כולל טקס
של הבעת תודה לפני אכילת מזון".

102
00:07:03,939 --> 00:07:05,759
התברר שבאותם מקומות

103
00:07:06,121 --> 00:07:08,696
לפני שהם אוכלים הם נוהגים להודות

104
00:07:08,723 --> 00:07:10,307
למי שברא את המזון.

105
00:07:10,563 --> 00:07:16,970
אנחנו כיהודים יודעים שהברכה על האוכל
נועדה בעיקר מצד נקודת האמת.

106
00:07:16,990 --> 00:07:19,907
האדם מברך על המזון לא כדי להאריך ימים,

107
00:07:20,449 --> 00:07:22,335
אבל יש כלל שכתב הרמב"ן

108
00:07:22,358 --> 00:07:26,518
שבכל מצווה הקב"ה סידר תועלת לאדם

109
00:07:26,552 --> 00:07:29,408
שהוא ירוויח גם בעולם הזה,
לא רק בעולם הבא.

110
00:07:29,950 --> 00:07:31,668
עיקר הסיבה שמברכים על המזון

111
00:07:31,668 --> 00:07:33,523
לפני שהאדם אוכל, למה מברכים?

112
00:07:33,542 --> 00:07:35,587
מסבירה הגמרא במסכת ברכות:

113
00:07:36,205 --> 00:07:39,370
כתוב אחד אומר "לה' הארץ ומלואה",

114
00:07:39,447 --> 00:07:45,115
וכתוב שני אומר "השמיים שמיים לה'
והארץ נתן לבני אדם".

115
00:07:45,554 --> 00:07:47,908
מקום אחד כתוב שהארץ שייכת לאלוקים,

116
00:07:47,927 --> 00:07:50,273
אין לך רשות לנגוע בכלום, זה לא שלך.

117
00:07:51,135 --> 00:07:55,240
מקום אחר כתוב: "הארץ נתן לבני אדם",
יש לך רשות להשתמש.

118
00:07:55,984 --> 00:07:56,966
מה האמת?

119
00:07:57,611 --> 00:07:58,932
משיבה הגמרא:

120
00:08:02,030 --> 00:08:06,361
לפני שהאדם מברך, אם הוא לוקח מזון ביד
אין לו רשות לאכול,

121
00:08:06,392 --> 00:08:09,633
זה לא שלך, "לה' הארץ ומלואה".

122
00:08:10,144 --> 00:08:14,448
לאחר שהאדם מברך, מודה לאלוקים:
"תודה על המזון שבראת",

123
00:08:14,495 --> 00:08:16,479
אז "הארץ נתן לבני אדם".

124
00:08:16,491 --> 00:08:18,284
יש רשות לאדם לאכול.

125
00:08:18,674 --> 00:08:20,472
זו הסיבה העיקרית שאנחנו מברכים.

126
00:08:20,491 --> 00:08:23,816
המקובלים מסבירים
גם על תיקונים שיש בברכות,

127
00:08:23,954 --> 00:08:27,496
על נשמות מגולגלות שעוברות גם הן
את התיקון שלהן.

128
00:08:28,422 --> 00:08:30,905
אבל כאן מתברר במחקרים האלה,

129
00:08:31,074 --> 00:08:36,269
אדם שיודע להודות מקבל
תוחלת חיים ארוכה יותר.

130
00:08:36,685 --> 00:08:39,762
הם יסבירו את העניין כעניין פסיכולוגי.

131
00:08:40,617 --> 00:08:43,435
מבחינה רוחנית יש לזה משקל הרבה יותר גדול,

132
00:08:43,760 --> 00:08:47,225
אבל גם מההיבט הפסיכולוגי,
אדם שישים לב

133
00:08:47,870 --> 00:08:51,580
כמה ישנם בעולם שיש להם שפע של טוב

134
00:08:52,087 --> 00:08:53,893
ובכל זאת הם בעצבות.

135
00:08:53,908 --> 00:08:54,871
ולמה?

136
00:08:55,520 --> 00:08:59,545
כי המבט מתמקד במעט שחסר להם.

137
00:09:00,441 --> 00:09:04,056
ה-99 אחוז, 97 אחוז שיש להם

138
00:09:04,186 --> 00:09:09,103
שהיו צריכים לרקוד ולשמוח שיש
מתקבל כמובן מאליו.

139
00:09:09,497 --> 00:09:13,081
זה שיש עיניים לראות, רגליים ללכת,

140
00:09:13,100 --> 00:09:15,531
ידיים מתפקדות, מיטה לישון,

141
00:09:15,546 --> 00:09:17,153
זה בכלל לא מובן מאליו.

142
00:09:17,630 --> 00:09:20,224
יש בעולם המון שאין להם מיטה לישון.

143
00:09:20,247 --> 00:09:27,036
מדובר בסדר גודל - קראתי מספרים
שהם נשמעים בלתי נתפסים מבחינת האחוזים,

144
00:09:27,055 --> 00:09:29,039
הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים,

145
00:09:30,518 --> 00:09:32,002
שאין להם מיטה לישון.

146
00:09:33,268 --> 00:09:35,850
יש אנשים שלא יכולים לראות בעיניים,

147
00:09:35,923 --> 00:09:38,326
יש אנשים שלא יכולים ללכת ברגליים,

148
00:09:40,152 --> 00:09:43,267
והאדם שיש לו את זה,
פתאום במה הוא מתמקד?

149
00:09:43,870 --> 00:09:48,255
באיזו בעיה קטנה שלא הסתדר,
זה נועל אותו, הופך אותו לאדם עצוב,

150
00:09:48,262 --> 00:09:49,554
לאדם עצבני.

151
00:09:49,670 --> 00:09:53,276
שבועות וחודשים הוא יכול ללכת
עם ראש מורכן,

152
00:09:53,507 --> 00:09:56,239
יכול להגיע לכאבי לב, לעצבות,

153
00:09:56,540 --> 00:09:58,956
למה? בגלל שהוא מאוכזב מדבר אחד.

154
00:09:58,966 --> 00:10:00,338
מה עשה היצר הרע?

155
00:10:00,684 --> 00:10:05,656
במקום שייתן לו לראות את המסך המלא
של כל שפע הטוב שיש לו,

156
00:10:05,756 --> 00:10:07,059
הוא מכסה את כל הטוב,

157
00:10:07,070 --> 00:10:11,363
ממקד את המצלמה רק באותה
פינה קטנה ששם חסר לו

158
00:10:11,372 --> 00:10:13,983
וזה תופס את כל המסך כאילו שהכול רע.

159
00:10:15,616 --> 00:10:17,449
אדם שמתרגל להודות להשם,

160
00:10:17,462 --> 00:10:21,320
על כל דבר הוא מודה: מודה על האוכל,
מודה על הבריאות,

161
00:10:21,465 --> 00:10:23,160
כמו שאנחנו כל יום בתפילה,

162
00:10:23,350 --> 00:10:27,036
שלוש פעמים ביום כל יהודי אומר
"מודים אנחנו לך"

163
00:10:27,433 --> 00:10:30,284
וממשיך "על ניסיך שבכל יום עימנו".

164
00:10:31,094 --> 00:10:33,612
איזה נס? מישהו ראה נס כל יום?

165
00:10:34,323 --> 00:10:36,997
אבל הבריאה מלאה בניסים.

166
00:10:37,203 --> 00:10:39,660
רק השינויים שהאדם עובר בגוף,

167
00:10:40,041 --> 00:10:42,559
כמה חיידקים חדרו לו לתוך הגוף,

168
00:10:42,960 --> 00:10:46,741
כמעט הכניסו אותו למחלה,
והגוף ניטרל אותם

169
00:10:46,809 --> 00:10:50,687
והאדם אפילו לא מודע לניסים שהתחוללו לו
היום בתוך הגוף,

170
00:10:50,908 --> 00:10:52,879
"על ניסיך שבכל יום עימנו".

171
00:10:53,161 --> 00:10:55,600
אדם שמתרגל להודות על כל דבר

172
00:10:55,616 --> 00:10:58,962
הוא פתאום שם לב כמה שפע של טוב שיש לו.

173
00:10:59,619 --> 00:11:01,986
יש אנשים, מטבעם תמיד מתלוננים,

174
00:11:02,540 --> 00:11:05,688
אחר כך הם לא מבינים למה כולם
מתרחקים מחברתם.

175
00:11:05,987 --> 00:11:10,156
יש טיפוסים כאלה שיכול להיות
שהם עושים את זה כדי למשוך תשומת לב,

176
00:11:10,169 --> 00:11:14,499
שיתייחסו אליהם אז הם חייבים לספר
כמה רע להם וכמה הם מסכנים

177
00:11:14,505 --> 00:11:17,506
וכמה לא טוב, ותמיד תלונות על כל העולם.

178
00:11:17,766 --> 00:11:20,937
אבל הם לא קולטים: אדם שמתלונן יותר מדי,

179
00:11:20,956 --> 00:11:22,530
אנשים מתרחקים ממנו,

180
00:11:22,604 --> 00:11:24,280
לא נעים להיות בחברתו.

181
00:11:24,470 --> 00:11:27,170
אבל אדם שיודע, גם כששואלים אותו מה נשמע,

182
00:11:27,472 --> 00:11:31,333
הוא יודע לומר "ברוך השם
ותודה לאלוקים על מה שיש",

183
00:11:31,740 --> 00:11:35,160
אנשים נהנים, נהנים לשוחח איתם.

184
00:11:36,230 --> 00:11:40,504
יש כאלה בעולם,
חברה פוגשת את חברתה ברחוב,

185
00:11:41,110 --> 00:11:42,613
שואלת אותה "מה שלומך",

186
00:11:42,930 --> 00:11:45,731
היא חושבת שהיא מתכוונת ברצינות
שהיא שואלת "מה שלומך",

187
00:11:45,756 --> 00:11:48,031
עשר דקות מספרת לה על הצרות שלה.

188
00:11:48,451 --> 00:11:51,068
זו מתחרטת שבכלל שאלה אותה "מה שלומך".

189
00:11:51,251 --> 00:11:52,502
היא התכוונה - שואלת "מה שלומך",

190
00:11:52,515 --> 00:11:54,837
תגידי "ברוך השם, הכול בסדר",
נמשיך הלאה.

191
00:11:54,950 --> 00:11:57,058
שומעת עכשיו נאום של עשר דקות.

192
00:11:58,419 --> 00:12:02,802
אם מדובר ברופא אז אדם צריך לספר
את כל הקשיים שיש לו, צריך...

193
00:12:02,976 --> 00:12:05,474
אבל אם מדובר באדם שלא יכול לעזור הרבה

194
00:12:07,040 --> 00:12:13,074
אז צריך לדעת גם את הגבולות
בעניין הזה של כמה לדבר, כמה להתלונן.

195
00:12:13,808 --> 00:12:16,879
ככל שמודים לאלוקים על הטוב שיש,

196
00:12:17,363 --> 00:12:21,680
אדם שבתפילות מודה על הטוב
ומבקש על העתיד,

197
00:12:21,696 --> 00:12:23,506
אז הקב"ה נותן לו עוד.

198
00:12:23,942 --> 00:12:26,936
אדם שרק מבקש "תן לי ותן לי",

199
00:12:27,324 --> 00:12:29,228
ההתייחסות אליו היא לא כמו אדם

200
00:12:29,240 --> 00:12:32,464
שיודע להודות על הטוב שהוא קיבל

201
00:12:32,476 --> 00:12:34,226
וגם לבקש על העתיד,

202
00:12:34,284 --> 00:12:37,586
יש לו יותר סייעתא דשמיא לקבל משמיים.

203
00:12:37,926 --> 00:12:42,124
על כל פנים, נסכם את הגורם הראשון
שכותבים החוקרים:

204
00:12:48,495 --> 00:12:51,050
הפעילות הזאת של תפילה למשל,

205
00:12:51,270 --> 00:12:55,429
אדם שקורא את ההללויות
ושם לב למילים, מזמורי תהילים,

206
00:12:55,443 --> 00:12:57,683
מודה להשם, רואה את פלאי הבריאה,

207
00:12:57,702 --> 00:12:59,240
מתפעל מהבריאה,

208
00:12:59,779 --> 00:13:02,736
"כולל טקס של הבעת תודה לפני אכילת מזון".

209
00:13:02,774 --> 00:13:04,591
זה הגורם הראשון שמציינים.

210
00:13:05,513 --> 00:13:06,703
הגורם השני:

211
00:13:10,489 --> 00:13:12,896
במחקר שהם ערכו בין כל אותם הזקנים

212
00:13:12,908 --> 00:13:16,092
במקומות שרואים שיש המון
עם תוחלת חיים ארוכה

213
00:13:17,008 --> 00:13:20,133
התברר שאדם שיש לו תכלית בחיים,

214
00:13:20,169 --> 00:13:22,392
יש לו סיבה בשביל מה לחיות,

215
00:13:22,556 --> 00:13:23,714
הוא מאריך ימים.

216
00:13:24,041 --> 00:13:27,260
אדם שחי בתחושה שהוא מיותר בעולם,

217
00:13:27,648 --> 00:13:29,196
אף אחד לא צריך אותו כאן

218
00:13:29,856 --> 00:13:32,834
כי כל מה שהוא חי
זה רק כדי שיתייחסו אליו.

219
00:13:33,577 --> 00:13:36,911
באמת בתרבות המערבית המצב מאוד עגום.

220
00:13:37,619 --> 00:13:45,120
בתרבות המערבית, באיזה גיל האדם נחשב
נקרא לזה במקום הגבוה שלו, של כל החיים

221
00:13:45,145 --> 00:13:46,812
ואחר כך מתחילה דעיכה?

222
00:13:47,417 --> 00:13:52,824
בדרך כלל, בחורים בסביבות ה-24,
גיל ה-24 נחשב בשיא כוחותיו,

223
00:13:52,880 --> 00:13:54,511
במראה הכי מרשים.

224
00:13:54,803 --> 00:13:57,500
עד אז מתייחסים אליו כחשוב

225
00:13:57,660 --> 00:13:59,500
ואחר כך הוא מתחיל להרגיש דעיכה

226
00:13:59,513 --> 00:14:03,068
כשהוא רואה כבר בגיל 50
שהגוף לא נראה כמו בעבר.

227
00:14:03,292 --> 00:14:05,878
אז התחושה היא תחושה של "מה אני שווה כבר?

228
00:14:05,891 --> 00:14:08,248
"פעם הייתי נראה טוב,
היום אני נראה אחרת".

229
00:14:08,473 --> 00:14:09,496
זה אסון.

230
00:14:11,001 --> 00:14:15,218
אסון הוא כאשר האדם מוערך
על פי המראה החיצוני שלו.

231
00:14:15,616 --> 00:14:19,148
אסון גם לאדם עצמו שהוא מעריך את עצמו

232
00:14:19,168 --> 00:14:20,853
רק בהתאם לחיצוניות.

233
00:14:22,240 --> 00:14:24,224
אדם שבאמת רוצה תכלית לחיים,

234
00:14:24,233 --> 00:14:25,542
רוצה מטרה לחיים,

235
00:14:25,555 --> 00:14:28,399
כדאי שילמד את הפרק הראשון
ב"מסילת ישרים".

236
00:14:28,896 --> 00:14:32,652
שם הרמח"ל ב"מסילת ישרים"
נותן כיוון ברור לאדם

237
00:14:32,720 --> 00:14:34,072
מה הוא עושה פה בכלל.

238
00:14:34,406 --> 00:14:36,095
ובזה הוא מתחיל את הספר.

239
00:14:36,289 --> 00:14:36,836
הוא כותב שם:

240
00:14:50,646 --> 00:14:51,688
כך לשונו שם.

241
00:14:52,361 --> 00:14:55,071
כלומר, קודם כול, כל אדם צריך
לשאול את עצמו:

242
00:14:56,284 --> 00:14:57,468
בשביל מה נבראתי?

243
00:14:57,737 --> 00:14:58,691
מה התכלית של החיים?

244
00:14:58,710 --> 00:14:59,832
מה אני עושה פה?

245
00:15:00,483 --> 00:15:04,096
האם לאכול ולשתות ולהתאמץ

246
00:15:04,108 --> 00:15:05,855
ובסוף לעזוב את העולם?

247
00:15:06,416 --> 00:15:08,380
אם התכלית זה רק עולם הזה,

248
00:15:08,435 --> 00:15:10,287
המסלול חיים מאוד מוזר.

249
00:15:11,110 --> 00:15:13,871
אדם בא לעולם, יש לו רכוש משלו?

250
00:15:14,390 --> 00:15:17,404
אדם שבא לעולם הוא עני מרוד,
אין לו כלום משלו,

251
00:15:17,539 --> 00:15:19,567
אפילו בגדים צריכים לתרום לו.

252
00:15:19,971 --> 00:15:22,732
ההורים נותנים לו בגדים,
מעצמו אין לו שום דבר.

253
00:15:23,516 --> 00:15:26,684
גדל, מאכילים אותו, משקים אותו,
מלמדים אותו,

254
00:15:26,947 --> 00:15:31,077
מגיע לגיל שהוא מתחיל לצבור רכוש,
מתקדם הלאה,

255
00:15:31,139 --> 00:15:34,233
מנסה לקנות דירה, לוקח משכנתה, מחזיר,

256
00:15:34,259 --> 00:15:36,712
ריהוט, חתונה, ילדים, משפחה.

257
00:15:37,513 --> 00:15:43,849
מגיע לגיל 70, 80, בגיל הזה יש לו כבר,
בדרך כלל יש לו את הבית שלו,

258
00:15:43,859 --> 00:15:45,496
כבר סיים את המשכנתה,

259
00:15:45,926 --> 00:15:47,650
יש לו את המשפחה שלו,

260
00:15:47,865 --> 00:15:51,138
הריהוט, בלי חובות, אדם מסודר.

261
00:15:51,603 --> 00:15:55,375
במקום שיתחיל ליהנות עכשיו
מכל מה שהוא עבד כל החיים,

262
00:15:55,872 --> 00:15:58,063
עוזב את הכול, הולך לעולם הבא.

263
00:15:58,390 --> 00:15:59,967
אז בשביל מה הוא עבד כל החיים?

264
00:16:00,617 --> 00:16:04,031
אם התכלית של האדם בעולם הזה
זה רק העולם הזה,

265
00:16:04,044 --> 00:16:05,845
המסלול חיים מאוד מוזר.

266
00:16:06,089 --> 00:16:09,187
ולא פלא שיש המון אנשים
שבאמת לא מבינים מה אני עושה פה,

267
00:16:09,209 --> 00:16:10,524
אין להם טעם בחיים.

268
00:16:11,200 --> 00:16:13,081
אומר הרמח"ל, דבר ראשון:

269
00:16:18,208 --> 00:16:19,842
"שיתברר" זה לברר.

270
00:16:20,262 --> 00:16:21,586
מה זה "שיתאמת"?

271
00:16:21,872 --> 00:16:24,149
אחרי שבירר והגיע למסקנה,

272
00:16:24,540 --> 00:16:26,696
אומר לו הרמח"ל: תאמת אותה,

273
00:16:27,116 --> 00:16:29,039
תבדוק האם המסקנה נכונה.

274
00:16:29,318 --> 00:16:32,153
יש כאלה שהחלום שלהם להיות שחקן כדורגל,

275
00:16:32,163 --> 00:16:35,237
אז הוא אומר: אני כבר יודע
מה חובתי בעולמי, להיות שחקן.

276
00:16:35,570 --> 00:16:38,327
אומר הרמח"ל: תאמת,
באמת בשביל זה נבראת?

277
00:16:45,241 --> 00:16:47,304
ממשיך הרמח"ל ואומר שם כך:

278
00:17:04,524 --> 00:17:06,744
אומר הרמח"ל: תדע לך, אתה יודע מה התכלית?

279
00:17:06,787 --> 00:17:09,164
בשביל מה אלוקים ברא אותך?
מה אתה עושה פה?

280
00:17:09,462 --> 00:17:13,106
הוא רוצה שתתענג על השם
ותיהנה מזיו שכינתו.

281
00:17:13,766 --> 00:17:17,621
רק הוא אומר שהמסלול
כדי להגיע לשם זה העולם הזה.

282
00:17:17,824 --> 00:17:19,221
העולם הזה הוא לא המטרה,

283
00:17:19,596 --> 00:17:21,651
אלא כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות:

284
00:17:29,513 --> 00:17:33,395
אדם שמגיע לפרוזדור של אולם מפואר
והוא רואה נברשת,

285
00:17:33,411 --> 00:17:34,981
הוא חושב שפה זה האולם.

286
00:17:35,235 --> 00:17:38,786
יושב כמה שעות והוא לא מבין
למה החתונה לא מתחילה.

287
00:17:39,097 --> 00:17:43,496
פתאום רואה אנשים יוצאים,
פינו את השולחנות, את הכול.

288
00:17:43,609 --> 00:17:44,850
נזכר מאוחר.

289
00:17:44,880 --> 00:17:47,536
נתקעת בפרוזדור, היית נכנס לאולם, רואה...

290
00:17:47,555 --> 00:17:50,703
התפעלת ממה שכאן -
כאן זה כלום, זה פרוזדור.

291
00:17:51,033 --> 00:17:53,696
"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא,

292
00:17:53,712 --> 00:17:57,861
"התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

293
00:17:58,170 --> 00:18:00,169
אדם שיודע שאני בפרוזדור,

294
00:18:00,182 --> 00:18:01,845
מה התכלית שלי פה?

295
00:18:02,006 --> 00:18:04,012
זה לבנות את השלב הבא שלי,

296
00:18:04,825 --> 00:18:08,693
להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו,
שזוהי התכלית -

297
00:18:09,542 --> 00:18:13,288
אז מיד הוא בוחן: האם אני עושה
מה שצריך לעשות?

298
00:18:13,673 --> 00:18:15,776
וכשהוא עושה מה שצריך לעשות,

299
00:18:15,785 --> 00:18:17,340
הולך בדרך טובה,

300
00:18:17,445 --> 00:18:19,718
הוא הופך להיות מאושר גם בעולם הזה,

301
00:18:19,750 --> 00:18:21,008
לא רק בעולם הבא.

302
00:18:21,764 --> 00:18:26,271
כי בעצם התורה לא רק מעניקה לו
איזון נכון בהנאות החיים,

303
00:18:26,485 --> 00:18:29,617
מה ליהנות, כמה ליהנות מכל דבר,
איפה הגבולות,

304
00:18:29,656 --> 00:18:32,164
"שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות",

305
00:18:32,174 --> 00:18:34,341
איך תשבות, לא רק לא תלך לעבודה,

306
00:18:34,447 --> 00:18:36,391
גם סגור את הטלפון, בלי נסיעות,

307
00:18:36,395 --> 00:18:41,605
תהיה רגוע, קידוש, בית כנסת,
סעודה, שירים, דברי תורה, טהרת המשפחה,

308
00:18:41,640 --> 00:18:43,204
כך כל מצווה ומצווה.

309
00:18:43,210 --> 00:18:46,300
אבל התורה לא רק מעניקה לאדם
את האיזון הנכון,

310
00:18:46,511 --> 00:18:49,794
אלא היא גם ממלאת אותו בסיפוק
ומילוי אמיתי.

311
00:18:50,865 --> 00:18:54,131
שם הרמח"ל מביא
את דברי חז"ל במדרש על הפסוק:

312
00:18:56,805 --> 00:19:00,416
נפש האדם היא רוחנית,
היא רוצה עניינים של העולם הזה גם כן,

313
00:19:00,416 --> 00:19:01,874
אבל אתה לא יכול למלא אותה.

314
00:19:02,791 --> 00:19:05,834
ברגע שהאדם נותן לעצמו מזון רוחני,

315
00:19:05,842 --> 00:19:08,322
היא מרגישה מילוי ושמחה וסיפוק.

316
00:19:09,527 --> 00:19:12,448
לכן כשיש לו מנה - רוצה מאתיים,

317
00:19:12,448 --> 00:19:15,273
יש לו מאתיים - רוצה ארבע מאות,
כך אומרים חז"ל.

318
00:19:15,698 --> 00:19:17,740
למה כשיש לו מאתיים הוא רוצה ארבע מאות?

319
00:19:17,746 --> 00:19:19,052
למה לא שלוש מאות?

320
00:19:19,339 --> 00:19:22,672
הרי הם אומרים: אדם שיש לו מאה
הוא רוצה מאתיים,

321
00:19:22,678 --> 00:19:25,753
כשמגיע למאתיים זה כבר לא מספק אותו,
הוא רוצה יותר.

322
00:19:26,080 --> 00:19:29,275
אז למה הם לא אמרו כשיש לו מאתיים
הוא רוצה שלוש מאות?

323
00:19:29,275 --> 00:19:30,468
חז"ל לא אומרים כך.

324
00:19:30,518 --> 00:19:32,639
אומרים: כשיש לו מאתיים,
הוא רוצה ארבע מאות.

325
00:19:33,087 --> 00:19:36,554
התשובה היא: כי אפשר
לעבוד על הנפש פעם אחת,

326
00:19:36,558 --> 00:19:38,397
אי אפשר לעבוד עליה כמה פעמים.

327
00:19:38,946 --> 00:19:42,796
כשהיה לו מאה והוא הרגיש
רע עם עצמו, לא טוב,

328
00:19:43,172 --> 00:19:45,521
הוא חשב שזה בגלל שחסר לו מאה.

329
00:19:45,533 --> 00:19:48,195
אומר הרמח"ל: זה לא נכון,
זה בגלל שחסר לך רוחניות.

330
00:19:48,198 --> 00:19:49,617
הנשמה היא רוחנית.

331
00:19:50,032 --> 00:19:52,033
רק הוא אומר: כנראה חסר לי עוד מאה.

332
00:19:52,066 --> 00:19:55,712
כשהוא משיג את המאה, הוא קצת מרגיש טוב,

333
00:19:55,718 --> 00:19:58,700
אבל ברגע שהנשמה קולטת
"זה לא מה שחיפשתי",

334
00:19:58,749 --> 00:20:00,073
היא מרגישה ריקנות.

335
00:20:00,171 --> 00:20:03,138
מה תגיד לה עכשיו?
 ניתן לך עוד מאה, שיהיה שלוש מאות?

336
00:20:03,352 --> 00:20:05,064
היא אומרת: אבל את זה כבר ניסיתי,

337
00:20:05,202 --> 00:20:06,073
זה לא עובד.

338
00:20:06,400 --> 00:20:10,461
אז הוא אומר: טוב, ארבע מאות,
עוד מאתיים.

339
00:20:10,808 --> 00:20:13,354
ואז הוא אומר: אולי באמת עכשיו
זה יעשה לי טוב.

340
00:20:13,444 --> 00:20:15,583
אבל כשמשיג את הארבע מאות,
הוא רואה שגם זה לא,

341
00:20:15,591 --> 00:20:18,006
בכל פעם הוא צריך להעלות את המחיר.

342
00:20:18,567 --> 00:20:23,941
בדיוק כמו בסמים, אנשים לוקחים
איזה סם מסוים, מתרגלים אליו,

343
00:20:23,945 --> 00:20:26,670
כעת זה כבר לא מדבר אליהם,
צריכים להגדיל את המינון

344
00:20:26,770 --> 00:20:27,993
כי הגוף התרגל,

345
00:20:28,185 --> 00:20:30,110
עד שהורסים לעצמם את החיים.

346
00:20:30,557 --> 00:20:34,892
אבל כשהאדם נותן לנשמה מזון רוחני
שהוא באמת טוב בשבילה,

347
00:20:35,223 --> 00:20:38,196
מזון רוחני, חכמי הסוד אומרים,
אלה שלושה דברים:

348
00:20:38,607 --> 00:20:40,569
האחד זה עבודת המידות,

349
00:20:40,757 --> 00:20:42,775
כשהאדם מתחיל לעבוד על המידות,

350
00:20:43,425 --> 00:20:47,365
אם לפני כן היה עצבני
ועל משפט כזה היה מגיב בזעם,

351
00:20:47,629 --> 00:20:51,248
עכשיו אחרי שנה-שנתיים של עבודה,
של שיעורי תורה,

352
00:20:51,308 --> 00:20:54,333
של אימונים מפרכים שהוא הרגיל את עצמו

353
00:20:54,336 --> 00:20:58,433
גם אם נפל וכעס, עוד פעם קם עד שנבנה,

354
00:20:58,917 --> 00:21:03,414
האדם הזה כשכעת שומע משפט
שהוא יודע: "אז הייתי משתולל

355
00:21:04,240 --> 00:21:06,626
"ומתפרץ על מי שאמר לי את המשפט הזה,

356
00:21:06,632 --> 00:21:08,965
"וכעת אני שומע ואני מגיב ברוגע,

357
00:21:08,990 --> 00:21:12,195
"בחיוך, בשלווה" - זה מזון לנשמה

358
00:21:12,208 --> 00:21:13,886
כי האישיות שלו נבנתה.

359
00:21:14,062 --> 00:21:16,562
זה שינוי רוחני, זה מרומם את האדם.

360
00:21:17,131 --> 00:21:19,731
וזה באמת הסוד שרואים אצל גדולי ישראל,

361
00:21:19,736 --> 00:21:24,423
עבודת המידות שלהם פלאית,
הגיעו להשגות...

362
00:21:24,428 --> 00:21:27,123
ותמיד היו שמחים כי השקיעו בזה.

363
00:21:27,718 --> 00:21:29,519
הדבר השני זה לימוד תורה.

364
00:21:29,900 --> 00:21:33,249
הרמח"ל אומר: במילים של התורה
ישנה הארה רוחנית.

365
00:21:33,408 --> 00:21:36,858
כשאדם עוסק בתורה מכניס
את האור הזה לתוך הנשמה.

366
00:21:37,228 --> 00:21:40,061
לא כמו חוכמות אחרות שרק מחכימות את השכל,

367
00:21:40,139 --> 00:21:41,873
אבל הנשמה לא קיבלה כלום.

368
00:21:42,029 --> 00:21:43,811
פה הנשמה מקבלת אור רוחני,

369
00:21:43,816 --> 00:21:46,919
זה הסוד של לימוד תורה שזה מזון לנשמה.

370
00:21:47,268 --> 00:21:49,755
והדבר השלישי אלה המצוות עצמן.

371
00:21:49,779 --> 00:21:55,082
כל מצווה מכוונת כנגד איבר בגוף
או גיד בגוף וגם בנשמה,

372
00:21:55,134 --> 00:22:00,208
כל פעולה שאדם עושה של מצווה
נותן בעצם מזון לנשמה.

373
00:22:00,345 --> 00:22:06,169
כשהוא קושר תפילין על היד,
הממד הרוחני של היד קיבל את המזון שלו.

374
00:22:06,311 --> 00:22:08,330
כך שומר על קדושת העיניים,

375
00:22:08,346 --> 00:22:11,722
אז הממד הרוחני של העיניים
קיבלו את המזון שלהם

376
00:22:11,733 --> 00:22:14,221
כי היה לו ניסיון והוא התגבר.

377
00:22:14,315 --> 00:22:19,477
בא לו לדבר מילים של לשון הרע, רכילות,
עלבונות, קללות, בדיחות לא נקיות,

378
00:22:19,488 --> 00:22:21,698
שלט בעצמו - הוא מתעלה.

379
00:22:22,754 --> 00:22:24,936
אלה שלושת הדברים שהם מזון לנשמה:

380
00:22:24,942 --> 00:22:28,796
עבודת המידות, לימוד תורה והמצוות עצמן.

381
00:22:30,081 --> 00:22:33,664
אדם שחי ויודע "אני חי
בשביל תכלית מסוימת",

382
00:22:34,053 --> 00:22:35,754
יש לו שמחת חיים תמידית.

383
00:22:35,758 --> 00:22:37,414
אדם שחי בלי תכלית...

384
00:22:38,220 --> 00:22:43,083
התברר באמת בעולם
שדווקא המקומות הכי אמידים,

385
00:22:43,328 --> 00:22:47,637
מקומות שאין מלחמות ואין צרות
ויש להם כסף,

386
00:22:47,936 --> 00:22:50,873
לכאורה האנשים האלה
היו צריכים להיות הכי מאושרים.

387
00:22:51,394 --> 00:22:55,134
מתברר שמספר האנשים ששולחים יד בנפשם

388
00:22:55,277 --> 00:22:58,184
במדינות האלה הוא גדול יותר מכל העולם.

389
00:22:58,548 --> 00:23:01,130
דווקא מקומות שאין מלחמות ואין צרות

390
00:23:01,136 --> 00:23:03,748
ויש כסף ויש כל ההנאות שהם רוצים,

391
00:23:03,762 --> 00:23:05,470
שם יותר אנשים מתאבדים.

392
00:23:06,420 --> 00:23:08,467
למה? כי אין לו בשביל מה לחיות.

393
00:23:08,840 --> 00:23:13,260
אדם שעוד חסר לו כסף,
אומר: "אני אגיע לשם, יהיה לי טוב".

394
00:23:13,265 --> 00:23:14,801
כשהוא מגיע לשם, הוא רואה שגם זה לא

395
00:23:14,805 --> 00:23:16,076
אז הוא אומר: "אז יהיה את ההוא".

396
00:23:16,148 --> 00:23:20,282
אבל מי שכבר השיג את הכול,
ואין לו שום טעם בשביל מה לחיות

397
00:23:21,395 --> 00:23:25,242
ואף אחד לא לימד אותו
שהעולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא,

398
00:23:25,262 --> 00:23:28,585
"התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין" -

399
00:23:28,893 --> 00:23:30,768
אנשים כאלה מאבדים טעם בחיים,

400
00:23:30,768 --> 00:23:32,837
אף אחד לא לימד אותו בשביל מה לחיות.

401
00:23:33,285 --> 00:23:35,631
אבל כשהוא יודע שיש תכלית לחיים,

402
00:23:35,742 --> 00:23:39,199
יש מטרה, והוא משקיע במטרה הזאת,

403
00:23:39,330 --> 00:23:42,986
גם כשהוא מזקין הוא מתמלא בשמחת חיים,

404
00:23:42,986 --> 00:23:46,348
ממשיך להאריך ימים מתוך שמחה ובריאות.

405
00:23:46,402 --> 00:23:48,058
הייתי פעם באיזה כנס

406
00:23:49,488 --> 00:23:53,874
והיה שם תלמיד חכם מופלג
למעלה מגיל 80 בוודאי.

407
00:23:55,733 --> 00:24:01,220
עבר לידו מכר שלו ושאל אותו מה שלומו,

408
00:24:01,656 --> 00:24:02,603
מה שלום הרב,

409
00:24:03,992 --> 00:24:08,284
הוא ענה לו בחיוך ועם עיניים מבריקות
כמו ילד בן חמש:

410
00:24:08,315 --> 00:24:12,153
מי שמסתכל בעיניים
היה רואה עיניים בורקות כמו ילד קטן.

411
00:24:13,084 --> 00:24:15,550
הוא אמר לו: אין לי זמן להיות חולה.

412
00:24:16,642 --> 00:24:19,125
זו הייתה ההגדרה שלו,
"אין לי זמן להיות חולה".

413
00:24:20,140 --> 00:24:22,169
ורואים שהוא מלא שמחת חיים,

414
00:24:22,229 --> 00:24:26,655
יש לו תכלית, יש לו מטרה
אז אין לו זמן ללכת עכשיו לרופא, להיות...

415
00:24:26,655 --> 00:24:28,178
הגוף מגיב בהתאם.

416
00:24:29,060 --> 00:24:35,100
כשנפש האדם מלאה שמחה, סיפוק וביטחון,
הגוף גם הוא מקבל את הכוחות.

417
00:24:35,213 --> 00:24:37,978
אבל אדם שחי בדמיונות, משעמם לו,

418
00:24:38,160 --> 00:24:41,163
מתחיל לחשוב אולי כואב לי פה,
אולי כואב לי שם,

419
00:24:41,362 --> 00:24:42,948
אולי בכל זאת אני חולה,

420
00:24:43,176 --> 00:24:45,791
גם כשבבדיקות אומרים לו
שהכול בסדר והוא בריא,

421
00:24:45,795 --> 00:24:49,834
הוא מנסה לשכנע את הרופא
אולי בכל זאת הוא חולה.

422
00:24:50,595 --> 00:24:52,615
אם הוא יוצא בלי תרופה, הוא מאוכזב.

423
00:24:52,848 --> 00:24:54,606
למה הרופא לא רשם לו משהו?

424
00:24:55,162 --> 00:24:56,677
זה אדם שחי...

425
00:24:57,253 --> 00:25:03,535
אבל כשיש באמת תכלית לחיים, יש מטרה,
אז האדם יודע - אין לי זמן להיות חולה.

426
00:25:04,207 --> 00:25:06,041
יש משמיים דברים שאין ברירה,

427
00:25:06,050 --> 00:25:09,803
אבל בדברים שתלויים באדם,
יש לזה השלכה גדולה.

428
00:25:10,948 --> 00:25:14,176
הגורם השלישי, נעבור
לגורם השלישי באותו מחקר,

429
00:25:14,191 --> 00:25:17,657
גורם שלישי לתוחלת חיים ארוכה
מתוך בריאות:

430
00:25:21,810 --> 00:25:27,518
כך גילו באותו מחקר, שאנשים
שצורכים יין באופן מתון,

431
00:25:27,518 --> 00:25:30,817
כלומר לא בכמויות גדולות אלא בזמן האוכל,

432
00:25:30,977 --> 00:25:31,825
פה הם לא פירטו את זה

433
00:25:31,831 --> 00:25:35,891
אבל במחקרים אחרים מדברים
על יין אדום בדווקא.

434
00:25:35,905 --> 00:25:42,023
היין האדום, יש בו חומרים שמנקים
את הדפנות של העורקים מכולסטרול,

435
00:25:42,029 --> 00:25:44,323
מנקים את הדם, פותחים סתימות.

436
00:25:44,583 --> 00:25:48,314
אבל צריכה מתונה, לא יותר מדי,
שאדם לא יסחף אחרי זה.

437
00:25:48,320 --> 00:25:49,732
וגם זה כתוב בגמרא.

438
00:25:50,085 --> 00:25:54,379
הגמרא מונה כמה דברים שריבויין קשה

439
00:25:54,379 --> 00:25:55,911
ומיעוטן יפה.

440
00:25:56,189 --> 00:25:58,912
יש רשימה של דברים שחז"ל אומרים

441
00:25:58,925 --> 00:26:01,716
שמעט זה טוב, אבל הרבה לא טוב.

442
00:26:02,064 --> 00:26:04,261
כלומר, אל תתנזר מזה לחלוטין.

443
00:26:04,712 --> 00:26:08,545
באסלאם למשל, ההוראה היא
להתנזר לחלוטין מיין,

444
00:26:08,550 --> 00:26:11,901
אסור לנגוע ביין באסלאם,
כל אלכוהול אסור להם.

445
00:26:12,350 --> 00:26:16,162
אבל היהדות אומרת: תשתה יין
אבל בצריכה מתונה.

446
00:26:16,171 --> 00:26:20,849
"ריבויין קשה ומיעוטן יפה", טוב למעט בזה.

447
00:26:22,377 --> 00:26:23,576
הגורם הרביעי:

448
00:26:29,060 --> 00:26:31,108
יש אנשים חיים רק לעצמם.

449
00:26:31,244 --> 00:26:34,800
גם כשיש משפחה,
הוא הראש שלו בעסקים, בקריירה.

450
00:26:35,010 --> 00:26:39,614
הילדים נראים לי כמין מטרד
שצריכים רק שישבו ליד המסך ויעזבו אותו.

451
00:26:39,824 --> 00:26:42,673
הוא לא מבין שיש לזה השלכה ארוכת טווח.

452
00:26:42,902 --> 00:26:47,659
"חיי משפחה פעילים הכוללים יחסים טובים
עם הילדים והמשפחה המורחבת",

453
00:26:48,337 --> 00:26:53,178
פחות להסתכסך, פחות לריב,
יותר להבליג, יותר לוותר.

454
00:27:03,312 --> 00:27:07,209
מי ששם לב, כאן נראה כאילו מדובר
בהדרכה יהודית נטו.

455
00:27:07,826 --> 00:27:11,485
ארוחות משותפות, כיבוד הורים,
כיבוד הזקנים.

456
00:27:12,162 --> 00:27:15,801
בעם ישראל, כל יהודי שהולך בדרך התורה,

457
00:27:15,807 --> 00:27:18,150
כל משפחה שהולכת בדרך התורה,

458
00:27:18,693 --> 00:27:21,436
פעם בשבוע, אחת לשבעה ימים,

459
00:27:21,940 --> 00:27:28,252
כל המשפחה שלוש ארוחות: ארוחת ערב,
ארוחת בוקר וארוחת אחר הצהריים,

460
00:27:28,512 --> 00:27:33,156
יושבים כל המשפחה סביב השולחן
עם מפה לבנה ונרות דולקים

461
00:27:33,254 --> 00:27:34,877
והטלפונים כבויים,

462
00:27:34,992 --> 00:27:38,554
ואפילו לא מדליקים את האור,
שעון שבת מכבה ומדליק את האור.

463
00:27:38,933 --> 00:27:43,091
ואף אחד לא צופה בשום דבר
ולא רוצה לשמוע חדשות ברדיו

464
00:27:43,202 --> 00:27:47,295
ולא באינטרנט, 24 שעות בחיק המשפחה.

465
00:27:48,210 --> 00:27:52,420
לפני שבת כל הבית ככה על גלגלים
כדי להתארגן לקראת שבת,

466
00:27:52,441 --> 00:27:57,389
מזדרזים שהכול יהיה מאורגן,
הפלטה עם האוכל ומים חמים

467
00:27:57,430 --> 00:28:00,262
וכל מה שצריך להתארגן,
מקלחות, הורים, ילדים,

468
00:28:00,269 --> 00:28:01,522
הכול לפני שבת,

469
00:28:01,600 --> 00:28:04,904
מתלבשים, בגדים יפים כאילו יוצאים לאירוע,

470
00:28:05,764 --> 00:28:08,891
אף על פי שאין שום אירוע הערב,
אין חתונה ולא שום דבר.

471
00:28:09,157 --> 00:28:13,246
אבל מתלבשים לכבוד המלכה
שבאה לבקר אותנו כל שבוע.

472
00:28:13,417 --> 00:28:15,645
השבת, שבת נקראת שבת המלכה.

473
00:28:15,863 --> 00:28:19,202
למה בבית הכנסת מפנים את הגב להיכל,

474
00:28:19,672 --> 00:28:24,860
פונים לצד השני ואומרים "בואי כלה,
"בואי כלה, שבת מלכתא" בכניסת השבת?

475
00:28:26,640 --> 00:28:30,986
כי מבחינתנו, עכשיו המלכה נכנסת,

476
00:28:30,986 --> 00:28:32,977
פונים אליה כדי לקבל אותה.

477
00:28:33,828 --> 00:28:36,054
השמש שוקעת לכיוון מערב

478
00:28:36,792 --> 00:28:40,988
וכשאנחנו פונים לכיוון מערב,
זה כמו שהשבת נכנסת מכאן.

479
00:28:40,988 --> 00:28:43,314
ואומרים לה: "בואי כלה, שבת מלכתא".

480
00:28:43,343 --> 00:28:44,485
שבת המלכה.

481
00:28:44,937 --> 00:28:48,846
אז לובשים בגדים יפים לכבודה,
עושים את הקידוש ואת הסעודה,

482
00:28:49,099 --> 00:28:52,559
והבעל שר לאשתו "אשת חיל מי ימצא".

483
00:28:53,831 --> 00:28:57,728
"רבות בנות עשו חיל",
יש הרבה בנות טובות בעולם,

484
00:28:57,733 --> 00:29:00,411
"ואת עלית על כולנה".

485
00:29:00,997 --> 00:29:03,893
וכל הילדים שומעים
איך אבא שר לאימא שיר יפה,

486
00:29:03,902 --> 00:29:07,233
הילדים מבינים עברית,
שומעים מה שאבא שר לאימא.

487
00:29:08,137 --> 00:29:11,812
כמה זה מקשר את המשפחה,
מאחד, מגבש את כולם.

488
00:29:11,896 --> 00:29:15,827
כך בבוקר, חוזרים מבית הכנסת
אחרי ששמעו קריאת התורה,

489
00:29:16,284 --> 00:29:18,812
גבר שהולך כל שבת לבית כנסת,

490
00:29:19,066 --> 00:29:23,484
בסוף כל שנה סיים את כל התורה,
כל החמישה חומשי תורה,

491
00:29:23,487 --> 00:29:27,174
מגיע שמחת תורה הוא מחבק
את הספר תורה, מנשק, רוקד איתו,

492
00:29:27,185 --> 00:29:29,202
יש לו על מה, סיימתי את הספר הזה.

493
00:29:29,339 --> 00:29:32,817
כל שמחת תורה הוא סיים,
אם כל שבת הוא מתפלל בבית הכנסת.

494
00:29:32,817 --> 00:29:34,578
קוראים פרשה ועוד פרשה.

495
00:29:34,992 --> 00:29:40,135
חוזר לבית, אשתו כבר הספיקה לקום,
לארגן את השולחן,

496
00:29:40,278 --> 00:29:43,466
יושבים, שוב קידוש, סעודה
עם המאכלים שהם אוהבים,

497
00:29:43,466 --> 00:29:45,276
אם זה חמין או דברים אחרים.

498
00:29:45,487 --> 00:29:47,955
מנוחת שבת, יושבים עם הילדים,

499
00:29:47,970 --> 00:29:50,372
הבעל שומע את אשתו,
אישה את בעלה.

500
00:29:50,558 --> 00:29:54,162
היום אחת התלונות הכי מצויות בזוגיות:

501
00:29:54,620 --> 00:29:57,694
"אני מדברת עם בעלי,
עשרים פעם הוא קוטע אותי

502
00:29:58,480 --> 00:29:59,937
"כי פה עכשיו הבוס התקשר

503
00:29:59,937 --> 00:30:03,409
"ועכשיו הוא נזכר שהוא לא דיבר
עם הלקוח ההוא".

504
00:30:04,162 --> 00:30:07,454
אבל שבת, אף אחד לא קוטע את השיחה.

505
00:30:07,490 --> 00:30:11,806
הטלפון סגור, כבוי
מכניסת השבת עד מוצאי שבת.

506
00:30:11,920 --> 00:30:13,492
המשפחה מתגבשת.

507
00:30:13,795 --> 00:30:18,808
היום הגענו למצב, אנשים יושבים
סביב השולחן, אף אחד לא מסתכל על השני,

508
00:30:18,808 --> 00:30:20,812
כל אחד מסתכל בטלפון שלו,

509
00:30:21,026 --> 00:30:23,327
רק לחוץ עם ההודעות, מה קרא ומה כתב.

510
00:30:23,343 --> 00:30:25,105
פתאום הוא מחייך לתוך הטלפון...

511
00:30:25,118 --> 00:30:26,228
תחייך לאשתך!

512
00:30:26,308 --> 00:30:29,737
מחייך לטלפון, כתבו לו שם משהו.

513
00:30:29,905 --> 00:30:33,245
צריך מלח, רושם הודעה
לזה שממול: "תשלח מלח".

514
00:30:33,893 --> 00:30:35,132
אפילו לא פונה אליו.

515
00:30:35,508 --> 00:30:38,686
אנשים כבר כל כולם...
זה מצב עגום.

516
00:30:38,918 --> 00:30:42,925
אבל לפחות בשבת יודעים
שהמשפחה מגובשת.

517
00:30:42,934 --> 00:30:47,346
והם מציינים כאן
שארוחות משותפות קבועות במשפחה

518
00:30:47,346 --> 00:30:50,846
זה נותן שלווה לאדם, נותן לו חיזוק.

519
00:30:51,284 --> 00:30:56,031
"קרבה ותמיכה נפשית ופיזית
לזקני המשפחה, הורים סבים וסבתות".

520
00:30:56,200 --> 00:31:03,086
באמת שהעניין הזה של התמיכה במבוגרים,
בהורים, בזקנים, זה פסוק מפורש בתורה:

521
00:31:08,445 --> 00:31:11,611
אדם שמכבד את ההורים זוכה לאריכות ימים.

522
00:31:12,051 --> 00:31:14,571
פשט הדברים, למה הוא זוכה לאריכות ימים?

523
00:31:14,571 --> 00:31:15,901
מתנה מבורא עולם.

524
00:31:15,905 --> 00:31:19,105
אתה תשקיע בהורים שלך,
אלוקים ייתן לך אריכות ימים.

525
00:31:19,570 --> 00:31:22,497
אומר הרמב"ן: תדע שיש לזה גם מהלך טבעי.

526
00:31:22,497 --> 00:31:25,363
חוץ מהמתנה מלמעלה, יש פה גם מהלך טבעי.

527
00:31:25,985 --> 00:31:28,818
אם אתה מכבד את ההורים המבוגרים שלך,

528
00:31:29,139 --> 00:31:32,104
כשאתה תזקין, איך יתייחסו אליך הילדים?

529
00:31:32,586 --> 00:31:35,480
כשם שאתה התייחסת להורים המבוגרים שלך.

530
00:31:35,837 --> 00:31:38,433
כי הילדים ראו דוגמה אישית אצל ההורים,

531
00:31:38,874 --> 00:31:44,731
שסבא וסבתא זקנים, כלומר הורים מבוגרים
הם כמו אלוקים כמעט.

532
00:31:44,835 --> 00:31:46,260
צריך לכבד אותם,

533
00:31:46,456 --> 00:31:50,161
מבקשים משהו, עושים הכול
כדי להשביע את רצונם,

534
00:31:50,174 --> 00:31:53,477
דואגים להם, מייקרים אותם.

535
00:31:53,697 --> 00:31:56,766
אז הילדים לוקחים דוגמה אישית לעצמם,

536
00:31:57,010 --> 00:32:00,954
ואז כשההורים מזקינים
הם מכבדים אותם באותה עוצמה.

537
00:32:01,717 --> 00:32:05,120
וזקן שמכבדים אותו הוא מאריך ימים.

538
00:32:05,568 --> 00:32:08,437
זקן שמרגיש שהוא כאילו מטרד על הסביבה,

539
00:32:08,688 --> 00:32:13,203
בפרט אם הוא שומע התלחשויות מהצד
כמה הוא מפריע לכולם,

540
00:32:13,491 --> 00:32:16,534
לא נוח לו, הוא עלול להגיע למצב
שהוא קץ בחייו.

541
00:32:16,955 --> 00:32:19,115
אבל כשהוא יודע שמייקרים אותו,

542
00:32:19,115 --> 00:32:21,043
אוהבים אותו, שמחים בו,

543
00:32:21,682 --> 00:32:24,716
כל יום שהוא איתם
הם מאושרים עד השמיים,

544
00:32:25,594 --> 00:32:27,348
אז הוא זוכה להאריך ימים.

545
00:32:28,028 --> 00:32:30,022
גורם נוסף, חמישי:

546
00:32:33,823 --> 00:32:35,408
כך מציינים החוקרים,

547
00:32:38,342 --> 00:32:42,002
זה מאוד מעניין שהם לא מדברים רק
על פעילות קהילתית,

548
00:32:42,374 --> 00:32:46,408
אלא שהגיבוש הקהילתי מבוסס
על אמונה דתית.

549
00:32:46,900 --> 00:32:49,925
ומי כמו עם ישראל ששלוש תפילות ביום,

550
00:32:50,342 --> 00:32:55,704
כשאדם הולך להתפלל שלוש פעמים ביום
בבית הכנסת, יש לו את הגיבוש שם

551
00:32:55,920 --> 00:32:58,846
ושם בבית הכנסת עשירים ועניים אותו דבר.

552
00:32:59,032 --> 00:33:03,849
יש עשיר שגר באיזה מבצר,
מי יכול להתקרב אליו?

553
00:33:04,351 --> 00:33:06,213
ויש עני שגם במקום אחר,

554
00:33:06,229 --> 00:33:08,651
באים לבית הכנסת, כולם זהים, כולם שווים,

555
00:33:08,654 --> 00:33:10,886
לוחצים יד, "שבת שלום", מחייכים.

556
00:33:11,392 --> 00:33:14,275
יש עוד מחקר שנעשה באוניברסיטה העברית.

557
00:33:14,275 --> 00:33:17,415
זה מחקר שנעשה כמו שהזכרנו בחוץ לארץ,

558
00:33:17,930 --> 00:33:21,320
אבל יש מחקר מעניין,
הבאנו אותו גם בספר "המהפך",

559
00:33:23,237 --> 00:33:29,948
באוניברסיטה העברית בירושלים בדקו
מה גורם לתוחלת חיים ארוכה אצל גברים.

560
00:33:30,158 --> 00:33:34,724
בדקו אצל גברים כי מצאו
שנשים בעולם בדרך כלל מאריכות ימים

561
00:33:34,724 --> 00:33:37,117
יותר מאשר גברים.

562
00:33:37,395 --> 00:33:40,019
זה דבר שהוא בכל העולם,
שתוחלת חיים של גברים

563
00:33:40,019 --> 00:33:42,507
בדרך כלל קצרה יותר משל נשים.

564
00:33:42,635 --> 00:33:45,430
בדקו מה גורם לתוחלת חיים ארוכה
אצל גברים.

565
00:33:46,392 --> 00:33:52,995
התברר באותו מחקר שגברים שבכל יום
מתפללים במניין בבית הכנסת,

566
00:33:52,995 --> 00:33:55,940
כל יום בבוקר שחרית הולכים להתפלל במניין,

567
00:33:56,004 --> 00:33:57,671
מאריכים ימים יותר.

568
00:33:57,909 --> 00:34:00,944
הם מנסים למצוא לזה הסבר,

569
00:34:01,020 --> 00:34:03,873
אני אקריא קצת מדברי המחקר:

570
00:34:05,299 --> 00:34:08,836
המחקר נערך על ידי פרופסור הווארד ליטווין

571
00:34:09,068 --> 00:34:12,735
מהמרכז לחקר הזקנה באוניברסיטה
העברית בירושלים

572
00:34:12,840 --> 00:34:14,760
והתפרסם ב-2007.

573
00:34:15,354 --> 00:34:21,334
"על פי נתוני המחקר, התמותה בקרב
קבוצת האנשים שלא ביקרה בבית כנסת

574
00:34:21,562 --> 00:34:26,237
"גדולה ב-75 אחוזים מהקבוצה
שביקרה בו בקביעות".

575
00:34:26,371 --> 00:34:30,661
שבעים וחמישה אחוזים של פער
בתמותה בין אלה לבין אלה.

576
00:34:31,583 --> 00:34:33,868
אפשר למצוא לזה הסברים שונים,

577
00:34:34,557 --> 00:34:37,822
גם הם ניסו למצוא הסברים,
שאולי זה גיבוש חברתי,

578
00:34:39,022 --> 00:34:41,342
אבל האמת שהדברים האלה כתובים בגמרא,

579
00:34:41,469 --> 00:34:42,752
שזו מתנה משמיים,

580
00:34:42,764 --> 00:34:44,551
לא רק עניין של גיבוש חברתי.

581
00:34:45,085 --> 00:34:52,286
הגמרא מספרת: אמרו לרבי יוחנן
"איכא סבי בבבל",

582
00:34:53,392 --> 00:34:55,895
רבי יוחנן עצמו האריך ימים הרבה.

583
00:34:56,885 --> 00:35:03,092
אמרו לו: גם בבבל - עיראק של היום,
אז קראו לה בבל, יש אנשים מאוד זקנים.

584
00:35:03,681 --> 00:35:07,630
אומרת הגמרא שהוא התפלא,
היה תמה

585
00:35:07,751 --> 00:35:13,485
ואמר להם: הרי כתוב "למען ירבו ימיכם
וימי בניכם על האדמה".

586
00:35:13,714 --> 00:35:16,414
בארץ ישראל יש סגולה לאריכות ימים.

587
00:35:17,029 --> 00:35:19,560
איך שם גם כן מאריכים ימים כמו כאן?

588
00:35:20,257 --> 00:35:24,432
בארץ ישראל ידוע שבאדמה ובאוויר
יש מה שאין בחוץ לארץ,

589
00:35:24,440 --> 00:35:26,255
גם אם החוקרים עדיין לא גילו.

590
00:35:26,875 --> 00:35:29,848
למשל, כתוב "אווירא דארץ ישראל מחכים".

591
00:35:30,543 --> 00:35:32,633
אתה נושם אוויר של ארץ ישראל,

592
00:35:32,785 --> 00:35:35,478
אתה מקבל חוכמה יותר מאשר בחוץ לארץ.

593
00:35:35,478 --> 00:35:38,790
האוויר של ארץ ישראל
עושה אותך פיקח וחריף.

594
00:35:39,057 --> 00:35:43,685
ראיתי ש... טוב, זה מוח ישראלי,
תראו מה זה מחכים.

595
00:35:45,211 --> 00:35:52,043
לקחו קופסאות שימורים,
סגרו אותן כשהן ריקות עם דגל ישראל מבחוץ

596
00:35:52,345 --> 00:35:54,914
ומוכרים אותן: "אוויר מארץ ישראל".

597
00:35:56,198 --> 00:35:57,152
ראיתם את זה?

598
00:35:57,168 --> 00:36:01,926
יש בחנויות של תיירים, אפשר לראות
קופסאות כאלה "אוויר מארץ ישראל".

599
00:36:02,881 --> 00:36:04,003
מוכרים אוויר!

600
00:36:04,254 --> 00:36:06,544
זה לא נקרא "אוויר של ארץ ישראל מחכים"?

601
00:36:06,794 --> 00:36:09,639
גרו בארץ, קיבלו חוכמה
איך למכור אוויר גם כן.

602
00:36:12,546 --> 00:36:16,403
אבל אדמת ארץ ישראל
גורמת גם לאריכות ימים.

603
00:36:17,829 --> 00:36:21,042
אז כתוב שרבי יוחנן התפלא,
הוא כולו חי על פי התורה.

604
00:36:21,688 --> 00:36:24,932
כשאמרו לו שאותם זקנים שמאריכים ימים

605
00:36:25,493 --> 00:36:29,042
הם מקדימים בבוקר לבוא להתפלל בבית הכנסת,

606
00:36:29,051 --> 00:36:31,908
כל יום אתה תמצא אותו בבית הכנסת
מתפלל במניין,

607
00:36:32,226 --> 00:36:34,722
בערב אתה תמצא אותו מתפלל במניין,

608
00:36:34,737 --> 00:36:36,569
אמר: אם כך, זה מובן.

609
00:36:37,694 --> 00:36:39,916
אם כך, זה לא פלא שהם מאריכים ימים.

610
00:36:40,968 --> 00:36:43,302
אז רואים כבר בגמרא שרבי יוחנן ידע

611
00:36:43,306 --> 00:36:46,934
שאדם שמתפלל בכל יום במניין
זוכה לאריכות ימים.

612
00:36:46,948 --> 00:36:50,365
היום הדברים קיבלו גיבוי
במחקר של האוניברסיטה העברית.

613
00:36:51,774 --> 00:36:55,347
במאמר מוסגר נציין שיש כאן
מוסר השכל גדול לאדם:

614
00:36:55,986 --> 00:37:05,428
לפעמים האדם מרגיש שאם הקב"ה דורש ממני
לתת לו משהו אז כאילו שאני מפסיד מזה.

615
00:37:05,974 --> 00:37:09,954
כמו כאן, להתפלל כל יום במניין
אז אני אפתח את החנות יותר מאוחר.

616
00:37:09,961 --> 00:37:12,180
יש לו עסק, הוא רוצה להרוויח עוד כסף.

617
00:37:12,408 --> 00:37:15,314
הוא מעדיף להתפלל בבית, לסיים מהר.

618
00:37:15,945 --> 00:37:20,542
להתפלל במניין - הוא מרגיש שמבחינתו
זה הקרבה של זמן.

619
00:37:21,154 --> 00:37:23,759
והוא לא שם לב שהקב"ה אומר לו:

620
00:37:24,139 --> 00:37:27,625
כנגד השעה הזו שאתה כל יום מתפלל במניין,

621
00:37:27,802 --> 00:37:33,641
אני אתן לך בסוף החיים עוד שנים ארוכות,
אתה תראה נכדים, תראה נינים

622
00:37:33,657 --> 00:37:35,415
מתוך בריאות ושמחה.

623
00:37:35,930 --> 00:37:40,768
אין מצב שאדם מקריב בשביל הקב"ה,
והקב"ה לא ייתן לו פי כמה.

624
00:37:40,768 --> 00:37:43,027
לא תמיד אנחנו רואים את זה, איפה התוצאה.

625
00:37:43,131 --> 00:37:46,880
בעולם הבא ודאי, אבל גם בעולם הזה,
כמו שכותב הרמב"ן:

626
00:37:46,896 --> 00:37:48,908
בכל מצווה יש גם תועלת לאדם.

627
00:37:50,757 --> 00:37:57,260
מספרים, הייתה ילדה אחת קטנה בת ארבע,

628
00:37:57,940 --> 00:38:04,070
ראתה שביום ההולדת של הסבתא
אביה קנה לסבתא מחרוזת של פנינים.

629
00:38:04,160 --> 00:38:05,894
פנינים אמיתיות, יקרות,

630
00:38:08,536 --> 00:38:09,947
נניח באלף דולר.

631
00:38:12,540 --> 00:38:14,955
הילדה הזו התפעלה, איזו מחרוזת יפה!

632
00:38:14,955 --> 00:38:17,951
התחילה לנדנד לאימא שלה:
אני רוצה מחרוזת של פנינים.

633
00:38:18,739 --> 00:38:21,067
האבא אומנם היה בעל אמצעים,
יכול לקנות לה,

634
00:38:21,090 --> 00:38:24,883
אבל הוא לא יקנה לילדה בת שלוש, ארבע,
יקנה לה מחרוזת של פנינים.

635
00:38:25,315 --> 00:38:29,456
אבל היא מאוד ביקשה, הבעל אמר לאשתו:

636
00:38:29,456 --> 00:38:35,710
מה הבעיה, יש כאן חנות של "הכול בדולר",
מוכרים שם חרוזים מפלסטיק שבאים מסין,

637
00:38:36,096 --> 00:38:39,934
אומנם הם בצבע אדום
אבל מרססים אותם בתרסיס מבריק כזה

638
00:38:40,065 --> 00:38:41,873
וזה נראה פנינים, תקני לה.

639
00:38:42,700 --> 00:38:46,106
הלכה, קנתה לה, והילדה שמחה,
הולכת עם זה בימים ובלילות,

640
00:38:46,106 --> 00:38:47,914
יש לה מחרוזת של פנינים.

641
00:38:48,934 --> 00:38:53,785
לאחר כמה שבועות הצבע התחיל להתקלף
ורואים את הצבע הפנימי,

642
00:38:53,785 --> 00:38:55,713
המחרוזת נהייתה מאוד מכוערת.

643
00:38:56,685 --> 00:38:59,359
האימא התביישה ללכת עם הילדה כך ברחוב,

644
00:38:59,825 --> 00:39:01,340
היא אומרת לה: תזרקי את זה.

645
00:39:01,972 --> 00:39:05,123
היא לא מוכנה, "לא מוותרת
על המחרוזת של הפנינים!"

646
00:39:07,119 --> 00:39:10,019
הלכה לקנות לה, אזל מהחנויות,

647
00:39:10,534 --> 00:39:13,917
ב"הכול בדולר" אין יותר את המחרוזות האלה.

648
00:39:15,429 --> 00:39:18,736
ראתה שכל התחנונים שלה לא עוזרים,

649
00:39:18,736 --> 00:39:22,971
פנתה לבעלה: תגיד לה שתוציא
את השרשרת הזו.

650
00:39:25,811 --> 00:39:29,231
האבא דיבר איתה, והילדה בשום אופן
לא מוכנה.

651
00:39:29,706 --> 00:39:34,822
אמר: יש עת רצון, לפני שהיא ישנה
אני מספר לה סיפור עם נשיקה של לילה טוב,

652
00:39:34,905 --> 00:39:36,267
נבקש ממנה אז.

653
00:39:36,850 --> 00:39:37,973
לפני השינה, הוא אומר לה:

654
00:39:37,973 --> 00:39:39,175
את אוהבת את אבא?

655
00:39:39,414 --> 00:39:40,895
מחבקת אותו: בטח!

656
00:39:41,509 --> 00:39:43,648
אם את אוהבת אותי, תני לי את השרשרת.

657
00:39:44,413 --> 00:39:49,031
הילדה החמיצה פנים, אמרה לו:
אבא, אתה רואה את המשחק הזה בארון?

658
00:39:49,031 --> 00:39:49,888
תיקח אותו.

659
00:39:50,442 --> 00:39:52,517
יש לה משחקים אחרים, מוכנה להקריב אותם.

660
00:39:52,517 --> 00:39:54,202
על השרשרת היא לא מוכנה לוותר.

661
00:39:54,202 --> 00:39:57,467
כמה שאוהבת את אבא שלה,
את זה היא לא מוכנה להקריב.

662
00:39:59,321 --> 00:40:02,951
למחרת שוב, למחרת שוב עד שהתייאש,
הפסיק לדבר על זה.

663
00:40:03,801 --> 00:40:06,297
שבוע לאחר מכן נכנס לבית,

664
00:40:07,614 --> 00:40:11,634
הילדה רואה את האבא נכנס בפנים מאירות:
שלום, מה שלומך?

665
00:40:12,231 --> 00:40:18,694
פתאום היא הרגישה הצפה של אהבה בלב
כלפי האבא, החליטה להקריב למענו את השרשרת.

666
00:40:18,694 --> 00:40:21,852
היא יודעת כמה הוא מאוכזב שהוא לא קיבל,
החליטה להקריב.

667
00:40:22,122 --> 00:40:25,256
הוציאה את השרשרת, רצה אליו,
חיבקה אותו: אבא, קח את השרשרת.

668
00:40:25,256 --> 00:40:26,600
אמרת שאתה רוצה, קח.

669
00:40:27,751 --> 00:40:31,067
האבא לקח את השרשרת, הכניס את היד לכיס,

670
00:40:31,275 --> 00:40:34,526
הוציא קופסה עם קטיפה כחולה, פתח אותה,

671
00:40:34,922 --> 00:40:41,328
הוציא מבפנים מחרוזת של פנינים אמיתיות
באלף דולר, נתן לה אותה.

672
00:40:41,840 --> 00:40:47,204
אמר לה: תדעי לך שעוד ביום הראשון
כשביקשתי את השרשרת הזו

673
00:40:47,204 --> 00:40:48,654
רציתי לתת לך את זו.

674
00:40:49,930 --> 00:40:52,273
רק לא רצית להקריב אז לא קיבלת.

675
00:40:53,096 --> 00:40:55,138
אבל תזכרי כלל לכל החיים:

676
00:40:55,558 --> 00:40:58,295
כשאבא מבקש ממך לתת לו משהו,

677
00:40:58,687 --> 00:41:01,701
זה אומר שהוא רוצה לתת לך פי אלף יותר.

678
00:41:03,194 --> 00:41:05,568
וזה משפט שצריך לזכור אותו כל החיים:

679
00:41:05,834 --> 00:41:10,532
כשאבא שבשמיים מבקש מאיתנו
להקריב משהו בשבילו,

680
00:41:10,610 --> 00:41:14,827
את השעה של התפילה, את הוויתור
על הכעס, את ההבלגה,

681
00:41:14,968 --> 00:41:17,508
זה אומר שהוא רוצה לתת לנו פי אלף יותר.

682
00:41:17,590 --> 00:41:21,011
אין מצב שאדם יקריב בשביל אלוקים
ולא יקבל יותר.

683
00:41:21,023 --> 00:41:23,442
או שהוא יראה את זה מיד
או שיראה את זה לאחר זמן.

684
00:41:23,616 --> 00:41:26,390
אבל אין ספק שבסופו של דבר
הוא יקבל את הדברים.

685
00:41:27,426 --> 00:41:33,605
נעבור כעת להדרכה של הרמב"ם,

686
00:41:34,177 --> 00:41:39,414
אומנם ראינו אותה בזמנו
כשלמדנו את הלכות דעות של הרמב"ם,

687
00:41:39,533 --> 00:41:43,383
אבל כדי להשלים את התמונה,
נעבור במהירות על הדרכת הרמב"ם

688
00:41:43,383 --> 00:41:46,600
במה שנוגע להנהגת הבריאות בחיי היומיום.

689
00:41:48,358 --> 00:41:53,604
ראינו שהרמב"ם מדבר גם על איכות המזון
וגם על כמות המזון,

690
00:41:53,604 --> 00:41:57,261
על שעות השינה ועל איך לישון.

691
00:41:57,808 --> 00:42:01,231
חז"ל לימדו אותנו גם איך לקום.
אז נראה את הפרטים.

692
00:42:02,299 --> 00:42:07,920
ראשית, אומר הרמב"ם כלל ברזל
שכל אדם צריך להרגיל את עצמו לאכול

693
00:42:07,920 --> 00:42:11,209
מה שבריא לגוף, ולא מה שטעים לחך.

694
00:42:11,717 --> 00:42:15,775
רוב האנשים בעולם רואים סוגים שונים
של מזון, בוחרים מה הכי טעים.

695
00:42:16,042 --> 00:42:18,753
אומר הרמב"ם: צריך לערוך תפנית בחשיבה,

696
00:42:19,351 --> 00:42:23,377
להכניס לגוף מה שבריא לגוף
ולא מה שטעים לחך.

697
00:42:24,736 --> 00:42:26,934
זה במה שנוגע לאיכות המזון.

698
00:42:28,072 --> 00:42:32,302
הכמות של המזון, כותב הרמב"ם,
כדאי לצטט את לשונו.

699
00:42:32,617 --> 00:42:35,224
באיגרת המוסר שלו כותב הרמב"ם כך:

700
00:42:39,160 --> 00:42:41,624
כלומר, הכמויות של אוכל ושתייה,

701
00:42:46,749 --> 00:42:49,596
הנטייה של אנשים:
כמה שיש לי יותר, יותר טוב לי.

702
00:42:50,185 --> 00:42:54,220
אז הוא מרגיש: אם אני אוכל יותר
אז זה כמו שק שאני ממלא יהלומים.

703
00:42:54,220 --> 00:42:56,345
הוא אומר: תדע שזה לא כך
"כי הוא להפך",

704
00:42:56,760 --> 00:42:59,217
כמות גדולה של מזון מזיקה לגוף.

705
00:43:00,128 --> 00:43:01,741
במקום אחר הוא כותב:

706
00:43:04,254 --> 00:43:05,910
"אכילה גסה", כלומר בכמויות.

707
00:43:10,657 --> 00:43:13,914
זה הגורם המרכזי לכל החולאים,
שאדם אוכל יותר מדי.

708
00:43:18,410 --> 00:43:20,190
כלומר, תזונה שהיא לא טובה.

709
00:43:30,834 --> 00:43:31,529
מסביר הרמב"ם:

710
00:43:38,152 --> 00:43:40,977
כלומר, לא מדבר לשון הרע,
רכילות, דברים מיותרים,

711
00:43:40,977 --> 00:43:43,212
דברים נכונים, דברים טובים,
דברי תורה,

712
00:43:43,368 --> 00:43:45,260
אז "שומר מצרות נפשו".

713
00:43:46,468 --> 00:43:49,838
עוד כותב שם הרמב"ם שהאדם צריך
לפנות את גופו,

714
00:43:49,838 --> 00:43:52,037
לא להתאפק, להשאיר פסולת בתוך הגוף,

715
00:43:52,037 --> 00:43:53,480
זה גם דבר שמזיק.

716
00:43:53,742 --> 00:43:58,670
פעילות גופנית, להתעמל בכל יום,
גם על זה כותב הרמב"ם שצריך להקפיד.

717
00:43:59,152 --> 00:44:04,178
לגבי שעות השינה, כותב הרמב"ם
שמקסימום שמונה שעות.

718
00:44:04,471 --> 00:44:08,452
והיום ידוע שבאמת במחקרים של היום,
גם את זה הבאנו בספר "המהפך",

719
00:44:08,712 --> 00:44:12,602
שבין שש לשמונה שעות זה הזמן הרצוי.

720
00:44:13,382 --> 00:44:18,414
הזכרנו קודם את מה שאמרו חז"ל
שיש דברים שריבויים מזיק ומיעוטם יפה.

721
00:44:19,078 --> 00:44:22,280
הזכרנו את היין,
גם שינה נמצאת שם ברשימה.

722
00:44:22,508 --> 00:44:26,303
שהשינה גם כן, כשאדם ישן
כמה שצריך זה טוב,

723
00:44:26,303 --> 00:44:28,434
יותר מזה מזיק לגוף.

724
00:44:28,638 --> 00:44:32,903
כמה צריך? בין שש לשמונה שעות,
כל אדם צריך להכיר את עצמו.

725
00:44:32,903 --> 00:44:34,363
זה גם נרמז בפסוק:

726
00:44:37,925 --> 00:44:42,451
"אז" - כותב הבן איש חי:
א' זה 1, ז' זה 7 = 8.

727
00:44:42,660 --> 00:44:46,765
כלומר, 7-8 שעות
זה הזמן שהאדם יישן.

728
00:44:46,765 --> 00:44:49,175
"אז ינוח לי", יותר מזה זה כבר לא טוב.

729
00:44:49,320 --> 00:44:55,815
וגם לא יעמיס על עצמו יותר מדי
מבחינת השעות של השינה.

730
00:44:56,429 --> 00:44:57,517
איך לישון?

731
00:44:58,201 --> 00:45:03,575
אומרת הגמרא, ואת זה מביא הרמב"ם,
שבתחילת הלילה יישן על צד שמאל

732
00:45:03,798 --> 00:45:06,451
ובמהלך הלילה יכול גם להתהפך על צד ימין.

733
00:45:06,451 --> 00:45:08,606
אבל לא יישן לא על הבטן ולא על הגב.

734
00:45:08,992 --> 00:45:13,439
במחקרים של היום גם התברר,
כשאדם ישן בתחילת הלילה על צד שמאל

735
00:45:13,530 --> 00:45:16,540
מערכת העיכול שלו פעילה הרבה יותר,
יש לזה השלכות,

736
00:45:16,540 --> 00:45:19,231
אז הרחבנו השלכות בהרבה תחומים,

737
00:45:19,337 --> 00:45:25,256
שתחילת השינה על צד שמאל
זה על פי המבנה של הכבד, של מערכת העיכול.

738
00:45:25,256 --> 00:45:28,458
זה הדבר הבריא ביותר,
במהלך הלילה יכול לשנות.

739
00:45:29,090 --> 00:45:31,423
מבחינת קימה, איך לקום בבוקר?

740
00:45:31,423 --> 00:45:34,904
גם בזה כתוב בגמרא,
נקרא את לשון התלמוד:

741
00:45:38,146 --> 00:45:40,683
יש חמישה שמזיקים לעצמם:

742
00:45:40,927 --> 00:45:42,248
"ואלו הן" יש שם רשימה,

743
00:45:42,248 --> 00:45:45,227
אחד מהם: "ישן ועמד".

744
00:45:45,554 --> 00:45:50,745
אומר רש"י שהפירוש הוא שהיה ישן
וכשהתעורר מיד קפץ מהמיטה.

745
00:45:51,235 --> 00:45:52,588
זה מאוד לא בריא.

746
00:45:52,909 --> 00:45:57,017
כשאדם ישן הפעילות של הלב,
הזרימה של הדם היא בצורה מסוימת.

747
00:45:57,216 --> 00:46:01,596
אם הוא מזנק מיד מהמיטה,
עלול חלילה להזיק לעצמו.

748
00:46:01,820 --> 00:46:07,124
ובאמת במחקרים של היום התברר
שהשעות המועדות לפורענות של התקף לב

749
00:46:07,124 --> 00:46:08,640
זה שעות הקימה בבוקר.

750
00:46:08,767 --> 00:46:12,060
אלה השעות הכי בעייתיות מבחינת התקפי לב.

751
00:46:13,060 --> 00:46:15,456
לכן, אומנם כתוב בשולחן ערוך

752
00:46:15,490 --> 00:46:19,660
שאדם קם בבוקר, "יתגבר כארי
לעבוד את הקב"ה",

753
00:46:19,660 --> 00:46:23,286
יקום, לא יתעצל, ילך להתפלל,
קריאת שמע בזמנה.

754
00:46:23,463 --> 00:46:28,154
אבל מביא שם המשנה ברורה את הגמרא הזו
שאין הכוונה שהוא מיד יזנק,

755
00:46:28,154 --> 00:46:30,402
שהוא פוקח עיניים, מיד יקפוץ,

756
00:46:30,481 --> 00:46:33,102
אלא ישהה מעט ואז יקום.

757
00:46:33,102 --> 00:46:34,218
כמה ישהה?

758
00:46:34,837 --> 00:46:38,795
קראתי סיפור שהיה כנס של חוקרים
בארצות הברית לא יהודים,

759
00:46:38,795 --> 00:46:41,095
ביניהם היו גם רופאים יהודים.

760
00:46:41,202 --> 00:46:45,198
ואחד החוקרים נתן הרצאה שלמה
ששעת הקימה בבוקר מאוד מסוכנת,

761
00:46:45,198 --> 00:46:47,205
הביא את כל המחקרים שנעשו

762
00:46:47,420 --> 00:46:51,208
ואמר שלאחר בדיקות,
ההמלצה היא לספור עד 12,

763
00:46:51,208 --> 00:46:55,033
אפילו שאדם ממהר לעבודה, מאחר,
אל תקום מיד.

764
00:46:55,253 --> 00:46:58,638
התעוררת, תספור עד 12 ואז תקום.

765
00:46:58,638 --> 00:47:06,458
כשעוברות 12 שניות פחות או יותר
אז הגוף שחזר עכשיו לחיים משינה,

766
00:47:07,065 --> 00:47:10,214
הזרימה של הדם אחרת, הלב פועם,
עכשיו אתה יכול להתרומם.

767
00:47:10,214 --> 00:47:13,840
אבל תישאר שוכב ותספור עד 12.

768
00:47:14,207 --> 00:47:16,908
היה שם אחד הרופאים היהודים
שהיה בקהל,

769
00:47:17,448 --> 00:47:19,894
אמר שעם ישראל ידע את זה מזמן.

770
00:47:20,112 --> 00:47:21,724
איפה כתוב צריך לספור עד 12?

771
00:47:21,724 --> 00:47:22,923
בשום מקום לא כתוב.

772
00:47:23,266 --> 00:47:26,476
אבל הוא עשה חשבון,
כתוב שכשאדם קם בבוקר,

773
00:47:26,585 --> 00:47:29,003
צריך שיאמר "מודה אני" לפני שהוא קם,

774
00:47:29,685 --> 00:47:31,751
לא צריך נטילת ידיים כי אין שם השם,

775
00:47:32,376 --> 00:47:36,309
וב"מודה אני": "מודה אני לפניך
מלך חי וקיים

776
00:47:36,328 --> 00:47:40,095
"שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך".

777
00:47:40,250 --> 00:47:42,163
שתים עשרה מילים, הנה בדיוק.

778
00:47:42,294 --> 00:47:45,540
במקום לספור עד 12, תגיד "מודה אני",
למה לספור סתם?

779
00:47:45,540 --> 00:47:47,115
לפחות תגיד שאתה מודה להשם.

780
00:47:47,115 --> 00:47:49,012
והיו שם מחיאות סוערות,

781
00:47:49,042 --> 00:47:52,022
כך מספרים שכולם התפעלו מהעניין הזה.

782
00:47:53,748 --> 00:47:59,633
עוד נקודה חשובה שכדאי לכל אדם
להכין את עצמו לעת זקנה,

783
00:48:00,881 --> 00:48:04,926
להפעיל את המוח עוד מגיל צעיר
במגוון של פעילויות.

784
00:48:05,798 --> 00:48:09,283
היום יודעים שלעת זקנה המוח מאבד תאים.

785
00:48:09,656 --> 00:48:14,382
כל יום שעובר לעת זקנה,
יש תאים שנהרסים במוח.

786
00:48:14,896 --> 00:48:19,757
פעם חשבו שתאים שנהרסו, נהרסו,
אין מה לעשות יותר.

787
00:48:19,757 --> 00:48:21,864
אתה לא יכול לייצר תאים לעת זקנה.

788
00:48:22,383 --> 00:48:28,731
אבל התברר, אדם שמרגיל את עצמו
לחשיבה שיש בה גם זיכרון,

789
00:48:28,757 --> 00:48:30,948
כלומר מרגיל את עצמו לזכור פרטים,

790
00:48:31,410 --> 00:48:37,295
גם חשיבה מעמיקה כמו ניגוד בין שני דברים
והוא מנסה להבין מה ההבדל ביניהם

791
00:48:37,896 --> 00:48:40,695
ועוד פעילויות מגוונות שמפעיל את המוח,

792
00:48:41,071 --> 00:48:45,230
לעת זקנה המוח מייצר תאים חדשים.

793
00:48:45,368 --> 00:48:48,681
כנגד אותם שנאבדים,
הוא גם יכול לייצר תאים חדשים.

794
00:48:48,681 --> 00:48:50,582
זו מהפכה בתפיסה המדעית.

795
00:48:50,943 --> 00:48:57,085
ובאמת כתוב בגמרא: "זקני תלמידי חכמים
כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם".

796
00:48:57,496 --> 00:48:58,257
מה זה "מתוספת"?

797
00:48:58,257 --> 00:49:01,988
אתה רואה אותו, הוא מתבגר
אבל המוח נעשה עוד יותר צלול,

798
00:49:01,988 --> 00:49:03,630
עוד יותר חריף, עוד יותר...

799
00:49:03,912 --> 00:49:07,802
ובאמת, בלימוד של תלמוד
יש את כל התנאים הנדרשים.

800
00:49:07,997 --> 00:49:11,413
אדם שלומד תלמוד, קושיות,
תירוצים, מהלכים,

801
00:49:11,413 --> 00:49:14,606
מנסה לזכור את מסקנת הגמרא,
לזכור את ההלכה.

802
00:49:14,900 --> 00:49:19,886
כמה חשוב שכל אדם עוד מצעירותו
ירגיל את עצמו ללמוד גמרא.

803
00:49:20,274 --> 00:49:23,045
אם הוא לא זכה להיות בישיבה,
ללמוד כמו שצריך,

804
00:49:23,045 --> 00:49:28,051
לפחות יש את השיעורים של הדף יומי
שאפשר להשתתף בהם, להחכים,

805
00:49:28,051 --> 00:49:29,877
לקבל פיקחות וחוכמה.

806
00:49:30,232 --> 00:49:32,288
נמצא בסיכומם של דברים:

807
00:49:33,718 --> 00:49:39,628
נקודת המוצא היא ששמירת הבריאות של הגוף
ותוחלת חיים ארוכה זה חלק מעבודת השם

808
00:49:39,965 --> 00:49:41,742
ואסור לאדם לזלזל בזה.

809
00:49:42,545 --> 00:49:44,608
חז"ל אמרו שמתוך מאה שמתים,

810
00:49:44,608 --> 00:49:48,990
תשעים ותשעה מתים טרם זמנם
בגלל שפשעו בשמירת גופם.

811
00:49:49,151 --> 00:49:51,828
זה משפט מפחיד מה שכתוב שם
בתלמוד ירושלמי,

812
00:49:52,000 --> 00:49:55,547
בניגוד גמור למה שהרוב חושבים,
שאם האדם מת - מת בזמנו.

813
00:49:55,783 --> 00:50:00,057
תשעים ותשעה מתוך מאה
מתים בגלל שפשעו בשמירת גופם.

814
00:50:00,382 --> 00:50:04,320
אבל אדם שבאמת מקפיד
על כל כללי הבריאות,

815
00:50:04,320 --> 00:50:06,934
גם מההיבט הרוחני, גם מההיבט הנפשי,

816
00:50:07,077 --> 00:50:11,944
גם מההיבט הפיזי - זוכה לאריכות ימים
מתוך בריאות ושמחה.

817
00:50:12,210 --> 00:50:15,330
ונסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן,

818
00:50:15,337 --> 00:50:18,876
לכל המאזינים והצופים בכל מקום שהם

819
00:50:19,048 --> 00:50:23,106
שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה
לאורך ימים ושנות חיים,

820
00:50:23,106 --> 00:50:24,481
נחת מכל הילדים,

821
00:50:24,481 --> 00:50:29,316
מי שלא נשואים, שיזכו בזכות הדברי תורה
לבתים נאמנים בישראל,

822
00:50:29,345 --> 00:50:32,013
שנזכה לגאולה שלמה,
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה