הרב יגאל כהן - מי מפרנס אותך?

הרב יגאל כהן

הקב"ה ישלח לך פרנסה ברווח - בתנאי אחד. מהו? הרב יגאל כהן במסר קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,238 --> 00:00:02,364
.הבוטח בה' ישוגב"

2
00:00:03,285 --> 00:00:07,176
,"טרפו מובטח לו מכל ענייני העולם הזה"
:זה אומר במילים פשוטות ככה

3
00:00:09,260 --> 00:00:13,685
ריבונו של עולם, אני לא יודע מה יהיה
,המצב הכלכלי בעולם

4
00:00:13,724 --> 00:00:15,336
,אבל דבר אחד אני יודע

5
00:00:16,140 --> 00:00:22,536
שהפרנסה שלך והפרנסה שלך והפרנסה שלי
לא תיפגע במאומה

6
00:00:23,278 --> 00:00:25,521
.כי אתה זן ומפרנס אותי באופן ישיר

7
00:00:26,025 --> 00:00:28,017
,אני, הפרנסה שלי באה מבורא עולם

8
00:00:28,283 --> 00:00:34,021
:יש לי ידיות, שתי ידיות בבוקר
."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"

9
00:00:35,795 --> 00:00:37,514
.לא משנה לי מה אמרו בחדשות

10
00:00:38,191 --> 00:00:40,515
.לא משנה לי מה המצב בכל העולם

11
00:00:40,971 --> 00:00:45,317
,כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך"
,"ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

12
00:00:46,000 --> 00:00:50,864
הקב"ה שולח לך את המלאכים שלו
.שישלחו לך את הפרנסה שלך ברווח

13
00:00:51,200 --> 00:00:54,762
.בתנאי שהעיניים שלך נשואות רק אליו

14
00:00:54,805 --> 00:00:58,052
בתנאי שאתה בוטח רק על בורא עולם
.ולא על שום דבר אחר

15
00:00:58,339 --> 00:01:02,958
,כי אם אתה בוטח בשאר דברים
מסיר האלוהים השגחתו מעליו"

16
00:01:02,961 --> 00:01:05,112
."ומניח אותו ביד מי שבטח בו"

17
00:01:05,127 --> 00:01:07,880
,אם אדם בוטח בשאר דברים, אחים יקרים
.אוי ואבוי לו

18
00:01:07,896 --> 00:01:12,275
,"הוא פותח חדשות ואומר "הבורסה ירדה
,הוא סומך על הבורסה, והבורסה קורסת

19
00:01:12,286 --> 00:01:14,210
?מה הוא יעשה, אחי

20
00:01:14,290 --> 00:01:16,731
,זה הזמן שכל העולם בכאוס

21
00:01:16,757 --> 00:01:20,495
,כל העולם כולו משתולל
,כולם בירידות, כולם בהפסדים

22
00:01:20,517 --> 00:01:22,115
,כולם יוצאים לחופשות

23
00:01:22,144 --> 00:01:24,163
.כולם מבקשים דמי אבטלה

24
00:01:24,202 --> 00:01:27,502
,ואנחנו, יש לנו דמי אבטלה מבורא עולם
.ישתבח שמו לעד

25
00:01:27,523 --> 00:01:29,849
,יש לנו הבטחה מבורא עולם

26
00:01:29,884 --> 00:01:33,777
:יש לנו הבטחה מבורא עולם
."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"

27
00:01:33,804 --> 00:01:37,086
אתם יודעים למי הוא "פותח את ידיך
?"ומשביע לכל חי רצון

28
00:01:37,118 --> 00:01:39,248
:למי שמקיים את הפסוק לפני כן

29
00:01:39,301 --> 00:01:42,856
,עיני כל אליך ישברו"
."ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו

30
00:01:43,274 --> 00:01:47,346
,מי שהעיניים שלו נשואות, אחים יקרים
,להתחנן לבורא עולם

31
00:01:47,361 --> 00:01:49,921
.להתחנן לבורא עולם - זו התרופה

32
00:01:50,394 --> 00:01:53,758
:להתחנן לבורא עולם
.שלח לי את הפרנסה שלי בשפע

33
00:01:53,845 --> 00:01:55,449
.שלח לי פרנסתי ברווח

34
00:01:55,473 --> 00:01:56,899
.שלח לי פרנסתי ברווח

35
00:01:56,930 --> 00:01:58,780
.שלח לי פרנסתי ברווח

36
00:01:58,805 --> 00:02:02,858
,והקב"ה לא מאכזב
.לא מאכזב את מי שהלב שלו נמצא איתו

37
00:02:03,303 --> 00:02:04,583
.אבל בשביל זה צריך הכנה

38
00:02:04,597 --> 00:02:05,826
,אמרתי לכם כמה פעמים

39
00:02:05,838 --> 00:02:09,451
,הספר החזק ביותר בעולם
.זה "חובות הלבבות", שער הביטחון

40
00:02:09,820 --> 00:02:13,352
,מי שיש לו קניין בספר הזה
,מי שלומד אותו כל יום

41
00:02:13,434 --> 00:02:18,214
בתקופות האלה, אני מרגיש ש-20 שנה
.למדתי "חובות הלבבות" בשביל התקופה הזאת

42
00:02:18,561 --> 00:02:21,480
דווקא בתקופה הזו הקב"ה יכול
.לשלוח לך כפליים

43
00:02:21,787 --> 00:02:24,803
,יבוא לך איזה רעיון, תבוא לך איזו הצעה
,יבוא לך איזה מבצע

44
00:02:24,837 --> 00:02:26,142
,יבוא לך איזה משהו שתעשה

45
00:02:26,169 --> 00:02:30,234
,ישתבח שמו לעד
.הקב"ה לא חסרים לו רעיונות

46
00:02:30,737 --> 00:02:33,566
הוא יכול להביא לך רעיון הכי מבריק
,שהיה לך אי פעם בחיים שלך

47
00:02:33,582 --> 00:02:36,345
,להפוך אותך למיליונר, דווקא עכשיו
.בתקופה הכי קשה בעולם

48
00:02:36,667 --> 00:02:39,137
,זה ניסיון? כן, זה ניסיון

49
00:02:39,637 --> 00:02:41,176
.אבל כולנו צריכים לעמוד בו

50
00:02:42,054 --> 00:02:44,320
.לא לפחד מפרנסה, אחים יקרים שלי

51
00:02:44,630 --> 00:02:49,239
,אני יודע, אני בעצמי
,שלא תגידו שאני לא נמצא בחבילה הזאת

52
00:02:49,270 --> 00:02:51,010
.ביטלו לי את כל ההרצאות

53
00:02:51,391 --> 00:02:53,617
.כל ההרצאות. אין הרצאות

54
00:02:53,646 --> 00:02:57,781
,ופה אני לא מקבל כסף בכלל
.הנה, אני באתי להרצאה, אני לא מקבל כסף

55
00:02:57,810 --> 00:03:00,224
.בחינם. ביטלו לי את הכול

56
00:03:01,096 --> 00:03:03,334
.ואני יושב ואומר: ריבונו של עולם

57
00:03:03,377 --> 00:03:06,195
,הבנות שלי באות אליי: אבא
?אני יכולה לקנות נעליים

58
00:03:06,680 --> 00:03:10,833
,הכי קל להגיד לה: גברת, קורונה
.אין נעליים, סגר נעליים. גמרנו

59
00:03:10,868 --> 00:03:13,726
?מהקורונה רק דבר רע
:יש גם דברים טובים בקורונה

60
00:03:13,756 --> 00:03:17,929
,אין טיולים, אין בזבוזים, אין שום דבר
...אין זה

61
00:03:17,988 --> 00:03:20,599
,רצו תחבורה ציבורית בשבת
,תראו איזה מצחיק

62
00:03:20,630 --> 00:03:25,159
,רצו תחבורה ציבורית בשבת, רצו זה
.הנה, הקב"ה סגר להם את כל התחבורה עכשיו

63
00:03:25,904 --> 00:03:27,849
?למה ללכת נגד בורא עולם, למה

64
00:03:27,871 --> 00:03:29,080
?למה? למה

65
00:03:29,110 --> 00:03:32,115
?דווקא בשבת לעשות תחבורה ציבורית

66
00:03:32,130 --> 00:03:37,143
,תראו, כל מרכזי הבילוי סגורים
.הכול סגור, אין תחבורה ציבורית

67
00:03:37,168 --> 00:03:39,959
.משרד הבריאות אומר: רק דברים חיוניים

68
00:03:41,127 --> 00:03:42,517
?במה הוא פגע

69
00:03:42,561 --> 00:03:45,262
.דווקא במרכזי הפנאי, בתרבות הפנאי

70
00:03:45,477 --> 00:03:48,811
,אחים יקרים, לא הולכים נגד בורא עולם
.ולא מבינים את זה אנשים

71
00:03:49,450 --> 00:03:51,307
?תסתכל, תתבונן, מה היה פה לפני כן

72
00:03:51,340 --> 00:03:54,714
,קפצו על החרדים, שונאים את הדתיים
,שונאים את התורה, שונאים את הזה

73
00:03:54,759 --> 00:03:56,042
,שונאים את הזה

74
00:03:56,199 --> 00:03:58,093
?ועכשיו, על מי יש לנו להישען

75
00:03:58,587 --> 00:04:00,386
?תגידו לי אתם, על מי יש לנו להישען

76
00:04:00,421 --> 00:04:05,057
:אני שמעתי אנשים ממשרד הבריאות אומרים
יכול להיות שמסתובבים פה

77
00:04:05,100 --> 00:04:07,824
.עשרות אלפי אנשים שיש להם קורונה

78
00:04:08,179 --> 00:04:09,711
.הם לא יודעים את זה פשוט

79
00:04:09,802 --> 00:04:12,005
.הם לא מודעים לזה כי אין להם תסמינים

80
00:04:12,513 --> 00:04:15,092
.על מי יש לנו להישען? אני שואל אתכם

81
00:04:15,166 --> 00:04:17,432
אם לא נישא עיניים לקב"ה
,שישמור את עם ישראל

82
00:04:17,453 --> 00:04:18,940
,ישתבח שמו לעד

83
00:04:19,104 --> 00:04:20,366
.אין לנו על מי להישען

84
00:04:20,376 --> 00:04:22,044
?נגד מי אתה הולך

85
00:04:22,376 --> 00:04:24,218
.תחבורה ציבורית - נגד בורא עולם

86
00:04:24,238 --> 00:04:25,061
.נגד בורא עולם

87
00:04:25,082 --> 00:04:27,291
,אבל עוד מעט נדבר על זה
.אחים יקרים שלי

88
00:04:27,521 --> 00:04:30,444
מה אנחנו צריכים לעשות
?כדי להסיר את המגפה הזו מעלינו

89
00:04:30,729 --> 00:04:33,871
:שבת היא מקור הברכה
אות היא ביני וביניכם, אות היא לעולם"

90
00:04:33,900 --> 00:04:36,179
'כי ששת ימים עשה ה"
."את השמיים ואת הארץ

91
00:04:36,247 --> 00:04:40,620
:הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי, חובק עולם

92
00:04:40,663 --> 00:04:42,846
.מוקד הקבלות העולמי

93
00:04:42,864 --> 00:04:46,903
צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה

94
00:04:46,917 --> 00:04:51,162
וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל

95
00:04:51,190 --> 00:04:54,009
.שיבורך על ידי גדולי ישראל

96
00:04:54,023 --> 00:04:57,910
.קבלה אחת שלך - הצלה גדולה לעולם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה