x
הרב ברוך רוזנבלום

הכל התחיל מעטלף סיני - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה לגויים מותר לאכול מאכלות אסורות ולעם ישראל אסור? מהי המצוה הראשונה שלומד התינוק במעי אימו? וכיצד השפיעו מאכלות אסורות על בני האדם במהלך ההסטוריה?