x
הרב יונתן גל-עד

הרב יונתן גל-עד - עושים השתדלות

הרב יונתן גל-עד

מה מביא אדם לדחוף רכבת? הרב יונתן גל-עד ב-60 שניות על מידת ההשתדלות הנדרשת מאיתנו כדי לזכות לשפע וברכה

(אורך 1:04)