הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - צעד קטן לגאולה

הרב גואל אלקריף

איזה פלא התרחש בגילוי הסנה? למה התעקש פרעה לבנות את פיתום ורעמסס שהיו כל הזמן מתמוטטות? מדוע הרב עובדיה לא מחל לשוטרים? וכיצד מצאו שני אנשים שונים ישועה בקברו של רבי ישעיה מקסטירר?