הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 6: בריאת האדם

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק השישי העוסק בבריאת האדם

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,882 --> 00:00:10,821
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:11,048 --> 00:00:14,805
אנחנו נמשיך בסדרה שלנו
על ששת ימי בראשית

3
00:00:14,837 --> 00:00:17,024
מנקודת מבט של תורה ומדע.

4
00:00:17,657 --> 00:00:20,829
כידוע, ביהדות, מהו מוצא האדם?

5
00:00:21,204 --> 00:00:22,016
פסוק בתורה:

6
00:00:30,561 --> 00:00:32,631
כלומר, כששואלים את הקב"ה:

7
00:00:32,693 --> 00:00:33,748
אתה היצרן,

8
00:00:35,086 --> 00:00:39,959
יצרן יודע יותר טוב מכל אחר
ממה המוצר עשוי,

9
00:00:40,397 --> 00:00:42,178
אז תלמד אותי ממה אני עשוי.

10
00:00:42,842 --> 00:00:47,123
אומר הקב"ה לאדם: יצרתי אותך בשני שלבים.

11
00:00:47,685 --> 00:00:50,044
השלב הראשון: עפר מן האדמה.

12
00:00:50,669 --> 00:00:53,225
בובת אדמה לא יכולה לזוז ולדבר,

13
00:00:53,247 --> 00:00:55,473
לאהוב, להתרגש, לכעוס.

14
00:00:55,864 --> 00:00:59,676
בשלב השני: "וייפח באפיו נשמת חיים",

15
00:00:59,707 --> 00:01:02,106
דרך האף הכניס לו לגוף נשמת חיים,

16
00:01:02,145 --> 00:01:03,480
ואז מה התוצאה?

17
00:01:03,738 --> 00:01:06,355
"ויהי האדם לנפש חיה".

18
00:01:07,348 --> 00:01:09,120
זהו מוצא האדם על פי התורה.

19
00:01:10,215 --> 00:01:13,683
המקובלים מציינים: הרי בעולם המדע

20
00:01:13,723 --> 00:01:18,152
עומדים נפעמים ומתפעלים
מהמורכבות של גוף האדם.

21
00:01:18,918 --> 00:01:21,441
איך ייתכן שבגוף כזה קטן

22
00:01:21,988 --> 00:01:24,644
מכווצים מערכות אדירות?

23
00:01:25,495 --> 00:01:29,542
מצלמות משוכללות, מערכת ניידות,

24
00:01:29,847 --> 00:01:32,088
מי שישים לב איך כף הרגל בנויה,

25
00:01:32,362 --> 00:01:35,359
מסוגלת לעלות עלייה, לרדת ירידה,

26
00:01:35,369 --> 00:01:39,112
ללכת במישור, לעלות מדרגות, לרדת, לשבת,

27
00:01:39,479 --> 00:01:44,885
מערכת מדהימה של ניידות
עם כל השרירים והעצמות, גידים, ורידים,

28
00:01:44,908 --> 00:01:46,249
איך שהכול מחובר שם.

29
00:01:46,270 --> 00:01:51,469
אדם, רק שילמד את מערכת השרירים
בגוף האדם, הוא כבר עומד נפעם.

30
00:01:51,926 --> 00:01:55,440
רק מערכת השרירים.
אפשר לשאול מדריכים של מכוני כושר

31
00:01:55,462 --> 00:02:01,202
שיספרו איך מערכת השרירים של האדם בנויה
כמו תחבושות, תחבושת על תחבושת

32
00:02:01,240 --> 00:02:04,835
והכול כדי שיהיה אפשר להניע ולהזיז ולזוז.

33
00:02:05,114 --> 00:02:08,293
מלבד כל המערכות החיצוניות הבולטות לעין,

34
00:02:08,342 --> 00:02:11,938
יש את כל המערכות הפנימיות: לב, ריאות.

35
00:02:12,066 --> 00:02:21,126
לב זו משאבה שבכל פעימה מזרימה דם
בצנרת ענפה של עורקים, ורידים, נימים.

36
00:02:21,610 --> 00:02:32,203
החוקרים טוענים שהצנרת של כל כלי הדם
שיש לנו בגוף עוברת את ה-100 אלף קילומטר

37
00:02:32,236 --> 00:02:33,686
בגופו של כל אדם.

38
00:02:34,236 --> 00:02:36,781
גם אם זה היה אלף מטר היינו מתפעלים,

39
00:02:37,606 --> 00:02:40,516
מאה אלף מטר גם היינו עוד יותר מתפעלים,

40
00:02:40,542 --> 00:02:41,970
מאה אלף קילומטר,

41
00:02:42,024 --> 00:02:45,994
למעלה ממאה אלף קילומטר של צנרת
שיש בגוף של כל אחד מאיתנו,

42
00:02:46,020 --> 00:02:49,060
זה להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי.

43
00:02:49,697 --> 00:02:54,157
הלב פועם, מזרים דם בצנרת כזו,
כולל הנימים הכי דקים.

44
00:02:55,354 --> 00:03:00,042
מערכת העצבים, והכול מכווץ בתוך גוף
כזה קטן.

45
00:03:00,233 --> 00:03:03,860
החוקרים עומדים נפעמים: איך כל זה נוצר?

46
00:03:05,010 --> 00:03:09,339
על פי התורה שלנו, איך באמת כל זה נוצר?

47
00:03:09,361 --> 00:03:11,118
הרי הגוף הוא עפר מן האדמה,

48
00:03:11,140 --> 00:03:13,592
איך העפר קיבל את כל המורכבות הזו?

49
00:03:15,372 --> 00:03:19,882
אומר מהרח"ו, רבי חיים ויטאל,
בספרו "שערי קדושה":

50
00:03:20,944 --> 00:03:25,983
כשהנשמה התמזגה בתוך הגוף,
"וייפח באפיו נשמת חיים",

51
00:03:26,620 --> 00:03:32,527
הגוף קיבל את המבנה ואת הצורה של הנשמה
עם כל המורכבות הפנימית.

52
00:03:33,596 --> 00:03:35,170
יוצא מכאן דבר מעניין,

53
00:03:35,193 --> 00:03:38,091
למה יש לנו לב בגוף? כי יש לב לנשמה.

54
00:03:38,652 --> 00:03:41,327
למה יש לנו עורקים וורידים בגוף?

55
00:03:41,339 --> 00:03:42,815
כי זה מה שיש לנשמה.

56
00:03:42,853 --> 00:03:50,068
העיניים של הגוף הן בסך הכול קופסה,
מעטפת שהעיניים של הנשמה מתמזגות בתוכה.

57
00:03:50,565 --> 00:03:53,709
זה גם מסביר מדוע כשאדם נפטר הוא לא רואה,

58
00:03:53,733 --> 00:03:55,614
פותחים לו את העיניים, הוא לא רואה.

59
00:03:56,095 --> 00:03:58,444
אם העיניים החומריות הן שראו,

60
00:03:58,606 --> 00:04:00,698
למה עכשיו הוא לא רואה? הרי יש לו עיניים.

61
00:04:01,179 --> 00:04:02,791
התשובה: כי הקופסה נשארה,

62
00:04:02,820 --> 00:04:04,293
אין את מי שהיה בפנים.

63
00:04:05,217 --> 00:04:06,503
הבגד נשאר.

64
00:04:06,633 --> 00:04:09,355
כמו שכותב האר"י ז"ל בתחילת "שער הגלגולים",

65
00:04:09,693 --> 00:04:15,060
הוא כותב: "דע שהאדם עצמו
הוא האדם הרוחני שנמצא בתוך הגוף,

66
00:04:15,516 --> 00:04:19,515
"והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו".

67
00:04:19,793 --> 00:04:22,626
אגב, נציין, מי שמפנים את העניין הזה,

68
00:04:22,697 --> 00:04:24,298
הוא לא נלחץ מהמוות

69
00:04:24,346 --> 00:04:26,373
כי הוא יודע שהמוות זה לא חידלון.

70
00:04:26,845 --> 00:04:30,130
רק אני חי בעולם הזה בתוך גוף
לתקופה מסוימת

71
00:04:30,151 --> 00:04:32,562
כי הגוף משמש כמכשיר כושר.

72
00:04:32,746 --> 00:04:34,878
כמו שמכשיר כושר מנוגד לשרירים

73
00:04:34,897 --> 00:04:38,296
אבל כשמתגברים על המכשיר
הוא בונה את האדם,

74
00:04:38,671 --> 00:04:44,209
כך הגוף שנמשך ליצרים החומריים של העולם
הוא מנוגד לרוחניות של הנשמה,

75
00:04:44,285 --> 00:04:47,379
אבל כשהאדם מתגבר, הנשמה הולכת ונבנית,

76
00:04:47,405 --> 00:04:49,922
מגיעה למדרגות רוחניות נשגבות.

77
00:04:50,726 --> 00:04:53,067
והמוות זה זמן קבלת השכר.

78
00:04:53,099 --> 00:04:55,865
על זה כתוב במזמור אשת חיל המפורסם:

79
00:04:56,059 --> 00:04:57,865
"ותשחק ליום אחרון".

80
00:04:58,389 --> 00:05:01,376
איזה אדם שמדברים איתו על היום האחרון
הוא מחייך?

81
00:05:01,979 --> 00:05:04,305
אבל אשת חיל, אישה צדיקה,

82
00:05:04,337 --> 00:05:07,873
זה כתוב בספר משלי.
 במשל זו אישה צדיקה,

83
00:05:07,888 --> 00:05:12,086
בנמשל זו נשמתו של כל אדם צדיק
שבוחר בדרך טובה.

84
00:05:12,911 --> 00:05:14,533
"ותשחק ליום אחרון".

85
00:05:15,339 --> 00:05:16,685
לא נלחצים מהיום הזה

86
00:05:16,725 --> 00:05:19,444
כי זה יום שבו האדם פושט את הבגדים האלה,

87
00:05:19,507 --> 00:05:25,348
כמו שתינוק נולד, מוריד את השליה
וה"אני" האמיתי שלו ממשיך להתקיים הלאה.

88
00:05:25,765 --> 00:05:28,071
מי כן אמור להילחץ מיום המוות?

89
00:05:28,099 --> 00:05:30,420
אדם שלא בחר בדרך השם,

90
00:05:30,436 --> 00:05:32,520
לא בחר בדרך של תורה ומצוות,

91
00:05:32,530 --> 00:05:35,655
בחר בדרך עקומה, יש לו יצר יותר משכל,

92
00:05:35,688 --> 00:05:37,460
היצרים שולטים לו על הגוף

93
00:05:37,892 --> 00:05:39,836
אז הוא באמת צריך לדאוג מהיום האחרון

94
00:05:39,873 --> 00:05:41,420
כי מה הוא יעשה שם?

95
00:05:41,954 --> 00:05:47,166
אבל אדם שהוא יודע שהוא הולך בדרך אמת,
גם אם הוא מעד, מתקן את עצמו, עושה תשובה,

96
00:05:47,187 --> 00:05:49,849
מתעלה שוב, הוא לא נלחץ מהיום הזה.

97
00:05:50,194 --> 00:05:51,433
טוב, זה אמרנו דרך אגב.

98
00:05:51,462 --> 00:05:55,466
על כל פנים, ביהדות יוצא
שמה הוא מוצא האדם?

99
00:05:55,631 --> 00:05:57,752
עפר מן האדמה זה הגוף.

100
00:05:57,926 --> 00:06:03,773
"וייפח באפיו נשמת חיים",
ואז הגוף קיבל את כל המורכבות של הנשמה

101
00:06:03,808 --> 00:06:08,260
ואז "ויהי האדם לנפש חיה",
כעת האדם יכול לתפקד.

102
00:06:08,422 --> 00:06:11,853
בשיעורים הבאים נעמוד קצת על העניין
של זכר ונקבה,

103
00:06:11,867 --> 00:06:16,838
על ההתפצלות שמאותו גוף של אדם
נוצרו זכר ונקבה,

104
00:06:16,866 --> 00:06:19,846
גם בזה נשווה לנתונים המדעיים של היום

105
00:06:19,860 --> 00:06:21,760
ונעמוד גם על המפתח לשלום בית,

106
00:06:21,777 --> 00:06:25,682
איך הזוגיות בנויה גם מההיבט המדעי,
גם מההיבט התורני.

107
00:06:26,314 --> 00:06:32,204
בעולם המדע, כששואלים היום
את רוב החוקרים: איך נוצר האדם?

108
00:06:34,358 --> 00:06:37,516
יש המון חוקרים אומנם שהם הולכים
בדרך של התורה,

109
00:06:37,532 --> 00:06:39,233
אבל יש כאלה שלא הולכים בדרך התורה

110
00:06:39,257 --> 00:06:42,364
וכששואלים אותם מהו מוצא האדם,

111
00:06:42,676 --> 00:06:48,515
אז הם טוענים שלפני מיליוני שנים
היה יצור דמוי קוף,

112
00:06:49,353 --> 00:06:51,491
ממנו התפצלו שני סוגים:

113
00:06:52,170 --> 00:06:56,709
זן אחד של השימפנזה,
זן שני המין האנושי, האדם הנבון.

114
00:06:56,733 --> 00:07:04,680
וכך, במילים אחרות, אנחנו לדעתם
איזו חיה ממשפחת הקופים.

115
00:07:05,234 --> 00:07:10,016
הם לא רואים את האדם בדירוג
של דומם, צומח, חי, מדבר,

116
00:07:10,332 --> 00:07:12,400
שהוא לא שייך בכלל למחלקה הזו.

117
00:07:12,433 --> 00:07:13,872
זה סוג של ענף.

118
00:07:14,391 --> 00:07:18,861
שאגב, היטלר התבסס על דרווין
ועל תיאוריית האבולוציה

119
00:07:19,088 --> 00:07:21,793
וטען שאין שום בעיה להרוג אנשים,

120
00:07:21,873 --> 00:07:23,554
כמו שחיה טורפת בג'ונגל

121
00:07:23,570 --> 00:07:27,540
ואתה לא יכול לבוא אליה בטענות
למה היא טרפה חיה אחרת,

122
00:07:27,836 --> 00:07:29,031
כי אלה חוקי הג'ונגל:

123
00:07:29,055 --> 00:07:31,143
מי שחזק, מי שמתאים שורד.

124
00:07:31,481 --> 00:07:33,240
אז כך גם בטבע האנושי.

125
00:07:35,820 --> 00:07:39,440
על מה הם מתבססים כשהם טוענים
שמוצא האדם מהקוף?

126
00:07:40,043 --> 00:07:44,480
מצאו עצמות מלפני... עצמות מאובנות
מלפני המון שנים

127
00:07:44,659 --> 00:07:49,645
שהעצמות האלה דומות לקוף, דומות לאדם,
לא ברור של מי,

128
00:07:49,669 --> 00:07:51,471
ועשו מזה איזה סולם שכנראה...

129
00:07:51,497 --> 00:07:56,625
הכול כנראה, הכול השערות,
הכול דברים שבודים מדעתם,

130
00:07:57,046 --> 00:07:59,827
זה כנראה נוצר מזה וזה מזה וזה מזה,

131
00:07:59,855 --> 00:08:05,970
ועוד מציירים תרשימים ומלמדים את הילדים.
וכולם בטוחים שזה כמו הלכה למשה מסיני,

132
00:08:05,991 --> 00:08:09,626
כאילו שקיבלו את זה
איש מפי איש עד משה רבנו.

133
00:08:09,740 --> 00:08:14,696
והכול דמיונות שלהם שאין לזה שום בסיס
ושום אחיזה במציאות.

134
00:08:15,485 --> 00:08:20,543
הם עצמם מודים, בספר "המהפך" בחלק השני
הבאתי ציטוט של מדענים

135
00:08:20,880 --> 00:08:24,995
שהם עצמם מודים שיש שאלות בלתי פתורות:

136
00:08:25,440 --> 00:08:31,599
איך ייתכן שיצור שהיה הולך על ארבע
הפך להיות אדם שהולך על שניים?

137
00:08:32,346 --> 00:08:37,060
למשל, דוגמה לאחת השאלות שרוב האנשים
שומעים אבולוציה אבולוציה, לא שמים לב,

138
00:08:37,368 --> 00:08:38,935
אבל מי שנכנס לעובי הקורה

139
00:08:38,951 --> 00:08:42,367
רואה שהמהלך הזה הוא כל כך לא הגיוני.

140
00:08:42,742 --> 00:08:44,159
ניקח דוגמה פשוטה,

141
00:08:46,187 --> 00:08:53,140
כל היצורים שהולכים על ארבע
יש להם חור בעורף,

142
00:08:53,165 --> 00:08:54,585
בגולגולת יש חור.

143
00:08:54,700 --> 00:08:56,158
גם בהולכי שתיים יש חור,

144
00:08:56,166 --> 00:09:01,312
אבל השאלה איפה החור הזה נמצא
שמשם חוט השדרה נכנס ומתחבר למוח.

145
00:09:02,911 --> 00:09:05,819
הגולגולת היא קשה,
צריך חור שחוט השדרה ייכנס,

146
00:09:05,819 --> 00:09:07,115
אז יש חור גדול.

147
00:09:08,029 --> 00:09:13,053
אצל הולכי ארבע, כל ההולכים על ארבע,
החור נמצא בעורף.

148
00:09:13,309 --> 00:09:16,883
אצל ההולכים על שניים,
החור נמצא בתחתית הגולגולת.

149
00:09:16,902 --> 00:09:22,506
לא מהעורף מאחורה, בתחתית הגולגולת
ומשם דרך עמוד השדרה החוט נכנס למוח.

150
00:09:23,932 --> 00:09:27,505
הגולגולת היא קשה, יצורים הלכו על ארבע.

151
00:09:27,968 --> 00:09:34,082
אם היצור שהלך על ארבע לאט לאט התפתח
והתחיל ללכת על שניים כמו שהם טוענים,

152
00:09:34,758 --> 00:09:38,348
לא מובן איך החור שמאחורה
פתאום עבר ללמטה.

153
00:09:38,852 --> 00:09:40,078
איך הוא זז משם?

154
00:09:40,083 --> 00:09:42,721
יש חור בגולגולת ולמטה הכול עצם קשה,

155
00:09:42,760 --> 00:09:44,823
איך בדיוק החור הזה זז?

156
00:09:45,170 --> 00:09:47,188
הם עצמם מודים שאין להם תשובה.

157
00:09:47,646 --> 00:09:51,331
ואם באמת החור הזה לא זז,
זה אומר שזה לא התפתח מזה

158
00:09:51,507 --> 00:09:58,692
כי לא ייתכן שהחוט של עמוד השדרה
שנכנס מהעורף פתאום עבר להיכנס מלמטה.

159
00:09:58,713 --> 00:10:01,630
ברור שזה יצור בפני עצמו,
זה יצור בפני עצמו.

160
00:10:02,349 --> 00:10:03,630
אז יש כאלה שרצו לומר:

161
00:10:03,638 --> 00:10:07,749
תראה, אלוקים יצר את האדם
בצורה כזו של אבולוציה.

162
00:10:07,791 --> 00:10:08,735
זה ודאי לא נכון,

163
00:10:08,740 --> 00:10:12,233
התורה אומרת: "ויצר ה' את האדם
עפר מן האדמה".

164
00:10:12,379 --> 00:10:15,911
אדם הראשון לא היה פרימיטיבי
כמו שהם חושבים,

165
00:10:15,923 --> 00:10:18,718
אדם הראשון היה חכם גדול,

166
00:10:18,735 --> 00:10:21,672
יכל לדבר עם אלוקים, מדרגה של נביא.

167
00:10:22,403 --> 00:10:28,084
כתוב שכל בעלי החיים שהקב"ה הביא
לאדם הראשון, הוא נתן להם שמות:

168
00:10:29,467 --> 00:10:32,945
"וכל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שמות
הוא שמו".

169
00:10:33,234 --> 00:10:35,078
כל שם שאדם הראשון נתן

170
00:10:35,090 --> 00:10:37,751
זה השם , הקב"ה מעיד - הוא קלע לשם הנכון.

171
00:10:37,779 --> 00:10:38,700
כי מה זה שם?

172
00:10:39,229 --> 00:10:41,358
שם של בעל חיים בעברית

173
00:10:41,358 --> 00:10:44,388
הוא מבטא את המהות המרכזית
של אותו בעל חיים.

174
00:10:44,721 --> 00:10:46,584
החתול מחתל את צרכיו,

175
00:10:46,629 --> 00:10:50,303
הכלב הוא כ-לב, נאמן ומסור לבעליו.

176
00:10:50,880 --> 00:10:56,427
כל בעלי חיים, השם בעברית
מבטא את המהות הפנימית.

177
00:10:56,446 --> 00:11:00,254
בספר "הצופן" יש לנו פרק שלם
על שמות בעלי חיים,

178
00:11:00,413 --> 00:11:02,446
כל בעל חיים - מדוע הוא נקרא כך

179
00:11:02,460 --> 00:11:04,656
ומה המהות המרכזית שיש לו,

180
00:11:05,123 --> 00:11:08,901
וזה נועד ללמד את האדם מוסר השכל גדול.

181
00:11:09,170 --> 00:11:16,084
החתול שמחתל את צרכיו בא ללמד את האדם
דרך ארץ, צניעות, שמור על איכות הסביבה.

182
00:11:16,299 --> 00:11:20,457
הכלב מלמד את האדם לדעת להכיר טובה
למי שעשה לך טובה,

183
00:11:20,457 --> 00:11:23,493
אל תהיה כפוי טובה, תחזיר לו טובה,
כמו שהכלב...

184
00:11:23,518 --> 00:11:28,173
לפי התכונה המרכזית, לפי השם
אתה יכול ללמוד מוסר השכל

185
00:11:28,186 --> 00:11:33,247
כי אם בעל החיים הזה לא היה אמור
ללמד משהו את האדם, הוא לא היה נברא.

186
00:11:33,400 --> 00:11:35,404
אלוקים לא ברא דברים מיותרים.

187
00:11:35,671 --> 00:11:37,309
כל דבר, כל צמח בטבע,

188
00:11:37,342 --> 00:11:39,420
שלמה המלך היה הולך בטבע...

189
00:11:39,443 --> 00:11:42,333
אנחנו הולכים בשדה רואים קוצים,
רואים פרחים,

190
00:11:42,493 --> 00:11:47,272
מתפעלים מהפרחים,
והקוצים נראים לנו טורדניים.

191
00:11:47,537 --> 00:11:49,868
אצל שלמה המלך ייתכן שזה היה הפוך,

192
00:11:50,015 --> 00:11:52,168
הוא היה הולך בשדה - כמו בית מרקחת:

193
00:11:52,187 --> 00:11:54,793
זה תרופה לזה וזה תרופה למחלה ההיא.

194
00:11:54,866 --> 00:11:59,459
היה ספר תרופות של שלמה המלך,
לפי כל הצמחים שקיימים

195
00:11:59,474 --> 00:12:01,082
הוא ידע מה מרפא מה.

196
00:12:01,443 --> 00:12:05,126
אפילו מה שנראה רעלים,
הוא ידע איך להשתמש בהם לטובה

197
00:12:05,151 --> 00:12:06,496
לרפא ולהציל.

198
00:12:07,424 --> 00:12:10,612
אדם הראשון, כשראה את בעלי החיים

199
00:12:10,652 --> 00:12:14,160
הוא זיהה בכל בעל חיים
מה התכונה המרכזית שלו

200
00:12:14,241 --> 00:12:16,025
ועל פי זה הוא קרא לו שם.

201
00:12:16,629 --> 00:12:17,946
זה נקרא אדם פרימיטיבי?

202
00:12:17,958 --> 00:12:19,362
אנחנו לא בדרגה הזו,

203
00:12:19,852 --> 00:12:25,103
אז אפשר לומר שאדם הראשון היה, חס ושלום,
קרוב יותר לקוף מאשר אלינו?

204
00:12:25,212 --> 00:12:27,338
היה אדם נעלה ונשגב.

205
00:12:27,805 --> 00:12:32,378
חז"ל אומרים במדרש שהעקב של אדם הראשון,

206
00:12:32,798 --> 00:12:37,348
העקב זה המקום הכי עכור בגוף,
דורכים עליו, עור קשה.

207
00:12:37,732 --> 00:12:42,538
העקב בגוף של אדם הראשון
היה מאיר כמו גלגל חמה.

208
00:12:42,718 --> 00:12:45,976
כמו השמש היה מאיר, העקב של אדם הראשון.

209
00:12:46,326 --> 00:12:51,604
כי החומר עצמו היה כל כך זך, כל כך טהור
עד שאכל מעץ הדעת ואז הכול ירד.

210
00:12:52,250 --> 00:12:55,700
אז אפשר לדבר במושגים כאלה
מהדמיונות שלהם?

211
00:12:55,718 --> 00:13:01,527
הם באים מתוך שלא מאמינים באלוקים
אז לא מובן איך פתאום נהיה יצור.

212
00:13:01,747 --> 00:13:06,034
העלו את ההשערה שזה התפתח מזה
וזה התפתח מזה עד...

213
00:13:06,062 --> 00:13:09,103
זה מי שלא מאמין באלוקים מחפש הסברים כאלה.

214
00:13:09,440 --> 00:13:12,632
אבל מי שיודע שיש בורא לעולם
הוא לא צריך את כל האבולוציה.

215
00:13:12,826 --> 00:13:16,214
הקב"ה יכול לברוא את האדם עפר מן האדמה.

216
00:13:16,600 --> 00:13:24,013
וכמו שהזכרנו בעבר שאותם שטוענים חלילה
שאין אלוקים והכול התפתח במקרה,

217
00:13:24,048 --> 00:13:28,726
אין להם תשובה לשאלה איך הדומם הראשוני
קיבל חיים אחרי המפץ הגדול.

218
00:13:29,600 --> 00:13:33,880
אלא מה, הם חייבים לומר שיש אלוקים
והוא הפיח חיים בדומם הראשוני.

219
00:13:34,240 --> 00:13:36,376
אם יש אלוקים אז הוא לא צריך אבולוציה,

220
00:13:36,488 --> 00:13:40,804
הוא יכול ליצור את האדם עפר מן האדמה
ישירות, כמו שכתוב בתורה.

221
00:13:41,660 --> 00:13:48,435
עוד דבר שכל בר דעת שיתבונן בו
יראה שלא ייתכן שהאדם הוא תוצר של קוף.

222
00:13:49,626 --> 00:13:51,670
לאדם יש את כוח הדיבור,

223
00:13:52,040 --> 00:13:56,009
הפלא הכי גדול שיש בגוף האדם
זה היכולת לדבר.

224
00:13:56,429 --> 00:13:58,287
כשנשאל אנשים ברחוב:

225
00:13:58,445 --> 00:14:00,907
מה נראה לך הפלא הכי גדול בגוף האדם?

226
00:14:00,914 --> 00:14:02,088
כל אחד יאמר משהו אחר,

227
00:14:02,106 --> 00:14:05,413
זה יאמר מערכת הראייה,
ההוא יאמר מערכת העצבים,

228
00:14:05,441 --> 00:14:08,200
זה יאמר הדי-אן-איי, מערכת החיסון,

229
00:14:08,565 --> 00:14:11,329
אבל האמת - נכון, שהכול פלא פלאות,

230
00:14:11,525 --> 00:14:15,462
אבל הפלא הכי גדול זה מה שלנו
נראה הכי פשוט - לדבר,

231
00:14:15,481 --> 00:14:16,649
זה בכלל לא פשוט.

232
00:14:16,960 --> 00:14:21,807
האדם מוציא אוויר מתוכו,
מנענע את השיניים, שפתיים, לשון,

233
00:14:22,318 --> 00:14:26,826
ופתאום הוא מביע רעיונות, מביע מחשבות.

234
00:14:27,907 --> 00:14:29,126
זה עוצמתי.

235
00:14:29,144 --> 00:14:31,091
מתקשר אחד עם השני, מה ש...

236
00:14:31,344 --> 00:14:33,972
בעולם בעלי חיים יש צורות של תקשורת

237
00:14:34,010 --> 00:14:36,913
אבל לא ברמה כזו שיש לבני אדם.

238
00:14:37,040 --> 00:14:40,913
יש יותר שפת סימנים,
יותר קולות, צלילים, שפת גוף,

239
00:14:41,069 --> 00:14:43,134
אבל להביע רעיונות במילים?

240
00:14:43,483 --> 00:14:45,219
לכן האדם נקרא "מדבר"

241
00:14:45,241 --> 00:14:48,018
כי בזה הוא נבדל מכל בעלי החיים.

242
00:14:48,830 --> 00:14:49,443
זה מה שכתוב:

243
00:14:51,175 --> 00:14:53,260
כותב התרגום: "לרוח ממללא".

244
00:14:53,779 --> 00:14:58,495
כלומר, על ידי הנשמה האלוקית
האדם קיבל את היכולת לדבר.

245
00:14:58,507 --> 00:15:00,648
כי דיבור זה בכלל דבר טבעי,

246
00:15:00,650 --> 00:15:06,210
לחוקרים עצמם אין הסבר הגיוני
איך התפתח הדיבור במין האנושי

247
00:15:06,217 --> 00:15:07,393
אם הוא בא מקוף.

248
00:15:08,293 --> 00:15:09,764
איך התפתח הדיבור הזה?

249
00:15:10,266 --> 00:15:11,749
איך זה נוצר? איך זה התחיל?

250
00:15:11,749 --> 00:15:13,952
איזה צורך אבולוציוני יש בעניין הזה?

251
00:15:14,165 --> 00:15:17,038
בכלל, כל ההשתמשות במילים
"צורך אבולוציוני"

252
00:15:17,059 --> 00:15:21,562
הם משתמשים בזה כאילו
שזה עניין טבעי פשוט,

253
00:15:22,337 --> 00:15:25,227
כי אומרים שהכול התפתח בהתאם לצרכים.

254
00:15:25,245 --> 00:15:26,413
מה זה בהתאם לצרכים?

255
00:15:26,443 --> 00:15:28,607
איפה המחשב המשוכלל הזה בגוף?

256
00:15:28,886 --> 00:15:31,474
הטענה "מה שמתאים שרד",
"מה שלא מתאים לא שרד",

257
00:15:31,486 --> 00:15:33,112
אבל איך בכלל זה התחיל?

258
00:15:33,193 --> 00:15:35,820
אז טוענים מיליארדי שנים והמון יצורים.

259
00:15:36,156 --> 00:15:40,032
אבל מי שמתבונן בדברים האלה בהיגיון פשוט,

260
00:15:40,121 --> 00:15:41,337
אין לזה שום אחיזה,

261
00:15:41,366 --> 00:15:43,809
גם אין צורות ביניים שהיו צריכים להיות.

262
00:15:43,845 --> 00:15:46,562
הרבה קושיות ותמיהות שיש על העניין הזה.

263
00:15:47,972 --> 00:15:52,757
הם גם מסבירים מה גרם ליצור
שהולך על ארבע לעמוד על שניים,

264
00:15:52,949 --> 00:15:54,677
מה גרם לו להשתנות.

265
00:15:54,751 --> 00:15:56,141
אז הם מסבירים כך:

266
00:15:57,027 --> 00:15:59,584
האדם הראשוני היה באפריקה, כך הם טוענים.

267
00:15:59,633 --> 00:16:00,886
אנחנו יודעים שזה לא נכון.

268
00:16:00,911 --> 00:16:06,123
על פי התורה שלנו, אדם הראשון נברא
מהעפר של הר הבית,

269
00:16:06,140 --> 00:16:08,303
במקום ששם נבנה בית המקדש,

270
00:16:08,320 --> 00:16:13,226
משם נלקט עיקר העפר של אדם הראשון
ועוד ממקומות,

271
00:16:13,259 --> 00:16:14,821
אבל זה היה המקום המרכזי.

272
00:16:15,286 --> 00:16:21,373
הם טוענים שאדם הראשון - התפתח שם
איזה קוף שהפך להיות אדם באפריקה.

273
00:16:21,700 --> 00:16:25,480
היה מחסור במזון אז בני אדם נדדו
ממקום למקום.

274
00:16:25,770 --> 00:16:29,766
כשהם הולכים על ארבע,
מבזבזים הרבה אנרגיה.

275
00:16:30,097 --> 00:16:33,651
כדי לא לבזבז אנרגיה
התחילו ללכת על שניים.

276
00:16:34,083 --> 00:16:36,352
זה לא נשמע סיפור שמתאים לילדים קטנים?

277
00:16:36,886 --> 00:16:41,071
תוך כדי הליכה הרבה שנים,
בשביל לא לבזבז אנרגיה.

278
00:16:41,090 --> 00:16:43,008
מה? יש מחשב במוח?

279
00:16:43,012 --> 00:16:48,373
איך אנשים עם דעת יכולים לקבל
דברי הבל כאלה?

280
00:16:51,372 --> 00:16:54,568
האדם שהוא המין האנושי, מבחר האנושות,

281
00:16:54,582 --> 00:16:56,485
מבחר הבריאה כולה,

282
00:16:56,523 --> 00:16:58,298
נזר הבריאה, נקרא האדם,

283
00:17:01,130 --> 00:17:03,804
נברא בצלם אלוקים, כמו שאומרת התורה.

284
00:17:04,878 --> 00:17:06,924
גם העצמות האלה שהם מצאו,

285
00:17:07,754 --> 00:17:11,205
וטוענים שהעצמות האלה שייכות
לתקופות מאוד קדומות.

286
00:17:11,226 --> 00:17:15,168
כבר דיברנו על כך שהתברר
שעצמות יכולות להתאבן במהירות.

287
00:17:15,191 --> 00:17:16,776
בספר הבאנו את המקורות.

288
00:17:16,819 --> 00:17:18,458
לא כמו שחשבו בעבר,

289
00:17:19,116 --> 00:17:23,361
פחמן 14, יש מדידה של פחמן 14
שהסתמכו עליה הרבה בתחילה,

290
00:17:23,391 --> 00:17:25,381
התלהבו שהנה, היא יודעת לתארך.

291
00:17:25,405 --> 00:17:28,333
התברר שהיא לא מדויקת,
לפעמים היא נכונה, לפעמים לא.

292
00:17:28,704 --> 00:17:30,850
יש כלבי ים בני זמננו,

293
00:17:30,886 --> 00:17:33,359
כלב ים נולד עכשיו, חי בדור שלנו,

294
00:17:33,631 --> 00:17:35,859
בדקו אותו בבדיקה של פחמן 14,

295
00:17:35,869 --> 00:17:40,267
התוצאה הייתה
שהוא בן 1,300 שנה. 1,300 שנה,

296
00:17:40,306 --> 00:17:41,782
כשאתה יודע
שהוא בן כמה שנים.

297
00:17:41,810 --> 00:17:44,182
אבל לפי פחמן 14 הוא בן 1,300 שנה,

298
00:17:44,212 --> 00:17:45,548
אפשר להתבסס על זה?

299
00:17:45,876 --> 00:17:48,706
יש רכיכות, בדקו אותן, שהן חיות היום,

300
00:17:48,737 --> 00:17:50,249
נולדו בדור שלנו,

301
00:17:50,766 --> 00:17:54,225
הגיל שפחמן 14 נותן - 23 אלף שנה.

302
00:17:54,965 --> 00:17:58,447
אז אפשר להסתמך על בדיקות
של עצמות לפי פחמן 14?

303
00:17:58,870 --> 00:18:01,149
אלה דברים... גם בזה הבאנו בספר
את כל המקורות,

304
00:18:01,184 --> 00:18:04,790
מי שרוצה לראות על מה הדברים מבוססים.

305
00:18:06,299 --> 00:18:10,233
רק כאן חשוב לציין עוד נקודה אחת חשובה,

306
00:18:11,836 --> 00:18:15,981
יש ספר שנקרא "תפארת ישראל"
של הרב ישראל ליפשיץ,

307
00:18:16,666 --> 00:18:18,470
הוא חיבר פירוש על המשניות

308
00:18:18,930 --> 00:18:24,224
והאריך הרבה לטעון
שהבריאה שאנחנו חיים היום

309
00:18:24,234 --> 00:18:26,978
ורואים את כל בני האדם שיש בעולם,

310
00:18:27,525 --> 00:18:33,583
היו בכדור הארץ לפנינו יצורים
שנשמדו לחלוטין

311
00:18:34,231 --> 00:18:37,495
ושוב הקב"ה ברא את האדם עפר מן האדמה.

312
00:18:37,520 --> 00:18:39,336
טוב לדעת שיש גם דעה כזו.

313
00:18:40,325 --> 00:18:43,046
הוא מביא, אולי נקרא את הלשון,

314
00:18:43,318 --> 00:18:45,666
מביא את דברי חז"ל על הפסוק:

315
00:18:45,688 --> 00:18:49,046
"זרמתם שינה יהיו בבוקר כחצר יחלוף".

316
00:18:49,441 --> 00:18:50,316
חז"ל אומרים כך:

317
00:19:03,580 --> 00:19:09,738
הוא מסתמך על המשפט הזה
שהיו יצורים שקדמו לעולם שלנו

318
00:19:09,935 --> 00:19:12,186
והם הושמדו על ידי הקב"ה.

319
00:19:12,340 --> 00:19:17,205
היו יצורים בעלי בחירה, דמויי אדם,
והם הושמדו על ידי הקב"ה

320
00:19:17,217 --> 00:19:19,361
ושוב ברא את השמיים ואת הארץ.

321
00:19:19,380 --> 00:19:22,645
כלומר, התחיל שוב את החיים,

322
00:19:22,787 --> 00:19:25,033
ברא את האדם עפר מן האדמה.

323
00:19:25,360 --> 00:19:29,404
לפי השיטה הזו, אנחנו נמצאים עכשיו
במחזור הרביעי,

324
00:19:29,846 --> 00:19:33,680
ככה הוא מביא מספרים קדומים של מקובלים.

325
00:19:33,972 --> 00:19:37,590
כאן העתקנו את רוב דברי לשונו,
את העיקר של הדברים שלו

326
00:19:38,158 --> 00:19:43,773
שיש מחזורים, כמו שיש שנת שמיטה
כל פעם מחזור,

327
00:19:44,073 --> 00:19:46,352
ככה יש מחזוריות בבריאה,

328
00:19:46,565 --> 00:19:51,595
והבריאה הזאת שכתוב בתורה
שהקב"ה ברא את האדם עפר מן האדמה

329
00:19:51,648 --> 00:19:53,247
זה המחזור הרביעי,

330
00:19:53,881 --> 00:19:55,833
אבל לפני כן כבר היו יצורים.

331
00:19:56,373 --> 00:19:58,934
לפי דבריו של ה"תפארת ישראל",

332
00:19:58,973 --> 00:20:03,772
גם אם המדענים צודקים שמדובר
בעצמות שהן בני מיליוני שנים,

333
00:20:03,786 --> 00:20:05,364
זה לא סותר את התורה שלנו

334
00:20:05,452 --> 00:20:11,615
כי אלה שרידים שנשארו מאותם יצורים
שקדמו לבריאה של אדם הראשון

335
00:20:11,634 --> 00:20:13,300
שנברא עפר מן האדמה.

336
00:20:13,925 --> 00:20:15,303
יש פסוק בתהילים:

337
00:20:19,390 --> 00:20:23,013
לפי הפסוק הזה, התורה ניתנה
לאחר אלף דורות:

338
00:20:23,820 --> 00:20:26,357
"זכרו לעולם בריתו" - זה הברית של התורה,

339
00:20:26,486 --> 00:20:30,752
"דבר ציווה לאלף דור",
לאחר אלף דורות הוא נתן את התורה.

340
00:20:31,062 --> 00:20:36,486
אבל התורה ניתנה לאחר 26 דורות.
כשסופרים מאדם הראשון ועד נח - עשרה דורות,

341
00:20:36,504 --> 00:20:38,926
מנח ועד אברהם אבינו - עוד עשרה דורות,

342
00:20:38,970 --> 00:20:41,688
ועד מתן תורה עברו שישה דורות.

343
00:20:41,697 --> 00:20:43,553
סך הכול 26 דורות.

344
00:20:43,695 --> 00:20:45,086
אז מה זה אלף דור?

345
00:20:45,099 --> 00:20:51,760
הזכרנו את לשון המדרש שהיו 974 דורות
שעוד קדמו לפני כן.

346
00:20:52,066 --> 00:20:58,506
ומהבריאה של אדם הראשון, זה בעצם ה-26,
יחד זה יוצא אלף דור.

347
00:20:58,622 --> 00:21:02,993
כלומר, אם מחברים את ה-974
שלפני בריאת העולם

348
00:21:03,125 --> 00:21:06,015
עם עוד 26 דורות - הגענו לאלף דור.

349
00:21:06,033 --> 00:21:09,825
ועל זה נאמר: "זכרו לעולם בריתו,
דבר ציווה לאלף דור".

350
00:21:09,913 --> 00:21:16,296
ועוד מקורות שהוא מביא כדי להוכיח
מדברי חז"ל שהקב"ה ברא עולמות והחריבם,

351
00:21:16,413 --> 00:21:21,673
זה כתוב גם בזוהר וגם במדרש
שהקב"ה ברא עולמות והחריבם.

352
00:21:22,640 --> 00:21:26,122
המקובלים מסבירים "ברא עולמות והחריבם",
זה לא כפשוטו,

353
00:21:26,293 --> 00:21:29,924
זה שייך למערכות רוחניות
שהקב"ה החריב אותן

354
00:21:29,973 --> 00:21:34,517
כדי לאפשר קלקול בעולם
ולתת לאדם לתקן על ידי המצוות שלו.

355
00:21:34,657 --> 00:21:36,654
המקובלים הסבירו בדרך אחרת,

356
00:21:36,864 --> 00:21:42,666
אבל ה"תפארת ישראל" מסביר את הדברים
כפשוטם של דברים, שהיו כאן עולמות שחרבו.

357
00:21:42,940 --> 00:21:47,345
והוא אומר שהשרידים של המאובנים שמוצאים
שייכים לאותם עולמות שחרבו.

358
00:21:47,514 --> 00:21:50,708
וזה עונה על עוד הרבה שאלות
של דינוזאורים וכל השאר.

359
00:21:51,711 --> 00:21:54,397
עוד נקודה אחת שכדאי לתת עליה את הדעת:

360
00:21:54,624 --> 00:21:59,515
לפני מספר שנים השתתפתי בהרצאה
לציבור אקדמאי בחדרה,

361
00:22:01,806 --> 00:22:05,066
ושם דיברנו על התהוות היקום, בריאת העולם,

362
00:22:05,786 --> 00:22:09,016
שהקב"ה ברא את האדם עפר מן האדמה.

363
00:22:10,008 --> 00:22:12,133
אחד הנוכחים, גבר כבן 60,

364
00:22:13,413 --> 00:22:20,877
שאל: קראת את הכתבה שהתפרסמה בשבוע שעבר
שעוררה רעש גדול בעולם המדע

365
00:22:21,520 --> 00:22:29,807
שהתברר שהגנים של השימפנזה
זהים ב-96 אחוז לגנים של האדם?

366
00:22:30,107 --> 00:22:31,483
אז זה עשה רעש גדול בעולם

367
00:22:31,509 --> 00:22:35,840
שמצאו שהגנים של השימפנזה
והגנים של האדם ב-96 אחוז אותו דבר,

368
00:22:35,866 --> 00:22:37,319
ההבדל הוא מאוד קטן.

369
00:22:37,925 --> 00:22:38,895
אז הוא שאל אם שמעת,

370
00:22:38,902 --> 00:22:40,828
אמרתי לו: כן, שמעתי על זה, קראתי.

371
00:22:42,678 --> 00:22:45,489
הוא אומר: נו, ואתה מקבל את הדברים?

372
00:22:46,137 --> 00:22:47,738
אמרתי: מה זה, ודאי מקבל.

373
00:22:49,843 --> 00:22:52,517
הוא אומר: אבל זה סותר
כל מה שדיברת עד עכשיו.

374
00:22:53,191 --> 00:22:58,929
יוצא לפי זה שיש קשר בגנים
בין האדם לבין השימפנזה.

375
00:22:59,829 --> 00:23:00,886
אמרתי לו: נכון,

376
00:23:01,332 --> 00:23:04,976
יש קשר בין הגנים של האדם
לבין הגנים של השימפנזה.

377
00:23:05,248 --> 00:23:09,202
הוא חשב שאני צוחק עליו,
"זה סותר כל מה שדיברת".

378
00:23:09,429 --> 00:23:11,220
אמרתי לו: לא רק שזה לא סותר,

379
00:23:11,253 --> 00:23:14,455
אלא תדע שהתורה שלנו הקדימה את המדענים

380
00:23:14,500 --> 00:23:15,687
גם בגילוי הזה.

381
00:23:16,354 --> 00:23:18,657
הגמרא אומרת, נקרא את לשון הגמרא.

382
00:23:18,693 --> 00:23:24,140
כידוע, בתורה מסופר שכמה דורות
לאחר המבול

383
00:23:24,309 --> 00:23:30,326
אנשים הקימו מגדל גדול בבבל
וביקשו להגיע לשמיים ולהילחם באלוקים.

384
00:23:31,069 --> 00:23:32,315
הם קיבלו גאווה.

385
00:23:33,330 --> 00:23:35,577
ברגע שהם הצליחו לייצר לבנים,

386
00:23:35,608 --> 00:23:38,395
לנו זה נראה פשוט לייצר לבנים,
היום יש מחשבים,

387
00:23:38,789 --> 00:23:43,680
אבל אז שאנשים חיו בטבע,
ולראשונה הצליחו לייצר לבנים.

388
00:23:43,897 --> 00:23:46,418
במילים אחרות, הם הרגישו דומים לאלוקים.

389
00:23:46,560 --> 00:23:49,527
אלוקים יצר אבנים,
גם אנחנו יכולים לייצר אבנים.

390
00:23:50,460 --> 00:23:52,335
אומרת התורה שהם אמרו אחד לחברו:

391
00:23:57,332 --> 00:23:59,237
השתמשו בלבנים בתור אבנים,

392
00:24:02,330 --> 00:24:03,959
אנחנו נילחם באלוקים.

393
00:24:04,250 --> 00:24:08,121
הגאווה האנושית הביאה אותם למצב
שרוצים להוציא את אלוקים מהעולם.

394
00:24:08,539 --> 00:24:11,329
חשבו שאלוקים זה איזה אדם
שאפשר להתקוטט איתו

395
00:24:11,389 --> 00:24:14,148
רק הוא קצת נמצא שם במרומים,

396
00:24:14,928 --> 00:24:16,802
ונלך להילחם איתו.

397
00:24:18,406 --> 00:24:22,120
והקב"ה אמר למלאכים:
"הבה נרדה ונבלה שם שפתם",

398
00:24:22,165 --> 00:24:24,075
שלא ישמעו איש שפת רעהו,

399
00:24:24,201 --> 00:24:25,734
בלבל להם את השפות.

400
00:24:26,140 --> 00:24:28,553
עד אז כולם דיברו שפה אחת:

401
00:24:30,911 --> 00:24:31,728
כתוב בתורה.

402
00:24:31,746 --> 00:24:33,540
כולם דיברו רק בעברית.

403
00:24:33,624 --> 00:24:38,291
השפה שבה נברא העולם היא השפה המקורית,
כולם דיברו בשפה העברית.

404
00:24:38,565 --> 00:24:42,466
שם במגדל בבל, הקב"ה בלל את שפתם.

405
00:24:42,800 --> 00:24:45,074
מה זה "הבה נרדה ונבלה שם שפתם"?

406
00:24:45,086 --> 00:24:46,896
כותב הרב שמשון רפאל הירש:

407
00:24:47,043 --> 00:24:48,965
"נבלה" זה לא רק לשון נבלבל,

408
00:24:48,991 --> 00:24:52,026
"אלא לשון נבילה", כמו פרח שנובל.

409
00:24:52,048 --> 00:24:55,945
כשהפרח פורח הוא יפה,
כשהוא נובל הוא מתעוות ומצטמק.

410
00:24:56,285 --> 00:25:01,124
אז אנחנו נגרום לשפה שהיא תתעוות
וייווצרו שפות שונות.

411
00:25:01,521 --> 00:25:04,894
למשל, פירות באנגלית, איך אומרים פירות?

412
00:25:05,233 --> 00:25:11,091
"פרוט". רואים שזו מילה שהייתה כמו פרח פורח,
התעוותה, התעקמה, נהייתה "פרוט".

413
00:25:11,304 --> 00:25:14,219
קח שש, שִׁין ושִׂין אותיות מתחלפות.

414
00:25:14,240 --> 00:25:18,540
יש ספר "דה וורד" של ד"ר יצחק מוזסון,
הביא שם המון מילים כאלה.

415
00:25:19,019 --> 00:25:23,619
גם בצרפתית, ביפנית, בהמון שפות,
בהודית יש המון מילים כאלה

416
00:25:23,640 --> 00:25:27,830
שרואים את השורש העברי שלהן
שזו עברית שהתעוותה.

417
00:25:28,516 --> 00:25:30,480
וזה מה שאמר "נרדה ונבלה שם שפתם".

418
00:25:30,535 --> 00:25:34,362
ואז מה קורה? הרי הם הגיעו
למגדל מאוד גבוה,

419
00:25:34,657 --> 00:25:37,176
האחד מבקש מהשני "תן לי פטיש",

420
00:25:37,203 --> 00:25:41,520
אבל בשפה שלו, הוא מבקש ממנו לבנה
אז הוא נותן לו לבנה.

421
00:25:41,558 --> 00:25:42,393
"ביקשתי פטיש!"

422
00:25:42,401 --> 00:25:45,368
הוא משליך עליו, זה זורק עליו,
התחילו לריב, להתקוטט

423
00:25:45,396 --> 00:25:46,872
עד שהתפזרו כולם.

424
00:25:48,650 --> 00:25:51,413
אגב, בחלק הראשון של ספר הארכיאולוגיה

425
00:25:51,422 --> 00:25:55,910
הבאנו תמונות של שרידים
של מגדלי ענק שנשארו בבבל

426
00:25:56,744 --> 00:26:03,706
שרואים שהם העתקים של תקופה יותר מאוחרת
שאנשים ניסו להעתיק את מגדל בבל המקורי.

427
00:26:03,817 --> 00:26:09,985
מגדלים מאוד... מהתקופה ההיא,
של הזמן ההוא, של אחרי תקופת המבול,

428
00:26:10,017 --> 00:26:14,564
קצת אחרי, כנראה היה מגדל אחד מרכזי
שרצו לבנות בראשו בשמיים

429
00:26:14,843 --> 00:26:18,617
וכשהתבלבלו, עוד מקומות ניסו לחקות

430
00:26:18,640 --> 00:26:22,469
אבל יש תמונות, עד היום אפשר לראות
את ה"זיגוראת", ככה הם קוראים לזה,

431
00:26:22,485 --> 00:26:24,804
מגדל שמזדקר כלפי מעלה.

432
00:26:25,429 --> 00:26:30,620
אומרת הגמרא: מלבד הדברים שכתובים בתורה,
"הבה נרדה ונבלה שם שפתם",

433
00:26:31,147 --> 00:26:32,586
נקרא את לשון הגמרא:

434
00:26:33,213 --> 00:26:35,393
"דור הפלגה", אלה נקראים דור הפלגה

435
00:26:35,420 --> 00:26:37,386
שיצאו לחלוק על אלוקים,

436
00:26:37,513 --> 00:26:39,326
"אין להם חלק לעולם הבא.

437
00:26:39,674 --> 00:26:41,400
"מאי עביד"? מה הם עשו?

438
00:26:44,812 --> 00:26:48,938
היו שלושה קבוצות שכל אחד רצה לעלות
ולהילחם בשיטה אחרת:

439
00:26:49,400 --> 00:26:51,580
"אחת אומרת נעלה ונשב שם",

440
00:26:52,631 --> 00:26:54,489
הם חשבו שהשמיים זה תקרה,

441
00:26:54,869 --> 00:26:57,005
אפשר לעשות מגדל עד שנגיע לתקרה

442
00:26:57,041 --> 00:26:58,800
ונעלה לגור איפה שאלוקים גר,

443
00:26:58,817 --> 00:27:00,360
שם למעלה, מעל השמיים.

444
00:27:01,220 --> 00:27:04,101
"ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים",

445
00:27:04,584 --> 00:27:08,781
נעשה מגדל גבוה, בראשו נציב פסל גדול.

446
00:27:08,873 --> 00:27:14,096
בתרגום יהונתן בן עוזיאל כתוב שהם תכננו
להציב שם פסל עם חרב מונף כלפי מעלה.

447
00:27:14,605 --> 00:27:18,711
כמו שיש את פסל החירות
אבל עם חרב כלפי מעלה,

448
00:27:18,740 --> 00:27:20,912
חס ושלום, מלחמה לאדם באלוקים.

449
00:27:21,551 --> 00:27:24,498
ואחת אומרת: "נעלה ונעשה מלחמה".

450
00:27:25,669 --> 00:27:28,744
הקבוצה השלישית אמרה:
אנחנו נעלה, ניכנס לשמיים,

451
00:27:28,754 --> 00:27:31,798
נריב שם, נילחם עם אלוקים והצבא שלו.

452
00:27:31,810 --> 00:27:34,301
לא הבינו בכלל מה זה מערכות רוחניות.

453
00:27:35,387 --> 00:27:36,864
מה היה העונש שלהם?

454
00:27:36,892 --> 00:27:38,260
אומרת הגמרא כך:

455
00:27:54,558 --> 00:27:55,891
מה אומרת הגמרא כאן?

456
00:27:56,648 --> 00:28:00,517
שיש בני אדם שהתעוותו והפכו לקופים.

457
00:28:01,575 --> 00:28:09,823
אז כשמוציאים היום שימפנזים, מין של קופים
שרואים שהגנים דומים ב-96 אחוז לבני אדם,

458
00:28:10,052 --> 00:28:12,319
מה זה אומר, שהאדם התפתח מהקוף?

459
00:28:13,353 --> 00:28:16,300
בגמרא כתוב שהפוך - הגוף התפתח מהאדם.

460
00:28:16,740 --> 00:28:19,818
מה עשה הקב"ה?
 כמו שהוא עיוות את השפה,

461
00:28:20,033 --> 00:28:22,465
"נבלה שם שפתם", עיוות את השפה,

462
00:28:22,747 --> 00:28:25,627
גם עיוות להם איזה גן אחד,
כמה גנים בגוף,

463
00:28:25,662 --> 00:28:27,049
ארבעה אחוזים של גנים.

464
00:28:27,186 --> 00:28:29,299
הגוף נשאר אותו דבר כמו אדם,

465
00:28:29,325 --> 00:28:31,564
אבל עיוות אותם, הפך אותם לקופים.

466
00:28:32,027 --> 00:28:35,052
אז לא רק שאין סתירה בין התורה לבין המדע,

467
00:28:35,067 --> 00:28:38,842
אלא התורה עוד הקדימה ואמרה
שיש קשר בין האדם לבין הקוף.

468
00:28:39,012 --> 00:28:42,425
לא כל הקופים, יש את הקופים הקטנים,
אלה מאז בריאת העולם.

469
00:28:42,793 --> 00:28:49,038
אבל יש זנים מסוימים של קופים
שאו שהתחילו רק בזמן דור הפלגה

470
00:28:49,062 --> 00:28:50,569
שהקב"ה עיוות אותם,

471
00:28:50,699 --> 00:28:52,220
או שהוא ברא כאלה בדור...

472
00:28:52,248 --> 00:28:54,760
בבריאת העולם ברא כאלה שהם דומים

473
00:28:54,932 --> 00:29:00,872
ואת אותם אנשים של דור הפלגה,
שינה להם את הגן שיהיה דומים לאלה.

474
00:29:01,107 --> 00:29:03,066
אז זה אמרתי לו, לאותו אחד ששאל,

475
00:29:03,297 --> 00:29:06,601
שחז"ל אומרים שאתה צודק,
יש קשר בין האדם לבין הקוף,

476
00:29:06,619 --> 00:29:08,369
הם גילו עכשיו מה שכתוב בגמרא.

477
00:29:08,846 --> 00:29:11,202
אבל לא שהאדם התפתח מהקוף,

478
00:29:11,457 --> 00:29:14,220
אלא אותו קוף שימפנזה, הוא התפתח מהאדם.

479
00:29:15,469 --> 00:29:16,764
הוא הגיב בתדהמה.

480
00:29:16,806 --> 00:29:19,807
הוא אומר: אתה יודע, אף פעם לא חשבתי
על כיוון שיכול להיות גם להפך.

481
00:29:20,278 --> 00:29:27,802
והאמת, יותר קל לעוות דבר
מאשר לקחת וליצור דבר חדש.

482
00:29:28,210 --> 00:29:30,579
מכונית אתה יכול בקלות
לעשות אותה גרוטאה,

483
00:29:30,596 --> 00:29:33,637
אבל גרוטאה להפוך למכונית,
הרבה יותר מסובך.

484
00:29:33,817 --> 00:29:37,093
אז כשרואים יצור מושלם ורואים יצור מעוות,

485
00:29:37,123 --> 00:29:40,688
ההיגיון אומר שהעיוות נוצר מהשלם

486
00:29:40,707 --> 00:29:42,970
ולא שהשלם התפתח מהעיוות.

487
00:29:42,977 --> 00:29:45,245
בפרט אצל אותם שלא מאמינים באלוקים,

488
00:29:45,253 --> 00:29:48,729
אז איך בדיוק העיוות הזה השתנה
והפך להיות אדם?

489
00:29:49,476 --> 00:29:54,520
על כל פנים, אצלנו ביהדות ידוע
שהאדם עצמו נברא עפר מן האדמה,

490
00:29:54,551 --> 00:29:56,759
"וייפח באפיו נשמת חיים",

491
00:29:56,880 --> 00:29:58,737
"בצלם אלוהים עשה את האדם".

492
00:29:58,754 --> 00:30:00,586
כותב הרמב"ם ב"מורה נבוכים":

493
00:30:00,613 --> 00:30:02,797
מה פירוש "בצלם אלוהים עשה את האדם"?

494
00:30:03,034 --> 00:30:05,060
הרי אלוקים אינו גוף ולא דמות הגוף,

495
00:30:05,088 --> 00:30:07,086
אז איך אפשר לומר "בצלם אלוקים"?

496
00:30:07,426 --> 00:30:11,440
אומר הרמב"ם שהאדם דומה לאלוקים
לא בחיצוניות שלו.

497
00:30:11,831 --> 00:30:13,960
כמו שדוד המלך אומר בתהילים:

498
00:30:17,920 --> 00:30:20,838
קאת מדבר זה עוף שנודד הרבה במדבר.

499
00:30:20,860 --> 00:30:23,415
יש עוף שנקרא בשם "כוס", נמצא בחורבות,

500
00:30:23,422 --> 00:30:25,054
והוא מיילל ונוהם,

501
00:30:25,330 --> 00:30:29,460
אז דוד המלך אומר שהוא כל כך סובל ונרדף,

502
00:30:29,466 --> 00:30:32,465
אומנם כמו שנראה בהמשך,
הוא היה מלא שמחת חיים

503
00:30:32,984 --> 00:30:34,872
ותמיד מודה ומשבח,

504
00:30:35,100 --> 00:30:38,691
אבל הוא הביע את המצב הזה
שהוא צריך לנדוד ממקום למקום

505
00:30:38,930 --> 00:30:42,346
אז הוא אומר: אני כמו קאת המדבר
שצריך לעוף ממקום למקום

506
00:30:42,366 --> 00:30:44,418
וכמו כוס שנמצא בחורבות.

507
00:30:44,758 --> 00:30:46,476
כשהוא אומר אני דומה לקאת מדבר,

508
00:30:46,492 --> 00:30:50,345
מה הוא התכוון, שצמחו לו מקור וכנפיים?

509
00:30:50,598 --> 00:30:51,734
שהוא דומה לעוף?

510
00:30:51,777 --> 00:30:53,839
ודאי שלא, הוא לא מדבר על החיצוניות.

511
00:30:54,302 --> 00:30:56,482
במצב שלי אני דומה לעוף הזה.

512
00:30:56,942 --> 00:31:03,536
כך אומר הרמב"ם: האדם נברא בצלם אלוקים,
לא בגוף, הוא אינו גוף ולא דמות הגוף,

513
00:31:04,071 --> 00:31:07,096
אלא אדם דומה לאלוקים ביכולות שלו,

514
00:31:07,579 --> 00:31:11,633
בכוח הבחירה שניתן לאדם
שהוא יכול לבחור בין טוב לרע.

515
00:31:11,893 --> 00:31:14,589
לא שאצל אלוקים שייך בחירה בין טוב לרע,

516
00:31:14,603 --> 00:31:16,006
אבל הוא בוחר מה לעשות,

517
00:31:16,020 --> 00:31:18,076
לאדם נתן בחירה לבחור מה לעשות,

518
00:31:18,102 --> 00:31:21,175
הוא רק נתן לו את שתי האפשרויות
לקלקל או לתקן

519
00:31:21,189 --> 00:31:23,665
כדי שיקבל את שכרו כשהוא בוחר בטוב.

520
00:31:24,200 --> 00:31:25,940
בזה האדם דומה לאלוקים.

521
00:31:25,968 --> 00:31:30,053
בעלי חיים לא יכולים לבנות את כדור הארץ
ולא לפוצץ את כדור הארץ.

522
00:31:30,093 --> 00:31:34,254
פרה חיה במרעה, זה מה שיש לה,
אריה נמצא ביער, זה מה שיש לו.

523
00:31:34,380 --> 00:31:38,249
האדם יכול להשפיע לא רק על כדור הארץ,
על כוכבים רחוקים,

524
00:31:38,337 --> 00:31:40,740
יכול ליצור אטום שישמיד את הכול,

525
00:31:40,833 --> 00:31:42,390
האדם קיבל יכולות.

526
00:31:42,930 --> 00:31:45,936
"בצלם אלוקים עשה את האדם", דומה לאלוקים.

527
00:31:46,203 --> 00:31:48,900
המקובלים מסבירים מעוד היבט
של "בצלם אלוקים",

528
00:31:48,932 --> 00:31:52,957
שעולמות רוחניים עליונים בנויים
על פי מבנה של עשר ספירות

529
00:31:53,163 --> 00:31:56,514
והאדם נברא גם כן במבנה של עשר ספירות,

530
00:31:56,520 --> 00:32:00,932
מי שמכיר קצת את המבנים האלה של תורת הסוד
שיש לנו בתורה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה