לצאת מאזור הנוחות - הרב יצחק פנגר והזמר אילן דמרי

ערוץ הידברות

הרב יצחק פנגר בתכנית נוספת שבה נצא מאזור הנוחות, ונגיע למקומות שעליהם לא חלמנו. מדי שבוע יעביר הרב הרצאה מחזקת, ישיר וינגן עם אמנים שונים, והפעם עם הזמר אילן דמרי

תמלול ההרצאה

1
00:00:22,820 --> 00:00:24,060
.שבוע טוב לכולם

2
00:00:24,111 --> 00:00:27,000
אנחנו בתוכנית של
,לצאת מאזור הנוחות

3
00:00:27,051 --> 00:00:29,960
.תוכנית נוספת
,ואיתנו היום, הערב הזה

4
00:00:30,011 --> 00:00:31,800
.אילן דמרי היקר

5
00:00:32,403 --> 00:00:33,640
.תודה רבה, שבוע טוב

6
00:00:33,780 --> 00:00:36,400
שבוע טוב. אתם תראו היום

7
00:00:36,652 --> 00:00:38,600
,כלים, אולי שלא ראיתם בחיים שלכם

8
00:00:38,651 --> 00:00:40,840
.כלי נגינה מוזרים
?על מה הוא יושב עכשיו

9
00:00:40,891 --> 00:00:42,240
?מה עם הביצה שתהיה לו ביד

10
00:00:42,291 --> 00:00:43,720
?מה זה הרשרושים ברגליים

11
00:00:43,980 --> 00:00:45,480
,כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו

12
00:00:45,531 --> 00:00:47,360
?כאשר, על מה נדבר היום

13
00:00:48,540 --> 00:00:51,180
על, בואו נגיד אולי, ארבעה הרגלים

14
00:00:51,700 --> 00:00:53,800
.שיש לאנשים הלא מאושרים בחיים

15
00:00:53,851 --> 00:00:56,320
.אוקיי? היום נלמד מה לא לעשות

16
00:00:56,371 --> 00:00:57,680
,אתה יודע, אנשים רוצים להשתנות

17
00:00:57,731 --> 00:00:58,753
.אבל זה לא פשוט

18
00:00:58,804 --> 00:01:00,120
,היה איזה אחד, פוגש מישהו ברחוב

19
00:01:00,171 --> 00:01:02,960
?אומר לו: שמעון, מה העניינים, אחי
!גבהת

20
00:01:03,221 --> 00:01:06,200
גם השתזפת. תקשיב, אתה
?גידלת זקן

21
00:01:06,317 --> 00:01:07,680
:אומר לו השני
.לא קוראים לי שמעון

22
00:01:07,731 --> 00:01:09,280
.מה, החלפת גם את השם? -לא

23
00:01:09,753 --> 00:01:12,360
זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת
.שכל אחד מאיתנו רוצה להשתנות

24
00:01:12,411 --> 00:01:16,180
- איך משתנים, איך לא משתנים
.בואו נלמד היום סור מרע ועשה טוב

25
00:01:16,231 --> 00:01:17,960
,אז בואו נפתח בשיר של אילן

26
00:01:18,190 --> 00:01:20,160
.שיר שנקרא עץ קלמנטינות

27
00:01:20,580 --> 00:01:22,960
?שיר ש... מה

28
00:01:23,011 --> 00:01:25,280
.שיר שכתבתי על זיכרונות ילדותי

29
00:01:26,060 --> 00:01:27,440
?איפה גדלת
.בחצור הגלילית-

30
00:01:27,491 --> 00:01:28,680
.חצור הגלילית

31
00:01:28,740 --> 00:01:30,720
...והתקופה הזאת מאוד
?חוני המעגל שמה, לא-

32
00:01:30,771 --> 00:01:33,080
.נכון
...בסדר, חבר טוב שלי. סתם-

33
00:01:33,569 --> 00:01:35,108
.כן, סליחה. כן

34
00:01:35,316 --> 00:01:36,680
.וגם זכור לטוב

35
00:01:38,502 --> 00:01:41,560
אז עץ קלמנטינות למעשה
,מדבר על תקופת הילדות

36
00:01:41,611 --> 00:01:43,060
,על הבית שבו גדלתי

37
00:01:43,805 --> 00:01:46,760
הזיכרונות הטובים
והנעימים שספגתי שם

38
00:01:48,040 --> 00:01:51,120
.בימים החורפיים של התקופה, בעיקר

39
00:01:51,171 --> 00:01:53,680
מדהים. אז בואו נשמע
.את עץ קלמנטינות, בבקשה

40
00:05:01,631 --> 00:05:03,520
.אל תקום, אל תקום עדיין, אל תקום

41
00:05:03,571 --> 00:05:05,760
.על הגיטרה עידו בקר

42
00:05:08,220 --> 00:05:10,560
.דורון דנגור על הקלידים

43
00:05:12,020 --> 00:05:13,920
,לפני שאתה קם
,אני רוצה שתסביר להם קצת

44
00:05:13,971 --> 00:05:15,400
.לפני שזה, שיבינו את העוצמה

45
00:05:15,451 --> 00:05:16,680
,אני אומר לך, הסתכלתי עליו

46
00:05:16,731 --> 00:05:18,040
,עם יד אחת הוא עושה ככה

47
00:05:18,091 --> 00:05:19,320
,עם רגל ככה

48
00:05:19,371 --> 00:05:21,880
?עם ההיא... מה זה הכלי הזה בכלל
?מה הולך כאן

49
00:05:21,931 --> 00:05:26,680
טוב, האמת שלקח לי לא מעט זמן
.לסנכרן את עצמי לתוך הכלי הזה

50
00:05:26,800 --> 00:05:28,800
,אני יושב על כלי שנקרא קחון

51
00:05:29,420 --> 00:05:33,200
.קופסה מעץ
.זה כלי שבמקור הגיע מספרד

52
00:05:33,460 --> 00:05:35,800
.הפירוש המילולי של קחון זה מגירה

53
00:05:36,660 --> 00:05:39,340
והם ברחובות היו
.מתופפים על מגירות

54
00:05:39,391 --> 00:05:41,400
ולאט לאט הכלי הזה השתדרג

55
00:05:41,666 --> 00:05:43,760
,והגיע לקופסה עם תיבת תהודה

56
00:05:44,140 --> 00:05:46,960
והיום בדרך כלל
.מנגנים בו עם הידיים

57
00:05:47,500 --> 00:05:50,400
והרבה מוזיקאים היום משתמשים בזה

58
00:05:50,451 --> 00:05:53,320
,ומביאים את זה להופעות
.בעיקר אקוסטיות ואינטימיות

59
00:05:54,220 --> 00:05:56,680
,ביד יש לי שייקר, ביצה

60
00:05:56,731 --> 00:05:58,360
...בפנים יש
?אפרוח-

61
00:05:58,411 --> 00:06:01,120
...אביזרים שמשמיעים
.בדיוק, אפרוח

62
00:06:01,540 --> 00:06:04,360
וברגל יש לי פעמונים
.כאלה שאני משתמש בהם

63
00:06:04,460 --> 00:06:05,800
.מדהים

64
00:06:06,900 --> 00:06:09,360
...מולטי
.מולטי-סיסטם-

65
00:06:09,411 --> 00:06:10,920
.להקה של איש אחד, קוראים לזה

66
00:06:10,971 --> 00:06:13,040
.אדם אחד, להקה אחת

67
00:06:13,460 --> 00:06:14,800
.פחות או יותר, כן

68
00:06:14,851 --> 00:06:16,120
.סתם, איך אפרוח נכנס... לא

69
00:06:16,171 --> 00:06:18,080
...הייתה פעם איזו מורה

70
00:06:18,131 --> 00:06:19,920
אתה יכול לתת לי
,עכשיו איזה משהו ככה

71
00:06:19,971 --> 00:06:21,320
.שניכנס לתוכנית

72
00:06:22,147 --> 00:06:23,520
,הייתה פעם איזו מורה אחת

73
00:06:23,571 --> 00:06:25,760
:שאלה את אחד התלמידים
...תגיד לי, איך ה

74
00:06:26,300 --> 00:06:27,920
?איך האפרוח יוצא מהביצה

75
00:06:28,708 --> 00:06:29,848
.אפרופו ביצה

76
00:06:30,316 --> 00:06:32,240
:אז הוא אמר לה
,את תגידי לי איך הוא נכנס

77
00:06:32,300 --> 00:06:33,640
.אני אגיד לך איך הוא יוצא

78
00:06:33,894 --> 00:06:34,920
.טוב, לא משנה

79
00:06:35,726 --> 00:06:37,640
...אבל
?סתם, איך אפרוח נושם בביצה

80
00:06:37,691 --> 00:06:39,800
?חשבתם פעם? איך הוא נושם בביצה

81
00:06:40,380 --> 00:06:41,960
.מילא אדם, יש לו חבל טבור

82
00:06:42,322 --> 00:06:44,040
...איך אפרוח נושם? הוא הרי ב

83
00:06:45,140 --> 00:06:46,240
?איך הוא נושם

84
00:06:46,488 --> 00:06:48,560
,טוב, נשאיר את זה לסוף התוכנית
.בלי נדר, תזכירו לי

85
00:06:49,580 --> 00:06:52,120
טוב, אנחנו ארבעה הרגלים

86
00:06:52,740 --> 00:06:55,960
.שיש לאנשים הלא מאושרים בחיים

87
00:06:56,402 --> 00:06:58,560
,בואו נלמד מה לא לעשות, יקיריי

88
00:06:58,611 --> 00:07:00,240
.ואז אולי נהיה טיפה יותר מאושרים

89
00:07:00,291 --> 00:07:01,400
,הרגל ראשון

90
00:07:02,020 --> 00:07:03,240
.שאיפה לשלמות

91
00:07:04,120 --> 00:07:06,800
,עכשיו, לכאורה
,שאיפה לשלמות היא מוטו רציני

92
00:07:06,851 --> 00:07:08,320
אני צריך לשאוף
,לשלמות, אתה יודע

93
00:07:08,460 --> 00:07:11,720
,אני רוצה כן להצליח בחיים
,אני רוצה כן להגיע למקסימום שלי

94
00:07:12,380 --> 00:07:13,880
,אבל בענייני החומר

95
00:07:14,260 --> 00:07:15,440
,ביום-יום

96
00:07:15,780 --> 00:07:17,680
.אין דבר כזה מושלם

97
00:07:18,123 --> 00:07:19,720
,ואם אתה תחפש מושלם

98
00:07:20,300 --> 00:07:22,520
.בדרך כלל אתה תתאכזב בדרך

99
00:07:22,857 --> 00:07:24,640
,בדרך כלל, בואו נקרא לזה ככה

100
00:07:24,691 --> 00:07:26,360
,יש לך איזשהו פרויקט ששמת בצד

101
00:07:26,709 --> 00:07:28,040
...ועדיין לא סיימת אותו כי

102
00:07:28,180 --> 00:07:31,680
,עוד שנייה, רגע
.אני רק רוצה טיפה לסדר אותו

103
00:07:32,420 --> 00:07:34,280
עכשיו, יש לנו שאיפה
.לשלמות מובנית בתוכנו

104
00:07:34,331 --> 00:07:36,480
.בכל אחד מאיתנו
,אם אתה עכשיו בא, קונה בית

105
00:07:36,580 --> 00:07:39,200
,בוא'נה, 300 מטר בית, בלי עין הרע

106
00:07:39,420 --> 00:07:40,600
.900 מרצפות

107
00:07:41,420 --> 00:07:43,640
מרצפת אחת תהיה לא
.בצבע הכי מתאים

108
00:07:44,100 --> 00:07:47,760
מה, אתה תעביר את זה או שתקרא
.לקבלן: היי, היי, אחי, תסדר, תסדר

109
00:07:48,000 --> 00:07:49,760
?אפילו, מה אכפת לך? מרצפת אחת

110
00:07:50,460 --> 00:07:51,740
.אז אני רוצה לספר לכם סיפור

111
00:07:51,909 --> 00:07:55,240
,בסדר? ויש שיר מקסים לאילן
שאנחנו נשמע אותו עוד מעט

112
00:07:55,291 --> 00:07:57,920
,שנקרא תרגילי נשימה
.שהוא מדבר על לצאת מאזור הנוחות באמת

113
00:07:58,420 --> 00:08:00,440
אבל הנושא שלנו זה
.לצאת מאזור הנוחות

114
00:08:00,860 --> 00:08:01,960
,אני לפני שנתיים

115
00:08:02,666 --> 00:08:05,600
:קיבלתי טלפון מאיזו חברת הפקות

116
00:08:05,935 --> 00:08:08,600
,פנגר, תקשיב
,אנחנו עוקבים אחריך כבר תקופה

117
00:08:09,290 --> 00:08:10,920
.החלטנו להציע לך הצעה

118
00:08:11,380 --> 00:08:14,640
הצעה מאוד מפתה
,כלכלית, אתה יודע

119
00:08:14,691 --> 00:08:16,680
,שיווק, אתה יודע, פרסומת

120
00:08:17,620 --> 00:08:20,200
תוכנית, אבל לא
.תוכנית, סדרה עליך

121
00:08:20,360 --> 00:08:22,920
.לא עליך ממש כאילו, אבל בכיכובך

122
00:08:23,980 --> 00:08:25,640
,אני אומר לו: בסדר
.סבבה, בואו ניפגש

123
00:08:25,691 --> 00:08:27,160
,הוא אומר: בסדר
.אבל יש פה תנאי אחד

124
00:08:27,460 --> 00:08:28,520
?מה התנאי

125
00:08:28,571 --> 00:08:31,160
:הוא שואל אותי
?יש לך רישיון לאופנוע כבד

126
00:08:31,940 --> 00:08:34,000
יש לי פרצוף של
?אופנוע כבד, תגיד לי

127
00:08:34,380 --> 00:08:36,360
!יש לי קורקינט
.אתה רוצה קורקינט, אני חזק

128
00:08:37,180 --> 00:08:38,760
,הוא אומר לי: טוב, תעשה רישיון

129
00:08:39,340 --> 00:08:42,320
אנחנו יוצאים לפיילוט
.ואנחנו בפנים

130
00:08:42,540 --> 00:08:44,320
,טוב, אני אומר לו: תקשיב
?מה זה לעשות רישיון

131
00:08:44,371 --> 00:08:46,540
?איך עושים רישיון
?מה זה, יש לי זמן לשטויות האלה עכשיו

132
00:08:46,649 --> 00:08:48,280
?אני אומר לו: מי ישלם
.הוא אומר לי: אנחנו

133
00:08:48,331 --> 00:08:51,160
,אנחנו נשלם
.תוך שבועיים יש לך רישיון ביד

134
00:08:51,211 --> 00:08:52,620
?אמרתי: עד כדי כך
.הוא אמר לי: ברור

135
00:08:52,671 --> 00:08:54,920
ישר אני חושב, שמע, על הילדים
?וזה, ביער, מה, למה לא

136
00:08:55,940 --> 00:08:57,960
,טוב, אני מסכים. אני מסכים

137
00:08:58,340 --> 00:09:01,040
והם מסדרים לי מורה
,חמוד, קוראים לו הרצל

138
00:09:01,091 --> 00:09:04,480
,גבר שבגברים, אתה יודע
.כולו מקומט מהשמש, חמוד

139
00:09:05,259 --> 00:09:06,480
,הוא אומר לי: פנגר, אל תדאג

140
00:09:06,531 --> 00:09:08,440
אני עושה לך שיעורים
,כפולים, משולשים

141
00:09:08,491 --> 00:09:09,680
.תוך שבועיים אתה בטסט

142
00:09:10,060 --> 00:09:11,480
,טוב, עכשיו, תקשיב

143
00:09:11,940 --> 00:09:14,000
אסור היה לי להגיד
,שאני בתוכנית טלוויזיה

144
00:09:14,051 --> 00:09:16,520
,כי, תחשוב, רואים פתאום

145
00:09:16,580 --> 00:09:19,040
שיעור על אופנוע זה
,לא כמו שיעור ברכב

146
00:09:19,091 --> 00:09:20,520
.שזה אתה והמורה

147
00:09:20,900 --> 00:09:22,880
.זה כל מי שלומד, כולם ביחד

148
00:09:23,220 --> 00:09:26,120
אז ראו אותי, אנשים שאלו
...אותי: מה, הרב, אתה

149
00:09:26,380 --> 00:09:28,760
?אתה תבוא להרצאות עם אופנוע

150
00:09:29,220 --> 00:09:31,120
עכשיו, אסור היה לי להגיד
,לא, תוכנית טלוויזיה

151
00:09:31,171 --> 00:09:33,160
כי עד שהיא לא עולה
...לשידור, ששש

152
00:09:33,900 --> 00:09:35,120
.הייתי צריך למצוא תירוץ

153
00:09:35,700 --> 00:09:37,720
,אמרתי להם: לא, פשוט מאוד, ברכב

154
00:09:37,771 --> 00:09:39,160
.אשתי רבה איתי כל הזמן

155
00:09:39,933 --> 00:09:41,560
,אז על האופנוע

156
00:09:41,796 --> 00:09:42,900
,היא חייבת לחבק אותי

157
00:09:43,394 --> 00:09:44,800
,ואם היא עושה פוזות
.אני מרים גלגל

158
00:09:44,851 --> 00:09:46,200
סתם, חס ושלום, בלי רעיונות

159
00:09:46,600 --> 00:09:47,880
...אבל

160
00:09:48,420 --> 00:09:50,120
,טוב, תקשיב טוב, חמוד

161
00:09:50,171 --> 00:09:52,080
בוא'נה, אני יושב, זה כמו לשבת על
,טיל, אני אומר לך

162
00:09:52,131 --> 00:09:54,163
,זה מפחיד. זה אופנוע כבד
.לא כאילו מהקטנים האלה

163
00:09:54,500 --> 00:09:55,880
,כן, זה לא רע, אתה יודע

164
00:09:55,931 --> 00:09:57,480
,למרות שזו קסדה של חצי כזה

165
00:09:57,531 --> 00:10:02,440
...ועם חליפה של
.כמו של לומדי הנהיגה

166
00:10:03,536 --> 00:10:05,296
,טוב, אני מתחיל את השיעורים

167
00:10:05,460 --> 00:10:07,800
עד שהוא אומר לי: זהו
.פנגר, יום שני יש לך טסט

168
00:10:08,180 --> 00:10:09,360
...ואני כאילו

169
00:10:10,300 --> 00:10:12,160
!הלב שלי, לחץ

170
00:10:12,900 --> 00:10:14,960
,תקשיבו, יקיריי, אמרתי
.אני חייב לעבור את הטסט

171
00:10:15,011 --> 00:10:16,100
.חייב לעבור

172
00:10:16,240 --> 00:10:18,160
.א', אתה יודע, שלא יהיו פדיחות

173
00:10:18,211 --> 00:10:19,600
,בכל זאת, שמע, הרב פנגר

174
00:10:19,651 --> 00:10:21,200
...בדיוק, מה חשבת

175
00:10:21,414 --> 00:10:23,480
,שלא יהיו פדיחות. דבר שני
.אמרתי, שלא יהיה חילול השם

176
00:10:23,780 --> 00:10:25,760
.שלא יהיה חילול השם
?תגיד לי, איך יהיה חילול השם

177
00:10:26,060 --> 00:10:28,720
!אנשים ראו אותי בטסט, יואו, הרב
!תברך אותי

178
00:10:29,360 --> 00:10:31,480
?נו, עכשיו, הרב יברך את עצמו

179
00:10:31,531 --> 00:10:33,080
...מי שברך אבותינו

180
00:10:33,460 --> 00:10:36,280
,אם הרב נכשל: אוקיי
,יש לי כמה שאלות באמונה

181
00:10:36,331 --> 00:10:38,240
?יאללה, יאללה, רבנים, אתה מבין
...יאללה

182
00:10:39,140 --> 00:10:40,360
.אמרתי, אני חייב לעבור

183
00:10:40,411 --> 00:10:42,320
תקשיבו, עשיתי הכול, אני אומר
.לך, אילן, עשיתי הכול

184
00:10:42,371 --> 00:10:44,440
.אני התפללתי, אוקיי? התפללתי

185
00:10:44,900 --> 00:10:46,860
,אפילו ביקשתי שם של מישהו

186
00:10:47,260 --> 00:10:48,860
.כדי להתפלל עליו

187
00:10:48,960 --> 00:10:50,000
?אתה יודע למה

188
00:10:50,051 --> 00:10:52,480
.כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה
.סבבה

189
00:10:53,700 --> 00:10:56,160
,נתתי צדקה
?צדקה תציל ממוות, אוקיי

190
00:10:56,211 --> 00:10:57,400
.בקטנה, לעבור טסט

191
00:10:58,453 --> 00:10:59,560
,ריחמתי על אנשים

192
00:10:59,820 --> 00:11:02,280
,כי כל המרחם על הבריות
.מרחמים עליו השמיים

193
00:11:03,180 --> 00:11:04,280
,והגעתי לטסט

194
00:11:04,331 --> 00:11:06,040
.תקשיב, מוכן מתמיד

195
00:11:06,220 --> 00:11:08,220
קיבלתי על עצמי גם
,שאם אני עובר את הטסט

196
00:11:08,380 --> 00:11:10,760
אני אומר פרק שירה
או נשמת כל חי

197
00:11:10,811 --> 00:11:11,991
!בציבור

198
00:11:12,205 --> 00:11:13,400
...והגיע הטסט ו

199
00:11:14,540 --> 00:11:15,800
!נכשלתי

200
00:11:16,920 --> 00:11:17,960
?איפה האלוקים פה

201
00:11:18,600 --> 00:11:19,800
.סתם, חס ושלום

202
00:11:21,500 --> 00:11:24,280
לא, נכשלתי בגלל
.גאווה, אני אומר לך

203
00:11:24,331 --> 00:11:26,120
.לא, כי הלך לי מה זה טוב בהתחלה

204
00:11:26,220 --> 00:11:28,320
בטסט על אופנוע יש
.לך במגרש ויש בחוץ

205
00:11:28,460 --> 00:11:30,556
אז במגרש, אני אומר
,לך, הבאתי אותה

206
00:11:30,611 --> 00:11:32,080
אנשים: תראו את
הרב, תראה את הרב

207
00:11:32,131 --> 00:11:33,280
...בשמיניות וזה

208
00:11:33,460 --> 00:11:35,760
בגלל שהרגשתי יותר מדי
,טוב, יצאנו לכביש

209
00:11:36,060 --> 00:11:37,880
.אז הטסטר נסע לאט

210
00:11:38,140 --> 00:11:41,520
המורה פעם אמר לנו: אם הוא נוסע
.לאט, זה לבחון אתכם. תעקפו אותו

211
00:11:42,180 --> 00:11:43,240
.אז עקפתי אותו

212
00:11:44,358 --> 00:11:45,560
.והוא לא נסע לאט

213
00:11:45,780 --> 00:11:46,800
.הוא עשה לי ככה

214
00:11:47,540 --> 00:11:48,720
.זהו, פה נגמר הטסט

215
00:11:49,237 --> 00:11:50,360
.תחזור, תחזור

216
00:11:50,860 --> 00:11:53,680
.אני חזרתי הביתה, אילן
.אני אומר לך, הרגשתי דווקא טוב

217
00:11:54,460 --> 00:11:55,920
,כן, אמרתי: ברוך השם
.יאללה, חאלס

218
00:11:56,040 --> 00:11:57,120
...אני לא צריך

219
00:11:57,171 --> 00:11:59,640
.אמרתי: אתם רואים? בבקשה
.משמיים נכשלתי. משמיים

220
00:12:00,100 --> 00:12:01,520
:אז הם אמרו לי
?מה זה קשור שמיים

221
00:12:01,808 --> 00:12:03,000
.משמיים תעשה גם טסט שני

222
00:12:03,160 --> 00:12:04,160
.גם משמיים

223
00:12:04,540 --> 00:12:05,680
,לפני שאני ממשיך, אילן

224
00:12:06,060 --> 00:12:08,600
...סתם, יש לך
.אתם מופיעים כבר הרבה מאוד זמן

225
00:12:10,140 --> 00:12:13,600
?יש לך איזו פשלה שקרתה לכם
?או שאתם תמיד מתקתקים אותה

226
00:12:14,083 --> 00:12:16,480
...האמת שכן, אני

227
00:12:17,300 --> 00:12:19,760
...למי שלא מכיר, אבל אנחנו

228
00:12:19,861 --> 00:12:24,400
אני התחלתי את המסלול המוזיקלי
.שלי עם הרכב שנקרא המדרגות

229
00:12:25,780 --> 00:12:28,720
האלבום הראשון שלנו
,'יצא בשנת 2000 וכו

230
00:12:29,611 --> 00:12:32,320
,והייתה לנו הופעה אחת
,אני לא אשכח אותה

231
00:12:32,820 --> 00:12:35,600
,הופעה במסגרת פסטיבל משוררים

232
00:12:35,763 --> 00:12:36,903
,שרנו שיר

233
00:12:37,100 --> 00:12:39,640
,ושנינו שכחנו
,היה לנו בלק-אאוט על הטקסט

234
00:12:39,856 --> 00:12:42,160
.חזרנו על אותו בית ארבע פעמים

235
00:12:42,220 --> 00:12:43,880
,אנחנו מסתכלים אחד על השני

236
00:12:43,931 --> 00:12:46,280
.וזה לא קורה
.חוזרים עוד פעם על אותה טעות

237
00:12:47,067 --> 00:12:48,320
.וואו
.זה היה פדיחה-

238
00:12:48,371 --> 00:12:49,400
.אוקיי

239
00:12:49,451 --> 00:12:52,000
?בסדר, אתם רואים
.גם לטובים ביותר יש פדיחות. תרגישו בבית

240
00:12:52,051 --> 00:12:53,880
...כאילו, לא, כשאני אומר ש

241
00:12:53,931 --> 00:12:55,760
לפעמים אדם חושב: רק לי זה
?קורה, אתה יודע

242
00:12:56,120 --> 00:12:57,840
?רק אני עם הפשלות שלי, אתה מבין

243
00:12:57,891 --> 00:12:59,200
?יש אנשים שהולך להם, אוקיי

244
00:12:59,426 --> 00:13:01,792
אתה יודע, מרביצים
...אותה, רק אני כאילו

245
00:13:02,180 --> 00:13:03,800
.אז זה מחזק, מחזק

246
00:13:04,780 --> 00:13:06,300
.אני הייתי יורד מהבמה אחרי זה
...סתם

247
00:13:06,420 --> 00:13:08,080
...אני, כשיש לי פדיחה
...לא, כשיש לי

248
00:13:08,131 --> 00:13:10,320
,אני כאילו: אוקיי
.זאת פעם אחרונה שאני עושה את זה

249
00:13:10,740 --> 00:13:12,240
.אבל צריך להמשיך, להמשיך הלאה

250
00:13:12,291 --> 00:13:13,960
.אוקיי. להמשיך הלאה, קל לדבר

251
00:13:14,011 --> 00:13:15,480
קיצר, אני מתקשר
.אליהם: תרדו ממני

252
00:13:15,780 --> 00:13:17,000
.אומרים לי: מה פתאום? טסט שני

253
00:13:17,051 --> 00:13:18,440
!אוקיי, טסט שני וזהו

254
00:13:18,700 --> 00:13:19,800
!זה הניסיון האחרון

255
00:13:20,396 --> 00:13:22,320
תקשיבו, אני מגיע אחרי
.שלושה שבועות לטסט שני

256
00:13:22,540 --> 00:13:23,600
פתאום אני רואה

257
00:13:23,820 --> 00:13:26,080
שכמעט כל מי שהיה
,איתי בטסט הראשון

258
00:13:26,300 --> 00:13:27,400
בא עוד פעם

259
00:13:27,620 --> 00:13:29,200
?וכאילו מה, מה קרה לכם

260
00:13:29,622 --> 00:13:32,160
טוב, זה היה מדהים לראות
.איך פתאום נוצר בינינו קשר

261
00:13:32,211 --> 00:13:34,440
כאילו, אתה יודע, כמו איזה
,באמת, כיתה טיפולית

262
00:13:34,491 --> 00:13:36,440
.כולנו נכשלנו, הנכשלים בעמ

263
00:13:36,740 --> 00:13:39,200
?חיבוקים וזה, גם אתה נכשלת
.גם אני, אחי

264
00:13:39,740 --> 00:13:41,460
,לא, זה לא ייאמן
.לפני כן לא דיברנו בכלל

265
00:13:42,980 --> 00:13:44,320
,פתאום הרגשנו ככה

266
00:13:44,371 --> 00:13:46,280
.יש לנו משהו משותף
.אוקיי, עברנו משהו ביחד

267
00:13:46,331 --> 00:13:48,960
,ואז קמה ועדת חקירה זריזה
?איך יכול להיות שכולנו נכשלנו

268
00:13:49,260 --> 00:13:50,440
,מסקנה אחת

269
00:13:50,812 --> 00:13:51,900
?מי אשם

270
00:13:52,658 --> 00:13:54,400
.הטסטר

271
00:13:55,500 --> 00:13:57,240
.עפו ברכות שם על הטסטר

272
00:13:57,940 --> 00:13:58,960
...השם ירחם

273
00:13:59,700 --> 00:14:00,960
.אני כמובן, חס ושלום

274
00:14:02,780 --> 00:14:05,800
.לא, אבל הוא היה נראה עצבני
.זאת אומרת, הוא היה קשוח, הוא היה קשוח

275
00:14:05,851 --> 00:14:06,920
.בא להכשיל

276
00:14:06,971 --> 00:14:08,520
,משקפיים שחורים כאלה

277
00:14:09,100 --> 00:14:12,640
.אתה רואה תאוות הכשלה בעיניים

278
00:14:14,020 --> 00:14:15,920
,טוב, אמרתי: שטויות
.דפדף, פנגר, דפדף

279
00:14:16,091 --> 00:14:17,480
,טוב, אני מחכה לטסט השני

280
00:14:17,712 --> 00:14:20,480
,אני יושב עם תהילים, אילן
.אני מוכן ומזומן, מה שנקרא

281
00:14:21,460 --> 00:14:23,240
,המורה מסביר לנו: טוב
.תעשו ככה, תעשו ככה

282
00:14:23,291 --> 00:14:26,440
.ופתאום, המורה מגיע לבן מתמיד

283
00:14:27,340 --> 00:14:29,160
.הוא אומר: חבר'ה, בלי לחץ פה
!בלי לחץ

284
00:14:29,740 --> 00:14:31,000
,אבל הטסטר של היום

285
00:14:31,660 --> 00:14:32,880
!זה הוא

286
00:14:33,380 --> 00:14:35,320
!כולם: לא

287
00:14:35,940 --> 00:14:37,240
.בוא'נה, תקשיב, אנשים הלכו הביתה

288
00:14:37,301 --> 00:14:38,880
.אחד הלך הביתה. חבל, חבל על הכסף

289
00:14:38,931 --> 00:14:41,720
...זה כישלון בטוח, הוא לא
.אחי, רד, רד

290
00:14:42,520 --> 00:14:45,000
...אני אומר לך, היה שם
.אחד נפל לי מהאופנוע בטסט

291
00:14:45,860 --> 00:14:47,240
.לא נופלים בשיעור הראשון, אחי

292
00:14:47,600 --> 00:14:50,040
.מרוב הלחץ, בוא נגמור עם זה
.בוא נלך הביתה

293
00:14:51,220 --> 00:14:53,240
,אני אומר לך, אילן, הטסטר הגיע

294
00:14:53,620 --> 00:14:56,080
אתה קלטת על העיניים
.שלו, עבר משהו בלילה

295
00:14:56,420 --> 00:14:57,440
אתה קולט

296
00:14:57,820 --> 00:14:59,320
...רוטוויילר, אני אומר לך, זה

297
00:14:59,740 --> 00:15:00,840
.זה חתלתול לעומתו

298
00:15:01,971 --> 00:15:03,071
...בא כאילו

299
00:15:04,540 --> 00:15:05,600
,אני אמרתי: אוקיי

300
00:15:05,740 --> 00:15:07,760
.אני לוקח פה מהלך אחר

301
00:15:09,718 --> 00:15:10,840
שלמה המלך אומר

302
00:15:11,142 --> 00:15:13,400
,כמים הפנים אל הפנים
.כן לב האדם אל האדם

303
00:15:13,940 --> 00:15:15,400
,איך שאתה מרגיש בלב

304
00:15:16,060 --> 00:15:17,200
.ככה השני מרגיש

305
00:15:17,620 --> 00:15:18,880
,החלטתי להתביית עליו

306
00:15:20,060 --> 00:15:21,800
.ואני מכניס אהבה בלב שלי עכשיו

307
00:15:22,220 --> 00:15:23,840
.אני ממיס אותו מאהבה

308
00:15:24,460 --> 00:15:25,920
,אני יושב ככה
,יש לי שלושת רבעי שעה

309
00:15:25,971 --> 00:15:27,971
:כי המורה שלי אמר לי
,פנגר, תיבחן בין האחרונים

310
00:15:28,241 --> 00:15:29,720
.שיוציא את הזעם על הראשונים

311
00:15:31,380 --> 00:15:33,440
,אני מסתכל עליו, אילן
...אני אומר לך, אני

312
00:15:33,491 --> 00:15:34,980
.אני שמתי גנרטור בפנים

313
00:15:35,300 --> 00:15:36,480
.אני אוהב אותך

314
00:15:36,820 --> 00:15:37,960
.אוהב אותך

315
00:15:38,011 --> 00:15:39,680
.אתה צדיק, נסתר

316
00:15:39,811 --> 00:15:40,960
...סתם, כאילו

317
00:15:41,398 --> 00:15:42,860
...כאילו, באמת הכנסתי כאילו

318
00:15:45,380 --> 00:15:46,760
...והגיע הטסט ו

319
00:15:48,060 --> 00:15:49,160
.לא אספר לכם

320
00:15:49,580 --> 00:15:52,360
.אבל יש שיר שנקרא תרגילי נשימה

321
00:15:52,660 --> 00:15:54,120
?מה זה התרגיל הזה
?מה זה הדבר הזה

322
00:15:55,340 --> 00:15:59,280
תרגילי נשימה נכתב על
.לצאת מאזור הנוחות

323
00:16:00,933 --> 00:16:04,440
...וזה פשוט שיר שמתאר את ה

324
00:16:05,300 --> 00:16:08,100
,המסלול הרגיל שלי ביום-יום

325
00:16:08,660 --> 00:16:10,260
,אזור הנוחות שלי

326
00:16:12,393 --> 00:16:14,180
,וצפיתי על עצמי כזה קצת מהצד

327
00:16:14,231 --> 00:16:17,800
ואמרתי לעצמי: יש פה סוג של חממה

328
00:16:17,851 --> 00:16:19,280
שקשה לך לצאת ממנה

329
00:16:20,401 --> 00:16:21,800
.ובוא תכתוב על זה

330
00:16:21,906 --> 00:16:23,920
ותרגילי נשימה

331
00:16:24,020 --> 00:16:29,480
מדבר על המקום הזה שדווקא
,רוצה לעשות איזשהו צעד קטן

332
00:16:29,740 --> 00:16:31,560
החוצה מאותה תבנית כדי

333
00:16:33,220 --> 00:16:35,520
לגלות דברים חדשים
...על עצמך או לנסות

334
00:16:35,571 --> 00:16:37,189
?יצא לך בחיים לצאת מאזור הנוחות

335
00:16:37,460 --> 00:16:39,740
מתי היו לך כאלה זמנים
...בחיים שהרגשת שכאילו

336
00:16:41,100 --> 00:16:42,240
...תשמע
?איפה גדלת-

337
00:16:42,291 --> 00:16:43,703
?סתם, גדלת כאדם דתי, לא דתי
...איפה

338
00:16:43,754 --> 00:16:45,600
.גדלתי בבית דתי בחצור הגלילית

339
00:16:45,651 --> 00:16:46,740
?אוקיי. בית דתי

340
00:16:46,791 --> 00:16:47,880
.כן
?כמה ילדים-

341
00:16:48,810 --> 00:16:50,640
.אני עדיין לא נשוי
.אחד עשר, אני אעזור לך-

342
00:16:50,691 --> 00:16:52,080
.חשבתי שאתה שואל עליי

343
00:16:52,131 --> 00:16:53,680
?לא, אתה רוצה שאני אשאל עליך
.אין בעיה

344
00:16:54,200 --> 00:16:56,400
.הוא לא נשוי. חבר'ה... סתם

345
00:16:57,996 --> 00:17:00,480
.כן
.כן, משפחה מרובת ילדים-

346
00:17:00,531 --> 00:17:01,960
.אחד עשר ילדים
.מדהים-

347
00:17:02,204 --> 00:17:06,440
,אבי, זכרונו לברכה
,עבד כאזרח עובד צהל

348
00:17:06,491 --> 00:17:08,491
ואימי הייתה עקרת בית

349
00:17:09,099 --> 00:17:12,159
.ותפעלה את כל הממלכה
.וואו-

350
00:17:13,980 --> 00:17:17,040
בשלב מסוים יצאתי ללמוד
,מחוץ לחצור הגלילית

351
00:17:17,091 --> 00:17:19,160
,חזרתי בגיל 16

352
00:17:19,211 --> 00:17:20,360
.התגייסתי

353
00:17:20,900 --> 00:17:24,240
,ובתפר הזה של יב - צבא

354
00:17:24,860 --> 00:17:29,500
לקחתי כמה צעדים אחורה
.מכל הקטע של יהדות

355
00:17:31,680 --> 00:17:32,840
?מה החזיר אותך

356
00:17:33,700 --> 00:17:34,920
?מה החזיר אותי

357
00:17:34,971 --> 00:17:36,200
,האמת

358
00:17:37,460 --> 00:17:38,720
?אבר כיונה, השיר הזה

359
00:17:38,771 --> 00:17:41,400
...נכון, השיר הזה מדבר על ה
...אבל זה היה

360
00:17:41,900 --> 00:17:44,400
זה היה סוג של געגוע מאוד עמוק

361
00:17:45,980 --> 00:17:47,120
,לתפילה

362
00:17:47,900 --> 00:17:50,960
.לסדר שחוויתי בשבתות ובחגים

363
00:17:51,420 --> 00:17:54,140
זה משהו שנרשם בי
.בצורה מאוד מאוד עמוקה

364
00:17:54,946 --> 00:17:57,720
גם מבחינה מוזיקלית
.זה תרם לי מאוד

365
00:17:57,771 --> 00:17:59,840
...יש הרבה פיוטים, הרבה
.אנחנו נשיר

366
00:18:00,100 --> 00:18:01,720
,עוד נשמע בהמשך, חכו

367
00:18:01,771 --> 00:18:03,680
אתם לא יודעים מה הולך
?להיות פה עוד מעט, אוקיי

368
00:18:03,731 --> 00:18:05,720
.חגיגה
...סלסולים-

369
00:18:05,771 --> 00:18:07,280
.כן. הלאה

370
00:18:08,460 --> 00:18:10,120
...אז תרגילי נשימה, אתה אומר, זה

371
00:18:10,171 --> 00:18:13,440
תרגילי נשימה מדבר על
,לצאת מאזור הנוחות כי

372
00:18:13,860 --> 00:18:17,120
כמו שסיפרתי, הייתי
.בהרכב, עבדנו 20 שנה ביחד

373
00:18:17,940 --> 00:18:21,080
:פתאום הסביבה אומרת לי
?אולי תעשה משהו לבד

374
00:18:21,131 --> 00:18:24,480
צא מהאזור הזה של
.המדרגות קצת ותעשה

375
00:18:25,220 --> 00:18:26,640
...וזה ככה

376
00:18:26,820 --> 00:18:30,400
הדהד בי כל הזמן ובאמת
זה היה פחד מאוד גדול

377
00:18:30,867 --> 00:18:34,520
לצאת מאותה חממה ולעשות
,דברים הרבה יותר אישיים

378
00:18:35,100 --> 00:18:38,680
.ולנסות להרים הפקה של אלבום אישי

379
00:18:38,780 --> 00:18:41,440
טיפ אחד לאדם שרוצה לצאת מאזור
?הנוחות, מה אתה מייעץ לו

380
00:18:41,491 --> 00:18:42,640
?סליחה
,טיפ אחד-

381
00:18:42,691 --> 00:18:45,240
,אם אדם רוצה לצאת מאזור הנוחות
.מה היית מייעץ לו? מהניסיון שלך

382
00:18:45,291 --> 00:18:46,520
?מהניסיון שלי
?מה עשית-

383
00:18:46,571 --> 00:18:48,520
.לקחת ולעשות צעד קטן

384
00:18:48,571 --> 00:18:50,600
.אוקיי
.להתחיל בצעד קטן-

385
00:18:50,651 --> 00:18:53,000
,להרים טלפון לחבר, למשל

386
00:18:53,244 --> 00:18:55,560
,ולהגיד לו: שמע
,בא לי לעשות איזשהו שיר לבד

387
00:18:55,611 --> 00:18:57,520
.בא לך לעזור לי בהפקה? אחד

388
00:18:57,820 --> 00:19:00,080
,לא לראות תמונה שלמה, כמו שאמרת

389
00:19:00,420 --> 00:19:02,800
,אנחנו מחפשים שלמות
ואם זה לא שלם אז

390
00:19:02,860 --> 00:19:04,600
.מוותרים, שוברים את הכלים

391
00:19:05,380 --> 00:19:08,720
ולמדתי שאם אתה
,מתחיל בצעד אחד קטן

392
00:19:09,300 --> 00:19:11,054
אז הטיפה הזאת בסופו של דבר

393
00:19:11,063 --> 00:19:13,070
.באמת הופכת לים

394
00:19:13,540 --> 00:19:15,912
מדהים. -הצעד הקטן הזה מייצר סוג של

395
00:19:15,921 --> 00:19:18,522
,אנרגיה של המשכיות, ולא רק זה

396
00:19:18,843 --> 00:19:20,600
,איך שאתה מתחיל את הצעד הקטן

397
00:19:20,860 --> 00:19:24,480
.אתה רואה איך שהיקום כבר חוזר אליך
מתקשרים אליך

398
00:19:24,660 --> 00:19:26,080
,ומדברים איתך פתאום

399
00:19:26,131 --> 00:19:27,400
.קורים דברים

400
00:19:27,451 --> 00:19:28,880
.אבל אתה חייב לצאת

401
00:19:28,931 --> 00:19:30,680
.תרגילי נשימה, בבקשה

402
00:19:32,136 --> 00:19:33,192
.תודה רבה

403
00:19:53,300 --> 00:19:56,200
,טוב, אנחנו נשמע תרגילי נשימה
?בינתיים אתם תעשו תרגילי נשימה, אוקיי

404
00:19:56,251 --> 00:19:57,760
,שאיפה של אוויר פנימה

405
00:19:58,338 --> 00:19:59,480
...ונשיפה

406
00:19:59,700 --> 00:20:01,400
?תתחברו לשיר. יש את השייקר

407
00:20:01,860 --> 00:20:04,480
תפנימו את המילים ותצאו
.מאזור הנוחות שלכם

408
00:20:04,531 --> 00:20:06,531
.תרגילי נשימה, בבקשה

409
00:24:08,748 --> 00:24:11,120
.תודה רבה
.תרגילי נשימה, תודה רבה, אילן-

410
00:24:12,180 --> 00:24:14,440
.טוב, אנחנו... אז ככה

411
00:24:16,540 --> 00:24:17,600
?מה

412
00:24:18,740 --> 00:24:20,000
.היינו בשאיפה לשלמות

413
00:24:20,051 --> 00:24:21,480
?בסדר? עם הטסטר נחכה, בסדר

414
00:24:21,531 --> 00:24:22,640
...היינו ב

415
00:24:31,197 --> 00:24:32,200
.כן

416
00:24:32,580 --> 00:24:34,640
...אז אמרנו, שאיפה לשלמות זו

417
00:24:34,860 --> 00:24:37,520
זו הנקודה הראשונה שאנשים בעצם

418
00:24:37,660 --> 00:24:40,600
.שלא מאושרים, נתקעים שם
אז הייתי מבחין

419
00:24:41,220 --> 00:24:44,060
בין שאיפה לשלמות
,רוחנית, שאותה אני צריך

420
00:24:44,300 --> 00:24:45,400
,וחשוב

421
00:24:45,451 --> 00:24:46,680
.לא להתפשר על שום דבר

422
00:24:47,180 --> 00:24:49,400
.מצד שני, שאיפה גשמית

423
00:24:50,500 --> 00:24:54,600
תראו אני לא נותן תירוץ פה
,לעצלות או להתפשר על פחות טוב

424
00:24:55,140 --> 00:24:56,640
.אני אעשה את המקסימום שלי

425
00:24:57,420 --> 00:24:59,180
אבל קחו בחשבון שהסוף
,לא בידיים שלנו

426
00:24:59,231 --> 00:25:01,920
ולכן שני טיפים שיעזרו
:לנו לפתור את הבעיה הזאת

427
00:25:02,580 --> 00:25:03,600
,טיפ ראשון

428
00:25:04,120 --> 00:25:06,720
הייתי אומר, תסתפקו גם בטוב מאוד

429
00:25:07,060 --> 00:25:08,320
.או במספיק טוב

430
00:25:08,460 --> 00:25:09,980
,אני זוכר שאני הייתי בבית הספר

431
00:25:10,420 --> 00:25:11,680
לא יפה להגיד, אבל

432
00:25:12,020 --> 00:25:15,160
הייתי שונא, זה לא הכי נשמע
טוב, אבל שונא את הבנות האלה

433
00:25:15,780 --> 00:25:18,520
.שמקבלות 99 והן במשבר

434
00:25:18,571 --> 00:25:22,120
.אוקיי? קיבלתי 99
?איך אני אחזור הביתה

435
00:25:22,548 --> 00:25:24,968
.לא ראיתי בחיים שלי את הציון 90

436
00:25:26,420 --> 00:25:28,680
.אולי בחיסורים

437
00:25:28,731 --> 00:25:30,000
?לא יודע, סתם, יש כזה דבר

438
00:25:30,819 --> 00:25:33,320
.אז להסתפק במספיק טוב

439
00:25:33,371 --> 00:25:34,600
.ברוך השם, יצא לי טוב

440
00:25:34,651 --> 00:25:37,000
,בסדר, לא מושלם, לא הכי טוב

441
00:25:37,780 --> 00:25:40,400
.מצד אחד
.מצד שני, תעשו דד-ליין. דד-ליין

442
00:25:41,020 --> 00:25:42,380
דד-ליין, פירוש הדבר

443
00:25:42,516 --> 00:25:47,080
תאריך יעד, אני מסיים את הדבר
,הזה, לא משנה מה, מי, מה הספקתי

444
00:25:47,140 --> 00:25:48,280
.עד התאריך הזה

445
00:25:48,331 --> 00:25:50,240
,לא אכפת לי איך יצא גם
.אני אומר לכם את האמת

446
00:25:50,291 --> 00:25:52,200
יצא לי פחות טוב, יותר
.טוב, אני מוציא את זה

447
00:25:52,251 --> 00:25:55,240
,אני יוצא עם זה
.כי תמיד לא יהיה בדיוק כמו שרציתי

448
00:25:55,291 --> 00:25:58,080
ותבדקו, אדם שתמיד שואף
לשלמות, יש לו איזה פרויקט

449
00:25:58,300 --> 00:26:01,720
שעומד בצד, הוא כל הזמן דוחה
.אותו, הוא לא יגיע אף פעם

450
00:26:02,800 --> 00:26:04,720
,הרגל שני של האנשים הפחות מאושרים

451
00:26:04,771 --> 00:26:08,240
זה הם נתקעים בעבר
.יותר מדי או בעתיד

452
00:26:09,420 --> 00:26:11,000
.עבר זה רגשות חרטה

453
00:26:11,100 --> 00:26:13,600
לכל אחד מאיתנו יש לו
,את השטויות שהוא עשה

454
00:26:13,651 --> 00:26:15,140
,אבל להיתקע בעבר

455
00:26:15,191 --> 00:26:18,000
,לטחון את המחשבות
,למה עשיתי, איך עשיתי

456
00:26:18,051 --> 00:26:19,640
.ואם לא הייתי עושה... וכן הלאה

457
00:26:20,220 --> 00:26:22,760
,זה סגולה, נקרא לזה
.ממש סגולה, ואנשים מחפשים סגולות

458
00:26:22,860 --> 00:26:25,080
אפרופו נישואים, היה איזה
,אחד, אמר לי: הרב

459
00:26:25,200 --> 00:26:26,400
.אני רוצה להתחתן

460
00:26:26,580 --> 00:26:27,960
.אמרתי לו: יש לי בשבילך סגולה

461
00:26:28,011 --> 00:26:29,751
הוא אמר: אני לא רוצה
.סגולה, אני רוצה בלונדינית

462
00:26:29,802 --> 00:26:31,031
.זה תחפש לבד, אחי

463
00:26:31,700 --> 00:26:32,920
,אבל לצורך העניין

464
00:26:34,220 --> 00:26:36,160
להיתקע בעבר יותר מדי

465
00:26:36,780 --> 00:26:37,920
,או בעתיד

466
00:26:38,060 --> 00:26:41,680
,כל מיני דאגות וחרדות
,איך יהיה, מה יהיה וכדומה

467
00:26:42,300 --> 00:26:43,320
.אז קחו שני טיפים

468
00:26:43,371 --> 00:26:46,400
שני טיפים שיעזרו לנו ככה
.להסתכל על הדברים האלה נכון

469
00:26:46,560 --> 00:26:49,280
,אני אמרתי לעצמי, ככה
...אני כתבתי לעצמי ש

470
00:26:50,180 --> 00:26:52,640
אני צריך להבין מה יכולת
.ההשפעה שלי ומה לא

471
00:26:53,340 --> 00:26:55,600
זאת אומרת, אני רוצה לדעת
,מה אני מסוגל ומה אני לא

472
00:26:55,651 --> 00:26:57,280
.מה אני יכול לשנות ומה לא

473
00:26:57,459 --> 00:26:58,480
.אני אסביר מה הכוונה

474
00:26:58,619 --> 00:27:02,040
,יש משפט שאומר
,אתה יכול להביא סוס לשתות מהמים

475
00:27:02,420 --> 00:27:04,040
אבל אתה לא יכול
.להכריח אותו לשתות

476
00:27:04,460 --> 00:27:07,960
הרבה מהדאגות שלנו ומהחרדות שלנו
.נובעות מהאנשים שסובבים אותנו

477
00:27:08,011 --> 00:27:10,880
,מה יהיה אם, מה יהיה איתו
.איתה, איתי וכדומה

478
00:27:11,140 --> 00:27:14,280
אני לא יכול להכריח
.בן אדם להשתנות

479
00:27:14,580 --> 00:27:17,400
,אני יכול להביא אותו עד הנקודה
.אבל מפה זו כבר עבודה שלו

480
00:27:17,900 --> 00:27:20,960
זו נקודה מאוד חשובה מכיוון שלפעמים
,אנחנו מאוד מתאכזבים מאנשים

481
00:27:21,011 --> 00:27:23,160
,אני דואג, כאילו, מה יהיה
,אבל הרב, והבן שלי, והבת שלי

482
00:27:23,211 --> 00:27:25,300
?הרב, אתה יכול לדבר איתם
.הרב, אתה יכול? וכן הלאה

483
00:27:25,900 --> 00:27:28,480
,סתם כלל, אני אומר לכם
.מי שלא רוצה להשתנות, אי אפשר להשתנות

484
00:27:28,716 --> 00:27:30,560
,מי שלא רוצה להשתנות
.הוא לא יכול לשנות

485
00:27:30,740 --> 00:27:33,920
כי להשתנות זה קשה וצריך הרבה
,מאמץ, ואם זה לא יבוא מבפנים

486
00:27:34,580 --> 00:27:35,760
.מאוד מאוד קשה

487
00:27:36,781 --> 00:27:38,101
...ולכן אני

488
00:27:39,732 --> 00:27:42,320
.לא להיות תקוע בעבר
...האחד, אני אומר לכם, זה

489
00:27:42,674 --> 00:27:45,320
,תבחינו מה אתם יכולים לשנות
,מה אתם לא יכולים לשנות. דבר שני

490
00:27:45,420 --> 00:27:47,120
.שימו את הדאגות שלכם במילים

491
00:27:47,308 --> 00:27:49,320
.שימו את הדאגות במילים
?מה הכוונה

492
00:27:49,371 --> 00:27:50,600
.תכתבו

493
00:27:50,820 --> 00:27:53,000
זה טיפ בפרט למי
.שקשה לו להירדם בלילה

494
00:27:53,051 --> 00:27:54,400
,אדם שקשה לו להירדם בלילה

495
00:27:54,580 --> 00:27:56,360
...אתה יודע, הראש שלו

496
00:27:56,411 --> 00:27:58,320
,תרשום ממה אתה דואג

497
00:27:58,460 --> 00:27:59,720
,מה אתה צריך לעשות מחר

498
00:27:59,820 --> 00:28:01,640
,תסיר את זה מהראש שלך ואז אתה יודע

499
00:28:01,820 --> 00:28:03,313
:אתה אומר למוח שלך
,תקשיב, חמוד שלי

500
00:28:03,364 --> 00:28:05,880
אל תבלבל את המוח, אני רשמתי את
?זה, אני זוכר, אני לא אשכח, בסדר

501
00:28:05,931 --> 00:28:07,680
,כי מה שקורה
.אנחנו רוצים לשמור על עצמנו

502
00:28:07,731 --> 00:28:08,800
,והפחד שאולי נשכח

503
00:28:08,851 --> 00:28:10,680
,כאילו, מה יהיה
.אז אני כל הזמן חופר את זה

504
00:28:11,008 --> 00:28:14,160
.תכתבו את זה
.שימו את הדאגות שלכם במילים

505
00:28:14,700 --> 00:28:16,320
,דבר נוסף, זה יישמע קצת מוזר

506
00:28:16,740 --> 00:28:18,240
.תעשו זמן לדאגות

507
00:28:18,860 --> 00:28:20,480
.יש לי חצי שעה, אני דואג

508
00:28:21,060 --> 00:28:22,760
...במקום כל היום, כל הלילה

509
00:28:23,300 --> 00:28:25,920
עזוב אותי עכשיו, אחי, יש לנו חצי
?שעה, דבר איתי אז. אוקיי

510
00:28:26,450 --> 00:28:28,696
.כמו איזו התבודדות כזו
.אוקיי, זה הזמן שלי

511
00:28:29,755 --> 00:28:31,240
?אבל מה עם הטסט, הרב? מה עם הטסט

512
00:28:31,420 --> 00:28:32,520
.אוקיי, תקשיבו

513
00:28:33,700 --> 00:28:34,840
.מגיע הטסטר

514
00:28:34,909 --> 00:28:36,400
?תקציר מהפרק הקודם. בסדר

515
00:28:36,451 --> 00:28:38,800
,הטסטר בא עצבני
,אני מכניס אהבה בליבי

516
00:28:39,820 --> 00:28:41,040
!מקרין לו

517
00:28:41,540 --> 00:28:44,040
.אני אומר לך, אני הרגשתי שאני ממיס אותו
.ממיס אותו

518
00:28:44,420 --> 00:28:46,000
,ותצחקו, תצחקו

519
00:28:46,900 --> 00:28:49,800
אבל המורה שלי אמר
.שלא היה טסט כזה שנים

520
00:28:49,900 --> 00:28:52,080
.תקשיב טוב, הטסטר נהיה חבר שלי

521
00:28:52,221 --> 00:28:53,960
.הוא נתן לי טיפים בטסט

522
00:28:54,185 --> 00:28:55,359
.הוא אמר לי: בשמיניות תן גז

523
00:28:55,410 --> 00:28:57,175
,אמרתי: אני אתן גז
.מה שתגיד לי, אחי, אני אתן גז

524
00:28:57,226 --> 00:28:58,600
.נכבה לי האופנוע בטסט

525
00:28:58,651 --> 00:29:00,120
.הוא אומר לי: לא נורא, קורה

526
00:29:00,260 --> 00:29:01,980
?מה קורה
?אימא שלך קורה, איזה קורה

527
00:29:02,580 --> 00:29:04,320
.זה לך הביתה, קפל ציוד, חמוד שלי

528
00:29:04,620 --> 00:29:06,920
.ובסוף הטסט הוא לוקח אותי לשיחה

529
00:29:07,604 --> 00:29:09,600
,לוקח אותי לשיחה
...הולכים הצידה, הוא אומר לי

530
00:29:09,651 --> 00:29:11,796
,עכשיו, הוא לא מכיר אותי
.הרב פנגר, מה העניינים? כלום

531
00:29:12,420 --> 00:29:14,420
,הוא אומר לי: אתה יודע
.אני 40 שנה על אופנועים

532
00:29:14,860 --> 00:29:16,640
!אני חולה על אופנועים

533
00:29:17,252 --> 00:29:18,720
,אני כאילו: אוקיי
?מה אתה רוצה ממני

534
00:29:18,771 --> 00:29:20,280
...כאילו, אני לא רופא ל

535
00:29:20,331 --> 00:29:23,520
,אני לא טוב בדברים האלה
?לך לטיפול, מה אתה רוצה ממני

536
00:29:24,540 --> 00:29:26,660
,ואז הוא אומר לי משהו ששינה לי את החיים
.תקשיב טוב

537
00:29:27,751 --> 00:29:29,400
:הוא אומר לי
?אתה יודע למה אני כזה קשוח

538
00:29:30,180 --> 00:29:31,640
?אתה יודע למה אני מכשיל אנשים

539
00:29:32,060 --> 00:29:33,200
.ואני נבהלתי

540
00:29:33,572 --> 00:29:34,920
:הייתי בטוח הוא עושה הקדמה

541
00:29:35,620 --> 00:29:37,000
.ולכן אני מכשיל אותך עוד פעם

542
00:29:37,082 --> 00:29:39,640
ואני כאילו, אני אוהב
...אותך, אוהב אותך

543
00:29:39,729 --> 00:29:41,840
אפילו חרב חדה מונחת
...על צווארו של האדם

544
00:29:41,946 --> 00:29:43,840
,בבקשה, לא, אלוקים
,אני לא עובר את זה עוד פעם

545
00:29:43,891 --> 00:29:45,080
.אוקיי? זו לא אשמתי פה

546
00:29:45,980 --> 00:29:47,900
:ואז הוא אומר לי
.אני אגיד לך למה אני כזה קשוח

547
00:29:48,501 --> 00:29:50,644
,הוא אמר לי: כי לפני שנתיים
,פחות או יותר, הוא אומר לי

548
00:29:50,695 --> 00:29:51,840
.הייתי בדיוק במקום הזה

549
00:29:51,891 --> 00:29:53,680
הוא טסטר בהרבה מקומות
.בארץ, הוא אומר לי

550
00:29:54,260 --> 00:29:55,800
והיה לי מבחן שהיה גבולי

551
00:29:56,340 --> 00:29:57,340
- והתלבטתי

552
00:29:57,610 --> 00:29:59,640
?להעביר אותו או לא

553
00:30:00,540 --> 00:30:03,120
?להכשיל אותו או לא
זה היה כבר טסט שלישי שלו

554
00:30:03,171 --> 00:30:04,400
.והתלבטתי

555
00:30:04,620 --> 00:30:06,200
:ואז אמרתי לעצמי
?למה לא להיות נחמד

556
00:30:06,251 --> 00:30:07,660
,בוא נהיה נחמד
,בוא נעביר אותו

557
00:30:07,980 --> 00:30:10,280
.בוא נעביר אותו
.ואני העברתי אותו

558
00:30:11,300 --> 00:30:14,440
ויומיים לאחר מכן
.ראיתי מודעת אבל שלו

559
00:30:15,172 --> 00:30:18,000
,עשיתי קצת בירור
.הוא נהרג בתאונת אופנוע

560
00:30:18,740 --> 00:30:20,640
אמר לי הטסטר: מאז, מאז

561
00:30:20,960 --> 00:30:22,880
,אם הנבחן לא מאה, מאה אחוז

562
00:30:23,100 --> 00:30:24,760
!אני מכשיל אותו בשבילו

563
00:30:25,101 --> 00:30:26,600
!אני מכשיל אותו בשביל אימא שלו

564
00:30:26,651 --> 00:30:28,280
!בשביל אבא שלו, בשביל הילדים שלו

565
00:30:28,331 --> 00:30:29,620
!אני מכשיל אותו בשבילו

566
00:30:29,940 --> 00:30:32,296
:הסתכלתי עליו, אמרתי
.וואלה, איזה גבר

567
00:30:32,580 --> 00:30:34,280
...איזה רגיש

568
00:30:35,260 --> 00:30:36,510
,עכשיו, אתה מבין? זה לא ייאמן

569
00:30:36,561 --> 00:30:39,000
לפני דקה חשבתי, איזה מסוכסך עם
?עצמו, רוטוויילר, אתה מבין

570
00:30:39,800 --> 00:30:41,560
‎,‎אמר לי משפט אחד‎

571
00:30:41,840 --> 00:30:44,920
‎,‎וזה שינה לי את כל ההסתכלות עליו‎

572
00:30:45,480 --> 00:30:47,520
‎,‎אילן‎ ,‎ואני אומר לך‎
‎,‎בלי נדר‎ ,‎קיבלתי על עצמי‎

573
00:30:47,600 --> 00:30:50,360
‎שזה ישנה לי גם את ההסתכלות‎
‎.‎על כל בן אדם בחיים שלי‎

574
00:30:50,600 --> 00:30:53,840
‎,‎יש לו כזה משפט‎ ,‎כי כל בן אדם‎
‎,‎יש לו איזה משפט כזה‎ ?‎בסדר‎

575
00:30:54,040 --> 00:30:58,000
‎,‎שאם היית שומע את המשפט שלו‎
‎,‎היית מסתכל עליו אחרת לגמרי‎

576
00:30:58,200 --> 00:30:59,840
‎.‎אבל הוא לא יגיד לך את המשפט הזה‎

577
00:31:00,000 --> 00:31:02,120
‎,‎לא צריך ללכת רחוק‎ ,‎עכשיו‎
‎.‎לאנשים ברחוב‎

578
00:31:02,360 --> 00:31:04,200
‎,‎בעלך‎ ,‎אשתך‎ ,‎סתם‎
‎,‎ההורים שלנו‎

579
00:31:04,440 --> 00:31:07,840
‎,‎אתה יודע‎ ,‎יש לנו משפט‎ ,‎אתה ואני‎
‎,‎שאנחנו לא נספר את זה לשני‎

580
00:31:08,440 --> 00:31:11,600
‎והשני מסיק מסקנות מי אנחנו‎
‎.‎וכן הלאה וכן הלאה‎ ,‎ואיך אנחנו‎

581
00:31:12,160 --> 00:31:15,960
‎,‎ואם היינו מספרים את המשפט הזה‎
‎.‎אני חושב שהיינו מסתכלים אחרת על אנשים‎

582
00:31:17,280 --> 00:31:18,440
‎...‎יש פסוק ש‎

583
00:31:19,160 --> 00:31:20,600
.‎‎מי ייתן לי אבר כיונה‎‎

584
00:31:21,200 --> 00:31:23,440
?‎מה זה השיר הזה‎ ,‎שיר שלך‎
‎...‎תן לי קצת‎

585
00:31:24,240 --> 00:31:27,360
‎השיר הזה נכתב‎
‎,‎ה בתהילים‎‎בהשראת מזמור נ‎

586
00:31:27,600 --> 00:31:30,400
‎,‎מי ייתן לי אבר כיונה‎‎
‎.‎אעופה ואשכונה‎

587
00:31:30,680 --> 00:31:32,960
...‎זה שיר‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎ .‎אומנה‎‎
‎.‎לא‎-‎

588
00:31:33,840 --> 00:31:35,800
‎.‎אומרים שרבי נחמן‎ ,‎לא‎
‎.‎כן‎-‎

589
00:31:35,960 --> 00:31:37,360
‎,‎הוא נכנס לחדר כושר‎

590
00:31:37,440 --> 00:31:39,760
‎?‎אז הוא יוצא מאומן‎
‎.‎לא משנה‎ .‎לא‎ ,‎סתם‎

591
00:31:40,200 --> 00:31:42,200
‎.‎סליחה‎ ,‎כן‎
‎.‎כן‎- .‎הוא טוב‎ ,‎טוב‎-‎

592
00:31:45,040 --> 00:31:47,680
‎...‎מתאר‎ ,‎למעשה‎ ,‎והשיר הזה‎

593
00:31:47,760 --> 00:31:51,200
‎,‎על הגעגוע הזה‎
‎,‎שדיברתי איתך עליו בתחילת השיחה שלנו‎

594
00:31:51,360 --> 00:31:53,880
‎.‎לחזור למקום שהנשמה אוהבת‎

595
00:31:54,040 --> 00:31:56,720
‎.‎אתה גר בתל אביב‎ ,‎תסביר‎
‎,‎אתה יודע‎ ,‎גר בתל אביב‎

596
00:31:56,800 --> 00:31:59,680
‎,‎בלי עין הרע‎ ,‎זמר‎
‎.‎נראה מתוק מדבש‎

597
00:32:00,160 --> 00:32:01,960
‎?‎מה‎ ,‎נו‎ ,‎לא חסר‎ ,‎ברוך השם‎

598
00:32:02,040 --> 00:32:03,880
‎?‎למה‎ ,‎פתאום אתה מתגעגע‎

599
00:32:04,960 --> 00:32:08,200
‎,‎אז הייתי בחוויה התל אביבית‎ ,‎זהו‎
‎,‎כמו שאמרת‎

600
00:32:08,680 --> 00:32:11,480
‎,‎וכל מה שעניין אותי אז‎
‎,‎בתקופה הזאת‎

601
00:32:12,840 --> 00:32:15,280
‎,‎המסיבה הבאה‎
‎,‎המועדון הבא‎

602
00:32:15,720 --> 00:32:17,600
‎.‎ההופעה שאני הולך לראות‎

603
00:32:17,840 --> 00:32:19,088
‎כל הדברים האלה שלמעשה‎

604
00:32:19,097 --> 00:32:22,456
‎,‎מילאו סוג של חלל בתוכי‎

605
00:32:23,360 --> 00:32:25,089
‎,‎אבל באמת לאמיתה‎

606
00:32:25,098 --> 00:32:27,422
‎ברגע שהייתי ביני לבין עצמי‎

607
00:32:27,440 --> 00:32:30,440
‎,ושאלתי האם אני נמצא במקום הנכון שלי‎

608
00:32:31,480 --> 00:32:36,760
‎,‎הייתה בי עצבות מאוד גדולה‎
‎,‎וגעגוע למקום אחר‎ ,‎ממש‎

609
00:32:37,440 --> 00:32:41,600
‎אבל המקום האחר הזה היה בפער היסטרי‎
‎.‎מהנקודה שעכשיו אני נמצא בה‎

610
00:32:41,680 --> 00:32:42,880
‎...‎איך אני הולך‎

611
00:32:43,160 --> 00:32:45,120
‎איך אני עושה‎
‎...‎פתאום‎ ,‎מה‎ ?‎גם את התפנית‎

612
00:32:45,800 --> 00:32:47,120
‎...‎פתאום‎ ,‎לשים כיפה‎
‎.‎מה יגידו‎-‎

613
00:32:47,200 --> 00:32:49,560
‎...‎מה יגידו‎
‎‎?‎מישהו נפטר במשפחה‎-‎

614
00:32:49,680 --> 00:32:50,920
‎.‎אתה יודע‎ ,‎לא‎ .‎חס ושלום‎

615
00:32:51,000 --> 00:32:53,120
‎.‎ממש‎ .‎כן‎
‎,‎ככה שאלו אותי‎ ,‎כשאני שמתי כיפה‎-‎

616
00:32:53,800 --> 00:32:55,720
‎,‎פנגר‎ ,‎מה קרה‎‎
‎‎?‎מישהו נפטר במשפחה‎

617
00:32:56,320 --> 00:32:58,800
‎,‎יצר הרע‎ ,‎כן‎ ‎אמרתי
‎.‎בעזרת השם‎ ,‎בקרוב אצלכם‎

618
00:32:58,880 --> 00:32:59,960
‎...‎יהי רצון שהוא‎ ,‎סתם‎

619
00:33:00,040 --> 00:33:02,400
‎,‎הוא לא נפתר לי בכלל‎
‎.‎סליחה‎ ,‎כן‎ .‎השם יעזור‎

620
00:33:02,880 --> 00:33:07,880
‎אבל ברגע שהאמת הזאת מהדהדת בך‎
‎ואתה מרגיש שיש פה משהו אמיתי‎

621
00:33:07,960 --> 00:33:11,200
‎,‎נקרא לזה‎ ,‎‎שניהל איתך שיחה‎‎

622
00:33:11,480 --> 00:33:14,880
‎,‎אתה כבר לא יכול להתעלם מזה‎
‎אתה לא יכול לטשטש את זה‎

623
00:33:14,960 --> 00:33:18,160
‎ואתה לא יכול לעמעם‎
‎,‎את הקול הפנימי הזה‎

624
00:33:18,240 --> 00:33:20,080
‎,‎מאוד אמיתי‎ ,‎כי זה מאוד ברור‎

625
00:33:20,200 --> 00:33:23,600
‎ואתה יודע שהחיים שלך‎
‎יהיו יותר טובים‎

626
00:33:23,800 --> 00:33:29,080
‎אם תצא מאזור הנוחות שהכרת‎
‎,‎ותעשה את הצעד האמיץ‎

627
00:33:29,560 --> 00:33:32,280
‎.‎כי זה נורא נורא מפחיד‎
‎...‎פתאום לשנות‎

628
00:33:34,200 --> 00:33:38,600
‎.‎לשנות סטטוס‎ ,‎לשנות פאזה‎
‎?‎איך אנשים הגיבו‎ ?‎איך אנשים הגיבו לזה‎-‎

629
00:33:39,360 --> 00:33:40,680
‎...‎בהתחלה ממש‎ ,‎זהו‎

630
00:33:40,880 --> 00:33:44,560
‎אני זוכר את עצמי הולך‎
‎,‎ממש כמו על אבקת קמח‎

631
00:33:44,760 --> 00:33:47,160
‎להיזהר לא לעשות‎
‎שום סימן ושום צעדים‎

632
00:33:47,560 --> 00:33:52,840
‎ולשים את הכיפה בצורה כזאת‎
‎...‎שהיא לא תבלוט מדי ו‎

633
00:33:53,800 --> 00:33:57,800
‎,‎אוקיי‎ ,‎ובאיזשהו שלב אמרתי‎
‎אתה הבנת שאתה צריך לעשות את הצעד‎

634
00:33:58,120 --> 00:34:01,160
‎,‎והחלטת שאתה עושה את הצעד‎
‎,‎עכשיו אתה בתוך הצעד‎

635
00:34:01,600 --> 00:34:03,480
‎.‎ואתה לא נכנס ממש למים‎

636
00:34:03,960 --> 00:34:06,800
‎,‎אתה נורא מהסס‎
‎?‎ומה יגידו‎ ,‎אתה נורא פוחד‎

637
00:34:07,120 --> 00:34:10,880
‎אז אתה הבאת את עצמך‎
‎.‎לפינה הרבה יותר מורכבת‎

638
00:34:11,600 --> 00:34:15,160
‎והחלטתי שאני הולך על זה עד הסוף‎

639
00:34:15,240 --> 00:34:18,520
‎,‎ואני אתמודד‎
‎.‎אני אתמודד כבר עם הדבר הזה‎

640
00:34:18,600 --> 00:34:19,840
‎,‎והדבר המפתיע‎

641
00:34:20,720 --> 00:34:26,320
,שכשאתה אומר טוב, אני אשים כיפה
‎ואז אתה מתחיל לצייר סרט הוליוודי‎

642
00:34:26,440 --> 00:34:29,480
‎סביב מה שהולך לקרות‎
‎.‎אם יראו אותך פתאום עם כיפה‎

643
00:34:29,760 --> 00:34:33,080
‎.‎וזה לא קורה‎
‎.‎וזה לא קורה‎ .‎וזה לא קורה‎-‎

644
00:34:33,160 --> 00:34:35,880
‎.‎השד לא כזה נורא‎ ,‎וואלה‎
‎,‎נקודה חשובה לדעת‎ ,‎סתם‎-‎

645
00:34:35,960 --> 00:34:37,920
‎,‎שהרבה פעמים הפחדים שלנו‎
‎,‎אנחנו מדמיינים אותם‎

646
00:34:38,000 --> 00:34:40,520
‎ובסופו של דבר‎
‎...‎תבדקו כמה זמן בזבזתם בחיים שלכם‎

647
00:34:40,600 --> 00:34:43,920
‎,‎על דאגות שבכלל לא קרו‎- .‎המון‎
‎.‎חרדות שבכלל לא התגשמו‎

648
00:34:44,000 --> 00:34:45,320
‎.‎כן‎ ,‎הלאה‎ ?‎אוקיי‎

649
00:34:46,120 --> 00:34:52,040
‎וכשאתה רואה שהצעד שעשית‎
‎,‎לא כזה היסטרי והוא לא כזה הרה גורל‎

650
00:34:52,600 --> 00:34:57,680
‎אז זה נותן לך מוטיבציה לעשות‎
‎.‎מדהים‎- ...‎עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד‎

651
00:34:57,760 --> 00:35:00,560
‎.‎עד שאתה מרגיש שאתה כבר על הכביש‎
‎.‎יפה מאוד‎-‎

652
00:35:00,640 --> 00:35:02,400
‎.‎אבר כיונה‎‎
‎.‎בבקשה‎- .‎אבר כיונה‎-‎

653
00:35:02,960 --> 00:35:06,600
‎זה שיר שנכתב‎ ,‎אגב‎
‎‎המדרגות‎‎ במסגרת של להקת‎

654
00:35:06,840 --> 00:35:10,240
‎.‎ובהופעות אני מבצע אותו‎
‎.‎מקסים‎ ,‎מקסים‎-‎

655
00:35:10,720 --> 00:35:13,560
‎,‎כל אחד מאיתנו‎ ,‎אז באמת‎
‎,‎עד שאילן מתארגן‎

656
00:35:13,640 --> 00:35:17,040
‎לדעת שכל אחד מאיתנו אולי‎
‎,‎היה רוצה לעשות איזשהו צעד‎

657
00:35:17,120 --> 00:35:20,760
‎,‎‎מה יגידו‎‎ו‎ ,‎לא משנה באיזה תחום‎
‎...‎יצחקו עליי ויגידו לי‎ ,‎אתה יודע‎‎ו‎

658
00:35:21,480 --> 00:35:26,400
‎אז אני חושב שאנשים משפיעים עליך‎
‎.‎עד הרגע שאתה בטוח שזה מה שאתה רוצה‎

659
00:35:26,480 --> 00:35:28,880
‎,‎זאת אומרת‎
‎,‎ברגע שאנשים רואים אדם החלטי‎

660
00:35:28,960 --> 00:35:31,760
‎אני חושב‎ ,‎‎אני החלטתי‎ ,‎אוקיי‎‎
‎.‎שאנשים מאוד מעריכים את זה אפילו‎

661
00:35:31,840 --> 00:35:34,480
‎,‎זה לא משנה מה תבחר לשנות‎
‎,‎מה שנקרא‎ ,‎אבל כל עוד שאתה לפלף‎

662
00:35:34,560 --> 00:35:35,760
‎.‎זה כמו ילדים קטנים‎
‎,‎אני רואה את זה על ילדים‎

663
00:35:35,840 --> 00:35:38,280
‎,‎נגיד שאיזה ילד מבקש משהו מאימא‎
‎,‎‎אני רוצה שוקולד‎ ,‎אימא‎‎

664
00:35:38,400 --> 00:35:39,560
‎.‎לא‎‎ ,‎והאימא אומרת‎

665
00:35:39,640 --> 00:35:40,960
‎.‎אני רוצה שוקולד‎ ,‎אימא‎‎
‎!‎לא‎‎

666
00:35:41,560 --> 00:35:42,440
‎!‎לא‎‎

667
00:35:42,520 --> 00:35:43,640
‎.‎תינוקת‎ ,‎קחי‎ ,‎טוב‎‎

668
00:35:43,760 --> 00:35:46,360
‎הילדה קולטת‎ ,‎בסופו של דבר‎ ,‎זאת אומרת‎
‎.‎מתי היא יכולה לשבור את אימא ומתי לא‎

669
00:35:46,440 --> 00:35:50,080
‎,‎לא אז לא‎ ,‎ברגע שאימא מחליטה‎
‎,‎כן זה כן‎ ,‎או להבדיל‎

670
00:35:50,200 --> 00:35:53,360
‎,‎אז אתה פותח אבר כיונה‎
‎,‎‎ואעופה ואשכונה‎‎

671
00:35:53,840 --> 00:35:55,360
‎.‎בכבוד‎ .‎כמעט אומנה‎

672
00:40:06,400 --> 00:40:09,040
‎.‎מקסים‎ ,‎מקסים‎ ,‎מקסים‎
‎.‎תודה רבה‎ ,‎אילן‎ ,‎תודה רבה‎- .‎תודה רבה‎-‎

673
00:40:10,880 --> 00:40:14,080
‎.‎קהל מהמם‎- .‎שב‎ ,‎תשב‎ ,‎בוא‎
‎.‎ממש‎- .‎הם מדהימים‎ ?‎נכון‎-‎

674
00:40:14,400 --> 00:40:18,320
‎.‎קהל נהדר‎ ,‎ממש‎ ,‎תודה רבה לכם‎
‎.‎סתם‎ .‎תבוא פעם הבאה גם כן‎-‎

675
00:40:20,440 --> 00:40:22,320
‎,‎אז ככה‎ ?‎איפה היינו‎ ,‎טוב‎

676
00:40:22,400 --> 00:40:25,320
‎,‎למעשה‎ ,‎אמרנו שיש לנו‎
‎.‎שני טיפים שעברנו כבר‎

677
00:40:25,400 --> 00:40:29,640
‎?‎בסדר‎ ,‎אמרנו ששאיפה לשלמות מסוכנת‎
‎,‎בואו נסתפק במספיק טוב‎ ,‎אמרנו‎

678
00:40:30,080 --> 00:40:34,800
‎.‎בואו נעשה לעצמנו דדליין‎
‎...‎אמרנו ש‎ ,‎דבר שני‎

679
00:40:35,960 --> 00:40:39,400
‎,‎אל תתקעו בעבר‎
‎,‎לא יותר לשקוע בעתיד‎

680
00:40:40,240 --> 00:40:41,840
‎...‎בשביל זה אנחנו‎

681
00:40:42,160 --> 00:40:45,000
‎,‎כדי לעשות את זה‎
‎.‎אז אנחנו נלמד עכשיו עוד משהו‎

682
00:40:45,720 --> 00:40:47,640
‎אמרנו שאני צריך לדעת‎
‎,‎את הגבולות שלי‎

683
00:40:47,720 --> 00:40:49,840
‎,‎מה אני לא מסוגל‎ ,‎מה אני מסוגל‎
‎,‎מה אני לא יכול‎ ,‎מה אני יכול‎

684
00:40:49,920 --> 00:40:53,000
‎,‎ואני יכול להביא סוס עד השתייה‎
‎.‎אבל לא להכריח אותו לשתות‎

685
00:40:53,560 --> 00:40:57,240
‎אז הנקודה הזאת‎
‎...‎מכיוון ש‎ ,‎היא נקודה חשובה מבחינתי‎

686
00:40:57,920 --> 00:40:59,360
‎.‎כולנו מתמודדים‎

687
00:40:59,920 --> 00:41:01,320
‎,‎והטיפ השלישי‎

688
00:41:01,480 --> 00:41:04,560
‎ההרגל השלישי‎ ,‎נקרא לזה‎
‎,‎שאותם אנשים שלא מאושרים עושים‎

689
00:41:04,920 --> 00:41:06,760
‎הם משווים את עצמם‎
‎.‎כל הזמן לאחרים‎

690
00:41:07,160 --> 00:41:08,280
‎.‎תבדקו את זה‎

691
00:41:08,400 --> 00:41:10,760
‎.‎כל הזמן משווים את עצמם לאחרים‎

692
00:41:11,200 --> 00:41:13,000
‎ברגע שאני משווה‎
‎...‎אני‎ ,‎את עצמי לאחרים‎

693
00:41:13,800 --> 00:41:16,880
‎‎אפסיד‎‎ אין מצב שאני לא‎
‎.‎אין מצב‎ ,‎מדי פעם‎

694
00:41:16,960 --> 00:41:19,920
‎ואז אני מרגיש שאני שם לעצמי‎
‎,‎איזשהו רף שהוא לא מציאותי בכלל‎

695
00:41:20,360 --> 00:41:22,720
‎ואז אני יורד על עצמי‎
‎,‎ומשפיל את עצמי ומרגיש שאני לא בסדר‎

696
00:41:22,800 --> 00:41:25,960
‎‎תראה איך אנשים אחרים מצליחים‎‎ו‎
‎.‎כן הולך להם בחיים‎ ,‎איך אנשים אחרים‎‎ו‎

697
00:41:26,560 --> 00:41:30,320
‎.‎מספרים שפעם אחת בהודו היה נגר‎

698
00:41:31,200 --> 00:41:34,520
‎,‎הוא סוגר את הנגרייה בלילה‎
‎.‎ובלילה נכנס נחש קוברה‎

699
00:41:36,160 --> 00:41:38,600
‎,‎נחש קוברה רעב‎
‎.‎מסוכסך עם עצמו קצת‎

700
00:41:39,120 --> 00:41:43,160
‎,‎נכנס פנימה‎
‎.‎והנגר שכח על הרצפה פטיש‎

701
00:41:44,120 --> 00:41:46,720
‎,‎פטיש כזה שחולץ מסמרים‎
‎...‎עם ה‎ ?‎אתה מכיר את זה‎

702
00:41:46,800 --> 00:41:49,440
‎,‎בצד השני‎ ,‎שלמעלה שם‎
‎...‎יש את ה‎

703
00:41:50,000 --> 00:41:52,200
‎...‎שני כאלה‎
‎.‎פלנק‎ ,‎כן‎- .‎פלנק‎-‎

704
00:41:52,320 --> 00:41:53,520
‎?‎פלנק קוראים לזה‎ ,‎אוקיי‎

705
00:41:54,400 --> 00:41:56,280
‎,‎זה היה שכוב על הרצפה‎
‎,‎אתה יודע‎ ,‎והנחש נכנס‎

706
00:41:56,360 --> 00:41:58,440
‎,‎ופתאום‎
‎,‎זה חושך‎ ,‎הוא לא שם לב‎

707
00:41:58,720 --> 00:42:01,600
‎אז משני החיצים האלה‎
‎.‎הוא נחתך בצד‎

708
00:42:03,320 --> 00:42:05,640
‎,‎אתה יודע‎ ,‎אז מרוב עצבים‎
‎‎?‎מי עשה לי את זה‎‎

709
00:42:06,080 --> 00:42:07,400
‎.‎אתה רואה את הנחש מתרומם‎

710
00:42:08,600 --> 00:42:09,880
‎...‎זה קוברה כזה‎ ,‎עכשיו‎

711
00:42:10,800 --> 00:42:12,480
‎...‎מתנפח כולו ובא להכיש ו‎

712
00:42:12,920 --> 00:42:14,320
‎.‎מכיש את הפטיש‎

713
00:42:14,400 --> 00:42:16,280
‎.‎שובר את השן‎ ,‎‎אחח‎ ,‎אחח‎‎

714
00:42:16,960 --> 00:42:19,640
‎,‎אז יורד לו דם מהפה ופה הוא שרוט‎

715
00:42:19,960 --> 00:42:22,120
‎,‎אבל הוא החליט‎
‎!‎אני לא אוותר לו‎ ,‎אני נוקם בו‎‎

716
00:42:22,480 --> 00:42:26,680
‎אז הוא מתלפף‎
‎...‎סביב הפטיש וחונק אותו‎

717
00:42:27,440 --> 00:42:30,160
‎,‎אבל ככה הוא מצא את מותו‎
‎.‎כן‎ ,‎אותו נחש‎

718
00:42:31,240 --> 00:42:33,480
‎,‎הנגר מגיע בבוקר‎
‎...‎אז הוא רואה את ה‎

719
00:42:34,160 --> 00:42:35,320
‎.‎את הנחש מת‎

720
00:42:36,640 --> 00:42:38,120
‎.‎הרבה פעמים אנשים פוגעים בנו‎

721
00:42:38,280 --> 00:42:42,560
‎.‎אני לא חושב שמרוע לב בהכרח‎
‎כל אחד מאיתנו‎ ,‎אתה יודע‎

722
00:42:43,240 --> 00:42:46,440
‎,‎עשו לו‎ ,‎מרגיש שאולי פגעו בו‎
‎.‎כל אחד מרגיש שהוא צודק‎

723
00:42:46,720 --> 00:42:50,040
‎,‎ואנשים שפוגעים בנו‎
‎,‎אז הם מורידים אותנו בשלב מסוים‎

724
00:42:50,120 --> 00:42:51,880
‎ואף אחד לא רוצה‎
‎.‎להרגיש שמורידים אותו‎

725
00:42:52,120 --> 00:42:54,440
‎,‎אוקיי‎‎ ,‎אז אנחנו אומרים‎
‎!‎אני אחזיר לו‎ ,‎אני אראה לו מה זה‎

726
00:42:55,200 --> 00:42:58,680
‎,‎ואז היחיד שבאמת נפגע‎
‎.‎אנחנו‎ זה‎ ,‎לפי דעתי‎

727
00:42:59,960 --> 00:43:01,280
‎...‎אני זוכר ש‎

728
00:43:01,680 --> 00:43:03,200
‎.‎אני מדי פעם נותן הרצאות בכלא‎

729
00:43:03,600 --> 00:43:05,520
‎,‎כן‎ ,‎אתה יודע‎
...שיהיו קשרים וזה

730
00:43:05,600 --> 00:43:06,960
‎.‎סתם‎‎

731
00:43:07,120 --> 00:43:08,920
‎.‎אתה יודע‎ ,‎לשם שמיים‎ ,‎כמובן‎ ,‎לא‎

732
00:43:10,080 --> 00:43:12,560
‎,‎אז אני מדי פעם מגיע לבתי כלא ככה‎

733
00:43:13,760 --> 00:43:17,120
‎.‎ויש לי הרבה סיפורים מהכלא‎
‎.‎אני פוגש אנשים מדהימים‎ ,‎באמת‎

734
00:43:17,320 --> 00:43:20,200
‎,‎עוד פעם‎
‎‎?‎הרב‎ ,‎אלה האנשים שאתה פוגש‎‎

735
00:43:21,200 --> 00:43:22,880
‎אני חושב‎ ,‎כן‎
‎,‎שכל אחד מאיתנו עושה טעויות‎

736
00:43:22,960 --> 00:43:25,280
‎ויש כאלה שתפסו אותם‎
‎,‎מה שנקרא‎ ,‎ויש כאלה שעדיין לו‎

737
00:43:25,880 --> 00:43:31,160
‎,‎במקומות האלה‎ ,‎אבל דווקא אני חושב‎
‎...‎פתאום‎ ,‎אתה‎ ,‎נקרא להם‎ ,‎הכי נמוכים‎

738
00:43:31,440 --> 00:43:32,760
‎.‎נפקח לך השכל‎

739
00:43:33,760 --> 00:43:36,320
‎...‎ואמר לי שם מישהו ש‎
‎.‎שני אנשים‎

740
00:43:36,520 --> 00:43:37,720
:‎אחד אמר לי‎

741
00:43:37,880 --> 00:43:39,360
‎,‎לפני שעשיתי מה שעשיתי‎ ,‎אתה יודע‎

742
00:43:40,320 --> 00:43:42,840
‎,‎הייתי כל כך מלא עצבים‎‎
‎,‎כל כך מלא עצבים‎

743
00:43:43,440 --> 00:43:46,040
‎,‎לא אכפת לי מה יקרה לי בכלל‎ ,‎שהחלטתי‎  ‎

744
00:43:46,480 --> 00:43:49,440
‎,‎אני מוכן לשלם את המחיר‎‎
‎.‎אבל אני אראה לו מה זה‎

745
00:43:50,000 --> 00:43:51,400
‎,‎היום שאני כבר בפנים‎‎ :‎והוא אמר‎

746
00:43:52,120 --> 00:43:53,840
‎,‎אני מה זה מצטער שעשיתי את זה‎‎

747
00:43:53,920 --> 00:43:55,280
‎,‎לא הוא שווה את זה‎‎

748
00:43:55,360 --> 00:43:56,760
‎,‎בטח לא החיים שלי‎‎

749
00:43:56,880 --> 00:44:00,760
‎,‎בטח לא כל האנשים שסובבים אותי‎‎
‎.‎במידה מסוימת‎ ,‎שנכנסו יחד איתי לכלא‎

750
00:44:01,480 --> 00:44:02,520
‎.‎הייתה לי הרצאה ביום חמישי‎

751
00:44:02,600 --> 00:44:05,440
:‎אומר לי‎ ,‎ניגש אליי מישהו‎
‎,‎קונג‎-‎אני הייתי בהונג‎ ,‎הרב‎‎

752
00:44:06,040 --> 00:44:07,680
‎,‎אתה יודע‎ ,‎איש עסקים‎‎
‎,‎עשיתי כל מיני דברים‎

753
00:44:07,760 --> 00:44:09,080
‎,‎ומישהו שם עקץ אותי‎‎

754
00:44:09,680 --> 00:44:12,200
‎,‎והחלטתי שזהו‎‎
‎.‎שורף אותו‎ ,‎אני שורף אותו‎

755
00:44:12,320 --> 00:44:15,200
הוא אמר: ישבתי בבית חב"ד
‎...‎מתוסכל עם עצמי באמת‎

756
00:44:16,200 --> 00:44:18,640
:ניגש אליי השליח חב"ד ואומר לי
‎?‎מה קרה‎ ?‎מה קרה לך‎‎

757
00:44:18,720 --> 00:44:21,200
‎...‎אני רואה שאתה קצת‎‎
‎,‎מישהו עשה לי משהו‎ ,‎לא יודע‎‎

758
00:44:21,800 --> 00:44:23,600
‎,‎אני אומר לך‎ ,‎הרב‎‎
‎...‎אני הולך לעשות לו‎

759
00:44:24,240 --> 00:44:25,400
‎...‎אני‎ ,‎עזוב אותי‎‎

760
00:44:25,480 --> 00:44:28,000
‎,‎אולי אנחנו לא נתראה יותר בגלל זה‎‎
‎.‎אבל זה שווה לי את זה‎

761
00:44:28,920 --> 00:44:31,920
:‎ואז אמר לו הרב‎
‎,‎שהוא בעצם פסוק‎ ,‎אני נותן לך משפט אחד‎‎

762
00:44:32,320 --> 00:44:34,240
‎?‎בסדר‎ ,‎קח אותו לחיים‎‎
‎.‎קח אותו לחיים‎

763
00:44:34,880 --> 00:44:36,360
‎,‎הפסוק הולך ככה‎‎ :‎ואמר לו‎

764
00:44:36,440 --> 00:44:39,600
‎."‎והמשכיל בעת ההיא יידום"

765
00:44:40,320 --> 00:44:43,560
‎.‎"והמשכיל בעת ההיא יידום‎‎"

766
00:44:44,520 --> 00:44:47,040
‎...‎בסדר‎ ,‎בסדר‎‎ :‎הוא אמר‎
‎,‎אבל חשבתי על זה אחרי זה‎

767
00:44:47,600 --> 00:44:50,320
‎מאותו רגע זה הפך להיות‎
‎.‎מעין מוטו בחיים שלי‎

768
00:44:50,400 --> 00:44:52,320
‎.‎"והמשכיל בעת ההיא יידום‎"‎

769
00:44:52,760 --> 00:44:55,120
‎,‎לא שווה לי להגיד‎ ,‎שווה לי להגיד‎ ,‎תחשוב‎
‎.‎לא שווה לי לענות‎ ,‎שווה לי לענות‎

770
00:44:55,200 --> 00:44:59,160
‎,‎אל תשווה את עצמך לאחרים‎ ,‎עזוב‎
‎.‎עזוב אותם‎ ,‎עזוב אותם‎ ,‎עזוב אחרים‎

771
00:44:59,560 --> 00:45:00,960
‎.‎כל אחד עם החיים שלו‎

772
00:45:01,520 --> 00:45:04,640
‎ואדם שני בכלא שאמר לי משפט‎
‎,‎עד היום‎ ,‎שככה הדהד לי‎

773
00:45:05,200 --> 00:45:07,160
‎זה מישהו שהכרתי אותו‎
‎.‎לפני שהוא נכנס לכלא‎

774
00:45:08,320 --> 00:45:10,080
‎,‎ואני פוגש אותו בכלא‎
‎...‎ו‎ ,‎אתה יודע‎

775
00:45:10,160 --> 00:45:12,560
‎,‎וואו‎ ,‎הרב‎ ,‎שלום‎‎
‎‎?‎מה אתה עושה פה‎ ?‎מה העניינים‎

776
00:45:14,640 --> 00:45:15,680
‎.‎כן‎

777
00:45:16,240 --> 00:45:17,280
:‎אחד אמר לי‎ ,‎לא‎ .‎כן‎

778
00:45:17,360 --> 00:45:19,800
‎,‎כשהייתי מחוץ לכלא‎ ,‎תשמע‎‎
‎,‎אף אחד לא ספר אותי‎

779
00:45:20,000 --> 00:45:21,360
‎.‎פה סופרים אותי ארבע פעמים ביום‎‎

780
00:45:21,440 --> 00:45:23,360
‎,‎סתם‎ ,‎כאילו‎
‎.‎אתה יודע‎ ,‎יש פה צדדים חיוביים גם‎

781
00:45:24,040 --> 00:45:26,400
:‎אחד אמר לי‎ ,‎הייתי בכלא רימונים‎
‎‎?‎אה‎ ,‎אתה פנגר‎ ,‎אה‎‎

782
00:45:26,480 --> 00:45:28,040
‎,‎יש לי את כל הדיסקים שלך‎‎ :‎אמר לי‎

783
00:45:28,120 --> 00:45:29,720
‎,‎האוטו‎ ,‎גם את המערכת‎‎
‎.‎אני דפקתי לך הכול‎

784
00:45:29,800 --> 00:45:32,120
‎...‎אבל‎ ,‎חס ושלום‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎

785
00:45:32,920 --> 00:45:34,160
‎,‎תראה‎‎ :‎אז הוא אמר לי‎

786
00:45:34,520 --> 00:45:36,160
‎,‎הוא אמר‎ ,‎‎לפני שנכנסתי לכלא‎‎

787
00:45:36,720 --> 00:45:39,400
‎הייתי מוכן לשלם את כל‎‎
‎,‎הוא אמר‎ ,‎‎הכסף שבעולם‎

788
00:45:39,880 --> 00:45:42,360
‎.‎רק לא להיכנס לפה‎‎
‎,‎הוא איש עסקים דווקא‎ ,‎אתה יודע‎

789
00:45:42,440 --> 00:45:43,760
‎...‎אבל‎ ,‎צווארון לבן כזה‎

790
00:45:44,280 --> 00:45:46,920
.‎לקחתי עורכי דין במיליונים‎‎ :‎הוא אמר‎

791
00:45:47,080 --> 00:45:49,600
‎,‎הוא אמר‎ ,‎‎לפני שנכנסתי‎‎
‎הייתי מוכן לשלם‎‎

792
00:45:49,680 --> 00:45:52,520
‎,‎את כל הכסף שבעולם‎‎
‎.‎רק לא להיכנס לפה‎

793
00:45:52,960 --> 00:45:56,840
‎,‎כשאני כבר שנתיים פה‎ ,‎היום‎‎ :‎הוא אמר לי‎
‎,‎עד הסוף‎ ‎אבל תקשיב‎ ,‎זה יישמע לך מצחיק‎

794
00:45:57,360 --> 00:46:02,480
‎אני לא מוכן בעד שום כסף שבעולם‎‎
‎.‎למכור את מה שקיבלתי פה‎

795
00:46:02,960 --> 00:46:06,080
‎,‎‎לא שאני ממליץ למישהו לבוא לפה‎‎
‎,‎פה נפקחו לי העיניים‎‎ ,‎אבל הוא אמר‎

796
00:46:06,160 --> 00:46:08,560
‎,‎פה התחלתי להעריך את אשתי‎‎
‎,‎את החיים שלי‎ ,‎את הילדים שלי‎

797
00:46:08,640 --> 00:46:10,280
‎.‎את מה שהיה לי בעבר‎‎

798
00:46:10,720 --> 00:46:12,840
‎,‎אל תשוו את עצמכם לאחרים‎

799
00:46:13,080 --> 00:46:15,240
‎,‎ואם אתם רוצים להשוות‎
‎:‎שני דברים‎

800
00:46:15,520 --> 00:46:18,200
‎.‎תשוו את עצמכם לעצמכם‎

801
00:46:18,960 --> 00:46:22,040
‎,‎פנגר‎ ,‎בוא נראה‎
‎,‎האם השתפרת‎ ,‎האם גדלת בשנה‎

802
00:46:22,480 --> 00:46:24,320
‎,‎בוא נראה איפה היית עד היום‎
‎,‎איפה אתה נמצא היום‎

803
00:46:24,400 --> 00:46:28,360
‎,‎איפה אתה נמצא עכשיו‎
‎.‎אי אפשר תמיד לנצח‎ ,‎ותזכרו‎

804
00:46:28,480 --> 00:46:29,680
‎.‎אי אפשר תמיד לנצח‎

805
00:46:30,800 --> 00:46:34,320
‎,‎ואז אני רוצה לשאול את עצמי‎
‎?‎מה אני יכול ללמוד מזה‎ ,‎אם נכשלתי‎

806
00:46:34,880 --> 00:46:36,680
"‎‎?‎למה זה קרה לי‎ ,‎לא‎"‎ במקום‎

807
00:46:37,000 --> 00:46:38,360
‎‎?‎למה זה קרה לי‎‎

808
00:46:38,680 --> 00:46:40,320
‎,‎מה אני יכול ללמוד מהשיעור הזה‎

809
00:46:40,440 --> 00:46:43,400
‎,‎איך אני יכול להתקדם קדימה‎
‎?‎להיות טוב יותר לעצמי‎

810
00:46:43,920 --> 00:46:45,200
‎,‎יש איזשהו פיוט‎

811
00:46:46,280 --> 00:46:48,400
‎.‎פה אני אצטרך אתכם‎ ...‎ש‎

812
00:46:48,760 --> 00:46:51,600
‎?‎אוקיי‎ ,‎למה אני סגנון גפילטע פיש‎

813
00:46:52,520 --> 00:46:54,840
:‎מישהו אמר לי‎
‎‎?‎אתה אשכנזי‎ ,‎פנגר‎‎

814
00:46:55,680 --> 00:46:57,560
?אמרתי לכם את זה פעם
הוא אמר לי: פנגר, אל תיפגע

815
00:46:57,640 --> 00:46:59,600
‎,‎‎אבל אם אין תימנים‎‎
‎,‎חנון‎'‎אין ג‎‎ ,‎הוא אומר לי‎

816
00:46:59,960 --> 00:47:01,160
‎,‎אין מופלטות‎ ,‎אם אין מרוקאים‎‎

817
00:47:01,280 --> 00:47:03,160
‎,‎אין קוסקוס‎ ,‎אם אין תוניסאים‎‎
‎,‎אין קובה‎ ,‎אם אין עיראקים‎

818
00:47:03,240 --> 00:47:05,000
‎,‎אם אין אשכנזים‎‎
‎.‎אין דבר‎

819
00:47:05,360 --> 00:47:06,920
‎?‎למה‎ ,‎אה‎ ,‎אה‎

820
00:47:07,000 --> 00:47:08,440
‎?‎אין גפילטע פיכס‎

821
00:47:09,080 --> 00:47:10,280
‎.‎יש כמה דברים‎

822
00:47:10,840 --> 00:47:12,440
‎.‎אז עכשיו אנחנו נשמע פיוט‎

823
00:47:12,920 --> 00:47:14,520
‎...‎פיוט שהוא‎

824
00:47:14,760 --> 00:47:18,880
‎,‎‎עוזרני אל חי‎‎ פיוט שנקרא‎
‎.‎בטח רובם מכירים אותו‎

825
00:47:19,680 --> 00:47:22,240
‎.‎כתב את הפיוט רבי רפאל ענתבי‎

826
00:47:23,000 --> 00:47:27,640
‎.‎והוא בלחן מזרחי‎
‎.‎לא ידוע שם המלחין‎- .‎בוא נשמע‎ ,‎אוקיי‎-‎

827
00:47:28,040 --> 00:47:30,240
‎.‎טוב‎
‎...‎מוזמנים‎ ,‎וכמובן‎ ?‎אוקיי‎-‎

828
00:47:30,320 --> 00:47:32,440
‎?‎אפשר להזמין אותם להצטרף‎
‎.‎להפך‎ ,‎להפך‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎-‎

829
00:47:32,800 --> 00:47:34,600
‎.‎אתם חייבים להצטרף‎
‎...‎כשאני עושה לכם ככה‎

830
00:47:35,000 --> 00:47:36,880
‎,‎"קלי‎ ,‎קלי‎"‎ אתם עושים‎

831
00:47:37,080 --> 00:47:38,440
‎...‎אבל עם הזה‎ ?‎בסדר‎

832
00:47:38,760 --> 00:47:41,239
‎.‎עם הצעיף‎-‎ ?‎בסדר‎
...‎עם הצעיף‎-‎

833
00:47:42,000 --> 00:47:43,320
‎?‎בסדר‎ ,‎כזה דבר‎

834
00:47:44,160 --> 00:47:45,240
‎.‎בכבוד‎

835
00:47:45,880 --> 00:47:50,360
‎,‎אילן דמרי‎
"‎...‎עזרני אל חי"‎‎

836
00:48:53,160 --> 00:48:54,160
‎!‎כולם‎

837
00:50:00,760 --> 00:50:01,760
‎!‎כולם‎

838
00:51:56,160 --> 00:51:58,320
‎.‎מקסים‎
‎.‎תודה רבה‎-‎

839
00:51:58,400 --> 00:52:01,720
‎.‎מדהים‎ ,‎מדהים‎ ,‎מדהים‎
‎.‎בוא תעלה חזרה‎ ,‎טוב‎

840
00:52:02,880 --> 00:52:03,960
‎...‎עכשיו‎

841
00:52:05,480 --> 00:52:09,200
‎.‎נשאר לנו עוד טיפ אחד‎ ,‎טוב‎

842
00:52:10,720 --> 00:52:14,800
‎טיפ אחד שבעצם‎
‎?‎מה‎ ,‎האנשים הלא מאושרים עושים‎

843
00:52:15,000 --> 00:52:16,200
‎?‎מה הם עושים‎

844
00:52:16,400 --> 00:52:19,680
‎,‎נקרא לזה‎
‎.‎מסבכים את החיים‎

845
00:52:20,920 --> 00:52:22,480
‎,‎החיים הם לפעמים פשוטים‎

846
00:52:22,640 --> 00:52:24,920
‎.‎אנחנו אלופים בסיבוכם‎ ‎לפעמים‎

847
00:52:26,840 --> 00:52:29,160
‎עכשיו אני רוצה לקחת אתכם‎
‎?‎בסדר‎ ,‎קצת למחוזות אחרים‎

848
00:52:29,680 --> 00:52:31,440
‎.‎אני אקח אתכם לעולם אחר עכשיו‎

849
00:52:33,280 --> 00:52:36,720
‎סיפור שאני שמעתי‎
‎.‎ב‎"‎כשהייתי בארה‎ ,‎לפני מספר שנים‎

850
00:52:38,920 --> 00:52:40,960
‎סיפור של ילד‎

851
00:52:42,680 --> 00:52:45,880
‎.‎שקיבל את המחלה הנוראית בדם‎

852
00:52:48,440 --> 00:52:52,400
‎...‎ואת השיר הזה אני רוצה ל‎
‎.‎לסיפור הזה אני רוצה להוסיף שיר‎

853
00:52:54,000 --> 00:52:55,680
‎.‎אולי חלקכם מכיר את השיר הזה‎

854
00:52:56,920 --> 00:52:58,480
‎,‎אני אזמזם אותו‎
‎...‎הוא הולך‎

855
00:53:13,520 --> 00:53:15,880
‎,‎השיר הזה הולך‎
‎,'‎ממעמקים קראתיך ה‎"‎

856
00:53:17,160 --> 00:53:21,040
"‎...‎שמעה בקולי‎ ,'‎ה‎"‎

857
00:53:23,400 --> 00:53:26,000
‎כי הסיפור הזה‎
‎.‎הוא סיפור שלא קל לספר אותו‎

858
00:53:27,600 --> 00:53:29,720
‎,‎הסיפור הזה על ילד בן חמש‎

859
00:53:30,120 --> 00:53:36,000
‎,‎ילד קטן‎
‎.‎ב‎‎"שמקבל את המחלה הנוראית בארה‎

860
00:53:37,040 --> 00:53:40,160
‎אימא שלו פונה לעמותה‎
‎,‎‎"משאלת לב"‎‎ שנקראת‎

861
00:53:41,680 --> 00:53:46,480
‎עמותה שבעצם באה‎
‎...‎לנסות להגשים מעין חלום אחרון ל‎

862
00:53:47,360 --> 00:53:50,680
‎.‎ילדים שכנראה לא יספיקו להתבגר‎

863
00:53:53,360 --> 00:53:56,120
‎,‎האימא פונה לעמותה‎
‎יושבת איתו‎ ,‎והעמותה ניגשת לילד‎

864
00:53:56,240 --> 00:53:59,560
‎,‎בובסי‎‎ :‎ואומרת לו‎
‎?‎מה החלום שלך‎ ,‎חמוד שלי‎

865
00:54:00,760 --> 00:54:02,160
‎?‎מה היית רוצה לעשות בחיים‎‎

866
00:54:02,240 --> 00:54:04,920
‎,‎אם היית יכול להיות גדול עכשיו‎‎
‎‎?‎איפה היית רוצה להיות‎

867
00:54:06,520 --> 00:54:08,720
‎,‎והוא אומר להם‎
‎:‎אני רוצה שלושה דברים‎‎

868
00:54:10,200 --> 00:54:11,920
‎,‎אם אתם יכולים לעזור לי‎‎
‎,‎‎אני רוצה דבר ראשון‎

869
00:54:12,000 --> 00:54:13,480
‎.‎להיות בדיסנילנד‎‎ ,‎הוא אומר‎

870
00:54:13,920 --> 00:54:16,440
‎בחיים שלי אני לא הייתי בדיסנילנד‎‎
‎.‎וכנראה אני גם לא אהיה‎

871
00:54:17,280 --> 00:54:20,400
‎אז אם אתם יכולים לסדר לי‎‎
‎,‎פעם אחת להיות במקום הזה‎ ,‎פעם אחת‎

872
00:54:20,480 --> 00:54:23,240
‎,‎כי כל החברים שלי כבר היו‎‎
‎.‎אני רוצה גם להיות שמה‎

873
00:54:24,520 --> 00:54:27,840
‎,‎דבר שני‎‎
‎,‎אני רוצה לטוס בכדור פורח‎

874
00:54:27,920 --> 00:54:29,800
‎?‎מה זה כדור פורח‎‎
‎,‎אני רואה אנשים שטסים שם‎

875
00:54:29,880 --> 00:54:32,120
‎,‎זה נראה כזה מעניין‎‎
‎,‎בבקשה‎ ,‎אני רוצה כדור פורח‎

876
00:54:32,200 --> 00:54:33,520
‎,‎תסדרו לי כדור פורח‎‎

877
00:54:34,200 --> 00:54:35,840
‎,‎והדבר האחרון‎‎

878
00:54:36,720 --> 00:54:39,320
,אם הייתי גדול, הייתי רוצה להיות כבאי

879
00:54:40,760 --> 00:54:41,465
‎,‎הייתי רוצה להיות לוחם אש‎‎

880
00:54:41,474 --> 00:54:42,805
‎...‎תעזרו לי בזה‎ ,‎בבקשה‎

881
00:55:17,520 --> 00:55:19,080
‎...‎אז העמותה סידרה לו‎

882
00:55:19,160 --> 00:55:21,160
‎,‎זה שטויות‎ ,‎פארק‎-‎את הלונה‎
‎.‎יש להם חוזה שמה‎

883
00:55:22,920 --> 00:55:27,240
‎,‎את הכדור הפורח‎
‎,‎ב‎‎"סידרו לו את זה בארה‎ ,‎אין שום בעיה‎

884
00:55:27,600 --> 00:55:30,040
‎,‎ולגבי מכבי האש‎

885
00:55:31,000 --> 00:55:33,080
:‎הם אמרו לאימא‎
‎,‎הקרובה‎ ,‎דברי עם התחנה פה

886
00:55:33,160 --> 00:55:36,320
‎,‎‎תגידי להם שאת רוצה שייקחו אותו‎‎
‎,‎של פעילות‎ ,‎אתה יודע‎ ,‎יום כזה‎

887
00:55:36,400 --> 00:55:39,600
‎,‎שיראו לו מה זאת הכבאית‎
‎.‎מה אפשר לעשות איתה‎

888
00:55:41,040 --> 00:55:42,400
‎.‎והאימא מתקשרת‎

889
00:55:43,240 --> 00:55:46,440
‎עונה לה מפקד התחנה והיא מסבירה לו‎
‎.‎בדיוק את הרצונות של בובסי הקטן‎

890
00:55:46,520 --> 00:55:48,800
‎:‎והוא אומר לה‎
‎?‎מה השאלה‎ ?‎מה השאלה‎‎

891
00:55:49,480 --> 00:55:52,680
‎,‎אבל פה‎ ,‎אני לא יודע אם את יודעת‎‎
‎,‎איפה שאנחנו נמצאים‎‎ ,‎אריזונה‎ ,‎בפניקס‎

892
00:55:53,560 --> 00:55:55,800
‎,‎גם נמצא המפעל של הביגוד שלנו‎‎

893
00:55:56,360 --> 00:56:00,120
‎,‎תגידי לי מה המידות של הבגדים שלו‎‎
‎,‎מידת הנעליים‎ ,‎היקף הראש‎

894
00:56:00,480 --> 00:56:03,360
‎,‎אנחנו נתפור לו מדים משלו‎‎
‎!‎הוא יבוא ממש אחד משלנו‎

895
00:56:04,120 --> 00:56:05,720
‎,‎אחרי שבועיים זה קרה‎

896
00:56:06,240 --> 00:56:07,840
‎תפרו לו מדים‎

897
00:56:08,280 --> 00:56:09,960
‎והוא בא איתם ליום שלם‎

898
00:56:10,360 --> 00:56:12,480
‎חוויות ונסיעות‎ ,‎אתה יודע‎ ,‎של‎

899
00:56:12,560 --> 00:56:15,280
‎וחילוצים קטנים‎
‎.‎שהוא יכול להיות חלק מהם‎

900
00:56:15,480 --> 00:56:19,320
‎,‎הילד היה בעננים‎ ,‎והילד היה בעננים‎
‎.‎זה היה היום הכי מאושר בחייו‎

901
00:56:51,680 --> 00:56:53,560
‎.‎המצב התחיל להידרדר‎ ,‎אחרי חודשיים‎

902
00:56:54,840 --> 00:56:56,920
‎בובסי ממש לא הרגיש טוב‎
‎,‎ואושפז בבית חולים‎

903
00:56:57,000 --> 00:56:58,760
‎.‎והרופאים אמרו לאימא שזהו‎

904
00:56:59,440 --> 00:57:01,440
‎.‎להיפרד‎ ,‎חברים‎ ,‎תזמיני משפחה‎

905
00:57:02,920 --> 00:57:05,560
‎והיא חשבה ישר‎
‎,‎על המפקד של תחנת הכיבוי‎

906
00:57:06,800 --> 00:57:08,320
‎.‎שבובסי מאוד נקשר אליו‎

907
00:57:09,680 --> 00:57:11,280
:‎היא התקשרה ואמרה לו‎
‎,‎בובסי לא מרגיש טוב‎ ,‎תקשיב‎‎

908
00:57:11,360 --> 00:57:14,280
‎שלושה לחיות אולי‎-‎יש לו עוד יומיים‎‎
‎,‎והוא היה מאוד רוצה להיפגש איתך‎

909
00:57:14,560 --> 00:57:16,320
?שייך שתבוא
?‎שייך שתגיד לו שלום‎

910
00:57:16,520 --> 00:57:17,800
‎?‎מה השאלה‎‎ :‎הוא אמר לה‎

911
00:57:18,160 --> 00:57:21,040
‎,‎אני עכשיו מגיע‎‎
‎.‎כל הצוות יגיע‎ ,‎ולא רק אני‎

912
00:57:22,160 --> 00:57:25,720
‎המפקד התקשר ‎
‎,‎תקשיב‎‎ :‎ואמר לו‎ ‎למנהל בית החולים‎

913
00:57:26,840 --> 00:57:29,840
‎אני הולך להגיע לבית החולים שלך‎‎
‎,‎עם צוות שלם‎ ,‎עם כבאית שלמה‎

914
00:57:29,920 --> 00:57:32,120
‎,‎עם הכול‎ ,‎קלקות‎'‎עם צ‎‎
‎,‎לא קרתה שריפה‎ ,‎אל תיבהל‎

915
00:57:32,520 --> 00:57:34,760
‎אנחנו באים לשמח פה ילד‎‎
‎,‎במחלקה האונקולוגית‎

916
00:57:35,400 --> 00:57:36,880
‎.‎בקומה השלישית אצלכם‎‎

917
00:57:38,000 --> 00:57:40,400
:‎אומר לו מנהל בית החולים‎
‎,‎אתה לא עושה לי את זה‎ ,‎תקשיב‎‎

918
00:57:40,560 --> 00:57:43,600
‎?‎אוקיי‎ ,‎זה בית חולים‎‎
‎.‎מספיק יש פה לחץ‎

919
00:57:44,080 --> 00:57:46,280
...‎יראו פתאום כבאית עם‎‎
‎,‎אוקיי‎ ,‎קלקות‎'‎צ‎ ,‎אתה יודע‎

920
00:57:46,360 --> 00:57:47,560
‎.‎בוא נמות וזהו‎‎

921
00:57:48,520 --> 00:57:50,800
‎,‎אל תדאג‎‎ :‎הוא אמר לו‎
‎,‎אנחנו לא נבוא דרך הכניסה הראשית‎

922
00:57:51,720 --> 00:57:53,560
‎.‎אנחנו נבוא בדרך שלנו הכבאים‎‎

923
00:57:54,240 --> 00:57:58,640
‎,‎הם הביאו את הכבאית‎
‎,‎החנו אותה ליד הבניין‎

924
00:57:59,800 --> 00:58:02,720
‎שיגרו את הסולם החשמלי‎
‎,‎לעבר הקומה השלישית‎

925
00:58:04,040 --> 00:58:08,240
‎ועל הסולם היו המפקד‎
‎.‎ושני קצינים שלו‎

926
00:58:08,680 --> 00:58:11,000
‎הם דופקים בחלון ובובסי רואה אותם‎
:‎הוא אמר‎ ,‎והם נכנסים פנימה‎

927
00:58:11,080 --> 00:58:12,560
‎‎?‎באתם לבקר אותי‎ ,‎וואו‎‎

928
00:58:13,040 --> 00:58:15,240
‎.‎כל הצוות‎ ,‎לא רק אנחנו‎ ,‎בטח‎‎ :‎אמרו לו‎

929
00:58:16,240 --> 00:58:18,240
‎.‎תראה אותם‎ ,‎בוא למטה‎ ,‎בוא‎‎

930
00:58:18,680 --> 00:58:20,440
:‎הוא שאל את אימא‎
‎‎?‎אני יכול לרדת למטה‎ ,‎אימא‎‎

931
00:58:20,880 --> 00:58:22,760
:‎אמרה לו אימא‎
‎.‎היא תעזור לך‎ ,‎אני אדבר עם האחות‎‎

932
00:58:22,840 --> 00:58:24,080
‎.‎הוא יורד למטה‎

933
00:58:24,160 --> 00:58:25,680
‎הוא יורד למטה והוא רואה‎
‎את הכבאית השלמה‎

934
00:58:25,760 --> 00:58:27,640
‎ושהם שינו את השם של הכבאית‎

935
00:58:27,920 --> 00:58:29,320
‎,‎‎"1‎-‎בי‎"‎ל‎

936
00:58:29,680 --> 00:58:31,280
‎.‎"בובסי האחד"‎‎

937
00:58:31,800 --> 00:58:33,120
‎.‎על השם שלו‎

938
00:58:33,560 --> 00:58:34,686
:‎למפקד‎ ,‎בובסי‎ ,‎ואמר לו‎

939
00:58:34,695 --> 00:58:37,473
‎‎?‎עכשיו אני כבאי אמיתי‎ ...‎עכשיו‎‎

940
00:58:38,160 --> 00:58:39,360
:‎אמר לו הכבאי‎

941
00:58:40,520 --> 00:58:41,960
.‎‎תסתכל עליי‎‎

942
00:58:42,400 --> 00:58:44,200
‎!‎הקשב‎‎ :אמר לכל הצוות שלו‎

943
00:58:44,680 --> 00:58:45,880
‎.‎כולם מצדיעים‎

944
00:58:46,560 --> 00:58:50,280
:‎אמרו לו‎
‎.‎אתה אחד מאיתנו לנצח‎ ,‎בובסי‎‎

945
00:58:51,760 --> 00:58:53,520
‎.‎אחרי יומיים הוא נפטר‎ ,‎לצערנו‎

946
00:58:54,040 --> 00:58:56,040
‎,‎את ההלוויה שלו ליוו חמש כבאיות‎

947
00:58:56,200 --> 00:58:58,240
‎והאימא אמרה בהספד‎
‎שהחודשיים האחרונים‎

948
00:58:58,320 --> 00:59:00,560
‎בדרך כלל הם החודשיים‎
‎,‎הכי כואבים‎ ,‎הכי קשים‎

949
00:59:01,080 --> 00:59:02,480
‎,‎אבל בגלל מה שהיה‎

950
00:59:03,040 --> 00:59:05,360
‎אלה היו החודשיים‎
‎,‎הכי משמעותיים בחיים שלו‎

951
00:59:06,000 --> 00:59:07,400
‎,‎אז אני רוצה להגיד תודה‎‎

952
00:59:07,720 --> 00:59:10,240
‎,‎תודה לכם ותודה להשם‎‎

953
00:59:11,040 --> 00:59:12,440
‎...‎תודה לדרך‎‎

954
01:00:20,585 --> 01:00:21,435
.תודה רבה

955
01:00:22,200 --> 01:00:23,200
‎.‎תודה‎ ,‎תודה‎

956
01:00:23,280 --> 01:00:24,600
‎,‎הייתי ממשיך‎
‎.‎סתם‎ ,‎טוב‎ .‎אבל לא משנה‎

957
01:00:24,680 --> 01:00:27,240
‎.‎היית צריך עוד סיבוב‎ ,‎למה‎
‎.‎אין לנו זמן‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

958
01:00:27,920 --> 01:00:31,640
‎.‎אני רוצה ממך עוד שיר אחד‎ ,‎אילן‎
‎...‎אני רוצה ממך עוד שיר אחד ש‎

959
01:00:32,600 --> 01:00:36,000
‎,‎הוא משהו שקט כזה‎ ,‎הוא גם פיוט‎
‎.‎כן‎- .‎משהו לנשמה‎

960
01:00:36,280 --> 01:00:38,480
‎,‎תסביר עליו קצת‎
‎?‎‎"שפל רוח‎"‎ מה זה‎

961
01:00:39,560 --> 01:00:42,360
‎...‎הוא שיר שמדבר‎ "‎שפל רוח‎‎"

962
01:00:42,480 --> 01:00:46,800
‎שרבי שלמה אבן גבירול כתב‎
‎.‎בתקופה ימי הביניים‎

963
01:00:49,480 --> 01:00:55,520
‎זה פיוט שנוהגים לשיר‎
‎,‎ביום השני של ראש השנה‎

964
01:00:56,680 --> 01:01:00,000
‎.‎כל הקהל‎
‎,‎לפני תקיעות שופר‎ ,‎אצלנו בבית הכנסת‎

965
01:01:00,680 --> 01:01:06,040
‎להכניס את העניין של הצניעות‎
‎,‎והענווה וההתבטלות בפני הבורא‎

966
01:01:06,480 --> 01:01:10,920
‎.‎והפיוט מדבר על הנקודה הזאת‎
‎.‎מדהים‎ ,‎מדהים‎-‎

967
01:01:11,160 --> 01:01:12,920
‎,‎‎שפל רוח‎‎ אז‎
‎.‎אנחנו רוצים לשמוע את זה‎

968
01:01:13,920 --> 01:01:16,120
‎.‎מפוחית‎ ,‎ברשותך‎-‎ ?‎גם עם זה‎
‎?‎מה זה‎ ,‎בשמחה‎ ,‎הופה‎-‎

969
01:01:16,360 --> 01:01:18,160
‎.‎לא‎ ,‎סתם‎ ?‎מתנה בשבילי‎ ,‎זו הפתעה‎

970
01:01:19,547 --> 01:01:21,046
.וואי, אוקיי

971
01:01:21,720 --> 01:01:23,560
‎.‎מדהים‎
‎?‎טוב‎ ,‎אנחנו נלווה את עצמנו עם מפוחית‎-‎

972
01:01:23,640 --> 01:01:27,640
‎...‎גם אתה שר וגם מפוחית‎ ,‎מדהים‎
‎.‎עם האף‎ ,‎עם האוזן‎

973
01:01:29,000 --> 01:01:30,000
‎.‎חמוד‎

974
01:01:32,000 --> 01:01:35,000
‎,‎אני נותן לכם טיפ אחרון‎ ,‎טוב‎
‎.‎בזמן שהוא מתארגן‎ ?‎בסדר‎

975
01:01:35,520 --> 01:01:37,600
‎.‎כי עם השיר הזה אנחנו נחתום‎ ...‎אז‎

976
01:01:38,200 --> 01:01:40,600
‎,‎אז טיפ אחרון‎

977
01:01:41,960 --> 01:01:43,520
‎.‎או שלא‎
‎?‎מה עם הטסט‎-‎

978
01:01:43,600 --> 01:01:45,040
‎.‎עברתי טסט‎ ,‎אה‎ ?‎מה עם הטסט‎

979
01:01:45,120 --> 01:01:47,600
‎.‎האופנוע חונה בחוץ‎ ?‎לא ראיתם‎
!‎עברתי טסט‎

980
01:01:47,680 --> 01:01:49,680
?ברור, מה, אני נראה לכם פראייר

981
01:01:50,760 --> 01:01:52,920
‎,‎התוכנית לא יצאה בסוף‎
‎.‎אשתי הורידה אותה‎

982
01:01:53,440 --> 01:01:55,360
.‎‎רד‎ ,‎רד‎ ,‎מאמי‎ ,‎רד‎ ,‎רד מזה‎‎

983
01:01:56,000 --> 01:01:56,837
‎,‎אז תוכנית לא הייתה‎

984
01:01:56,846 --> 01:01:58,639
‎,‎כן‎ ,‎אבל רישיון יש לי‎

985
01:01:58,640 --> 01:01:59,576
‎,‎ועוד נעשה עם זה משהו‎

986
01:01:59,585 --> 01:02:01,559
‎?‎מה עם האפרוח‎- ...‎אבל‎ ,‎בלי נדר‎

987
01:02:01,560 --> 01:02:02,640
‎?‎אפרוח‎

988
01:02:02,800 --> 01:02:03,646
‎?‎איך הוא נושם‎ ,‎אה‎

989
01:02:03,655 --> 01:02:05,655
‎...‎אתה יודע‎ ,‎תודה שאתם פה‎ ,‎תודה‎

990
01:02:05,720 --> 01:02:06,880
‎...‎אתם‎ ?‎מה איתכם‎

991
01:02:08,400 --> 01:02:11,920
‎,‎אז זה הטיפ האחרון שלנו באמת‎
‎,‎שאלנו איך האפרוח נושם‎

992
01:02:12,000 --> 01:02:14,680
‎,‎מי שהצטרף אלינו פה בבית‎
‎?‎אוקיי‎ ,‎שאלנו איך האפרוח נושם‎

993
01:02:14,760 --> 01:02:17,320
‎,‎חבל טבור‎ ,‎מילא תינוק‎
‎?‎אבל איך האפרוח נושם‎

994
01:02:17,760 --> 01:02:20,640
‎אז פעם הבאה שתשימו‎
‎ן‎'‎ביצה קשה בתוך פינג‎

995
01:02:20,760 --> 01:02:23,080
‎,‎אתם תראו מלא מלא בועות עלות‎
‎.‎מלא מלא בועות עולות‎

996
01:02:23,160 --> 01:02:27,320
‎,‎אלפי‎-‎אלוקים חורר את הביצה עם אלפי‎
‎,‎אולי מיליוני חרירים קטנים‎

997
01:02:27,400 --> 01:02:28,520
‎.‎אף אחד לא רואה את זה‎

998
01:02:28,720 --> 01:02:31,560
‎,‎אז בואו נגדיר את זה‎
‎,‎שהקב"ה תמיד מקדים תרופה למכה‎

999
01:02:31,640 --> 01:02:33,720
‎,‎עוד לפני שהביא את האפרוח‎
‎.‎כבר סידר לו את האוורור‎

1000
01:02:34,120 --> 01:02:39,280
‎,‎‎"שפל רוח‎"‎ אז אני רוצה לשמוע עכשיו‎
‎.‎בבקשה‎ ,‎אילן דמרי‎

1001
01:06:45,320 --> 01:06:46,640
‎.‎מדהים‎ ,‎מדהים‎ ,‎מדהים‎

1002
01:06:46,800 --> 01:06:48,520
‎,‎באמת‎ ,‎אני רוצה להודות‎

1003
01:06:49,000 --> 01:06:53,440
‎.‎תודה רבה‎- .‎אילן דמרי היקר‎
‎.‎עם כל הדברים המדהימים‎ ,‎עם כל ההפקה‎-‎

1004
01:06:53,520 --> 01:06:57,720
‎.‎תודה רבה‎
‎.‎תודה רבה לעודד בקר על הגיטרה‎-‎

1005
01:06:58,600 --> 01:07:00,480
‎.‎עידו בקר‎
‎.‎עידו בקר‎-‎

1006
01:07:00,600 --> 01:07:02,320
‎.‎דורון דנגור על הקלידים‎

1007
01:07:04,600 --> 01:07:05,680
‎...‎ו‎

1008
01:07:06,240 --> 01:07:07,720
‎,‎תן לנו איזה משהו ברקע ככה‎

1009
01:07:07,800 --> 01:07:10,800
‎מה אתה רוצה לבחור‎
‎?‎לסיים איתו שיהיה לנו ברקע‎

1010
01:07:10,880 --> 01:07:13,240
‎."‎תרגילי נשימה‎‎" הפזמון של‎ ,‎נראה לי‎
‎.‎סגור‎-‎

1011
01:07:14,160 --> 01:07:15,160
‎.‎"תרגילי נשימה"‎‎

1012
01:07:15,240 --> 01:07:17,560
‎עברנו היום בעצם‎
‎,‎ארבעה דברים שדיברנו‎

1013
01:07:17,640 --> 01:07:20,720
‎מה לא ללמוד מאנשים‎
‎.‎שהם לא מאושרים‎

1014
01:07:20,800 --> 01:07:23,560
‎.‎אל תשאפו לשלמות בגשמיות‎

1015
01:07:23,640 --> 01:07:24,680
‎.‎ודאי‎ ,‎ברוחניות‎

1016
01:07:24,840 --> 01:07:28,360
‎,‎להסתפק במספיק טוב‎ ,‎אז אמרנו‎
‎,‎לדעת לא להשוות את עצמנו לאחרים‎

1017
01:07:28,440 --> 01:07:31,600
‎.‎זה גם דבר שהם עושים‎
‎,‎לא להיתקע בעבר‎ ,‎דבר נוסף‎

1018
01:07:31,800 --> 01:07:33,960
‎.‎ואל תסבכו את החיים‎
‎,‎החיים הרבה יותר פשוטים‎

1019
01:07:34,040 --> 01:07:37,000
‎כמה תרגילי נשימה‎
‎.‎בעזרת השם‎ ,‎והכול יכול להשתנות‎

1020
01:07:37,080 --> 01:07:38,920
‎!‎אילן‎ ,‎תודה רבה‎
‎.‎תודה רבה לכם‎-‎

1021
01:07:39,000 --> 01:07:40,155
,אחרינו הרב אביטן

1022
01:07:40,410 --> 01:07:41,600
.רב הסגולות

1023
01:07:43,440 --> 01:07:44,530
.תודה רבה לכולם

1024
01:07:44,540 --> 01:07:46,860
,שיהיה לנו בעזרת השם שבוע טוב ומבורך

1025
01:07:48,270 --> 01:07:49,530
.שיימלאו כל משאלות ליבנו לטובה

1026
01:07:49,550 --> 01:07:51,330
.תודה רבה, אילן. תודה רבה לכולם

1027
01:07:52,310 --> 01:07:53,770
.שבוע טוב

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה