הרב זמיר כהן - נרתיק השמש

הרב זמיר כהן

מה היה קורה אילו חום השמש היה מגיע לכדור הארץ? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,950 --> 00:00:17,284
משפט מוזר לכאורה שמופיע במדרש
,שנכתב לפני כ-2,000 שנה

2
00:00:17,285 --> 00:00:18,625
:אומרים חז"ל

3
00:00:24,340 --> 00:00:30,231
השמש נמצאת בתוך אוהל. מה עושה בדרך כלל
.נרתיק? שומר על מה שנמצא שם בפנים

4
00:00:30,232 --> 00:00:33,537
וחז"ל אומרים 
שכשהקב"ה מוציא חמה מנרתיקה

5
00:00:33,546 --> 00:00:37,511
,אז העולם כולו מתלהט
.חום עצום שמגיע לעולם

6
00:00:38,011 --> 00:00:42,188
אומות העולם תמיד כשראו את המשפט
.הזה התייחסו לזה בביטול גמור

7
00:00:42,249 --> 00:00:45,392
?מה זה השמש יש לה נרתיק
?מישהו פעם ראה נרתיק של השמש

8
00:00:45,567 --> 00:00:48,589
אבל חז"ל אומרים יש פסוק
.אז אנחנו יודעים שזה כך

9
00:00:48,922 --> 00:00:52,682
,כל התנ"ך הוא הכתבה אלוקית 
.וכאן מדובר בפסוק בתנ"ך

10
00:00:52,691 --> 00:00:54,484
.פסוק בתנ"ך זה אומר שזה אמיתי

11
00:00:55,757 --> 00:01:00,357
ישנו אסטרונום מהמצפה המלכותי הבריטי
בשם דוקטור וידאל

12
00:01:00,670 --> 00:01:03,432
,"והוא כותב בספרו "צבא השמיים
:הוא כותב כך

13
00:01:03,433 --> 00:01:10,136
כזכור, השמש היא כדור גז ענק שהטמפרטורה
.של שפתו היא 6,000 מעלות חום

14
00:01:10,440 --> 00:01:16,561
מתחת לשפתו גועשים גזים בטמפרטורה
,גבוהה עוד יותר. בהתאם לחישובים שבידינו

15
00:01:16,718 --> 00:01:23,506
עולה הטמפרטורה יותר ויותר עד שבמרכז השמש
.היא מגיעה לכדי 15 מיליון מעלות חום

16
00:01:23,857 --> 00:01:26,072
.זה גובה שאנחנו לא תופסים אותו בכלל

17
00:01:26,358 --> 00:01:30,668
כיום משערים שמרכז השמש הוא
כור גרעיני המשחרר כמויות חום אדירות

18
00:01:30,848 --> 00:01:32,771
.המוצאות דרכן אט אט החוצה

19
00:01:32,911 --> 00:01:35,470
עוצמת הקרינה הולכת ופוחתת
 ,לאורך הדרך החוצה

20
00:01:35,479 --> 00:01:37,996
עד שהיא מגיעה לשכבות החיצוניות 
של פני השמש

21
00:01:38,395 --> 00:01:40,830
...הנמצאות רק
,את המילה "רק" הוא כותב במירכאות

22
00:01:41,219 --> 00:01:43,696
.בטמפרטורה של 6,000 מעלות חום

23
00:01:43,905 --> 00:01:50,046
הטמפרטורות הגבוהות האלו בתוך השמש
גורמות לכך שהגזים שם גועשים בממדים אדירים

24
00:01:50,047 --> 00:01:55,848
 ואף יוצרים גלים מתפרצים ההולמים בכוחות אדירים
.בשכבות הגזים החיצוניות של השמש

25
00:01:56,017 --> 00:02:00,788
שכבות אלו סופגות את קרינת החום עצמה
הבוקעת מתוך השמש

26
00:02:00,789 --> 00:02:04,276
וכן בולמות את הזעזועים
.שגלים אלה מכים בה

27
00:02:04,495 --> 00:02:08,755
לשכבות חיצוניות אלו 
."אנו קוראים בשם "הנרתיק

28
00:02:09,464 --> 00:02:13,807
אסטרונום המצפה המלכותי הבריטי
"משתמש במילה "הנרתיק

29
00:02:14,015 --> 00:02:18,721
והוא אומר: תדע שיש לשמש נרתיק. אתה לא
.רואה אותו, אבל מדובר בשכבות של גזים

30
00:02:18,722 --> 00:02:23,900
בעצם השכבות האלה שעוטפות את השמש
,מגנות על כדור הארץ, שאם הקרינה של השמש

31
00:02:23,901 --> 00:02:27,941
,החום של השמש היה מגיע לכדור הארץ
!היה שורף פה, שום אפשרות של חיים

32
00:02:28,247 --> 00:02:30,860
.לא היה ניתן כאן להתקיים

33
00:02:30,861 --> 00:02:34,731
תודה לא-ל. כתיבת כתוביות: חיים גלסורקר

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה