x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מה קורה לאדם שמקלל את עצמו?

הרב אליהו עמר

מה הבעיה במילה "כפרה", ואלו מילים נפוצות יכולות להזיק לאדם אם יאמר אותן? הרב אליהו עמר בקטע קצר וחשוב

(אורך 2:11)