עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת תזריע

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי,  עו"ד צור יוסף, הפייטן ליאור אלמליח והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:04:44,476 --> 00:04:48,163
תודה רבה וברוכים הבאים
."לתוכניתנו "עונג שבת

2
00:04:48,532 --> 00:04:51,341
:תודה רבה ללהקת הבית שלנו
,דוד ביתן על הקלידים

3
00:04:51,514 --> 00:04:53,630
,אלעד הראל על הכינור ועל העוד

4
00:04:53,704 --> 00:04:56,850
.ויהונתן בן סימון - דרבוקה
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

5
00:04:58,911 --> 00:04:59,810
.שוב ברוכים הבאים

6
00:04:59,843 --> 00:05:05,311
אנחנו בפרשת תזריע, פרשת שעוסקת
:בדיני טומאת יולדת ובסוגי צרעת שונים

7
00:05:05,789 --> 00:05:07,430
,צרעת העור
,צרעת הבגד

8
00:05:07,841 --> 00:05:08,710
.צרעת השיער

9
00:05:09,034 --> 00:05:10,331
מה שבטוח
זה שאנחנו

10
00:05:10,355 --> 00:05:11,910
,לא יוצאים מפה
,לפחות נשתדל

11
00:05:12,323 --> 00:05:13,620
מבלי להבין
את הדברים

12
00:05:13,901 --> 00:05:15,402
ומהי אותה
,מחלת צרעת

13
00:05:15,540 --> 00:05:16,900
שלא מוכרת
.לנו היום

14
00:05:17,177 --> 00:05:18,656
,אז נאמר שלום לרב אסוס

15
00:05:19,038 --> 00:05:22,790
,לרב אייל ישראל שטרנליב, הכהן אפילו
,כמו שאמרנו תוכניות קודמות

16
00:05:23,266 --> 00:05:24,440
,לעורך דין צור יוסף

17
00:05:24,800 --> 00:05:27,840
חברי היקר והאהוב, הפייטן הגדול
,ליאור אלמליח

18
00:05:28,329 --> 00:05:30,940
.והסטנדאפיסט שלנו הרב יעקב חמו

19
00:05:31,653 --> 00:05:33,290
ברוכים הבאים
.ותודה שבאתם

20
00:05:33,492 --> 00:05:36,880
ותודה לכם, הצופים, שאתם איתנו
.כמדי שבוע בשבוע

21
00:05:37,419 --> 00:05:41,770
,והשאלה הראשונה, כמובן
.מופנית אליך, הרב אסוס

22
00:05:42,139 --> 00:05:43,500
?מהי הצרעת

23
00:05:44,440 --> 00:05:45,300
?ולמה היא מגיעה

24
00:05:45,469 --> 00:05:47,802
?למה היא מגיעה
?אוי ואבוי, למה היא מגיעה

25
00:05:48,582 --> 00:05:52,150
,אז דבר ראשון, צרעת
.אפשר להגיד במילה אחת: זה נס

26
00:05:53,117 --> 00:05:59,577
,אין שום סיבה בעולם שבן אדם ידבר משהו
,יעשה משהו, נקרא לזה רוחני

27
00:05:59,927 --> 00:06:03,674
.ויגיעו לו פצעים
.אין שום סיבה בעולם

28
00:06:04,400 --> 00:06:05,090
.אז זה נס

29
00:06:05,722 --> 00:06:06,740
?אז מהי הצרעת

30
00:06:06,783 --> 00:06:09,823
יש לנו צרעת
,בקירות הבית

31
00:06:10,128 --> 00:06:11,680
יש לנו צרעת
בבגדים

32
00:06:11,709 --> 00:06:13,694
ויש לנו צרעת
.בגוף האדם

33
00:06:13,843 --> 00:06:15,000
,זאת אומרת
אדם בהתחלה

34
00:06:15,032 --> 00:06:17,646
מקבל צרעת
,הבית

35
00:06:17,979 --> 00:06:18,904
.תחזור בתשובה

36
00:06:19,436 --> 00:06:25,500
,לא חוזר - ממשיך לבגדים
.לא חוזר - ממשיך לגוף של האדם

37
00:06:25,657 --> 00:06:30,170
,ואז יש צרעת השיער וצרעת העור
,וכן על זה הדרך

38
00:06:30,219 --> 00:06:35,000
,כל סוגי הצרעת שיש: שאת, צפחת
הגמרא... המשנה אפילו מביאה 36 סוגים

39
00:06:35,440 --> 00:06:38,650
...של צרעת שיש ב
.כל הסוגים שיש באדם

40
00:06:39,064 --> 00:06:40,580
?על מה זה מגיע, לא עלינו

41
00:06:41,222 --> 00:06:46,670
הגמרא במסכת ערכין מונה שבעה דברים
:שבגללם מגיעה צרעת לאדם

42
00:06:47,317 --> 00:06:51,210
.דבר ראשון, אומרת הגמרא, לשון הרע
.הגמרא לומדת את זה מפסוק, כמובן

43
00:06:51,244 --> 00:06:54,250
,הדבר השני זה שפיכות דמים
.אם חס וחלילה האדם רצח

44
00:06:54,744 --> 00:06:58,180
,דבר שלישי זה שבועת שווא
.אדם שסתם נשבע לשווא

45
00:06:58,669 --> 00:07:00,360
,דבר רביעי זה גילוי עריות

46
00:07:00,909 --> 00:07:03,720
,אחר כך זה גסות הרוח
צרות עין

47
00:07:04,098 --> 00:07:04,920
.וגזל

48
00:07:05,229 --> 00:07:10,750
,על שבעת הדברים האלו, כתוב לנו בגמרא
,שעל הדברים האלו מגיעה הצרעת לאדם

49
00:07:10,783 --> 00:07:11,750
.נגעים לאדם

50
00:07:12,251 --> 00:07:16,170
אז כמו שהקדמנו, שהצרעת הזאת
.היא נס אחד גדול

51
00:07:16,853 --> 00:07:24,890
והרמב"ן טורח בהרבה מקומות להסביר לנו
,שכל, אבל כל דברי התורה

52
00:07:25,255 --> 00:07:28,350
,זאת אומרת, כל הברכות וכל הקללות
,חס וחלילה

53
00:07:28,567 --> 00:07:31,810
,וכל הדברים שיש בתורה
,כל העונשים שיש

54
00:07:31,897 --> 00:07:32,940
.כולם ניסים

55
00:07:33,709 --> 00:07:38,150
:עד כדי כך שהוא אומר במשפט אחד
,אין לאדם חלק בתורת משה

56
00:07:38,690 --> 00:07:43,750
,עד שיאמין שכל מקרנו ומעשינו
.כולם ניסים

57
00:07:44,206 --> 00:07:49,300
אין סיבה שבן אדם חס וחלילה יאכל חלב
.וימות. אין סיבה כזאת

58
00:07:49,702 --> 00:07:54,220
אין סיבה שבן אדם יעבוד עבודה זרה
.והוא סוגר את השיבר של השמיים של הגשם

59
00:07:54,840 --> 00:07:55,980
.זה לא קשור בכלל

60
00:07:56,587 --> 00:08:02,360
.אומר הרמב"ן, זה נס
.והנס הזה נמצא בצרעת, והוא נס אחד גדול

61
00:08:02,416 --> 00:08:05,970
,בבתים אף פעם לא ראינו פצעים
,אף פעם לא ראינו בבגדים פצעים

62
00:08:06,126 --> 00:08:08,230
.ראינו קרעים, אבל פצעים - לא שמענו על זה

63
00:08:08,439 --> 00:08:13,644
זה נס שהקב"ה בעצם רוצה להראות
,בתוך הבריאה עצמה: אני שם לב

64
00:08:13,979 --> 00:08:17,257
,אני יודע כל מה שקורה
,אני משגיח על כל מה שקורה

65
00:08:17,564 --> 00:08:21,610
,שימו לב, אני רוצה שתחזור אחורה טיפה
.שים לב אליי

66
00:08:22,100 --> 00:08:26,060
.זה נס אחד גדול, כל הצרעת הזאת
.מדהים, מדהים לשמוע-

67
00:08:26,280 --> 00:08:29,580
,ואפרופו, אנחנו דיברנו על לשון הרע
ואני רוצה לפנות ברשותכם

68
00:08:29,871 --> 00:08:31,090
.לעורך דין צור יוסף

69
00:08:31,594 --> 00:08:35,845
תספר לנו בבקשה מה ההגדרה
.על פי חוקי המדינה ללשון הרע

70
00:08:36,684 --> 00:08:38,009
,אני קודם אקדים
כי הנושא הזה

71
00:08:38,014 --> 00:08:39,410
הוא מאוד
.מאוד סבוך

72
00:08:39,420 --> 00:08:40,063
,זאת אומרת
גם היום

73
00:08:40,091 --> 00:08:41,266
.יש פסיקות סותרות

74
00:08:41,283 --> 00:08:43,363
פעם אחת דבר מסוים
יכול להיות לשון הרע

75
00:08:43,923 --> 00:08:46,029
ופסיקה שאחרי
שנה או חצי שנה אפילו

76
00:08:46,039 --> 00:08:46,710
זה לא יהיה
.לשון הרע

77
00:08:47,306 --> 00:08:49,601
החוק של לשון הרע, הוא מגיע
.מהתקופה העותומאנית

78
00:08:49,875 --> 00:08:53,150
סליחה, איך יכול להיות שלשון הרע
?הוא מתחלף, אם לשון הרע זה לשון הרע

79
00:08:53,160 --> 00:08:56,435
...למה שחצי שנה תעבור ו
.זה תלוי בשופט כמה כסף הוא מקבל מהצד-

80
00:08:57,311 --> 00:08:58,040
?איך זה באמת

81
00:08:58,107 --> 00:09:00,803
...אני אסביר לך, יש
,כל החוק הזה בנוי על נקודת ראות

82
00:09:00,829 --> 00:09:02,850
,שאנחנו לא יודעים... זאת אומרת
היא סובייקטיבית

83
00:09:03,211 --> 00:09:04,710
.ולעיתים היא אובייקטיבית

84
00:09:04,727 --> 00:09:11,980
זאת אומרת, החוק מצריך שייגרם לאדם נזק
,או לבזות אותו בכדי שיפגע במשלח ידו

85
00:09:11,994 --> 00:09:13,990
.'בשמו הטוב וכו
?השאלה, מה פוגע בשמו הטוב

86
00:09:14,068 --> 00:09:18,370
ואיך אתה יכול לשים את היד
ולהגיד שהדבר המסוים שהבן אדם אמר

87
00:09:18,414 --> 00:09:19,080
?פוגע בשמו הטוב

88
00:09:19,806 --> 00:09:22,910
זאת אומרת, יש כאלו אנשים
,שלא יתייחסו לזה בכלל כפגיעה

89
00:09:22,967 --> 00:09:25,870
.הם בכלל לא ישימו לזה לב
?לשון הרע או הוצאת דיבה-

90
00:09:27,017 --> 00:09:32,760
זהו, שלשון הרע, אחת ההגנות הכי הכי
."מוכרות זו הגנת "אמת דיברתי

91
00:09:33,280 --> 00:09:34,630
.ההגנה אומרת: אני אמרתי אמת

92
00:09:35,274 --> 00:09:39,740
,צריך שיהיו שם עוד כמה נספחים
זאת אומרת, שיהיה עניין לציבור באמת הזאת

93
00:09:39,777 --> 00:09:42,914
,ושזה נעשה בתום לב, ולא כדי לפגוע
,אלא כדי להגיד אמת

94
00:09:43,354 --> 00:09:46,360
,אבל ההגנה הכי מוכרת, אם תשאל בציבור
."זו הגנת "אמת דיברתי

95
00:09:46,390 --> 00:09:48,040
.אם אמת דיברתי, אז לא עשיתי לשון הרע

96
00:09:49,045 --> 00:09:52,260
,וזה בהלכה ממש לא ככה
.זאת אומרת, שאסור להגיד לשון הרע, גם אמת

97
00:09:52,692 --> 00:09:53,140
.בדיוק

98
00:09:53,354 --> 00:09:57,360
,אז החוק אמור להיקרא, מי שמכיר את ההלכה
אז החוק אמור להיקרא הוצאת דיבה

99
00:09:57,370 --> 00:09:58,000
.ולא לשון הרע

100
00:09:58,667 --> 00:10:02,470
,כל החוק מדבר... הוצאת דיבה
.זה בדיוק כמשמעו החוק

101
00:10:02,498 --> 00:10:06,860
,אבל החוק, הוא לא מתייחס כלפי ההלכה
,אלא הוא מתייחס כלפי מה שהאנשים מבינים

102
00:10:06,891 --> 00:10:07,700
.איך שהאנשים מדברים

103
00:10:08,182 --> 00:10:10,710
.אז לשון הרע זה בעיקרו שקר כלפי החוק

104
00:10:10,965 --> 00:10:15,374
אם אמרתי אמת, אז עומדת לי ההגנה
...והרי אין תביעה שיכולה

105
00:10:15,702 --> 00:10:19,050
.עוד פעם, אלו הגנות שהן זזות
זאת אומרת שידוע

106
00:10:19,088 --> 00:10:20,590
.שקללות הן לא נקראות לשון הרע

107
00:10:21,025 --> 00:10:23,290
זאת אומרת, אם אמרתי לבן אדם שהוא
.'אידיוט, מטומטם וכו

108
00:10:23,313 --> 00:10:24,494
?אז מה זה נקרא באמת
,גם אם זה בפורום-

109
00:10:24,526 --> 00:10:25,710
.אין עם זה בעיה

110
00:10:25,756 --> 00:10:27,470
,זאת אומרת, יש עם זה בעיה
,חוקית אין עם זה בעיה

111
00:10:27,596 --> 00:10:28,430
.כי לשון הרע זה לא

112
00:10:28,524 --> 00:10:31,823
אז איזו כן בעיה יש לבוא לבן אדם
?באמצע הרחוב ולהגיד לו אידיוט

113
00:10:31,847 --> 00:10:32,720
?...מה

114
00:10:32,775 --> 00:10:33,670
.זה לא יהיה לשון הרע

115
00:10:33,758 --> 00:10:35,690
,זאת אומרת, הוא יכול לתבוע
.אבל לשון הרע זה לא יהיה

116
00:10:35,711 --> 00:10:38,670
?איזו הגדרה כן תהיה
.פגיעה בשמו הטוב

117
00:10:38,859 --> 00:10:40,160
.קרי, אתה גנב

118
00:10:40,896 --> 00:10:46,340
זאת אומרת, אחד מהדברים הבולטים
שהם דה פקטור מוגדרים כלשון הרע

119
00:10:46,366 --> 00:10:50,861
,הם דברים כאלה: אתה גנב, אתה שודד
.אישום בעבירה פלילית מסוימת

120
00:10:51,306 --> 00:10:52,610
.זה נקרא לשון הרע

121
00:10:53,265 --> 00:10:57,947
זאת אומרת, אם בן אדם יגיד
לפלוני אלמוני שהוא עשה עבירה מסוימת

122
00:10:57,981 --> 00:11:00,950
,או שהוא פושע בצורה מסוימת
,הוא קיים את עבירת לשון הרע

123
00:11:00,960 --> 00:11:02,496
.חוץ מוועדות החקירה

124
00:11:03,198 --> 00:11:07,880
,החוק מקנה הגנה לוועדות חקירה ממשלתיות
,כמו שאנחנו מכירים אותן

125
00:11:07,917 --> 00:11:12,336
,שהן יכולות להגיד שפלוני אלמוני הוא גנב
.הוא מעל בתפקידו, להן מותר

126
00:11:13,086 --> 00:11:16,700
כי זה חלק מהתפקיד שלהן
לעמוד על הדיוקים ועל הגניבות

127
00:11:16,712 --> 00:11:19,450
.ועל מעשים פליליים כאלה ואחרים, להן מותר
.לשאר אסור

128
00:11:20,210 --> 00:11:22,590
אבל עוד פעם, זה נושא סבוך
...שיש בו הרבה הרבה הרבה מה

129
00:11:22,690 --> 00:11:24,760
...לא נספיק היום
אנחנו... אנחנו עוד נמשיך-

130
00:11:24,783 --> 00:11:27,289
.ונלמד על כך בהמשך התוכנית
.יש לי הרבה מה לשאול אותך

131
00:11:28,098 --> 00:11:34,330
,ואיתנו, אושר גדול, חבר יקר ואהוב
.מגדולי פייטני מרוקו, ליאור אלמליח

132
00:11:34,613 --> 00:11:36,980
.עוד יחשבו שנולדתי במרוקו
...אתה... תשמע-

133
00:11:37,089 --> 00:11:39,803
,תכף נשמע אותך שר, באמת
.נשאל את השאלה הזאת

134
00:11:40,096 --> 00:11:43,030
,מי שזכה בפרס החינוך
."פרויקט "פיוט ישראלי

135
00:11:43,069 --> 00:11:46,377
יש לך הרבה מה לספר, אני מכיר את הדברים
,באופן אישי, אני עוקב אחריך

136
00:11:46,852 --> 00:11:52,573
,"אחרי הפרויקט האדיר של "יפה ותמה
שהפכת אותו מפיוט שמושר בבתי כנסת

137
00:11:52,945 --> 00:11:58,176
ובקהילות קודש לשיר שכמעט - אני אומר
,בזהירות - שמתנגן במגרשי הכדורגל

138
00:11:58,530 --> 00:12:01,330
,הנגשת אותו לכלל הציבור
,"והיום, אתה יודע, כולם - "יפה ותמה

139
00:12:01,365 --> 00:12:05,360
,זה נהיה "אין" לשיר את הפיוט הזה
.וזה בזכותך, ליאור

140
00:12:05,400 --> 00:12:06,290
.תספר לנו קצת

141
00:12:06,736 --> 00:12:10,500
?טוב, הפרויקט הזה הוא נפלא כי למה
,כי שוב, אנחנו, אתה יודע

142
00:12:10,541 --> 00:12:11,730
אנחנו באים 
מהפיוט האותנטי

143
00:12:12,587 --> 00:12:13,760
ורגילים לשיר
את הדברים

144
00:12:13,849 --> 00:12:15,640
,כמו שאנחנו מכירים
שירת הבקשות

145
00:12:15,665 --> 00:12:17,070
,המון שנים
,מגיל ילדות

146
00:12:17,786 --> 00:12:18,552
."את "יפה ותמה

147
00:12:18,578 --> 00:12:18,930
,אתה יודע

148
00:12:18,952 --> 00:12:19,614
אני שואל
את עצמי

149
00:12:19,629 --> 00:12:20,318
למה זה
קרה עכשיו

150
00:12:20,346 --> 00:12:21,041
?ולא קרה אז

151
00:12:21,389 --> 00:12:24,150
,אנחנו שרים את זה כבר למעלה מ-20 שנה
.כל שבת בשלח

152
00:12:24,920 --> 00:12:27,170
,למה זה לא נהיה להיט אז
?כל השנים האלה

153
00:12:27,218 --> 00:12:28,414
.וביצענו את זה באנדלוסית

154
00:12:28,859 --> 00:12:31,273
,אבל כנראה יש משמעות לזמן
.לעיתוי שהדברים קורים

155
00:12:32,029 --> 00:12:37,730
,אבל המחשבה היא לקחת את הפיוט האותנטי
,ולהביא אותו בלבוש שהוא ממש שונה מהמסורת

156
00:12:37,835 --> 00:12:39,718
:הלבוש המסורתי הרגיל

157
00:12:40,513 --> 00:12:44,700
,תופים, חצוצרות, בסים, חשמל
,קצת להביא את זה למקום של המיינסטרים

158
00:12:44,723 --> 00:12:45,370
,נקרא לזה ככה

159
00:12:46,037 --> 00:12:48,010
.עם חיבורים של אומנים שלא באים מהתחום

160
00:12:48,848 --> 00:12:52,540
והמחשבה היא באמת לארח אומנים ישראלים
,שבאיזשהו מקום זה נוגע בהם

161
00:12:52,625 --> 00:12:54,602
,מהבית שהם באו, מהמסורת

162
00:12:54,898 --> 00:12:56,790
.אבל זה לא העיסוק שלהם
.הפיוט זה לא העיסוק שלהם

163
00:12:57,423 --> 00:12:59,378
,וזה הרעיון בפרויקט הזה
."פרויקט "פיוט ישראלי

164
00:12:59,895 --> 00:13:04,080
וב"יפה ותמה" עשינו את זה
...עם חיים אוליאל, עם שמעון סיבוני ו

165
00:13:04,104 --> 00:13:05,895
.מיקי פרץ
.מיקי פרץ-

166
00:13:05,931 --> 00:13:09,023
ומיקי הוא השותף שלי לדרך
.בפרויקט הספציפי הזה. -יפה מאוד

167
00:13:09,346 --> 00:13:11,577
."ובשיר שלפניו, היה "אעופה אשכונה
."אעופה אשכונה"-

168
00:13:11,603 --> 00:13:14,301
עם זאב רווח ומיכה שטרית
.ו"החברים של נטשה". -נכון

169
00:13:14,336 --> 00:13:17,510
,מרגש מאוד לראות את זה
.את הישראליות מתחברת לפיוט

170
00:13:17,520 --> 00:13:18,561
.זה מרגש מאוד
.בדיוק-

171
00:13:18,673 --> 00:13:21,330
אלה דברים שאם היינו מדברים עליהם
,לפני 10 שנים או 20

172
00:13:21,382 --> 00:13:23,884
...זה היה נראה רחוק מאוד, כאילו
.נכון-

173
00:13:23,985 --> 00:13:27,570
לך תביא את הישראליות הזאת
,שכל הזמן בורחת מהמקורות

174
00:13:28,037 --> 00:13:30,411
,פתאום, אתה יודע, שרים את זה
.זה מרגש מאוד

175
00:13:30,820 --> 00:13:34,489
ותספר לנו על הפרס שקיבלת
.לפני מספר חודשים. -כן, כן

176
00:13:34,945 --> 00:13:37,936
,קיבלתי יום אחד טלפון משר החינוך בעצמו
,נפתלי בנט

177
00:13:38,485 --> 00:13:41,960
,באמצע היום: שלום, מדברים משלכת השר
.בנט רוצה להחליף איתך כמה מילים

178
00:13:42,863 --> 00:13:47,263
ליאור שלום, אנחנו שמחים לבשר לך
שקיבלת את פרס החינוך

179
00:13:47,817 --> 00:13:49,810
.לתרבות יהודית לשנת 2018

180
00:13:50,362 --> 00:13:51,540
,כמובן, ריגש אותי מאוד

181
00:13:51,899 --> 00:13:55,066
?לא ידעתי שאני בכלל מועמד לפרס, כן
.שזה היה בכלל מפתיע

182
00:13:55,077 --> 00:13:58,426
?חשבת שמסתלבטים עליך
אני ניחשתי באותו שבוע ספציפית-

183
00:13:58,472 --> 00:14:01,470
,כי התקשרו אליי להגיד לי: שמע
.אנחנו רוצים קורות חיים שלך, קצת עשירים

184
00:14:01,864 --> 00:14:04,820
?אמרתי: למה הם צריכים קורות חיים
.לא הבנתי. עשיתי אחד ועוד אחד

185
00:14:05,560 --> 00:14:07,769
,בסדר, אמרתי: אני מועמד
.כנראה מישהו הגיש. יפה

186
00:14:08,208 --> 00:14:12,641
שם זה ייגמר. משרד אשכנזי, סביר להניח
,שלא יינתן לפייטן מרוקאי שום פרס

187
00:14:12,980 --> 00:14:16,119
.זו המחשבה שהייתה לי אז
.והופתעת-

188
00:14:16,232 --> 00:14:21,023
...והופתעתי לחלוטין. שאל שאלות מאיפה זה
,מאיפה הגעתי, קריית שמונה

189
00:14:21,080 --> 00:14:22,863
?איך החיבור לפיוט? מי היה המורה

190
00:14:23,499 --> 00:14:26,306
.שאל אותי שאלות, וקיבלתי את הפרס
.וכבוד גדול, באמת

191
00:14:26,582 --> 00:14:28,299
.ממש
...לפיוט בכלל, ל-

192
00:14:28,720 --> 00:14:32,440
.כבוד לצפון
.כבוד לצפון, לקריית שמונה והאזור ובכלל-

193
00:14:32,578 --> 00:14:35,490
.תספר מי היה המורה שלך
,אני מכיר את המורה שלך מצוין

194
00:14:35,538 --> 00:14:38,292
אנחנו נפגשנו עוד כשהיינו ילדים
.בקריית שמונה. -כן

195
00:14:38,323 --> 00:14:43,177
.אנשים צריכים לשמוע את החיבור הזה
בשבתות פיוט של שירת יהדות מרוקו

196
00:14:43,631 --> 00:14:46,630
,היינו מאחרים פייטן ירושלמי
זה היה רק יובל, אין דבר כזה

197
00:14:46,649 --> 00:14:50,220
.שמזמינים מישהו אחר
.הוא היה אהוב המקום בקרית שמונה

198
00:14:50,638 --> 00:14:53,540
היה משתתף איתנו. באמת, ניסים שושן
.זה היה המורה. -זיכרונו לברכה

199
00:14:53,756 --> 00:14:57,495
...ולצד וועיש כהן, שהיה באמת גם כן
.זיכרונו לברכה-

200
00:14:57,503 --> 00:14:58,210
.שהיה פייטן ענק

201
00:14:58,861 --> 00:15:01,210
וזכינו ללמוד מהם את כל התורה
.הנפלאה הזו

202
00:15:01,231 --> 00:15:04,920
?בוא נשמע, מה למדת
.תראה, מה... אתה יודע מה? יפה

203
00:15:04,958 --> 00:15:07,400
אז אנחנו ניתן מתוך הדבר הזה
,"שנקרא "פיוט ישראלי

204
00:15:07,880 --> 00:15:08,670
,"פרויקט "פיוט ישראלי

205
00:15:09,086 --> 00:15:12,390
,וזה הקסידה של פרשת בשלח
."יפה ותמה"

206
00:15:13,069 --> 00:15:14,800
.מחיאות כפיים, ליאור אלמליח

207
00:18:13,906 --> 00:18:14,540
.תודה רבה

208
00:18:15,480 --> 00:18:18,883
.מדהים ומקסים, ליאור אלמליח
.איזה כיף. -איזה יופי-

209
00:18:19,159 --> 00:18:21,930
,עוד נחזור ונשמע אותך
.אולי אפילו נשיר יחד

210
00:18:22,321 --> 00:18:23,820
.רצוי, הייתי אומר, רצוי

211
00:18:24,610 --> 00:18:27,440
.אליך, הרב אייל ישראל, הכהן הגדול

212
00:18:28,104 --> 00:18:32,670
אז איזה... תזריע בנו איזה סיפור יפה ככה
.לכבוד שבת, לכבוד עונג שבת שלנו

213
00:18:33,711 --> 00:18:39,520
זה סיפור שיש אומרים שהסיפור החסידי
,הנשגב ביותר

214
00:18:39,573 --> 00:18:42,110
ככה הגדיר
,האדמו"ר מבאבוב

215
00:18:42,610 --> 00:18:43,691
שהיה מספר
אותו תמיד

216
00:18:43,717 --> 00:18:45,760
בלילה הראשון
.של חג הסוכות

217
00:18:47,138 --> 00:18:49,120
היה רבי
,נחום מצ'רנוביל

218
00:18:49,441 --> 00:18:51,901
אחד מגדולי
.גדולי החסידות

219
00:18:53,013 --> 00:18:55,760
היה לו את התפילין האמיתיות
.של הבעל שם טוב הקדוש

220
00:18:56,409 --> 00:18:59,380
ואלה היו תפילין ששוות
,הרבה הרבה הרבה כסף

221
00:19:00,576 --> 00:19:01,410
.שווה 1,000 רובל

222
00:19:02,662 --> 00:19:05,750
ואשתו הייתה מתחננת לפניו: תמכור
,את התפילין, תמכור את התפילין

223
00:19:06,573 --> 00:19:08,945
,אין לנו כסף, אין לנו אוכל
?...אין לנו שתייה, מה

224
00:19:09,021 --> 00:19:11,980
.תמכור את התפילין
.והוא לא היה מוכן להיפרד מהן

225
00:19:12,446 --> 00:19:17,780
,הגיע חג הסוכות, ולאף אחד ברוסיה
,לאף אחד באזור לא היה אתרוג

226
00:19:18,878 --> 00:19:25,750
,ופתאום הוא שמע: הגיע אתרוג אחד
.אבל הוא שווה 1,000 רובל

227
00:19:26,480 --> 00:19:30,510
,לא חשב פעמיים, הלך
,מכר את התפילין, 1,000 רובל

228
00:19:30,708 --> 00:19:31,600
.קנה את האתרוג

229
00:19:32,565 --> 00:19:37,340
,חוזר הביתה, כולו שמח: אשתי היקרה
,לאף אחד ברוסיה אין אתרוג

230
00:19:37,657 --> 00:19:41,170
רק לנחום השלייפר, יש לו את האתרוג
.הכי יפה בכל רוסיה

231
00:19:42,126 --> 00:19:46,507
"ממש התחיל לרקוד "יפה ותמה
,עם האתרוג הזה, איזה אתרוג יפה ותם

232
00:19:47,270 --> 00:19:53,580
:כמו הלב שלו. היא שומעת את זה, היא אומרת
,עד כאן. מה? אין לנו אוכל, אין לנו שתייה

233
00:19:53,802 --> 00:19:57,470
.יכולת לפרנס אותנו שנים
...לקחה את האתרוג

234
00:19:58,001 --> 00:20:00,040
.זרקה אותו לרצפה, ונפסל

235
00:20:01,683 --> 00:20:03,370
.ופה מתחיל הסיפור

236
00:20:06,003 --> 00:20:09,871
...כי בעצם הוא באותו רגע, כולו
,הוא לא יכול, הוא התייאש לגמרי

237
00:20:09,899 --> 00:20:11,950
.מה? הכול נגמר

238
00:20:12,965 --> 00:20:16,703
היא גם, היא מתחרטת: יו, מה עשיתי
?לאתרוג של בעלי

239
00:20:17,630 --> 00:20:19,505
:אבל אז אומר לה רבי נחום מצ'רנוביל

240
00:20:20,455 --> 00:20:23,229
,תשמעי, תפילין כבר אין לנו

241
00:20:24,141 --> 00:20:27,260
,אתרוג גם אין לנו
.גם כסף אין לנו

242
00:20:27,972 --> 00:20:28,890
?אבל את יודעת מה יש לנו

243
00:20:29,508 --> 00:20:32,410
.לי יש אותך ולך יש אותי

244
00:20:33,214 --> 00:20:34,059
.זה יש לנו

245
00:20:34,636 --> 00:20:38,980
,אז בואי נשמח ביחד אחד בשני
.וזו תהיה שמחת היום טוב שלנו

246
00:20:40,480 --> 00:20:45,590
ובאמת, זו דרגה מאוד מאוד נפלאה
,של עין טובה

247
00:20:46,478 --> 00:20:54,690
שאומרים דבר מדהים: מה הקשר בעצם
?בין היולדת, תחילת תזריע, לבין מיד - על הצרעת

248
00:20:54,727 --> 00:20:56,504
?מה הקשר בין יולדת לבין צרעת

249
00:20:57,462 --> 00:21:02,730
אז אומרים שאנחנו כל הזמן ביקורתיים
?על השני ובעין רעה על השני, למה

250
00:21:03,034 --> 00:21:05,071
.כי אנחנו מצפים ממנו להיות כבר מושלם

251
00:21:05,866 --> 00:21:08,350
גם על עצמנו אנחנו ביקורתיים
.כי אנחנו מצפים מעצמנו להיות מושלמים

252
00:21:08,922 --> 00:21:12,390
ואז אין לנו סבלנות, ואנחנו - יש לנו
.עין רעה על השני ואז מגיעה הצרעת

253
00:21:12,766 --> 00:21:15,920
אבל אדם יבין שהתהליך שלנו בחיים
.זה כמו יולדת

254
00:21:16,357 --> 00:21:20,630
:כמו שעל יולדת, אנחנו לא מקפידים עליה
?מה את צועקת? מה זה הנדרים האלה

255
00:21:21,166 --> 00:21:24,870
,אנחנו מבינים שכואב לה, זה תהליך של לידה
.בסוף תהיה לידה

256
00:21:25,252 --> 00:21:27,020
.יש לנו את הכוח להביט עליה בעין טובה

257
00:21:27,440 --> 00:21:31,340
,אם אדם היה ככה מביט על עצמו
,על אשתו, על הילדים שלו

258
00:21:31,843 --> 00:21:34,940
,לדעת שזה תהליך של לידה
,תיקון המידות שלנו זה עד 120 שנה

259
00:21:35,384 --> 00:21:37,150
,סבלנות, הוא לא עשה את זה בכוונה

260
00:21:37,884 --> 00:21:40,930
אז העין הטובה שלנו תגדל
.וגם הלב הטוב שלנו

261
00:21:41,290 --> 00:21:42,796
.חזק מאוד
.יפה-

262
00:21:42,868 --> 00:21:47,650
?ומסיפור לבידור. הרב יעקב חמו, מה שלומך
.ישתבח שמו לעד-

263
00:21:47,702 --> 00:21:48,987
?איך אתה מרגיש
?איך אתה מרגיש-

264
00:21:49,013 --> 00:21:51,310
,אז כשאתה יושב לידי ככה צמוד
.אני מרגיש נהדר

265
00:21:51,343 --> 00:21:52,688
.ישתבח שמו לעד. ברוך השם

266
00:21:52,714 --> 00:21:54,623
.אני הרבה פעמים קורא לך מהטקסטים
?כן-

267
00:21:54,755 --> 00:21:56,120
.מבדח את עצמי

268
00:21:57,064 --> 00:21:58,790
?זה ראשי פרקים, איך אתה מבין
.ספר לנו קצת-

269
00:21:59,151 --> 00:22:03,980
,טוב, דיברנו על עניין שנולד ילד
.זו שמחה גדולה לכולם

270
00:22:04,050 --> 00:22:08,690
,אז אני זוכר שנולדה לי בת. אתה יודע
.יש הבדל אם נולד לך בת או בן

271
00:22:08,999 --> 00:22:10,960
?אתה שמת לב כאילו להבדל הזה
?כמה ילדים יש לך

272
00:22:10,989 --> 00:22:12,380
.יש הבדל. שלושה
.שלושה ילדים-

273
00:22:12,431 --> 00:22:14,050
?יש לך בנים ובנות
.שתי בנות ובן-

274
00:22:14,096 --> 00:22:17,810
,אז נכון, אתה תסכים איתי
...נכון כשבאים כאילו לאחד שנולדה לו בת

275
00:22:17,888 --> 00:22:20,383
?בן, נגיד, זו שמחה, נכון
.כן-

276
00:22:20,472 --> 00:22:23,660
?מזל טוב אחד, נכון
.זה כזה: מזל טווווווווב

277
00:22:23,689 --> 00:22:26,610
:אבל אם זו בת, זה בניחומים כזה
.מזל טוב, מזל טוב

278
00:22:27,518 --> 00:22:33,480
...אני זוכר ש... אני זוכר שבאמת, חבר שלי

279
00:22:33,540 --> 00:22:34,749
,לפני שנולד לי
,לא ידעתי אם זה בן או בת

280
00:22:34,764 --> 00:22:35,467
.כי לא עשינו בדיקה

281
00:22:35,780 --> 00:22:36,933
,באתי לחבר שלי
,ואתה יודע

282
00:22:37,432 --> 00:22:38,156
הוא לא חזר
.עדיין בתשובה

283
00:22:38,165 --> 00:22:38,778
.בעזרת השם הוא יחזור

284
00:22:38,779 --> 00:22:40,653
תראה מה זו
,מילה אחת

285
00:22:40,093 --> 00:22:42,660
איך יכולה להיות
.בשני אופנים

286
00:22:42,693 --> 00:22:44,439
:אמרתי לו כזה
,שמע, אם זה בן

287
00:22:44,450 --> 00:22:45,730
.אתה מגיע לברית
!הוא אומר לי: הגזמת

288
00:22:46,671 --> 00:22:49,056
,אתה יודע, ואם זה נופל בשבת
אתה צריך לעשות שבת שלמה איתנו

289
00:22:49,092 --> 00:22:50,400
.ולשמור שבת
.הגזמת-

290
00:22:51,800 --> 00:22:52,973
.במילה אחת, איך אתה יכול לשנות

291
00:22:53,127 --> 00:22:55,097
אבל באמת, אני רוצה לדבר קצת
...על עניין של

292
00:22:55,869 --> 00:22:58,987
,קודם כול, אני לא אשכח אותך
אני, אחרי זה יש לי סיפור מאוד יפה לתת לך

293
00:22:59,073 --> 00:23:02,550
.על עניין של עורך דין
,אבל באמת, אתה יודע, עם ילד

294
00:23:02,580 --> 00:23:06,920
אני שמתי לב שילד קטן
?הוא דומה ליתוש, למה

295
00:23:06,933 --> 00:23:09,510
בגלל שאם יש שקט, אתה ישר יודע
?שהוא זומם משהו. נכון

296
00:23:09,546 --> 00:23:10,130
.זה כאילו אותו דבר

297
00:23:10,507 --> 00:23:12,260
,אבל באמת, ילדים, ברוך השם
.זה עניין של שמחה

298
00:23:12,706 --> 00:23:16,810
ואחת הסיבות שסתם לדוגמה
,אימא שלי, נגיד, כשחזרתי בתשובה

299
00:23:16,848 --> 00:23:20,191
היא מאוד התלהבה שחזרתי בתשובה. שאלו אותה
:כאילו, מה, מה? ראש ישיבה שאל אותה

300
00:23:20,504 --> 00:23:22,530
מה את כל כך מבסוטית
?שכאילו הבן שלך חזר בתשובה

301
00:23:22,982 --> 00:23:27,004
...תראה, הוא היה מתלבש מאוד זה
,היום, ברוך השם, הוא מתלבש אלגנטי

302
00:23:27,017 --> 00:23:28,351
...מתלבש יפה וזה

303
00:23:28,400 --> 00:23:30,960
,תראה, אני יכולה להגיד לך
.שהוא ממש הידרדר לטובה

304
00:23:32,522 --> 00:23:37,560
...עכשיו באמת, אני רק רוצה
,דיברנו על העניין של משכן פעם שעברה

305
00:23:37,691 --> 00:23:39,960
,ואני רק רוצה, אתה יודע
,ודיברנו על העניין של גניבות

306
00:23:40,072 --> 00:23:41,490
.דיברנו פה על הרבה הרבה דברים

307
00:23:41,581 --> 00:23:44,766
,דרך אגב, איך מספידים אחד שאתה יודע
?שגנב, שלא יהיה לשון הרע

308
00:23:45,520 --> 00:23:46,970
?כאילו, איך מספידים אחד כזה שהוא גנב

309
00:23:47,348 --> 00:23:52,350
:אז יש כמה... יש לדוגמה את המספידים
,היה פותח שערים בתבונה

310
00:23:53,479 --> 00:23:55,051
,אתה יודע, היה לוקח הכול בקלות

311
00:23:55,181 --> 00:24:00,481
אבל באמת, הוא היה גם מקפיד ללכת
.ארבע אמות בלי נטילת ידיים, היה נוטל הכול

312
00:24:00,625 --> 00:24:03,370
,לא משנה, בקיצור, אבל שורה תחתונה
.יש את אלה שמספידים אנשים שהם לא מכירים

313
00:24:03,410 --> 00:24:05,210
אתה מכיר את אלה שמספידים אנשים
?שהם לא מכירים

314
00:24:05,657 --> 00:24:06,390
.נכון? זה קטע כזה

315
00:24:06,427 --> 00:24:09,510
,היה פעם אחת איזה מישהו, כאילו
.הוא מגיע לכל הלוויה ומספיד

316
00:24:09,540 --> 00:24:15,460
,עכשיו, הוא לא מכיר בכלל את מי הוא מספיד
,הוא מתחיל כזה: אוו, הוא היה תלמיד חכם

317
00:24:15,581 --> 00:24:18,266
,בעל מיד'ס - מידות
!בעל מיד'ס

318
00:24:18,468 --> 00:24:20,000
!פתאום אומרים לו כזה: זו אישה, זו אישה

319
00:24:20,306 --> 00:24:22,671
...וכל זה היא החזיקה

320
00:24:23,399 --> 00:24:25,665
...רק משהו אחד אחרון לגבי העניין של

321
00:24:27,506 --> 00:24:30,766
:דרך אגב, דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם
?רבותיי, ילדים, איך מגיעים ילדים לעולם

322
00:24:30,803 --> 00:24:31,820
.תתחתנו, רבותיי, תתחתנו

323
00:24:31,866 --> 00:24:34,280
.יש לי חברותא שהוא רוצה להתחתן
,אמרתי לו: שמע, אתה עוד לא

324
00:24:34,310 --> 00:24:36,189
,אתה עוד לא, באמת
.אתה לא יכול להתחתן

325
00:24:36,292 --> 00:24:37,800
?הוא אומר לי: למה
.הוא מפחד מג'וקים

326
00:24:38,316 --> 00:24:39,216
?כאילו, מה, איזה דבר זה

327
00:24:39,252 --> 00:24:41,142
:אתה יודע, אישה, נגיד צועקת
!ג'וק! ג'וק! ג'וק

328
00:24:41,164 --> 00:24:44,013
,נכון? הבעל כזה בא, לוקח כפכף
?שם לו אחת בראש, נכון

329
00:24:44,290 --> 00:24:46,429
?כמה נמלים עושות לו השכבה, נכון
.הכול פיקס

330
00:24:46,625 --> 00:24:50,325
,אבל תחשוב עכשיו כאילו ילד כזה
,אחד כזה שמתחתן, והוא מפחד מג'וקים

331
00:24:50,574 --> 00:24:52,270
!האישה צועקת: ג'וק! ג'וק! ג'וק
,עולה על הכיסא

332
00:24:52,353 --> 00:24:54,390
!ההוא כזה: זוזי, זוזי, תעשי מקום
.כאילו, זה לא יפה

333
00:24:54,800 --> 00:24:56,740
,ומשהו אחרון, אני הבטחתי לך
,עניין של עורך דין

334
00:24:57,324 --> 00:25:01,510
היה עורך דין אחד שהיה לו איזה משפט
,והוא ידע שהוא הולך להפסיד את המשפט הזה

335
00:25:01,547 --> 00:25:02,997
.וזה סכום כסף אדיר מאוד

336
00:25:03,169 --> 00:25:04,945
הוא בא לחבר שלו, עורך דין
:קצת יותר מנוסה, ואמר לו

337
00:25:04,989 --> 00:25:08,868
,שמע, אולי ניתן איזה שוחד לשופט
...אתה יודע, ו

338
00:25:09,732 --> 00:25:14,100
,ניתן לו קצת 5,000 ככה, 5,000 שקל
.איזו קופסת סיגריות יקרות

339
00:25:14,314 --> 00:25:17,110
,הוא אומר לו: שמע, אל תתעסק עם השופט הזה
,השופט הזה הוא פלס, הוא ישר ככה

340
00:25:17,196 --> 00:25:18,190
...אל תתעסק. אתה תעשה ככה

341
00:25:18,753 --> 00:25:21,020
,טוב, באמת, ברוך השם
.בסוף הוא זכה במשפט

342
00:25:21,186 --> 00:25:24,500
,אז בא אליו עורך הדין הגדול
:החבר שלו אומר לו כזה

343
00:25:24,543 --> 00:25:25,657
?אמרתי לך שלא לתת שוחד

344
00:25:25,890 --> 00:25:28,320
,אתה רואה? בזכות זה שלא נתת שוחד
.ניצחת את המשפט

345
00:25:28,357 --> 00:25:30,662
,הוא אומר: למה? נתתי שוחד
.אבל עם כרטיס ביקור של הצד השני

346
00:25:32,295 --> 00:25:35,460
יעקב חמו, בהחלט מחיאות כפיים
על השמחה הגדולה

347
00:25:35,923 --> 00:25:37,838
.שהוא מכניס אותנו מדי שבוע בשבוע

348
00:25:38,414 --> 00:25:40,920
.אני רוצה לפנות אליך חזרה, ליאור

349
00:25:41,328 --> 00:25:45,460
אני רוצה שתספר לצופים בבית
ולפאנל הנהדר שלנו פה

350
00:25:45,879 --> 00:25:49,298
.על הילדות בקריית שמונה
.אנחנו שכנים, אני כרמיאל-

351
00:25:49,544 --> 00:25:53,100
.ראית מה זה? אחוות הצפונים

352
00:25:53,149 --> 00:25:56,260
על שירת הבקשות, אני זוכר
,את הפעם הראשונה שבאתי לקריית שמונה

353
00:25:57,832 --> 00:25:59,585
.בסביבות גיל 10 בערך. -כן

354
00:26:00,500 --> 00:26:05,378
,אתה כבר היית שם דבר בעולם הפיוט
,ליאור אלמליח כבר - ילד הפלא המרוקאי

355
00:26:05,447 --> 00:26:08,250
.בארץ, בעולם
.ילד הפלא", המונח הזה, כן"-

356
00:26:08,284 --> 00:26:10,030
.כן, ילד הפלא
.כמו שריף-

357
00:26:10,076 --> 00:26:17,356
אני זוכר שהעירו אותנו בשתיים או שלוש
בבוקר וצעדנו לכיוון בית הכנסת

358
00:26:17,890 --> 00:26:20,600
עם כוסות התה, אני לא זוכר אפילו
.איזה בית כנסת זה היה

359
00:26:20,876 --> 00:26:22,770
.כן, זה היה "אוהל משה", אם אני לא טועה
."אוהל משה"-

360
00:26:24,320 --> 00:26:27,319
.ספר קצת
.שלוש לפנות בוקר, הבקשות-

361
00:26:27,360 --> 00:26:30,132
,אנחנו כבר סיפרנו קצת, ברשותך
,סליחה שאני קוטע אותך

362
00:26:30,424 --> 00:26:33,761
,אנחנו כבר סיפרנו קצת לצופים
,מהי שירת הבקשות

363
00:26:34,087 --> 00:26:37,317
,כי אנשים לא יודעים מה זה בקשות
?מבקשים מה? ממי מבקשים

364
00:26:37,709 --> 00:26:41,170
,אז שירת הבקשות היא שירה בציבור בעצם
,נקרא לזה ככה

365
00:26:41,538 --> 00:26:46,053
,קמים באשמורת הבוקר, מתכנסים בבית הכנסת
,שרים עד התפילה בבוקר בעצם

366
00:26:46,240 --> 00:26:48,173
.שמחה גדולה אצל המרוקאים

367
00:26:48,528 --> 00:26:54,360
,להבדיל מהירושלמים, כל שבת
.זה פרקי שירה שונים מהשבת הקודמת

368
00:26:54,398 --> 00:26:54,904
.בדיוק

369
00:26:54,965 --> 00:26:59,382
עכשיו תספר לנו על הילד, על ליאור, ככה
.על בית הכנסת, על שבת

370
00:26:59,412 --> 00:27:00,989
ניסיתי לשחזר עם עצמי לאחרונה

371
00:27:01,257 --> 00:27:02,710
מה גרם לי
?להיכנס לזה בכלל

372
00:27:03,296 --> 00:27:04,360
אני שואל
את עצמי

373
00:27:05,644 --> 00:27:07,800
מה ילד
,בגיל 11, 10

374
00:27:08,163 --> 00:27:09,180
הולך, לומד
,פיוטים

375
00:27:09,233 --> 00:27:10,688
,עוזב את החברים
לומד כל שבוע

376
00:27:10,788 --> 00:27:12,750
,פיוטים אצל המורים
.חבורה של מבוגרים

377
00:27:13,335 --> 00:27:13,914
?למה

378
00:27:14,520 --> 00:27:15,227
.אין לי תשובה

379
00:27:18,870 --> 00:27:19,720
.אני מסכים, אני מסכים

380
00:27:20,146 --> 00:27:24,124
,אתה יודע, ליאור, זה מעניין
כי התארח אצלנו לפני מספר שבועות

381
00:27:24,487 --> 00:27:25,600
,הזמר טל ועקנין

382
00:27:25,942 --> 00:27:28,517
.וגם אותו שאלתי את אותה שאלה
גם הוא סיפר על ילדות

383
00:27:29,296 --> 00:27:32,859
שגדל על ברכי סבא, ושם הם למדו את הפיוט
,והשירה המרוקאית

384
00:27:33,320 --> 00:27:37,691
,ושאלתי אותו את אותה שאלה גם כן
,אמרתי לו: מה באמת גורם לילד בגיל 10

385
00:27:38,087 --> 00:27:42,582
,להגיע הביתה, לעזוב את התיק
לוותר על טיולים, לוותר על משחק כדורסל

386
00:27:42,617 --> 00:27:44,820
,"עם הילדים ולשבת לשמוע את "אום כולתום

387
00:27:45,211 --> 00:27:47,949
,עבד אל-והאב, פריד אל-אטרש
...זכריא אחמד

388
00:27:47,970 --> 00:27:49,964
.להעמיס את הראש בצלילים, אתה יודע

389
00:27:49,986 --> 00:27:54,072
,וסיפרתי לו, וגם לך אני אספר
,הייתי מגיע לבית הספר, אתה יודע

390
00:27:54,091 --> 00:27:55,946
ילדים שואלים אחד את השני: מה אתה
?שומע בבית

391
00:27:56,586 --> 00:27:57,588
?"מה תגיד לו? "אום כולתום

392
00:27:57,843 --> 00:27:59,626
.אני שומע את עצמי

393
00:27:59,653 --> 00:28:03,019
,'לך ספר את זה לילד, עוד עם ה-ח' ו-ע
.כאילו, אתה יודע, ינדו אותך

394
00:28:03,471 --> 00:28:05,980
.ובאמת, אין תשובה
.אין תשובה, כן-

395
00:28:06,005 --> 00:28:08,150
אין תשובה מה גורם לילד
.להתאהב במוזיקה כזאת

396
00:28:08,174 --> 00:28:10,690
.זה כנראה... אין כנראה
.אין כנראה-

397
00:28:11,317 --> 00:28:13,700
לא כנראה, זה פשוט ככה זה היה
...צריך להיות

398
00:28:13,851 --> 00:28:17,356
או שליחות, זה משהו שאני עובד עליו
.כבר שנים לנסות להבין

399
00:28:17,391 --> 00:28:20,760
,מה שכן, אני זוכר שלמדתי את הפיוטים
,בפעם הראשונה הגעתי לשיעור

400
00:28:21,000 --> 00:28:23,973
,פעם ראשונה לחלוטין, המורה בא לאבא שלי
,זיכרונו לברכה, ואמר לו: שמע

401
00:28:23,990 --> 00:28:24,829
.אני רוצה ללמד את הילד

402
00:28:24,853 --> 00:28:27,320
,הוא אמר: אני לא יודע אם הוא יאהב את זה
.יתחבר לזה

403
00:28:27,607 --> 00:28:30,868
בבית שמענו פיוטים, אבל לצד
.דברים אחרים גם, לא רק את זה. -נכון, נכון

404
00:28:31,841 --> 00:28:34,970
,באתי לשיעור הראשון, כולם עם הטייפים
,מניחים, מקליטים

405
00:28:34,995 --> 00:28:38,460
,אז היה עם הקלטות, עם הזה
...עם הווקמנים. -ככה זו התקופה של ה

406
00:28:38,494 --> 00:28:42,790
,אני בא, יושב בפיוט, פרשת וישלח
,זו הייתה הפרשה שלמדתי, הראשונה בבקשות

407
00:28:43,058 --> 00:28:46,060
"...פיוט ראשון: "הודו בכינור בנעים זמר ו

408
00:28:46,593 --> 00:28:49,230
,אני יושב, מקשיב, נגמר השיעור
.הלכתי הביתה

409
00:28:50,329 --> 00:28:53,770
,מגיע שבוע אחרי זה שוב לשיעור
,הוא טרח לוודא שאני אגיע

410
00:28:54,532 --> 00:28:55,330
.הוא אומר לי: תשיר

411
00:28:56,509 --> 00:28:59,389
,לא הקלטתי, לא כלום
.ביצעתי את כל הפיוט כמו שהוא. -וואו

412
00:29:00,104 --> 00:29:02,788
וככה זה היה, מעולם לא הגעתי
.עם טייפ לשיעורים

413
00:29:02,880 --> 00:29:06,210
מאז ומתמיד זה היה רק ללמוד ככה
...בצורה הזאת, ככה הייתי זוכר את כל ה

414
00:29:06,238 --> 00:29:08,005
.כן, ברוך השם

415
00:29:08,226 --> 00:29:11,970
,אלוקים חנן אותנו בכישרון לזכור דברים גם
,וזה לא פשוט, אתה יודע

416
00:29:12,044 --> 00:29:15,276
שירת הבקשות ומקאמים, ותוך כדי
.למדנו עוד דברים. -נכון, נכון

417
00:29:15,720 --> 00:29:17,680
אבל החוויה מקריית שמונה הייתה
.מעניינת עוד יותר

418
00:29:17,828 --> 00:29:21,259
.בוא, בוא נשמע, זה מעניין
,כי אני זוכר בתור ילד-

419
00:29:21,307 --> 00:29:23,758
היינו קמים לשירת הבקשות
.כשהיו קטיושות נופלות בחוץ

420
00:29:24,450 --> 00:29:28,195
...ותוך כדי מלחמה ושבתות שאנשים
,טילים ומקלטים

421
00:29:28,580 --> 00:29:30,355
ואנחנו היינו הולכים לבית כנסת
.לשירת הבקשות

422
00:29:30,372 --> 00:29:32,260
.קור, גשם, שלג
תוך כדי זה אתה שומע-

423
00:29:32,293 --> 00:29:34,599
.נפילות של קטיושות
.בית הכנסת מלא, מפוצץ

424
00:29:34,904 --> 00:29:36,130
.וואו
...ועושים, מקיימים-

425
00:29:36,161 --> 00:29:37,940
.מפוצץ זה לא טוב
...כן, שמע-

426
00:29:38,725 --> 00:29:39,730
.זה בעייתי קצת, כן

427
00:29:40,173 --> 00:29:44,370
,בית כנסת מלא באנשים
.ופשוט שרים את שירת הבקשות

428
00:29:45,259 --> 00:29:48,031
אתה בקושי יכול לעבור בין המושבים
.בשביל להגיע לשולחן של הפייטנים

429
00:29:48,068 --> 00:29:48,820
.אני זוכר את זה טוב

430
00:29:48,978 --> 00:29:51,180
.זו חוויה אדירה פשוט
.אני זוכר את זה טוב-

431
00:29:51,239 --> 00:29:54,710
עם התרמוסים של התה, כל אחד
...שם את התרמוס לידו

432
00:29:54,958 --> 00:29:56,740
.ואת הבקבוק, את כוס הערק
.גם-

433
00:29:56,790 --> 00:29:58,282
.כוסות ערק
.בטח זה הגן על הצפון-

434
00:29:58,455 --> 00:30:01,220
.זה הגן על הצפון
.משהו, משהו מדהים. משהו מדהים-

435
00:30:01,573 --> 00:30:03,350
?מה עוד אפשר לשמוע, ליאור

436
00:30:03,508 --> 00:30:07,443
,טוב, אנחנו לקראת שבת
,"אז אנחנו נעשה את "כי אשמרה שבת

437
00:30:07,495 --> 00:30:11,015
,נבצע את הפיוט היפה הזה
.בלחן של בין אל ברח אל יום

438
00:30:11,229 --> 00:30:11,746
.אה, איזה יופי

439
00:30:11,776 --> 00:30:13,620
.אני אבקש שאתה תצטרף אליי
.בשמחה-

440
00:30:13,640 --> 00:30:18,680
?את הפיוט הנפלא הזה נקדיש לחזי בן חמו
.חזי חמו. -יחזקאל חמו-

441
00:30:18,844 --> 00:30:21,240
,יחזקאל חמו, אח של יעקב

442
00:30:21,400 --> 00:30:22,236
.באהבה גדולה

443
00:30:22,656 --> 00:30:23,440
.תזמורת

444
00:33:20,232 --> 00:33:21,590
!מחיאות כפיים

445
00:33:25,873 --> 00:33:32,081
,ברכת ברוכים הבאים לרב מרדכי היקר
.שנמצא איתנו כמדי שבוע

446
00:33:32,122 --> 00:33:34,671
,מי כמוך נמצא פה בהידברות
.מרבני הידברות

447
00:33:34,803 --> 00:33:39,000
.כן, אני נהנה כל שבוע מחדש להיות בתוכנית הנפלאה
.תודה, גם אנחנו. גם אנחנו. גם אנחנו-

448
00:33:39,038 --> 00:33:43,493
.עם ליאור, אילו קולות, אילו עוצמות, ישתבח שמו לעד
.ברוך השם, משבת לשבת, מחיל אל חיל-

449
00:33:43,821 --> 00:33:48,976
ואליך, הרב אסוס, אנחנו דיברנו באריכות
.על לשון הרע, גם בהפסקה שהייתה לנו

450
00:33:48,989 --> 00:33:51,825
אנחנו תכף נשמע גם את עורך דין צור יוסף
,עדיין בסיבוב שני

451
00:33:52,217 --> 00:33:56,930
אנחנו ננסה לשמוע ממנו כמה שיותר
,את הקשר - כמו שדיברנו קודם

452
00:33:57,263 --> 00:34:01,235
,המשפט בישראל, איך הוא חופף
.איך אנחנו מוצאים אותו בתורה וכן הלאה

453
00:34:01,631 --> 00:34:03,973
,אבל אנחנו מדברים לשון הרע
,לשון הרע, לשון הרע

454
00:34:04,039 --> 00:34:08,669
תספר לצופים, אם אנחנו מבקשים דמות
,בדורות האחרונים

455
00:34:08,749 --> 00:34:11,790
,דמות שהיא הכי מתקשרת עם לשון הרע

456
00:34:11,800 --> 00:34:15,458
,שכשאתה אומר לשון הרע
.מיד הדמות הזאת צצה ועולה לך מול העיניים

457
00:34:15,893 --> 00:34:17,482
?מי האיש
?מי האיש-

458
00:34:17,806 --> 00:34:19,900
.החפץ חיים
.מי האיש החפץ חיים-

459
00:34:19,949 --> 00:34:23,600
רבי ישראל
,מאיר הכהן מראדין

460
00:34:23,786 --> 00:34:24,750
,זכותו תגן עלינו

461
00:34:25,453 --> 00:34:26,650
זכר צדיק
.וקדוש לברכה

462
00:34:27,207 --> 00:34:29,933
הוא ראה
שבדורות האחרונים

463
00:34:30,089 --> 00:34:32,329
הנושא הזה
.של לשון הרע נפרץ

464
00:34:32,881 --> 00:34:37,892
:אנשים מדברים ועם כל מיני היתרים
.לא, זו אמת

465
00:34:38,626 --> 00:34:42,230
,הוא חידש לנו, ומה זה חידש
הביא לנו פסוקים מפורשים

466
00:34:42,284 --> 00:34:43,580
.שכל הלשון הרע זה על אמת

467
00:34:43,877 --> 00:34:47,350
,ואנשים עם כל מיני היתרים: הוא עשה לי
.הוא אמר לי

468
00:34:47,555 --> 00:34:53,030
,"וככה הוא כתב את הספר "חפץ חיים
.שמפרט בפרוטרוט את כל דיני לשון הרע

469
00:34:53,672 --> 00:34:55,706
:והוא קרא לזה "חפץ חיים" על שם הפסוק

470
00:34:55,838 --> 00:35:00,716
.מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב"
."נצור לשונך מרע

471
00:35:01,157 --> 00:35:04,418
,מאוד מעניין, על הפסוק הזה
.יש סיפור יפה במדרש

472
00:35:04,792 --> 00:35:10,617
,המדרש מספר על רוכל, סיפור כל כך ידוע
:רוכל שהיה מסתובב בעיירות והיה צועק

473
00:35:10,693 --> 00:35:15,510
?מאן בעי סם חיי?" מי רוצה סם חיים"
.סיפור מאוד ידוע

474
00:35:16,119 --> 00:35:19,580
,רבי ינאי, כך אומרת הגמרא
,אחד מגדולי האמוראים

475
00:35:20,519 --> 00:35:24,590
,יוצא החוצה, שומע אותו
!רץ אליו, אומר לו: אני רוצה סם חיים

476
00:35:25,529 --> 00:35:29,674
,הוא אומר לו: אתה לא צריך
,לא צריך לא אותי ולא אנשים כמותי

477
00:35:29,719 --> 00:35:30,520
.אתה יודע את הכול

478
00:35:30,995 --> 00:35:33,540
.הוא אומר לו: מה זה, אני רוצה סם חיים
.תן לי סם חיים

479
00:35:33,977 --> 00:35:34,980
.הוא אומר לו: תביא ספר תהילים

480
00:35:35,371 --> 00:35:39,830
:פתח ספר תהילים, הוא אומר לו
,מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב"

481
00:35:39,979 --> 00:35:42,470
,"נצור לשונך מרע"
.זה סם חיים

482
00:35:43,073 --> 00:35:47,860
אמר רבי ינאי: מימיי לא ידעתי
.שכל כך פשוט הפסוק הזה

483
00:35:48,359 --> 00:35:49,220
.כך אומר רבי ינאי

484
00:35:49,577 --> 00:35:53,180
,וכל המפרשים שואלים: מה
,רבי ינאי, האמורא הקדוש

485
00:35:53,380 --> 00:35:57,806
,לא ידע על מה מדובר? פסוק פשוט
כל ילד בתלמוד תורה יודע

486
00:35:58,251 --> 00:36:01,340
.מי האיש החפץ חיים, נצור לשונך מרע

487
00:36:01,996 --> 00:36:09,365
,אז יש את אחד ההסברים הכל כך נפלאים
,שלפעמים אדם חושב: אמרתי לשון הרע

488
00:36:09,964 --> 00:36:13,310
איך אמר לנו העורך דין: פגעתי
,בשמו הטוב של מישהו

489
00:36:13,707 --> 00:36:14,599
.זהו, אני אבוד

490
00:36:15,058 --> 00:36:17,820
.הרי לקחת את המילים בחזרה אין סיכוי

491
00:36:18,747 --> 00:36:24,930
,אמרתי, זה התפזר. זה כמו לאסוף איזשהו
.אני יודע מה? נוצות ברוח שעפו

492
00:36:24,973 --> 00:36:26,360
.אין סיכוי לאסוף את זה

493
00:36:26,991 --> 00:36:32,520
.אז מה בן אדם יגיד לעצמו? אני אבוד, גמרנו
.אמרתי לשון הרע, איך אמרנו? אין לי תקנה

494
00:36:33,417 --> 00:36:38,110
?מי האיש החפץ חיים", אתה רוצה מעכשיו"
."נצור לשונך מרע"

495
00:36:38,677 --> 00:36:42,760
."זה לא "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו

496
00:36:42,837 --> 00:36:45,830
יש אדם שלא מדבר כלום, הוא שומר
.בשביל לא לדבר

497
00:36:46,448 --> 00:36:50,460
,"אומר רבי ינאי: אני פה שמעתי "נצור
,זה בן אדם שנמצא בקרב

498
00:36:50,496 --> 00:36:53,020
,יורה, יורה, יורה, יורה
:ואז המפקד קורא לו בקשר

499
00:36:53,053 --> 00:36:56,810
!הלו, נצור
.מפסיק מעכשיו

500
00:36:57,659 --> 00:36:59,100
.וזה כבר תקבל סם חיים

501
00:36:59,514 --> 00:37:04,010
.מי האיש החפץ חיים? נצור, תפסיק מעכשיו
,מעכשיו תפוס את הספר של החפץ חיים

502
00:37:04,081 --> 00:37:09,220
,חבק אותו חזק, נתחיל ללמוד שתי הלכות ביום
.גמרנו. קיבלתי סם חיים

503
00:37:09,598 --> 00:37:12,370
."נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה"
.כמה מתוק-

504
00:37:13,514 --> 00:37:17,810
?רבי מרדכי, כמה מתוק הרב אסוס
,הרב אסוס, ברוך השם-

505
00:37:17,860 --> 00:37:21,639
,זכינו לכזה נכס יקר בארגון הידברות
.ברוך השם. -מדהים

506
00:37:21,663 --> 00:37:26,500
,הוא גם יהודי יקר שמזכה הרבים גדול
,גם אוהבים לשמוע אותו, לא רק בתוכנית

507
00:37:26,656 --> 00:37:30,010
ברוך השם, מדי ערב הוא יוצא
.גם לזכות את עם ישראל

508
00:37:30,513 --> 00:37:32,450
,אנחנו, טוב
כולנו פה מדברים

509
00:37:32,526 --> 00:37:33,910
בעניין המרכזי
,של הפרשה

510
00:37:34,210 --> 00:37:35,931
,העניין באמת
שאדם שמדבר

511
00:37:35,974 --> 00:37:37,366
,לשון הרע
מוציא שם רע

512
00:37:37,384 --> 00:37:38,800
לכן הוא
,נהיה מצורע

513
00:37:38,824 --> 00:37:40,550
כפי שתיארו
.פה קודם

514
00:37:41,017 --> 00:37:43,053
ובאמת, למה
?זה קורה

515
00:37:43,069 --> 00:37:47,340
מדוע האדם נכשל וכל כך רוצה
?לדבר לשון הרע על השני

516
00:37:47,382 --> 00:37:49,040
?לדבר עליו דברים רעים
?ממה זה נובע

517
00:37:49,953 --> 00:37:53,310
,אם אנחנו אוהבים אדם מסוים
.לא נדבר עליו לשון הרע

518
00:37:53,399 --> 00:37:56,710
לא רק שלא נדבר, אם נשמע
,מישהו שמדבר על אהוב שלנו

519
00:37:56,746 --> 00:37:58,900
,על אבא, אימא, נגיד לו: תשתוק
.ככה לא מדברים

520
00:37:58,930 --> 00:38:01,520
,אל תדבר ככה על אבא שלי, על אימא שלי
.על החבר הכי טוב שלי

521
00:38:02,076 --> 00:38:06,800
,זאת אומרת, אדם שמתפתה לדבר לשון הרע
זה נובע מתוך איזו מין שנאה

522
00:38:07,322 --> 00:38:08,640
.שהוא פיתח כלפי השני

523
00:38:09,017 --> 00:38:11,550
?לכאורה, למה שאדם ישנא את השני
?ממה זה נובע

524
00:38:12,044 --> 00:38:13,870
.רוב השנאה נובעת מקנאה

525
00:38:14,362 --> 00:38:20,820
הוא מקנא שהשני הגיע להישגים כלשהם בחיים
.שהוא לא הגיע, והוא רוצה גם להגיע אליהם

526
00:38:20,870 --> 00:38:26,290
אז לפעמים מה הפתרון? בוא נוריד אותו
.על ידי זה שנוציא עליו הוצאת דיבה, לשון הרע

527
00:38:26,803 --> 00:38:31,350
איך בן אדם באמת יפנים אל ליבו
,לא לשנוא אף אחד? לא לקנא באף אחד

528
00:38:31,378 --> 00:38:33,160
?ממילא הוא לא יבוא לדבר לשון הרע

529
00:38:33,560 --> 00:38:37,610
ידוע שאנחנו כל בוקר כשקמים
.מברכים ברכות השחר

530
00:38:38,197 --> 00:38:43,250
אגב, הצופים היקרים שלנו צריכים לדעת
,שברכות השחר, גם אדם שלא זוכה להתפלל

531
00:38:43,402 --> 00:38:48,500
,גם אישה שפטורה מלהתפלל, אבל ברכות השחר
.זה דבר שלוקח 2 דקות, לא יותר

532
00:38:49,080 --> 00:38:53,260
,מתחילים עם מודה אני, נטילת ידיים
.וזה מופיע בכל סידור

533
00:38:53,631 --> 00:38:58,200
אגב, אפשר לקבל גם מהידברות, יש כמו
,איזה ברכון כזה, ישלחו הביתה, בעזרת השם

534
00:38:58,225 --> 00:39:02,940
,כל מי שרוצה, ברכות השחר
.זה נותן אנרגיה לכל היום

535
00:39:03,495 --> 00:39:08,780
:אז באחד מברכות השחר כתוב
."שעשה לי כל צרכי"

536
00:39:08,894 --> 00:39:13,310
כתוב בחז"ל: כל ברכה מברכות השחר
.מכוונת כנגד דבר שקורה בבוקר

537
00:39:13,580 --> 00:39:18,068
,פוקח עיוורים - אדם פוקח עיניו
מתיר אסורים, זוקף כפופים

538
00:39:18,094 --> 00:39:18,900
.וכן על זה הדרך

539
00:39:19,560 --> 00:39:22,840
?ברכת "שעשה לי כל צרכי" כנגד מה מכוונת

540
00:39:23,320 --> 00:39:26,830
.כתוב שזה מכוון כנגד נעילת הנעליים

541
00:39:27,486 --> 00:39:33,030
לכאורה, מה הקשר נעליים - "שעשה לי
?כל צרכי"? מה הקשר בין זה לזה

542
00:39:33,629 --> 00:39:39,540
אלא אומרים, היה אדם אחד
.שרצה לקנות נעליים, הלך לחנות נעליים

543
00:39:39,960 --> 00:39:42,640
אמר: אני רוצה נעליים
.ככה יפות, מכובדות

544
00:39:43,840 --> 00:39:45,940
?אמרו לו: איזה מספר
.אני מספר 42-

545
00:39:46,001 --> 00:39:46,660
.מיד אדוני

546
00:39:47,019 --> 00:39:51,920
,המוכר מטפס ככה על הסולם
.בוחר לו שם נעל מיוחדת, מביא לו

547
00:39:52,902 --> 00:39:55,365
?הוא מסתכל, רואה: מה זה
.זה מספר 46

548
00:39:55,453 --> 00:39:58,980
,אמר לו: סליחה, אדוני המוכר
.אמרתי לך מספר 42

549
00:39:59,019 --> 00:40:02,330
,הוא אומר: אני יודע, אדוני
.אבל אתה אדם מכובד, תרשה לי

550
00:40:02,427 --> 00:40:07,300
,מה זה 42? תן לי לכבד אותך, קח 46
.אני לארג' איתך, אותו מחיר אני עושה לך

551
00:40:07,867 --> 00:40:09,244
?הוא אומר: תגיד לי, אתה משוגע
?אתה לא נורמאלי

552
00:40:09,280 --> 00:40:11,560
.מה זה 46? זה ייפול לי מהרגל

553
00:40:12,029 --> 00:40:16,090
.או להבדיל, יביא לו מספר 38
הוא יגיד לו: אדוני, זה לא מתאים לי

554
00:40:16,117 --> 00:40:17,773
?...זה יהיה לחוץ לי, מה אתה
.לא, לא, קח-

555
00:40:18,347 --> 00:40:22,779
כמו שבנעל אף אחד לא ירצה
,נעל הרבה יותר גדולה

556
00:40:22,857 --> 00:40:25,130
:ולהפך, מי שיביא לו, יגיד לו
,אני לא מעוניין

557
00:40:25,155 --> 00:40:27,250
.אני רוצה את הנעל בדיוק למידה שלי

558
00:40:27,720 --> 00:40:34,020
,'כך בבוקר, כשיהודי אומר: "ברוך אתה ה
,"אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צרכי

559
00:40:34,106 --> 00:40:36,120
?מה הוא מתכוון לומר על ידי הנעל

560
00:40:36,173 --> 00:40:39,880
כמו שבנעל בן אדם מבין שהמידה שלו
,זה מה שמתאים לו

561
00:40:39,934 --> 00:40:42,980
,לא מתאים לו והוא לא מעוניין בשום נעל
,מספר של מישהו אחר

562
00:40:43,328 --> 00:40:45,710
 - "כך צריך להאמין "שעשה לי כל צרכי

563
00:40:45,841 --> 00:40:51,020
.מה שמגיע לך, בורא עולם ייתן לך
.מה שלא, מה שנתן לשני, לא שייך אליך

564
00:40:51,069 --> 00:40:54,670
,אל תקנא בשני, אל תשנא אותו
.ממילא לא תבוא לדבר עליו לשון הרע

565
00:40:55,000 --> 00:40:55,890
.יפה מאוד
.יפה-

566
00:40:56,602 --> 00:40:57,743
.יפה מאוד. מתוק מדבש

567
00:40:58,046 --> 00:41:03,428
.שוב אליך, עורך דין צור יוסף
תן לנו בבקשה הבדל שהוא מהותי

568
00:41:03,756 --> 00:41:08,950
.בין ההלכה לבין התורה... לבין המשפט
.אני אתן לך דוגמה. לבין המשפט-

569
00:41:09,828 --> 00:41:13,020
.הרבה טוענים שהמשפט הוא משפט עברי
אין קשר כמעט בכלל בין המשפט

570
00:41:13,053 --> 00:41:15,950
שנהוג במדינת ישראל לבין המשפט
.העברי שלנו

571
00:41:16,621 --> 00:41:20,463
,לדוגמה, בן אדם מבקש יין
,נניח חסר לו יין לקידוש

572
00:41:20,506 --> 00:41:21,962
,הוא הולך לשכן
:השכן שלו אומר

573
00:41:22,184 --> 00:41:24,141
,לי אין יין
,אבל פלוני

574
00:41:24,200 --> 00:41:25,317
הוא בטח
.יש לו יין

575
00:41:26,154 --> 00:41:27,144
מה שהוא מתכוון להגיד

576
00:41:27,871 --> 00:41:29,490
בצורה מובלעת
זה שהבחור שתיין

577
00:41:29,694 --> 00:41:31,100
כי אצלו תמיד
.תמצא יין

578
00:41:31,635 --> 00:41:34,290
זאת אומרת, מבחינת ההלכה
.זה לשון הרע גמור

579
00:41:34,355 --> 00:41:35,100
.אתה מדבר לשון הרע

580
00:41:35,562 --> 00:41:38,020
.מבחינת החוק, אין דבר כזה

581
00:41:38,368 --> 00:41:41,010
,זאת אומרת, הכול בסדר
כל עוד אמרת משהו שהוא משתמע

582
00:41:41,108 --> 00:41:45,300
ואי אפשר להסיק ממנו בצורה ברורה
,שכל בחור מהיישוב מסיק שזה לשון הרע

583
00:41:46,576 --> 00:41:47,510
.אין עם זה בעיה חוקית

584
00:41:47,892 --> 00:41:52,150
,עוד דבר, הוא דיבר מקודם על עדות
.זאת אומרת, קולקטיב שמדברים עליו

585
00:41:52,174 --> 00:41:56,690
,זאת אומרת, סליחה שאני קוטע אותך
,זאת אומרת שמה? שההלכה יותר חסה

586
00:41:56,744 --> 00:42:01,290
?יותר מחמירה, יותר מה? רגישה
.ההלכה הרבה יותר רגישה לעניין לשון הרע מאשר החוק-

587
00:42:01,343 --> 00:42:02,180
.הרבה יותר רגישה
.אוקיי-

588
00:42:03,506 --> 00:42:08,900
,עדות, אם בן אדם מוציא שם רע על עדה
,אז אי אפשר לתבוע שום קולקטיב, לא רק עדה

589
00:42:09,258 --> 00:42:15,705
מין, עדה, שום קולקטיב לא יכול לתבוע
.תביעה אזרחית של לשון הרע, אין דבר כזה

590
00:42:15,740 --> 00:42:18,393
זאת אומרת, אם מישהו לכלך
,ודיבר לשון הרע מובהק

591
00:42:18,426 --> 00:42:21,077
,אבל הוא דיבר אותו על קבוצה של אנשים
...על החרדים, על

592
00:42:21,516 --> 00:42:24,385
,אי אפשר לתבוע את זה
.אפשר לתבוע את זה בצורה פלילית

593
00:42:24,450 --> 00:42:27,800
,זאת אומרת, לא כולם מודעים
.אבל יש שנה מאסר למדברי לשון הרע בחוק

594
00:42:28,241 --> 00:42:31,996
זה כמעט ולא קורה, אבל כן יש
,אופציה מסוימת שמי שרוצה

595
00:42:32,040 --> 00:42:34,670
קולקטיב שדיברו עליו, הם חייבים לעשות את זה
.בצורה הפלילית

596
00:42:34,961 --> 00:42:37,640
זאת אומרת, קובלנה כדי לנסות
,להכניס את הבן אדם לכלא

597
00:42:37,674 --> 00:42:40,143
.מה שכמעט כמעט ולא קורה

598
00:42:40,208 --> 00:42:42,306
,עוד דבר אחרון שנשים עליו דגש

599
00:42:42,357 --> 00:42:49,538
.יש בחוק מושג שנקרא שקר במפגיע
,מה זאת אומרת? זו נקודה שהחוק כן שם עליה דגש

600
00:42:50,026 --> 00:42:52,690
.כדי כביכול להספיק משהו שבהלכה יש

601
00:42:53,043 --> 00:42:56,990
,אם אני אמרתי שיובל עבר לניו יורק
,סתם אמרתי את זה, זה לא נכון

602
00:42:57,123 --> 00:42:58,250
,אבל לא נגרם שום נזק

603
00:42:58,917 --> 00:43:01,730
אני אמרתי את זה כדי שאנשים
,לא יבואו לבקש את השירותים שלך

604
00:43:01,773 --> 00:43:02,820
.כדי שיחשבו שאתה לא פה

605
00:43:03,834 --> 00:43:06,170
,לשון הרע זה לא
,בהגדרה של החוק, זה לא לשון הרע

606
00:43:06,187 --> 00:43:08,230
,לא אמרתי משהו רע
,לא אמרתי שום דבר

607
00:43:08,266 --> 00:43:11,263
פשוט גרמתי לכולם לחשוב שאתה לא נמצא פה
.ושיחפשו להם אופציות אחרות

608
00:43:11,750 --> 00:43:15,490
אז זה החוק כן תיקן, ויש חוק שנקרא
.שקר במפגיע

609
00:43:15,975 --> 00:43:18,820
זאת אומרת, אני אומר שקר בכוונה
,כדי שהשקר יישמע

610
00:43:19,181 --> 00:43:22,670
.כדי שאני אגרום נזק מסוים
,בזה החוק כן תפס עוד משהו, עוד נדבך

611
00:43:23,133 --> 00:43:26,680
אבל כעיקרון, ההבדלים בין ההלכה לחוק
.הם די גדולים

612
00:43:27,153 --> 00:43:28,300
.יפה. יפה מאוד

613
00:43:29,268 --> 00:43:32,040
שמחתי לשמוע שההלכה
.היא רגישה יותר כלפינו

614
00:43:32,163 --> 00:43:36,219
,נפש. בחוק מסתכלים יותר על הממונות
...אם זה פוגע או לא

615
00:43:36,232 --> 00:43:37,430
.זה היה ודאי לנו

616
00:43:37,583 --> 00:43:42,070
בפרשה שלנו מובאים כל מיני סוגי נגעים
שנראים, על פניו, כעונש משמיים

617
00:43:42,109 --> 00:43:42,950
.על חטאי האדם

618
00:43:43,449 --> 00:43:45,410
,אבל לעומת זאת
:במגילת איכה כתוב

619
00:43:45,445 --> 00:43:48,270
מפי עליון לא תצא"
."הרעות והטוב

620
00:43:48,442 --> 00:43:49,250
?אז איך ייתכן

621
00:43:49,678 --> 00:43:51,224
אם לא אלוקים
הוא זה שמחליט

622
00:43:51,248 --> 00:43:52,974
מתי טוב
,ומתי רע

623
00:43:53,041 --> 00:43:53,820
אז מי
?כן מחליט

624
00:43:54,405 --> 00:43:57,590
,הגאון מווילנה מבאר סוד ענק בעניין הזה
:תקשיבו טוב

625
00:43:58,120 --> 00:44:02,420
,משמיים יורד שפע תמידי ולא פוסק
אבל האדם הוא הקובע את גורלו

626
00:44:02,640 --> 00:44:04,050
.לטוב ולמוטב

627
00:44:04,442 --> 00:44:09,230
,האם ירד שפע או חלילה יהיה פשע
,שימו לב לאותיות שמתחלפות

628
00:44:09,488 --> 00:44:12,590
,האם ייוולד תינוק או יהיה ניתוק

629
00:44:13,525 --> 00:44:18,670
,האם, ובהקשר לפרשה שלנו, ירד עלינו עונג
?או שיהפוך, חלילה, לנגע

630
00:44:19,224 --> 00:44:20,270
.כל זה בידי האדם

631
00:44:20,666 --> 00:44:25,440
אז בכל דבר בעולם הקב"ה מוציא
,אותיות גולמיות, לא טוב, לא רע

632
00:44:25,512 --> 00:44:28,094
.והאדם הוא זה שמחליט כיצד הן יגיעו אליו

633
00:44:28,630 --> 00:44:30,427
,אז נאמר תודה לרב אליהו אסוס

634
00:44:30,723 --> 00:44:33,237
,לכהן הגדול, הרב אייל ישראל שטרנליב

635
00:44:33,296 --> 00:44:34,360
,עורך דין צור יוסף

636
00:44:34,409 --> 00:44:36,330
,חברי היקר והאהוב, ליאור אלמליח

637
00:44:36,852 --> 00:44:38,830
,הרב מרדכי לוי, מרבני הידברות

638
00:44:39,144 --> 00:44:40,250
,הרב יעקב חמו

639
00:44:40,952 --> 00:44:44,366
.תודה רבה לצוות הנגנים הנהדר שלי, שלנו

640
00:44:44,827 --> 00:44:46,500
,"תודה רבה לפיצוחי "הטיב

641
00:44:46,839 --> 00:44:50,020
בת אל קייקס על כל העוגות
ועל כל הכיבוד הנהדר הזה

642
00:44:50,061 --> 00:44:52,280
.שאנחנו לוקחים איתנו הביתה כל שבת

643
00:44:53,025 --> 00:44:55,897
,תודה רבה לכם, הצופים היקרים
,שהכול קורה בזכותכם

644
00:44:55,920 --> 00:44:57,901
.לבית הגדול והנפלא הזה, הידברות

645
00:44:58,366 --> 00:44:59,770
.אנחנו שמחים בכם כל שבוע

646
00:44:59,828 --> 00:45:04,290
,בעזרת השם, אנחנו נתראה בשבוע הבא
.באותו יום, באותה שעה, פרשת מצורע

647
00:45:04,692 --> 00:45:08,040
,ליאור, אנחנו שולחים את הצופים שלנו
,זה קבע פה

648
00:45:08,468 --> 00:45:12,020
,שולחים את הצופים שלנו עם חיוך הביתה
.ככה הם מקבלים את השבת איתנו

649
00:45:12,039 --> 00:45:12,390
.איזה כיף

650
00:45:12,578 --> 00:45:16,550
,אז אנחנו, אני בחרתי עבורך, אם זה בסדר
.את השיר "דרור יקרא", את הפיוט

651
00:45:16,638 --> 00:45:18,720
נו, איזה כיף. -נשיר אותו יחד
.בשמחה גדולה

652
00:45:18,740 --> 00:45:19,560
.איזה כיף

653
00:45:19,685 --> 00:45:21,970
.מחיאות כפיים, ליאור אלמליח

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה