סגולת הזרע שמשון: הבטחה לבנים ולשפע אלוקי

הרב אליהו עמר

ב-ו' באלול, יום ההילולא של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, שהבטיח כי מי שילמד בספרו יראה ישועות, יתקיימו בכל רחבי העולם סעודות לזכר הרב, שנפטר ולא הותיר בנים אחריו. ניר קפטן בריאיון ייחודי עם הרב אליהו עמר שמוציא בימים אלו ספר המבוסס על הספר זרע שמשון, בניסיון להבין כיצד הלימוד בספר הפך לתופעה עולמית מחוללת פלאות

לרכישת הספרים https://bit.ly/3hwA8IO

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,200 --> 00:00:03,310
תופעה מעניינת שצוברת תאוצה
- בארץ ובעולם

2
00:00:03,620 --> 00:00:06,350
לימוד בספר סגולי, שעליו הבטיח המחבר

3
00:00:06,370 --> 00:00:09,880
שמי שילמד בו יזכה
.בכל הישועה שהוא צריך לה

4
00:00:10,020 --> 00:00:13,150
יצאנו לברר מיהו המחבר
.ומהו הספר

5
00:00:19,500 --> 00:00:21,760
.שלום לרב אליהו עמר
.שלום ניר-

6
00:00:22,040 --> 00:00:27,260
הרב מדי שבוע מוסר שיעורים
."מתוך הספר שנקרא "זרע שמשון

7
00:00:28,240 --> 00:00:31,230
.אולי הרב יספר לנו מיהו, מהו היה

8
00:00:31,690 --> 00:00:36,780
אנחנו יודעים שהיה צדיק גדול
.באיטליה, אבל מעבר לכך לא ממש יודעים

9
00:00:37,250 --> 00:00:39,120
טוב, ה"זרע שמשון" למעשה

10
00:00:39,140 --> 00:00:42,130
זה רבי שמשון חיים
בן הרב נחמן מיכאל

11
00:00:42,140 --> 00:00:43,200
.למשפחת נחמני

12
00:00:44,250 --> 00:00:46,430
הוא היה גר באיטליה לפני כ-300 שנה

13
00:00:47,930 --> 00:00:50,380
,בעיר רג'ו
שמה הוא חיבר חיבורים

14
00:00:50,850 --> 00:00:52,780
,גם על פרקי אבות
גם על התורה

15
00:00:52,830 --> 00:00:55,120
.והיו לו גם חיבורים בתורת הקבלה

16
00:00:55,590 --> 00:01:01,770
שלענווה שלו הוא ביקש
שיגנזו את הכתבים בקבלה מעשית

17
00:01:01,900 --> 00:01:03,210
.איתו ביחד בקבר

18
00:01:03,880 --> 00:01:07,180
הסיבה לכך כיוון שהיה מקובל אחר במרוקו

19
00:01:07,630 --> 00:01:11,170
,שקראו לו רבי שלום בוזגלו
,"שחיבר חיבור על ה"מקדש מלך

20
00:01:11,550 --> 00:01:13,530
,שזה חיבור על הזוהר הקדוש

21
00:01:13,940 --> 00:01:17,560
והוא אמר: אם כבר יש צדיק
?שעשה חיבור, מה צריך את החיבור שלי

22
00:01:17,580 --> 00:01:19,680
והוא ביקש שיגנזו את זה
.ביחד איתו

23
00:01:20,150 --> 00:01:22,820
זה גם מראה על הגאונות
,וגם מראה על הענווה

24
00:01:23,220 --> 00:01:25,210
.שילוב מנצח, כמו שאומרים

25
00:01:26,180 --> 00:01:30,620
רבי שמשון, היה לו בן אחד
,שנפטר בחיי חיותו

26
00:01:31,300 --> 00:01:34,460
,ולכן לקראת סוף ימיו
,בסביבות שנות ה-70 לחייו

27
00:01:34,900 --> 00:01:39,170
הוא החליט שהוא כותב חיבור מיוחד
."שנקרא בשם "זרע שמשון

28
00:01:39,780 --> 00:01:43,090
,וכמה סמנטיקה יש בשם של הספר

29
00:01:43,320 --> 00:01:46,350
שכאילו אין לו ילדים
.אז הספר הוא זרעו

30
00:01:46,730 --> 00:01:47,580
.זה הזרע שלו

31
00:01:48,070 --> 00:01:52,010
,הוא חיבר אותו במשך כשנתיים
,וממש לפני שהוא סיים את הספר

32
00:01:52,530 --> 00:01:54,500
.זמן קצר לאחר מכן הוא כבר נפטר

33
00:01:54,590 --> 00:01:58,630
.הספר בעצם מדבר על פרשיות השבוע
.נכון, חידושים בפרשת השבוע-

34
00:01:58,650 --> 00:02:00,780
,שאגב, מי שפותח ומסתכל

35
00:02:01,100 --> 00:02:05,970
.רואה את הגאונות של המחבר
:הוא בולל את כל התורה כולה ביחד

36
00:02:06,300 --> 00:02:10,250
,קבלה, מדרשי חז"ל, הלכות, הכול

37
00:02:10,280 --> 00:02:14,290
והוא מכניס את זה דרך פרשת השבוע
.בצורה מדהימה ומיוחדת

38
00:02:14,920 --> 00:02:18,840
עכשיו, מה שהופך את הספר הזה
:להיות ספר מיוחד, שכמו שפתחת בשאלה

39
00:02:18,900 --> 00:02:23,390
מה מסתתר מאחורי השיעור הזה
,"שהתחלנו למסור ב"זרע שמשון

40
00:02:23,990 --> 00:02:25,890
ה"זרע שמשון" בהקדמה שלו כותב

41
00:02:26,500 --> 00:02:31,460
,שמכיוון שאין לו ילדים
אז הוא מבקש שילמדו בספר שלו

42
00:02:31,860 --> 00:02:34,480
.והלימוד הזה, זה יהיה לו עילוי הנשמה

43
00:02:34,630 --> 00:02:38,780
,אין אזכרה, אין קדישים
,אין שום דבר שכל אדם משאיר אחריו

44
00:02:39,280 --> 00:02:42,250
:אז הוא אומר
.הספר הזה יהיה לעילוי נשמתי

45
00:02:42,350 --> 00:02:46,060
שבעצם שכל מי שילמד
,יהיו שפתותיו דובבות בקבר

46
00:02:46,090 --> 00:02:48,060
.זאת הייתה מטרתו
.ממש ככה, ממש ככה-

47
00:02:48,380 --> 00:02:52,250
:הוא אפילו מתבטא בביטוי
."אני מחלה בעשר לשונות התפילה"

48
00:02:52,540 --> 00:02:56,060
,זאת אומרת, אני מתחנן בפניכם כמעט
.תלמדו בספר הזה

49
00:02:56,580 --> 00:02:58,960
,ופה יש את הדיבידנד
.יש את הסוכרייה

50
00:02:59,340 --> 00:03:02,760
,הוא אומר שמי שיעסוק בספר הזה
אז הוא מבטיח לו

51
00:03:03,600 --> 00:03:09,430
,לראות בנים ובני בנים
."עושר וכבוד לא יסופו ממנו ומזרעו"

52
00:03:09,510 --> 00:03:11,730
.'וואו. -עושר ב-ע' ואושר ב-א

53
00:03:12,010 --> 00:03:15,890
,זאת הבטחה ענקית. -וזה כבר, בדיוק
.הופך את הספר להיות משהו ייחודי

54
00:03:16,050 --> 00:03:19,920
אין אחד, לא זכור לי לפחות
בארון הספרים היהודי

55
00:03:20,140 --> 00:03:24,340
שיש איזשהו מחבר
.שנותן כזו הבטחה בפתיחה של הספר

56
00:03:24,570 --> 00:03:28,740
הסיבה לכך כנראה היא המצוקה
,שהוא אמר: אין לי פה מי שימשיך אחריי

57
00:03:29,110 --> 00:03:32,040
,אז מי שיתאמץ
אני רוצה להתאמץ בשבילו

58
00:03:32,050 --> 00:03:33,890
.ולמלא כל משאלות ליבו לטובה

59
00:03:34,250 --> 00:03:36,810
.אז זאת בעצם הייתה הבטחתו של הצדיק
.נכון-

60
00:03:36,990 --> 00:03:38,890
?המהדורה הראשונה שיצאה הייתה מתי

61
00:03:39,010 --> 00:03:41,870
.המהדורה יצאה בחייו
.הוא הוציא את הספר הראשון

62
00:03:41,930 --> 00:03:45,620
,האמת היא, הוא סידר את הכתבים שלו
,אבל הספר נשאר איך שהוא

63
00:03:45,630 --> 00:03:50,830
,אתה יודע, הדפסה לפני 300 שנה
.תבין לבד מה היה מצבו של הספר

64
00:03:51,320 --> 00:03:56,010
,ואז פשוט מאוד כשהתחילו להבין את היהלום
את הסגולה העצומה

65
00:03:56,040 --> 00:03:58,920
,שנמצאת בתוך הספר הזה
.החליטו להאדיר אותו

66
00:03:59,540 --> 00:04:03,880
יהודי צדיק מארצות הברית
.לקח על עצמו את המשימה

67
00:04:04,340 --> 00:04:06,320
הוא כותב שלא היו לו ילדים
הרבה מאוד שנים

68
00:04:06,850 --> 00:04:10,270
והוא אמר: הרב מבטיח בנים
,ובני בנים

69
00:04:10,330 --> 00:04:12,210
,זאת אומרת הוא מבטיח לי להיות סבא

70
00:04:13,010 --> 00:04:14,690
.אז אני יושב להתעסק עם הספר שלו

71
00:04:14,770 --> 00:04:17,100
.והוא ישב והאדיר את הספר
,זה לקח קצת זמן

72
00:04:17,490 --> 00:04:22,750
,אבל הוא אומר, עוד באותו זמן
,עוד לפני שהספר ירד לדפוס, מהודר

73
00:04:23,090 --> 00:04:24,890
.הוא אומר, כבר הוא נפקד בזרע של קיימא

74
00:04:25,450 --> 00:04:26,380
.פשוט דבר מדהים

75
00:04:26,600 --> 00:04:30,070
:אני שומע את הרב ואני שואל את עצמי
?איך הרב הגיע לספר הזה

76
00:04:30,150 --> 00:04:34,330
,אנחנו מכירים מיליוני ספרים בעולם
?אבל דווקא הספר הזה

77
00:04:34,760 --> 00:04:40,610
נגעת בנקודה שיש בה הרבה מאוד
.מסייעתא דשמיא והשגחה פרטית

78
00:04:40,760 --> 00:04:43,260
זה ההסבר היחידי שיש לי
.איך הגעתי לספר הזה

79
00:04:43,970 --> 00:04:48,350
האמת היא שאני קראתי איזשהו סיפור
על יהודי שסיפר על ישועה

80
00:04:48,370 --> 00:04:50,470
."שהוא ראה בספר "זרע שמשון

81
00:04:51,520 --> 00:04:55,530
אני לא הכרתי את הספר
.ואמרתי: "זרע שמשון", נחפש אותו

82
00:04:56,260 --> 00:04:57,580
.ומצאתי את הספר הזה

83
00:04:58,040 --> 00:05:00,960
,פתחתי את החידוש, אמרתי זו פרשת שבוע
.מעניין מה הוא כותב

84
00:05:01,520 --> 00:05:03,720
,אני פותח את החידוש
,זה היה בדיוק לפני שנתיים

85
00:05:04,160 --> 00:05:06,170
,בפרשת שופטים
.אני לא יכול לשכוח את זה

86
00:05:06,480 --> 00:05:09,790
,אני פותח את החידוש, קורא פרשת שופטים
."חידוש מתוך ה"זרע שמשון

87
00:05:10,250 --> 00:05:12,050
?ומה כתוב בסיומו של החידוש

88
00:05:12,450 --> 00:05:17,290
בפרשה זו נפטר המחבר"
."ויום ההילולה שלו - ו' באלול

89
00:05:17,870 --> 00:05:21,360
- אני מסתכל בלוח השנה על התאריך
.ו' באלול

90
00:05:22,060 --> 00:05:25,770
...אמרתי: דבר כזה זה לא
,אין מקרה בעולם

91
00:05:26,060 --> 00:05:30,820
שייפול לידי בדיוק הספר
,בתאריך של המחבר, שזו ההילולה שלו

92
00:05:31,240 --> 00:05:35,640
והוא כותב שאף אחד לא המשיך
.את דרכו ואין לו זרע אחריו

93
00:05:36,000 --> 00:05:39,650
אמרתי: אם זה ככה זה סימן משמיים
,ובאותו יום

94
00:05:39,880 --> 00:05:41,740
,זה היה יום חמישי בדיוק בשבוע

95
00:05:42,030 --> 00:05:46,640
- באותו יום התחלנו למסור שיעור קבוע
."חידוש ב"זרע שמשון

96
00:05:46,930 --> 00:05:48,040
.מאז הכול היסטוריה

97
00:05:48,510 --> 00:05:53,160
הרב נפגש עם הרבה מאוד אנשים
."שצופים בקטע לימוד מתוך ה"זרע שמשון

98
00:05:53,170 --> 00:05:56,590
?הרב מקבל קצת תגובות
,כי זו הפכה להיות תופעה עולמית

99
00:05:56,600 --> 00:05:57,840
.הלימוד הזה

100
00:05:57,860 --> 00:06:00,520
,כן, האמת היא
,הזרע שמשון הפך להיות תופעה עולמית

101
00:06:00,600 --> 00:06:04,040
ויש אפילו ארגון שנקרא
."זרע שמשון העולמי"

102
00:06:04,830 --> 00:06:07,690
פה בארץ מי שאחראי עליו
,זה הרב ישראל זילברברג

103
00:06:07,710 --> 00:06:12,230
,שעושה הרבה מאוד
,גם מפיץ את העלון של החידושים מדי שבוע

104
00:06:12,960 --> 00:06:16,060
הם פועלים הרבה מאוד
.בעניין של הזרע שמשון

105
00:06:16,400 --> 00:06:21,550
אני באופן אישי נתקלתי בהרבה מאוד אנשים
."שכל כך נהנים מהחידושים של ה"זרע שמשון

106
00:06:22,130 --> 00:06:25,380
.יש לו חידושים מתוקים
.פשוט ככה, מתוק

107
00:06:25,810 --> 00:06:29,940
,הוא לוקח לפעמים איזה קטע מהנביא
,מביא איזה דבר הלכה

108
00:06:30,120 --> 00:06:31,480
,מצליח לקשור אותם ביחד

109
00:06:31,550 --> 00:06:34,800
בעיקר בכל מה שקשור
.לענייני תורת הסוד, הקבלה

110
00:06:35,160 --> 00:06:38,410
,הוא מביא המון המון דברים
,שואל שאלה מהפסוק

111
00:06:38,430 --> 00:06:41,750
ואתה רואה פתאום את הפתרון
,שנמצא בתורת הסוד, בתורת האמת

112
00:06:41,790 --> 00:06:46,830
והצורה שהוא מחבר את הדברים תמיד משאירה
.את כולנו, משאירה אותנו פעורי פה

113
00:06:47,240 --> 00:06:50,880
ברוך השם, באמת זו שמחה גדולה מאוד
.להתעסק עם החידושים שלו

114
00:06:50,900 --> 00:06:54,490
,גם אלה שנמצאים ולומדים
.כולם נהנים. פשוט מתוק

115
00:06:54,660 --> 00:07:00,180
יש מינון ללימוד כדי לזכות
?בהבטחה הזאת? בסגולה הזאת

116
00:07:00,260 --> 00:07:01,920
,האמת היא, אני לא יודע

117
00:07:02,320 --> 00:07:05,930
.אבל קביעות, קביעות היא בעיקר הרעיון

118
00:07:06,360 --> 00:07:09,420
אני יודע שאנשים שלקחו קביעות
,אפילו של פעם בשבוע

119
00:07:09,890 --> 00:07:12,100
,פעם בשבוע
,כל שבוע להתמיד

120
00:07:12,230 --> 00:07:17,410
ההתמדה והקביעות של הלימוד בספר
.היא בסופו של דבר גורמת ישועות

121
00:07:17,790 --> 00:07:22,460
יכול להיות שלימוד תמידי מדי יום ביומו
,מביא את הישועה מהר יותר

122
00:07:22,690 --> 00:07:24,630
.אבל העיקר פה זה העקביות

123
00:07:24,980 --> 00:07:29,360
,לקחת זמן שבו יושבים ולומדים
אם זה פעם בשבוע או כל יום

124
00:07:29,540 --> 00:07:32,000
.או לא משנה מה
.אני ממליץ בעיקר על פעם בשבוע

125
00:07:32,350 --> 00:07:34,530
אנשים ראו הרבה מאוד ישועות
.מפעם בשבוע

126
00:07:34,810 --> 00:07:36,680
.יום-יום זה קצת יותר קשה

127
00:07:37,080 --> 00:07:40,460
,זה ממש לקיים את צוואת הצדיק
.והצדיק לא נשאר חייב

128
00:07:40,490 --> 00:07:42,400
.כפשוטו, כפשוטו, ממש ככה

129
00:07:42,650 --> 00:07:45,030
?יש עוד סיפורים...? סיפורי ישועות

130
00:07:45,060 --> 00:07:47,010
.יש סיפורי ישועות מדהימים

131
00:07:47,280 --> 00:07:49,380
,האמת היא, יש דברים שאני קראתי

132
00:07:49,740 --> 00:07:55,200
אבל בעיקר בעיקר מה שאני אספר לך
.אלה דברים שאנשים סיפרו לי באופן אישי

133
00:07:56,150 --> 00:07:58,400
?אולי, אתה יודע מה
אני אתן לך שני סיפורים

134
00:07:58,680 --> 00:08:00,280
.שדווקא דרך ערוץ הידברות הגיעו

135
00:08:01,070 --> 00:08:04,750
במסגרת השיעורים, שברוך השם
מעבירים את זה דרך ערוץ הידברות

136
00:08:04,770 --> 00:08:08,690
,כל יום חמישי בלילה
."חידוש קטן של חמש דקות ב"זרע שמשון

137
00:08:08,760 --> 00:08:12,990
קטן, קליט ומהיר
.שכל אחד יוכל להתחבר לסגולה

138
00:08:13,710 --> 00:08:17,500
אז באחת ההרצאות שמסרתי
המתין לי יהודי בסיומה של ההרצאה

139
00:08:17,520 --> 00:08:20,600
והוא אומר לי: אנחנו עשינו
."את הסגולה של ה"זרע שמשון

140
00:08:20,830 --> 00:08:23,190
,לא היו להם ילדים הרבה מאוד שנים
.כמעט חמש שנים

141
00:08:23,860 --> 00:08:25,580
והוא אומר לי: ישבנו ולמדנו

142
00:08:26,010 --> 00:08:29,340
ונפקדנו תוך תשעה חודשים
בזרע של קיימא

143
00:08:29,360 --> 00:08:32,640
.והוא אומר לי: בוא ותראה
ואז הוא מוציא אותי מחוץ לאולם ההרצאות

144
00:08:32,980 --> 00:08:36,430
ומראה לי תינוק קטן בעריסה
בגיל חצי שנה בערך

145
00:08:36,810 --> 00:08:39,820
.והוא אומר לי: זה הילד של הזרע שמשון
.וואי, מדהים-

146
00:08:39,840 --> 00:08:42,160
.כן, בהחלט
.זה היה מאוד מרגש

147
00:08:42,200 --> 00:08:44,240
,סיפור נוסף...? -סיפור נוסף

148
00:08:44,440 --> 00:08:48,640
התקשר אליי דווקא אחד מהעובדים
...של ערוץ הידברות ו

149
00:08:48,790 --> 00:08:50,670
,ממש השבוע, לפני כמה ימים

150
00:08:51,080 --> 00:08:54,130
...והוא אומר לי שהוא יוצר
הוא בקשר עם קשרי לקוחות

151
00:08:54,160 --> 00:08:55,480
,שמטעם הערוץ

152
00:08:55,850 --> 00:08:59,300
הוא אומר לי: יש איזה יהודי אחד
,שאמר לי... הוא תומך בערוץ מאוד

153
00:08:59,330 --> 00:09:02,660
הוא אומר לי: תדע לך
.שאנחנו הרבה שנים לא היו לנו ילדים

154
00:09:02,680 --> 00:09:06,580
.על אותו רעיון
,הוא אומר: וזכינו להיפקד בזרע של קיימא

155
00:09:06,820 --> 00:09:08,380
...נולדה לי בת. -פשש

156
00:09:08,390 --> 00:09:11,140
הוא אומר: ואני ממשיך ללמוד
.בזרע שמשון כי אני רוצה בן

157
00:09:12,000 --> 00:09:17,450
,זה דווקא מוביל אותי
"הרב לקח את הספר "זרע שמשון

158
00:09:17,900 --> 00:09:22,280
,ועל הספר הזה חיבר חיבור
,או יותר נכון הפשיט את הדברים

159
00:09:22,660 --> 00:09:25,470
כדי שהספר בעצם יהיה נגיש
.לכל יהודי שרוצה ללמוד בו

160
00:09:26,110 --> 00:09:31,430
האמת היא שבמשך שנתיים אנחנו מוסרים
."באופן קבוע את השיעורים ב"זרע שמשון

161
00:09:31,810 --> 00:09:36,990
הרבה אנשים שנחשפו לסגולה
רצו מהר לחנות הספרים

162
00:09:37,160 --> 00:09:38,220
.ורכשו את הספר

163
00:09:38,740 --> 00:09:43,190
הבעיה היא שלאחר תקופה
התחלתי לקבל איזשהו גל של פניות

164
00:09:43,570 --> 00:09:47,560
,שאנשים אומרים: הספר הוא מיוחד
.אנחנו פשוט לא מבינים

165
00:09:47,920 --> 00:09:52,080
,אחרי הכול מדובר באדם
.תלמיד חכם גדול מאוד שחי לפני 300 שנה

166
00:09:52,090 --> 00:09:54,650
.בתקופתו של אור החיים הקדוש
.בתקופה של אור החיים-

167
00:09:54,740 --> 00:10:00,600
,וכנראה דברים שהיו מאוד פשוטים לו
לנו זה קצת מעבר למושגים

168
00:10:00,720 --> 00:10:01,740
.ומעבר ליכולת

169
00:10:01,990 --> 00:10:05,880
,אז פשוט אנשים רכשו את הספר
שמו אותו בספרייה

170
00:10:05,930 --> 00:10:08,030
.ואמרו: יש לנו סגולה בבית

171
00:10:08,630 --> 00:10:10,460
,זה לא בדיוק מה שהמחבר התכוון

172
00:10:10,610 --> 00:10:12,490
.המחבר רצה שילמדו בספר

173
00:10:12,950 --> 00:10:15,650
להיות מונח בארון הספרים
.זו לא הייתה המטרה שלו

174
00:10:16,110 --> 00:10:21,150
,ואז הבנתי שיש כאן איזושהי מצוקה
,שמצד אחד חלק מהציבור מעוניין ללמוד

175
00:10:21,600 --> 00:10:23,260
,המחבר רוצה שילמדו

176
00:10:23,560 --> 00:10:28,300
אבל כנראה שיש בתווך
.איזשהו קושי, שזה למעשה השפה

177
00:10:29,020 --> 00:10:33,550
אז מה שעשינו, פשוט מאוד לקחנו
,מספר חידושים מכל פרשה

178
00:10:34,250 --> 00:10:39,090
חידושים שהבסיס שלהם
,שיש בהם מסר פרקטי, מעשי

179
00:10:39,440 --> 00:10:41,870
.חידושים קליטים שאפשר להתחבר אליהם

180
00:10:42,250 --> 00:10:45,790
השתדלתי להפשיט אותם
,בשפה שתהיה מוכרת לנו

181
00:10:46,120 --> 00:10:50,830
גם גברים, גם נשים
.שמעוניינים לעיין בספר וללמוד

182
00:10:51,000 --> 00:10:54,290
פתחנו את המושגים שיהיו שווים
בשפה שווה לכל נפש

183
00:10:54,800 --> 00:10:59,500
ובמקביל, בנוסף לחידוש
,שמופיע במאמר יפה עם המקורות

184
00:10:59,560 --> 00:11:02,300
זאת אומרת, לא דילגנו
.על האיכות של התוכן

185
00:11:02,590 --> 00:11:05,890
בסך הכול רצינו להפשיט את זה
בצורה ידידותית יותר

186
00:11:05,910 --> 00:11:07,120
.שיהיה לבן דורנו

187
00:11:07,200 --> 00:11:12,420
אבל בפתיחתו של כל מאמר
.הבאתי את הציטוט של הלשון של הזרע שמשון

188
00:11:12,710 --> 00:11:16,060
זאת אומרת, מי שירצה ללמוד
,את הלשון שלו המדויקת

189
00:11:16,140 --> 00:11:17,150
,יש לו את האפשרות

190
00:11:17,320 --> 00:11:20,480
,ומי שירצה במושגים יותר קלילים ופשוטים

191
00:11:20,530 --> 00:11:22,080
.יוכל לקרוא את זה בגוף המאמר

192
00:11:22,490 --> 00:11:24,320
?איפה אפשר להשיג את הספר, הרב

193
00:11:25,320 --> 00:11:28,220
,האמת היא, הספר מחולק לשניים
זהו הספר המקורי

194
00:11:29,110 --> 00:11:33,130
,"וזה הספר "מעבר לסגולה
.כשמו כן הוא

195
00:11:34,060 --> 00:11:38,100
את הספר ניתן להשיג בערוץ הידברות
.ובחנויות הספרים המובחרות

196
00:11:38,480 --> 00:11:42,820
הספר עצמו יצא לכבוד ההילולה
.של הזרע שמשון

197
00:11:42,950 --> 00:11:47,800
אני לא רוצה להסביר לך שלהוציא ספר
יש לזה פרוצדורה מאוד מאוד מורכבת

198
00:11:48,140 --> 00:11:49,490
:ולא קשורה לזה שכותב

199
00:11:49,780 --> 00:11:51,740
.בית הדפוס ועוד כל מיני דברים

200
00:11:51,940 --> 00:11:55,470
ולמרות כל התחזיות
,שיהיו עיכובים ויהיו דברים

201
00:11:55,700 --> 00:11:57,620
אני התפללתי שתהיה סייעתא דשמיא

202
00:11:57,650 --> 00:12:02,210
שליום ו' באלול, לכבוד ההילולה
.של הזרע שמשון, הספר יצא

203
00:12:02,420 --> 00:12:06,430
וממש ממש סמוך להילולה
.הספר יצא, יצא לאור

204
00:12:06,460 --> 00:12:09,350
.אני חושב שזו רק הזכות של המחבר
.ורואים את זה ממש במוחש-

205
00:12:09,380 --> 00:12:10,580
.ממש, ממש בחוש

206
00:12:10,690 --> 00:12:13,470
,הרב אליהו עמר
.אני רוצה להודות לכבוד הרב. -תודה רבה

207
00:12:13,500 --> 00:12:16,830
ולברך את הרב: תזכו להגדיל תורה
.ולהאדירה, בעזרת השם, חיילך לאורייתא

208
00:12:16,850 --> 00:12:17,360
.אמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה