x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - הקדושה מול הטומאה

הרב יוסף בן פורת

מדוע כוחות הטומאה מתנגדים לקדושה? הרב בן פורת על המלחמה האולטימטיבית בין הטוב והרע בעולם