הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: אל תתייאש

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 12

תמלול ההרצאה

1
00:00:29,560 --> 00:00:31,254
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:31,262 --> 00:00:36,412
אנחנו נמצאים בספר קהלת פרק ח', פסוק ט'.

3
00:00:38,200 --> 00:00:40,777
בתחילת הפרק הזה פונה שלמה המלך

4
00:00:40,888 --> 00:00:42,185
לכל אדם ואומר לו:

5
00:00:42,186 --> 00:00:45,354
תהיה חכם, תחכים בחוכמה האלוקית,

6
00:00:45,675 --> 00:00:51,188
ובין העצות הוא אומר לו
"פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוהים".

7
00:00:51,195 --> 00:00:54,902
כלומר, כשיש מלכו של עולם
שאומר לך אז כדאי לציית,

8
00:00:55,247 --> 00:00:59,003
בפרט שבהר סיני
הייתה שבועה של עם ישראל.

9
00:00:59,229 --> 00:01:03,877
יחד עם זאת, הוא אומר לו:
אם מעדת ונפלת אל תתייאש,

10
00:01:04,428 --> 00:01:06,491
"אל תיבהל מפניו תלך".

11
00:01:06,524 --> 00:01:13,695
כלומר, גם אם טעית, אז לא מפניו,
מהכעס שלו, מלשון וחרה אף השם, מפני השם,

12
00:01:14,029 --> 00:01:18,637
"אל תיבהל מפניו תלך", אלא תדע
שהוא אוהב אותך אחרי הכול,

13
00:01:18,736 --> 00:01:21,079
אתה יכול לתקן, אתה יכול לשנות.

14
00:01:21,395 --> 00:01:27,559
מצד שני, "אל תעמוד בדבר רע",
אל תישאר במצב לא טוב אלא תעלה ותתרומם.

15
00:01:27,826 --> 00:01:31,965
"כי כל אשר יחפוץ יעשה",
כלומר אלוקים לא כפוף לאף אחד אחר

16
00:01:32,137 --> 00:01:36,274
ואם הוא רוצה למחול, לסלוח,
לחבק ולאהוב הוא יכול לעשות את זה.

17
00:01:36,360 --> 00:01:38,227
אז תשתמש בהזדמנות הזאת.

18
00:01:38,573 --> 00:01:42,113
"באשר דבר מלך שלטון
ומי יאמר לו מה תעשה"

19
00:01:42,620 --> 00:01:44,783
וכן הלאה, את זה ראינו בשיעור הקודם.

20
00:01:44,801 --> 00:01:46,760
וכעת, בפסוק ט' הוא אומר:

21
00:01:47,025 --> 00:01:52,842
"את כל זה ראיתי ונתון את ליבי
לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש,

22
00:01:53,010 --> 00:01:56,482
"עת אשר שלט האדם באדם לרע לו".

23
00:01:57,557 --> 00:02:03,087
לאחר שאמר שתדע שהכול עולה
לפני הקב"ה והכול גלוי לפניו,

24
00:02:03,108 --> 00:02:08,510
ואדם שעושה מעשים לא טובים,
הדברים, אם הוא לא מתקן את עצמו זה נשאר,

25
00:02:08,592 --> 00:02:10,959
עושה מעשים טובים - מקבל שכר,

26
00:02:12,293 --> 00:02:15,654
"את כל זה ראיתי", אומר שלמה המלך.

27
00:02:15,672 --> 00:02:19,174
כלומר, ראיתי גם מתוך הניסיון,
גם מתוך ההיסטוריה.

28
00:02:19,420 --> 00:02:24,923
"ונתון את ליבי", לא רק ראייה שטחית
אלא גם התבוננתי בדברים

29
00:02:25,127 --> 00:02:28,936
"לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת",

30
00:02:28,955 --> 00:02:30,496
כלומר מה קרה בזמן -

31
00:02:30,500 --> 00:02:33,947
"אשר שלט האדם באדם לרע לו".

32
00:02:34,548 --> 00:02:36,805
המילים "לרע לו",
יש להן משמעות כפולה:

33
00:02:37,961 --> 00:02:44,105
אדם ששלט באדם אחר כדי להרע לו,
ואז מה קרה? זה הפך להיות לרע לו,

34
00:02:44,497 --> 00:02:49,908
לאותו אדם שרצה לשלוט בשני ולהציק לו,
הקב"ה מסובב את הדברים

35
00:02:49,920 --> 00:02:51,984
שבסוף הוא זה שייפגע.

36
00:02:52,422 --> 00:02:57,887
למשל, פרעה שלט בעם ישראל,
לקח אותם כעם של עבדים,

37
00:02:57,899 --> 00:03:00,553
נתן להם שיבנו בעבודת פרך.

38
00:03:01,591 --> 00:03:04,016
בספר "יוסיפון",
ספרו של יוסף בן מתתיהו,

39
00:03:04,030 --> 00:03:08,223
ההיסטוריון מסוף ימי בית שני,
הוא כותב שמסורת בידינו

40
00:03:08,234 --> 00:03:13,378
שהפירמידות שבמצרים נבנו
על ידי אבותינו בזמן השעבוד שם.

41
00:03:14,075 --> 00:03:16,822
הבאנו את המקורות
בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית",

42
00:03:17,967 --> 00:03:21,509
אז לכאורה פרעה מרגיש טוב -
"תראה איזה פירמידות, איזה עוצמות,

43
00:03:21,509 --> 00:03:24,987
"מה עשיתי, אני מרוויח,
שלטתי בעם אחר ואני מרוויח".

44
00:03:25,435 --> 00:03:27,325
אבל מה קרה בסופו של דבר?

45
00:03:27,542 --> 00:03:33,953
עשר מכות, כל הצבא טבע בים סוף,
המצרים קיבלו מכה אנושה.

46
00:03:35,330 --> 00:03:42,074
כך גם אדם שיתבונן בעוד סיפורים
מתוך ההיסטוריה.

47
00:03:42,608 --> 00:03:47,088
המן ביקש להשמיד להרוג ולאבד
את כל היהודים

48
00:03:48,785 --> 00:03:53,143
וחש בתוכו שנאה עצומה למרדכי
כי כולם משתחווים אליו

49
00:03:53,154 --> 00:03:55,683
ורק מרדכי "לא יכרע ולא ישתחווה".

50
00:03:57,149 --> 00:04:03,000
זרש אשתו וכל אוהביו אמרו לו:
מה הבעיה? היום היית במסיבה עם אסתר

51
00:04:03,688 --> 00:04:05,214
ומחר יש לך עוד מסיבה.

52
00:04:05,217 --> 00:04:08,462
הרי כך הוא סיפר להם: "וגם למחר
אני קרוא לה עם המלך

53
00:04:08,481 --> 00:04:10,925
"וכל זה איננו שווה לי",
הכול לא שווה

54
00:04:10,949 --> 00:04:14,405
כשאני רואה את מרדכי
לא כורע ולא משתחווה.

55
00:04:15,102 --> 00:04:18,984
"ויאמרו לו זרש אשתו וכל אוהביו,
יעשו עץ גבוה חמישים אמה,

56
00:04:19,490 --> 00:04:22,149
"בבוקר אמור למלך ויתלו
את מרדכי

57
00:04:22,149 --> 00:04:28,476
"ואתה תבוא עם אסתר אל המשתה שמח,
וייטב הדבר בעיני המן ויעש העץ".

58
00:04:29,142 --> 00:04:32,165
חמישים אמה זה עץ באורך 25 מטר.

59
00:04:32,770 --> 00:04:37,058
אפילו היום קשה למצוא קורה
של 25 מטר.

60
00:04:38,343 --> 00:04:43,937
מאיפה היה לו עץ כזה גבוה?
חז"ל אומרים שהיה שווה לו,

61
00:04:44,002 --> 00:04:46,751
היה לו ארמון פאר,
פירק את הרעפים

62
00:04:46,757 --> 00:04:49,742
כי הקורה המרכזית הייתה חמישים אמה.

63
00:04:50,429 --> 00:04:53,564
פירק את הגג של הבית,
אמר "אחרי זה נסתדר".

64
00:04:53,586 --> 00:04:56,720
אבל כשאדם טעון בשנאה, להוט כולו,

65
00:04:57,367 --> 00:05:00,380
אמר "אני חייב, כמו שיעצו לי -
חמישים אמה".

66
00:05:01,395 --> 00:05:06,931
חמישים אמה זה היה גובה שמכל הבתים
בשושן הבירה היו רואים אותו תלוי,

67
00:05:07,334 --> 00:05:11,842
לכן אמרו לו: תיקח חמישים אמה
שמקצה העיר יראו את מרדכי תלוי,

68
00:05:11,878 --> 00:05:16,525
זו נקמה הכי מתוקה שיש לך.
אל תתלה אותו בסתר, שכולם יראו אותו.

69
00:05:16,890 --> 00:05:18,731
פירק את הרעפים של הבית שלו,

70
00:05:19,042 --> 00:05:22,714
תקע את הקורה הזו
בתוך האדמה אל תוך הלילה.

71
00:05:22,851 --> 00:05:28,260
בשעת לילה מאוחרת הלך לראות
אולי אחשוורוש ער ויסכים לתלות את מרדכי.

72
00:05:28,441 --> 00:05:31,990
ואז "נדדה שנת המלך",
זה סיפור ידוע ממגילת אסתר.

73
00:05:34,170 --> 00:05:37,160
בסופו של דבר, מי נתלה על העץ

74
00:05:37,170 --> 00:05:40,886
שהוא כל כך טרח והתאמץ
לתלות עליו את מרדכי?

75
00:05:41,271 --> 00:05:42,590
הוא עצמו נתלה עליו.

76
00:05:43,013 --> 00:05:45,345
הוא רצה להרע לאדם אחר,

77
00:05:45,743 --> 00:05:47,918
אבל הוא לא שם לב -
אתה רוצה להרע לו?

78
00:05:47,924 --> 00:05:49,662
אתה כולך בוער משנאה?

79
00:05:49,871 --> 00:05:51,762
תדע שבורא עולם יהפוך את זה.

80
00:05:51,955 --> 00:05:54,588
בסופו של דבר המן הוא זה שנתלה.

81
00:05:54,921 --> 00:05:59,394
וכן עוד הרבה סיפורים כאלה בהיסטוריה
שאדם ניסה להזיק לאחרים,

82
00:05:59,459 --> 00:06:02,726
בסוף הוא נפל בבור שהוא כרה לאחרים.

83
00:06:03,318 --> 00:06:10,150
על זה כתוב בפסוק "יושב בשמיים ישחק,
ה' ילעג למו".

84
00:06:11,164 --> 00:06:12,497
מה זה "יושב בשמיים ישחק"?

85
00:06:12,507 --> 00:06:16,617
יש צחוק אצל הקב"ה?
מה מצחיק אותו? על מה יש לו לצחוק?

86
00:06:18,386 --> 00:06:23,842
כשמתבוננים בעומק בכל העניין הזה
של הצחוק שנמצא אצלנו בני האדם,

87
00:06:24,229 --> 00:06:27,305
רואים שזו תופעה מאוד מיוחדת.

88
00:06:28,591 --> 00:06:36,625
בעלי חיים רואים ובני אדם רואים,
בעלי חיים אוכלים ובני אדם אוכלים,

89
00:06:36,668 --> 00:06:39,082
בני אדם זזים, גם בעלי חיים.

90
00:06:39,093 --> 00:06:42,308
יש הרבה מכנה משותף בין אדם
לבין בעלי חיים,

91
00:06:43,555 --> 00:06:47,894
אבל פעם מישהו ראה פרה צוחקת
כשהיא רואה את חברה שלה מחליקה בבוץ?

92
00:06:49,429 --> 00:06:51,796
אין בעולם בעלי חיים שצוחקים.

93
00:06:53,859 --> 00:06:56,690
אפשר אצל הקופים לפעמים לראות
איזה עיוות כזה ש...

94
00:06:56,699 --> 00:06:58,687
אבל אתה לא רואה צחוק
כמו אצל בני אדם,

95
00:06:58,687 --> 00:07:01,908
שמעו בדיחה טובה,
ראו מעשה מצחיק וצוחקים.

96
00:07:02,620 --> 00:07:06,071
כלומר, הצחוק הוא ייחודי לבני אדם.

97
00:07:06,548 --> 00:07:08,154
מה זה בעצם הצחוק?

98
00:07:08,672 --> 00:07:12,132
אם ננסה להבין, מה זה העיקום הזה
של השפתיים כלפי מעלה

99
00:07:12,148 --> 00:07:15,594
ואדם משמיע קולות של צחוק?
מאיפה זה בא?

100
00:07:15,608 --> 00:07:19,759
מה פשר התופעה המוזרה הזאת
שהיא קיימת אצלנו ואין בכל בעלי החיים?

101
00:07:21,914 --> 00:07:30,388
התשובה היא, הצחוק לא שייך לעולם החי
אלא רק לעולם המדבר.

102
00:07:31,360 --> 00:07:38,434
למה? כי האדם נברא בצלם אלוקים.
ואלוקים "יושב בשמיים ישחק".

103
00:07:38,734 --> 00:07:42,534
ניכנס לדברים יותר בעומק,
נבין מה המשמעות של הצחוק אצלנו

104
00:07:42,562 --> 00:07:45,095
ואיזו בשורה טובה יש בצחוק הזה.

105
00:07:46,320 --> 00:07:47,802
מתי אנשים צוחקים?

106
00:07:50,237 --> 00:07:53,840
שומעים בדיחה,
רואים דבר מצחיק - צוחקים.

107
00:07:54,238 --> 00:07:59,091
אבל כששומעים בדיחה,
מיד כשמתחילים לספר כבר צוחקים?

108
00:07:59,909 --> 00:08:07,931
בדרך כלל, אנשים מקשיבים, רציניים,
ברגע שהסיפור לוקח תפנית שלא חשבו עליה -

109
00:08:07,943 --> 00:08:08,960
אז צוחקים.

110
00:08:09,937 --> 00:08:15,594
כלומר, אם המוח עובד בסגנון מסוים,
מצפה שהסיפור ימשיך במסלול הזה.

111
00:08:15,933 --> 00:08:19,023
פתאום שומעים תפנית,
זה גורם לפרץ צחוק.

112
00:08:19,041 --> 00:08:23,192
פתאום האדם מרגיש צורך,
זה עושה אותו מאושר, שמח,

113
00:08:23,207 --> 00:08:25,018
עד כדי שהוא פורץ בצחוק.

114
00:08:27,693 --> 00:08:34,985
מתי יושב בשמיים ישחק?
המן מכין את העץ כדי לתלות את מדרכי,

115
00:08:35,308 --> 00:08:37,712
הקב"ה מחייך,
הוא אומר לו: אתה כזה רע?

116
00:08:37,721 --> 00:08:39,025
תדע שזה בשבילך.

117
00:08:40,078 --> 00:08:44,024
פרעה מענה את עם ישראל,
מטביע את התינוקות שלהם בים,

118
00:08:44,060 --> 00:08:48,421
אומר לו הקב"ה: תדע, זה מה
שיקרה בסופו של דבר לפרעה ולעמו.

119
00:08:51,447 --> 00:08:55,188
הוא מצווה "כל הבן היילוד
היאורה תשליכוהו", את כל התינוקות,

120
00:08:55,188 --> 00:08:59,499
למה? כי אמרו לו החוזים בכוכבים
"היום נולד מושיען של ישראל

121
00:08:59,499 --> 00:09:01,224
"והוא עתיד לסבול במים".

122
00:09:01,482 --> 00:09:07,130
הם צדקו, אותו יום נולד משה רבנו
והוא מת במדבר ולא נכנס לארץ ישראל

123
00:09:07,145 --> 00:09:10,801
בגלל מים שאלוקים אמר לו
"תדבר עם הסלע" והוא הכה את הסלע,

124
00:09:10,807 --> 00:09:11,591
לכן לא נכנס.

125
00:09:11,613 --> 00:09:13,108
אז הם ראו משהו בכוכבים.

126
00:09:13,622 --> 00:09:15,543
אבל פרעה פירש את זה לא נכון,

127
00:09:15,565 --> 00:09:18,940
אמר: תזרקו את כל התינוקות
שנולדו היום ליאור

128
00:09:18,961 --> 00:09:21,474
כי אני לא רוצה להסתבך
עם מושיען של ישראל.

129
00:09:22,305 --> 00:09:26,747
מה קרה כתוצאה מהגזרה שהוא גזר
"כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"?

130
00:09:27,420 --> 00:09:33,758
לאימו של משה לא הייתה ברירה,
שמה אותו בתיבה, הניחה אותו ביאור

131
00:09:33,773 --> 00:09:39,062
ליד הקנה סוף, בת פרעה
יצאה לרחוץ ביאור, רואה תיבה,

132
00:09:39,078 --> 00:09:42,132
פותחת, אומרת: מילדי העבריים זה,
איזה ילד מתוק.

133
00:09:43,945 --> 00:09:47,822
ניסתה לבקש מהמצריות שיניקו אותו,
הוא לא מוכן.

134
00:09:50,204 --> 00:09:52,340
לא מוכן לינוק מחלב של לא יהודייה.

135
00:09:52,642 --> 00:09:57,525
אחותו מרים עומדת מרחוק, אחותו הגדולה,
לראות מה יקרה עם אחיה שנמצא בתיבה,

136
00:09:57,540 --> 00:10:01,139
רואה את כל מה שקורה שם,
ניגשה לבת פרעה ואומרת לה

137
00:10:01,146 --> 00:10:04,322
"האלך וקראתי לך
אישה מינקת מן העבריות"?

138
00:10:05,813 --> 00:10:08,442
היא אומרת: בסדר, תביאי מישהי,
אלה לא מצליחות.

139
00:10:08,607 --> 00:10:11,565
למי היא קראה? לאימא שלו.

140
00:10:12,173 --> 00:10:14,294
היא מניקה, הוא יונק בשמחה.

141
00:10:14,872 --> 00:10:18,913
אומרת לה בת פרעה: תניקי את הילד
ואני אשלם שכרך.

142
00:10:19,259 --> 00:10:25,004
עוד פרעה משלם לאימא של משה רבנו
שהיא תניק את הבן שלה, למה?

143
00:10:25,007 --> 00:10:27,480
כי הוא ציווה "כל הבן היילוד
היאורה תשליכוהו".

144
00:10:28,112 --> 00:10:32,277
ומשה גדל כנסיך בביתו של פרעה,
בארמון של פרעה,

145
00:10:32,309 --> 00:10:34,427
ומשם הוא יצא לגאול את ישראל.

146
00:10:34,751 --> 00:10:38,133
"יושב בשמיים ישחק", אתה חושב
ללכת במסלול כזה,

147
00:10:38,143 --> 00:10:41,642
אומר הקב"ה: תראה שאני יכול
לנתב לכיוון אחר.

148
00:10:42,037 --> 00:10:46,598
הצחוק האלוקי הוא לא כמו אצלנו,
הקב"ה אינו גוף ולא דמות הגוף,

149
00:10:46,598 --> 00:10:48,821
לא שייך אצלו צחוק כמו שאנחנו צוחקים.

150
00:10:49,684 --> 00:10:53,782
רק אצלנו הצחוק בא כי אנחנו נבראנו
בצלם אלוקים.

151
00:10:54,915 --> 00:10:59,151
מה המטרה שהקב"ה ברא את הצחוק בעולם
דווקא בבני אדם?

152
00:11:00,088 --> 00:11:02,433
בצחוק יש בשורה גדולה לאדם.

153
00:11:03,191 --> 00:11:09,305
כשהאדם רואה אפילו בדיחה שלא קשורה אליו,
שמע סיפור, פתאום הסיפור קיבל תפנית

154
00:11:09,314 --> 00:11:13,498
שהוא לא חשב על התפנית הזאת,
מיד הנשמה שמחה.

155
00:11:13,764 --> 00:11:18,088
כי זה אומר: גם אם אני בצרות,
פתאום יכולה להיות תפנית

156
00:11:18,750 --> 00:11:23,497
שתוציא אותי מצרה לרווחה.
לכן הנשמה צוחקת באותה שעה.

157
00:11:23,497 --> 00:11:28,516
הנשמה שמחה כי יש לה הוכחות מהסיפור הזה
לחיים הפרטיים שלה,

158
00:11:28,678 --> 00:11:33,024
שגם אם יש קשיים ויש צרות,
וגם אם הרופאים אומרים שאין תקווה,

159
00:11:34,081 --> 00:11:39,202
וגם אם האדם נמצא על סף ייאוש,
אבל הוא יודע, הנשמה יודעת

160
00:11:39,211 --> 00:11:45,061
מתוך כל הסיפורים שיש בעולם,
שהקב"ה יכול בשניות לחולל תפנית

161
00:11:45,111 --> 00:11:47,237
והכול יתהפך לטובה ולברכה.

162
00:11:47,588 --> 00:11:53,144
לכן בכל תפנית שהאדם שומע,
הנשמה מרגישה צורך לפרוץ בצחוק

163
00:11:53,699 --> 00:11:58,574
פרץ של שמחה כי זה נותן לה
חיזוק לחיים הפרטיים שלה

164
00:11:58,682 --> 00:12:02,794
שאצל בורא עולם הכול יכול
לקחת תפנית מזווית שלא חשבת עליה,

165
00:12:02,801 --> 00:12:04,710
ובסוף הכול יהיה לטובה ולברכה.

166
00:12:05,712 --> 00:12:07,199
אומר שלמה המלך:

167
00:12:16,444 --> 00:12:19,478
הוא רצה להרע לו, בסוף זה
התהפך עליו לרע לו.

168
00:12:19,478 --> 00:12:21,680
משמעות כפולה במילים האלה.

169
00:12:22,016 --> 00:12:26,977
ממשיך שלמה לחזק אותנו ואומר כך
כדי שנתבונן בראייה יותר רחבה,

170
00:12:26,977 --> 00:12:30,713
יותר כוללת על פי מה שהוא גילה,
על פי מה שהוא ראה:

171
00:12:42,635 --> 00:12:45,198
אומר שלמה המלך: "ראיתי" ברוח הקודש,

172
00:12:45,198 --> 00:12:49,932
פה הוא מדבר על ראייה רוחנית גבוהה
כי הוא מדבר על ממדים של עולמות עליונים,

173
00:12:50,351 --> 00:12:55,163
"רשעים קבורים", בקבר המצבה
נראית כמו כל המצבות שמסביב.

174
00:12:55,238 --> 00:13:01,142
אבל זה שקבור שם, כשהוא בא לעולם האמת,
"ובאו", אני רואה את הנשמה מגיעה למעלה,

175
00:13:01,425 --> 00:13:04,645
"וממקום קדוש יהלכו",
מגרשים אותם מגן עדן,

176
00:13:04,654 --> 00:13:06,331
לא נותנים להם להיכנס לשם.

177
00:13:06,853 --> 00:13:10,191
"וישתכחו בעיר",
לא רק למעלה מגרשים אותם,

178
00:13:10,201 --> 00:13:13,204
גם כאן, אדם שהוא רע,
אדם שהוא בעייתי,

179
00:13:13,216 --> 00:13:15,228
כשהוא כאן הוא עוד שולט באחרים,

180
00:13:15,568 --> 00:13:18,757
אבל כשהוא הולך מכאן,
מנסים לשכוח אותו כולם,

181
00:13:18,757 --> 00:13:20,086
לא רוצים לזכור אותו.

182
00:13:21,508 --> 00:13:24,053
ולא רק שאותו שוכחים,
"אשר כן עשו",

183
00:13:24,069 --> 00:13:27,881
גם המעשים שהוא עשה, הקים איזו אנדרטה,
בנה איזה משהו על שמו,

184
00:13:27,905 --> 00:13:31,931
רואים את זה בעולם. סדאם חוסיין,
איזו אנדרטה ענקית עשה על שמו,

185
00:13:32,161 --> 00:13:36,636
אבל ברגע שנפל, הרסו את הכול,
שברו את הכול, לא רוצים לזכור אותו בכלל,

186
00:13:36,776 --> 00:13:38,137
את אותם אנשים רעים.

187
00:13:38,888 --> 00:13:40,131
"גם זה הבל".

188
00:13:40,142 --> 00:13:45,491
אומר שלמה: תדע לך, היצר הרע
שמפתה את האדם, כל זה הבל,

189
00:13:45,496 --> 00:13:46,707
לא יוצא מזה טוב.

190
00:13:54,281 --> 00:13:55,860
פה הוא עומד על שאלה מעניינת,
אומר שלמה:

191
00:13:56,395 --> 00:13:59,831
אתה תשאל אותי, אם הכול
כל כך פשוט וברור

192
00:13:59,850 --> 00:14:03,617
שמי שעושה טוב מקבל טוב,
מי שעושה רע מקבל רע,

193
00:14:04,114 --> 00:14:06,260
אם הכול פשוט, אז איך אנשים חוטאים?

194
00:14:06,641 --> 00:14:09,352
איך בכל זאת אתה רואה
שיש אנשים שעוברים עבירות,

195
00:14:09,358 --> 00:14:11,248
אנשים שלא עושים את רצון השם?

196
00:14:11,450 --> 00:14:16,167
הרי אתה עכשיו דיברת וכל הפרק הזה דיבר
שיש דין ויש דיין

197
00:14:16,167 --> 00:14:18,740
אז איך בכל זאת יש אנשים
שעושים דברים רעים?

198
00:14:19,277 --> 00:14:22,779
הוא אומר: אתה יודע למה?
"אשר אין נעשה פתגם",

199
00:14:22,789 --> 00:14:29,566
פתגם זה כמו פתגם המלך, חוק,
החוק של המלך לא נעשה על מעשה הרעה מהרה.

200
00:14:29,928 --> 00:14:32,572
כלומר, הענישה האלוקית היא לא מיידית.

201
00:14:32,897 --> 00:14:36,984
אם האדם היה עושה רע ומיד נענש,
אף אחד לא היה חוטא.

202
00:14:37,817 --> 00:14:42,237
הסיבה שאנשים ממשיכים לעשות רע
כי אין ענישה מיידית.

203
00:14:42,242 --> 00:14:46,201
זה מה שהוא אומר: "אשר אין נעשה
פתגם מעשה הרעה",

204
00:14:46,220 --> 00:14:49,208
החוק על מעשה הרעה,
כלומר העונש, "מהרה".

205
00:14:51,019 --> 00:14:52,376
זה בא לאחר זמן,

206
00:14:52,385 --> 00:14:56,483
"על כן מלא לב
בני האדם בהם לעשות רע".

207
00:14:56,875 --> 00:15:01,740
לכן הלב מרשה לאדם לעשות דברים רעים
כי הוא לא רואה תוצאה מיידית.

208
00:15:02,742 --> 00:15:06,204
למה באמת לא רואים תוצאה מיידית?
למה אלוקים לא מעניש מיד?

209
00:15:06,211 --> 00:15:09,705
זו שאלה, אדם מזיק לשני, מציק לו,
הוא צריך להיענש מיד.

210
00:15:10,558 --> 00:15:12,559
עובר עבירה, צריך שייענש מיד.

211
00:15:13,440 --> 00:15:17,605
הרי שלמה המלך בעצמו אומר
שבגלל שלא נענשים מיד,

212
00:15:17,616 --> 00:15:20,177
לכן אנשים מרשים לעצמם
לעשות עוד שטויות.

213
00:15:21,475 --> 00:15:28,308
התשובה היא: יש שתי סיבות עיקריות
למה הקב"ה לא מעניש מיד.

214
00:15:28,494 --> 00:15:32,786
האחת, מתוך אהבת האדם, ארך אפיים.

215
00:15:32,808 --> 00:15:36,177
אבא שאוהב את הבן, לא על כל טעות
מיד מכה אותו.

216
00:15:36,671 --> 00:15:42,073
מסביר לו, מדריך אותו, רומז לו,
מנסה לקדם אותו, מעודד אותו, מחזק אותו.

217
00:15:42,906 --> 00:15:45,929
אם הוא רואה שאפסה כל תקווה,
הוא גם עובר לעונש.

218
00:15:46,484 --> 00:15:50,874
אבל אב שאוהב את הבן הוא לא מחפש
להעניש את הבן, הוא רוצה שיהיה לו טוב.

219
00:15:52,040 --> 00:15:58,491
לכן יש אצל הקב"ה הנהגת ארך אפיים
שמאריך אפו, שלוש עשרה מידות רחמים,

220
00:15:58,500 --> 00:16:00,684
"אל רחום וחנון, ארך אפיים..."

221
00:16:00,696 --> 00:16:02,914
אף זה כמו וחרה אף השם, כעס.

222
00:16:03,253 --> 00:16:06,837
ארך אפיים - מאריך כעסו.
כלומר, לא מעניש מיד,

223
00:16:06,847 --> 00:16:09,680
אולי האדם יתקן את עצמו,
אולי הוא ישתנה.

224
00:16:11,044 --> 00:16:16,292
סיבה שנייה יותר עמוקה,
אם הייתה ענישה מיידית,

225
00:16:16,785 --> 00:16:18,592
לא הייתה בחירה לבני אדם.

226
00:16:19,093 --> 00:16:23,322
הרי כל מה שהקב"ה ברא את העולם
כדי שהאדם יעמוד בניסיון,

227
00:16:23,342 --> 00:16:26,479
תהיה לו אפשרות לעשות טוב,
תהיה לו אפשרות לעשות רע,

228
00:16:26,650 --> 00:16:29,243
כשיבחר בטוב, יקבל שכר לפי מעשיו.

229
00:16:29,429 --> 00:16:35,262
"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא,
התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין",

230
00:16:35,265 --> 00:16:36,648
זו התכלית של הבריאה.

231
00:16:37,247 --> 00:16:41,095
מה היה קורה אם על כל חטא
הייתה ענישה מיידית?

232
00:16:41,337 --> 00:16:44,895
למשל, אם היה מפורסם בעולם
שכל אדם שגונב,

233
00:16:44,927 --> 00:16:49,246
באותה שנייה הבית שלו עולה באש,
מישהו היה מעז לגנוב?

234
00:16:50,362 --> 00:16:54,322
אוכל ארנבת - נחנק במקום,
מישהו היה מעז לאכול ארנבת?

235
00:16:54,897 --> 00:16:58,217
אם הייתה ענישה מיידית
אף אדם לא היה חוטא.

236
00:16:59,508 --> 00:17:02,034
והקב"ה רוצה שתהיה בחירה בעולם.

237
00:17:02,591 --> 00:17:07,422
זו עוד סיבה שהוא נותן את ההנהגה
של ארך אפיים, של הסבלנות

238
00:17:07,431 --> 00:17:09,775
כדי לאפשר בחירה לבני אדם.

239
00:17:10,145 --> 00:17:14,585
וממילא זה גם מעצים את השכר
של מי שבוחר בטוב.

240
00:17:15,520 --> 00:17:17,993
זו סיבה שלישית אבל היא תוצאה
של הראשונות.

241
00:17:18,560 --> 00:17:23,915
בגלל שאין ענישה מיידית
והאדם בכל זאת נזהר לא לעשות רע,

242
00:17:23,930 --> 00:17:28,130
הוא יודע - "עכשיו אני יכול לגנוב,
אף אחד לא ידע, אין עונש,

243
00:17:28,140 --> 00:17:30,952
"אבל אני לא עושה את זה
כי זה רצון השם".

244
00:17:30,965 --> 00:17:36,362
השכר שלו במצב כזה הוא הרבה יותר גדול
מאשר היה מגיע לו אילו היה יודע

245
00:17:36,379 --> 00:17:39,617
ש"אם אני עכשיו חוטא,
אני מיד נענש ובכל זאת אני חוטא"

246
00:17:41,191 --> 00:17:42,788
או שהוא עומד בניסיון.

247
00:17:43,564 --> 00:17:48,828
כשהאדם לא רואה תוצאה מיידית ובכל זאת
עומד בניסיונות, ממילא שכרו גדול.

248
00:17:49,392 --> 00:17:51,412
ממשיך שלמה המלך ואומר:

249
00:17:55,237 --> 00:17:57,217
הוא לא אומר מאה, אומר מאת.

250
00:17:58,400 --> 00:18:04,463
כל ספר קהלת כתוב בצורה
שצריך להשלים את המילים שבין המשפטים.

251
00:18:04,472 --> 00:18:08,442
כך כתב שלמה בחוכמתו את הספר
כאילו שהוא מחק מילים באמצע,

252
00:18:08,450 --> 00:18:09,610
אתה צריך להשלים את המילים.

253
00:18:10,337 --> 00:18:13,610
גם כאן, מה זה "אשר חוטא עושה רע מאת"?
מה זה "מאת"?

254
00:18:13,626 --> 00:18:15,690
מאת ב-א', כן? כתוב, לא ב-ע',

255
00:18:16,244 --> 00:18:21,039
מאת, מסבירים כאן המפרשים:
תשלים את המילה מאת אלפים.

256
00:18:21,345 --> 00:18:25,487
כלומר, אפילו אם החוטא יעשה רע
מאה אלף פעמים,

257
00:18:25,490 --> 00:18:29,230
אתה רואה שהוא חוזר על החטא
עוד פעם ועוד פעם, הוא מאריך לו,

258
00:18:29,235 --> 00:18:30,847
הקב"ה הולך איתו בסבלנות.

259
00:18:37,500 --> 00:18:43,481
הוא אומר: אני יודע שדווקא בגלל זה
שרואים שיש אנשים שעושים דברים רעים

260
00:18:43,493 --> 00:18:46,620
ולא נענשים, זה עצמו עושה טוב,

261
00:18:46,622 --> 00:18:50,508
נותן שכר גדול ליראי האלוהים
אשר ייראו מלפניו.

262
00:18:57,324 --> 00:19:01,138
כלומר, כמו צל שעובר במהירות,
כך גם אדם שהוא רשע,

263
00:19:01,906 --> 00:19:04,141
בפועל לא יהיה לו טוב בסופו של דבר.

264
00:19:04,720 --> 00:19:06,501
מה מיד השאלה שעולה?

265
00:19:06,693 --> 00:19:09,593
אבל אנחנו רואים אנשים
שבאמת הם אנשים רעים,

266
00:19:09,890 --> 00:19:15,747
ובכל זאת אתה רואה שהוא חי טוב,
יש לו כסף ויש לו עושר, יש לו הכול.

267
00:19:18,137 --> 00:19:24,003
לשאלה הזאת "מפני מה יש צדיק ורע לו,
רשע וטוב לו" מתייחס שלמה בפסוק הבא:

268
00:19:30,182 --> 00:19:33,330
הבל זה דבר שהוא לא נראה,
כמו אדים באוויר.

269
00:19:33,340 --> 00:19:36,815
הוא אומר: יש דבר שאתה לא מבין
את ההסבר שלו,

270
00:19:49,128 --> 00:19:50,332
דבר לא מוסבר.

271
00:19:50,937 --> 00:19:56,701
הוא אומר: אני רואה במציאות בעולם,
יש צדיקים שסובלים כאילו שהם רשעים,

272
00:19:57,293 --> 00:20:02,365
ויש רשעים שטוב להם כאילו שהם צדיקים.
מה ההסבר? מה ההיגיון?

273
00:20:04,647 --> 00:20:09,640
בהמשך אומר שלמה: תדע לך שאתה צריך
ללכת בענווה כלפי אלוקים.

274
00:20:09,657 --> 00:20:13,882
ברגע שאתה יודע שיש בורא לעולם
שמנהיג את הבריאה אז ודאי שיש לזה סיבה.

275
00:20:13,894 --> 00:20:20,806
אבל מה הסיבה? בספר "חובות הלבבות"
בשער הביטחון בפרק שלישי, פרק ג',

276
00:20:21,368 --> 00:20:27,257
כותב כמה סיבות אפשריות
למצב שאתה רואה צדיק שרע לו.

277
00:20:27,752 --> 00:20:32,399
בדרך כלל, חשוב להדגיש את זה,
בדרך כלל צדיק טוב לו ורשע רע לו,

278
00:20:32,399 --> 00:20:33,460
זה בדרך כלל.

279
00:20:33,909 --> 00:20:36,986
אבל למה לפעמים אתה רואה צדיק ורע לו,
רשע וטוב לו?

280
00:20:36,991 --> 00:20:39,975
גם הלפעמים הזה זו שאלה גדולה,
למה זה קורה בכלל?

281
00:20:40,731 --> 00:20:43,719
אומר שם "חובות הלבבות",
יש כמה סיבות אפשריות:

282
00:20:44,656 --> 00:20:48,731
יש צדיק כמו שכתוב בפסוק
"איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת

283
00:20:48,740 --> 00:20:52,100
"בפרוח רשעים כמו עשב
ויציצו כל פועלי אוון".

284
00:20:52,488 --> 00:20:54,389
אבל הוא אומר, התשובה:
"להישמדם עדי עד",

285
00:20:54,404 --> 00:20:58,350
כלומר מקבלים את מיעוט
שכר מצוותיהם בעולם הזה

286
00:20:58,420 --> 00:21:00,264
ומגיעים לעולם הבא בלי כלום.

287
00:21:00,931 --> 00:21:03,262
למה? כדי לנקות אותם בעולם הבא,

288
00:21:03,269 --> 00:21:05,611
אי אפשר להכניס אותם למקום של הניקיון

289
00:21:05,614 --> 00:21:09,086
כשיש עליהם את האור
של המצוות המעטות שיש.

290
00:21:09,120 --> 00:21:13,082
אז מקבלים שכרם כאן
ושם עוברים את הניקוי הלא פשוט הזה.

291
00:21:13,503 --> 00:21:19,454
לעומת זאת, אצל הצדיק זה בדיוק הפוך,
"צדיק כתמר יפרח", לא כמו עשב.

292
00:21:19,604 --> 00:21:21,578
הרשעים - "בפרוח רשעים כמו עשב".

293
00:21:21,936 --> 00:21:24,860
אבל הצדיק - כמו הדקל -
צומח לאט לאט,

294
00:21:25,010 --> 00:21:29,565
צריך הרבה סבלנות בהתפתחות שלו,
"כארז בלבנון ישגה",

295
00:21:29,589 --> 00:21:33,694
אבל מה התוצאה?
"עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו".

296
00:21:33,990 --> 00:21:41,004
כלומר, כשרואים צדיק שסובל זה אומר:
או שיש לו מעט עוונות מהגלגול הזה,

297
00:21:41,014 --> 00:21:45,597
שעם כל הכבוד לצדקות, יכול להיות
שהוא נכשל במשהו והסבל הזה מנקה אותו,

298
00:21:45,610 --> 00:21:47,851
"ייסורים ממרקים עוונותיו של אדם",

299
00:21:48,280 --> 00:21:51,486
או שיש לו מהגלגול הקודם
ועכשיו הוא מנקה אותו.

300
00:21:51,934 --> 00:21:58,499
כמו שחז"ל מספרים, בתנ"ך כתוב
על איוב שאיוב מתלונן בפני הקב"ה

301
00:21:58,499 --> 00:21:59,745
"למה אני כל כך סובל?"

302
00:21:59,748 --> 00:22:03,981
הרי הוא היה עשיר והיו לו
ילדים ומשפחה ונכסים והיה אדם טוב.

303
00:22:05,171 --> 00:22:08,323
ולפתע נחתו עליו צרות,
צרה אחר צרה.

304
00:22:08,881 --> 00:22:13,378
חבריו באו לנחם אותו, לעודד אותו,
ישבו איתו כמה ימים בלי לפצות פה.

305
00:22:13,780 --> 00:22:17,743
היו איתו כמה ימים בלי לדבר,
לא היו מסוגלים כשראו לאיזה מצב הוא הגיע,

306
00:22:17,751 --> 00:22:21,867
כל גופו מלא צרעת, עוני,
ילדיו נפטרו, איזה סבל.

307
00:22:22,844 --> 00:22:23,922
לא היה להם מה לומר.

308
00:22:23,933 --> 00:22:27,124
אחרי כמה ימים התחילו לומר לו:
איוב, אתה צריך לתקן את עצמך,

309
00:22:27,134 --> 00:22:30,128
כנראה שיש לך איזה עוון,
תבדוק מה אתה לא בסדר.

310
00:22:31,139 --> 00:22:33,593
ואיוב נעלב, הוא אומר:
אני כן בסדר.

311
00:22:33,751 --> 00:22:37,700
אמרו לו: אבל אם אתה סובל כל כך הרבה,
כנראה שעשית איזו עוון.

312
00:22:38,008 --> 00:22:39,517
והוא לא מבין מה הם רוצים.

313
00:22:40,777 --> 00:22:44,128
ומתחיל ויכוח גדול ביניהם,
כמו שרואים שם בספר איוב.

314
00:22:46,505 --> 00:22:50,373
לקראת הסוף, "ויען ה' לאיוב מתוך הסערה".

315
00:22:50,382 --> 00:22:56,197
הקב"ה מתערב בשיחה,
והוא אומר לאיוב "איפה היית ביוסדי ארץ"?

316
00:22:56,213 --> 00:22:58,010
איפה היית כשבראתי את העולם?

317
00:22:58,031 --> 00:23:01,150
אתה היית איתי ביחד
וראית את כל ההיסטוריה העתידה?

318
00:23:01,471 --> 00:23:04,797
אם היית איתי, לא היית שואל שאלות
כי היית רואה את כל התמונה.

319
00:23:05,300 --> 00:23:10,478
האדם נולד, חושב שהחיים מתחילים בלידה,
מת - חושב שהחיים נגמרו במוות.

320
00:23:10,478 --> 00:23:15,261
זה לא נכון, החיים האלה הם בסך הכול
קטע מתוך סרט אחד ארוך.

321
00:23:16,586 --> 00:23:18,145
יש לפני, יש אחרי.

322
00:23:18,943 --> 00:23:21,535
הראה לו הקב"ה את דמותו של תרח.

323
00:23:22,506 --> 00:23:25,898
תרח היה אביו של אברהם אבינו
שהיה מוכר עבודה זרה.

324
00:23:26,391 --> 00:23:31,534
אמר לו: תדע שאתה זה הוא.
בגלגול הקודם, אתה - איוב היית תרח.

325
00:23:32,352 --> 00:23:35,368
ואותה נשמה חזרה לעולם,
רק בלבוש אחר.

326
00:23:36,337 --> 00:23:39,725
מחליף את הבגדים בסך הכול,
אבל זה אותו אדם שהיה לפני.

327
00:23:39,728 --> 00:23:42,575
הגוף הוא סוג של לבוש,
אז החלפת את הלבוש,

328
00:23:42,740 --> 00:23:44,875
אבל אתה אותו אדם שהיית אז.

329
00:23:45,157 --> 00:23:48,881
אז נכון, היום אני מעיד עליך שאתה
"איש ירא אלוהים וסר מרע",

330
00:23:48,888 --> 00:23:51,612
כמו שכתוב שם בספר איוב,
שהוא היה איש צדיק,

331
00:23:52,272 --> 00:23:54,674
אבל יש לך איזה כתם מהגלגול הקודם.

332
00:23:54,685 --> 00:23:57,834
הייסורים האלה נועדו לטהר אותך,
לנקות אותך,

333
00:23:57,927 --> 00:24:00,539
ואז שוב תחזור לגדולתך ולמעמדך.

334
00:24:00,539 --> 00:24:05,614
כמו שכתוב בסוף ספר איוב שחזר שוב,
כל מה שהיה לו לפני כן, הכול חזר אליו.

335
00:24:06,185 --> 00:24:11,361
אז יש מצב שהצדיק הוא באמת צדיק
אבל יש לו איזה דבר

336
00:24:11,380 --> 00:24:13,375
שאנחנו לא יודעים מה הוא היה
בגלגול הקודם.

337
00:24:14,115 --> 00:24:19,402
יש מצב של צדיק שסובל בעוון הדור,
שזה דבר שמעורר שאלה,

338
00:24:19,514 --> 00:24:20,946
למה הוא צריך לסבול בעוון הדור?

339
00:24:20,946 --> 00:24:22,617
אם הוא צדיק, הוא צריך לסבול?

340
00:24:23,174 --> 00:24:28,249
אבל התשובה שבגלל שכל נשמות ישראל
מחוברות וקשורות אחת בשנייה,

341
00:24:28,764 --> 00:24:34,971
בסבל הקטן שלו הוא יכול להציל
אלפים אחרים בגלל הצדקות שלו.

342
00:24:34,995 --> 00:24:38,159
הוא במקום גבוה, זה כמו לב,
לא כמו אצבע קטנה.

343
00:24:38,604 --> 00:24:42,652
מבחינת... אם כל עם ישראל זה גוף אחד,
אז הצדיק הזה הוא כמו לב.

344
00:24:43,226 --> 00:24:46,039
הסבל שלו מקביל לסבל של אלפים.

345
00:24:46,475 --> 00:24:51,763
אותם אלפים שניצלו בזכותו מצרות,
מסבל, אפילו ממוות,

346
00:24:51,906 --> 00:24:56,282
כשהוא מגיע לעולם האמת,
הוא מקבל שכר על ההצלה של כולם.

347
00:24:56,585 --> 00:25:01,250
ואם שם נשאל אותו "תגיד, היה משתלם
הסבל שקיבלת של צדיק סובל בעוון הדור?"

348
00:25:01,263 --> 00:25:05,436
הוא יאמר "ודאי. על סבל קטן,
תראה איזה שכר אני מקבל בעולם באמת".

349
00:25:05,515 --> 00:25:06,815
אז גם זה לטובתו.

350
00:25:07,985 --> 00:25:10,505
יש עוד דבר מעניין,
ש"חובות הלבבות" כותב שם,

351
00:25:10,511 --> 00:25:12,046
וזה לא כל כך מפורסם,

352
00:25:12,450 --> 00:25:18,420
הוא כותב שלפעמים צדיק גמור סובל
כי הוא יכל לחזק אחרים

353
00:25:18,428 --> 00:25:23,437
שיתחזקו בתורה, מצוות, מעשים טובים,
תשובה - והוא לא עשה, לכן הוא סובל.

354
00:25:23,448 --> 00:25:26,975
כלומר, צדיק שהוא צדיק רק בשביל עצמו
ולא אכפת לו מהעולם,

355
00:25:27,198 --> 00:25:30,167
הוא אומר "טוב לי עם עצמי,
אני ברוך השם לומד תורה,

356
00:25:30,185 --> 00:25:33,534
"הילדים שלי מחונכים, טוב לי
עם עצמי, אני מאושר עם אשתי,

357
00:25:33,555 --> 00:25:34,839
"מה אכפת לי מהעולם?"

358
00:25:36,170 --> 00:25:37,466
על זה הוא נענש.

359
00:25:37,494 --> 00:25:41,357
מאוד מעניין, את זה מביא שם
ב"חובות הלבבות" בשער הביטחון פרק ג'

360
00:25:41,482 --> 00:25:44,268
שזו עוד סיבה שצדיק יכול לסבול.

361
00:25:44,395 --> 00:25:47,157
למה? כי הוא דואג רק לעצמו
ולא דואג לאחרים.

362
00:25:47,952 --> 00:25:54,502
החת"ם סופר כותב: למה אברהם אבינו,
הקב"ה קרא לו "אברהם אוהבי",

363
00:25:55,031 --> 00:25:56,269
כינה אותו בשם "אוהבי"?

364
00:25:56,269 --> 00:26:00,511
היו הרבה צדיקים שלא זכו לתואר הזה,
שהקב"ה יגיד "זה אוהבי".

365
00:26:01,607 --> 00:26:06,069
כדוגמה, הוא מציין את חנוך:
"ויתהלך חנוך את האלוהים

366
00:26:06,065 --> 00:26:08,030
"ואיננו כי לקח אותו אלוהים".

367
00:26:08,157 --> 00:26:15,315
חז"ל אומרים שחנוך היה אדם
בתקופה ההיא שלפני נח, שכל כך התקדש,

368
00:26:15,328 --> 00:26:21,219
כל כך התעלה, עד שהקב"ה הפך אותו למלאך,
גוף ונשמה, הפך אותו למלאך

369
00:26:21,234 --> 00:26:23,221
ולקח אותו למעלה בתור מלאך.

370
00:26:24,041 --> 00:26:28,119
אז לכאורה, אדם שהפך להיות מלאך
הוא יותר מאברהם אבינו.

371
00:26:29,145 --> 00:26:32,682
למה הוא לא קורא לו חנוך אוהבי?
למה דווקא אברהם אוהבי?

372
00:26:33,808 --> 00:26:38,759
משיב החתם סופר: מלאכים
לא חסר לקב"ה למעלה,

373
00:26:39,358 --> 00:26:41,774
הוא רוצה אנשים שידאגו לאחרים.

374
00:26:43,059 --> 00:26:48,411
אם אברהם לא היה דואג לאחרים,
היה יושב עם עצמו, מתקדש, מתעלה,

375
00:26:48,434 --> 00:26:50,479
גם הוא יכל להגיע למדרגות גבוהות.

376
00:26:50,958 --> 00:26:54,357
ואברהם, עם כל הגדולה שלו,
שהוא נביא, אלוקים מדבר איתו,

377
00:26:54,442 --> 00:26:58,800
והוא הולך לשכנע אנשים
שעבודה זרה זה שטויות, אל תשתחוו לפסל.

378
00:26:59,527 --> 00:27:02,159
לאברהם, לדבר על זה בכלל זה תת רמה.

379
00:27:02,482 --> 00:27:10,085
הוא צריך לשכנע אנשים שהעץ שחתכו אותו,
חצי שמו אותו תחת הסיר לבשל גחלים,

380
00:27:10,140 --> 00:27:14,326
ואת החצי השני עשו ממנו דמות,
הוא צריך לשכנע אותו זה לא אלוהים.

381
00:27:15,442 --> 00:27:18,397
תפעיל את השכל שלך,
איך אפשר להגיד שזה אלוהים?

382
00:27:18,404 --> 00:27:19,950
אתה נטעת את העץ הזה.

383
00:27:20,020 --> 00:27:21,897
אבל אז היה יצר הרע,
זה לא היה שכל,

384
00:27:21,897 --> 00:27:26,297
זה היה יצר שבוער באדם.
עד שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה.

385
00:27:26,954 --> 00:27:31,179
אצל אברהם, ללכת לדבר,
לשכנע אנשים שעבודה זרה זה הבל?

386
00:27:31,185 --> 00:27:32,756
זה הוריד ממנו.

387
00:27:33,257 --> 00:27:38,662
אבל היה שווה לאברהם אבינו להקריב את זה
כדי שעוד אנשים ידעו שיש בורא לעולם.

388
00:27:38,964 --> 00:27:44,502
לאדם כזה קורא הקב"ה "אברהם אוהבי",
זה אוהב אותי באמת כי הוא לא חי

389
00:27:44,508 --> 00:27:49,174
רק לעצמו ורק מנסה להתפתח בעצמו
אלא הוא דואג גם לאחרים.

390
00:27:49,530 --> 00:27:53,828
ואומר "חובות הלבבות"
שאפילו צדיק אבל אם הוא דואג רק לעצמו

391
00:27:53,828 --> 00:27:57,068
ולא דואג לאחרים, הוא יכול
בסופו של דבר לסבול.

392
00:27:57,070 --> 00:27:58,585
למה לא דאגת לאחרים?

393
00:27:58,595 --> 00:28:02,315
זה מוסר השכל גדול לעצמנו,
לפעמים אנשים אומרים לעצמם:

394
00:28:02,331 --> 00:28:06,261
תראה, אני לא עכשיו הרב הראשי לישראל
שאני אוכל עכשיו לדבר.

395
00:28:06,568 --> 00:28:14,620
אבל לאמיתו של דבר, כל אחד ואחת מאיתנו
יש לנו תמיד את המעגל שמסביב,

396
00:28:14,672 --> 00:28:19,404
שכנים, שכנות, קרובי משפחה
שאפשר לדבר איתם,

397
00:28:19,417 --> 00:28:22,192
"בוא לשיעור תורה, תראה עוד הרצאה,
עוד שיעור",

398
00:28:22,213 --> 00:28:24,963
לשלוח קישורים להרצאות שונות,

399
00:28:25,377 --> 00:28:29,080
"למה הילד שלך לומד בבית ספר כזה?
יש בתי ספר תורניים".

400
00:28:29,158 --> 00:28:32,583
לא להגיד "העיקר הילדים שלי
בבית ספר תורני, בלי אייפונים,

401
00:28:32,601 --> 00:28:35,368
"בלי שטויות, טוב להם שם,
מה אכפת לי מהעולם?"

402
00:28:35,474 --> 00:28:37,314
זו טעות, צריך לדאוג גם לאחרים.

403
00:28:39,447 --> 00:28:43,176
לשכנים, לשכנות לספר, לקרובי משפחה,
"יש בית ספר תורני,

404
00:28:43,176 --> 00:28:47,897
"אני כל כך מאושר שהילדים שלי שם",
גם אם אני בעיר הזאת והם בעיר אחרת.

405
00:28:47,914 --> 00:28:51,571
אבל גם בעיר ההיא יש בית ספר תורני,
אפשר לפנות לארגון "לב לאחים"

406
00:28:51,674 --> 00:28:56,465
שהם נותנים ייעוץ לבתי ספר תורניים
ולדאוג, אפשר להציל נשמות.

407
00:28:56,770 --> 00:29:03,242
כמה כאלה שנדקרו במועדונים,
עישנו דברים נוראים, סבלו, מאושפזים,

408
00:29:03,428 --> 00:29:07,890
כמה כאלה היה אפשר להציל אם מישהו
היה מדבר עם ההורים שלהם שישלחו אותם

409
00:29:07,890 --> 00:29:11,377
לבתי ספר תורניים, והיו גדלים
בלי כל השטויות האלה,

410
00:29:11,377 --> 00:29:15,105
גדלים רגועים, חיים את המציאות,
לא את העולם של הדמיונות,

411
00:29:15,251 --> 00:29:16,559
כמה היה אפשר להציל.

412
00:29:16,828 --> 00:29:20,200
וזו אחריות שמוטלת עלינו,
לדעת לדאוג גם לאחרים.

413
00:29:21,121 --> 00:29:26,131
מצד שני, אומר "חובות הלבבות",
אתה רואה לפעמים רשע וטוב לו.

414
00:29:26,816 --> 00:29:29,807
למה הרשע הזה? אז אמרנו,
לפעמים יש מצב שהרשע מקבל

415
00:29:29,807 --> 00:29:33,754
את מעט שכר מצוותיו בעולם הזה.
אומר "חובות הלבבות":

416
00:29:33,761 --> 00:29:37,815
לפעמים יש עוד סיבה, שאומנם
האדם הזה הוא לא בסדר,

417
00:29:37,922 --> 00:29:44,263
אבל הקב"ה יודע שעתיד להיוולד ממנו
בן צדיק והאבא צריך לעבוד קשה,

418
00:29:44,266 --> 00:29:48,988
להשיג הרבה כסף כדי שהבן שלו
יירש את כל העושר הזה.

419
00:29:49,448 --> 00:29:50,088
זו עוד סיבה.

420
00:29:50,102 --> 00:29:53,403
דברים שאנחנו לא חושבים עליהם,
אבל מהלכים של בורא עולם.

421
00:29:53,408 --> 00:30:00,051
והוא מביא שם עוד חמש סיבות לכאן ולשם,
שהקב"ה מנהל את הדברים בצורה הכי נכונה,

422
00:30:00,060 --> 00:30:02,747
הכי מדויקת, גם אם לנו זה נראה מוזר.

423
00:30:03,324 --> 00:30:07,243
שואל "חובות הלבבות": אז מה זה
שכתוב "הנסתרות לה' אלוקינו"?

424
00:30:07,962 --> 00:30:12,305
הרי יש תשובות על כל השאלות,
למה זה רע לו, למה זה...

425
00:30:12,317 --> 00:30:16,086
יש תשובות, אז למה כתוב
"הנסתרות לה' אלוקינו"?

426
00:30:16,482 --> 00:30:23,483
הוא משיב: כי אנחנו לא יודעים
לדייק בכל מקרה ולומר שזה בגלל זה.

427
00:30:24,342 --> 00:30:28,685
לא יכולים לדעת האם הצדיק הזה סובל
בגלל גלגול קודם או בעוון הדור

428
00:30:28,696 --> 00:30:30,317
או בגלל שהוא לא מוכיח אחרים -

429
00:30:30,333 --> 00:30:32,137
זה כבר "הנסתרות לה' אלוקינו".

430
00:30:32,219 --> 00:30:35,936
כלומר כך, אנחנו אמורים
להרגיע את עצמנו

431
00:30:35,949 --> 00:30:38,159
ולדעת שעל כל שאלה יש תשובה.

432
00:30:38,423 --> 00:30:41,180
גם אם אני לא יודע את התשובה,
ודאי שיש תשובה,

433
00:30:41,454 --> 00:30:45,990
רק אני לא יודע במקרה הזה מה
התשובה הנכונה מתוך כמה תשובות אפשריות.

434
00:30:46,034 --> 00:30:48,384
על זה נאמר "הנסתרות לה' אלוקינו".

435
00:30:48,820 --> 00:30:54,348
נקרא שוב את לשונו: "יש הבל" -
דבר נסתר, כמו אדים.

436
00:31:03,094 --> 00:31:07,208
ועל זה מתפלא שלמה המלך
ומעיר שזה דבר שהוא מטריד הרבה אנשים

437
00:31:07,208 --> 00:31:08,526
ויכול לבלבל אותם.

438
00:31:09,031 --> 00:31:12,310
נקודת המוצא היא
שהאדם צריך לבוא בענווה.

439
00:31:12,340 --> 00:31:17,408
אדם שבא בענווה כלפי אלוקים,
הוא לא מתנשא, הוא לא אומר לעצמו

440
00:31:17,408 --> 00:31:19,980
"אם אני לא יודע את ההסבר
אז אני בועט בכול".

441
00:31:21,434 --> 00:31:28,205
באמת, אדם שיתבונן מיהו לפני הקב"ה,
יראה את כל הכוכבים שהקב"ה ברא,

442
00:31:28,223 --> 00:31:32,408
כל הגלקסיות, קצת יקבל פרופורציה,
איפה אני ואיפה אלוקים?

443
00:31:32,995 --> 00:31:37,996
אדם שייקח את המפה של תל אביב
וינסה לצייר את עצמו בתל אביב,

444
00:31:39,016 --> 00:31:42,802
ייקח מהעירייה את מפת העיר תל אביב,
אתה יכול לצייר את עצמך בתוך העיר?

445
00:31:42,881 --> 00:31:45,243
אם עשית נקודה ברחוב זה כבר בניין.

446
00:31:46,531 --> 00:31:50,712
אז האדם ביחס לתל אביב הוא כלום.
ותל אביב ביחס לכל הארץ,

447
00:31:50,720 --> 00:31:53,476
קח מפה של ארץ ישראל -
תל אביב היא נקודה.

448
00:31:53,949 --> 00:31:57,635
וארץ ישראל ביחס לעולם -
לפעמים צריך להפוך את הגלובוס

449
00:31:57,642 --> 00:32:00,907
כמה פעמים כדי לגלות
איפה ישראל מסתתרת שם.

450
00:32:01,440 --> 00:32:03,628
אז מי האדם ביחס לכדור הארץ?

451
00:32:04,001 --> 00:32:06,397
וכדור הארץ ביחס לשמש? כלום.

452
00:32:07,045 --> 00:32:11,985
והשמש עצמה, יש כוכבים גדולים ממנה
שהיא כמו נקודה ביחס לכוכבים האלה.

453
00:32:12,370 --> 00:32:20,078
והגלקסיות, ובפסוק כתוב "שאו מרום עיניכם
וראו מי ברא אלה... לכולם בשם יקרא".

454
00:32:20,084 --> 00:32:24,206
אצל הקב"ה לכל כוכב יש שם
כי יש לו תפקיד, יש לו מטרה.

455
00:32:24,583 --> 00:32:28,339
יש היום מדען שיודע להסביר
מה התפקיד של כל כוכב מכל הגלקסיות?

456
00:32:28,339 --> 00:32:31,845
אפילו לא יודעים,
לא מכירים את כל הכוכבים הרחוקים.

457
00:32:31,905 --> 00:32:35,139
ואצל הקב"ה לכל כוכב יש שם,
יש לו מטרה.

458
00:32:35,148 --> 00:32:39,886
ואם הוא התפוצץ ונולד כוכב אחר,
אז יש מטרה למה זה התפוצץ ולמה זה נולד.

459
00:32:40,779 --> 00:32:43,431
כשהאדם חי בצורה כזאת,
מקבל ענווה כזו,

460
00:32:43,444 --> 00:32:46,430
הוא אומר "אני אמור להבין את אלוקים?
את כל החשבונות שלו?"

461
00:32:46,702 --> 00:32:50,302
אז קיבלנו כיווני חשיבה,
אבל ודאי שבורא עולם

462
00:32:50,312 --> 00:32:52,895
"אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא".

463
00:32:53,197 --> 00:32:55,728
כך כשאדם מסתכל אפילו על הגוף שלו,
על גוף האדם,

464
00:32:55,737 --> 00:32:58,988
לא צריך להסתכל על כוכבים,
כמה הגוף שלו מורכב.

465
00:32:59,268 --> 00:33:05,039
פעם חשבו שמכירים את כל פלאי גוף האדם,
עד שגילו שיש מולקולות,

466
00:33:05,191 --> 00:33:09,037
היו בטוחים שכבר יודעים איך הגוף בנוי,
גילו את הדי-אן-איי.

467
00:33:10,081 --> 00:33:16,418
כל פעם שבטוחים שהגיעו כבר
לפסגת הסודות שמסתתרים בגוף האדם,

468
00:33:16,973 --> 00:33:19,500
ראו שלא יודעים כלום,
יש עוד הרבה הרבה דברים.

469
00:33:19,509 --> 00:33:24,388
מי יודע? גם היום, כמה שיודעים
ועומדים נפעמים איך מערכת החיסון עובדת,

470
00:33:24,632 --> 00:33:27,207
איך מערכת העצבים, איך מערכת הראייה,

471
00:33:27,219 --> 00:33:30,630
מערכות אדירות
כמו חשמל ותדרים ושדרים ו...

472
00:33:32,062 --> 00:33:33,948
מערכת החיסון, כמו חיילים.

473
00:33:35,149 --> 00:33:39,057
יש במערכת החיסון את הכדוריות הלבנות
שהן קוטלות חיידקים.

474
00:33:39,274 --> 00:33:44,470
אבל יש ביניהם כאלה שהם בעלי עוצמה
שהם מזהים את החיידק, מדווחים.

475
00:33:44,524 --> 00:33:48,911
אחרי שהם טורפים את החיידק,
הם מסמנים על עצמם איזה סוג של חיידק

476
00:33:48,924 --> 00:33:55,181
הם טרפו ומעבירים מסר לגוף שייצר
עוד נוגדנים שמתאימים לאותו חיידק.

477
00:33:55,582 --> 00:34:00,428
ואיך הם מגיעים, אותם נוגדנים,
כדוריות לבנות, למקום של הפיגוע,

478
00:34:00,440 --> 00:34:04,547
איפה שיש פצע שנכנס אויב,
החיידקים נכנסים?

479
00:34:04,982 --> 00:34:06,752
הם לא רק עוברים דרך העורקים.

480
00:34:06,767 --> 00:34:10,084
כמו שיש אזעקה ויש אמבולנסים
שעולים על איי תנועה

481
00:34:10,106 --> 00:34:14,985
ונכנסים דרך אין כניסה,
כך גם הכדוריות הלבנות משנות צורה,

482
00:34:14,992 --> 00:34:20,271
יכולות להיכנס דרך הדפנות של העורקים,
של הוורידים, לעקוף את הכול

483
00:34:20,303 --> 00:34:22,714
כדי להגיע במהירות למקום של הפיגוע.

484
00:34:23,010 --> 00:34:29,624
אדם מסתכל בגוף האדם, עומד נפעם,
מקבל ענווה כלפי הקב"ה.

485
00:34:31,161 --> 00:34:37,644
זקני ירושלים סיפרו סיפור מעניין
שמלמד עד כמה...

486
00:34:37,653 --> 00:34:43,360
נותן כיוון חשיבה שהאדם בגאווה שלו
כבר בטוח שהוא אלוקים.

487
00:34:43,678 --> 00:34:48,009
הקב"ה ברא אותו בצלם אלוקים
והוא מדמיין שהוא האלוקים האמיתי.

488
00:34:48,955 --> 00:34:52,396
זקני ירושלים סיפרו מה שראו בעיניהם
מוסר השכל,

489
00:34:53,157 --> 00:34:56,081
כשבנו את בית הכנסת
ברובע היהודי בירושלים,

490
00:34:56,097 --> 00:34:58,307
בית הכנסת "ניסן ב"ק" קראו לו.

491
00:34:59,202 --> 00:35:05,580
לפני שנים רבות הביאו צייר,
אומן ממדרגה ראשונה,

492
00:35:05,586 --> 00:35:09,918
ביקשו ממנו שיצייר על הקיר,
אמרו לו מה הם רוצים שיצייר והוא צייר.

493
00:35:09,920 --> 00:35:13,254
היה יודע לצייר בתלת-ממד,
מאוד מרשים.

494
00:35:14,120 --> 00:35:17,731
כשהוא צייר ציפורים,
ביקשו ממנו "על הקיר הזה צייר ציפורים",

495
00:35:18,191 --> 00:35:22,665
אנשים נכנסו לבית כנסת, בשנייה הראשונה
לא הבינו מה הציפור עושה פה על הקיר.

496
00:35:23,811 --> 00:35:25,833
הציפור הייתה נראית כאילו היא חיה.

497
00:35:26,681 --> 00:35:28,714
כל כך היה אומן בציור שלו.

498
00:35:29,794 --> 00:35:32,620
אחר כך אמרו לו
"כאן בפינה הזאת תצייר ספרייה".

499
00:35:32,631 --> 00:35:35,886
לא יכלו להעמיד ספרייה,
אז אמרו לו שיצייר ספרייה.

500
00:35:37,028 --> 00:35:42,604
הוא צייר ספרייה שהייתה כל כך מוחשית,
עד שהוא עצמו כששתה קפה,

501
00:35:42,620 --> 00:35:48,040
הניח על המדף ואז לפתע ראה
שהכוס נפלה והתנפצה.

502
00:35:48,204 --> 00:35:51,763
הוא עצמו כבר התבלבל מרוב
שהספרייה הייתה נראית מוחשית.

503
00:35:53,103 --> 00:35:58,980
זקני ירושלים היו אומרים,
כתוב בגמרא במסכת ברכות

504
00:35:58,989 --> 00:36:04,782
על הפסוק "אין צור כאלוהינו" -
אומרת הגמרא "אין צייר כאלוהינו".

505
00:36:05,456 --> 00:36:11,381
כשהאדם מצייר ציור, כל אחד מאיתנו
מצייר ציור של בן אדם אז יש ציור,

506
00:36:11,705 --> 00:36:14,397
והקב"ה יצר צורה בתוך צורה,

507
00:36:14,540 --> 00:36:19,280
שבתוך גוף האדם עוד יש מערכות
ויכול העובר להתפתח - צורה בתוך צורה.

508
00:36:19,287 --> 00:36:20,880
אין צייר כאלוקינו.

509
00:36:22,500 --> 00:36:26,902
באותה תקופה הם שאלו:
וכי זה שבח לקב"ה שהוא צייר?

510
00:36:27,186 --> 00:36:31,791
יש לו כל כך מעלות, כל כך גדולה,
אז צריך להגיד "אין צייר כאלוקינו"?

511
00:36:31,798 --> 00:36:34,652
מה המעלה הזו שהקב"ה צייר?

512
00:36:36,048 --> 00:36:41,194
אז הם אמרו כך: הצייר הזה שהם
הביאו לצייר בבית הכנסת "ניסן ב"ק"

513
00:36:41,881 --> 00:36:47,172
צייר ציפורים שמי שראה אותן
היה בטוח שהן אמיתיות,

514
00:36:47,920 --> 00:36:52,417
והוא צייר ארון של עץ
שהצייר עצמו חשב שהוא אמיתי.

515
00:36:52,971 --> 00:36:56,947
ואלוקים יצר ציור
שהציור חושב שהוא אמיתי,

516
00:36:57,336 --> 00:37:00,577
הציור עצמו חושב שהוא אמיתי,
האדם עצמו חושב שהוא אלוקים,

517
00:37:00,588 --> 00:37:02,351
שהוא מעל הכול.

518
00:37:03,038 --> 00:37:06,003
אין צייר כאלוקינו,
תראה איזה ציור הוא יצר,

519
00:37:06,213 --> 00:37:09,460
שהציור עצמו כבר מדמיין
כאילו שהוא הצייר,

520
00:37:09,469 --> 00:37:10,852
כאילו שהוא עשה את הכול.

521
00:37:11,171 --> 00:37:16,880
אבל אדם צריך לבוא בענווה לפני הקב"ה,
מקבל את הדברים מתוך אהבה.

522
00:37:17,060 --> 00:37:21,293
מותר לשאול, מותר להתעניין,
אבל לא נשבר אם הוא לא מקבל תשובה

523
00:37:21,300 --> 00:37:23,142
על אותה שאלה שמטרידה אותו.

524
00:37:23,988 --> 00:37:27,091
ממשיך שלמה ואומר:
טוב, אז מה המסקנה של כל זה?

525
00:37:30,277 --> 00:37:34,413
במקום להתעסק עם שאלות שיסבכו אותך,
אתה יודע שיש עליהן תשובות,

526
00:37:34,429 --> 00:37:39,184
אתה לא יודע התשובה הנכונה כאן,
מה בדיוק... תהיה שמח,

527
00:37:51,788 --> 00:37:53,515
מה זה "לאכול ולשתות ולשמוח"?

528
00:37:53,522 --> 00:37:56,765
מסבירים כאן המפרשים, הרי אחר כך
כתוב "והוא ילוונו בעמלו" -

529
00:37:56,780 --> 00:37:58,811
מה שילווה אותו לעולם האמת.

530
00:37:59,213 --> 00:38:02,490
אז ברור שלאכול
הכוונה לאכול מלחמה של תורה.

531
00:38:02,508 --> 00:38:10,867
יש פסוקים שהתורה אומרת על עצמה
"לכו לחמו בלחמי" - תאכלו את המזון שלי.

532
00:38:11,328 --> 00:38:14,830
כלומר, הלחם כאן הוא משל לתורה,
יינה של תורה.

533
00:38:15,430 --> 00:38:18,471
אז הוא אומר: אתה יודע מה הכי טוב?
במקום להעסיק את עצמך בשאלות

534
00:38:18,477 --> 00:38:22,438
שסתם יטרידו אותך וילחיצו אותך -
"ושיבחתי אני את השמחה".

535
00:38:22,440 --> 00:38:26,596
אתה סומך על הקב"ה שהוא
"אל אמונה ואין עוול", תהיה שמח.

536
00:38:26,896 --> 00:38:29,016
"אשר אין טוב לאדם תחת השמש" -

537
00:38:29,026 --> 00:38:33,345
כל זמן שאתה חי בעולם הזה,
כי אם לאכול מלחמה של תורה

538
00:38:33,352 --> 00:38:37,688
ולשתות מיינה של תורה ולשמוח,
שאדם יהיה שמח בחלקו,

539
00:38:37,688 --> 00:38:39,246
במה שהוא זוכה להשיג,

540
00:38:39,315 --> 00:38:44,126
"והוא ילוונו בעמלו" - זה מה שילווה אותו
בעמל העתידי לחיי עולם הבא.

541
00:38:44,346 --> 00:38:47,162
"ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש" -

542
00:38:47,167 --> 00:38:51,673
בזה הוא מנצל את החיים שלו
בעולם הזה וממלא אותם בתוכן נכון.

543
00:39:02,287 --> 00:39:05,822
אומר שלמה: תדע שלמסקנות האלה הגעתי
אחרי המון מחשבה,

544
00:39:05,964 --> 00:39:08,097
"נתתי את ליבי לדעת חוכמה"

545
00:39:08,397 --> 00:39:10,490
והלב שלי, הוא מעיד על ליבו,

546
00:39:10,494 --> 00:39:13,160
"גם ביום ובלילה שינה בעיניו אינו רואה" -

547
00:39:13,160 --> 00:39:17,173
הלב הזה אפילו בלילה הוא לא...
כל כך היה מעסיק את עצמו

548
00:39:17,180 --> 00:39:19,686
בשאלות שגם בלילות היה קשה לו להירדם.

549
00:39:27,136 --> 00:39:31,924
כלומר, כמה שאדם יתאמץ להבין עד הסוף
את דרכי ההנהגה של הקב"ה,

550
00:39:31,937 --> 00:39:33,698
הוא לא יצליח להבין עד הסוף.

551
00:39:34,078 --> 00:39:38,974
וזה הגיוני, אחד החכמים אמר
"אילו ידעתיו הייתיו".

552
00:39:39,837 --> 00:39:41,272
שם הוא דיבר על המהות האלוקית,

553
00:39:41,278 --> 00:39:43,756
אם הייתי יודע מהו בדיוק
כבר הייתי כמוהו בדיוק.

554
00:39:44,108 --> 00:39:49,713
כלומר, אדם כלפי אלוקים צריך לקבל ענווה,
לדעת שאתה פחות ממנו וסומך עליו.

555
00:39:55,940 --> 00:39:59,145
אדם לא יוכל להבין עד הסוף
כל מעשה שאלוקים עושה,

556
00:39:59,182 --> 00:40:01,216
מה השיקולים, כי אתה
לא רואה את כל התמונה,

557
00:40:01,220 --> 00:40:03,119
את הגלגולים הקודמים ואת העתיד.

558
00:40:09,810 --> 00:40:15,374
אדרבה, הקב"ה עשה את זה בכוונה
שהאדם יתאמץ לחפש תשובה

559
00:40:15,911 --> 00:40:17,608
ולא תמיד הוא ימצא את התשובה.

560
00:40:18,828 --> 00:40:23,602
למה עשה את זה הקב"ה?
כי כך בעצם גדל שכרו של האדם,

561
00:40:23,712 --> 00:40:25,735
שגם כשהוא לא מבין את מעשה האלוקים

562
00:40:25,759 --> 00:40:27,458
אבל הוא הולך איתו בענווה,

563
00:40:27,459 --> 00:40:29,162
זה מגדל אותו.

564
00:40:29,554 --> 00:40:32,611
"וגם אם יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא".

565
00:40:32,629 --> 00:40:35,993
אפילו אם יגיד האדם "טוב,
עכשיו אני לא יודע. עוד מאה שנה אני אדע",

566
00:40:36,035 --> 00:40:38,809
הוא אומר: תדע, אתה לא תוכל
לדעת הכול, תוכל לדעת הרבה,

567
00:40:38,962 --> 00:40:42,211
אבל לא תוכל לדעת הכול.
ממילא האדם הולך בענווה,

568
00:40:42,223 --> 00:40:48,685
חי מתוך שמחה, יודע שהוא הולך בדרך אמת,
טוב לו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.

569
00:40:49,023 --> 00:40:54,023
ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה
בחסד ורחמים, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה