הרב ברוך רוזנבלום

איך לגרום לתפילות להתקבל? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה עוברים במעי אימם מלמדים אותנו על תפילה? למה הניח רבי חנינא בן דוסא את ראשו בין ברכיו כשהתפלל? ואיפה רמוזה תפילת שמונה עשרה בפרשת השבוע שלנו?