עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת פקודי

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, בני גור - מומחה לגיוס כספים, והפייטן נתן דיי . בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:08,148 --> 00:03:09,420
.שלום לכם, ברוכים הבאים

2
00:03:09,445 --> 00:03:12,250
:ותודה רבה ללהקת הבית שלנו
,על הקלידים דוד ביתן

3
00:03:12,364 --> 00:03:14,330
.על הבגלמה והגיטרה יוסי ישראלי

4
00:03:14,392 --> 00:03:15,470
.מגיע להם מחיאות כפיים

5
00:03:17,175 --> 00:03:18,740
,אז אנחנו בפרשת פקודי

6
00:03:19,095 --> 00:03:21,041
והפרשה חותמת בעצם
,את ספר שמות

7
00:03:21,272 --> 00:03:22,830
כשאקורד הסיום
הוא לא אחר מאשר

8
00:03:23,246 --> 00:03:26,210
ההקמה הסופית של המשכן
עליו עבדו בני ישראל

9
00:03:26,431 --> 00:03:28,320
.במרץ רב בפרשיות האחרונות

10
00:03:28,688 --> 00:03:30,600
,ואז, כשהכול עומד במקומו

11
00:03:30,744 --> 00:03:33,860
משרה השם שכינתו מעל המשכן
.על ידי ענן הכבוד

12
00:03:34,184 --> 00:03:36,950
,כרגיל, יש הרבה על מה לדבר
,יש הרבה על מה לספר

13
00:03:37,287 --> 00:03:39,790
,אז נאמר בזריזות שלום רב לרב אליהו אסוס

14
00:03:40,241 --> 00:03:41,640
,לרב אייל ישראל שטרנליב

15
00:03:42,024 --> 00:03:43,880
,לבני גור, מומחה לגיוס כספים

16
00:03:44,370 --> 00:03:45,530
לזמר נתן דיי

17
00:03:45,968 --> 00:03:48,228
.ולסטנדאפיסט שלנו הרב יעקב חמו

18
00:03:48,353 --> 00:03:51,260
,אז הרב אליהו אסוס, כרגיל
.הקושיות מופנות אליך

19
00:03:51,869 --> 00:03:54,262
."התורה משתמשת בביטוי "משכן העדות

20
00:03:54,736 --> 00:03:57,010
?למה "משכן"? ו"עדות" למה
?איזו עדות צריך

21
00:03:57,698 --> 00:04:00,530
המשכן נקרא משכן העדות
.על שם ארון העדות

22
00:04:01,105 --> 00:04:04,510
וארון העדות נקרא על שם
הלוחות, לוחות העדות

23
00:04:04,563 --> 00:04:05,610
.שנמצאים בתוך הארון

24
00:04:06,271 --> 00:04:07,595
זאת אומרת, העדות העיקרית

25
00:04:07,596 --> 00:04:09,647
היא הלוחות 
.שנמצאים בקודש הקודשים

26
00:04:10,264 --> 00:04:11,310
?ועדות למה זה

27
00:04:11,559 --> 00:04:17,340
אז הגמרא אומרת: עדות לכל באי עולם
.ששכינה שרויה בישראל

28
00:04:18,403 --> 00:04:25,760
ובטח כולם יקפצו וישאלו: מי בדיוק נכנס
?לקודש הקודשים לראות ששכינה שרויה בישראל

29
00:04:26,282 --> 00:04:30,210
,היחיד שנכנס לשם זה כוהן גדול
,ויום אחד בשנה

30
00:04:30,323 --> 00:04:30,930
.ביום הכיפורים

31
00:04:31,666 --> 00:04:36,444
,הוא רואה ששכינה שרויה בישראל
אז איך זה עדות לכל באי עולם

32
00:04:36,725 --> 00:04:38,020
?ששכינה שרויה בישראל

33
00:04:39,324 --> 00:04:44,820
מספיק אדם אחד שיצא מקודש הקודשים
,יום אחד בשנה

34
00:04:45,899 --> 00:04:50,330
:וכשאנשים רואים אותו, אומרים
.רואים ששכינה שרויה בישראל

35
00:04:51,045 --> 00:04:54,030
,כשאנחנו ביום הכיפורים
,אחרי סדר העבודה, כל כך מרגש

36
00:04:54,500 --> 00:05:01,310
אומרים: אמת מה נהדר היה כוהן גדול
בצאתו בשלום מן הקודש

37
00:05:01,916 --> 00:05:05,480
,כיהלום בעטרת, כאחלמה קבועה בכותרת

38
00:05:06,528 --> 00:05:08,720
.איך אומרים? הכי נפלא שיש בעולם

39
00:05:09,624 --> 00:05:14,520
,כשהוא נמצא בפנים, ודאי שהוא נפלא
.הוא רואה ששכינה שרויה בישראל

40
00:05:15,099 --> 00:05:18,330
מה נהדר כשהוא יוצא
 - מבית קודש הקודשים בשלום

41
00:05:18,673 --> 00:05:21,120
.רואים עליו ששכינה שרויה בישראל

42
00:05:21,726 --> 00:05:24,820
,עם ישראל, כשעולים לרגל
:כתוב בשיר השירים

43
00:05:25,220 --> 00:05:28,340
."מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב"

44
00:05:28,800 --> 00:05:30,780
?"מה זה "יפו פעמייך בנעלים

45
00:05:31,194 --> 00:05:36,520
אומרת הגמרא במסכת סוכה: זה עם ישראל
- כשעולים לרגל, שלוש רגלים

46
00:05:36,868 --> 00:05:38,360
,בפסח, שבועות וחג הסוכות

47
00:05:38,805 --> 00:05:42,030
מה יפו פעמיהם של עם ישראל
.כשעולים לרגל

48
00:05:42,816 --> 00:05:43,990
.נכון? זה דברי הגמרא

49
00:05:44,334 --> 00:05:47,920
,אבל אני לא מבין, כשעולים להר הבית
?עולים עם נעליים

50
00:05:48,673 --> 00:05:50,680
.עולים בלי נעליים
.זו משנה מפורשת

51
00:05:51,026 --> 00:05:55,470
,לא יעלה אדם בנעליו ולא באפודתו"
."ולא בארנקו ולא במקלו

52
00:05:55,564 --> 00:05:57,920
.לא עולים להר הבית עם נעליים בכלל

53
00:05:58,403 --> 00:06:03,350
 - אז הפסוק לכאורה לא מדבר על זה
?"מה יפו פעמייך בנעלים"

54
00:06:03,760 --> 00:06:04,620
.עולים בלי נעליים

55
00:06:04,909 --> 00:06:06,860
.מה יפו פעמייך, אבל לא בנעלים

56
00:06:07,506 --> 00:06:11,170
,התשובה היא, כשעם ישראל נכנס להר הבית
,ודאי שהוא יפה

57
00:06:11,551 --> 00:06:14,740
,מה יפו פעמייך, כשעולים להר הבית
.זה הכי נפלא שיש

58
00:06:15,415 --> 00:06:19,660
?מתי יפים עם ישראל
.כשחוזרים הביתה, עם הנעליים

59
00:06:20,029 --> 00:06:24,310
מה יפו פעמייך בנעלים, כשעם ישראל
,חוזרים הביתה מהר הבית

60
00:06:24,556 --> 00:06:27,190
.רואים עליהם ששכינה שרויה בעם ישראל

61
00:06:27,549 --> 00:06:28,780
.זו עדות לכל באי עולם

62
00:06:29,084 --> 00:06:33,080
מספיק בן אדם אחד, מספיק אדם אחד
,שנכנס לתוך הקודש פנימה

63
00:06:33,211 --> 00:06:38,290
,רואה את המראה הגדול הזה
.יוצא החוצה ומשפיע לכל העולם כולו

64
00:06:38,723 --> 00:06:41,400
,זו עדות, עדות לישראל
עדות לכל העולם

65
00:06:41,893 --> 00:06:43,480
.ששכינה שרויה בישראל

66
00:06:43,683 --> 00:06:46,640
.נפלא ביותר
.ברוך השם-

67
00:06:46,706 --> 00:06:50,350
ואנחנו עוסקים במשכן, ומעניין לראות 
את משה, משה רבנו

68
00:06:50,898 --> 00:06:53,670
,מגייס את כל היהודים אליו
,כל אחד ותפקידו

69
00:06:53,722 --> 00:07:00,370
,כל אחד והעזרה שבה הוא עוזר לבניית המשכן
.כולם מטים שכם עבור המשכן

70
00:07:00,783 --> 00:07:04,451
,ובהקשר הזה, אני רוצה לפנות למר בני גור
.שנמצא איתנו באולפן

71
00:07:04,452 --> 00:07:05,360
.קודם כול, תודה שבאת

72
00:07:06,266 --> 00:07:09,430
.ואתה מומחה לגיוס כספים
.נכון-

73
00:07:09,959 --> 00:07:13,950
,מה שונה גיוס כספים של אז, של משה רבנו
?לגיוס כספים של היום

74
00:07:14,651 --> 00:07:19,600
.העקרונות הם אותם עקרונות
,אנחנו מדברים על גיוס כספים שנקרא כתרומה

75
00:07:19,929 --> 00:07:24,310
ובתורה, בפרשות תרומה
וויקהל, פקודי

76
00:07:25,000 --> 00:07:27,270
התורה מלמדת אותנו
שיש שני אמצעים בסיסיים

77
00:07:28,204 --> 00:07:31,010
שיוצרים את גיוס המשאבים
.לצורכי הכלל

78
00:07:31,534 --> 00:07:35,680
,האחד זה מחצית השקל
,כל אחד נותן באופן זהה

79
00:07:36,301 --> 00:07:38,080
.בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני

80
00:07:38,917 --> 00:07:42,410
,ומצד שני, בפרשת תרומה
,בכל מה שבא אחריה, מה שבא למשכן

81
00:07:43,084 --> 00:07:47,700
כל איש אשר ידבנו ליבו, שזה באמת
.בהתאם ליכולות של כל אדם ואדם

82
00:07:48,526 --> 00:07:51,590
איך יוצרים את המצב שבו יש
?מחויבות לתרומה

83
00:07:51,933 --> 00:07:54,610
?איך יוצרים את המצב שבו יש מוטיבציה

84
00:07:54,680 --> 00:07:59,223
איך יוצרים את האווירה
,שתרומה איננה יוצרת מתח ומיאוס

85
00:07:59,224 --> 00:08:01,890
?אלא באמת רוח חיובית ומתנדבת

86
00:08:02,587 --> 00:08:07,900
עולם גיוס הכספים היום לוקח מעולם השיווק
את אותם עקרונות בסיסיים

87
00:08:08,463 --> 00:08:11,560
שיוצרים מצב שבו אנשים רוצים לקנות
,ומעוניינים לקנות

88
00:08:12,037 --> 00:08:13,890
.מביאים את זה לעולם הערכי

89
00:08:14,429 --> 00:08:18,780
ובעולם הערכי אנחנו יוצרים את האווירה
,שבה אנשים, מצד אחד, מרגישים מחויבים

90
00:08:19,252 --> 00:08:21,910
ומצד שני, מרגישים שהם רוצים
.להתחבר לעניין

91
00:08:22,152 --> 00:08:26,042
והאמצעים בעולם המודרני מגיירים 
את אותם אמצעים

92
00:08:26,043 --> 00:08:29,483
לנושא התרומה 
ולנושא השותפות של האנשים

93
00:08:29,800 --> 00:08:32,522
בתוך הרעיונות התורניים, חינוכיים
.וערכיים

94
00:08:32,589 --> 00:08:34,970
?אבל איך עושים את זה
?איך בעצם מגייסים את הכסף עצמו

95
00:08:35,278 --> 00:08:41,480
אנחנו מדברים על סיטואציה שבה
מעבר למה שהיה מקובל בקהילות ישראל

96
00:08:41,566 --> 00:08:45,870
,כפעילות שנקראת פעילות השנורר
,היינו המעבר מאדם לאדם

97
00:08:45,923 --> 00:08:52,460
בקשת הכסף באופן אקראי
,ובאופן בלתי אישי ומשמעותי

98
00:08:53,084 --> 00:08:57,250
לפעולות שיוצרות מצב שבו
,אנחנו מחברים את האדם לערך

99
00:08:57,302 --> 00:08:58,770
,מחברים את האדם למשמעות

100
00:08:58,848 --> 00:09:03,700
מחברים את האדם לסיטואציה
.שהוא רוצה מעצמו להתחבר לתוך העניין

101
00:09:04,295 --> 00:09:10,373
,ויש היום מגוון שלם של ערוצי התרמה
כאשר אנחנו מאפשרים לכל אדם

102
00:09:10,427 --> 00:09:13,330
,לבחור את הרמה המתאימה לו
,את השיטה המתאימה לו

103
00:09:13,728 --> 00:09:20,520
ובמערך אסטרטגי של ארגון מסודר ומאורגן
,אנחנו יוצרים סיטואציה שבה יש, מה שנקרא

104
00:09:20,548 --> 00:09:21,730
.פירמידת התרומות

105
00:09:22,163 --> 00:09:25,090
.פירמידת התרומות בנויה משכבות של תורמים

106
00:09:25,259 --> 00:09:29,170
,יש בבסיס את התורמים של הסכומים הקטנים
,וזה על בסיס הקהל הרחב

107
00:09:29,657 --> 00:09:34,570
ויש את שיא הפירמידה, שזה מעט התורמים
.שהם תורמים בצורה יותר משמעותית

108
00:09:34,974 --> 00:09:37,980
לכל רמה בפירמידה הזאת
,יש את האסטרטגיה המיוחדת לה

109
00:09:38,210 --> 00:09:39,821
,את הכלים המיוחדים לה

110
00:09:40,001 --> 00:09:43,250
את האנשים המתמחים איך לפנות
.לכל מיני סוגי קהלים

111
00:09:43,685 --> 00:09:47,410
,ומי שיודע לנהל מערכת גיוס כספים מקצועית
יודע ליצור את התזמורת הזאת

112
00:09:47,748 --> 00:09:54,670
,שנותנת את מגוון האמצעים והכלים
והסך הכולל משביח את השורה התחתונה

113
00:09:54,710 --> 00:09:55,660
.של התרומה לארגון

114
00:09:56,405 --> 00:10:00,920
.יפה. תשובה פרטנית, מדויקת. תענוג
.אנחנו עוד נחזור ונשמע על זה בעזרת השם

115
00:10:02,143 --> 00:10:04,280
.לרב אייל, אייל ישראל המתוק

116
00:10:05,477 --> 00:10:06,610
?סיפור לשבת

117
00:10:07,317 --> 00:10:13,190
,היום אני אספר שני סיפורים
,שני סיפורים קצרצרים, אבל שניהם חזקים

118
00:10:13,774 --> 00:10:19,134
,על הכוח הזה של המשכן
.ואולי אפילו יותר גבוה ממנו, אם אפשר להגיד

119
00:10:19,560 --> 00:10:23,410
,היה אחד מהדור הקודם
,כולם מכירים אותו

120
00:10:23,533 --> 00:10:25,490
,רבי שלום שבדרון
...שהוא היה

121
00:10:25,748 --> 00:10:27,300
.גדול המדברים
,גדול המדברים-

122
00:10:27,799 --> 00:10:28,690
.והסיפור קשור לזה

123
00:10:28,904 --> 00:10:31,700
הוא בא פעם אחת
,לרבי יחזקאל לוינשטיין

124
00:10:31,841 --> 00:10:32,600
,זכר צדיק לברכה

125
00:10:32,664 --> 00:10:38,300
.ואמר לו: תשמע, יש לי בעיה גדולה
הציעו לי משרה להעביר שיעור קבוע

126
00:10:38,408 --> 00:10:41,377
.באיזה מקום
?אמר לו: נו, מעולה, מה הבעיה

127
00:10:42,160 --> 00:10:45,870
,הבעיה היא שזה רק מילוי מקום
,והרב שאני מחליף אותו

128
00:10:46,569 --> 00:10:48,490
.אני חושש
?מה החשש-

129
00:10:48,716 --> 00:10:52,200
כי כולם יודעים שכשאני מדבר
אז אני יכול חמש שעות לדבר

130
00:10:52,848 --> 00:10:56,950
ולרתק את כולם, ואני חושש שאחרי
,שהוא יחזור חזרה למקום שלו

131
00:10:57,103 --> 00:11:00,800
,לתפקיד שלו
.אז לא כל כך אולי ירצו לשמוע אותו

132
00:11:01,893 --> 00:11:05,732
ואז אמר לו רבי יחזקאל דבר מצמרר
.שקשור אלינו

133
00:11:05,733 --> 00:11:10,744
הוא אמר לו: מקובלני מפי איש
עד אליהו הנביא

134
00:11:11,555 --> 00:11:16,300
,שעדיף שלא ייבנה בית המקדש
.אם זה יפגע ביהודי אחד

135
00:11:16,301 --> 00:11:18,220
.וואו
.איזה משפט-

136
00:11:19,071 --> 00:11:23,010
אז הוא הבין את המסר
.ועשה מה שעשה

137
00:11:23,242 --> 00:11:28,760
ובהקשר הזה, היה עוד אחד מהצדיקים
,לפני בערך 200 שנה, רבי דוד מלעלוב

138
00:11:28,803 --> 00:11:30,984
שהוא גם היה ידוע בתור
.אוהב ישראל גדול

139
00:11:31,717 --> 00:11:36,420
,הוא פעם אחת הלך עם רבי יצחק ורקר
.שגם היה מגדולי החסידות

140
00:11:37,415 --> 00:11:39,510
הם הלכו בדרך, פתאום הם רואים
.איזה ילד על הבוקר

141
00:11:40,260 --> 00:11:43,467
:הוא אומר לו, רבי דוד מלעלוב
.בוקר טוב, ילד מתוק

142
00:11:44,308 --> 00:11:46,750
.אותו ילד אומר לו: שלום עליכם

143
00:11:47,893 --> 00:11:48,720
.טוב, ממשיכים

144
00:11:48,958 --> 00:11:51,790
:אחרי כמה דקות, פתאום שומעים מאחורה
.טה טה טה טה טה

145
00:11:51,834 --> 00:11:57,450
,מסתכלים אחורה, משפחה שלמה
:האבא, האימא, ילדים, סבתא שם מאחורה

146
00:11:58,398 --> 00:11:59,250
!תעצרו! תעצרו

147
00:11:59,791 --> 00:12:00,320
?מה קרה

148
00:12:01,140 --> 00:12:03,920
?הם אומרים: אתה דיברת עם הבן שלנו
.הוא אמר: כן

149
00:12:04,902 --> 00:12:07,680
.תשמע, הבן שלנו, הוא מלידה אילם

150
00:12:09,000 --> 00:12:12,160
.מלידה הוא לא אמר מילה
,פתאום הוא מגיע הביתה

151
00:12:12,556 --> 00:12:15,050
.מתחיל לדבר
?מה קרה

152
00:12:16,305 --> 00:12:18,540
:ואז אמר להם רבי דוד מלעלוב דבר כזה

153
00:12:19,306 --> 00:12:23,020
השם יתברך יודע שאני מעולם
,לא חשבתי רע על יהודי

154
00:12:23,497 --> 00:12:24,560
.ודאי לא לפגוע בו

155
00:12:25,185 --> 00:12:31,750
והשם ידע שאם אני אגיד לאותו ילד
,בוקר טוב והוא לא יחזיר לי בוקר טוב

156
00:12:32,357 --> 00:12:34,790
,אז אני עלול, חס ושלום
.לחשוב עליו משהו רע

157
00:12:35,660 --> 00:12:37,281
.השם רגלי חסידיו ישמור

158
00:12:37,490 --> 00:12:40,990
.השם רצה לשמור עליי ועשה את הנס הזה

159
00:12:41,633 --> 00:12:44,490
אז מה נראה לכם, שהנס
?זה זה שהוא דיבר

160
00:12:44,515 --> 00:12:48,770
דעו לכם, הנס היותר גדול
.שהשם לא רצה שאני אחשוב רע על יהודי

161
00:12:48,848 --> 00:12:50,790
.חזק מאוד
מפה רואים שהמשכן-

162
00:12:50,831 --> 00:12:52,880
,שעכשיו אנחנו עומדים בסיומו

163
00:12:53,332 --> 00:12:56,018
לפעמים אדם יכול להשקיע באיזו מצווה
אבל לא לשים לב

164
00:12:56,019 --> 00:12:59,159
...ולרמוס איזה מישהו אחר לידו, אולי

165
00:12:59,845 --> 00:13:02,820
,בכל מיני סיטואציות שיכולות להיות
.בכל מיני אירועים כאלה של קודש

166
00:13:03,810 --> 00:13:07,093
,והשם אומר: לא, חס וחלילה
.לא לפגוע בשום יהודי

167
00:13:07,514 --> 00:13:10,170
בשביל לבנות את הבית שלי
.לרמוס יהודי אחר? מה פתאום

168
00:13:10,485 --> 00:13:13,550
היהודי הוא קודם
.ואז גם הבית יהיה שלם

169
00:13:13,603 --> 00:13:15,350
.חזק מאוד. חזק מאוד

170
00:13:15,955 --> 00:13:17,650
.אני עובר אליך, נתן דיי

171
00:13:18,087 --> 00:13:20,070
.ברוך הבא
.ברוכים הנמצאים-

172
00:13:20,163 --> 00:13:22,710
.זמר, פייטן, תספר קצת לצופים על עצמך

173
00:13:24,061 --> 00:13:27,850
,בעיקרון, אני בקו של הפיוטים
.יותר מתחבר ככה לפיוטים

174
00:13:28,383 --> 00:13:31,150
?אבל איך אומרים
יש ביקוש תמיד

175
00:13:31,190 --> 00:13:32,980
,בכל מיני ציבורים
בכל מיני קהלים

176
00:13:33,586 --> 00:13:35,870
גם לבוא ולשמוע
.את המוזיקה הים תיכונית

177
00:13:35,988 --> 00:13:39,030
,את המוזיקה העממית
,המוזיקה המוכרת לכולם

178
00:13:39,869 --> 00:13:43,050
,ולכן גם השיר הזה שאני שר
האמת, זה שיר גם שמילדות

179
00:13:43,101 --> 00:13:45,716
.תמיד אהבתי את השיר הזה
,יש לו אופי מיוחד

180
00:13:45,718 --> 00:13:49,170
הפתיחה שלו היא ככה מיוחדת
.והפזמון ככה פתאום מקפיץ כזה

181
00:13:50,091 --> 00:13:52,740
תמיד בקהל אוהבים להשתתף בשיר הזה

182
00:13:53,694 --> 00:13:58,710
.ואני מאוד מתחבר לשיר הזה
.ראיתי בתוכנייה שזה "ברצלונה" של ג'ו עמר-

183
00:13:58,902 --> 00:13:59,810
.כן
.יפה-

184
00:13:59,933 --> 00:14:02,060
?ו-דיי זה תוניסאי, כן
.דיי זה תוניסאי, בטח-

185
00:14:02,102 --> 00:14:03,490
?אתה שר קצת תוניסאית
.בטח-

186
00:14:03,666 --> 00:14:05,030
.הו, יפה

187
00:14:07,320 --> 00:14:09,897
?אתה רואה, הרב אסוס
.למדתי את זה ממך. -איזה כיף לי

188
00:14:10,937 --> 00:14:13,070
.טוב, בואו נשמע אותך
.מחיאות כפיים, נתן דיי

189
00:19:14,666 --> 00:19:16,670
.מחיאות כפיים
.יפה מאוד. יפה מאוד

190
00:19:16,906 --> 00:19:19,840
,אז ברוכים הבאים, הרב מרדכי לוי
.שהצטרף אלינו

191
00:19:20,277 --> 00:19:21,070
.ברוכים הנמצאים

192
00:19:21,272 --> 00:19:26,060
,משנכנס אדר מרבין בשמחה
.וכתוב: משנכנס אב... -ממעטין. -ממעטין

193
00:19:26,162 --> 00:19:28,562
אז שמעתי פעם חידוש חסידי: איך אפשר
?למעט בשמחה

194
00:19:29,581 --> 00:19:32,180
.כשנכנס אב ממעטין
?איך ממעטים את העצב

195
00:19:32,764 --> 00:19:33,440
.בשמחה

196
00:19:33,942 --> 00:19:38,380
,אז איתנו יושב הסטנדאפיסט יעקב חמו
.ואנחנו בפתחו של חודש אדר

197
00:19:38,989 --> 00:19:41,720
.אז קודם כול, זה לא מסובך
?זה החודש שלך בעצם, לא

198
00:19:41,759 --> 00:19:46,089
נכון, ככה, ברוך השם, החודש הזה
,יש הרבה עבודה

199
00:19:46,323 --> 00:19:47,540
...נקווה שמס הכנסה לא שומעים

200
00:19:47,778 --> 00:19:51,360
...אבל זה בעצם
.אני מקווה שאתה מצהיר-

201
00:19:51,661 --> 00:19:54,599
,כן, מצהיר, ברוך השם
.הכול ברוך השם עם חשבוניות, הכול

202
00:19:55,080 --> 00:19:57,180
,גם יושב פה בני גור
?איך אפשר שלא להצהיר

203
00:19:58,301 --> 00:20:03,100
.אני רק אשאל שאלה קטנה
יש הרבה פעמים כאילו

204
00:20:03,406 --> 00:20:06,030
,משנכנס אדר מרבין בשמחה
.'קודם כול, "מרבין" זה ב-נ

205
00:20:06,080 --> 00:20:07,531
.'אם שמתם לב, ב-נ
.נכון, נ' סופית-

206
00:20:07,551 --> 00:20:10,050
?'למה זה דווקא ב-נ
.ראשי תיבות רבנו נחמן

207
00:20:10,498 --> 00:20:11,863
כי הוא אמר שיש מצווה
.להיות בשמחה תמיד

208
00:20:11,864 --> 00:20:15,620
אבל משנכנס אב
,ממעטין בשמחה

209
00:20:15,644 --> 00:20:16,420
.משנכנס אדר מרבין בשמחה

210
00:20:16,440 --> 00:20:18,170
אז מה צריך לעשות באמת
?בשביל להיות בשמחה

211
00:20:18,323 --> 00:20:20,160
יש איזה משהו מיוחד
?שצריך לעשות

212
00:20:20,301 --> 00:20:22,130
?מה? איזה חיוב מסוים

213
00:20:22,370 --> 00:20:25,070
אז באמת, אני כתבתי
,ספר הלכתי בנושא הצחוק

214
00:20:25,413 --> 00:20:28,090
ואחת השאלות היא באמת
?מה צריך לעשות כדי להיות בשמחה

215
00:20:28,556 --> 00:20:30,930
...אז אחת מהשאלות
,אז קודם כול, יש ככה

216
00:20:30,980 --> 00:20:35,400
יש מפרשים שאמרו שבחודש הזה
.יש עניין לעשות שמחה בחודש הזה

217
00:20:35,458 --> 00:20:39,390
.זאת אומרת, יש חתונה? תקבעו בחודש אדר
?יש איזו שמחת הודיה שבן אדם רוצה לעשות

218
00:20:39,445 --> 00:20:40,860
.שיעשה את זה בחודש אדר
?למה

219
00:20:40,900 --> 00:20:44,130
...כי חודש אדר זה
בכלל, ימי פורים וימי פסח

220
00:20:44,169 --> 00:20:47,520
,הם ימים ניסיים של עם ישראל
.והם חודשים של שמחה

221
00:20:47,817 --> 00:20:49,240
.לכן חשוב לעשות בחודש הזה שמחה

222
00:20:50,253 --> 00:20:54,900
דבר שני, אמרו שבחודש הזה
.ידאג להסיר ממנו כל דאגה ועצב

223
00:20:55,179 --> 00:20:57,950
,זאת אומרת, אם עכשיו היה לו איזה
,לא יודע, איזה מינוס בבנק, איזה משהו

224
00:20:58,009 --> 00:20:58,950
.בחודש אדר אל תחשוב על זה

225
00:20:59,006 --> 00:21:01,130
.למה? כי יש סיכוי שהכול יתהפך לטובה

226
00:21:01,399 --> 00:21:03,140
.זה פורים, וזה בזמן חודש אדר

227
00:21:03,694 --> 00:21:06,790
ובאמת, יש שלושה דברים
.שצריך לעשות בחודש הזה

228
00:21:06,894 --> 00:21:09,440
.יש אומרים שיעשה משפט בחודש הזה

229
00:21:09,709 --> 00:21:12,670
אם יש לך חס וחלילה איזה משפט
,או איזה דין תורה בערכאות, לא משנה מה

230
00:21:13,272 --> 00:21:15,220
תעשה את זה דווקא בחודש הזה
,כי יש, כמו שאמרנו

231
00:21:15,253 --> 00:21:16,300
.שיתהפך לך הכול לטובה

232
00:21:16,682 --> 00:21:21,780
,דבר שני, גדולי הדור
זאת אומרת, חכמינו אמרו

233
00:21:21,813 --> 00:21:24,160
.שיש עניין גם בחודש הזה לשתות הרבה יין

234
00:21:24,459 --> 00:21:32,460
כן, יין. דיבר על זה כל כך יפה בשבת שעברה
על עניין של יין, ויין זה גימטרייה 70

235
00:21:32,546 --> 00:21:36,430
,ואז הוא אמר ש-70 זה 7, זה שבת
.אבל 70 זה סוד

236
00:21:36,746 --> 00:21:39,770
.נכון? יין זה סוד
.בגימטרייה יין - סוד

237
00:21:39,800 --> 00:21:43,030
?גם סוד בגימטרייה זה 70. כן
.הסוד - 70. יפה

238
00:21:43,374 --> 00:21:45,870
,מה העניין? תיקח עכשיו את השם שלי, יעקב
.תראה איזה סוד

239
00:21:46,135 --> 00:21:49,030
,קח את השם יעקב
?תוציא משמה את ה-ע' של יעקב, מה יוצא

240
00:21:49,077 --> 00:21:53,770
,מה זה ע'? ע' זה גימטרייה 70
.שבעים זה יין, נכנס יין יוצא סוד

241
00:21:53,901 --> 00:21:55,850
,תיקח מה שנשאר בתוך יעקב
.מה נשאר לך? -יקב

242
00:21:56,606 --> 00:21:58,160
.מהיקב יוצא יין

243
00:21:58,582 --> 00:21:59,693
.ישתבח שמו. סתם איזה משהו ככה
.יפה-

244
00:21:59,719 --> 00:22:02,840
,דרך אגב, ראשי תיבות יעקב זה יין
.ערק, קוניאק, בירה

245
00:22:02,866 --> 00:22:04,140
.עם ו' גם, עם ויסקי

246
00:22:04,381 --> 00:22:06,630
.אבל לא משנה, ברוך השם
.יש כאלה שגם לא משנה להם הסדר-

247
00:22:06,710 --> 00:22:09,420
,נכון, אבל יש כאלה שגם, לא עלינו
,גם שותים יותר מדי

248
00:22:09,454 --> 00:22:10,866
.וזה לא מה שחכמים דיברו
.אוי ואבוי-

249
00:22:10,867 --> 00:22:13,290
,היה פעם אחת איזה מישהו שיכור
.חזר פעם אחת הביתה

250
00:22:13,707 --> 00:22:16,100
?אשתו אומרת לו: מה זה
איך אתה יכול ככה בכלל

251
00:22:16,141 --> 00:22:18,440
?להסתכל עליי ככה כשאתה שיכור

252
00:22:18,991 --> 00:22:20,660
,הוא אומר: נכון, זה קשה
.אבל מתרגלים לכול

253
00:22:21,181 --> 00:22:23,630
.אבל יש כל מיני משקאות
...יש היום משקאות שנקראים

254
00:22:23,700 --> 00:22:25,870
."יש משקה שנקרא "אבסנט
?אתה יודע מה זה אבסנט

255
00:22:26,822 --> 00:22:29,500
?אתה יודע מה זה משקה שנקרא אבסנט
.אני חושב ששמעתי-

256
00:22:29,570 --> 00:22:30,900
,אבסנט זה 80 אחוז אלכוהול

257
00:22:31,287 --> 00:22:32,090
.עשרים אחוז שתחייה

258
00:22:34,121 --> 00:22:38,830
אבל באמת, יש את אלה ששותים יותר מדי
.ועושים גם שטויות. באמת עושים שטויות

259
00:22:38,919 --> 00:22:41,310
,יש לי חבר, בפורים האחרון השתכר
,מה זה השתכר

260
00:22:41,350 --> 00:22:43,783
אתה יודע, אתה מכיר את אלה
שכשהוא משתכר, הוא תופס לך

261
00:22:43,784 --> 00:22:49,620
,איזה מישהו ברחוב: אתה יודע
שתיתי 8 כוסות של יין, 2 בירה

262
00:22:49,621 --> 00:22:51,020
.ו-4 ויסקי

263
00:22:51,040 --> 00:22:52,865
.והוא בכלל מדבר עם שוטר
?אתה מבין כאילו

264
00:22:53,317 --> 00:22:54,490
.והוא אמר שהוא הולך גם לנהוג

265
00:22:54,530 --> 00:22:57,540
לא משנה, בקיצור, אני רק אסיים
,במשהו אחד קטן

266
00:22:58,524 --> 00:23:01,910
בנושא של חודש אדר. בחודש אדר
.יש עניין גם לאכול דגים

267
00:23:02,000 --> 00:23:06,620
.בחודש אדר, בשר, יין ודגים
?למה בעצם דג

268
00:23:07,849 --> 00:23:11,290
,דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע
,אבל יש סגולה נפלאה לכל הצופים בבית

269
00:23:11,315 --> 00:23:14,720
.שבעזרת השם יאכלו דג
.שבת שעברה רציתי להגיד אבל לא יצא לי

270
00:23:15,220 --> 00:23:18,120
דג, אומרים שאם חס וחלילה
?מישהו בולע קוץ, מה צריך לעשות

271
00:23:18,664 --> 00:23:20,310
?מה צריך לעשות
?מה צריך לעשות-

272
00:23:20,926 --> 00:23:25,310
הגמרא אומרת, לשים קוץ של אחד
,ממין הדג הזה על הראש

273
00:23:25,797 --> 00:23:27,640
:ותרשמו, ולהגיד את המשפט הבא

274
00:23:27,717 --> 00:23:30,510
."ננעצתא כמחט, ננעלתא כתריס, שייא שייא"

275
00:23:31,233 --> 00:23:33,760
,עכשיו, נכון שאף אחד לא יזכור את זה
,וזה שבת

276
00:23:33,880 --> 00:23:36,330
?ואיך אנשים בלחץ כזה יזכרו את המשפט הזה

277
00:23:36,386 --> 00:23:40,500
אז רבותיי, קבלו עכשיו סימן
.איך לזכור את הדבר היפה הזה

278
00:23:40,792 --> 00:23:43,420
.איפה זה נמצא? זה נמצא במסכת שבת
?מתי אוכלים דגים

279
00:23:43,823 --> 00:23:45,895
.בשבת
?ומה הסימן הוא

280
00:23:46,217 --> 00:23:48,220
.זה נמצא בדף סז

281
00:23:48,444 --> 00:23:49,070
?ומה קשור

282
00:23:49,393 --> 00:23:53,600
,ס' זה סגולה כי זו סגולה
.ו-ז' זה גימטרייה דג, 7

283
00:23:53,681 --> 00:23:57,040
,אז אם חס וחלילה, לא על אף אחד מישראל
,בלע קוץ, רבותיי

284
00:23:57,880 --> 00:24:02,650
,סז, מסכת שבת, תפתחו את זה למטה
,שמה כתוב: "ננעצתא כמחט, ננעלתא כתריס

285
00:24:03,053 --> 00:24:06,300
,שייא שייא", ובעזרת השם"
.הקוץ הזה יסתדר

286
00:24:06,301 --> 00:24:08,560
,יפה מאוד. הרב מרדכי
.כל זה בהשראתך

287
00:24:08,759 --> 00:24:12,100
...מהשראתך, משבת שעברה אז
,אני רוצה גם להגיד משהו על הרב-

288
00:24:12,139 --> 00:24:14,670
משהו על הרב. אני ראיתי את הרב
,בהרבה הרבה מקומות

289
00:24:14,958 --> 00:24:16,828
.אתם לא מבינים מי יושב פה
,אנחנו יודעים-

290
00:24:16,863 --> 00:24:19,070
.לא, אתם לא מבינים מי יושב פה
יושב פה רב, אתם לא מבינים

291
00:24:19,071 --> 00:24:22,930
,איזה כוח הסבר יש לו
.והוא פשוט, ברוך השם, מזכה את הרבים

292
00:24:22,931 --> 00:24:25,730
.בגלל זה אנחנו לא מוותרים עליו כל שבוע
...מזכה את הרבים, ואני כל כך שמח לצאת- 

293
00:24:25,769 --> 00:24:29,030
,לפעמים כשאני כאילו, פעם זה, פעם זה
,אני יוצא החוצה

294
00:24:29,047 --> 00:24:32,990
ואני שמח שלפחות הוא זה שמחליף אותי
.כי באמת, הוא מעליי בכמה רמות

295
00:24:34,100 --> 00:24:38,860
.איזו אחווה, איזו אהבה
אפשר לצרף אותו לשבתות שלנו-

296
00:24:38,900 --> 00:24:43,170
.שהוא גם כן ייתן את הנופך מהפן של החיוך
.בעזרת השם-

297
00:24:43,214 --> 00:24:46,122
.תמליץ עליי שם, אתה בגבוהים שם
.משנכנס אדר מרבין בשמחה-

298
00:24:46,632 --> 00:24:49,180
.מרבין ברבי יעקב חמו
.יפה-

299
00:24:49,315 --> 00:24:50,520
.נשמע אותך, הרב מרדכי

300
00:24:51,105 --> 00:24:53,290
.כן, אנחנו נמצאים בפרשת פקודי

301
00:24:53,592 --> 00:24:56,710
משה רבנו נותן דין וחשבון
,לעם ישראל

302
00:24:56,950 --> 00:24:59,150
,לאן הלך כל התרומות
.כל הכסף

303
00:24:59,389 --> 00:25:00,933
:ושואלים חז"ל באמת
מה הם צריכים

304
00:25:00,958 --> 00:25:02,450
?לתת דין וחשבון למשה רבנו

305
00:25:02,493 --> 00:25:04,810
וכי לא מאמינים
?למשה רבנו

306
00:25:05,274 --> 00:25:10,160
אלא כתוב במדרש שהיו ליצני הדור
:מסתכלים על משה ואומרים

307
00:25:10,226 --> 00:25:13,450
,תראה, תראה את משה
,רק אסף כל כך הרבה כסף

308
00:25:13,633 --> 00:25:15,800
,תראה, הוא נראה טוב
,פתאום הוא החליף חליפה

309
00:25:15,968 --> 00:25:20,210
,יש לו גלבייה חדשה
תשמע, האוהל שלו כבר נהיה אוהל אחר

310
00:25:20,252 --> 00:25:20,999
.עם טפטים

311
00:25:21,458 --> 00:25:24,040
.אשתו, אילו תכשיטים הולכת
:התחילו לרנן אחריו, אמרו

312
00:25:24,158 --> 00:25:27,290
לא יכול להיות שאדם שאוסף
כל כך הרבה כסף

313
00:25:27,520 --> 00:25:30,409
.לא נדבקו לו בכיס ככה כמה שטרות

314
00:25:30,902 --> 00:25:36,560
.אז כתוב: והייתם נקיים מהשם ומאדם
,אדם צריך תמיד לתת דין וחשבון

315
00:25:36,690 --> 00:25:41,100
,בפרט אדם, איש ציבור שאוסף כספים
...לפעמים גבאי בתי כנסת או

316
00:25:41,668 --> 00:25:46,710
הכי טוב, תמיד לתת דוח שנתי או חודשי
.כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא

317
00:25:46,738 --> 00:25:49,730
,גם אם אדם, ברוך השם
,יודעים שהוא אדם נאמן

318
00:25:49,761 --> 00:25:54,000
,אבל למען שלא יהיה, חס ושלום
.שלא יגרום חשד

319
00:25:54,550 --> 00:25:57,882
אבל אומרים באמת, איך יכול להיות
?שחשדו את משה רבנו? איך יכול להיות

320
00:25:57,938 --> 00:26:01,500
משה רבנו לחשוד בו
?שהוא חס ושלום לקח כסף

321
00:26:02,063 --> 00:26:05,640
,אלא אומרים, ידוע שמשה רבנו
,כאשר עם ישראל יצאו ממצרים

322
00:26:06,498 --> 00:26:12,910
,היה ביזת הים, היה ביזת מצרים
,כולם יצאו עם 90 חמורים עמוסים בכל טוב

323
00:26:13,073 --> 00:26:15,060
.תכשיטים, זהב, בגדים

324
00:26:15,177 --> 00:26:16,390
?משה רבנו, עם מה יצא

325
00:26:16,893 --> 00:26:21,680
."וייקח משה את עצמות יוסף עימו"
?משה רבנו לקח בסך הכול, את מי

326
00:26:21,761 --> 00:26:24,970
,את ארונו של יוסף הצדיק
.זה היה כל הרכוש שלו

327
00:26:25,004 --> 00:26:25,957
.לא היה לו שום רכוש

328
00:26:26,439 --> 00:26:31,310
אבל כתוב שבלוחות השניים
:הקב"ה אמר למשה רבנו

329
00:26:31,352 --> 00:26:36,830
:פסול לך", פסול לך - אומרים חז"ל"
.הפסולת של הלוחות תהיה לך מתנה

330
00:26:37,246 --> 00:26:41,080
,והלוחות היו מאבן סנפירינון
.שזו הייתה אבן מאוד יקרה כמו יהלום

331
00:26:41,577 --> 00:26:45,058
,ומשה רבנו, מהפסולת של הלוחות
.הוא לקח את זה לעצמו

332
00:26:45,077 --> 00:26:46,035
.בורא עולם נתן לו את זה מתנה

333
00:26:46,124 --> 00:26:49,100
מזה הוא התעשר
.ומזה הוא יכול היה קצת לחיות חיי רווח

334
00:26:49,134 --> 00:26:52,440
,עכשיו, אם נשים לב
?מתי ניתנו הלוחות השניים

335
00:26:52,489 --> 00:26:54,420
.זה היה בדיוק ביום הכיפורים

336
00:26:54,961 --> 00:26:59,180
,מתי נצטווה משה רבנו לאסוף כסף
?תרומה למשכן

337
00:26:59,216 --> 00:27:01,110
.זה היה יום אחרי יום הכיפורים

338
00:27:01,434 --> 00:27:05,340
ממילא עם ישראל לא ידעו
.שזה מהפסולת של הלוחות

339
00:27:05,434 --> 00:27:09,000
,רואים פתאום, תוך 24 שעות
,אחרי שמשה רבנו אוסף כסף

340
00:27:09,765 --> 00:27:13,120
,הוא, בבית אצלו, האוהל נהיה כבר אחרת
,הוא כבר נראה אחרת

341
00:27:13,497 --> 00:27:15,940
.לא קישרו שזה אולי בגלל הלוחות

342
00:27:16,119 --> 00:27:18,030
:אבל מפה לומדים עוד כלל חשוב בחיים

343
00:27:18,262 --> 00:27:19,890
.כמה חשוב לדון לכף זכות

344
00:27:20,480 --> 00:27:24,360
,משה רבנו, נכון, הייתה סיבה
,חס ושלום לחשוד. אבל מצד שני

345
00:27:25,036 --> 00:27:26,240
?כף זכות, איפה כף הזכות

346
00:27:26,720 --> 00:27:29,050
.זאת אומרת, יש שני דברים
אנחנו, כשרואים איזו תופעה

347
00:27:29,095 --> 00:27:31,720
,אצל בן אדם מסוים
.חייבים לדון אותו לכף זכות

348
00:27:31,763 --> 00:27:37,280
,אבל אותו אדם מסוים שמתעסק עם כסף
הוא מחובתו להוכיח, שלא יהיה, חס ושלום

349
00:27:37,374 --> 00:27:38,870
.עליזות שפתיים
.והייתם נקיים-

350
00:27:39,257 --> 00:27:40,100
.והייתם נקיים

351
00:27:40,452 --> 00:27:46,150
,ואני אסיים בסיפור קטן שקרה בירושלים
.מה זה עניין של כף זכות

352
00:27:46,621 --> 00:27:53,540
,באחד מבתי הספר ראו שאחד הילדים
משום מה, כל יום יוצא בהפסקה

353
00:27:53,771 --> 00:27:57,350
,וחוזר עם שלל של ממתקים
.ממתקים יקרים

354
00:27:58,060 --> 00:28:01,386
התפלאו מאיפה יש לו כסף
?כל יום ככה להביא

355
00:28:01,787 --> 00:28:09,020
,מהון להון, הרב שלו, המלמד קרא לו לשיחה
,תחקר אותו עד שהוא הודה

356
00:28:09,075 --> 00:28:14,980
,שפשוט הוא גילה שיש איזו מגירה סודית בבית
,ששם יש הרבה שטרות

357
00:28:15,038 --> 00:28:18,837
...והוא כל יום מפריש משם שטר ו
.מעשר-

358
00:28:18,838 --> 00:28:24,940
.טוב, החליט כמובן, חייבים לערב את ההורים
,התקשר לאבא שלו ואמר לו: תשמע

359
00:28:25,350 --> 00:28:28,493
- אני רוצה לומר לך שהבן שלך
.סיפר לו את כל הסיפור

360
00:28:28,669 --> 00:28:30,690
!האבא אומר: לא יכול להיות, מה פתאום

361
00:28:30,792 --> 00:28:31,371
?מה לא יכול להיות

362
00:28:31,754 --> 00:28:37,640
ואם אני אומר לך שהכסף שלך
נמצא בארון, בחדר השינה, בדלת הימנית

363
00:28:37,717 --> 00:28:40,420
,במגירה הרביעית מלמטה
?שם בתוך מעטפה חומה

364
00:28:40,749 --> 00:28:44,120
,אהה! הוא שומע את זה
:הוא פתאום מתחיל לצעוק

365
00:28:44,161 --> 00:28:46,520
!אוי, רצחתי את חמותי

366
00:28:46,714 --> 00:28:47,930
!רצחתי את חמותי

367
00:28:49,239 --> 00:28:51,140
?...מי דיבר פה על
,"דיברנו על "לא תגנוב

368
00:28:51,218 --> 00:28:53,770
."לא על "לא תרצח
?איך הגעת פה לרציחה

369
00:28:54,117 --> 00:28:56,160
?חמותך? מה אתה מערבב שמחה בשמחה

370
00:28:57,058 --> 00:28:59,900
אז הוא התחיל לבכות
ואז הוא התחיל לספר למלמד

371
00:29:00,472 --> 00:29:07,130
שחמותו לעת זקנה מכרה את הדירה שלה
כי היה לה קשה להתמודד לבד בחיים

372
00:29:07,266 --> 00:29:11,040
והיא אמרה שהיא תבוא לגור איתם
?והוא הסכים. למה לא

373
00:29:11,440 --> 00:29:17,140
הייתה איתם, והוא התחיל לשים לב
.שנעלמים לו כל פעם שטרות מהמגירה

374
00:29:17,683 --> 00:29:20,650
,אמר לאשתו: תשמעי
,מאז שהבאנו את אימא שלך פה הביתה

375
00:29:21,266 --> 00:29:24,310
,היא, מה לעשות, אישה זקנה
.היא גונבת לנו כסף

376
00:29:24,809 --> 00:29:28,860
.כמה שהיא ניסתה לדבר עם בעלה, לא עזר
:עד שהוא אמר לה

377
00:29:28,870 --> 00:29:32,134
.תחליטי, או אימא שלך או אני
.לא, אני לא מסכים יותר

378
00:29:32,632 --> 00:29:35,560
,טוב, בלית ברירה
.העבירו אותה למושב זקנים

379
00:29:35,929 --> 00:29:39,690
:אבל הזקנים, זקן זה ראשי תיבות
.זה קנה חוכמה

380
00:29:39,730 --> 00:29:42,720
אנחנו, לצערנו, לפעמים לא יודעים
.להעריך נכון את הזקנים

381
00:29:43,058 --> 00:29:46,270
,הזקנים, אנחנו יודעים ברוך השם
."בעם ישראל: "מזקנים אתבונן

382
00:29:46,738 --> 00:29:49,630
,אצלנו ככל שהאדם מזקין
,ככה יותר מעריכים אותו

383
00:29:49,666 --> 00:29:51,490
,יש לו חוכמת חיים
.צריכים להתייעץ איתם

384
00:29:51,611 --> 00:29:57,550
,אבל מה לעשות, אותה הסבתא הזקנה
,חמותו, הבינה שחשדו בה

385
00:29:57,808 --> 00:30:02,450
,היא קיבלה את זה מאוד קשה
אחרי שבוע היא נפטרה בבית אבות

386
00:30:02,478 --> 00:30:03,400
.מרוב צער שהיה לה

387
00:30:03,856 --> 00:30:07,770
,הוא אומר: עכשיו הבנתי, אוי ואבוי
,במעשה הזה שחשדתי בה

388
00:30:07,841 --> 00:30:10,100
.אני רצחתי את חמותי. ככה הוא אמר

389
00:30:10,465 --> 00:30:14,730
.רואים כמה חשובה כף זכות
,אם היה קצת חושב כף זכות

390
00:30:14,770 --> 00:30:15,980
.לא היה מפרש את זה לא נכון

391
00:30:16,094 --> 00:30:19,860
וזה קורא לנו בחיי היום-יום לפעמים
.בבית, עם השכנים, בכל מקום

392
00:30:20,390 --> 00:30:24,720
איך אנחנו באמת ניקח על עצמנו
?לדון כל אדם לכף זכות

393
00:30:25,054 --> 00:30:27,760
,ככל שאנחנו יותר נקרא ספרי מוסר

394
00:30:28,113 --> 00:30:32,160
ככל שאנחנו יותר נשמע סיפורים, באמת
.של השגחה פרטית על דברים כאלו

395
00:30:32,190 --> 00:30:37,023
,אנחנו פה בהידברות, ברוך השם
.יש לנו שפע של תוכניות ותכנים

396
00:30:37,263 --> 00:30:41,200
,אם זה באתר, אם זה בשידורים
,אם זה בספרים שיש לנו פה

397
00:30:41,227 --> 00:30:45,820
,ברוך השם, את מכירת הספרים
,גם הספר של יעקב חמו

398
00:30:46,137 --> 00:30:47,830
...הספר הנפלא על
.שני ספרים-

399
00:30:47,899 --> 00:30:49,870
,שני ספרים על בדיחות כשרות

400
00:30:50,288 --> 00:30:54,380
,וברוך השם, על ידי זה שאנשים קוראים
,אנשים שומעים, אנשים צופים

401
00:30:54,837 --> 00:30:57,330
...זה חודר ללבבות ואז זה גורם ל

402
00:30:57,644 --> 00:31:01,220
יהי רצון שנזכה לדון את כל עם ישראל
.לכף זכות

403
00:31:01,490 --> 00:31:04,140
.יפה ומחזק מאוד
.כל הכבוד, הרב

404
00:31:04,310 --> 00:31:10,180
,נתן דיי, אני שמעתי קודם שקראו לך זמר
.ואתה אמרת: לא, פייטן

405
00:31:10,299 --> 00:31:11,880
.נכון
.גאווה גדולה-

406
00:31:12,104 --> 00:31:15,310
,אנשים מנסים היום להיות יותר זמרים
,להיות יותר מיינסטרים

407
00:31:15,341 --> 00:31:19,200
.אתה מבקש להיות פייטן, שזה יפה מאוד
?מאיפה הפיוט מגיע אצלך

408
00:31:19,793 --> 00:31:22,250
.הפיוט מגיע, האמת, מסבא

409
00:31:22,894 --> 00:31:25,870
סבא שלי היה שליח ציבור
קבוע בבית כנסת

410
00:31:26,706 --> 00:31:27,690
...וככה
?איפה-

411
00:31:28,083 --> 00:31:30,123
.בעיר צפת
.אה, בצפת-

412
00:31:30,124 --> 00:31:31,360
.כן
?איפה בצפת-

413
00:31:31,689 --> 00:31:33,770
.ליד רסקו, באזור שם

414
00:31:34,610 --> 00:31:36,720
.את זה אני פחות מכיר
.אני מכיר קצת את צפת

415
00:31:36,990 --> 00:31:40,530
הייתה תקופה של כמה שנים
,שזכיתי ככה לחוות את העיר הזאת

416
00:31:40,554 --> 00:31:41,310
.העיר העתיקה

417
00:31:41,683 --> 00:31:47,270
.כן. לא, זה שם קצת יותר למעלה
."רבי חומאני עלוש, בית כנסת "אבוהב-

418
00:31:47,330 --> 00:31:48,910
.אבוהב, זהו, זה למטה, כן
.כן-

419
00:31:49,235 --> 00:31:51,270
.אוקיי
אז ככה מילדות-

420
00:31:51,289 --> 00:31:53,450
,היינו הולכים איתו לבית כנסת
.הוא היה החזן

421
00:31:53,495 --> 00:31:57,470
,היינו יושבים בכיסא מאחוריו, בספסל
,וגם בימים הנוראים

422
00:31:57,626 --> 00:32:00,830
.ככה היינו יונקים ממנו ושומעים ממנו
?באיזה נוסח-

423
00:32:01,120 --> 00:32:03,592
.בנוסח המרוקאי דווקא
.אה, דווקא בנוסח המרוקאי-

424
00:32:03,609 --> 00:32:04,390
.כן. בנוסח המרוקאי

425
00:32:04,950 --> 00:32:09,060
,ואני גם בהמשך, בילדות
.גדלנו דווקא על המרוקאי יותר

426
00:32:09,101 --> 00:32:13,159
."'אני שומע את זה בניואנסים של "ברצלונה
?...אני אמרתי: רגע, הוא תוניסאי או שהוא

427
00:32:14,094 --> 00:32:17,200
,האמת, אני משתדל לשלב את הכול
גם במרוקאית לעשות את זה

428
00:32:17,240 --> 00:32:22,323
בצורה המרוקאית, וגם אם זה בירושלמית
.אז בצורה הירושלמית והים תיכונית 

429
00:32:22,768 --> 00:32:25,130
?וכשאתה בעצם... אתה עולה חזן
.כן-

430
00:32:25,149 --> 00:32:26,940
?ובאיזה נוסח
.ירושלמי-

431
00:32:27,233 --> 00:32:28,520
.ירושלמי. יפה
.כן-

432
00:32:28,600 --> 00:32:31,470
.טוב, דיברנו על הפיוט
.אנחנו בהזדמנות נשמע אותך בפיוט

433
00:32:31,514 --> 00:32:33,720
?עכשיו דווקא נשמע אותך בשיר, נכון
.כן-

434
00:32:33,849 --> 00:32:37,415
?איזה שיר
,דווקא בשיר יותר ככה ים תיכוני, מזרחי-

435
00:32:37,416 --> 00:32:39,350
."שיר "צל עץ תמר

436
00:32:39,977 --> 00:32:43,000
,גם שיר שאני מאוד אוהב
.יש לו אופי גם מיוחד וגבהים

437
00:32:43,001 --> 00:32:45,478
.אוהב את השיר
.מחיאות כפיים, נתן דיי-

438
00:35:53,860 --> 00:35:54,403
.יפה מאוד

439
00:35:55,436 --> 00:36:00,860
.כל הכבוד. אז אתה באת אלינו מצפת בעצם
.לא מצפת, האמת, אבל הילדות שלי מקצרין-

440
00:36:01,501 --> 00:36:06,260
,אבל גם היה לנו חלק לא קטן בצפת
.שזה סבא וסבתא, שהיינו אצלם הרבה

441
00:36:06,716 --> 00:36:12,750
.יפה. קוסקוס ימי שישי, שלישי
,זהו, האמת זו הסבתא מהצד המרוקאי-

442
00:36:13,450 --> 00:36:16,989
.מה שינקנו את השירה ואת החזנות
.אימא שלי מרוקאית

443
00:36:17,380 --> 00:36:20,740
,אבל בהחלט מהצד של אבא שלי
,שגם הם היו צפתיים

444
00:36:21,298 --> 00:36:23,220
.יום שלישי ושישי, כן
.חייב-

445
00:36:23,263 --> 00:36:23,691
.בטח

446
00:36:25,030 --> 00:36:26,040
.נתן דיי

447
00:36:28,654 --> 00:36:30,950
.אוקיי, בני גור
.הו-

448
00:36:31,023 --> 00:36:33,810
,אני... תראה, זה מאוד מעניין אותנו
.השאלות הללו. -מאוד

449
00:36:34,924 --> 00:36:37,630
לדוגמה, אני רוצה לגייס כספים
.למטרה מסוימת

450
00:36:38,204 --> 00:36:40,430
?איך? מאיפה לאיפה אני מתחיל

451
00:36:41,250 --> 00:36:41,790
?מה השלבים

452
00:36:41,897 --> 00:36:43,149
.תלוי באיזה שלב אתה נמצא

453
00:36:44,240 --> 00:36:45,200
...אם אתה מתחיל
.בהתחלה-

454
00:36:45,492 --> 00:36:50,940
אם אתה מתחיל ארגון
או רעיון שלא היה לו לפני כן בסיס

455
00:36:50,976 --> 00:36:52,470
או אתה רוצה להמציא
,את הגלגל מחדש

456
00:36:52,589 --> 00:36:54,560
אתה נמצא 
.בנקודת התחלה מסוימת

457
00:36:55,291 --> 00:36:59,950
אם אתה נמצא בארגון שכבר קיים
ואתה רוצה לשפר ולנהל ולייעל

458
00:37:00,000 --> 00:37:04,260
,את מערכת גיוס הכספים שלך
.אתה נמצא בנקודת מוצא אחרת

459
00:37:05,791 --> 00:37:10,690
המשותף בין כל המערכות האלה
.שאתה צריך לתת מענה לשלושה עקרונות יסודיים

460
00:37:11,964 --> 00:37:16,850
העיקרון הראשון: האם אתה שנורר
?או אתה מנהל מערכת גיוס כספים מקצועית

461
00:37:16,889 --> 00:37:20,570
ויש הבדל מהותי לגמרי בין הסגנון
של השנורר

462
00:37:20,604 --> 00:37:22,470
.לבין סגנון גיוס הכספים המקצועי

463
00:37:23,332 --> 00:37:27,920
השאלה השנייה: האם אתה פועל
באופן אקראי, מזדמן

464
00:37:28,260 --> 00:37:30,180
או אתה עובד באופן מתוכנן

465
00:37:30,656 --> 00:37:34,790
ומערכת גיוס הכספים היא חלק
?מהאסטרטגיה הניהולית של הארגון שלך

466
00:37:35,393 --> 00:37:40,236
:והשאלה השלישית שאתה צריך לענות עליה
,האם אתה עובד סולו, כאילו זו הצגה של איש אחד

467
00:37:40,266 --> 00:37:41,540
,זו רק הבעיה של המתרים

468
00:37:42,396 --> 00:37:46,240
או שאתה מפעיל מערכת שלמה
של מתנדבים ואנשים

469
00:37:46,409 --> 00:37:49,860
שרעיון הארגון יקר לליבם
ואתה מוצא את הדרך

470
00:37:49,888 --> 00:37:51,560
.לשתף אותם בפעולת ההתרמה

471
00:37:52,427 --> 00:37:57,200
בכל השאלות היסודיות האלה
,התשובות הן תשובות מפורטות

472
00:37:57,343 --> 00:38:01,690
,שדורשות הבנה ויכולת ניהול
שדורשות ניסיון

473
00:38:02,396 --> 00:38:07,560
ובסופו של דבר אתה צריך לבנות
.מערכת שמורכבת משלושה חלקים

474
00:38:08,267 --> 00:38:16,500
?החלק הראשון זה כלי התרמה מקצועיים. -כמו
,תיק התרמה, אתר התרמה, מידע על ההתרמה-

475
00:38:17,186 --> 00:38:22,380
,את היכולת לבדל כמה סכום אתה צריך
לרדת לעומקים של הנתונים הכלכליים

476
00:38:22,433 --> 00:38:25,190
.כדי שהאמינות שלך היא תהיה מאוד משמעותית

477
00:38:25,870 --> 00:38:30,746
"הסיפור של "אני צריך כסף כי אני מסכן
.זה סיפור לא לארגונים

478
00:38:31,105 --> 00:38:35,290
,זה סיפור שמעורר הרבה מאוד שאלות
.זה סיפור שיוצר הרבה מאוד דחייה

479
00:38:35,560 --> 00:38:39,870
וכדי להיות מקצועי, אתה צריך לדעת
.איך אתה מעמיד פרויקט להתרמה

480
00:38:40,504 --> 00:38:46,460
אנחנו אומרים היום שהתורמים הרציניים
מסתכלים על בקשות התרומה לארגונים

481
00:38:46,679 --> 00:38:49,770
כמו על פרויקט כלכלי
.והם בוחנים אותם בעיניים של איש עסקים

482
00:38:50,820 --> 00:38:54,364
ואתה, כאיש ארגון, צריך להתכונן
,למפגש ההתרמה

483
00:38:54,961 --> 00:39:00,770
,כמו להציג פרויקט שבו יש את הרעיון
.שבו יש את דרכי הפעולה וגם את התקציב

484
00:39:01,177 --> 00:39:01,960
.'זה א

485
00:39:02,766 --> 00:39:06,720
מעבר לכלי ההתרמה, אתה צריך גם לדעת
מי ההון האנושי הפוטנציאלי

486
00:39:06,779 --> 00:39:07,830
.שיכול לתרום לך

487
00:39:08,457 --> 00:39:14,290
אם אתה פועל בזמנים שבהם אנשי עסקים
בענף היהלומים נמצאים במצוקה

488
00:39:14,320 --> 00:39:18,670
,ואתה רוצה לעבוד מול מעגל יהלומנים
.אתה לא מתוזמן על הזמן הנכון

489
00:39:19,008 --> 00:39:24,420
אם קהל היעד שלך לא מכוון
.לנושא שאתה רוצה להתרים לפניו, פספסת

490
00:39:24,800 --> 00:39:29,966
,לכן אתה צריך לפתח את ההון האנושי
להגדיר אותו, להבין מנקודת המבט שלו

491
00:39:30,277 --> 00:39:32,490
,מה נקודות העניין שיש לו ברעיון שלך

492
00:39:32,852 --> 00:39:35,870
ולמצוא את הדרכים כדי להגיע אליו
.בצורה נכונה

493
00:39:36,422 --> 00:39:39,760
,פיתוח של הכלים - מצד אחד
,ההון האנושי - מצד שני

494
00:39:40,152 --> 00:39:42,580
ותוכנית אסטרטגית
.להפעיל אותם לטווח ארוך

495
00:39:42,982 --> 00:39:44,640
.יפה מאוד. יפה מאוד

496
00:39:44,690 --> 00:39:47,400
.טוב, אז - שבעי רצון? בסדר

497
00:39:47,430 --> 00:39:53,780
זה מזכיר לי בדיחה
שעמד איזה רב עם עוד איזה שנורר

498
00:39:53,815 --> 00:39:56,530
,ככה בלבוש של גוי
,מחוץ לבית עבודה זרה

499
00:39:56,891 --> 00:39:59,290
.ושניהם מתרימים עם קופת הצדקה שלהם

500
00:39:59,680 --> 00:40:02,750
.אז כמובן, למי ישימו את הכסף? לגוי

501
00:40:03,402 --> 00:40:07,320
ואז אחד הגויים יוצא מבית העבודה הזרה
,ואומר ליהודי: תקשיב, אין לי בעיה

502
00:40:07,877 --> 00:40:10,686
.כבוד הרב, אבל אתה עומד במקום הלא נכון

503
00:40:10,755 --> 00:40:13,170
,כאילו, לך לבית כנסת שלכם
?מה אתה עומד לנו פה ומתרים

504
00:40:13,198 --> 00:40:15,220
?כאילו עוד ליד עובד עבודה זרה

505
00:40:15,782 --> 00:40:19,600
:אז הרב עושה לגוי שמתרים לידו, עושה לו
.משה, הוא רוצה ללמד אותנו את העבודה

506
00:40:20,411 --> 00:40:24,070
אני רק רוצה להוסיף איזה משהו בנושא הזה
שהגמרא אומרת במסכת כתובות

507
00:40:24,204 --> 00:40:25,730
.שצריך להכיר טובה לרמאים

508
00:40:26,273 --> 00:40:27,700
?שואלת הגמרא: מה זה להכיר טובה לרמאים

509
00:40:27,760 --> 00:40:30,430
אז זה, מעיקר הדין, אם מישהו
,מבקש ממך צדקה

510
00:40:30,468 --> 00:40:31,270
.אתה לא חייב לתת לו

511
00:40:31,652 --> 00:40:32,270
.אתה לא חייב לתת לו

512
00:40:32,297 --> 00:40:33,660
,אם מישהו מבקש ממך צדקה
.אתה לא חייב לתת לו

513
00:40:34,271 --> 00:40:37,510
?אבל למה אתה לא חייב לתת לו
.בגלל שהיום התרבו הרמאים

514
00:40:37,605 --> 00:40:40,300
כן? כמו שאמרת, יש כאלה
.שמשחקים אותה מסכנים

515
00:40:40,351 --> 00:40:41,330
.התרבו הרמאים

516
00:40:41,813 --> 00:40:44,560
אז לכן, מעיקר הדין, אם אתה
.לא נותן צדקה, אתה לא עובר על לאו

517
00:40:44,999 --> 00:40:47,391
.כן? כמובן שיש מצווה גדולה לתת צדקה

518
00:40:47,886 --> 00:40:50,470
.אבל זה רק להגיד לך מה זה להכיר טובה

519
00:40:50,496 --> 00:40:52,833
,אז אני, סתם לדוגמה
.פעם אחת אני מחכה לאוטובוס

520
00:40:52,872 --> 00:40:56,320
,מכיר את אלה שאומרים לך: אח שלי
?אתה יכול לעזור לי 5 שקל לאוטובוס

521
00:40:56,430 --> 00:40:58,338
?את יכול לעזור לי 5 שקל
.נתתי לו

522
00:40:58,866 --> 00:41:01,861
,אחרי חצי שעה עוד פעם: אח שלי
?אתה יכול לעזור לי 5 שקל לאוטובוס

523
00:41:01,973 --> 00:41:04,490
אמרתי: מה, כמה כסף הוא צריך
,בשביל אוטובוס? ואז הבנתי

524
00:41:04,628 --> 00:41:06,190
.הוא רוצה לקנות אוטובוס

525
00:41:06,217 --> 00:41:08,170
,אבל עצה שלי, רבותיי
,אם מישהו בא אליך כזה

526
00:41:08,420 --> 00:41:10,260
,תעשה לו כזה ככה, תראה
,קבל משהו יפה

527
00:41:10,359 --> 00:41:12,240
:תעשה לו כזה, הוא יגיד לך כזה
?יש לך 5 שקל

528
00:41:12,266 --> 00:41:12,830
...תעשה לו ככה

529
00:41:13,231 --> 00:41:14,126
?יש לך עודף מ- 100

530
00:41:14,167 --> 00:41:15,560
,אם הוא יגיד לך כן
.תגיד: יופי, תשתמש בעודף

531
00:41:16,943 --> 00:41:18,680
.יעקב חמו
נקודת המוצא שלך-

532
00:41:18,781 --> 00:41:23,950
היא מנקודת מוצא שבו אדם מבקש כסף
.כי הוא צריך ומסכן

533
00:41:24,282 --> 00:41:26,180
...נקודת המוצא
.אמרת שזה מה שדוחה ומעלה הרבה שאלות-

534
00:41:26,245 --> 00:41:29,710
נקודת המוצא בעולם ההתרמה
היא שאני מציע לתורם הפוטנציאלי

535
00:41:29,771 --> 00:41:34,000
להיות שותף לאתגר הכלכלי שעומד בפניי
,מתוך הבנת הערך

536
00:41:34,463 --> 00:41:37,580
,זו אטמוספרה אחרת, זה דיאלוג אחר
.זה כלים אחרים לגמרי

537
00:41:37,594 --> 00:41:38,366
.לגמרי. לגמרי

538
00:41:38,379 --> 00:41:39,021
.מכירים את זה מקרוב

539
00:41:39,045 --> 00:41:44,940
הרב אסוס, אנחנו מסיימים את אחד
.מחמשת חומשי התורה

540
00:41:45,330 --> 00:41:49,410
יש איזשהו פסוק שריגש אותך במיוחד
?בפרשה הזאת

541
00:41:50,457 --> 00:41:52,470
.כל הפסוקים בתורה מרגשים במיוחד

542
00:41:52,973 --> 00:41:54,730
.כשלומדים לעומק, זה מרגש

543
00:41:55,335 --> 00:41:57,700
,אבל אני חושב ככה
,בסיום של חומש שמות

544
00:41:58,035 --> 00:42:00,730
בסיום של הפרשה האחרונה
,של חומש שמות

545
00:42:01,550 --> 00:42:05,627
יש את הפסוק
,ממה שהתחלת איתו אתה, יובל

546
00:42:06,920 --> 00:42:14,600
,כשמגיע הענן: "ויכס הענן את אוהל מועד
."וכבוד ה' מלא את המשכן

547
00:42:15,570 --> 00:42:21,900
כשנתבונן בדבר הזה, זה פשוט הרצון
.והמאוויים של כל יהודי בכל מקום ובכל זמן

548
00:42:22,539 --> 00:42:26,760
,עבדנו כל כך קשה, כמו שאמר הרב מרדכי
,ממוצאי יום הכיפורים, חצי שנה

549
00:42:27,449 --> 00:42:30,260
מתרימים את כולם, אוספים כסף
,וסופרים את הכסף

550
00:42:30,295 --> 00:42:32,110
 ,"ועד שאומרים: זהו, "המלאכה הייתה דים

551
00:42:32,111 --> 00:42:35,241
ומתחילים לעבוד
ומתחילים לגייס אנשים לפעולה

552
00:42:35,430 --> 00:42:40,580
וחכמי לב ונשיאי לב
וכל סוגי הנשים שיודעות לטוות

553
00:42:40,581 --> 00:42:42,420
,ועובדים ועובדים ועובדים
?בשביל מה

554
00:42:43,440 --> 00:42:45,220
.בשביל שתהיה השראת השכינה

555
00:42:45,221 --> 00:42:50,174
,וכשגומרים את כל העבודה
!זה קורה! זה פשוט קורה

556
00:42:50,625 --> 00:42:54,520
מגיע ענן, יורד על האוהל
.וכבוד השם ממלא את המשכן

557
00:42:54,582 --> 00:42:55,590
.משה כבר לא יכול להיכנס

558
00:42:56,106 --> 00:42:57,110
.הכול מושלם

559
00:42:57,700 --> 00:43:03,510
:אנחנו שלוש פעמים ביום מתפללים
."רצה ה' בעמך ישראל ולתפילתם שעה"

560
00:43:04,219 --> 00:43:05,391
.אנחנו כל כך עושים הרבה

561
00:43:05,756 --> 00:43:08,310
,אנחנו רוצים שאנחנו נהיה מקובלים

562
00:43:09,000 --> 00:43:13,290
.שכל העבודה שלנו תתקבל על הקב"ה
.וזה בדיוק מה שקרה במשכן

563
00:43:13,627 --> 00:43:16,200
עוד חודש וחצי אנחנו בעזרת השם
.נהיה בליל הסדר

564
00:43:17,073 --> 00:43:23,450
,ושם אנחנו נעשה קדש ורחץ, כרפס, יחץ
.בסוף בסוף בסוף יש נרצה

565
00:43:23,637 --> 00:43:26,250
?מה זה נרצה
?מה הוא צריך לעשות שם

566
00:43:26,251 --> 00:43:27,573
.כלום, לא צריך לעשות כלום

567
00:43:27,618 --> 00:43:32,120
,להתפלל: ריבונו של עולם
שכל העבודה שעשינו בליל הסדר העצום הזה

568
00:43:32,474 --> 00:43:33,740
.יהיה נרצה לפניך

569
00:43:34,299 --> 00:43:37,930
ה"רצה השם" זה הדבר הכי עצום
,שכל יהודי מתפלל

570
00:43:38,270 --> 00:43:42,085
שאנחנו נראה שהמעשים שלנו
.רצויים לפני הקב"ה

571
00:43:42,329 --> 00:43:45,970
,ובסוף חומש שמות
,אחרי עבודה כל כך קשה

572
00:43:46,303 --> 00:43:49,530
,שלפני כן היה את חטא העגל
,שעם ישראל רוצה את הכפרה

573
00:43:49,590 --> 00:43:51,890
."רוצה לראות את ה"סלחתי כדברך

574
00:43:52,500 --> 00:43:55,260
.וזה קורה - וכבוד השם מלא את המשכן

575
00:43:55,466 --> 00:43:57,980
...איזה... אני
איך אומרים? כמה דמעות

576
00:43:58,489 --> 00:44:01,470
!ירדו לעם ישראל, זה הלך
!זה עובד

577
00:44:01,521 --> 00:44:05,000
.עבדנו, טרחנו, תרמנו - זה התקבל

578
00:44:05,064 --> 00:44:08,020
איזה תענוג זה. זה לדעתי
.הדבר הכי מרגש

579
00:44:08,044 --> 00:44:08,620
.ריגשת מאוד

580
00:44:09,750 --> 00:44:14,098
,אנחנו לקראת סוף התוכנית
.ואני רוצה ככה רעיון קטן איתכם, הצופים

581
00:44:14,160 --> 00:44:18,040
,כשנסתיימה מלאכת המשכן
:אנחנו קראנו בפרשה

582
00:44:18,072 --> 00:44:21,590
וירא משה את כל המלאכה"
'והנה עשו אותה כאשר ציווה ה

583
00:44:21,802 --> 00:44:22,850
."ויברך אותם משה"

584
00:44:23,307 --> 00:44:26,040
מעניין שגם בסיום
בניין בית המקדש

585
00:44:26,074 --> 00:44:29,080
:כתוב ניסוח דומה
"ותשלם כל המלאכה"

586
00:44:29,555 --> 00:44:33,550
ודרשו חז"ל ששלמות זו באה ללמד
,שכל האומנים שבנו במקדש

587
00:44:33,577 --> 00:44:38,290
לא מת אחד מהם ולא חלה אחד מהם
.ואף כלי לא נשבר במהלך העבודה

588
00:44:38,919 --> 00:44:42,526
הלקח הנלמד מבניית המשכן
ומבניית המקדש הוא

589
00:44:42,809 --> 00:44:44,490
.ששלוחי מצווה אינם ניזוקים

590
00:44:45,026 --> 00:44:48,390
,חז"ל מעידים שכל העוסק במצווה
,לא רק שלא ימות או יחלה

591
00:44:48,426 --> 00:44:50,750
.אלא אפילו נזק קטן לא יהיה לו

592
00:44:51,043 --> 00:44:55,940
וזו ההוכחה לכך שהאדם המתמסר
לעזור לחברו, לשכנו, לזולתו, למשפחתו

593
00:44:55,977 --> 00:44:58,130
.בכל מאודו - לא יאונה לו כל רע

594
00:44:58,684 --> 00:45:01,580
,יהי רצון שנזכה להרבות במצוות
.במעשים טובים

595
00:45:02,139 --> 00:45:05,330
,אני רוצה לומר תודה לרב אליהו אסוס
,לרב מרדכי לוי

596
00:45:05,387 --> 00:45:07,010
,לרב אייל ישראל שטרנליב

597
00:45:07,056 --> 00:45:07,890
,לבני גור

598
00:45:08,241 --> 00:45:10,490
.לנתן דיי וליעקב חמו
תודה רבה לכם

599
00:45:10,526 --> 00:45:11,490
.הצופים שהייתם איתנו

600
00:45:12,145 --> 00:45:16,587
,תודה רבה על כל הכיבוד: ליינות ירושלים
."לבת-אל קייקס, פירות "הטיב

601
00:45:16,588 --> 00:45:18,736
,תודה רבה על כל האירוח
,על הכנסת האורחים

602
00:45:19,077 --> 00:45:20,810
.לבית הגדול - להידברות

603
00:45:21,259 --> 00:45:23,480
ותודה רבה לכם
.שאתם איתנו שבוע אחר שבוע

604
00:45:23,986 --> 00:45:27,090
אני מבקש לסיים את התוכנית
."עם השיר "שמע ישראל

605
00:45:27,330 --> 00:45:29,940
.שתהיה לכם שבת שמחה ומבורכת
.תודה רבה ליובל טייב-

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה