הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: זוגיות נכונה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 11

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,274 --> 00:00:32,778
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:32,990 --> 00:00:39,991
אנחנו לומדים את חוכמתו של שלמה המלך
בספר קהלת בהדרכה שהוא מעניק לאדם

3
00:00:40,302 --> 00:00:42,817
בעומק חוכמתו, בתבונה שהוא קיבל,

4
00:00:42,826 --> 00:00:45,286
כמו שכתוב שהוא חכם מכל האדם.

5
00:00:46,536 --> 00:00:49,717
הגענו לפרק ז', פסוק כ"ה.

6
00:00:50,811 --> 00:00:57,896
אומר שלמה המלך, לאחר שלפני כן
שיתף אותנו בתהפוכות שעברו על נפשו

7
00:00:57,899 --> 00:01:02,393
ועל נפשו של כל אדם
שמנסה להבין איך העולם בנוי,

8
00:01:02,575 --> 00:01:07,762
במה שווה להשקיע, מה כדאי לעשות
ומה שווה להזניח,

9
00:01:08,706 --> 00:01:09,202
כאן הוא אומר:

10
00:01:10,094 --> 00:01:11,801
כלומר, הסתובבתי לאחור.

11
00:01:18,445 --> 00:01:23,220
מצד אחד הוא אומר:
רציתי ללכת ולבדוק ולחפש, לתור,

12
00:01:23,802 --> 00:01:29,237
לדעת מה נותן לאדם,
איפה השורש שמשם אפשר להצמיח

13
00:01:29,249 --> 00:01:33,014
את כל הטוב והחוכמה,
ללכת בדרך נכונה.

14
00:01:33,280 --> 00:01:34,170
ומצד שני:

15
00:01:38,971 --> 00:01:44,507
כלומר, מה השורש של הכול, מה מצמיח
שמכאן אתה יכול לעלות ולהגיע לגבהים

16
00:01:44,830 --> 00:01:48,267
ומה הדבר השני שיכול
להרוס אותך לחלוטין?

17
00:01:49,283 --> 00:01:54,185
וכאן הוא אומר פסוק ממש מפתיע
את מי שקורא את הפסוקים האלה,

18
00:01:54,532 --> 00:01:57,491
במה הוא תולה את הכול? בזוגיות.

19
00:01:58,936 --> 00:02:02,422
אם האדם בונה זוגיות נכונה -
אומר לו שלמה המלך:

20
00:02:02,442 --> 00:02:05,995
יש לך את הבסיס לעלות ולפרוח ולהצליח.

21
00:02:06,658 --> 00:02:11,127
אם אתה נכנע ליצרים ועושה שטויות -
אתה יכול להרוס לעצמך את החיים.

22
00:02:11,506 --> 00:02:12,536
נקרא את הפסוק הבא,

23
00:02:12,546 --> 00:02:16,994
כשקוראים אותו הוא דורש הסבר
כי שלמה נראה כסותר את עצמו ממקום אחר.

24
00:02:17,426 --> 00:02:23,835
פסוק כ"ו, בניגוד למה שהוא אומר
במקום אחר, "מצא אישה מצא טוב",

25
00:02:24,115 --> 00:02:25,898
כאן אומר שלמה המלך כך:

26
00:02:38,973 --> 00:02:42,053
אבל אתה, שלמה המלך,
אמרת "מצא אישה מצא טוב".

27
00:02:42,359 --> 00:02:44,428
אז איך הוא מתבטא כאן בחריפות?

28
00:02:44,445 --> 00:02:48,400
אבל התשובה פשוטה, מי שקורא את הפסוק
מיד מבין מה הוא אומר.

29
00:02:48,551 --> 00:02:53,549
לא כל אישה. "מוצא אני מר ממוות
את האישה אשר היא מצודים",

30
00:02:53,748 --> 00:02:57,843
כלומר אישה שהיא הופכת
להיות מלכודת לאחרים,

31
00:02:58,018 --> 00:03:03,164
מנסה להכשיל אותם, להפיל אותם,
מביאה להתפרקות של משפחות -

32
00:03:03,220 --> 00:03:06,430
עליה אומר שלמה המלך "מוצא אני
מר ממוות את האישה

33
00:03:06,437 --> 00:03:09,085
"אשר היא מצודים וחרמים ליבה".

34
00:03:09,116 --> 00:03:12,931
מה זה חרם? דבר שמחרימים אותו,
נהרס לחלוטין, נמחק.

35
00:03:13,165 --> 00:03:16,446
"אסורים ידיה" - כמו קשורים.

36
00:03:16,949 --> 00:03:21,888
"טוב לפני האלוהים יימלט ממנה,
וחוטא יילכד בה".

37
00:03:22,246 --> 00:03:26,355
כלומר, אומר שלמה המלך:
תדע לך, זוגיות בריאה,

38
00:03:26,382 --> 00:03:30,158
כשהיא נעשית בצורה נכונה
היא יכולה לבנות את האדם

39
00:03:30,171 --> 00:03:32,967
ועל זה נאמר "מצא אישה מצא טוב".

40
00:03:33,474 --> 00:03:37,751
גם הקב"ה בעצמו אומר,
נאמר בפרשת בראשית,

41
00:03:38,920 --> 00:03:43,719
"לא טוב היות האדם לבדו,
אעשה לו עזר כנגדו".

42
00:03:44,542 --> 00:03:48,073
כל מי שקורא את הפסוק מיד לא מבין;
אם היא נגדו למה היא עזר?

43
00:03:48,095 --> 00:03:49,588
אם היא עזר למה נגדו?

44
00:03:50,160 --> 00:03:55,265
אבל פירוש המילה "אעשה לו עזר כנגדו",
איך אני אתן לו עזרה?

45
00:03:55,617 --> 00:03:58,922
על ידי שאני אצור אדם
שהוא הפוך ממנו,

46
00:03:58,941 --> 00:04:03,025
דבר שהוא שונה, ואז הם
ישלימו זה את זו וזו את זה.

47
00:04:03,770 --> 00:04:07,823
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים"
הבאנו את דברי הזוהר הקדוש,

48
00:04:07,891 --> 00:04:11,320
יש שם פרק שלם שעוסק
בגורמי עיכוב לזוגיות,

49
00:04:11,334 --> 00:04:13,762
עשרה גורמים אפשריים ומה לעשות.

50
00:04:13,938 --> 00:04:19,925
אז שם הבאנו את דברי הזוהר הקדוש
שאומר שנשמת האדם בנויה משני חלקים -

51
00:04:19,933 --> 00:04:23,295
חצי זכרי וחצי נקבי,
לפני שהיא יורדת לעולם.

52
00:04:23,778 --> 00:04:27,545
כשהיא יורדת לעולם
הקב"ה מחלק אותה לזכר ונקבה,

53
00:04:27,736 --> 00:04:32,109
וכשנישאים, "הרי את מקודשת לי",
שורשי הנשמות מתחברים,

54
00:04:32,127 --> 00:04:35,726
אחר כך הולכים לגור ביחד,
יש גם את הקשר הפיזי שביניהם

55
00:04:35,739 --> 00:04:40,156
עם כל המשמעות של הקדושה, עם המקווה,
כל העניינים שיש בינו לבינה,

56
00:04:40,168 --> 00:04:43,350
שזה מביא את האדם לשלמות הרוחנית.

57
00:04:43,625 --> 00:04:47,527
אבל אדם שמשתמש ביצר הזה
שמעצמו הוא יצר טוב,

58
00:04:47,634 --> 00:04:50,452
שהאדם צריך להימשך לאישה
ולהביא ילדים לעולם

59
00:04:50,459 --> 00:04:52,303
ולקיים את הדורות הבאים,

60
00:04:52,585 --> 00:04:57,935
אבל אם הוא משתמש ביצר הזה
למחוזות אחרים, מתפתה,

61
00:04:58,110 --> 00:05:02,679
והיא מנסה לפתות ומפילים אחד את השני -
אז זה "מר ממוות";

62
00:05:03,009 --> 00:05:05,690
כל החיים נהרסים, כל החיים מתפרקים.

63
00:05:05,982 --> 00:05:11,120
ואדם שדעתו נתונה תמיד לנשים
הוא אף פעם לא יהיה מרוכז

64
00:05:11,126 --> 00:05:14,691
בעבודה הרוחנית האמיתית,
הוא לא יתעלה כמו שצריך.

65
00:05:14,982 --> 00:05:18,058
אם טוב לו עם אשתו
ואישה טוב לה עם בעלה,

66
00:05:18,066 --> 00:05:21,404
אז אדרבה, החיים עם אישה
נותנים לאדם יישוב הדעת.

67
00:05:21,664 --> 00:05:27,278
זוג נשוי, יש שלום בית ביניהם,
הוא רגוע, היא רגועה, טוב לשניהם.

68
00:05:27,291 --> 00:05:32,657
זוהי המערכת הזוגית, על זה
אמר שלמה המלך "מצא אישה מצא טוב".

69
00:05:33,280 --> 00:05:39,614
אבל הסבירו מאוד היבט בדרך רמז
עד כמה שלמה המלך דייק במילים שלו.

70
00:05:40,711 --> 00:05:45,113
כשלוקחים את הפסוק שקראנו עכשיו,
"ומוצא אני מר ממוות את האישה",

71
00:05:45,428 --> 00:05:48,744
ולוקחים את הפסוק השני -
"מצא אישה מצא טוב",

72
00:05:49,836 --> 00:05:54,702
כשאתה מעמיק בפסוק אתה יכול מתוכו
כבר לראות את ההבדלים הגדולים מאוד היבט,

73
00:05:54,706 --> 00:06:01,443
לא רק מההיבט של נאמנות וקשר בריא,
אלא בכלל, איך חיים ביחד,

74
00:06:01,458 --> 00:06:06,023
איך איש ואישה יכולים לחיות ביחד
מתוך שלום בית

75
00:06:06,083 --> 00:06:08,349
ולהיות מאושרים בזוגיות שלהם.

76
00:06:10,119 --> 00:06:14,317
כששמים לב, יש שני הבדלים מרכזיים
בין שני הפסוקים האלה.

77
00:06:15,234 --> 00:06:22,146
כאן שלמה המלך מכניס את המילה "אני",
"ומוצא אני מר ממוות את האישה".

78
00:06:22,255 --> 00:06:26,911
ב"מצא אישה" אין שם את המילה אני,
"מצא אישה". זה הבדל אחד.

79
00:06:27,547 --> 00:06:34,308
ההבדל השני: כאן כתוב "ומוצא אני
מר ממוות את ה-אישה", ב-ה' הידיעה.

80
00:06:34,808 --> 00:06:38,073
שם הוא אומר "מצא אישה"
בלי ה' הידיעה.

81
00:06:38,187 --> 00:06:40,633
שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים.

82
00:06:41,113 --> 00:06:45,673
שלמה המלך רמז כאן, בני זוג,
אדם חי עם אשתו בנאמנות,

83
00:06:45,705 --> 00:06:49,282
הכול בסדר, היא נאמנת לו,
הוא נאמן לה, הכול מאה אחוז,

84
00:06:49,697 --> 00:06:51,816
אבל עדיין יכולים לריב המון ביניהם.

85
00:06:52,136 --> 00:06:55,465
אומר שלמה: אתה יודע מה המפתח
להגיע לשלום בית?

86
00:06:55,892 --> 00:06:58,017
"מצא אישה מצא טוב".

87
00:06:58,188 --> 00:07:03,631
אם באים מתוך ענווה, מוותרים,
מבליגים - אז "מצא טוב".

88
00:07:04,047 --> 00:07:07,607
אבל אם הגבר בא לנישואין
באיזו צורה הוא ניגש?

89
00:07:07,705 --> 00:07:10,599
הוא מוצא "אני" - מבליט את עצמו,

90
00:07:10,614 --> 00:07:15,057
"אני כאן ואת צריכה לכבד אותי.
אני החשוב ואני המרכז";

91
00:07:15,244 --> 00:07:20,415
והאישה כנגדו מה היא אומרת לו?
"אני ה-אישה", ב-ה' הידיעה,

92
00:07:20,549 --> 00:07:22,664
"אתה צריך לכבד אותי, אני פה החשובה".

93
00:07:22,919 --> 00:07:26,116
אם הוא בא עם ה"אני" שלו
והיא באה עם "האישה" -

94
00:07:26,597 --> 00:07:28,684
"מוצא אני מר ממוות את האישה".

95
00:07:29,004 --> 00:07:31,710
יצא רק ריב ומחלוקות והחיים ייהרסו,

96
00:07:31,722 --> 00:07:35,055
ואם לפני כן, עוד לפני החתונה
הייתה לו רגיעה,

97
00:07:35,097 --> 00:07:41,445
עכשיו כל החיים הרוסים ומקולקלים
וריבים ובתי דין, משפטים, צרות,

98
00:07:41,457 --> 00:07:46,717
חלוקת רכוש, דמעות של ילדים.
למה? כי כל אחד בא עם הגאווה שלו.

99
00:07:47,043 --> 00:07:50,709
אבל אם באים "מצא אישה" -
אני אדם פשוט,

100
00:07:50,730 --> 00:07:54,512
והיא אומרת אני גם אדם פשוט,
בוא נחיה, נגור ביחד, נוותר,

101
00:07:54,541 --> 00:07:58,553
נבליג אחד לשני,
כשהאגו לא נמצא בתמונה,

102
00:07:58,668 --> 00:08:00,928
יכולים להגיע לשלום בית אמיתי.

103
00:08:01,205 --> 00:08:06,310
ובאמת רואים כמה זוגות
שהתפתח מתח ביניהם,

104
00:08:06,544 --> 00:08:10,957
אם היו באים מתוך ענווה
ולא האגו היה מוביל,

105
00:08:11,286 --> 00:08:16,092
אז הוא היה מתנצל, "עשיתי טעות,
אני מתנצל על מה שהיה, אני אשתדל יותר",

106
00:08:16,406 --> 00:08:21,033
והיא אומרת גם "אני מתנצלת
על הצורה שדיברתי, אני אשתדל יותר",

107
00:08:21,113 --> 00:08:23,571
מוותרים, מבליגים -
עולים על דרך המלך.

108
00:08:23,843 --> 00:08:27,325
אבל אם כל אחד האגו שלו,
הוא לא מסוגל להתנצל,

109
00:08:27,363 --> 00:08:30,762
אפילו שהוא יודע שהוא טעה,
היא לא מסוגלת להתנצל -

110
00:08:32,977 --> 00:08:38,345
יכולים להאריך ימים ביחד
עם מתחים וכעסים וריבים

111
00:08:38,365 --> 00:08:41,535
עד שבסופו של דבר כל הבית מתפרק.

112
00:08:42,292 --> 00:08:48,163
לכן אומר, נחזור שוב לעניין,
"טוב לפני האלוהים יימלט ממנה",

113
00:08:48,180 --> 00:08:54,356
כלומר מבריח את עצמו ממה שיודע
שלא טוב לי להיות במערכת הזו,

114
00:08:54,607 --> 00:08:56,116
"וחוטא יילכד בה".

115
00:08:57,424 --> 00:09:01,365
אבל איך אפשר להינצל
כשאדם נמצא בניסיונות גדולים,

116
00:09:01,375 --> 00:09:04,415
איך הוא יכול לצאת מזה ולהתגבר?

117
00:09:04,765 --> 00:09:05,967
אומר שלמה המלך:

118
00:09:12,110 --> 00:09:14,235
קהלת היה איש,
למה כתוב "אמרה"?

119
00:09:15,092 --> 00:09:20,313
יש שמסבירים שרוח הקודש אמרה בו,
יש שמסבירים שהכוונה לנפש, לנשמה,

120
00:09:20,326 --> 00:09:22,861
שהיא לשון נקבה לכן כתוב כאן "אמרה".

121
00:09:23,516 --> 00:09:27,334
אבל אומר שלמה המלך, תראה דבר שמצאתי,
מה יכול להציל אותך:

122
00:09:27,700 --> 00:09:30,208
"אחת לאחת למצוא חשבון".

123
00:09:30,934 --> 00:09:34,650
כשאדם מרגיש שהיצרים בוערים בו
והוא מרגיש

124
00:09:34,662 --> 00:09:37,391
"אני יודע שזו טעות,
אבל אני נגרר לשם" -

125
00:09:38,331 --> 00:09:44,143
תעמיד אחת מול אחת ותעשה חשבון,
תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד.

126
00:09:44,243 --> 00:09:47,678
אתה אומר "נכון, פה עכשיו נהניתי
מדבר שעשה לי טוב",

127
00:09:47,695 --> 00:09:49,660
אבל תראה מה המחיר שאתה משלם.

128
00:09:50,045 --> 00:09:54,344
זה כמו שישאלו אדם אם הוא
רוצה לאכול, אדם רעב.

129
00:09:55,140 --> 00:10:01,792
מגישים לפניו ארוחה מפוארת
עם בשר משובח שהוא מאוד אוהב וסלטים,

130
00:10:01,812 --> 00:10:07,646
וממש ארוחה יוקרתית, ואומרים לו:
זה בשבילך. אתה רוצה לאכול?

131
00:10:08,570 --> 00:10:14,667
הוא יאמר: בשמחה,
אבל כמה זה יעלה לי? -10,000 שקל.

132
00:10:15,516 --> 00:10:20,757
הוא יגיד: אני מוותר. עדיף לי
לאכול פלאפל ולא לאכול דבר כזה

133
00:10:20,777 --> 00:10:25,719
ולשלם עכשיו את המשכורת
של החודשיים הקרובים רק על הארוחה הזאת.

134
00:10:26,011 --> 00:10:30,703
כלומר, גם דבר שנותן הנאה לאדם,
צריך לחשוב: כמה אני משלם אחר כך?

135
00:10:31,557 --> 00:10:34,822
כמה אני מפסיד אם אני עושה
את הטעות הזאת?

136
00:10:35,164 --> 00:10:36,750
זה מה שאומרת המשנה ב"אבות",

137
00:10:36,762 --> 00:10:42,853
"הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה,
ושכר עבירה כנגד הפסדה".

138
00:10:43,123 --> 00:10:48,343
שנכון שהיצר עכשיו בוער ומושך
את האדם שזה נראה לי עכשיו יעשה לי טוב,

139
00:10:48,364 --> 00:10:51,300
אבל תחשוב,
"איזהו חכם הרואה את הנולד" -

140
00:10:51,334 --> 00:10:53,549
מה תהיה התוצאה בסופו של דבר.

141
00:10:54,367 --> 00:10:56,410
לכן הוא אומר "ראה זה מצאתי" -

142
00:10:57,545 --> 00:11:02,141
אני מודע לכך שלא קל לעמוד
בניסיונות האלה, אבל תדע לך,

143
00:11:02,154 --> 00:11:05,709
"אחת לאחת למצוא חשבון" -
תעמיד אחד מול אחד,

144
00:11:05,733 --> 00:11:08,246
"מה אני מרוויח, מה אני מפסיד",
תעשה חשבון,

145
00:11:08,282 --> 00:11:11,736
זה ייתן לך את הכוח להתגבר ולהתמודד.

146
00:11:13,009 --> 00:11:16,376
בשפה המקצועית של היום קוראים לזה
"דחיית סיפוקים".

147
00:11:16,987 --> 00:11:22,942
יש מחקר מאוד מפורסם שנערך בארה"ב
שנותן זווית חשיבה,

148
00:11:22,963 --> 00:11:28,122
אדם שרוצה להצליח בעסקים, בזוגיות,
בכל התחומים, רוצה להתעשר,

149
00:11:28,131 --> 00:11:32,764
רוצה שתהיה לו דירה משלו ולא שכירות
כמו אצל הוריו שגרו בשכירות כל החיים,

150
00:11:32,886 --> 00:11:34,325
רוצה להתקדם בחיים.

151
00:11:34,772 --> 00:11:38,488
ערכו מחקר מעניין בארה"ב
לפני עשרות שנים,

152
00:11:38,491 --> 00:11:41,928
אומרים שזה אחד המחקרים הכי ארוכים
שנעשו והכי מפורסמים.

153
00:11:41,971 --> 00:11:43,889
מן הסתם, הרבה שמעו על המחקר הזה.

154
00:11:45,189 --> 00:11:49,537
אספו קבוצה גדולה
של ילדים בגילאי 3-4,

155
00:11:51,516 --> 00:11:54,752
הושיבו אותם ליד שולחנות
ויש מצלמה שם.

156
00:11:54,757 --> 00:11:58,056
הילדים לא מודעים למצלמות,
באים, יושבים, רואים.

157
00:11:58,194 --> 00:12:02,078
לפני כל ילד מונחת צלחת
עם ממתק שילדים מאוד אוהבים.

158
00:12:03,562 --> 00:12:07,543
עורך המחקר נכנס,
פנה לילדים בחביבות, אמר להם:

159
00:12:07,555 --> 00:12:12,237
ילדים יקרים, הממתק הזה שלכם.
אתם רשאים לאכול.

160
00:12:12,815 --> 00:12:18,255
אבל תדעו שמי שימתין עד שאני אחזור,
אני יוצא לעשר דקות וחוזר,

161
00:12:18,844 --> 00:12:22,131
מי שימתין עד שאחזור
יקבל ממתק כפול.

162
00:12:23,291 --> 00:12:24,742
אחרי עשר דקות חזר.

163
00:12:26,008 --> 00:12:31,094
במצלמה שצילמו אותם רואים
שיש ילדים שמיד אכלו,

164
00:12:32,377 --> 00:12:33,956
אמרו שאפשר לאכול - אכלו.

165
00:12:34,740 --> 00:12:37,437
היו ילדים שהתאפקו,

166
00:12:38,600 --> 00:12:43,425
והיו ילדים שרואים בצילום
את המאבק שלהם בינם לבין עצמם,

167
00:12:43,777 --> 00:12:47,547
רואים שם ילדה קטנה מושיטה את היד,
לוקחת את הממתק, עוזבת.

168
00:12:47,819 --> 00:12:49,697
שוב מרימה, מניחה.

169
00:12:49,773 --> 00:12:52,151
עד שבסופו של דבר דחפה
את הצלחת לצד

170
00:12:52,177 --> 00:12:55,789
ונשענה בצורה כזאת כדי לא לראות,
להתגבר על היצר הרע.

171
00:12:56,708 --> 00:12:59,562
למה? היא חושבת על כך,
"עוד מעט אני אקבל כפול".

172
00:12:59,577 --> 00:13:02,223
אבל היא מאוד נמשכת, יש מאבק.

173
00:13:02,645 --> 00:13:07,132
רשמו את השמות של כל הילדים האלה,
עקבו אחריהם עשרות שנים.

174
00:13:07,812 --> 00:13:13,911
התברר שכל אותם שהצליחו
לדחות את הסיפוק הרגעי

175
00:13:13,920 --> 00:13:19,016
כדי להרוויח יותר אחר כך,
הפכו להיות ילדים מוצלחים בעסקים,

176
00:13:19,031 --> 00:13:23,385
כלומר כשהיו כבר מבוגרים,
הפכו להיות אנשים מוצלחים בעסקים,

177
00:13:23,422 --> 00:13:26,842
הזוגיות שלהם פורחת,
טוב להם בכל התחומים.

178
00:13:27,274 --> 00:13:31,413
אותם שלא התאפקו
שקעו בחובות כל ימיהם,

179
00:13:31,913 --> 00:13:35,957
התגרשו בסופו של דבר,
לא הגיעו למצב טוב בחיים.

180
00:13:38,386 --> 00:13:44,231
למדו מכך החוקרים שחינוך עצמנו
וילדינו לדחיית סיפוקים

181
00:13:44,624 --> 00:13:46,129
הוא מפתח להצלחה.

182
00:13:46,493 --> 00:13:50,745
כי אם האדם אומר "בא לי - אני עושה",
הוא ישלם על זה מחיר כבד.

183
00:13:51,148 --> 00:13:55,392
אבל אם הוא אומר "בוא נחשוב.
נכון שבא לי, אבל מה התוצאה?"

184
00:13:55,938 --> 00:14:00,702
אז אדם כזה, אפילו לא בדברי עבירה,
אדם שיודע לדחות סיפוקים,

185
00:14:00,726 --> 00:14:02,140
הוא יודע לחסוך כסף.

186
00:14:02,607 --> 00:14:04,936
אפילו דברים שהוא צריך,
הוא אומר "בוא נוותר על זה

187
00:14:04,948 --> 00:14:07,673
"אבל נחסוך לדירה.
עדיף יותר לקנות דירה

188
00:14:07,688 --> 00:14:11,227
"מאשר לגור בשכירות ולבזבז עכשיו
על הנאות ועל שטויות",

189
00:14:11,926 --> 00:14:16,002
מהדק את החגורה, מתאמץ יותר -
בסופו של דבר יש לו דירה משלו.

190
00:14:17,101 --> 00:14:23,137
גם אם הוא גדל לא בסביבה שיש בה כסף,
אבל הגיע לבסיס של הון עצמי, לקח משכנתה,

191
00:14:23,148 --> 00:14:27,050
במקום שכירות הוא משלם את המשכנתה,
אותו כסף שהיה משלם לשכירות

192
00:14:27,074 --> 00:14:30,955
שכאילו זורק כסף החוצה,
פה הוא משלם למשכנתה של עצמו.

193
00:14:31,114 --> 00:14:33,345
הדירה נהייתה שלו, מתקדם הלאה.

194
00:14:33,635 --> 00:14:37,266
אשתו אמרה לו משפט, הוא מאוד כועס,
רוצה להתפרץ עליה,

195
00:14:37,584 --> 00:14:41,874
אבל אם הוא מחונך לדחיית סיפוקים
הוא יודע גם לשלוט בעצמו.

196
00:14:42,285 --> 00:14:45,588
נכון שיש לי מה לומר
ואני מאוד רוצה לומר,

197
00:14:45,601 --> 00:14:49,908
אבל אני יודע כשאומר את זה היא תגיב,
ואני כבר מכיר אותה, היא תגיב בזעם

198
00:14:49,921 --> 00:14:53,501
ואנחנו נריב עכשיו שלושה ימים,
בוא נתאפק, לא נגיד את זה.

199
00:14:53,611 --> 00:14:55,222
אף על פי שהוא יודע שהצדק איתו.

200
00:14:55,617 --> 00:15:01,122
נמצא את הזמן מחר כשהיא תהיה רגועה,
נדבר על הדבר מתוך רגיעה ושלווה נדון.

201
00:15:02,112 --> 00:15:03,542
אז יש לו שלום בית.

202
00:15:05,174 --> 00:15:08,163
הוא יודע שהוא טעה אז הוא
יודע גם להתנצל,

203
00:15:08,194 --> 00:15:10,536
אף על פי שבאותה שעה הוא מרגיש קושי.

204
00:15:11,085 --> 00:15:15,234
האגו לא נותן לאדם להגיד "טעיתי",
אבל הוא אומר לעצמו

205
00:15:15,251 --> 00:15:19,768
"בוא תבלע עכשיו את הצפרדע הזו
של הלומר טעיתי, אבל יהיה לך טוב אחר כך".

206
00:15:19,783 --> 00:15:20,888
הוא רואה את הנולד.

207
00:15:22,406 --> 00:15:28,887
אומר שלמה המלך "ראה זה מצאתי
אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון".

208
00:15:29,123 --> 00:15:32,914
תמיד תבדוק מה אתה מרוויח,
מה אתה מפסיד, תעשה את החשבון

209
00:15:32,925 --> 00:15:37,111
ותלך לפי זה ולא מה שבא לך
עם ההתלהטות של אותה שעה.

210
00:15:38,381 --> 00:15:42,013
ממשיך שלמה המלך ואומר פסוק
שהרבה דיו נשפך כדי להבין

211
00:15:42,025 --> 00:15:43,886
מה כוונתו בדברים האלה:

212
00:15:46,588 --> 00:15:49,324
הוא אומר: יש עוד דבר
שחיפשתי הרבה ולא מצאתי.

213
00:15:55,457 --> 00:15:58,323
שוב, משפט שנראה כזלזול בנשים,
הוא אומר:

214
00:15:58,357 --> 00:16:02,131
מצאתי אדם אחד מאלף,
אבל אישה בכל אלה לא מצאתי.

215
00:16:02,670 --> 00:16:07,652
אבל כשמעמיקים בדבריו,
רואים גם כאן את עומק הדיוק

216
00:16:07,671 --> 00:16:08,926
של דברי שלמה.

217
00:16:09,988 --> 00:16:15,494
הוא היה צריך לומר "איש אחד מאלף מצאתי,
ואישה בכל אלה לא מצאתי".

218
00:16:15,504 --> 00:16:18,092
איך הוא התחיל?
"אדם אחד מאלף מצאתי".

219
00:16:18,462 --> 00:16:19,828
אדם זה שם כולל.

220
00:16:21,154 --> 00:16:23,918
רואים שהוא לא בא לחלק
בין איש לאישה,

221
00:16:24,587 --> 00:16:27,746
אלא הוא בא לומר
"אדם בכל אלה מצאתי".

222
00:16:27,771 --> 00:16:32,160
ביהדות, בתורה שלנו ידוע,
מי מוגדר בשם אדם?

223
00:16:33,484 --> 00:16:35,351
אדם זה זכר ונקבה.

224
00:16:35,598 --> 00:16:39,615
לומדים מפסוק בתורה,
גם הזוהר הקדוש, גם הגמרא במסכת יבמות,

225
00:16:39,657 --> 00:16:44,885
שפירוש המילה "אדם" -
יצור שמורכב משני חלקים, איש ואישה.

226
00:16:46,417 --> 00:16:56,882
פסוק בתורה, פרשת בראשית: "זכר ונקבה
בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם".

227
00:16:57,274 --> 00:16:59,101
שניהם יחד נקראים אדם.

228
00:17:00,289 --> 00:17:03,722
כמו שסיר, כלי שמורכב משני חלקים,

229
00:17:04,034 --> 00:17:09,469
בעברית מה זה אדם?
יצור שמורכב משני חלקים - זכר ונקבה.

230
00:17:10,605 --> 00:17:15,367
אומר שלמה המלך
"אדם אחד מאלף מצאתי",

231
00:17:15,880 --> 00:17:21,687
כלומר אדם שלם שהוא איש ואישה
שחיים מתוך זוגיות נכונה

232
00:17:21,868 --> 00:17:28,068
ובונים לעצמם מסלול חיים בריא
מתוך חלוקת תפקידים נכונה ונבונה ביניהם.

233
00:17:29,681 --> 00:17:33,561
דיברנו כמה פעמים את היסוד
שמלמד הרמב"ם,

234
00:17:34,357 --> 00:17:36,240
מה המפתח לשלום בית?

235
00:17:37,019 --> 00:17:43,629
אם גבר ואישה חיים בבית אחד
מתוך הבנה שהיא ראש ממשלה ואני ראש ממשלה,

236
00:17:43,868 --> 00:17:48,460
היא מלכה ואני מלך,
אני מדבר מההיבט של ניהול המדינה,

237
00:17:48,844 --> 00:17:52,322
אם התחושה היא שיש כאן
שני מנהלים למדינה אחת -

238
00:17:52,488 --> 00:17:53,758
צפוי שהם יריבו.

239
00:17:54,272 --> 00:17:58,359
שני ראשי ממשלה לא יכולים לנהל
את המדינה, שני ראשי ממשלה יריבו.

240
00:17:59,038 --> 00:18:05,583
אבל אם הם ניגשים למערכת של הזוגיות
כמו שני שרים בממשלה אחת,

241
00:18:05,892 --> 00:18:08,402
שני שרים - לכל אחד יש את המשרד שלו,

242
00:18:08,653 --> 00:18:11,496
לכל אחד יש את כל המערכת
שהוא מופקד עליה.

243
00:18:11,678 --> 00:18:14,706
נניח, שר הפנים ושר החוץ
הם לא אמורים לריב.

244
00:18:14,971 --> 00:18:18,870
אדרבה, יעזרו זה לזה,
ישלימו האחד את השני,

245
00:18:19,615 --> 00:18:21,607
כי שנינו רוצים לטובת המדינה.

246
00:18:22,677 --> 00:18:29,857
כך בזוגיות, כשהאישה יודעת,
"הקב"ה ברא את בעלי עם גוף יותר חסון,

247
00:18:29,877 --> 00:18:35,154
"טון דיבור יותר עבה,
סמכותי במילים, מקצר במילים",

248
00:18:35,935 --> 00:18:38,306
אז היא יודעת להתנהל איתו
לפי האופי שלו.

249
00:18:38,643 --> 00:18:43,613
הבעל יודע, "אלוקים ברא את אשתי
עם גוף יותר עדין, טון דיבור יותר דק,

250
00:18:43,632 --> 00:18:49,399
"מרפדת את המילים, מאריכה במילים,
יש לה חוש ליופי, לניקיון הרבה יותר ממני,

251
00:18:49,977 --> 00:18:53,782
"היא יכולה ליצור ילד בתוכה"
אז הוא מתנהג איתה לפי מה שהיא.

252
00:18:54,149 --> 00:18:59,822
כלומר, האישה מטבעה,
גם אם היא מנכ"לית של משרד ממשלתי

253
00:18:59,833 --> 00:19:05,572
או בעלת בנקים בכל המדינה,
אישה מטבעה היא יותר פנימית

254
00:19:05,582 --> 00:19:09,091
ויותר משפחתית מאשר הגבר,
שהוא יותר מוחצן.

255
00:19:09,892 --> 00:19:11,299
אז למה היא זקוקה יותר?

256
00:19:11,865 --> 00:19:17,502
היא זקוקה יותר לחמימות,
למשפחתיות, למילים שיעבירו אליה את המסר

257
00:19:17,516 --> 00:19:23,869
"אנחנו קשורים, אנחנו אוהבים"
ואז היא פורחת כי זה מה שהיא צריכה.

258
00:19:24,234 --> 00:19:28,890
האיש שהוא יותר שר החוץ,
מה הוא זקוק יותר?

259
00:19:29,092 --> 00:19:33,334
להרגיש שמחשיבים את דעתו,
שמייקרים אותו, מכבדים אותו.

260
00:19:33,342 --> 00:19:35,697
גם אישה צריכה שייקרו אותה
ויכבדו אותה,

261
00:19:35,834 --> 00:19:37,821
אבל היא צריכה יותר חום ואהבה.

262
00:19:38,178 --> 00:19:42,062
גבר גם צריך חום ואהבה,
אבל הוא צריך יותר שייקרו ויכבדו אותו.

263
00:19:42,086 --> 00:19:47,954
ההבדל הוא במינון. כולנו בני אדם
וזקוקים לכול. אבל ההבדל במינון.

264
00:19:48,320 --> 00:19:51,822
כשבני זוג מבינים כל צד
איך הצד השני בנוי,

265
00:19:51,840 --> 00:19:53,794
יודעים מה להעניק, מה לתת.

266
00:19:54,025 --> 00:19:58,388
לכן הרמב"ם בפרק ט"ו מהלכות אישות,
בספר הבאנו את הפירוט של כל הדברים,

267
00:19:58,398 --> 00:20:02,327
לא ניכנס לזה עכשיו,
מי שירצה יוכל לראות שם בספר פרק שלם,

268
00:20:02,711 --> 00:20:08,335
מפרט הרמב"ם רשימת דרישות מהבעל
איך להתנהג עם האישה

269
00:20:08,464 --> 00:20:10,352
כי היא זקוקה לדברים האלה.

270
00:20:10,566 --> 00:20:12,909
ואם לא תלמד אתה לא תדע מה לתת לה.

271
00:20:13,822 --> 00:20:18,805
גבר יכול להיות עם לב הכי טוב
שיכול להיות, באמת עם טוב לב נדיר,

272
00:20:19,142 --> 00:20:24,578
וכל כולו שואף רק לעשות טוב לאשתו,
אבל אם הוא לא ילמד מה היא צריכה,

273
00:20:24,604 --> 00:20:25,576
הוא לא ידע מה לתת לה.

274
00:20:25,593 --> 00:20:28,657
הוא לא היה אישה,
הוא לא ידע מה לתת לה,

275
00:20:28,743 --> 00:20:32,806
הוא יתנהג איתה כאילו היא גבר,
ואז היא מאוד פגועה ונעלבת

276
00:20:32,823 --> 00:20:35,317
ומתכווצת בתוך עצמה, לא טוב לה.

277
00:20:35,981 --> 00:20:38,425
והבעל לא מבין,
"אני כל כך עושה בשבילה".

278
00:20:38,628 --> 00:20:42,521
זה נכון, אתה עושה הרבה בשבילה,
אבל לא נתת לה את מה שהיא זקוקה.

279
00:20:42,696 --> 00:20:45,923
כל מה שאתה מקריב למענה,
עובר לידה, לא נוגע בה כלום.

280
00:20:46,691 --> 00:20:51,181
תלמד מה היא זקוקה, תעניק לה -
יהיה לה אושר בחיים.

281
00:20:52,051 --> 00:20:55,974
אותו הדבר הפוך, אישה יכולה להרגיש,
"אני לא מבינה מה בעלי רוצה.

282
00:20:56,549 --> 00:20:59,719
"הוא תמיד מתלונן ואני כל כך עושה
ועדיין הוא מתלונן".

283
00:21:00,524 --> 00:21:06,865
אבל את לא מעניקה לו את מה
שהוא כאיש זקוק מבחינה נפשית.

284
00:21:07,574 --> 00:21:11,184
אבל כשהוא מקבל את מה שהוא צריך,
היא מקבלת מה שהיא צריכה -

285
00:21:11,203 --> 00:21:13,270
שניהם עולים על דרך המלך.

286
00:21:14,035 --> 00:21:18,015
פירוש המילים "איש" ו"אישה",
בשונה מהמילה "אדם" -

287
00:21:18,459 --> 00:21:22,403
אדם, "ויצר ה' אלוקים
את האדם עפר מן האדמה".

288
00:21:22,430 --> 00:21:31,421
כתוב בגמרא שאדם הראשון כשנברא
היה גבר ואישה דבוקים ואלוקים חילק אותם.

289
00:21:31,833 --> 00:21:36,153
"וייקח את הצלע" - אומרת הגמרא
שצלע זה לא כמו שיש שחושבים

290
00:21:36,168 --> 00:21:41,670
שהכוונה לצלע, העצם שנמצאת בצד,
אלא כמו צלעות הבית, הצד של הבית.

291
00:21:43,120 --> 00:21:48,225
הוא נברא איש ואישה מחוברים.
הקב"ה הפריד אותם, חילק אותם לשניים.

292
00:21:48,309 --> 00:21:50,933
הפיל תרדמה, חילק אותם לשני חלקים.

293
00:21:51,863 --> 00:21:52,382
זה מה שכתוב:

294
00:21:52,393 --> 00:21:56,625
"ויצר ה' אלוקים את האדם
עפר מן האדמה, את האיש ואת האישה".

295
00:21:56,728 --> 00:21:57,944
אחר כך הוא פיצל אותם.

296
00:21:58,439 --> 00:22:04,511
הרמב"ן שואל: הרי ידעת שתפצל אותם,
אז למה מראש אלוקים לא ברא אותם נפרדים?

297
00:22:04,728 --> 00:22:10,083
כמו שהוא ברא שור ופרה נפרדים,
אריה ולביאה ברא אותם נפרדים,

298
00:22:10,131 --> 00:22:13,765
היה בורא איש ואישה נפרדים,
למה ברא אותם מחוברים והפריד אותם?

299
00:22:14,614 --> 00:22:21,346
אומר הרמב"ן: כי כל בעלי החיים,
הקשר שבינו לבינה

300
00:22:21,354 --> 00:22:23,722
נועד רק לקיום הדורות הבאים.

301
00:22:23,959 --> 00:22:28,824
אריה לא צריך להיות נאמן ללביאה,
סוס לא צריך להיות נאמן לסוסה,

302
00:22:28,890 --> 00:22:30,948
אבל האדם צריך להיות נאמן לאישה.

303
00:22:30,956 --> 00:22:36,490
למה? תזכור, מראש
אלוקים ברא אותך ואותה גוף אחד,

304
00:22:36,754 --> 00:22:39,281
אחר כך הוא חילק אתכם,
אחר כך הוא פיצל,

305
00:22:39,302 --> 00:22:44,398
אז כך האדם כל ימיו מבין
שאנחנו בעצם שלמות אחת.

306
00:22:45,639 --> 00:22:49,799
לכן ברא את האיש ואת האישה
מחוברים והפריד אותם.

307
00:22:51,412 --> 00:22:54,704
זה מה שהוא לקח את הצלע,
שנאמר שם בתורה, "ויצר אותה",

308
00:22:54,725 --> 00:22:58,372
השלים אותה, השלים אותו
וכך חזרו שניהם להיות יחד.

309
00:22:58,390 --> 00:23:01,269
אז זה פירוש המילה "אדם".
מה זה "איש ואישה"?

310
00:23:01,280 --> 00:23:03,237
למה נקראו בשם "איש" ו"אישה"?

311
00:23:05,050 --> 00:23:13,193
ויש בחז"ל עומק נפלא במילים "איש ואישה
שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם".

312
00:23:13,625 --> 00:23:15,048
מה פירוש המשפט הזה?

313
00:23:15,577 --> 00:23:21,067
במילה "איש" מופיעה המילה אש,
במילה "אישה" גם מופיעה המילה אש.

314
00:23:21,077 --> 00:23:25,031
רק באיש יש י' באמצע,
בין ה-א' ל-ש',

315
00:23:25,043 --> 00:23:27,071
ובאישה יש ה' בסוף.

316
00:23:29,402 --> 00:23:32,337
אומרים חז"ל:
י' ו-ה' זה שם השם.

317
00:23:32,687 --> 00:23:36,654
באות י' אלוקים ברא את העולם הבא,
באות ה' את העולם הזה.

318
00:23:37,220 --> 00:23:40,654
כך לומדים מהפסוק
"כי ביה ה' צור עולמים".

319
00:23:41,033 --> 00:23:43,593
באותיות י' ו-ה'
יצר את שני העולמים,

320
00:23:43,610 --> 00:23:45,137
העולם הזה והעולם הבא.

321
00:23:45,460 --> 00:23:48,827
את העולם הבא באות י',
שהיא יותר קטנה כמו נקודה,

322
00:23:48,970 --> 00:23:53,208
מבטאת את הרוחניות,
מעט חומר עם הרבה אנרגיה.

323
00:23:53,508 --> 00:23:56,003
והאות ה' - העולם הזה.

324
00:23:56,422 --> 00:23:59,292
האות ה' היא פורייה,
היא נקבית, זה יותר העולם הזה.

325
00:23:59,742 --> 00:24:05,326
כמה יסודות יש בעולם? כל הבריאה,
מכמה יסודות הבריאה מורכבת?

326
00:24:05,545 --> 00:24:09,586
מארבעה יסודות: אש, רוח, מים ועפר.

327
00:24:09,773 --> 00:24:11,229
אלה ארבעת היסודות.

328
00:24:12,257 --> 00:24:15,370
כנגדם יש דומם, צומח, חי ומדבר.

329
00:24:15,884 --> 00:24:19,333
הדומם, מה המרכיב
המרכזי שלו? עפר.

330
00:24:19,921 --> 00:24:22,578
הצומח - המרכיב המרכזי שלו מים.

331
00:24:22,600 --> 00:24:25,108
כנגד היסודות, ארבע כנגד ארבע:

332
00:24:25,331 --> 00:24:28,933
אש, רוח, מים עפר -
כנגד דומם, צומח, חי, מדבר.

333
00:24:29,564 --> 00:24:35,821
החי, המרכיב המרכזי שלו הוא רוח,
והמדבר, מה נשאר? אש.

334
00:24:35,843 --> 00:24:37,964
יסוד האש הוא היסוד של המדבר.

335
00:24:37,982 --> 00:24:41,884
כלומר, האדם, המין האנושי,
הבסיס שלו הוא אש.

336
00:24:42,240 --> 00:24:46,793
לכן רואים שאדם לא רגוע,
האדם מטבעו רוצה לבנות,

337
00:24:46,805 --> 00:24:48,739
רוצה לעשות, רוצה לפעול.

338
00:24:50,217 --> 00:24:54,230
פרה מוטרדת מי יהיה
ראש העיר הבא אחריה?

339
00:24:54,726 --> 00:25:01,099
לא מעניין אותה כל הנושאים האלה:
לבנות עיר, להרוס עיר, מלחמה, לא מלחמה.

340
00:25:01,109 --> 00:25:03,251
פרה חיה את החיים שלה,
אוכלת את העשב,

341
00:25:03,269 --> 00:25:04,968
מגיע זמנה למות מתה.

342
00:25:05,370 --> 00:25:08,612
שלווה, רגועה כל החיים שלה.
אין לה דאגות ולא טרדות.

343
00:25:08,622 --> 00:25:12,384
היא לא בוערת כמו האדם,
תמיד עם החיפוש הזה של פרנסה,

344
00:25:12,394 --> 00:25:15,189
של התקדמות, תקנה את זה,
תפתח עסק, תעשה.

345
00:25:15,217 --> 00:25:17,602
האדם הוא אש, יש באדם בעירה.

346
00:25:17,783 --> 00:25:20,996
האדם הוא יסוד האש
יותר מהדומם, צומח והחי.

347
00:25:21,714 --> 00:25:24,551
לכן האיש והאישה בשניהם יש אש,

348
00:25:25,130 --> 00:25:29,620
אבל כשניקח אש ואש
ונחבר אותן תצא תבערה גדולה.

349
00:25:30,098 --> 00:25:32,815
איש ואישה בלי שם השם בתוכם,

350
00:25:32,832 --> 00:25:37,037
י' באיש וה' באישה -
"אש אוכלתם", זו תבערה.

351
00:25:37,554 --> 00:25:41,728
אבל ה-י' וה-ה', אם הם מכניסים
את האלוקים לתוך החיים שלהם,

352
00:25:42,027 --> 00:25:46,704
בודקים תמיד מה רצון השם,
"איך הקב"ה רוצה שאני אתייחס לאשתי",

353
00:25:46,720 --> 00:25:51,879
"איך הקב"ה רוצה שאני אתייחס לבעלי",
"מה כל אחד מאיתנו אמור לעשות בחיים".

354
00:25:52,650 --> 00:25:56,788
אישה יודעת, "אני לא מצווה
בלימוד תורה, אבל בעלי כן.

355
00:25:57,297 --> 00:25:59,178
"הוא חייב כל יום ללמוד תורה"

356
00:25:59,400 --> 00:26:00,502
אז היא מעודדת אותו.

357
00:26:00,522 --> 00:26:03,295
גם אישה צריכה ללמוד תורה,
אבל היא לא חייבת כל יום.

358
00:26:03,332 --> 00:26:05,590
גבר חייב כל יום ללמוד תורה.

359
00:26:06,141 --> 00:26:09,195
אחת השאלות ששואלים גבר
כשבא לעולם האמת:

360
00:26:09,370 --> 00:26:11,195
"האם קבעת עיתים לתורה?"

361
00:26:11,208 --> 00:26:14,604
האם כל יום היה לך את הזמן הזה
שאתה לומד את השעה, חצי שעה,

362
00:26:14,622 --> 00:26:16,876
כמה שאתה יכול, חברותא או שיעור?

363
00:26:16,900 --> 00:26:20,192
גבר נדרש, אחרי שבא לעולם הבא,
אחת השאלות הראשונות:

364
00:26:20,209 --> 00:26:21,976
"האם קבעת עיתים לתורה?"

365
00:26:22,314 --> 00:26:24,138
האישה אין עליה תביעה כזו.

366
00:26:24,534 --> 00:26:28,328
גם היא צריכה ללמוד תורה
כדי לדעת, להחכים ולדעת את ההלכות.

367
00:26:28,573 --> 00:26:31,468
אבל אלוקים פטר אותה מחיוב יומיומי,

368
00:26:31,489 --> 00:26:34,477
כמו שפתר אותה
מכל מצוות עשה שתלויה בזמן,

369
00:26:34,658 --> 00:26:37,670
כמו קריאת שמע בזמנה, כמו תפילין.

370
00:26:38,602 --> 00:26:42,339
תפילין מניחים ביום ולא בלילה,
אישה פטורה.

371
00:26:43,354 --> 00:26:47,742
קריאת שמע בזמנה - גבר, כל בוקר
עד שעה מסוימת צריך לקרוא קריאת שמע.

372
00:26:47,761 --> 00:26:50,633
בלוחות השנה כתוב עד איזו שעה
סוף קריאת שמע.

373
00:26:50,651 --> 00:26:52,340
כתוב "בשוכבך ובקומך" -

374
00:26:52,481 --> 00:26:55,631
צריך בבוקר לקרוא קריאת שמע
ובערב לקרוא קריאת שמע.

375
00:26:55,822 --> 00:26:58,379
זה תלוי בזמן.
אישה פטורה מזה.

376
00:26:58,417 --> 00:27:00,819
כל מצוות עשה שתלויה בזמן אישה פטורה.

377
00:27:01,455 --> 00:27:04,831
מה הסיבה? יש הסבר
על פי הפשט ועל פי הקבלה.

378
00:27:05,051 --> 00:27:10,173
על פי הקבלה, האישה באה לעולם
כשהיא רוחנית יותר ומתוקנת יותר

379
00:27:10,188 --> 00:27:12,262
באותם עניינים אז היא לא זקוקה לאלה.

380
00:27:12,873 --> 00:27:15,048
זה בסוד, אבל בפשט של הדברים,

381
00:27:15,601 --> 00:27:20,252
בגלל שהאישה מטפלת יותר
בענייני העולם הזה של הילדים,

382
00:27:20,662 --> 00:27:23,990
היא משקיעה בהם,
היא יושבת עם הילדים,

383
00:27:24,743 --> 00:27:30,313
מאכילה אותם, נושאת ילד בתוכה,
היא זו שיוצרת את האדם, מטפלת.

384
00:27:30,469 --> 00:27:33,927
נשים היום עובדות,
פעם נשים היו עובדות רק בבית,

385
00:27:33,979 --> 00:27:37,479
היום נשים עובדות בחוץ ובבית -
זו עבודה כפולה ומכופלת.

386
00:27:37,656 --> 00:27:40,604
אבל רואים שרוב הנשים
מרגישות בבית

387
00:27:40,626 --> 00:27:45,065
שהאחריות על הפנימיות של הבית,
הלימודים של הילדים,

388
00:27:45,079 --> 00:27:49,494
האישה נושאת בליבה את האחריות
הרבה יותר מאשר הגברים.

389
00:27:49,508 --> 00:27:51,234
באופן טבעי כך היא מרגישה.

390
00:27:53,742 --> 00:28:00,049
לכן האישה יש בה את האות ה'.
האיש יש בו את האות י'.

391
00:28:00,517 --> 00:28:03,102
אישה שיודעת "בעלי חייב
כל יום ללמוד תורה",

392
00:28:03,126 --> 00:28:04,306
היא מעודדת אותו.

393
00:28:04,822 --> 00:28:09,850
אלוקים פטר אותה כדי שהיא לא תהיה
מחויבת בדברים שתלויים בזמן

394
00:28:09,882 --> 00:28:11,200
כשהיא צריכה לטפל בילדים.

395
00:28:11,218 --> 00:28:15,751
נתאר לעצמנו מה היה קורה
אם אישה בשעת בוקר

396
00:28:16,832 --> 00:28:20,929
מלבישה את הילדים הקטנים,
מאכילה אותם, ילכו לגן, לבית הספר,

397
00:28:20,932 --> 00:28:22,369
מכינה להם את התיק,

398
00:28:22,925 --> 00:28:26,018
פתאום מסתכלת בשעון
כשההסעה כבר צופרת בחוץ

399
00:28:26,032 --> 00:28:27,733
והיא צריכה עוד לסיים את ההכנות,

400
00:28:27,884 --> 00:28:30,877
מסתכלת בשעון, עוד מעט
עובר זמן קריאת שמע.

401
00:28:31,434 --> 00:28:33,656
אומרת לילדים "חכו,
עוד לא הנחתי תפילין".

402
00:28:33,676 --> 00:28:35,976
רצה להניח תפילין,
לקרוא קריאת שמע.

403
00:28:35,989 --> 00:28:37,787
איך הבית יתפקד בצורה כזו?

404
00:28:38,110 --> 00:28:41,913
לכן התורה פתרה אותה,
מצוות עשה שתלויה בזמן אישה פטורה.

405
00:28:42,243 --> 00:28:46,075
מצוות לא תעשה - גם אם
היא תלויה בזמן אישה חייבת.

406
00:28:46,561 --> 00:28:52,781
למשל, "לא תעשה כל מלאכה ביום השבת" -
גם אישה חייבת בשמירת שבת

407
00:28:53,273 --> 00:28:56,928
ולכן היא גם חייבת בקידוש,
אף על פי שקידוש זה מצוות עשה,

408
00:28:57,210 --> 00:29:00,891
אבל כל מקום שיש לא תעשה ועשה
שהוקשו אחד לשני,

409
00:29:00,905 --> 00:29:03,134
שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו,

410
00:29:03,290 --> 00:29:06,880
האישה חייבת גם בקידוש של שבת,
בהבדלה של מוצאי שבת.

411
00:29:07,063 --> 00:29:10,356
כמה חשוב שאדם יוצא לשיעורי תורה,
לומד את הדברים האלה,

412
00:29:10,425 --> 00:29:13,305
מה מותר, מה אסור,
מה חייבים, מה פטורים.

413
00:29:13,853 --> 00:29:18,730
על כל פנים, אומר שלמה המלך:
בני זוג שחיים בצורה נכונה,

414
00:29:18,743 --> 00:29:23,857
"אדם אחד", כלומר אדם מושלם,
איש ואישה שמתנהלים כמו שצריך,

415
00:29:23,890 --> 00:29:29,799
"מאלף מצאתי" - מתוך אלף
אני מוצא זוג מוצלח כמו שצריך,

416
00:29:29,804 --> 00:29:33,482
שהאישה יודעת להשקיע בבעלה,
הבעל יודע להשקיע באשתו.

417
00:29:33,491 --> 00:29:36,713
היא מעודדת אותו "לך לשיעורי תורה,
תלמד, תחכים",

418
00:29:36,725 --> 00:29:40,560
הוא מחזק אותה, אוזן קשבת,
תומך בה, מסייע בכל זה.

419
00:29:41,045 --> 00:29:43,446
"ואישה בכל אלה לא מצאתי" -

420
00:29:43,463 --> 00:29:46,112
הוא לא אומר איש מול אישה,
אלא הוא אומר אישה,

421
00:29:46,137 --> 00:29:48,880
אדם שמשקיע את עצמו רק במטלות

422
00:29:48,908 --> 00:29:53,135
שהוא מרגיש כמו גבר
שמתנהג כאילו הוא אישה,

423
00:29:53,177 --> 00:29:56,526
לא הולך לשיעורי תורה
ולא מחכים בשום דבר,

424
00:29:56,771 --> 00:29:59,147
פוטר את עצמו מדברים שהוא חייב בהם -

425
00:29:59,252 --> 00:30:01,527
אומר שלמה "בכל אלה לא מצאתי",

426
00:30:01,579 --> 00:30:06,662
כלומר אי אפשר להגיע לשלמות הרוחנית
בלי שבני הזוג ישלימו אחד את השני.

427
00:30:08,503 --> 00:30:14,180
ממשיך עוד פסוק אחד בעניין הזה,
הפסוק האחרון בפרק ז':

428
00:30:22,097 --> 00:30:24,170
הוא אומר: אתה יודע
מה מסבך את כל האנשים?

429
00:30:25,257 --> 00:30:28,960
אלוקים ברא אותך ישר,
אבל אתה מעקם את עצמך,

430
00:30:28,987 --> 00:30:30,735
"המה ביקשו חשבונות רבים".

431
00:30:30,929 --> 00:30:35,297
אם האדם ילך בתמימות עם הוראות יצרן,
יגיד "כך אלוקים ברא,

432
00:30:35,308 --> 00:30:37,983
"זה מה שהוא עשה לחיות כאן...
אני מתנהג לפי הספר",

433
00:30:38,080 --> 00:30:40,056
אז תלך ישר, יהיה לך טוב בחיים.

434
00:30:40,268 --> 00:30:42,934
האדם מנסה להתחכם,
"לא, אני אעשה תרגיל כזה,

435
00:30:43,060 --> 00:30:45,465
"כך ההוא לא ידע, בעלי לא ידע,
אשתי לא תדע".

436
00:30:45,509 --> 00:30:48,305
מהתרגילים האלה האדם
רק הורס לעצמו את החיים.

437
00:30:48,417 --> 00:30:51,520
אבל אם הוא ילך ישר,
אלוקים ברא את האדם ישר,

438
00:30:51,543 --> 00:30:52,940
אז יהיה לו טוב כל החיים.

439
00:30:53,600 --> 00:30:57,872
סיפר ראש הישיבה
כשלמדנו אז ב"פורת יוסף",

440
00:30:57,896 --> 00:31:00,958
הרב שלום כהן, שהשם ייתן לו
בריאות ואורך ימים,

441
00:31:01,780 --> 00:31:09,520
הוא סיפר שלפני קום המדינה
הוא היה בחור צעיר, נער.

442
00:31:12,006 --> 00:31:18,963
וברחובות ירושלים של אז הסתובב זקן
והתייעץ עם כל מי שהוא מכיר.

443
00:31:19,150 --> 00:31:22,354
יש לו התלבטות גדולה והוא מחפש עצה.

444
00:31:24,236 --> 00:31:29,642
אז הסתובבו בין האנשים מטעם הממשלה
ושאלו מי שיש לו תעודה

445
00:31:29,654 --> 00:31:35,125
אז מכינים לו תעודת זהות
של המדינה שהוקמה לפי התעודות שיש לו.

446
00:31:35,368 --> 00:31:38,322
למי שאין תעודה שואלים אותו
"באיזו שנה נולדת?"

447
00:31:38,529 --> 00:31:40,272
מה שהוא מצהיר זה מה שכותבים.

448
00:31:40,953 --> 00:31:44,153
ולכן יש תעודות זהות מאז
שהגילאים בכלל לא נכונים

449
00:31:44,376 --> 00:31:47,232
כי היו כאלה שזכרו בערך ורשמו.

450
00:31:48,032 --> 00:31:51,500
הוא, לא הייתה לו שום תעודה
אבל הוא ידע באיזו שנה הוא נולד.

451
00:31:52,243 --> 00:31:55,219
היה שואל אנשים: תגידו,
מה עדיף יותר -

452
00:31:55,548 --> 00:31:58,713
שאני אצהיר כמה שנים קדימה

453
00:31:58,740 --> 00:32:01,985
ואז אני ארוויח לצאת לפנסיה
יותר מוקדם, לקבל פיצויים,

454
00:32:02,401 --> 00:32:05,982
או עדיף כמה שנים אחורה
ואז אני ארוויח דברים אחרים?

455
00:32:06,008 --> 00:32:07,197
מה יותר משתלם?

456
00:32:07,875 --> 00:32:09,894
זה אומר לו: שמע, עדיף
עוד כמה שנים קדימה

457
00:32:09,925 --> 00:32:12,403
כי שמה לא תרוויח, פה תרוויח יותר.

458
00:32:12,410 --> 00:32:14,209
ההוא אומר לו:
מה פתאום, עדיף אחורה.

459
00:32:15,576 --> 00:32:20,631
הגיע לרב עזרא עטייה,
אמר לו: כבוד הרב, כולם מבלבלים אותי,

460
00:32:20,641 --> 00:32:21,503
מה עדיף?

461
00:32:21,914 --> 00:32:24,374
אמר לו: מה דעתך לומר
את התאריך האמיתי?

462
00:32:24,566 --> 00:32:26,005
אמר לו: על זה לא חשבתי.

463
00:32:28,818 --> 00:32:29,901
"חשבונות רבים".

464
00:32:29,920 --> 00:32:32,234
אלוקים ברא אותך ישר,
למה אתה צריך להסתבך?

465
00:32:32,262 --> 00:32:35,057
תגיד את האמת ותלך עם היושר.

466
00:32:36,970 --> 00:32:41,105
לפני ראש השנה היינו
בסמינר בניו יורק.

467
00:32:42,437 --> 00:32:50,422
היה איתנו שם בשבת אדם מאוד אמיד,
יש לו בלעדיות על מותגים מסוימים בארה"ב,

468
00:32:50,439 --> 00:32:54,483
מותגי יוקרה בביגוד,
והוא משווק לכל העולם.

469
00:32:56,772 --> 00:33:00,034
ביקשתי ממנו רשות לספר את הסיפור,
הוא הסכים, רק אמר לא לומר את שמו.

470
00:33:00,049 --> 00:33:01,302
אז אני לא אומר את שמו,

471
00:33:01,491 --> 00:33:04,148
אבל נספר את הסיפור
שיש בו מוסר השכל גדול.

472
00:33:05,485 --> 00:33:09,561
גדל בעוני. היה פה בארץ,
גדל בעוני,

473
00:33:10,570 --> 00:33:12,769
אימו הגיעה עם כמה ילדים לארץ.

474
00:33:12,769 --> 00:33:17,847
והוא מספר שגנבו להם
את המסמכים בשדה תעופה,

475
00:33:19,109 --> 00:33:23,181
וקרוב לחודש הם היו ישנים
על שפת הים בתל אביב,

476
00:33:23,314 --> 00:33:28,492
אישה וילדים, עד שהגיעו מסמכים חלופיים
מחוץ לארץ ואז סידרו להם.

477
00:33:29,201 --> 00:33:34,163
והאדם היהודי שמשכיר
שם כיסאות לנופשים ראה אותם,

478
00:33:34,190 --> 00:33:37,627
אישה וילדים קטנים,
הביא להם אוהל ושמיכות שיוכלו לישון שם,

479
00:33:37,637 --> 00:33:38,945
גדל בעוני גדול.

480
00:33:40,469 --> 00:33:44,391
וכשנהיה נער, שוב יצא לארה"ב והתחיל...

481
00:33:44,410 --> 00:33:48,646
סיפר את התהליך שלו,
עד שהתחיל למכור

482
00:33:48,660 --> 00:33:52,856
את המותגים האלה
ומצבו הכלכלי התחיל להתבסס.

483
00:33:54,531 --> 00:33:58,345
היה לו לקוח מאלג'יר בשם רבה.

484
00:33:59,186 --> 00:34:03,101
קצת הפתיע אותי עם השם הזה
כי השם רבה הוא שם תלמודי.

485
00:34:03,110 --> 00:34:07,358
יש בתלמוד אחד מהחכמים רבה,
אבל הוא אומר שהיה מוסלמי שם בשם רבה

486
00:34:07,360 --> 00:34:14,936
באלג'יר שהיה קונה ממנו סחורה בכמויות
והוא אחר כך מוכר לכל החנויות שם,

487
00:34:14,949 --> 00:34:16,056
לכל הלקוחות.

488
00:34:17,620 --> 00:34:24,131
והנה הוא שלח לשם מכולה ענקית
עם הרבה סחורה בשווי של 860 אלף דולר,

489
00:34:24,655 --> 00:34:27,190
ובגלל שהוא לא היה סומך
על הלקוחות האלה,

490
00:34:28,022 --> 00:34:29,576
הוא ישלח אולי לא ישלמו,

491
00:34:29,649 --> 00:34:31,891
הוא לא היה שולח
עד שלא יפקידו לו בחשבון.

492
00:34:32,088 --> 00:34:36,277
אז הרבה הזה הפקיד לו 860 אלף דולר
בחשבון ואז הוא שלח.

493
00:34:36,987 --> 00:34:39,704
הודיעו לו משם שאף אחד
לא בא לפנות את הסחורה,

494
00:34:40,313 --> 00:34:44,080
וכל יום צריך לשלם שכירות 150 דולר,
משהו, על המחסן שם.

495
00:34:45,036 --> 00:34:48,664
שולח לו אימיילים, מתקשר אליו,
אין מענה.

496
00:34:48,845 --> 00:34:53,047
כמה שבועות, כשכבר שקל
להחזיר את הכול,

497
00:34:53,724 --> 00:35:00,626
מצלצל אליו אדם, אומר לו
שהוא הלקוח המרכזי שהיה קונה מרבה

498
00:35:00,645 --> 00:35:05,602
את הסחורה, "ותדע שלפני כמה שבועות
רבה נפטר בפתאומיות

499
00:35:07,217 --> 00:35:11,828
"ואני זקוק לסחורה הזו.
אני לא יודע כמה הוא היה משלם לך,

500
00:35:12,268 --> 00:35:16,768
"אבל שחרר לי את כל הסחורה ששלחת
ואני אשלם לך מה שהייתי משלם לו".

501
00:35:18,250 --> 00:35:22,042
הוא נתן לרבה ב-860 אלף,
אמר לו "אני אשלם לך מיליון,

502
00:35:22,064 --> 00:35:24,845
"כמו שהייתי משלם לרבה",
זה היה פער התיווך של רבה,

503
00:35:24,878 --> 00:35:28,313
"אני אתן לך מיליון רק תשחרר לי
את הסחורה כי רבה כבר לא ייקח את זה".

504
00:35:29,232 --> 00:35:30,192
אמר לו "בסדר".

505
00:35:30,212 --> 00:35:34,671
הפקיד לו מיליון דולר בחשבון
ונתן לו אישור שישחרר את הסחורה.

506
00:35:35,063 --> 00:35:39,551
עכשיו יש לו 860 אלף מרבה
ומיליון מהאדם הזה.

507
00:35:40,885 --> 00:35:44,829
אמר לעובדים שלו: תבדקו לי
מה מספר הטלפון של אשתו של רבה.

508
00:35:45,685 --> 00:35:49,612
אמרו לו: היא לא יודעת על זה בכלל.
יש לך הזדמנות, הרווחת כסף.

509
00:35:50,471 --> 00:35:55,332
אמר להם: האלוקים עשה את האדם ישר.
אני צריך להיות ישר.

510
00:35:55,339 --> 00:35:56,655
הכסף הזה הוא לא שלי.

511
00:35:57,416 --> 00:36:00,878
אמרו לו: אבל מה, זה לא יהודים.
אמר: צריך להיות אדם ישר.

512
00:36:02,350 --> 00:36:06,658
ביררו, חיפשו, גם היו לו מתווכים,
אמר: אני אתן לכם את העמלות שלכם,

513
00:36:06,701 --> 00:36:10,019
אבל אני רוצה להחזיר.

514
00:36:11,720 --> 00:36:15,402
השיג את הטלפון שלה,
התקשר אליה, אישה בשם זליפה.

515
00:36:16,486 --> 00:36:23,200
התקשר, אמר לה: אני קיבלתי מבעלך
את הסכום הזה, מה מספר החשבון שלך?

516
00:36:23,223 --> 00:36:25,368
אני רוצה להפקיד לך את הכסף לחשבון.

517
00:36:27,840 --> 00:36:31,013
היא אמרה לו: אתה יהודי, נכון?

518
00:36:32,274 --> 00:36:33,164
אמר: נכון.

519
00:36:33,211 --> 00:36:36,844
ואני מוסלמית, זאת אומרת
שאנחנו אויבים,

520
00:36:36,852 --> 00:36:40,953
אנחנו שונאים אחד את השני,
למה אתה רוצה להחזיר לי את הכסף?

521
00:36:42,702 --> 00:36:46,548
הוא אמר לה: כי יש אלוקים,
ואלוקים לימד אותנו להיות ישרים

522
00:36:46,653 --> 00:36:49,043
והכסף הזה הוא לא שלי,
קיבלתי כבר ממישהו אחר,

523
00:36:49,057 --> 00:36:52,306
הכסף הזה הוא שלך.
תני לי את מספר החשבון, אני מפקיד.

524
00:36:53,019 --> 00:36:55,448
היא אמרה לו: תדע לך,
אחרי שבעלי נפטר

525
00:36:55,805 --> 00:37:00,321
האחים שלו עשו איזה תרגיל,
לקחו את כל הירושה אליהם,

526
00:37:00,347 --> 00:37:03,765
אפילו את הבית לא השאירו לי.
היה אדם מאוד אמיד, לקחו לי הכול.

527
00:37:04,328 --> 00:37:08,819
הם לא דאגו לי, הגיסים שלי,
ואתה יהודי, האויב שלי, אתה ככה דואג לי?

528
00:37:08,927 --> 00:37:10,053
כל כך התפעלה.

529
00:37:10,406 --> 00:37:12,788
והוא באמת שילם לה
את כל הכסף, 860 אלף דולר

530
00:37:12,788 --> 00:37:13,957
הכניס לה לחשבון.

531
00:37:14,357 --> 00:37:17,508
והוא שלם עם עצמו
שאדם צריך להיות ישר ונאמן.

532
00:37:18,837 --> 00:37:28,160
אחרי שבוע מתקשר אליו נסיך מדובאי,
אמר לו: הפקדתי לך בחשבון 3,100,000 דולר,

533
00:37:28,182 --> 00:37:29,365
תשלח לי סחורה.

534
00:37:30,209 --> 00:37:33,505
הוא אומר לו: איך אתה מפקיד
כשאתה לא מכיר אותי בכלל? מי אתה?

535
00:37:33,937 --> 00:37:35,990
הוא אומר לו: אני בן דוד של זליפה,

536
00:37:36,874 --> 00:37:44,187
ואם עם אנשים מתים אתה היית ישר,
אנשים חיים אתה בוודאי לא תרמה.

537
00:37:44,442 --> 00:37:45,674
אני הפקדתי לך כבר כסף.

538
00:37:45,688 --> 00:37:52,012
הוא אומר, מאז עסקאות
של מיליוני דולרים בזכות הישרות הזאת.

539
00:37:52,549 --> 00:37:57,132
כשאדם הולך ביושר,
מקדש שם שמיים ברבים,

540
00:37:57,445 --> 00:37:59,468
הקב"ה מחזיר לו פי כמה וכמה.

541
00:37:59,480 --> 00:38:02,772
והם שמה בדובאי, הנסיך הזה
מספר להוא וזה מספר...

542
00:38:02,811 --> 00:38:05,855
אומר: זה אדם ישר, אתה יכול
לעשות איתו עסקים,

543
00:38:05,860 --> 00:38:10,577
אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות.
אין לך מה לדאוג, מילה שלו זו מילה.

544
00:38:12,840 --> 00:38:17,893
רוב האנשים בעולם מחפשים להתפתל,
"נעבוד על זה, נרמה על ההוא, נעשה ככה".

545
00:38:18,205 --> 00:38:20,835
אבל מהרמאות הזאת לא יצא דבר טוב.

546
00:38:20,861 --> 00:38:26,710
כשאדם הולך ישר, "האלוהים עשה
את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים",

547
00:38:26,718 --> 00:38:30,677
כך אומר שלמה המלך
כעצה טובה לאדם תלך ביושר,

548
00:38:30,692 --> 00:38:35,471
כך גם בזוגיות, בכל תחום בחיים
שאדם הולך בישרות, בנאמנות,

549
00:38:35,543 --> 00:38:40,250
עושה את החשבון של אחת כנגד אחת,
מרוויח רק חיים טובים ומאושרים.

550
00:38:41,734 --> 00:38:45,211
נעבור כעת לפרק ח'.
אומר שלמה המלך:

551
00:38:53,885 --> 00:38:59,088
מי "כהחכם", ה-חכם, ב-ה' הידיעה,
מי כמו החכם הידוע, החכם החשוב.

552
00:38:59,227 --> 00:39:02,335
אצל שלמה המלך איזו חוכמה
היא מעל הכול?

553
00:39:02,360 --> 00:39:03,755
זו החוכמה של התורה.

554
00:39:04,006 --> 00:39:08,916
כותב הרמב"ן ששלמה קיבל איי-קיו גדול,
אבל את כל הידע שלו מאיפה הוא הוציא?

555
00:39:08,948 --> 00:39:09,800
מתוך התורה.

556
00:39:09,821 --> 00:39:15,038
רק באיי-קיו שלו הוא ידע
איך להוציא מהתורה את כל מה שמסתתר בתוכה.

557
00:39:15,630 --> 00:39:17,637
אז הוא אומר לכולם:
תלמדו תורה.

558
00:39:17,659 --> 00:39:21,807
מי כמו החכם הידוע שלומד תורה
"ומי יודע פשר דבר" -

559
00:39:21,821 --> 00:39:27,697
שיודע גם לפצח חידות, מסלולים בחיים,
מהלכים בחיים שאדם מסתבך איתם.

560
00:39:27,996 --> 00:39:30,400
ובאמת רואים, מתייעצים
עם גדולי ישראל,

561
00:39:30,417 --> 00:39:35,168
איזה עומק, איזו חשיבה
על דברים שאנשים לא חושבים עליהם.

562
00:39:35,766 --> 00:39:41,128
היה בירושלים הרב שמואל מסלנט,
הרב הראשי לירושלים לפני 80 שנה בערך.

563
00:39:42,701 --> 00:39:46,670
והיה בירושלים מוכר ביצים
שהיו לו במחסן,

564
00:39:46,679 --> 00:39:49,050
הוא היה מניח את התבניות של הביצים,

565
00:39:49,649 --> 00:39:55,282
והנה כל בוקר הוא גילה שגונבים לו
את הביצים שבתבנית העליונה.

566
00:39:55,576 --> 00:39:58,888
בביצים שלמטה אף אחד לא נוגע,
רק בתבנית העליונה.

567
00:39:59,484 --> 00:40:04,122
שם מארבים כדי לדעת מי גונב,
זה גנב מוזר, בא לוקח

568
00:40:04,136 --> 00:40:06,298
רק את הביצים שלמעלה
ואת הכול הוא משאיר.

569
00:40:06,793 --> 00:40:10,056
נשאר בלילות, והוא רואה
שאף אחד לא נכנס.

570
00:40:10,401 --> 00:40:16,277
קם בבוקר, התבנית העליונה ריקה.
איזה גנב סתר זה? מוזר מאוד.

571
00:40:17,926 --> 00:40:20,388
ואז לא היה כמו היום,
כל אחד חושב את עצמו חכם,

572
00:40:20,398 --> 00:40:23,537
הלך להתייעץ עם רבי שמואל מסלנט,
היה הרב של ירושלים.

573
00:40:23,543 --> 00:40:25,829
אומר לו: כבוד הרב, אני לא יודע
מה לעשות, גם ככה המצב...

574
00:40:25,829 --> 00:40:27,144
אז היה עוני בירושלים.

575
00:40:27,428 --> 00:40:30,464
המצב הכלכלי מאוד קשה.
בקושי אני מרוויח.

576
00:40:30,483 --> 00:40:33,608
כל יום גונבים לי תבנית ביצים,
זה הורס לי את כל הרווחים של היום.

577
00:40:33,615 --> 00:40:35,784
עוד מעט הוא יתמוטט כלכלית,
מה יהיה?

578
00:40:36,878 --> 00:40:46,150
אמר לו רבי ישראל מסלנט: הלילה
בכל התבנית העליונה תשאיר ביצים קשות.

579
00:40:47,845 --> 00:40:51,360
אמר לו: כבוד הרב, זו סגולה
לתפוס את הגנב? מה ביצים קשות?

580
00:40:52,132 --> 00:40:54,260
אמר לו: תעשה, תבוא מחר ותגיד לי.

581
00:40:55,790 --> 00:40:57,402
טוב, הרב אומר - עשה.

582
00:40:57,542 --> 00:41:01,059
בישל את כל הביצים, ביצים קשות,
הניח אותן בתבנית העליונה.

583
00:41:01,760 --> 00:41:07,865
בבוקר נכנס, רואה חצי תבנית נמצאת,
חצי תבנית נעלמה. מוזר.

584
00:41:07,877 --> 00:41:11,282
התקרב יותר,
ראה נחש חנוק ומת שם.

585
00:41:11,993 --> 00:41:16,402
מה התברר? היה נחש במחסן הזה,
כל יום היה אוכל לו את הביצים.

586
00:41:16,971 --> 00:41:18,749
הביצים הקשות חנקו אותו.

587
00:41:19,457 --> 00:41:21,966
בא לרב, אמר לו:
כבוד הרב, רוח הקודש!

588
00:41:22,262 --> 00:41:24,634
אמר לו: לא רוח הקודש,
עשיתי חשבון פשוט,

589
00:41:24,662 --> 00:41:29,017
אם אתה שם מעקבים ואף אחד לא נכנס,
ובכל זאת אתה רואה,

590
00:41:29,043 --> 00:41:30,563
אז זה אומר שיש שם נחש,

591
00:41:31,186 --> 00:41:34,575
אז נתתי לך עצה איך תתפוס אותו
בלי לסכן את החיים שלך.

592
00:41:35,492 --> 00:41:37,084
ביצים קשות יחנקו אותו.

593
00:41:38,852 --> 00:41:43,147
חוכמת אדם, כשאדם לומד תורה,
התורה מעניקה לו חשיבה

594
00:41:43,159 --> 00:41:48,469
שהיא מעבר לתפיסה הרגילה
שאנשים רגילים חושבים,

595
00:41:48,486 --> 00:41:51,915
כי כל המהלכים של הגמרא,
כל המהלכים של התלמוד,

596
00:41:52,566 --> 00:41:55,734
מי שלומד גמרא יודע את זה,
אתה לומד משנה,

597
00:41:55,741 --> 00:42:00,840
פתאום הגמרא תוקפת את המשנה בקושיה,
יש תירוץ - אתה מרגיש שהכול בסדר,

598
00:42:00,864 --> 00:42:01,921
"הנה, מובן עכשיו".

599
00:42:01,942 --> 00:42:04,599
פתאום הגמרא מקשה מזווית אחרת
שלא חשבת עליה,

600
00:42:04,612 --> 00:42:07,200
אתה אומר "נכון, קושיה גדולה.
אין על זה תשובה".

601
00:42:07,223 --> 00:42:09,937
רואה את התשובה -
תשובה יותר חזקה מהשאלה.

602
00:42:10,493 --> 00:42:14,720
עובר לתוספות -
מקשים מסוגיה במקום אחר. המוח מתחדד.

603
00:42:15,307 --> 00:42:20,410
פרסמו לאחרונה בכמה מקומות,
יש הרבה הורים שמפחדים

604
00:42:20,422 --> 00:42:24,512
לשלוח את הבנים שלהם לישיבות,
מה יהיה עם בגרות, מה יהיה עם מקצוע?

605
00:42:24,963 --> 00:42:30,466
אבל אפשר לבדוק עם כל המומחים,
אלה שלומדים תורה בישיבות בגיל הנערות,

606
00:42:31,329 --> 00:42:34,243
מסיימים כיתה ח',
הולכים ללמוד בישיבה, לומדים רק תורה.

607
00:42:34,965 --> 00:42:38,828
גם כשבגיל 19, 20, 22, 25 מחליטים

608
00:42:38,856 --> 00:42:44,840
שהם רוצים ללכת ולהוציא תעודה
בעניין מסוים, תוך זמן קצר הם מדביקים

609
00:42:44,856 --> 00:42:47,892
את כל הפערים של מה
שהם לא למדו באותן השנים.

610
00:42:47,913 --> 00:42:50,668
כל המומחים, אפשר לראות את זה,
התפרסם בכל המקומות,

611
00:42:50,680 --> 00:42:55,460
כל המומחים מעידים שזה כך.
למה? כי הוא נעשה חריף בתורה.

612
00:42:56,018 --> 00:42:58,948
מתרגל ללימוד גמרא,
אחר כך כל הלימודים האחרים...

613
00:42:58,982 --> 00:43:03,254
יש כאלה, הוא אומר "שמע,
אני כבר מהתורה יש לי את הפרנסה שלי".

614
00:43:03,327 --> 00:43:08,250
זה נהיה סופר שכותב ספרי תורה,
תפילין ומזוזות, זה נהיה יועץ נישואין,

615
00:43:08,267 --> 00:43:12,151
ההוא נהיה קואוצ'ר,
זה נהיה רב שמלמד בישיבה גמרא,

616
00:43:12,202 --> 00:43:14,818
זה נהיה רב שכונה,
ההוא רב עיר, זה דיין.

617
00:43:14,862 --> 00:43:17,404
דיין כמו שופט,
דיין זה משכורת של שופט.

618
00:43:17,598 --> 00:43:21,702
אני אומר את זה כדי לדעת שהורים
לא יפחדו לשלוח את הילדים שלהם לישיבות.

619
00:43:21,824 --> 00:43:26,785
היום בגיל ההתבגרות יש כל כך הרבה
ניסיונות לילדים, כל כך הרבה ניסיונות.

620
00:43:27,164 --> 00:43:30,245
אבל אם הוא נמצא בישיבה,
את כל המרץ של גיל הנערות,

621
00:43:30,262 --> 00:43:35,271
כל הבעירה הזו משקיע אותה בגמרא,
ואז גדל ומתפתח ושמור

622
00:43:35,288 --> 00:43:37,037
מכל הפגעים שיש היום.

623
00:43:37,249 --> 00:43:41,899
היום ילד יוצא למסיבה בלילה
בגיל 14, 15, האימא לא רגועה.

624
00:43:41,899 --> 00:43:45,513
עד הבוקר לפעמים לא ישנה.
היא לא יודעת איך הוא יחזור בבוקר.

625
00:43:46,634 --> 00:43:51,171
אבל כשמכוונים את הילד לקו של תורה,
רואים לאחר מכן פירות.

626
00:43:51,448 --> 00:43:52,141
אומר שלמה:

627
00:43:52,149 --> 00:43:55,230
"מי כהחכם ומי יודע פשר דבר" -

628
00:43:55,240 --> 00:43:58,060
מי כמו החכם בתורה והיודע פשר דבר,

629
00:43:58,241 --> 00:44:00,543
"חוכמת אדם תאיר פניו" -

630
00:44:00,675 --> 00:44:04,951
כשאדם עוסק בתורה החוכמה של התורה
מאירה לו את הפנים,

631
00:44:05,079 --> 00:44:06,999
"ועוז פניו ישונה" -

632
00:44:07,177 --> 00:44:12,288
אפילו אם לפני כן היו לו פנים עזות,
איזה מבט עז בעיניים שלו, זה משתנה.

633
00:44:13,405 --> 00:44:18,436
כאן היו כמה בחורים
ששניים מתוכם הם מצרפת.

634
00:44:19,036 --> 00:44:22,715
האחד חזר לצרפת, הוא בעזרת השם
מתכנן לבוא לישיבה,

635
00:44:23,126 --> 00:44:28,384
והחבר שלו כבר נכנס לישיבה,
באמצע אלול נכנס ללמוד אצלנו בישיבה,

636
00:44:28,405 --> 00:44:29,611
ישיבה לחוזרים בתשובה.

637
00:44:29,623 --> 00:44:33,317
בא לבקר שבת, ראה את המקום,
החליט שהוא נכנס לישיבה

638
00:44:33,317 --> 00:44:35,045
אחרי קצת התלבטויות.

639
00:44:35,068 --> 00:44:39,048
למד בטכניון עם תארים
ובא עכשיו ללמוד בישיבה.

640
00:44:39,780 --> 00:44:44,296
החבר שלו שנמצא בצרפת דיבר איתי
בטלפון בחול המועד סוכות,

641
00:44:45,057 --> 00:44:48,023
הוא אומר: אתה יודע, אני פגשתי
את החבר שלי שנכנס לישיבה

642
00:44:48,035 --> 00:44:50,068
שבועיים אחרי שהוא היה בישיבה,

643
00:44:50,081 --> 00:44:55,901
המבט שלו השתנה. נהיה לו עכשיו
איזה מבט אציל, איזה פנים אחרות.

644
00:44:56,852 --> 00:44:58,401
הוא כל כך התפעל מזה.

645
00:44:58,417 --> 00:45:03,046
אמרתי לו: יפה מאוד שהצלחת להרגיש בזה,
יש לך רגישות רוחנית אם אתה מרגיש בדבר.

646
00:45:03,063 --> 00:45:04,019
אבל זה אמיתי.

647
00:45:04,508 --> 00:45:10,347
אדם עוסק בתורה, אומר שלמה המלך,
"חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה".

648
00:45:10,619 --> 00:45:12,589
גם אם יש לו איזו עזות לפני כן,

649
00:45:12,924 --> 00:45:15,557
לא מדבר על הבחור הזה,
זה גם לפני כן לא הייתה לו עזות,

650
00:45:15,654 --> 00:45:19,100
אבל אפילו אם הייתה לו עזות לפני
זה משתנה לטובה.

651
00:45:19,397 --> 00:45:21,011
ממשיך שלמה המלך ואומר:

652
00:45:22,405 --> 00:45:26,378
אני אומר לך עצה טובה,
את הפה של המלך, של בורא עולם, שמור.

653
00:45:29,210 --> 00:45:31,838
איפה נשבענו לאלוהים?
במעמד הר סיני,

654
00:45:31,865 --> 00:45:34,192
שם עם ישראל נשבע לקבל את התורה.

655
00:45:34,342 --> 00:45:38,605
אומר שלמה: תשמע לעצה שלי,
פי מלך - מלכו כל עולם, שמור

656
00:45:38,611 --> 00:45:43,077
והדיבור של שבועת האלוהים שנשבעת יישמר.

657
00:45:46,636 --> 00:45:50,873
גם אם נכשלת,
לפעמים האדם נכשל בעבירה,

658
00:45:50,890 --> 00:45:53,123
הדימוי העצמי שלו יורד לחלוטין.

659
00:45:53,349 --> 00:45:56,269
הוא אומר "אתה רואה כמה אני ירוד,
כמה אני לא שווה כלום".

660
00:45:56,595 --> 00:46:00,493
אז הוא נבהל מלפני הקב"ה,
עוזב הכול והולך.

661
00:46:00,508 --> 00:46:01,911
אומר שלמה: זו טעות.

662
00:46:02,461 --> 00:46:06,968
גם אם מעדת, גם אם נכשלת -
"אל תיבהל מפניו תלך".

663
00:46:07,613 --> 00:46:10,422
מצד שני, "אל תעמוד בדבר רע".

664
00:46:11,203 --> 00:46:14,136
מצד שני, גם אל תישאר במצב הזה
שאתה נמצא בו היום,

665
00:46:14,476 --> 00:46:17,644
אלא תאגור כוחות
לצאת מזה לטובה, תשתנה,

666
00:46:18,057 --> 00:46:20,119
"כי כל אשר יחפוץ יעשה" -

667
00:46:21,133 --> 00:46:24,633
אלוקים, מה שהוא חפץ הוא עושה,
ואם הוא רוצה למחול לך,

668
00:46:24,667 --> 00:46:26,718
מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל?

669
00:46:27,206 --> 00:46:32,202
אז מצד אחד, אל תתייאש ותלך,
מצד שני אל תישאר במצב הנוכחי.

670
00:46:32,422 --> 00:46:35,658
תתקן, תבנה, תתקדם, תתקרב לבורא עולם.

671
00:46:37,969 --> 00:46:40,248
הדיבור של מלכו של עולם זה שלטון.

672
00:46:40,263 --> 00:46:44,236
בעולם איך מלך שולט?
יש לו חיילים, יש לו צבא, יש לו טנקים.

673
00:46:44,257 --> 00:46:46,888
אצל הקב"ה איך הוא שולט?
רק בדיבור שלו.

674
00:46:51,012 --> 00:46:54,540
בשלטון של מלכים,
גם אם יש לו מלך חזק,

675
00:46:54,697 --> 00:46:58,739
אבל יש מלך חזק יותר ממנו - מה שהוא
אומר לו הוא עושה, הוא מפחד מהמלך ההוא.

676
00:46:59,223 --> 00:47:01,299
אבל כאן, "מי יאמר לו מה תעשה"?

677
00:47:07,542 --> 00:47:11,811
אדם ששומר מצווה בעולם הזה
לא ידע דבר רע בעולם הבא.

678
00:47:11,965 --> 00:47:13,693
גם אם בעולם הזה יש לו קצת ייסורים,

679
00:47:13,702 --> 00:47:17,278
בהמשך הוא דן למה לפעמים
רואים אדם צדיק שרע לו.

680
00:47:17,298 --> 00:47:20,231
זה כבר לא נספיק היום,
נדבר בשיעור הבא בעזרת השם,

681
00:47:20,679 --> 00:47:22,667
החידה הזו שמעסיקה רבים.

682
00:47:22,900 --> 00:47:24,508
אתה רואה לפעמים אנשים טובים,

683
00:47:24,515 --> 00:47:27,969
אדם באמת כמה הוא מאה אחוז
ותראה כמה קשיים יש לו,

684
00:47:28,032 --> 00:47:32,197
וזה רשע מרושע, לא בסדר בכל התחומים
ונראה שטוב לו.

685
00:47:32,452 --> 00:47:40,373
בדרך כלל צדיק טוב לו ורשע רע לו, אבל
לפעמים רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.

686
00:47:40,960 --> 00:47:44,672
שלמה המלך בהמשך הפרק הזה
שואל את השאלה הזו: איך ייתכן דבר כזה?

687
00:47:44,685 --> 00:47:47,370
היינו צריכים לראות
שתמיד צדיק יהיה לו טוב,

688
00:47:47,400 --> 00:47:52,356
לא רק בדרך כלל, תמיד צריך להיות כך,
והרשע שיהיה לו רע. אז זה בהמשך הפרק.

689
00:47:52,447 --> 00:47:53,280
אבל כאן הוא אומר:

690
00:47:58,018 --> 00:48:05,212
הוא אומר: תדע לך, כל מעשה,
כל רצון של מעשה לא טוב, יש עת ומשפט,

691
00:48:05,317 --> 00:48:09,562
"כי רעת" - המילה "כי"
משמשת כאן כמו המילה "כאשר" -

692
00:48:09,620 --> 00:48:11,838
כאשר רעת האדם רבה עליו.

693
00:48:11,845 --> 00:48:18,352
כלומר, אלוקים יש לו סבלנות, אבל כשהאדם
מגדיש את הסאה, אז הכול חלילה מתפרץ.

694
00:48:24,605 --> 00:48:27,997
הוא אומר: האדם הרשע,
כשהוא חוטא וחוטא וחוטא,

695
00:48:28,251 --> 00:48:30,701
הוא אומר "הכול בסדר,
מה אתה רוצה? אתה רואה, לא קרה כלום".

696
00:48:30,718 --> 00:48:33,215
והוא לא מבין שאלוקים
הולך איתו בסבלנות,

697
00:48:33,600 --> 00:48:35,257
"כי איננו יודע מה שיהיה" -

698
00:48:35,257 --> 00:48:38,718
הוא ממשיך ברשעות שלו
כי הוא לא צופה את העתיד.

699
00:48:38,920 --> 00:48:41,996
"כי כאשר יהיה" - כשתבוא המכה,
"מי יגיד לו"?

700
00:48:42,034 --> 00:48:45,045
מי יגיד לו לפני כן לבקש רשות,
"שמע, מחר הולכת להיות מכה".

701
00:48:45,375 --> 00:48:47,700
אף אחד לא יגיד לו את זה,
פתאום היא תנחת עליו.

702
00:48:47,833 --> 00:48:51,052
לכן אומר שלמה המלך לכל אדם:
תבחר בדרך טובה.

703
00:48:51,249 --> 00:48:54,711
אל תבנה על זה שעכשיו הכול טוב,
אז ודאי כל הזמן יהיה הכול טוב

704
00:48:54,966 --> 00:48:59,656
כי אם אתה הולך בדרך לא טובה,
אז יש ארך אפיים, הנהגה אלוקית.

705
00:48:59,668 --> 00:49:04,491
אבל כאשר "רעת האדם רבה עליו" -
כשהוא מגזים, שם כבר באה המכה,

706
00:49:04,502 --> 00:49:08,100
"כי איננו יודע מה שיהיה,
כי כאשר יהיה מי יגיד לו" -

707
00:49:08,112 --> 00:49:10,134
כשזה יקרה אף אחד לא יבקש ממנו רשות.

708
00:49:10,425 --> 00:49:13,214
"אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח" -

709
00:49:13,683 --> 00:49:17,278
אדם לא יכול לשלוט בנשמה,
להגיד "אני לא מרשה לך לצאת מהגוף".

710
00:49:17,533 --> 00:49:20,277
הוא יכול לא להרשות,
אבל כשמגיע הזמן,

711
00:49:20,277 --> 00:49:22,548
האדם לא שליט ברוח לכלוא את הרוח.

712
00:49:22,810 --> 00:49:24,958
"ואין שלטון ביום המוות" -

713
00:49:24,992 --> 00:49:28,065
כשמגיע יום המוות האדם לא שולט בזה.

714
00:49:28,316 --> 00:49:30,548
"ואין משלחת במלחמה" -

715
00:49:30,980 --> 00:49:35,538
אתה לא יכול לשלוח מישהו אחר
במקומך במלחמה כנגד מלאך המוות,

716
00:49:35,581 --> 00:49:37,511
להגיד לו "שמע, במקומי תיקח את ההוא".

717
00:49:38,205 --> 00:49:40,914
"ולא ימלט רשע את בעליו" -

718
00:49:41,179 --> 00:49:44,527
הדברים הרעים שאדם עושה
הם לא יעזרו לו באותו הזמן,

719
00:49:44,554 --> 00:49:47,282
אלא אדרבה, הם הסיבה
לגרום לו את הצרות.

720
00:49:56,827 --> 00:50:00,662
אומר שלמה: "את כל זה ראיתי",
כלומר בדקתי בהיסטוריה,

721
00:50:00,689 --> 00:50:03,748
בדקתי מהניסיון חיים,
"ונתון את ליבי" -

722
00:50:03,867 --> 00:50:08,298
יש אדם שרואה אבל הלב מתעלם.

723
00:50:08,439 --> 00:50:11,826
הוא אומר: אני ראיתי
"ונתון את ליבי" - התייחסתי לדברים.

724
00:50:12,057 --> 00:50:18,991
"לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש,
עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" -

725
00:50:19,361 --> 00:50:22,328
כלומר, כשאדם שולט באדם אחר,
הוא מרגיש הנה, כמו פרעה,

726
00:50:22,335 --> 00:50:25,956
הוא שלט בעם ישראל, אמר
"הנה, יש לי עם, בנו לי פירמידות",

727
00:50:26,667 --> 00:50:29,113
אבל בסוף מה יצא? "לרע לו".

728
00:50:30,216 --> 00:50:33,745
כשאדם שולט באדם, גם אם נראה לו
שעכשיו הכול נחמד,

729
00:50:34,321 --> 00:50:38,645
אבל תדע שבסוף השליטה הזאת
תהיה לרעתו של זה ששלט.

730
00:50:38,895 --> 00:50:43,591
אומר שלמה המלך, אם נסכם את הדברים,
תהיה תמיד חכם הרואה את הנולד,

731
00:50:44,045 --> 00:50:48,211
תתרגל לדחיית סיפוקים,
לא מה שבא לך תגיד "בא לי אז אני עושה",

732
00:50:48,255 --> 00:50:51,280
אלא תחשוב תמיד על העתיד,
תתנהל בדרך טובה,

733
00:50:51,310 --> 00:50:53,678
וכך תצליח בכל התחומים.

734
00:50:54,570 --> 00:50:57,717
נסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן,

735
00:50:57,778 --> 00:51:04,178
לכל הצופים שנמצאים בכל מקום,
שהשם ייתן לכולם בריאות ונחת ושמחות,

736
00:51:04,200 --> 00:51:06,065
שיהיה חורף בריא לכולם,

737
00:51:06,422 --> 00:51:07,900
נחת מכל הילדים,

738
00:51:07,901 --> 00:51:09,956
מי שעדיין לא נשוי, שהדברי תורה יהיו

739
00:51:09,965 --> 00:51:13,345
להצלחתם להקים בקרוב בתים נאמנים בישראל,

740
00:51:13,479 --> 00:51:16,022
שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה