הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: יום המוות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 8

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,060 --> 00:00:33,567
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:34,217 --> 00:00:39,560
אנחנו ממשיכים בלימוד חוכמת שלמה
בספר קהלת, פרק ז'.

3
00:00:40,389 --> 00:00:41,606
אומר שלמה המלך:

4
00:00:48,873 --> 00:00:50,560
פסוק שנראה מאוד תמוה.

5
00:00:50,989 --> 00:00:55,802
אפשר לומר שיום המוות הוא טוב יותר
מהיום שבו האדם נולד?

6
00:00:56,474 --> 00:00:58,842
פותח שלמה את הפסוק ואומר:

7
00:00:58,870 --> 00:01:01,564
"טוב שם משמן טוב",

8
00:01:02,227 --> 00:01:08,305
כלומר אדם שמתפרסם שמו כאדם ישר,
ירא שמיים, בעל מידות טובות,

9
00:01:09,253 --> 00:01:12,606
זה יותר טוב אפילו מאשר שמן טוב.

10
00:01:12,629 --> 00:01:15,969
מה זה "שמן טוב"?
הכוונה בושם משובח.

11
00:01:17,219 --> 00:01:22,828
היום יש בשמים על בסיסים שונים,
אז הבושם היה על בסיס של שמן,

12
00:01:23,733 --> 00:01:27,740
היו משרים צמחי בושם בשמן

13
00:01:27,760 --> 00:01:30,881
או שהיו סוחטים צמחי בושם
ועושים מהם שמן.

14
00:01:30,899 --> 00:01:33,487
אבל שמן טוב הכוונה בושם משובח.

15
00:01:34,598 --> 00:01:38,693
אם יש לך שם טוב
זה יותר טוב מבושם משובח.

16
00:01:39,429 --> 00:01:43,665
בושם משובח, אומרים חז"ל
על הפסוק הזה, עד כמה הוא מתפשט?

17
00:01:44,968 --> 00:01:47,813
התבשמת כאן -
מריחים אותך לשלושה מטר.

18
00:01:48,231 --> 00:01:51,480
בושם עוד יותר חזק -
מגיע לחדרים הסמוכים.

19
00:01:51,864 --> 00:01:56,148
אבל שם טוב יכול למלא
את כל העולם כולו.

20
00:01:57,617 --> 00:02:01,835
על זה אומר שלמה המלך
"ויום המוות מיום היוולדו".

21
00:02:02,697 --> 00:02:08,345
בואו נעמוד באמת
על שאלה מאוד מעניינת,

22
00:02:08,497 --> 00:02:11,736
בניגוד גמור לכאורה
למה שמקובל בעולם.

23
00:02:13,853 --> 00:02:16,101
בעולם מקובל לחגוג ימי הולדת.

24
00:02:16,980 --> 00:02:22,663
יש בזה היגיון? לכאורה, יום ההולדת
היה צריך להיות יום של אבל.

25
00:02:23,015 --> 00:02:24,066
לכאורה כך.

26
00:02:24,824 --> 00:02:30,325
אדם שיש לו 70 מיליון דולר,
איבד מיליון דולר

27
00:02:30,373 --> 00:02:32,531
ואחר כך עוד מיליון ועוד מיליון,

28
00:02:33,088 --> 00:02:35,799
בכל פעם שהוא איבד מיליון
הוא אמור לחגוג?

29
00:02:36,888 --> 00:02:39,499
יש לאדם 70 שנה לחיות בעולם.

30
00:02:39,535 --> 00:02:42,955
איבד שנה ועוד שנה ועוד שנה -
על מה הוא חוגג?

31
00:02:43,349 --> 00:02:46,293
הרי כל יום הולדת אומרים
"בן שנה", "בן שנתיים" -

32
00:02:46,314 --> 00:02:48,999
פירושו של דבר שנגמרו שנתיים מהחיים.

33
00:02:49,660 --> 00:02:52,653
הגיע לגיל 50 - 50 שנה הלכו.

34
00:02:53,189 --> 00:02:55,917
זאת אומרת, כל שנה
מתקרב יותר למוות.

35
00:02:56,205 --> 00:02:58,261
אז על מה החגיגה ביום ההולדת?

36
00:03:00,285 --> 00:03:03,694
חז"ל במדרש על הפסוק הזה
משיבים את התשובה.

37
00:03:04,683 --> 00:03:10,721
אומרים חז"ל: משל לאדם
שהגיע לחוף הים, לנמל,

38
00:03:10,739 --> 00:03:12,689
מקום שעוגנות שם האוניות,

39
00:03:13,911 --> 00:03:19,473
והנה הוא רואה אונייה שיוצאת לדרכה
ואונייה שנכנסת עכשיו,

40
00:03:19,483 --> 00:03:23,795
באה מהים לאחר מסע של כמה חודשים,
עוד בימים ההם.

41
00:03:26,697 --> 00:03:32,384
והנה הוא רואה שהאונייה
שיוצאת לדרכה, כל הנוסעים עומדים שם

42
00:03:32,398 --> 00:03:37,196
על הסיפון של האונייה,
בחוף יש המונים שמריעים להם

43
00:03:37,212 --> 00:03:42,010
וברגע שהאונייה מתחילה להפליג,
כולם מוחאים כפיים, מנופפים לשלום,

44
00:03:42,034 --> 00:03:45,867
שמחה גדולה, מפריחים בלונים,
אווירה טובה.

45
00:03:45,878 --> 00:03:50,649
האונייה יוצאת וכל קרובי המשפחה
באים להיפרד מהחבר'ה שנוסעים.

46
00:03:51,584 --> 00:04:00,444
אבל האונייה שנכנסה, באה לאחר המסע
ונכנסה כדי לעגון, המקום היה ריק.

47
00:04:00,481 --> 00:04:04,345
בפרט אז, לא היו טלפונים
להודיע מתי באים, מתי מגיעים.

48
00:04:04,784 --> 00:04:11,359
אז אנשים יורדים בשקט מהאונייה
וכל אחד מתפזר, כולם פונים לעיסוקיהם.

49
00:04:13,139 --> 00:04:18,839
אמר אותו אדם חכם: עולם הפוך ראיתי,
היה צריך להיות בדיוק להפך:

50
00:04:19,420 --> 00:04:23,652
האונייה שחזרה בשלום
אחרי שעברה את כל התלאות של הים,

51
00:04:23,686 --> 00:04:29,233
כל הסערות - היו צריכים כולם
להריע ולשמוח שכולם הגיעו בשלום.

52
00:04:29,662 --> 00:04:32,572
האונייה שיצאה - היו כולם
צריכים להיות בדיכאון.

53
00:04:32,591 --> 00:04:36,246
לך תדע מה הם יעברו עכשיו בים.
היא תגיע למחוז חפצה?

54
00:04:36,283 --> 00:04:39,902
אילו סערות תפגוש בדרך?
אולי היא תטבע בכלל?

55
00:04:39,921 --> 00:04:43,468
מה כל החגיגה הזאת
שאנשים מריעים ושמחים?

56
00:04:44,057 --> 00:04:48,206
אומרים חז"ל: בדיוק אותו דבר
כשתינוק בא לעולם,

57
00:04:48,829 --> 00:04:51,266
זה בדיוק כמו האונייה שיוצאת לדרך.

58
00:04:51,286 --> 00:04:56,000
לך תדע מה יעבור עליו בחיים:
יעבור חיים נכונים, חיים טובים,

59
00:04:56,036 --> 00:04:59,215
חיים של סבל,
חיים של מצוות, של עוונות?

60
00:04:59,257 --> 00:05:01,145
אתה לא יכול לדעת
מה יהיה איתו בחיים.

61
00:05:01,800 --> 00:05:07,310
לעומת זאת, אדם שכבר עבר
מסלול חיים שלם, מגיע ליום המוות,

62
00:05:07,852 --> 00:05:11,613
אבל כשהוא מסתכל לאחור
הוא רואה כמה דברים טובים הוא עשה,

63
00:05:12,184 --> 00:05:15,241
כמה מצוות, כמה חסדים,
כמה תורה הוא למד.

64
00:05:15,266 --> 00:05:19,502
מסתכל לאחור - רואה שיש לו
מטען עצום אז הוא שמח,

65
00:05:19,525 --> 00:05:25,122
כי בעצם זו האונייה שעכשיו עברה
את כל הסערות של הים והיא מגיעה בשלום.

66
00:05:26,394 --> 00:05:30,908
על זה אמר שלמה "טוב שם משמן טוב",

67
00:05:31,130 --> 00:05:35,329
ואדם כזה שיש לו שם טוב -
"יום המוות מיום היוולדו",

68
00:05:35,699 --> 00:05:38,444
כי ביום שהוא נולד
אף אחד לא ידע להיכן הוא יגיע,

69
00:05:38,506 --> 00:05:40,917
האם הוא ילך בדרך טובה או בדרך רעה?

70
00:05:41,262 --> 00:05:45,733
אבל כשאתה רואה שהוא הגיע
ליום הפטירה שלו ויש לו שם טוב בעולם,

71
00:05:45,810 --> 00:05:50,112
כולם יודעים: אדם ישר, אדם נאמן,
תלמיד חכם, עסק בתורה,

72
00:05:50,290 --> 00:05:51,653
כל אחד לפי הדרגה שלו גם.

73
00:05:51,669 --> 00:05:52,740
הוא לא נהיה רב גדול,

74
00:05:52,753 --> 00:05:56,136
אבל לפחות קבע עיתים לתורה כל יום,
היו לו את הזמנים שלו.

75
00:05:56,874 --> 00:06:02,232
אדם כזה, עליו נאמר
שיום המוות יותר טוב מיום היוולדו.

76
00:06:02,669 --> 00:06:06,044
עכשיו נבין מה פשר
חגיגות ימי ההולדת.

77
00:06:07,318 --> 00:06:11,625
כשחוגגים יום הולדת, לא חוגגים
על כך שנשרפה לו שנה מהחיים,

78
00:06:12,194 --> 00:06:13,866
שהוא ימות יותר מהר.

79
00:06:14,005 --> 00:06:15,289
על זה אין מה לחגוג.

80
00:06:15,794 --> 00:06:20,204
חוגגים על כך שעברה עוד שנה
שהוא התקדם בחיים,

81
00:06:20,525 --> 00:06:22,457
שהוא עשה דברים טובים בשנה הזו.

82
00:06:22,493 --> 00:06:29,090
אז כשמדובר בילד - למד ללכת,
למד לדבר, למד לשיר, למד חוכמות,

83
00:06:29,106 --> 00:06:30,382
מתקדם יותר.

84
00:06:30,405 --> 00:06:33,609
כל שנה כשיש יום הולדת,
ובאמת כותב הבן איש חי

85
00:06:33,772 --> 00:06:37,626
שביום ההולדת האדם צריך
לקחת לעצמו קבלות

86
00:06:37,630 --> 00:06:42,629
לקראת השנה הבאה כי חלפה שנה,
בניתי את עצמי בשנה הזו,

87
00:06:42,633 --> 00:06:44,506
עכשיו בואו נראה
מה אני עושה שנה הבאה,

88
00:06:44,721 --> 00:06:47,428
איך אני מתעלה יותר,
איך אני מתקדם יותר.

89
00:06:47,636 --> 00:06:50,928
זה הסוד של הפסוק "טוב שם משמן טוב".

90
00:06:50,933 --> 00:06:55,106
יש כאן גם משחק מילים,
"שם", "שמן", פתח ב"טוב", סיים ב"טוב",

91
00:06:55,203 --> 00:07:00,000
אבל המסר שמסתתר כאן:
"ויום המוות מיום היוולדו" -

92
00:07:00,008 --> 00:07:03,842
אצל אדם כזה שזכה באמת
לעבור מסלול בריא וטוב.

93
00:07:04,427 --> 00:07:06,231
פסוק ב' בפרק ז':

94
00:07:15,205 --> 00:07:18,622
שלמה, כאדם חכם עם איי-קיו
הכי גבוה בהיסטוריה,

95
00:07:18,652 --> 00:07:21,901
אומר גם כאן את ההפך
ממה שרוב האנשים סבורים.

96
00:07:22,400 --> 00:07:25,924
רוב האנשים בעולם
מקבלים שתי הזמנות -

97
00:07:26,160 --> 00:07:32,985
הזמנה לחתונה בבאר שבע,
הזמנה לשבעה, אבלים יושבים בעפולה,

98
00:07:33,099 --> 00:07:35,451
והוא לא יכול להיות
בשני המקומות באותו ערב.

99
00:07:35,878 --> 00:07:37,942
הוא צריך לבחור,
שני המקומות חשובים,

100
00:07:37,954 --> 00:07:41,898
יש מצווה לשמח חתן וכלה,
יש מצווה לנחם אבלים,

101
00:07:42,266 --> 00:07:44,266
הוא אמור לבחור בין שני המקומות.

102
00:07:44,532 --> 00:07:48,268
הדחף הטבעי של האדם -
לאיפה הוא היה מעדיף ללכת?

103
00:07:49,137 --> 00:07:53,139
לבית המשתה, שם אוכלים
ושותים ורוקדים ושמחים.

104
00:07:53,139 --> 00:07:55,715
מה יש לי ללכת
לדיכאון הזה של בית האבל?

105
00:07:56,187 --> 00:07:59,465
שלמה, שהיה חכם, הוא אומר:
תדע שזה הפוך:

106
00:07:59,822 --> 00:08:03,632
"טוב ללכת אל בית אבל
מלכת אל בית משתה".

107
00:08:04,483 --> 00:08:06,614
למה? אבל שם אני איהנה פחות.

108
00:08:06,998 --> 00:08:14,421
אומר שלמה: "באשר הוא", כלומר המוות,
"סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו".

109
00:08:15,288 --> 00:08:19,562
הלכת לחתונה, שרת, רקדת,
אכלת, שתית, יצאת -

110
00:08:19,827 --> 00:08:21,686
לא קיבלת מזה הרבה לחיים.

111
00:08:22,612 --> 00:08:27,497
הלכת לבית האבל,
אתה שומע דרשות, או אפילו בלי דרשות,

112
00:08:27,506 --> 00:08:32,086
עצם המעמד הזה שאתה נמצא שם,
פתאום האדם מתחיל לדון עם עצמו:

113
00:08:32,233 --> 00:08:36,709
יום יבוא, גם אני אעזוב
את העולם אז מה עשיתי כל החיים האלה?

114
00:08:36,732 --> 00:08:38,729
מה אני לוקח איתי לעולם האמת?

115
00:08:39,165 --> 00:08:44,508
כי כידוע, האדם האמיתי זו הנשמה,
הגוף סוג של בגד, סוג של לבוש.

116
00:08:44,873 --> 00:08:47,655
אם היינו בלוויה
וראינו שקברו בן אדם,

117
00:08:47,681 --> 00:08:49,635
קברנו את הבגדים שלו, לא אותו.

118
00:08:49,713 --> 00:08:52,729
האדם עצמו, ה"אני" עצמו
לא מת אף פעם.

119
00:08:52,862 --> 00:08:56,938
שאגב, זו ידיעה מאוד חשובה
שחייבים ללמד אותה את הילדים שלנו,

120
00:08:57,330 --> 00:09:00,917
שהאדם האמיתי לא מת אף פעם,
ה"אני" שלנו,

121
00:09:01,553 --> 00:09:06,106
עם כל התחושות והרצונות והמחשבות -
האדם האמיתי לא מת.

122
00:09:07,158 --> 00:09:11,573
קברנו אדם - קברנו את הבגדים שלו,
אבל ה"אני" ממשיך.

123
00:09:11,594 --> 00:09:15,026
כמו כשתינוק נולד ומוריד את השליה
כי פה הוא לא צריך אותה -

124
00:09:15,177 --> 00:09:17,348
האדם עוזב את העולם,
מוריד את הגוף,

125
00:09:17,386 --> 00:09:20,971
אבל ה"אני" האמיתי שלו
ממשיך להתקיים הלאה.

126
00:09:22,078 --> 00:09:26,794
כשאדם בא לבית האבל והוא זוכר,
האדם הזה פגשתי אותו, דיברתי איתו,

127
00:09:26,822 --> 00:09:29,339
צחקנו ביחד - מה קורה איתו היום?

128
00:09:29,351 --> 00:09:31,942
הוא מתחת מצבה.
זה נותן לו חשבון נפש.

129
00:09:31,953 --> 00:09:35,186
"והחי ייתן אל ליבו" -
מה אני עושה בחיים?

130
00:09:35,243 --> 00:09:39,009
האם אני עובד על השותף שלי,
מרמה אותו בכספים ולוקח לכיס?

131
00:09:39,415 --> 00:09:43,460
אבל מה יצא מזה? שאני איהנה
מעוד קצת אוכל גזול?

132
00:09:43,751 --> 00:09:47,946
אבל אחרי 120 אני מגיע
לעולם האמת ונותן דין על כל זה.

133
00:09:48,102 --> 00:09:51,654
האם הנחתי היום תפילין?
איך ההתייחסות שלי לאשתי?

134
00:09:51,852 --> 00:09:55,197
כל אלה נקודות
שאדם עושה איתן חשבון נפש

135
00:09:55,314 --> 00:09:58,058
דווקא בזמן שהוא מגיע לבית אבל.

136
00:09:58,219 --> 00:10:01,423
לכן אומר שלמה: נכון שהדחף
ללכת לבית משתה,

137
00:10:01,469 --> 00:10:07,706
אבל תשמע לי, כאדם חכם,
"טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה".

138
00:10:08,354 --> 00:10:11,862
לאחר שהוא אמר "טוב"
שנראה מנוגד לתפיסה האנושית,

139
00:10:11,883 --> 00:10:14,807
מוסיף עוד "טוב"
שמנוגד לתפיסה האנושית:

140
00:10:15,490 --> 00:10:19,943
"טוב כעס משחוק,
כי ברוע פנים ייטב לב".

141
00:10:20,293 --> 00:10:21,611
פה הוא מדבר על אלוקים.

142
00:10:22,462 --> 00:10:27,421
לפעמים אנשים כועסים:
למה חטפתי סטירה מאלוקים?

143
00:10:27,956 --> 00:10:31,272
למה הוא עשה לי את זה?
הייתי רוצה להרגיש אחרת,

144
00:10:31,678 --> 00:10:33,498
למה אני סובל באותו תחום?

145
00:10:34,097 --> 00:10:38,528
אומר שלמה: תדע לך, יותר טוב
הכעס שאלוקים כועס על האדם,

146
00:10:38,537 --> 00:10:43,712
ולפעמים גם סוטר לו,
מאשר רק יחייך אליו ויצחק איתו,

147
00:10:43,989 --> 00:10:46,390
"כי ברוע פנים ייטב לב".

148
00:10:46,892 --> 00:10:52,570
רוע הפנים הזה שהקב"ה מראה לאדם,
זה עצמו מטיב את ליבו של האדם,

149
00:10:52,603 --> 00:10:55,380
מתקן אותו, מחזיר אותו למסלול.

150
00:10:55,481 --> 00:10:58,451
ובאמת רואים את זה,
אנשים שכל חייהם היו בשגרה

151
00:10:58,928 --> 00:11:03,137
ובכלל לא עשו חשבון נפש,
לא ניסו להשתנות, הגיע איזה זמן,

152
00:11:03,158 --> 00:11:06,647
איזו תקופה קשה,
חטפו כמה סטירות מכמה כיוונים -

153
00:11:06,980 --> 00:11:11,838
לפתע מתעוררים לעשות חשבון נפש,
בודקים מה אני בסדר, אני לא בסדר,

154
00:11:11,862 --> 00:11:13,138
מתחיל להשתנות.

155
00:11:13,266 --> 00:11:16,383
אז יוצא שמהסטירה שהוא חטף
יצא לו רק טוב.

156
00:11:17,139 --> 00:11:23,311
אז גם כאן אומר שלמה:
תדע שגם בעניין הזה "טוב כעס משחוק".

157
00:11:23,339 --> 00:11:27,094
אפילו שאדם לא אוהב את זה
שהקב"ה כעת בא איתו בהקפדות,

158
00:11:27,215 --> 00:11:29,531
אבל תדע שיצא מזה רק טוב.

159
00:11:31,078 --> 00:11:32,075
פסוק ד':

160
00:11:38,368 --> 00:11:42,176
אדם שהוא חכם, ליבו נמצא בבית אבל.

161
00:11:42,473 --> 00:11:44,892
הוא לא אומר שליבו נמצא באבלות.

162
00:11:44,911 --> 00:11:47,865
החכם, זה לא שהוא נמצא בעצבות.

163
00:11:48,215 --> 00:11:51,402
צריך לדעת, עצבות היא הדבר
הכי גרוע בעולם.

164
00:11:51,640 --> 00:11:56,293
אפילו אדם שחטא ונכשל בעבירה -
אסור לו להיות עצוב.

165
00:11:56,735 --> 00:12:01,095
מותר לו לכעוס על עצמו,
לדרוש מעצמו, "למה עשיתי את הטעות הזאת?"

166
00:12:01,116 --> 00:12:02,738
אבל שלא ייכנס לדיכאון.

167
00:12:03,173 --> 00:12:06,226
עצבות דומה לנעילה מרכזית.

168
00:12:06,714 --> 00:12:10,230
יש רכב, חלונות, זכוכיות,
הכול פתוח, דלתות.

169
00:12:10,806 --> 00:12:15,026
לוחצים על כפתור בשלט - הכול ננעל.
זוהי עצבות.

170
00:12:15,036 --> 00:12:19,957
עצבות היא נעילת מערכות מרכזית
של כל מה שיש לאדם.

171
00:12:20,130 --> 00:12:23,689
עצבות היא דבר נורא.
צריך לברוח מעצבות כמו מאש.

172
00:12:25,100 --> 00:12:28,746
כשאני לא בסדר,
אז צריך לדרוש מעצמי להשתנות,

173
00:12:28,763 --> 00:12:33,713
אבל לא להינעל, כי העצבות
מביאה את האדם לחוסר מוטיבציה,

174
00:12:34,003 --> 00:12:37,893
מביאה אותו אפילו להגיד
"כאשר אבדתי אבדתי"

175
00:12:37,904 --> 00:12:39,820
ורק לשקוע בתוך עצמו.

176
00:12:40,154 --> 00:12:42,523
אז מה פירוש
"לב חכמים בבית אבל"?

177
00:12:42,549 --> 00:12:49,284
לא שלב חכמים באבלות,
אלא החכמים הם תמיד זוכרים

178
00:12:50,347 --> 00:12:52,693
שיש את העניין הזה של בית אבל.

179
00:12:52,721 --> 00:12:55,254
כמו שאמר לפני,
"והחי ייתן אל ליבו".

180
00:12:55,779 --> 00:13:00,476
מפקחים על המעשים שלהם,
בוחנים את עצמם, תמיד נמצאים בבדיקה:

181
00:13:00,493 --> 00:13:03,983
"האם זה מתאים לרצון השם?
האם זה מנוגד לרצון השם?"

182
00:13:04,304 --> 00:13:09,107
זה הפירוש "לב חכמים בבית אבל",
כלומר תמיד הוא זוכר את היום

183
00:13:09,133 --> 00:13:10,919
שבו יבוא לעולם האמת.

184
00:13:11,255 --> 00:13:13,229
"ולב כסילים בבית שמחה" -

185
00:13:13,255 --> 00:13:18,156
אדם שהוא כסיל, רק מחפש להתהולל
ולא מעניין אותו בכלל מה הלאה,

186
00:13:18,187 --> 00:13:22,079
אם הוא בסדר או לא בסדר.
הנושא הזה לא מטריד אותו בכלל.

187
00:13:23,158 --> 00:13:29,385
יש סיפור שמופיע בספרים ישנים
מלפני מאות שנים עם מוסר השכל גדול.

188
00:13:30,646 --> 00:13:35,480
אדם אחד, איש עסקים,
הפליג באונייה לרגל עסקיו,

189
00:13:36,467 --> 00:13:44,193
והוא אמור לרדת באותה מדינה זרה
לימים ספורים רק לסגור כמה עסקאות,

190
00:13:44,615 --> 00:13:47,559
לתפוס את האונייה הבאה
ולחזור למדינה שלו.

191
00:13:49,274 --> 00:13:53,491
והנה כשהאונייה מתקרבת לחוף
הוא רואה שהחוף הומה אדם,

192
00:13:55,429 --> 00:13:58,873
אבל זה לא עניין אותו,
כל מדינה עם העניינים שלה.

193
00:14:00,347 --> 00:14:03,796
כשהורידו את הכבש של האונייה
הוא הזדרז לעמוד שם,

194
00:14:03,810 --> 00:14:05,848
כמו שיש כאלה
כשהרכבת עומדת לעצור,

195
00:14:05,855 --> 00:14:09,199
עומדים ליד הדלת,
רוצים להזדרז להיות ראשונים.

196
00:14:09,478 --> 00:14:13,204
אז הוא עמד שם, הוא היה מאוד ממהר,
יש לו זמן קצר, צריך להספיק הרבה.

197
00:14:13,339 --> 00:14:14,053
עמד שם.

198
00:14:14,078 --> 00:14:17,828
ברגע שהורידו את הכבש,
הוא הראשון שהתפרץ החוצה וירד.

199
00:14:19,532 --> 00:14:26,064
כשירד אל החוף, להפתעתו הוא רואה
שהמבטים של כולם, כל ההמונים שנמצאים שם,

200
00:14:26,085 --> 00:14:27,138
מופנים אליו.

201
00:14:27,932 --> 00:14:31,836
נגשו אליו כמה שרים נכבדים
לבושי הדר, כמו בימים ההם

202
00:14:31,848 --> 00:14:35,995
שהיו לובשים בגדים מיוחדים,
כרעו ברך לפניו,

203
00:14:36,163 --> 00:14:37,700
"שלום, אדוני המלך".

204
00:14:38,565 --> 00:14:40,292
אתם עושים ממני צחוק?
מה זה מלך?

205
00:14:40,307 --> 00:14:43,465
אין לי זמן עכשיו בשביל משחקים.
יש לי עסקים פה.

206
00:14:43,989 --> 00:14:47,531
אמרו לו: אדוני, על פי החוק שלנו,
מעכשיו אתה המלך.

207
00:14:48,149 --> 00:14:50,871
מנסה להבין אם עובדים עליו או לא,
הוא רואה שלא עובדים עליו.

208
00:14:50,886 --> 00:14:54,441
מעלים אותו לכרכרה מלכותית,
לקחו אותו לארמון.

209
00:14:54,453 --> 00:14:57,980
ההמונים מריעים לו,
כתר מלכות, בגדי מלכות.

210
00:14:58,208 --> 00:15:00,522
יושב על כיסא המלוכה בארמון שם.

211
00:15:00,968 --> 00:15:04,794
ניסה לראות: ניתן הוראות,
נראה אם יבצעו או לא.

212
00:15:04,810 --> 00:15:07,889
מה שהוא אומר עושים כולם.
ראה שזה רציני.

213
00:15:08,593 --> 00:15:13,096
שבוע, שבועיים, חודש,
התרגל למצב החדש.

214
00:15:14,238 --> 00:15:18,310
שאל כמה פעמים את השרים,
את המשרתים שמגישים את האוכל:

215
00:15:20,640 --> 00:15:25,830
מה קרה כאן? למה דווקא
בחרו בי? מי אני בכלל?

216
00:15:26,389 --> 00:15:28,284
אמרו לו: על פי חוק אסור לגלות.

217
00:15:30,090 --> 00:15:34,235
מנסה מאחורי הקלעים, כולם מתחמקים,
אף אחד לא רוצה לגלות לו.

218
00:15:35,210 --> 00:15:37,861
התחיל ליהנות מהמצב החדש שהוא מלך.

219
00:15:38,664 --> 00:15:45,588
אבל הוא היה חכם, אמר לעצמו:
שלא תעז לתת לעצמך להתרגל למצב הזה,

220
00:15:46,509 --> 00:15:49,828
כי כמו שאתה לא יודע איך זה בא
אתה לא יכול לדעת איך זה ייגמר.

221
00:15:50,775 --> 00:15:54,150
תבדוק ותחקור, אל תהיה אדיש.

222
00:15:54,784 --> 00:15:58,162
תנסה להבין מה קורה, אתה חייב
לפצח פה את החידה הזאת.

223
00:16:00,153 --> 00:16:04,543
ראה את אחד העובדים שם בארמון,
אדם כזה נוח, חביב, החליט לקרב אותו.

224
00:16:04,798 --> 00:16:11,506
מתנות, פרסים. ההוא מלך,
נותן הוראות ודאג לו לכל צרכיו.

225
00:16:12,283 --> 00:16:17,464
אחרי שממש קנה את ליבו, יום אחד
כשהיו לבד בחדר אמר לו:

226
00:16:17,478 --> 00:16:21,632
יש לי בקשה ממך, תגיד את האמת,
מה פתאום בחרו בי להיות מלך?

227
00:16:21,873 --> 00:16:25,103
ההוא נבהל: אדוני, אסור לי לגלות.
יהרגו אותי על פי חוק.

228
00:16:25,749 --> 00:16:28,100
אמר לו: אני המלך, אל תדאג,
לא יעשו לך שום דבר,

229
00:16:28,118 --> 00:16:31,506
מבטיח לך שלא אגלה
אבל תספר לי מה פתאום בחרו בי.

230
00:16:33,034 --> 00:16:36,618
אמר לו: טוב, אתה כל כך עזרת לי,
אדוני המלך, אני אסביר לך.

231
00:16:37,935 --> 00:16:43,354
בעבר היו כאן מלכים עריצים,
דיקטטורים, עשו פה מהפכה בשלטון

232
00:16:43,373 --> 00:16:46,540
וקבעו על פי חוק, כל שנה מחליפים מלך.

233
00:16:47,243 --> 00:16:50,396
על פי תאריך מסוים,
השרים מגיעים לחוף הים,

234
00:16:50,413 --> 00:16:53,754
הראשון שיורד מהאונייה,
הם יש להם טביעות עין,

235
00:16:53,786 --> 00:16:57,962
רואים אדם חכם, יכול לנהל מדינה -
ממנים אותו למלך.

236
00:16:58,370 --> 00:17:02,466
ובאמת זה עובד יפה,
כל השנים שמאז חוקקו כאן את החוק הזה,

237
00:17:02,570 --> 00:17:05,968
המדינה מתפקדת נפלא, איך אומרים?
מטאטא חדש מטאטא טוב,

238
00:17:05,980 --> 00:17:09,461
רוצה להוכיח את עצמו
אז הכול פועל.

239
00:17:10,537 --> 00:17:12,853
ההוא נבהל, אומר לו:
רגע, אז זאת אומרת

240
00:17:12,886 --> 00:17:16,369
שכשתסתיים השנה
יורידו אותי מהמלכות?

241
00:17:16,739 --> 00:17:18,604
אומר לו: צר לי לומר לך, אבל כן.

242
00:17:19,200 --> 00:17:21,249
ומה עושים עם המלכים הקודמים?

243
00:17:21,478 --> 00:17:24,020
תעשה טובה, אל תבקש ממני לגלות.

244
00:17:24,443 --> 00:17:28,108
הפציר בו - גילה לו:
באים חיילים ביום ההכתרה,

245
00:17:28,316 --> 00:17:35,304
לאחר שמלאה שנה, מעלים אותו לסירה,
שטים איתו לאי בודד, ג'ונגל,

246
00:17:35,337 --> 00:17:37,458
מניחים אותו שם וחוזרים.

247
00:17:38,213 --> 00:17:39,640
הוא אומר: ככה לבד, בג'ונגל?

248
00:17:39,653 --> 00:17:42,325
הוא אומר: זה החוק,
כתוב בחוק על האי המסוים הזה,

249
00:17:42,342 --> 00:17:43,575
מורידים אותו וחוזרים.

250
00:17:43,624 --> 00:17:46,988
פה דואגים לאינטרס של המדינה,
לא אכפת מאף אחד.

251
00:17:48,554 --> 00:17:50,620
אמר לו: אז גם לי יעשו את זה?
ייקחו אותי...?

252
00:17:51,099 --> 00:17:54,402
אמר לו: כן, אבל אתה המלך.
תחשוב לבד מה אתה יכול לעשות שם.

253
00:17:55,080 --> 00:17:56,545
אמר לו: טוב שאמרת לי.

254
00:17:57,288 --> 00:18:02,953
מיד למחרת נתן הוראה
לשלוח לאותו אי בודד כלי עבודה,

255
00:18:03,043 --> 00:18:08,766
חומרי בנייה, בנאים, פועלים,
בנה לעצמו ארמון פאר, בנה שם בתים,

256
00:18:08,812 --> 00:18:11,340
הפך את המקום לעיר של נופש.

257
00:18:11,852 --> 00:18:14,166
הוא המלך, מי יגיד לו
מה תעשה ומה תפעל?

258
00:18:15,530 --> 00:18:19,394
כשביום השנה באו השרים,
כרעו לפניו ברך ואמרו

259
00:18:19,408 --> 00:18:25,279
"אדוני המלך, מודים לך על השירות,
על פי חוק מעלים אותך לסירה לאי פלוני",

260
00:18:25,808 --> 00:18:30,773
הם היו רגילים, כל מלך שהיו באים
לומר לו שעכשיו מורידים אותו לאי,

261
00:18:30,808 --> 00:18:34,710
היה מתחיל להתפרע, להשתולל -
"אל תעשו לי את זה!" פורץ בבכי,

262
00:18:35,253 --> 00:18:37,486
"איך אתם גורמים לי...?
אני המלך שלכם!"

263
00:18:37,520 --> 00:18:41,163
אומרים לו "זה החוק".
והוא מחייך, לא מוטרד,

264
00:18:41,173 --> 00:18:42,348
"אין שום בעיה, בואו".

265
00:18:42,537 --> 00:18:44,111
ראו שאפילו לא צריך
לקשור לו את הידיים

266
00:18:44,118 --> 00:18:45,628
כמו כל המלכים הקודמים.

267
00:18:46,043 --> 00:18:50,212
בשמחה עולה לסירה, שט איתם,
ירד שם והפך להיות המלך

268
00:18:50,229 --> 00:18:53,117
של אותו האי עם כל מה
שהוא הכין לעצמו לפני.

269
00:18:56,071 --> 00:18:59,712
הסיפור הזה משל גדול לאדם שבא לעולם.

270
00:19:00,419 --> 00:19:03,871
יש אדם שבא לעולם
והוא מתרגל להנאות של העולם,

271
00:19:03,888 --> 00:19:06,271
והוא אומר "בוא נזרום, נהנה מהמצב".

272
00:19:06,286 --> 00:19:08,462
הוא לא מנסה לחשוב
על מה יהיה בסוף השנה,

273
00:19:08,493 --> 00:19:11,870
מה הלאה, כשאני אגיע
למקום אחר, מה יש לי שם?

274
00:19:12,179 --> 00:19:16,791
יש אדם חכם, שבעודו בעולם הזה
כבר הוא צובר לעצמו מעשים טובים,

275
00:19:16,808 --> 00:19:23,901
שולח לשם, מכין חבילות, מצוות,
מעשים טובים, מעביר את הכול לשם.

276
00:19:24,125 --> 00:19:28,033
כשמגיע היום שהוא צריך לעבור לשם
הוא לא נמצא בעצבות.

277
00:19:28,217 --> 00:19:30,987
על זה נאמר "ותשחק ליום אחרון".

278
00:19:31,005 --> 00:19:35,584
המזמור "אשת חיל" המפורסם,
בפשט מדבר על הרעיה היהודייה,

279
00:19:35,617 --> 00:19:40,882
מי זוכה לאישה נפלאה כזו,
"ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה,

280
00:19:41,055 --> 00:19:43,870
"בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר"?

281
00:19:43,899 --> 00:19:49,024
בפשט זו האישה.
אבל איפה כתוב "אשת חיל"?

282
00:19:49,088 --> 00:19:54,037
באיזה ספר?
ספר משלי של שלמה המלך.

283
00:19:54,142 --> 00:19:56,915
אז המשל הוא אמיתי,
שהוא מדבר על הרעיה.

284
00:19:57,059 --> 00:20:00,820
אבל מה הנמשל?
"אשת חיל מי ימצא"

285
00:20:00,864 --> 00:20:02,942
זוהי נשמתו של אדם צדיק.

286
00:20:02,956 --> 00:20:06,515
מי זוכה לנשמה כזו
ש"ותקום בעוד לילה",

287
00:20:07,413 --> 00:20:11,000
פה הערב הציבור שהגיע זה גם סוג
של "ותקום בעוד לילה",

288
00:20:11,015 --> 00:20:15,335
להישאר עד חצות לילה
בשביל סליחות וללמוד ביחד

289
00:20:15,349 --> 00:20:22,035
ולהחכים ביחד זה גם בגדר
"ותקום בעוד לילה", שזו נשמת אדם צדיק.

290
00:20:25,234 --> 00:20:27,726
וכך "בטח בה לב בעלה" וכו'.

291
00:20:28,968 --> 00:20:32,501
מה נאמר שם עוד?
"ותשחק ליום אחרון".

292
00:20:33,344 --> 00:20:37,866
כל אדם רגיל, כשמדברים איתו
על היום שהוא יעזוב את העולם,

293
00:20:37,883 --> 00:20:40,721
הוא נלחץ, "לא רוצה לחשוב
על היום שאני אעזוב את העולם,

294
00:20:40,754 --> 00:20:42,635
"רוצה להמשיך, שהכול יזרום".

295
00:20:43,269 --> 00:20:45,848
אבל אדם שהוא יודע
שהוא הולך בדרך נכונה,

296
00:20:45,883 --> 00:20:47,536
הוא לא מפחד מיום המוות.

297
00:20:47,645 --> 00:20:50,703
מספרים לו על המוות -
הוא מחייך כמו אותו מלך.

298
00:20:50,761 --> 00:20:52,817
אומרים לו "עכשיו צריך
ללכת לאי ההוא",

299
00:20:52,850 --> 00:20:55,924
הוא אומר: אין שום בעיה,
יש לי שם אוצרות שצברתי לעצמי.

300
00:20:57,212 --> 00:21:01,473
זה מה שאומר כאן שלמה המלך,
"לב חכמים בבית אבל".

301
00:21:01,834 --> 00:21:05,294
לא שהוא מתאבל, לא שהוא עצוב,
הוא מלא שמחת חיים,

302
00:21:05,492 --> 00:21:09,481
אבל בחוכמה שלו הוא תמיד יודע:
יום יבוא שאני אגיע לשם.

303
00:21:09,502 --> 00:21:13,006
מעכשיו צריך לדאוג לעתיד,
"איזהו חכם הרואה את הנולד".

304
00:21:14,363 --> 00:21:17,978
"ולב כסילים בבית שמחה",
"אכול ושתו כי מחר נמות".

305
00:21:19,688 --> 00:21:24,350
"טוב לשמוע גערת חכם" -
אומר שלמה, לכן אדם שמבין את זה,

306
00:21:24,692 --> 00:21:29,322
"טוב לשמוע גערת חכם
מאיש שומע שיר כסילים".

307
00:21:30,027 --> 00:21:35,085
שיר של כסילים הוא מחניף לך,
אומר לך כמה אתה נפלא, כמה אתה טוב,

308
00:21:35,107 --> 00:21:36,775
מה שאתה רוצה לשמוע
זה מה שהוא אומר לך,

309
00:21:36,803 --> 00:21:40,754
בלב הוא אומר דברים שונים,
אבל בחוץ הוא משמיע לך זמירות

310
00:21:40,770 --> 00:21:42,035
שאתה אוהב לשמוע.

311
00:21:42,363 --> 00:21:45,868
אומר שלמה: תהיה חכם,
"טוב לשמוע גערת חכם" -

312
00:21:46,320 --> 00:21:52,085
יותר טוב לשמוע אדם
שאומר לך "צריך להשתנות בזה,

313
00:21:52,107 --> 00:21:56,032
"זה בסדר אבל זה לא בסדר,
פה תתקן את עצמך" עדיף.

314
00:21:56,321 --> 00:21:59,038
עדיף לשמוע אותו
מאשר לשמוע שיר של כסילים

315
00:21:59,060 --> 00:22:02,545
שרק אומר לך כמה אתה יפה
ואתה חכם ואין כמוך בעולם,

316
00:22:02,713 --> 00:22:04,746
אבל לא הרווחת כלום לעצמך.

317
00:22:05,224 --> 00:22:09,680
ובאמת רואים אצל גדולי ישראל
כמה אהבו ללמוד מוסר,

318
00:22:09,987 --> 00:22:11,851
כמה רצו לתקן את עצמם.

319
00:22:12,344 --> 00:22:17,278
מי לנו גדול מהגאון מווילנה בזמנו,
שהיה גדול הדור, ועד היום לומדים

320
00:22:17,307 --> 00:22:21,000
את הספרים שלו, עומדים נפעמים
מהגאונות של הגאון מווילנה,

321
00:22:21,012 --> 00:22:25,903
רבי אליהו מווילנה,
והיה חסיד וקדוש בהנהגה שלו.

322
00:22:26,591 --> 00:22:32,137
אבל היה ידוע לכל אנשי עירו,
שכשהמגיד מדובנא, היה בעל מוסר גדול,

323
00:22:32,163 --> 00:22:35,210
היו לו הרבה משלים יפים,
הוא כל דבר שהיו אומרים לו -

324
00:22:35,229 --> 00:22:38,008
היה מיד מוצא משל,
כל פסוק שיש קושיה -

325
00:22:38,029 --> 00:22:39,460
היה מסביר על ידי משל.

326
00:22:39,490 --> 00:22:43,338
גאון במשלים היה הגאון מדובנא,
עד היום המוסר שלו נפלא מאוד.

327
00:22:43,641 --> 00:22:46,299
היה ידוע, בכל פעם
שהוא בא לעיר לווילנה,

328
00:22:46,326 --> 00:22:49,830
הוא היה גר בעיר אחרת, בדובנא,
אבל כל פעם כשהיה מגיע לווילנה,

329
00:22:50,864 --> 00:22:56,771
הגאון מווילנה היה שולח לבקש ממנו
שהוא רוצה שייתן לו מוסר.

330
00:22:57,580 --> 00:22:59,956
היו מביאים אותו לגאון מווילנה
והיה יושב לפניו.

331
00:22:59,966 --> 00:23:03,119
הוא גדול הדור, היה יושב לפניו
כמו תלמיד לפני הרב.

332
00:23:03,473 --> 00:23:07,296
"תן לי מוסר, מה צריך לתקן,
מה צריך להשתנות, מה נכון לעשות?"

333
00:23:08,773 --> 00:23:12,542
הוא אהב את דברי התוכחה, אהב
את דברי המוסר כי רצה להתעלות,

334
00:23:12,553 --> 00:23:13,814
רצה להיות מושלם.

335
00:23:13,900 --> 00:23:17,218
הוא לא אמר "אני גדול הדור,
מה פתאום עכשיו שהרב הזה ייתן לי מוסר?"

336
00:23:17,857 --> 00:23:19,733
הוא רוצה לשמוע, הוא רוצה להחכים.

337
00:23:20,551 --> 00:23:24,913
אגב, מספרים שפעם הגיע
המגיד מדובנא לווילנה,

338
00:23:25,834 --> 00:23:30,880
ראו אותו ברחוב, רצו להגיד
לגאון מווילנה שראו את המגיד מדובנא.

339
00:23:31,140 --> 00:23:34,117
ידעו שברגע שאומרים לו
הוא אומר "תקראו לו".

340
00:23:36,259 --> 00:23:42,550
אבל הם לא ידעו שהמגיד מדובנא
באותו רגע הגיע מהדרך, היה עייף, מותש.

341
00:23:43,038 --> 00:23:44,712
אז היו עגלה, סוסים.

342
00:23:46,440 --> 00:23:49,326
והמגיד מדובנא מיד:
תגידו לו שיבוא.

343
00:23:50,817 --> 00:23:53,905
הוא היה מאוד מכבד, זה גדול הדור,
גם יותר צעיר ממנו.

344
00:23:54,794 --> 00:23:59,695
אז היה קורא לו, בא לפניו.
והגאון מווילנה, כדרכו יושב לפניו,

345
00:23:59,716 --> 00:24:04,437
עכשיו הוא רוצה לשמוע מוסר איזה 40 דקות,
שעה מפרשת שבוע, שיחת מוסר.

346
00:24:07,006 --> 00:24:09,864
והוא היה עייף ורעב, בא מהדרך,

347
00:24:09,880 --> 00:24:14,303
הוא צריך לתת עכשיו שיחה
של 40 דקות-שעה שיחת מוסר?

348
00:24:16,180 --> 00:24:18,875
אמר לגאון מווילנה:
משל למה הדבר דומה.

349
00:24:19,050 --> 00:24:21,861
הגאון ידע, תמיד יש לו
משלים בשביל לתת מוסר.

350
00:24:23,081 --> 00:24:30,180
כפרי אחד התבקש על ידי אשתו,
אמרה לו: אני חסכתי כסף,

351
00:24:30,820 --> 00:24:35,013
תקנה עיזה שנותנת חלב,
שכל בוקר נחלוב את העיזה,

352
00:24:35,026 --> 00:24:38,190
יהיה לנו חלב למשפחה,
אולי גם קצת למכור.

353
00:24:40,323 --> 00:24:43,613
אז הוא צריך עכשיו ללכת לעיר,
מרחק הליכה של חצי יום

354
00:24:44,366 --> 00:24:46,916
ולקנות את העיזה ולחזור איתה חצי יום.

355
00:24:46,953 --> 00:24:47,971
היה שוק שם.

356
00:24:49,262 --> 00:24:52,996
לקח את הכסף, בא לצאת,
אשתו מזהירה אותו, היא לא סומכת עליו.

357
00:24:53,017 --> 00:24:55,070
זה מצוי שאישה לא סומכת על בעלה.

358
00:24:55,114 --> 00:24:59,725
אתה זוכר - לא עז.
עיזה שנותנת חלב.

359
00:24:59,756 --> 00:25:01,359
תוודא שהיא נותנת חלב.

360
00:25:01,777 --> 00:25:03,193
אמר לה: בסדר, הבנתי.

361
00:25:03,224 --> 00:25:08,028
יצא, היא צועקת לו מהחלון: לא עז.
עיזה. תזכור, תשים לב, שלא יעבדו עליך.

362
00:25:08,426 --> 00:25:11,638
בערב חזר אחרי מסע
של הליכה רגלית חצי יום,

363
00:25:11,673 --> 00:25:14,312
קנה שם וחזר והביא איתו את העיזה.

364
00:25:15,518 --> 00:25:18,216
רק הגיע עם העיזה,
אישה טיפוס לחוץ,

365
00:25:18,575 --> 00:25:21,580
יצאה מיד לחצר,
התחילה לחלוב אותה,

366
00:25:21,617 --> 00:25:23,176
לא יצאה אפילו טיפת חלב.

367
00:25:23,984 --> 00:25:28,013
התחילה לצעוק על בעלה:
טיפש שכמוך! כמה הזהרתי אותך!

368
00:25:28,045 --> 00:25:30,835
אמרתי לך עיזה שנותנת חלב!
מה הבאת?

369
00:25:32,586 --> 00:25:35,112
אמר לה בעלה:
זאת עיזה שנותנת חלב,

370
00:25:36,029 --> 00:25:40,574
אבל כדי שהעיזה תיתן חלב
צריך לתת לה קודם לאכול ולשתות,

371
00:25:40,845 --> 00:25:42,595
שהיא קצת תנוח, תירגע.

372
00:25:42,876 --> 00:25:44,435
אחר כך היא יכולה לתת חלב.

373
00:25:45,086 --> 00:25:47,859
אמר הגאון מווילנה לאשתו:
תביאי מהר ארוחת צהריים,

374
00:25:47,878 --> 00:25:52,771
תביאי שיאכל משהו, ישתה משהו,
קצת ינוח, אחר כך שייתן לי מוסר.

375
00:25:53,034 --> 00:25:57,639
הבין מהמשל כבר את הרמז
שרצה לומר לו המגיד מדובנא.

376
00:25:57,989 --> 00:26:01,012
על כל פנים, חכמי ישראל
תמיד אהבו מוסר.

377
00:26:01,038 --> 00:26:03,216
יש סיפור על אחד
מאדמו"רי בית גור,

378
00:26:03,813 --> 00:26:11,466
שכשהיה ילד קטן בן 9
סבו ידע שהנכד הזה הוא הבכור,

379
00:26:11,598 --> 00:26:13,041
הוא עתיד להיות האדמו"ר.

380
00:26:13,053 --> 00:26:16,856
אחרי בנו הוא יהיה האדמו"ר,
ינהיג קהילה גדולה של חסידים

381
00:26:17,613 --> 00:26:20,787
אז היה משקיע בו הרבה
ללמד אותו גמרא, משנה, הלכה.

382
00:26:20,806 --> 00:26:24,056
ידוע, מי שרוצה להיבנות טוב
צריך ללמוד גמרא.

383
00:26:24,438 --> 00:26:26,354
לא רק הרצאות ומוסר.

384
00:26:27,017 --> 00:26:30,208
גמרא זה דבר שבונה
את האדם באופן נפלא,

385
00:26:30,233 --> 00:26:35,541
מיישר לו את החשיבה,
נותן לו חריפות וחידוד במוח שלו.

386
00:26:37,173 --> 00:26:39,780
גם הלך חשיבה תורני,
כשלומדים גמרא

387
00:26:39,803 --> 00:26:44,663
עם הקושיות והתירוצים ומהלכים,
המוח מקבל הלך חשיבה תורני.

388
00:26:45,349 --> 00:26:47,596
אז הוא היה משקיע בו הרבה,
יושב ללמוד איתו חברותא,

389
00:26:47,601 --> 00:26:49,862
כמה שהזמן שלו היה יקר -
יושב ללמוד איתו חברותא,

390
00:26:49,880 --> 00:26:52,345
משקיע בו, זה עתיד להיות האדמו"ר.

391
00:26:54,509 --> 00:27:02,216
יום אחד ראה הסבא את הנכד
שעיניו אדומות, רואים שהוא בכה.

392
00:27:04,165 --> 00:27:09,109
שאל אותו: קרה משהו?
אמר לו: כן. -מה קרה?

393
00:27:09,132 --> 00:27:13,150
מישהו ציער אותי.
-כל כך ציער אותך עד שבכית?

394
00:27:14,106 --> 00:27:15,068
הוא אומר לו: כן.

395
00:27:15,857 --> 00:27:20,480
הוא רצה לדעת איך הנכד מתנהג
כשמישהו מצער אותו ומכה אותו,

396
00:27:20,499 --> 00:27:22,534
איך הוא מגיב? גם הוא מרביץ בחזרה?

397
00:27:23,206 --> 00:27:25,884
אמר לו: ומה עשית לו אתה
אחרי שהוא ציער אותך?

398
00:27:26,596 --> 00:27:28,625
אמר לו: אני נישקתי אותו.

399
00:27:29,989 --> 00:27:31,677
לתשובה הזאת הוא כבר לא ציפה.

400
00:27:32,354 --> 00:27:34,193
מה פירוש נישקת אותו?
מי זה היה?

401
00:27:34,702 --> 00:27:36,310
אמר לו: זה היה ספר מוסר.

402
00:27:36,760 --> 00:27:40,092
ישבתי ללמוד ספר מוסר,
ראיתי כמה אני לא בסדר,

403
00:27:40,100 --> 00:27:41,973
צריך לתקן את המידות, בכיתי.

404
00:27:42,198 --> 00:27:45,953
כשסיימתי, סגרתי אותו,
נישקתי אותו כי הוא עזר לי,

405
00:27:45,963 --> 00:27:48,560
הוא מלמד אותי מה אני בסדר,
מה אני לא בסדר.

406
00:27:49,158 --> 00:27:54,341
אנשים בעלי מדרגה רוצים לשמוע
"מה אני לא בסדר", רוצים להשתנות.

407
00:27:54,963 --> 00:27:59,676
מספרים על אותו נכד,
למד באחד הלילות כל הלילה חברותא

408
00:27:59,686 --> 00:28:05,931
עם חבר שלו בבית המדרש והלך להתפלל
בנץ, 04:30, 05:00 בבוקר הלך להתפלל.

409
00:28:07,093 --> 00:28:09,176
אחרי התפילה אכל משהו, הלך לישון.

410
00:28:10,147 --> 00:28:14,637
הסבא בשעה 11:00 בבוקר עובר,
רואה אותו ישן.

411
00:28:14,961 --> 00:28:19,434
הוא לא ידע שהוא למד כל הלילה,
חשב שהוא לא קם, הפסיד זמן קריאת שמע,

412
00:28:19,440 --> 00:28:20,966
הפסיד תפילה במניין.

413
00:28:21,304 --> 00:28:25,300
הסבא נבהל, העיר אותו בעדינות.

414
00:28:25,855 --> 00:28:28,082
אחרי שהתעורר, נטל ידיים, ישב.

415
00:28:28,492 --> 00:28:32,993
ישב לידו הסבא והתחיל להסביר לו
מה החשיבות של תפילה במניין

416
00:28:33,633 --> 00:28:39,394
וכמה חבל להפסיד זמן קריאת שמע,
מדבר איתו על כל החשיבות של התורה,

417
00:28:39,424 --> 00:28:43,433
של המצוות, העולם הזה ארעי,
מה לוקחים איתנו לעולם הבא - רק תורה,

418
00:28:43,445 --> 00:28:44,931
מצוות ומעשים טובים.

419
00:28:45,768 --> 00:28:48,905
והוא יושב 20 דקות,
מקשיב לשיחת המוסר של הסבא.

420
00:28:49,394 --> 00:28:52,486
אחרי שסיים הסבא, אמר לו:
ואני מקווה שזו הפעם האחרונה,

421
00:28:52,500 --> 00:28:54,738
שפעם הבאה אתה קם בזמן ומתפלל.

422
00:28:55,313 --> 00:28:59,314
אמר לו: סבא אני למדתי כל הלילה,
התפללתי בנץ במניין, הכול בסדר,

423
00:28:59,320 --> 00:29:00,540
אחר כך הלכתי לישון.

424
00:29:01,001 --> 00:29:04,960
הסבא נבהל: אז למה לא אמרת לי
בהתחלה? 20 דקות אתה נותן לי לדבר?

425
00:29:05,631 --> 00:29:10,154
אמר לו: סבא, עד שיש לי הזדמנות
לשמוע ממך מוסר, אני אפסיד את זה?

426
00:29:10,163 --> 00:29:14,437
תגיד מוסר, אחר כך אני אגיד לך
שאני הייתי בסדר, אבל זו הזדמנות לשמוע.

427
00:29:14,853 --> 00:29:18,425
זו גדולה של אנשים
שרוצים לשמוע ורוצים להחכים.

428
00:29:18,786 --> 00:29:20,335
על זה אומר שלמה המלך:

429
00:29:20,349 --> 00:29:24,739
"טוב לשמוע גערת חכם
מאיש שומע שיר כסילים".

430
00:29:24,754 --> 00:29:27,638
יש אנשים רק אוהבים לשמוע
כמה אתה טוב וכמה אתה נפלא

431
00:29:27,652 --> 00:29:28,999
ואין כמוך בעולם.

432
00:29:29,556 --> 00:29:31,421
הרמב"ם מעיד על עצמו,

433
00:29:34,140 --> 00:29:37,361
איגרת ששלחו אליו עם ביקורת
על הפסיקה ההלכתית שלו.

434
00:29:37,396 --> 00:29:42,226
זו הלכה שהוא כתב, ואיזה רב אחד
שחלק עליו והביא הוכחות

435
00:29:42,662 --> 00:29:47,472
ובתוך דבריו כותב לו אותו רב
שהוא מתנצל אם הוא פגע בו,

436
00:29:47,840 --> 00:29:49,905
שהוא מוכיח לו שהוא טעה.

437
00:29:50,606 --> 00:29:54,704
אז הרמב"ם קודם ענה לו תשובה עניינית,
שעל פי ההלכה הצדק איתו

438
00:29:54,730 --> 00:29:57,513
וענה לו תשובות על כל השאלות,
על כל הקושיות.

439
00:29:57,996 --> 00:30:03,056
ואחר כך הוא כותב לו: "מה שאתה מרגיש
צורך להתנצל שכאילו פגעת בי,

440
00:30:04,419 --> 00:30:09,873
"תדע שאני יותר שמח
במי שמעמיד אותי על טעותי

441
00:30:10,160 --> 00:30:13,232
"מאשר באדם שמביא לי הוכחה שצדקתי".

442
00:30:15,436 --> 00:30:20,783
שמענו? הוא יותר שמח
כשהאדם מוכיח לו "אתה טעית כאן".

443
00:30:22,311 --> 00:30:26,262
וההסבר פשוט,
אם הבאת לי הוכחה שצדקתי -

444
00:30:26,285 --> 00:30:28,394
גם בלי ההוכחה שלך,
הרי זה מה שהייתי סבור,

445
00:30:28,424 --> 00:30:30,541
הייתי ממשיך עם זה כי כך הבנתי תמיד.

446
00:30:31,311 --> 00:30:33,614
אבל אם אתה מוכיח לי שטעיתי

447
00:30:34,213 --> 00:30:39,531
אז אני שמח בך, כי בלעדיך
הייתי נשאר בטעות שלי. הסתכלות גבוהה.

448
00:30:40,306 --> 00:30:41,950
ממשיך שלמה המלך:

449
00:30:48,600 --> 00:30:50,279
הסירים אלה הקוצים.

450
00:30:50,685 --> 00:30:52,841
כשלוקחים קוצים,
שמים אותם מתחת הסיר.

451
00:30:52,852 --> 00:30:55,195
בזמנם לא היה גז,
היו מבשלים על עצים.

452
00:30:55,509 --> 00:30:59,049
הקוצים, כשהם נשרפים,
משמיעים קולות של נפץ כאלה.

453
00:30:59,716 --> 00:31:03,398
הוא אומר "כי קול הסירים" -
כמו הקול של הקוצים מתחת הסיר,

454
00:31:03,427 --> 00:31:06,578
שמבשלים את האוכל,
"כן שחוק הכסיל".

455
00:31:07,034 --> 00:31:13,676
הצחוק של הכסיל שהוא לועג מדברים
שהם חשובים ומכובדים, לועג לאנשים,

456
00:31:13,693 --> 00:31:17,193
מבזה אותם, משפיל אותם,
והוא מרגיש שהוא צוחק.

457
00:31:17,500 --> 00:31:21,700
אבל הוא לא מבין שבצחוק הזה
הוא בעצם כמו הקוצים האלה,

458
00:31:21,716 --> 00:31:25,477
שהם אומנם משמיעים קול,
אבל הם נשרפים בעצמם.

459
00:31:25,822 --> 00:31:31,432
כך כשהאדם משתמש בפה שלו
בצורה לא נכונה, הוא בעצם גומר את עצמו.

460
00:31:36,584 --> 00:31:41,491
"העושק" - הגזל שהיצר הרע
גוזל מהאדם את החשיבה הנכונה,

461
00:31:41,782 --> 00:31:47,152
"יהולל חכם" - גם אדם חכם
עם היצרים שלו יכול להיות אדם מתהולל.

462
00:31:47,161 --> 00:31:49,893
אם הוא לא ישב ללמוד
ולהחכים ולהתיישר,

463
00:31:50,240 --> 00:31:51,940
"ויאבד את לב מתנה".

464
00:31:51,956 --> 00:31:55,748
יש לכל אדם לב שאלוקים
נתן לו במתנה, לב טהור.

465
00:31:56,121 --> 00:31:59,140
אם הוא שומר על הלב הטהור הזה -
ילווה אותו לכל החיים.

466
00:31:59,170 --> 00:32:04,571
כל אחד יראה את עצמו כשהיה ילד,
כמה הלב שלו היה טהור, כמה הלב היה נקי.

467
00:32:04,831 --> 00:32:08,277
במהלך החיים דברים משתבשים,
דברים מתעקמים.

468
00:32:08,991 --> 00:32:11,461
והיסוד הזה הוא נכון גם לגבי שמחה.

469
00:32:13,461 --> 00:32:16,202
כמה פעמים שאלתי קהלים
בהרצאות שונות:

470
00:32:16,902 --> 00:32:23,842
מה המצב הטבעי של המין האנושי -
להיות אדם שמח או אדם עצוב?

471
00:32:24,114 --> 00:32:25,985
ותמיד היו דעות שונות בקהל,

472
00:32:26,281 --> 00:32:30,078
היו כאלה אמרו שהמצב הטבעי
של המין האנושי להיות עצוב,

473
00:32:30,080 --> 00:32:32,426
אלה אמרו להיות שמח.
והתחילו ויכוחים.

474
00:32:34,330 --> 00:32:37,217
איך נדע מה האמת?
הרי אנשים מרגישים:

475
00:32:37,222 --> 00:32:39,715
שמע, אם אני עצוב,
כנראה שזה המצב הטבעי.

476
00:32:40,001 --> 00:32:45,265
ובאמת כשרואים את רוב האנשים בעולם,
כדי לשמוח הם צריכים סיבה.

477
00:32:45,794 --> 00:32:53,262
כלומר, בלי סיבה הוא לא מרגיש שמחה,
רק אם סיפרו לו בדיחה או הרוויח משהו,

478
00:32:53,278 --> 00:32:56,120
קנה משהו שהוא מאוד רצה,
עכשיו הוא שמח.

479
00:32:56,801 --> 00:33:00,640
אבל במצב רגיל הוא לא מרגיש שמח.
לכן הנטייה הטבעית של אנשים

480
00:33:00,683 --> 00:33:06,225
להבין שהמצב הטבעי הוא להיות עצוב,
צריך סיבה כדי להיות שמח.

481
00:33:07,462 --> 00:33:11,421
והאמת היא לא כך.
המבחן האמיתי יהיה

482
00:33:11,586 --> 00:33:18,175
כשבודקים את כולנו כשהיינו ילדים,
באנו לעולם, מה המצב הטבעי של ילד -

483
00:33:18,215 --> 00:33:19,644
להיות שמח או עצוב?

484
00:33:20,187 --> 00:33:23,442
ילד מטבעו הוא שמח,
הוא צריך סיבה כדי להיות עצוב.

485
00:33:24,083 --> 00:33:26,349
ילדים קטנים, תראו איך
משתובבים, צוחקים.

486
00:33:26,366 --> 00:33:28,718
קרה משהו - הוא בוכה,
מיד אחר כך נרגע.

487
00:33:28,742 --> 00:33:32,958
אפילו אחיו שהוא רב איתו
באש וגופרית, תראה אחרי שעה -

488
00:33:32,977 --> 00:33:36,156
חברים טובים ולא קרה כלום
והוא לא שומר טינה.

489
00:33:36,189 --> 00:33:38,970
לא כמו המבוגרים
שמסובכים בכל מיני עניינים.

490
00:33:38,979 --> 00:33:41,322
בסדר, רבנו - רבנו,
עכשיו חוזרים לשגרה.

491
00:33:42,537 --> 00:33:46,114
זאת אומרת, המצב הטבעי
של האדם הוא להיות שמח.

492
00:33:46,139 --> 00:33:51,340
אז למה כשמבוגרים לא כך?
צריכים לבדוק ולחפש מה בעצם קרה

493
00:33:51,366 --> 00:33:56,221
והשתבש במהלך החיים
שאיבד לנו את השמחה הטבעית שלנו.

494
00:33:57,417 --> 00:34:01,207
אבל המצב הטבעי הוא להיות אדם שמח.

495
00:34:05,655 --> 00:34:12,352
מה שהיצר הרע מכניס לאדם דאגות,
מבלבל אותו בהסתכלות מעוותת על החיים,

496
00:34:13,533 --> 00:34:20,185
נותן לו במקום ללכת בדרך טובה,
להימשך יותר לתאוות ויצרים -

497
00:34:20,205 --> 00:34:27,371
זה עצמו גומר לאדם את כל שמחת החיים
ואת כל הטוהר ותום הלב שהיו לו בילדותו.

498
00:34:29,403 --> 00:34:32,804
אז איך מתגברים?
ממשיך שלמה ומדריך אותנו:

499
00:34:39,457 --> 00:34:42,385
הוא אומר: תמיד תהיה
"איזהו חכם הרואה את הנולד",

500
00:34:42,594 --> 00:34:46,764
תסתכל תמיד על אחרית דבר,
"סוף מעשה במחשבה תחילה".

501
00:34:48,285 --> 00:34:52,219
גם אם ההתחלה נראית מאוד מרשימה,
מאוד מפתה, אבל אתה יודע

502
00:34:52,219 --> 00:34:57,520
שאחרית הדבר תוביל אותך למקום לא טוב,
אז מראש אל תיכנס לזה.

503
00:34:57,937 --> 00:35:02,549
לפעמים מדובר בעישון של משהו,
לפעמים מדובר בהתנהלות

504
00:35:02,572 --> 00:35:05,042
שעכשיו בא לו לרדת על מישהו,

505
00:35:05,366 --> 00:35:07,599
אבל אתה יודע שזה יוביל אותך
למקום לא טוב.

506
00:35:07,883 --> 00:35:14,588
כמה פעמים אנשים ששאלו אותי,
גם אחרי שיחות, שאלה פשוטה ששאלו:

507
00:35:15,480 --> 00:35:20,744
למה הוא לא מסתדר בשום מקום עבודה?
למה לא הולך לו בזוגיות?

508
00:35:20,768 --> 00:35:23,375
אחרי כמה פגישות עוזבים אותו,
מקומות עבודה?

509
00:35:23,401 --> 00:35:29,697
הוא חושב שזו איזו קללה שנדבקה בו,
והוא לא יודע שזה "איוולת אדם תסלף דרכו",

510
00:35:29,709 --> 00:35:33,451
ההתנהלות שלו היא לא נכונה,
הוא גורם לכולם להתרחק ממנו.

511
00:35:33,975 --> 00:35:37,068
בעבודה הוא תמיד מרגיש
שהוא חכם יותר מכולם

512
00:35:37,353 --> 00:35:42,925
ומסתכסך עם הבוס שלו ורב עם האחרים,
אז ברגע שמוצאים איזו סיבה לפטר אותו,

513
00:35:42,953 --> 00:35:44,204
מיד מפטרים אותו.

514
00:35:44,855 --> 00:35:48,243
כך גם בשידוכים, הוא נפגש,
אז הוא בהתחלה נחמד,

515
00:35:48,271 --> 00:35:50,514
אבל על כל דבר עם האגו שלו
עומד על שלו,

516
00:35:50,542 --> 00:35:55,728
משדר יותר מדי סוג של התבצרות עצמית,
אז מתרחקים ממנו.

517
00:35:55,740 --> 00:35:58,958
אף אחד לא יגיד לו "אתה אדם רע"
כי הוא באמת לא אדם רע,

518
00:35:58,965 --> 00:36:01,658
הוא רק אדם שלא יודע איך להתנהל.

519
00:36:01,841 --> 00:36:05,546
אבל הוא בעצמו מזיק לעצמו,
איוולת אדם תסלף דרכו.

520
00:36:05,779 --> 00:36:08,740
המשנה באבות אומרת "הווי קל לראש" -

521
00:36:10,229 --> 00:36:16,780
כשאתה עובד במקום עבודה,
תהיה קליל כלפי מי שראש עליך.

522
00:36:17,520 --> 00:36:21,265
עכשיו הוא המנהל של העבודה? 
יכול להיות שאתה צודק, שאתה חכם יותר ממנו,

523
00:36:21,483 --> 00:36:26,093
שהאיי-קיו שלך הוא פי עשרה משלו,
יכול להיות, אבל הוא עכשיו המנהל,

524
00:36:26,266 --> 00:36:28,673
הוא אומר לך "תעשה ככה" -
אם הוא רוצה שתגיד לו

525
00:36:28,688 --> 00:36:30,512
שלדעתך עדיף אחרת, תגיד לו.

526
00:36:30,643 --> 00:36:31,937
הוא לא רוצה לשמוע, הוא המנהל,

527
00:36:31,951 --> 00:36:34,753
אתה יודע שהוא כועס עליך
כשאתה אומר אחרת - אל תגיד.

528
00:36:35,222 --> 00:36:39,813
תלך לפי הרצון שלו.
אמר לך משהו, אל תיפגע, תהיה גמיש,

529
00:36:39,834 --> 00:36:44,228
תהיה קליל כלפי מי שנמצא מעליך,
כלפי מנהל העבודה.

530
00:36:44,248 --> 00:36:48,865
זו משנה בפרקי אבות,
"הווי קל לראש ונוח לתשחורת".

531
00:36:49,080 --> 00:36:52,598
מה זה "נוח לתשחורת"?
גם אם אתה אדם מבוגר

532
00:36:52,615 --> 00:36:55,303
שהשטויות של הצעירים
מוציאים אותך מהכלים,

533
00:36:55,605 --> 00:36:58,427
אתה אדם בן 40,
יש לך ילד בן 17

534
00:36:58,443 --> 00:37:01,953
ואתה לא יכול לסבול את ההתנהלות שלו,

535
00:37:01,975 --> 00:37:05,286
תהיה "נוח לתשחורת",
תבין שהוא לא בגיל שלך,

536
00:37:05,295 --> 00:37:08,113
הוא לא בראש שלך,
הוא עכשיו לומד להכיר את העולם.

537
00:37:08,231 --> 00:37:09,296
תלך לקראתו.

538
00:37:09,600 --> 00:37:15,906
"הווי קל לראש ונוח לתשחורת
והווי מקבל את כל האדם בשמחה".

539
00:37:16,093 --> 00:37:21,112
יש שם גם "בסבר פנים יפות"
שזו בעצם גישה של בין אדם לחברו.

540
00:37:21,194 --> 00:37:22,721
טוב אחרית דבר מראשיתו" - "

541
00:37:22,739 --> 00:37:26,026
תמיד תחשוב על התוצאה,
לא על מה שאתה רוצה במיידי.

542
00:37:26,824 --> 00:37:29,513
"טוב ארך רוח מגבה רוח" -

543
00:37:29,777 --> 00:37:31,002
ביטוי מאוד מעניין.

544
00:37:32,913 --> 00:37:38,689
האדם מטבעו הוא דינמי,
יש לו את הרוח שלו והוא מנסה להתקדם.

545
00:37:39,699 --> 00:37:44,599
אומר שלמה: כשאתה רוצה
למתוח את הרוח, תמתח לאורך, לא לגובה.

546
00:37:45,069 --> 00:37:50,301
"טוב ארך רוח מגבה רוח" -
מה זה "ארך רוח"? מה זה "גבה רוח"?

547
00:37:50,699 --> 00:37:54,101
ארך רוח זו סבלנות,
גבה רוח זה גאוותן.

548
00:37:55,829 --> 00:37:58,980
תרגיל את עצמך כשאתה עובד
על המידות הפנימיות שלך,

549
00:37:59,003 --> 00:38:03,160
תרגיל את עצמך למידת הסבלנות,
לא להגיב בחיפזון.

550
00:38:04,709 --> 00:38:09,680
על ראובן, שהיה צריך להיות
גם עובד בבית המקדש,

551
00:38:09,918 --> 00:38:12,993
ראובן היה הבכור,
בניו היו צריכים לעבוד בבית המקדש,

552
00:38:13,373 --> 00:38:17,157
גם המלוכה הייתה צריכה
להיות לו, לא יהודה.

553
00:38:17,617 --> 00:38:21,087
שושלת המלוכה הייתה צריכה
להיות מהבכור, מראובן, לא מיהודה.

554
00:38:21,471 --> 00:38:24,842
אמר לו יעקב:
"פחז כמים, אל תותר".

555
00:38:25,563 --> 00:38:30,840
בגלל שאתה היית עם חיפזון, פזיזות,
קיבלת החלטות מהירות - "אל תותר".

556
00:38:30,871 --> 00:38:34,313
מה זה "אל תותר"? אתה לא תהיה
יותר מהאחים שלך, אתה תהיה כמו כולם,

557
00:38:34,577 --> 00:38:39,192
ואת התפקידים הבכירים ניתן לאחרים
כי במנהיגות אסור להיות פזיז.

558
00:38:39,758 --> 00:38:44,157
כך גם כל הורה, צריך לדעת,
כל הורה הוא מנהיג בביתו.

559
00:38:44,838 --> 00:38:48,447
יש לך ילדים, יש לך משפחה -
זה סוג של מנהיגות.

560
00:38:48,866 --> 00:38:54,420
ואדם שהוא פזיז, נמהר,
כל דבר מקבל החלטות ומתפרץ וזועם,

561
00:38:54,638 --> 00:38:56,785
הוא לא יכול לנהל בית בצורה כזאת.

562
00:38:57,160 --> 00:39:02,173
לכן הוא אומר "טוב ארך רוח",
תרגיל את עצמך להיות ארך רוח, סבלן,

563
00:39:02,240 --> 00:39:07,552
"מגבה רוח". גבה רוח זה גאוותן
שכל דבר פוגע בו והוא מיד יוצא מהכלים.

564
00:39:14,240 --> 00:39:19,061
"אל תבהל", כלומר אל תמהר
כמו אדם מבוהל, "ברוחך לכעוס".

565
00:39:19,852 --> 00:39:22,186
מה זה "כי כעס בחיק כסילים ינוח"?

566
00:39:22,208 --> 00:39:29,508
החפץ חיים אומר: משל למה הדבר דומה,
מוכר שנמצא במכולת, למשל,

567
00:39:29,766 --> 00:39:32,748
אז יש לו את העמדה שלו,
הוא עומד מאחורי, באים אנשים.

568
00:39:34,313 --> 00:39:39,183
הכלים שהוא משתמש בהם הכי הרבה
במשך היום נמצאים בהישג יד,

569
00:39:39,544 --> 00:39:42,687
הסחורה שהיא הכי מבוקשת
נמצאת בהישג יד,

570
00:39:42,718 --> 00:39:44,927
אז הוא מושיט את היד ומיד מגיש.

571
00:39:45,516 --> 00:39:50,014
אבל כלי שהוא זקוק פעם בכמה חודשים
או סחורה שבקושי מבקשים -

572
00:39:50,236 --> 00:39:52,025
הוא מניח במדפים העליונים.

573
00:39:52,248 --> 00:39:55,894
מבקשים - עולה על סולם, מטפס,
עד שהוא מוריד לוקח זמן.

574
00:39:56,556 --> 00:40:02,880
אומר שלמה המלך: אדם שהוא כסיל,
הכעס נמצא בחיקו, כלומר הכי קרוב -

575
00:40:02,899 --> 00:40:04,873
מכניס את היד, מיד שולף את הכעס.

576
00:40:05,295 --> 00:40:09,461
"כי כעס בחיק כסילים ינוח" -
אם אתה חכם, אתה לא כועס מהר.

577
00:40:09,704 --> 00:40:14,773
חכם הוא יותר שקול בדעתו, יותר מיושב,
לא מקבל החלטות נמהרות.

578
00:40:15,010 --> 00:40:19,000
אבל אדם שהוא כעסן
זה מראה שהוא כסיל.

579
00:40:19,400 --> 00:40:22,028
בחיק כסילים, החיק שלו, מיד הוא שולף,

580
00:40:22,114 --> 00:40:25,242
כמו בעל המכולת
שזו הסחורה הכי זמינה אצלו.

581
00:40:27,201 --> 00:40:31,893
וכאן מדריך אותנו כעת
איך להסתכל על מצבים שונים בעולם:

582
00:40:39,093 --> 00:40:43,058
אומר שלמה, ובאמת שומעים את זה היום 
מאנשים שטוענים את הטענה הזו,

583
00:40:44,088 --> 00:40:48,771
מה קרה שהימים הראשונים
היו טובים מהימים האלה?

584
00:40:49,601 --> 00:40:53,091
כלומר, עם ישראל במדבר,
כמה ניסים הם ראו?

585
00:40:53,958 --> 00:40:58,113
עשרת המכות, קריעת ים סוף,
ענני כבוד, בארה של מרים,

586
00:40:58,226 --> 00:41:04,290
איפה יש בעולם מצב שעם צועד במדבר
ויש באר שנוסעת אחריהם

587
00:41:04,311 --> 00:41:06,018
ויכולים לשאוב ממנה מים?

588
00:41:06,293 --> 00:41:08,479
ראו במדבר ניסים מעבר לטבע.

589
00:41:09,634 --> 00:41:15,809
אומר שלמה המלך: אל תבוא בטענות
"למה היום לא רואים את הניסים האלה?"

590
00:41:16,034 --> 00:41:19,347
יש אנשים שאפילו הגיעו
לסוג של רפיון באמונה שלהם,

591
00:41:19,363 --> 00:41:21,485
בהתחזקות שלהם,
כי פתאום אמרו:

592
00:41:21,506 --> 00:41:23,640
"רגע, אותו אלוקים של אז
זה אותו אלוקים של היום,

593
00:41:23,676 --> 00:41:25,559
"למה היום הוא לא עושה ניסים כמו אז?"

594
00:41:26,252 --> 00:41:30,578
אומר שלמה: אל תשאל שאלות כאלה,
"כי לא מחוכמה שאלת על זה".

595
00:41:31,379 --> 00:41:33,694
יש לזה הסבר.
באמת מה ההסבר?

596
00:41:33,873 --> 00:41:42,990
כתוב כך, כשעם ישראל היו במצרים
הם שקעו בתרבות המצרית עד הסוף.

597
00:41:43,320 --> 00:41:46,793
כמו שכתוב שלפני קריעת ים סוף
באו המלאכים ואמרו לקב"ה:

598
00:41:46,810 --> 00:41:49,173
ריבונו של עולם, למה אתה
רוצה להציל את אלה?

599
00:41:49,179 --> 00:41:51,817
"הללו עובדי עבודה זרה
והללו עובדי עבודה זרה".

600
00:41:51,848 --> 00:41:55,113
עם ישראל היו ברמה רוחנית
מאוד ירודה, כמו המצרים.

601
00:41:55,864 --> 00:41:57,933
והמצרים, מה הייתה התרבות שלהם?

602
00:41:57,953 --> 00:42:01,688
שיש הרבה אלילים,
יש אליל של אש ואליל של מים,

603
00:42:01,704 --> 00:42:05,640
והאלילים מתקוטטים ביניהם
וזה לקח את אשתו של זה וזה הרביץ לו.

604
00:42:05,760 --> 00:42:10,637
סיפורים של הבל, כמו אצל הרומאים
והיוונים שהאמינו באלילים רבים.

605
00:42:11,587 --> 00:42:14,033
מהיכן הם הגיעו לכך,
להאמין בהרבה אלילים?

606
00:42:14,040 --> 00:42:17,960
כי ראו שיש כוחות שונים בטבע.
אז לא ייתכן, כך הם הבינו,

607
00:42:17,979 --> 00:42:21,355
שמי שברא את האש ברא גם את המים,
אלה כוחות מנוגדים.

608
00:42:21,361 --> 00:42:23,420
אז יש אליל כזה והם מתקוטטים.

609
00:42:24,831 --> 00:42:28,386
כדי להוציא מעם ישראל
את התפיסה המטופשת הזאת

610
00:42:29,194 --> 00:42:34,904
הוצרך הקב"ה לחולל ניסים מעל הטבע,
כי לא הייתה להם שום הוכחה,

611
00:42:34,920 --> 00:42:38,318
הם לא מכירים את אלוקים,
היה צריך להוכיח להם,

612
00:42:38,330 --> 00:42:39,777
לכן נתן עשר מכות.

613
00:42:39,798 --> 00:42:42,344
יכול היה לתת מכה אחת
ומיד להוציא אותם ממצרים,

614
00:42:42,939 --> 00:42:45,360
מכה עשירית, מכת בכורות -
מיד היו יוצאים.

615
00:42:45,389 --> 00:42:47,827
פרעה עצמו היה בכור,
פחד שהוא ימות גם כן,

616
00:42:47,867 --> 00:42:49,196
אמר "קומו צאו מתוך עמי".

617
00:42:49,210 --> 00:42:51,726
כל זמן שהעם שלו סבל
זה לא הפריע לו,

618
00:42:51,758 --> 00:42:54,403
העיקר הוא בארמון,
כשהגיעה מכת בכורות,

619
00:42:54,415 --> 00:42:57,790
פחד שעוד מעט התור שלו -
מיד שחרר אותם.

620
00:42:58,163 --> 00:43:00,520
זה כמו שהיום רואים
אצל המוסלמים, מבטיחים

621
00:43:00,532 --> 00:43:03,487
"לך תתאבד ואתה תקבל גן עדן,
ויהיה לך..."

622
00:43:04,493 --> 00:43:08,543
נו, אתה האימאם שמטיף לכולם להתאבד,
למה אתה לא הראשון שמתאבד?

623
00:43:08,831 --> 00:43:12,021
אתה גם תקבל גן עדן ותקבל
את כל מה שאתה מבטיח לכולם.

624
00:43:12,295 --> 00:43:16,336
הוא רק יודע להטיף לאחרים
"לכו תתאבדו" והוא יושב על סיר הבשר.

625
00:43:16,673 --> 00:43:18,966
ככה גם בעזה וכל אלה ש...

626
00:43:20,610 --> 00:43:26,249
בעם ישראל הפוך, המפקד צועד ראשון,
מהווה דוגמה אישית.

627
00:43:28,751 --> 00:43:40,153
על כל פנים, אומר שלמה המלך: תדע לך,
אז הוצרך הקב"ה לחולל את הניסים האלה

628
00:43:40,540 --> 00:43:44,519
כדי להוכיח לעם ישראל
שהוא שולט בכל מערכות הטבע,

629
00:43:44,728 --> 00:43:47,482
לכן נתן עשר מכות
ולא מיד מכה עשירית.

630
00:43:47,779 --> 00:43:53,220
כל מכה מראה שליטה בדבר אחר.
מכת דם - שהוא שולט במים,

631
00:43:53,646 --> 00:44:01,065
מכת כינים - שהוא שולט בעפר,
דבר - שולט בבריאות של הגוף, בבעלי חיים,

632
00:44:01,813 --> 00:44:05,652
בחיים של האדם - מכת בכורות מראה
שהוא שולט בחיים של האדם,

633
00:44:05,673 --> 00:44:11,931
ברד - בגשם שיורד.
כל מערכות הטבע כלולות בעשר המכות.

634
00:44:12,290 --> 00:44:16,066
ועם ישראל רואה: "רגע, האלוקים
שאני מאמין בו הוא שולט גם בזה

635
00:44:16,078 --> 00:44:20,301
"והנה עכשיו הוא שולט גם בזה",
כך הם למדו להכיר את אלוקים.

636
00:44:20,989 --> 00:44:25,000
עדיין, יצאו ממצרים,
לא כל כך מרגישים אמונה וביטחון,

637
00:44:25,290 --> 00:44:29,414
מה עשה הקב"ה?
ארבעים שנה במדבר -

638
00:44:30,006 --> 00:44:32,105
כל יום אתה לא יודע מה תאכל מחר.

639
00:44:33,092 --> 00:44:37,159
מי שייכנס לראש שלהם,
מיליונים צועדים במדבר,

640
00:44:37,309 --> 00:44:41,858
הם היו מיליונים, 600 אלף גברים
מגיל 20 שנה ומעלה.

641
00:44:43,858 --> 00:44:47,538
ואז היו מתחתנים בגיל צעיר,
גיל 14-15 היו נשואים.

642
00:44:47,742 --> 00:44:53,449
הוא ואשתו - כבר הגעת ל-1,200,000.
וכמה ילדים היו להם?

643
00:44:53,626 --> 00:44:57,055
"ובני ישראל פרו וישרצו וירבו
ויעצמו במאוד מאוד",

644
00:44:57,069 --> 00:44:58,966
היו יולדות שישיות, אומרים חז"ל.

645
00:44:59,688 --> 00:45:03,050
לאחרונה מישהי ילדה שישייה בארה"ב,
כל העולם רעש.

646
00:45:03,092 --> 00:45:05,404
הלכו לצלם אותם, איך נולדו שישייה.

647
00:45:05,720 --> 00:45:08,362
פה בארץ נולדו שלישייה -
גם כן מצלמים אותם.

648
00:45:09,513 --> 00:45:14,748
אבל שם כל לידה הייתה שישייה
אז כמה הם היו כל משפחה?

649
00:45:16,850 --> 00:45:18,428
מיליונים היו במדבר.

650
00:45:19,589 --> 00:45:25,035
כל בוקר האבא, הבעל מסתכל על אשתו,
האישה מסתכלת על בעלה,

651
00:45:25,109 --> 00:45:26,757
הם לא יודעים מה הם יאכלו מחר.

652
00:45:27,041 --> 00:45:32,647
היום ירד מן, אספו ואכלו.
ומשה רבנו אומר להם לא לשמור למחר.

653
00:45:33,208 --> 00:45:37,744
היו כאלה ששמרו, והתורה מספרת בפירוש,
היו כאלה שאמרו "ואם לא ירד מחר מן?

654
00:45:37,770 --> 00:45:40,343
"היום יש מן, מי יודע
מה יהיה מחר?" שמרו.

655
00:45:40,598 --> 00:45:44,227
"וירום תולעים ויבאש" -
היה מתקלקל עד הבוקר.

656
00:45:44,253 --> 00:45:47,853
חוץ משבת, שאמר להם
תכינו כפול כי בשבת לא ירד מן.

657
00:45:47,893 --> 00:45:50,345
עד היום למה שמים
שני לחמים על השולחן?

658
00:45:50,624 --> 00:45:55,166
אפילו איש או אישה גרים לבד בבית,
עושים קידוש - שני לחמים.

659
00:45:55,189 --> 00:45:56,614
"אבל אני לא אוכל שני לחמים".

660
00:45:57,125 --> 00:46:02,582
אבל צריך שני לחמים זכר ללחם משנה,
הנס שהיה במדבר, שביום שישי

661
00:46:02,596 --> 00:46:05,349
היו מכינים מן כפול
ולא היה מתקלקל,

662
00:46:05,386 --> 00:46:07,493
"ורימה לא הייתה בו",
כמו שכתוב בתורה.

663
00:46:11,090 --> 00:46:13,889
היו רואים ניסים.
למה עשה את זה הקב"ה?

664
00:46:14,495 --> 00:46:18,526
כדי שכל אדם שהוא לא יודע
מה יהיה מחר, אשתו אומרת לו

665
00:46:18,572 --> 00:46:21,565
"תגיד, יש לנו ילדים קטנים,
ואם מחר לא ירד מן?"

666
00:46:21,596 --> 00:46:24,103
מה עונה לה בעלה?
"תסמכי עליו".

667
00:46:25,299 --> 00:46:29,210
אין איפה ללכת, אתה לא במקום
שיש מכולות וחנויות וסופרים,

668
00:46:29,245 --> 00:46:33,234
תלך לקנות משם.
אתה במדבר. רק על הקב"ה.

669
00:46:33,262 --> 00:46:39,554
אז היה חינוך של ארבעים שנה
שעם ישראל התאמן לאמונה וביטחון בקב"ה.

670
00:46:39,584 --> 00:46:44,084
ארבעים שנה של אימון, של כושר,
של אמונה וביטחון בבורא עולם.

671
00:46:45,412 --> 00:46:52,463
נמצא כך, כל הניסים שהקב"ה חולל
לעם ישראל ביציאת מצרים הם ניסים שנדרשו.

672
00:46:52,740 --> 00:46:55,738
נדרשו כדי להוכיח להם
שהוא קיים, שיכירו אותו.

673
00:46:55,900 --> 00:46:59,225
איך יקבלו את התורה?
איך ישמרו את התורה אחר כך?

674
00:47:00,573 --> 00:47:04,468
אבל צריך לדעת
שלניסים יש מחיר כבד.

675
00:47:05,977 --> 00:47:11,443
בכל פעם שעם ישראל חטא במדבר -
נענשו במקום בעונש קשה.

676
00:47:11,483 --> 00:47:15,913
אפשר לראות בתורה:
"והיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף"

677
00:47:16,587 --> 00:47:20,470
ועוד, כל פעם שחטאו מיד נענשו,
"ויבואו הנחשים השרפים".

678
00:47:22,306 --> 00:47:23,216
למה?

679
00:47:23,824 --> 00:47:29,982
כי אדם שרואה נס גלוי וחוטא בכל זאת,
הנהגת ארך אפיים לא פועלת מולו.

680
00:47:30,003 --> 00:47:32,633
ארך אפיים זה סבלנות,
שהוא לא נענש מיד.

681
00:47:33,000 --> 00:47:34,618
ראית נס - איך אתה חוטא?

682
00:47:35,106 --> 00:47:39,193
אז מצד אחד היה צורך להראות
לישראל במדבר ניסים גלויים,

683
00:47:39,222 --> 00:47:41,906
אז הקב"ה הראה להם,
אבל שילמו מחיר כבד.

684
00:47:42,340 --> 00:47:46,435
אחרי שנכנסו לארץ ישראל,
שינה הקב"ה את ההנהגה,

685
00:47:46,881 --> 00:47:50,488
המשיך לשמור על ישראל
אבל בניסים נסתרים,

686
00:47:50,495 --> 00:47:53,226
יותר מאחורי הקלעים, כמו שהיום.

687
00:47:53,721 --> 00:47:57,126
היום רואים את ישראל כבשה אחת
בין שבעים זאבים,

688
00:47:57,490 --> 00:48:01,251
מה עושה הקב"ה לשמור עלינו?
מסכסך אותם אחד עם השני

689
00:48:01,495 --> 00:48:03,432
ואז אין להם זמן להתעסק איתנו.

690
00:48:04,062 --> 00:48:07,101
אדם שפותח את העיניים,
רואה דברים פלאיים.

691
00:48:07,770 --> 00:48:12,946
עם ישראל, מה הגודל של ארץ ישראל
ביחס לכל ארצות ערב מסביב?

692
00:48:12,954 --> 00:48:19,749
באמת מי שרוצה לראות נס, נס נסתר,
שיפתח את האטלס ויראה את הגודל

693
00:48:19,749 --> 00:48:21,300
של ישראל ביחס לארצות ערב.

694
00:48:21,328 --> 00:48:23,540
רק מול מצרים מה הגודל של ישראל,

695
00:48:23,638 --> 00:48:29,331
ומה עם איראן, עיראק וסעודיה
וכל האויבים... 22 מדינות ערב,

696
00:48:29,829 --> 00:48:31,193
וישראל כזו קטנה.

697
00:48:31,932 --> 00:48:34,471
אין אפילו מקום לרשום
את שם המדינה ביבשה,

698
00:48:34,485 --> 00:48:37,851
רושמים "ישראל" בים,
לא כמו ארצות ערב.

699
00:48:39,688 --> 00:48:45,420
על פי טבע, אין סיכוי לקיום
של מדינה כזו כשכל אלה רוצים לטרוף אותה.

700
00:48:46,446 --> 00:48:48,993
אבל "הנה לא ינום
ולא יישן שומר ישראל".

701
00:48:49,013 --> 00:48:52,340
אז הקב"ה שומר עלינו
אבל בהנהגה נסתרת,

702
00:48:52,358 --> 00:48:55,373
לא קריעת ים סוף
ועשר מכות ודברים כאלה.

703
00:48:55,867 --> 00:49:00,298
יש ניסים שמדי פעם מראה לנו,
אדם שפותח את העיניים ורואה את יד השם.

704
00:49:01,375 --> 00:49:10,120
אז ב"צוק איתן", מי שזוכר,
הראנו במצגת את הנס שהיה באותו שבוע.

705
00:49:12,434 --> 00:49:14,647
כדאי לפרסם את זה שוב.

706
00:49:15,184 --> 00:49:21,220
חיילים שלנו נכנסו לעזה
ופתאום אחד החיילים, הכול יריות,

707
00:49:21,631 --> 00:49:23,343
פתאום הרגיש שהוא חטף קליע.

708
00:49:24,066 --> 00:49:28,620
נבהל מאוד, מנסה לראות
איפה הוא נפצע, הרגיש את החבטה,

709
00:49:29,078 --> 00:49:31,628
מאיפה יורד דם, איפה כואב.

710
00:49:31,874 --> 00:49:37,247
הוא רואה לא כואב, לא דם,
לא צפרדע ולא כינים, כלום, בריא ושלם.

711
00:49:37,605 --> 00:49:42,613
מה התברר? היה עליו רימון יד,
הקליע נכנס לתוך הרימון

712
00:49:42,702 --> 00:49:45,086
ונתקע שם והרימון לא התפוצץ.

713
00:49:45,848 --> 00:49:49,646
זאת אומרת כך, אם הוא היה
בלי רימון - הוא היה נהרג,

714
00:49:50,036 --> 00:49:54,152
עם רימון - אם הרימון היה מתפוצץ
היה נהרג הוא ועוד כמה חברים.

715
00:49:54,499 --> 00:49:59,941
מה עשה הקב"ה? שם לו את הרימון
במקום שהקליע אמור להגיע כדי להגן עליו.

716
00:50:00,295 --> 00:50:05,350
ופרסמו בתקשורת, אז הראנו את זה
עם כותרת בתקשורת, "נס במלחמה".

717
00:50:06,255 --> 00:50:09,009
הם קראו לזה נס, אפילו העיתונאים,
דבר שהוא לא הגיוני.

718
00:50:09,492 --> 00:50:13,666
ומה עשה הקב"ה כדי להעצים את הנס,
שנראה כמה הוא שומר עלינו?

719
00:50:13,699 --> 00:50:17,323
יום למחרת, זה היה ביום רביעי,
יום למחרת - יום חמישי,

720
00:50:17,342 --> 00:50:20,689
החמאס פרסם סרטון
של מה שקרה שם,

721
00:50:23,121 --> 00:50:27,640
שהחיילים שלנו נכנסו,
ראו לפתע מחבל מתאבד

722
00:50:27,657 --> 00:50:32,341
יוצא מאיזה כוך ורץ לעברם
כדי להתפוצץ עליהם,

723
00:50:32,857 --> 00:50:38,659
אחד הזריזים שלנו נתן לו כדור בראש
והפיל אותו והמשיכו כולם לרוץ הלאה.

724
00:50:38,688 --> 00:50:41,786
השאירו אותו שם והמשיכו.
הציל את כולם.

725
00:50:42,433 --> 00:50:45,295
אחרי שיצאו משם,
באו חבריו של המחבל הזה

726
00:50:45,320 --> 00:50:46,452
ועשו לו לוויה המונית,

727
00:50:46,469 --> 00:50:49,908
כדרכם שהם מצטופפים וצועקים
קריאות נגד ישראל,

728
00:50:50,523 --> 00:50:52,526
ואחד מהם צילם בשידור חי.

729
00:50:54,245 --> 00:50:59,004
מה הם שכחו לפני הלוויה?
להוציא ממנו את חגורת הנפץ.

730
00:50:59,415 --> 00:51:02,287
באמצע הלוויה הבן אדם החליט להתאבד.

731
00:51:04,168 --> 00:51:09,108
פתאום רואים את המיטה מתפוצצת,
ולקח איתו עוד כמה עשרות לשמיים.

732
00:51:11,387 --> 00:51:12,684
חשבנו על זה פעם?

733
00:51:13,111 --> 00:51:17,670
כשהקב"ה רוצה - רימון יכול
להציל אדם שלא ייהרג,

734
00:51:17,973 --> 00:51:21,953
כשהקב"ה רוצה -
מת יכול להרוג עשרות סביבו.

735
00:51:23,132 --> 00:51:27,024
מת, מה אתה מצפה ממנו?
אבל כשהקב"ה רוצה,

736
00:51:27,043 --> 00:51:31,533
וזה יום אחרי יום שהיה ב"צוק איתן",
סרטון שאז התפרסם.

737
00:51:33,939 --> 00:51:38,086
אז היום יש שמירה על עם ישראל,
אבל יותר מאחורי הקלעים.

738
00:51:38,961 --> 00:51:45,213
יש פסוק "הללו את ה' כל גויים,
שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו".

739
00:51:45,227 --> 00:51:46,341
הפסוק הזה לא מובן.

740
00:51:46,640 --> 00:51:51,200
עם ישראל אומר לכל אומות העולם
"תשבחו את ה', תהללו אותו" - למה?

741
00:51:51,227 --> 00:51:52,611
"כי גבר עלינו חסדו".

742
00:51:53,801 --> 00:51:58,795
יגידו לנו הגויים: אם גבר עליכם חסדו,
תהללו אותו אתם, מה אתם רוצים מאיתנו?

743
00:51:59,396 --> 00:52:03,111
ומה אנחנו אומרים בפסוק?
"הללו את ה' כל גויים, שבחוהו כל האומים"

744
00:52:03,125 --> 00:52:05,472
למה? "כי גבר עלינו חסדו".
זה לא מובן.

745
00:52:07,276 --> 00:52:14,080
אבל הפירוש, יש ניסים שאנחנו
אפילו לא מודעים שהקב"ה עושה לנו,

746
00:52:15,742 --> 00:52:19,188
והגויים הם יכולים להלל את ה'
על אותם ניסים.

747
00:52:20,135 --> 00:52:26,473
כמה פעמים בפשיטות תפסו מחבלים,
סיפרו להם, הכינו מטעני נפץ,

748
00:52:26,481 --> 00:52:29,420
תכננו כך וכך -
התפוצץ עליהם בתוך הבניין

749
00:52:29,784 --> 00:52:32,436
וכמה מהם נהרגו,
ואנחנו אפילו לא ידענו

750
00:52:32,478 --> 00:52:37,216
איך הקב"ה שמר עלינו
מפיגועים נוראים שתכננו עלינו.

751
00:52:37,702 --> 00:52:40,647
רק אחרי שנים לפעמים מתברר גודל הנס.

752
00:52:41,093 --> 00:52:44,369
"ששת הימים" - כולם יודעים
את הניסים הגדולים של "ששת הימים",

753
00:52:44,497 --> 00:52:47,770
אבל רק בשנים האחרונות
נחשפו עוד כמה סיפורים

754
00:52:47,803 --> 00:52:51,210
שמשדרגים את כל ניסי "ששת הימים"
פי כמה וכמה.

755
00:52:51,236 --> 00:52:53,583
מה שהיה עם הטייסת,
פרסמו את זה השנה,

756
00:52:53,671 --> 00:52:57,800
דברים מפליאים שהיו שם.
אתה רואה השגחה מעבר לטבע.

757
00:52:58,855 --> 00:53:00,570
אז אומר שלמה המלך:

758
00:53:00,605 --> 00:53:03,690
"אל תאמר מה היה
שהימים הראשונים היו טובים מאלה",

759
00:53:03,702 --> 00:53:05,511
למה אז היו ניסים, היום אין?

760
00:53:05,535 --> 00:53:07,305
"כי לא מחוכמה שאלת על זה".

761
00:53:07,507 --> 00:53:12,001
לקב"ה יש את החשבונות שלו,
והזכרנו את אחת הסיבות,

762
00:53:12,053 --> 00:53:17,597
שכנגד ניסים יש מחיר כבד
שנענשים מיד.

763
00:53:17,793 --> 00:53:21,190
אחרי שהקב"ה העביר את הניסים
לניסים נסתרים,

764
00:53:21,203 --> 00:53:26,193
גם כשהאדם חוטא הוא לא נענש מיד,
אלא הנהגת ארך אפיים פועלת איתו.

765
00:53:26,219 --> 00:53:28,802
ויש עוד סיבות לעניין הזה,
פעם דיברנו על כך.

766
00:53:29,153 --> 00:53:30,242
נתקדם הלאה.

767
00:53:35,789 --> 00:53:38,840
שלמה המלך, מי שזוכר
בשיעורים הקודמים,

768
00:53:39,539 --> 00:53:44,354
שלמה המלך תקף מאוד את אותם אנשים
שרואים רק את הכסף מול העיניים,

769
00:53:44,386 --> 00:53:46,764
ומה שהם רוצים זה רק עושר ועושר,

770
00:53:46,881 --> 00:53:51,153
והוא הסביר את הטעות הגדולה
מזוויות שונות שיש בגישה הזאת.

771
00:53:51,608 --> 00:53:56,733
כעת אומר שלמה המלך: תדע לך,
זה לא שאני אומר לך שכסף זה דבר גרוע,

772
00:53:56,747 --> 00:54:01,873
שנכסים זה דבר גרוע, אבל צריך
שתשתף עם זה גם את חוכמת התורה.

773
00:54:01,907 --> 00:54:06,240
זה מה שהוא אומר "טובה חוכמה" -
חוכמה תמיד זה חוכמת התורה,

774
00:54:06,466 --> 00:54:11,620
"טובה חוכמה עם נחלה" -
כשיש לך את החוכמה של התורה עם הנכסים

775
00:54:11,760 --> 00:54:15,180
אז אתה תדע איך להתנהל
עם הנכסים בצורה נכונה.

776
00:54:15,208 --> 00:54:20,409
אבל אדם עשיר שאין לו יראת שמיים,
יכול עם הכסף שלו לעשות הרבה שטויות,

777
00:54:20,758 --> 00:54:23,591
יכול להגיע למצבים
הכי גרועים שיכול להיות,

778
00:54:23,606 --> 00:54:25,632
שאם לא היה לו כסף לא היה מגיע לזה.

779
00:54:26,459 --> 00:54:29,846
אבל החוכמה של התורה מאזנת אותו,
מדריכה אותו.

780
00:54:30,102 --> 00:54:35,274
"ויותר לרואי השמש" -
יותר צריך האדם הזה לתת לב,

781
00:54:35,288 --> 00:54:39,236
אדם שיש לו כסף,
יותר ייתן לב לדעתם של רואי השמש.

782
00:54:39,243 --> 00:54:42,268
מי זה רואי השמש?
אלה תלמידי חכמים, צדיקי הדורות.

783
00:54:42,360 --> 00:54:43,773
תתייעץ, תשאל.

784
00:54:44,135 --> 00:54:46,656
כי גם אם אתה חכם גדול,
אפילו שלמדת תורה,

785
00:54:46,772 --> 00:54:50,873
אבל בשאלות כבדות משקל
תפנה למי שנמצא מעליך.

786
00:54:57,685 --> 00:55:00,338
הוא אומר: זה טוב להיות
תחת הצל של החוכמה,

787
00:55:00,596 --> 00:55:03,520
שהחוכמה סוככת מעליך,

788
00:55:03,782 --> 00:55:08,722
וגם מתחת הצל של הכסף,
שגם יש לך כסף ואז אתה מבוסס כלכלית,

789
00:55:08,990 --> 00:55:13,236
אבל "ויתרון דעת" - תדע,
מה שיותר חשוב זה הדעת.

790
00:55:13,252 --> 00:55:17,113
כלומר, אדם שאומר:
אני רוצה כסף ורוצה חוכמה,

791
00:55:17,147 --> 00:55:19,866
והשגתי רק חוכמה.
למדתי תורה ולא התעשרתי.

792
00:55:20,078 --> 00:55:25,853
אומר שלמה המלך: עדיף לך,
יש לזה יתרון לדעת מאשר לכסף.

793
00:55:26,086 --> 00:55:32,525
"החוכמה תחייה בעליה" - כשאתה חכם,
מתנהל על פי דרך נכונה,

794
00:55:32,553 --> 00:55:34,199
החוכמה תחייה בעליה.

795
00:55:38,966 --> 00:55:42,092
פה הוא מדריך את האדם
לקבל ענווה לפני הקב"ה,

796
00:55:42,123 --> 00:55:44,425
הוא אומר: תראה
את מעשה האלוהים בעולם,

797
00:55:44,695 --> 00:55:48,400
יש דברים שנראים לך
שזה סוג של עיוות.

798
00:55:48,773 --> 00:55:53,594
נולד תינוק שהוא נכה,
נולד תינוק שהוא עיוור, נולד...

799
00:55:53,634 --> 00:55:55,843
מצבים שונים שהקב"ה מביא לעולם,

800
00:55:55,874 --> 00:55:59,518
"ראה את מעשה האלוהים,
כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו".

801
00:55:59,539 --> 00:56:03,384
דבר שהקב"ה ברא אדם מעוות,
אתה יכול לתקן את זה?

802
00:56:03,398 --> 00:56:04,872
אתה יכול לשנות את זה?

803
00:56:05,466 --> 00:56:08,412
במילים אחרות, תקבל ענווה
לפני בורא עולם,

804
00:56:08,431 --> 00:56:10,357
תבין שיש לו את החשבונות שלו.

805
00:56:10,540 --> 00:56:12,755
הרב יהודה פתיה מספר מעשה

806
00:56:13,354 --> 00:56:17,526
שהוא דיבר עם רוח של מת
שנכנסה באדם חי, דיבוק.

807
00:56:17,610 --> 00:56:21,322
הרב יהודה פתיה, סבו
של המקובל הרב דוד בצרי מירושלים.

808
00:56:23,071 --> 00:56:27,727
שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף,
שהכיר אותו אישית, את הרב יהודה פתיה,

809
00:56:27,951 --> 00:56:31,340
אמר שהוא גדול המקובלים
במאה השנים האחרונות,

810
00:56:31,358 --> 00:56:36,493
מבחינת כל הידיעות והעוצמות
והכוחות שהיו לו, כוחות על-טבעיים.

811
00:56:36,582 --> 00:56:39,218
היה מדבר עם רוחות של נפטרים, אדם...

812
00:56:39,271 --> 00:56:43,643
כתב גם בספרו, "רוחות מספרות",
כותב את מה שהוא שמע מהם

813
00:56:43,674 --> 00:56:47,260
ואת כל התיקונים עם תאריכים, 
שמות, מקומות, הכול כתב שם.

814
00:56:48,424 --> 00:56:51,996
אז באחד הסיפורים הוא מספר,
הוא היה עוזר לאותן נשמות של נפטרים

815
00:56:52,017 --> 00:56:54,742
שנכנסו באנשים חיים,
מה שנקרא "דיבוק",

816
00:56:54,772 --> 00:56:59,440
היה עוזר להן להגיע לתיקון שלהן
כדי שיעזבו אותם ויגיעו להיכל שלהן.

817
00:56:59,897 --> 00:57:04,683
אז באחד המקרים הוא מספר שאותה הרוח
של הנפטר אמר לו שמאוד מודה לו

818
00:57:04,688 --> 00:57:08,908
על זה שהוא עזר לו כי עכשיו
הוא עוזב את הגוף הזה,

819
00:57:09,686 --> 00:57:13,251
כי בשמיים אישרו לו לחזור בגלגול.

820
00:57:13,431 --> 00:57:17,757
כלומר, במקום דיבוק עכשיו הוא חוזר
לעולם בתור נשמה של תינוק שייוולד.

821
00:57:19,349 --> 00:57:22,630
והוא גם שמח שאישרו לו
את הבקשה שלו.

822
00:57:24,290 --> 00:57:27,407
שואל אותו הרב יהודה פתיה:
מה הבקשה שלך שאישרו לך?

823
00:57:28,554 --> 00:57:34,414
מספר שזה שהוא עכשיו היה בדיבוק,
מה שהוא סובל עכשיו,

824
00:57:34,899 --> 00:57:41,080
זה בגלל שהוא היה בחור יפה תואר,
ומרוב שהיה יפה היה נכשל

825
00:57:41,088 --> 00:57:44,788
ומכשיל הרבה אחרות
כי הרבה נמשכו אליו.

826
00:57:45,109 --> 00:57:49,673
ועל זה עכשיו הוא סובל,
בתור רוח, שמלאכי חבלה

827
00:57:49,720 --> 00:57:53,211
ומה שהוא מספר שם,
זה הוא סובל על העוונות שהוא עשה.

828
00:57:53,648 --> 00:57:58,273
עכשיו, כשאישרו לו לחזור בגלגול,
הוא ביקש שהוא רוצה לחזור

829
00:57:58,297 --> 00:58:02,340
עם פנים מכוערות, עם פצעים, יבלות
כי הוא לא רוצה עוד פעם לעבור

830
00:58:02,366 --> 00:58:07,120
את כל הניסיון שהיה לו
בגלגול הקודם, ואישרו לו את זה.

831
00:58:07,798 --> 00:58:12,779
ובאמת, מספר הרב פתיה שבאותו שבוע
נולד תינוק שהיה מכוער ביותר

832
00:58:12,810 --> 00:58:16,486
כמו התיאור שהוא אמר לו.
והוא מקשר בין זה לזה.

833
00:58:17,666 --> 00:58:21,800
עכשיו, בואו נשאל את עצמנו,
הילד הזה יגדל עם פנים מכוערות,

834
00:58:21,819 --> 00:58:25,699
עם פנים עם יבלות, פצעים,
יבוא לרבנים ויגיד להם:

835
00:58:25,718 --> 00:58:30,237
תגיד, למה אלוקים עשה לי את זה?
איזה עוון עשיתי? ככה נולדתי.

836
00:58:30,845 --> 00:58:32,661
עשיתי עוון שקיבלתי את זה?

837
00:58:33,172 --> 00:58:36,897
לא ידעו בדיוק לענות לו,
והוא לא יודע שהוא ביקש את זה,

838
00:58:36,909 --> 00:58:39,832
ועוד הוא שמח שנתנו לו
את מה שהוא ביקש.

839
00:58:40,629 --> 00:58:43,861
לכן אומר שלמה המלך:
תקבל ענווה כלפי אלוקים,

840
00:58:43,966 --> 00:58:47,886
וגם במקומות שאתה לא יודע תשובות
תשלים עם המציאות הזאת,

841
00:58:48,033 --> 00:58:51,053
תעשה את ההשתדלות שלך,
תתפלל על מה שאתה צריך,

842
00:58:51,073 --> 00:58:54,152
תעשה את ההשתדלות הטבעית
וסמוך על בורא עולם.

843
00:59:05,226 --> 00:59:07,670
אומר שלמה המלך: אתה יודע
איך תתייחס לחיים?

844
00:59:07,853 --> 00:59:10,091
תשמע עצה טובה שתמיד תהיה מאושר:

845
00:59:10,598 --> 00:59:13,085
"ביום טובה היה בטוב",
יום שטוב לך.

846
00:59:13,097 --> 00:59:15,767
הרי כל אדם יש לו בחיים
ימים טובים, יש ימים קשים.

847
00:59:16,146 --> 00:59:20,392
יום שטוב לך - תשמח,
תהיה מאושר, תרקוד, תשיר, זה יום טוב.

848
00:59:20,918 --> 00:59:24,960
"וביום רעה ראה" -
ביום רעה שקשה לך תתבונן.

849
00:59:25,422 --> 00:59:30,303
"גם את זה לעומת זה עשה האלוהים" -
גם את הימים הטובים מול הימים הרעים,

850
00:59:30,433 --> 00:59:32,816
"על דברת" - על דבר, בשביל,

851
00:59:32,953 --> 00:59:38,758
"שלא ימצא האדם אחריו מאומה" -
שכשאדם עוזב את העולם ומגיע לעולם האמת,

852
00:59:38,779 --> 00:59:42,091
שלא ימצא אחריו
שהוא השאיר כתמים בנשמה.

853
00:59:42,913 --> 00:59:46,786
כלומר, גם בצרות שיש לאדם צריך לשמוח,
כי הוא אומר לעצמו:

854
00:59:46,810 --> 00:59:48,971
ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם.

855
00:59:49,236 --> 00:59:50,971
אז נכון שזה היה יום קשה,

856
00:59:50,998 --> 00:59:56,482
נכון שזה היה שבוע קשה,
שנה קשה, סבל, צרות, אבל זה טוב לי.

857
00:59:56,690 --> 01:00:01,832
למה? כי זה מנקה את נשמת האדם שלא
ימצא אחריו מאומה כשהוא עוזב את העולם.

858
01:00:02,318 --> 01:00:04,345
"את הכול ראיתי בימי הבלי" -

859
01:00:04,360 --> 01:00:08,956
אומר שלמה המלך: תדע, אני,
כל מה שאתה רק מעלה ושואל ומסופק -

860
01:00:08,975 --> 01:00:10,694
את הכול ראיתי בימי הבלי.

861
01:00:11,024 --> 01:00:12,952
"יש צדיק אובד בצדקו" -

862
01:00:13,248 --> 01:00:17,919
ראיתי צדיקים שבעודו צדיק
הוא נפטר בגיל צעיר,

863
01:00:18,184 --> 01:00:20,501
"ויש רשע מאריך ברעתו" -

864
01:00:20,664 --> 01:00:23,205
יש רשע, אתה רואה
שהוא רשע לפי כל הדעות,

865
01:00:23,215 --> 01:00:25,663
ובכל זאת מאריך ימים עם הרעה שיש לו.

866
01:00:26,420 --> 01:00:27,421
מה ההיגיון?

867
01:00:27,681 --> 01:00:30,829
אז יש פסוק: "איש בער לא ידע
וכסיל לא יבין את זאת,

868
01:00:30,850 --> 01:00:34,413
"בפרוח רשעים כמו עשב
ויציצו כל פועלי אוון",

869
01:00:34,427 --> 01:00:36,033
אבל זה "להישמדם עדי עד".

870
01:00:36,281 --> 01:00:40,399
הקב"ה נותן לרשע את מעט שכרו
על המצוות שיש לו בעולם הזה,

871
01:00:40,530 --> 01:00:42,819
מגיע לעולם האמת ושם כבר אין לו כלום.

872
01:00:42,836 --> 01:00:44,673
אז זה "להישמדם".
מה זה "להישמדם עדי עד"?

873
01:00:44,680 --> 01:00:47,803
זה לא שאין לו תקווה שם,
אבל כדי להיכנס למקום

874
01:00:47,822 --> 01:00:51,667
שמטהר אותו עם האור
של מעט מצוות שיש לו בנשמה

875
01:00:51,680 --> 01:00:54,075
אי אפשר להכניס אותו לשם,
אז איך הוא יטהר?

876
01:00:54,306 --> 01:00:58,615
לטובתו, מקבל את שכר המצוות שלו
בעולם הזה, מגיע לעולם האמת,

877
01:00:58,626 --> 01:01:02,592
מכניסים אותו לאותה, נקרא לזה,
מכבסה שמנקה אותו,

878
01:01:02,716 --> 01:01:04,751
ואז גם בשבילו עדיף בצורה כזאת.

879
01:01:04,760 --> 01:01:10,294
והצדיק מקבל בעולם הזה מעט ייסורים
על מעט העוונות שיש לו -

880
01:01:10,307 --> 01:01:12,068
מגיע לעולם האמת נקי.

881
01:01:12,871 --> 01:01:16,188
אז מה הגישה הנכונה?
אומר שלמה: תהיה מאוזן.

882
01:01:22,206 --> 01:01:23,061
מצד שני:

883
01:01:28,398 --> 01:01:31,803
אומר שלמה המלך כך:
הגישה הנכונה לחיים צריכה להיות

884
01:01:31,833 --> 01:01:33,338
"אל תהי צדיק הרבה".

885
01:01:34,125 --> 01:01:36,322
מה זה "אל תהי צדיק הרבה"?
לא טוב להיות צדיק?

886
01:01:36,986 --> 01:01:40,383
הכוונה, אל תהיה צדיק
יותר ממה שהתורה אמרה.

887
01:01:40,652 --> 01:01:44,151
התורה אמרה שאתה צריך להתחתן,
להביא ילדים לעולם - אתה אל תהיה צדיק,

888
01:01:44,163 --> 01:01:47,006
"לא, אני רוצה להתקדש,
לא נוגע באישה כל החיים שלי".

889
01:01:48,500 --> 01:01:52,086
התורה אומרת שתקדש על היין,
תשתה מדי פעם.

890
01:01:52,107 --> 01:01:55,788
הגמרא אומרת שיין
מיעוטו יפה וריבויו מזיק.

891
01:01:55,993 --> 01:01:57,843
אז אל תגיד "לא, אני עכשיו
כמו המוסלמים,

892
01:01:57,855 --> 01:02:01,152
"מקבל על עצמי לא לשתות יין
כל החיים שלי".

893
01:02:01,831 --> 01:02:04,681
מה שהתורה התירה -
אתה אל תהיה צדיק הרבה,

894
01:02:04,699 --> 01:02:06,868
תגיד "לא, אני אוסר את זה על עצמי".

895
01:02:07,172 --> 01:02:09,777
"ואל תתחכם יותר" -
יותר ממי?

896
01:02:09,787 --> 01:02:11,761
ממי שברא אותך, אתה לא חכם יותר ממנו.

897
01:02:11,779 --> 01:02:15,633
אם הוא בתור יצרן אומר לך זה טוב,
זה לא טוב - אז תהיה רגוע.

898
01:02:16,349 --> 01:02:17,661
"למה תישומם" -

899
01:02:18,073 --> 01:02:22,028
אדם שמנסה להיות קיצוני ברוחניות
יותר ממה שהתורה אמרה

900
01:02:22,160 --> 01:02:26,056
מגיע למצב של שיממון נפש,
הנפש שלו שוממה.

901
01:02:26,262 --> 01:02:30,148
מצד שני, "אל תרשע הרבה ואל תהי סכל".

902
01:02:30,589 --> 01:02:33,277
מה זה "אל תרשע הרבה"?
וקצת כן אפשר להיות רשע?

903
01:02:33,704 --> 01:02:40,138
הכוונה כך, יש מצב שאדם נכשל בעבירה
ועוד פעם נכשל,

904
01:02:40,328 --> 01:02:44,066
ואז הוא אומר "כאשר אבדתי אבדתי.
זהו, זה כבר לא בשבילי"

905
01:02:44,093 --> 01:02:46,013
ואז הוא שוקע לגמרי בעוון הזה.

906
01:02:46,379 --> 01:02:49,803
אומר לו שלמה: גם אם נפלת,
אל תרשע הרבה, תחזור שוב,

907
01:02:49,845 --> 01:02:51,724
תתקן את עצמך, תתעלה.

908
01:02:52,528 --> 01:02:56,555
"ואל תהי סכל" - אל תהיה טיפש
להגיד "זהו, אין לי תקווה".

909
01:02:56,572 --> 01:02:58,162
"למה תמות בלא עיתך".

910
01:02:58,470 --> 01:03:00,107
"טוב אשר תאחוז בזה",

911
01:03:00,130 --> 01:03:03,492
כלומר ברוחניות שהתורה מדריכה אותך,

912
01:03:03,511 --> 01:03:05,198
"וגם מזה אל תנח את ידיך" -

913
01:03:05,206 --> 01:03:08,096
לאכול ולשתות ולהתחתן כמו רצון השם.

914
01:03:10,321 --> 01:03:13,708
"כי ירא אלוהים יצא את כולם" -

915
01:03:14,215 --> 01:03:20,996
אדם שהוא ירא שמיים הוא יודע שרצון השם
שתשלב בין הרוחניות לבין הגשמיות,

916
01:03:21,019 --> 01:03:26,353
וכך תבנה לעצמך חיי נצח טובים
עם אושר ושמחה בעולם הזה.

917
01:03:26,386 --> 01:03:29,474
שזה בעצם כל הקו של התורה,
שמאזנת את האדם,

918
01:03:29,518 --> 01:03:32,868
"שש ימים תעבוד",
לא אומר לך כל החיים שבת,

919
01:03:33,107 --> 01:03:35,792
גם הוא לא אומר לך יום אחד יום חול,
יום אחד שבת.

920
01:03:36,027 --> 01:03:42,416
הוא אומר "שש ימים תעבוד" -
תיסע, תדליק אש, "וביום השביעי תשבות".

921
01:03:43,890 --> 01:03:47,381
התחתנת - יש ימים של היתר,
יש ימים של איסור.

922
01:03:47,714 --> 01:03:51,121
אתה אוכל - תברך,
יש בשר וחלב, להמתין שש שעות.

923
01:03:51,144 --> 01:03:53,966
כל האיזונים האלה
שהתורה מלמדת את האדם

924
01:03:53,984 --> 01:03:57,670
זה סוג של איזון
שמלמד אותו איך לחיות נכון.

925
01:04:03,036 --> 01:04:05,982
מה זה "תעוז"?
תיתן עוז, תיתן כוח.

926
01:04:06,024 --> 01:04:10,052
החוכמה, מדבר פה על חוכמת התורה,
היא תיתן כוח לחכם

927
01:04:10,080 --> 01:04:12,505
"מעשרה שליטים אשר היו בעיר".

928
01:04:12,949 --> 01:04:19,051
המפרשים כאן מסבירים, עשרה שליטים -
עשרה חכמים בחוכמות העולם.

929
01:04:20,027 --> 01:04:24,518
אדם שמתמודד עם קשיים,
אז יש פסיכיאטר ויש פסיכולוג

930
01:04:24,532 --> 01:04:29,307
ויש כל מיני חכמים שמייעצים לו -
טוב, אין ברירה שילך, אבל שידע:

931
01:04:29,325 --> 01:04:32,520
אם מראש הוא יבנה את עצמו
על פי הדרכת התורה

932
01:04:32,537 --> 01:04:34,978
יכול לחסוך מעצמו הרבה צרות כאלה.

933
01:04:34,991 --> 01:04:37,695
"החוכמה תעוז לחכם" -
תיתן לו כוח,

934
01:04:37,709 --> 01:04:42,571
"מעשרה שליטים אשר היו בעיר" -
שזה משל לאדם, למוח האדם

935
01:04:43,691 --> 01:04:44,915
התורה מלמדת אותך:

936
01:04:48,873 --> 01:04:50,693
זה המקור של הפסוק המפורסם.

937
01:04:52,022 --> 01:04:56,764
אומר שלמה המלך: אל תיכנס
לדיכאון אם כשלת ונפלת.

938
01:04:57,758 --> 01:05:01,929
גם אם היה כישלון,
אבל אל תיכנס מזה לעצבות, לייאוש,

939
01:05:02,187 --> 01:05:04,872
אל תאמר לעצמך "כנראה
שאני לא שווה כלום".

940
01:05:05,476 --> 01:05:11,433
תדע לך, גם הצדיקים הגדולים,
אין צדיק בארץ שהוא עשה רק טוב

941
01:05:11,676 --> 01:05:13,566
ולא נכשל אף פעם בחטא.

942
01:05:15,142 --> 01:05:19,375
אנשים פשוטים נכשלים בדרגות שלהם,
אנשים גדולים בדרגות שלהם,

943
01:05:19,408 --> 01:05:24,147
אבל אין אדם שלא נכשל
במהלך ימי חייו בטעויות

944
01:05:24,158 --> 01:05:26,934
והוא יגיד שהוא מושלם
ולא עשה שום טעות.

945
01:05:27,947 --> 01:05:30,127
הרב יצחק קוטנר,
הזכרנו אותו בעבר,

946
01:05:30,721 --> 01:05:34,757
הוא כותב: כולם משבחים את החפץ חיים
על הזהירות שלו בשמירת הלשון.

947
01:05:35,629 --> 01:05:40,183
ובאמת, החפץ חיים הוא סמל ודוגמה
על שמירת הלשון, חיבר ספר על כל ההלכות,

948
01:05:40,513 --> 01:05:46,241
אבל הוא אומר: מישהו יודע
עד שהוא נהיה כל כך מתוקן בשמירת הלשון,

949
01:05:46,253 --> 01:05:49,690
איזה מסלול הוא עבר?
כמה מעידות היו לו בעצמו?

950
01:05:49,720 --> 01:05:52,746
הרי אין אדם שנולך מלאך.
אף אדם לא נולד מושלם,

951
01:05:53,140 --> 01:05:58,000
אז גם אם נפלת - אל תתייאש,
תאמר "רגע, אבל הנה הצדיק ההוא..."

952
01:05:58,008 --> 01:06:02,442
גם הצדיק ההוא, עד שהוא הגיע
להיות במדרגה שלו היו לו גם נפילות.

953
01:06:03,474 --> 01:06:09,696
אז למה הוא גדל? מה הפך אותו לצדיק?
"שבע ייפול צדיק וקם",

954
01:06:10,488 --> 01:06:13,800
זה פסוק שמופיע במקום אחר,
"שבע ייפול צדיק וקם",

955
01:06:14,166 --> 01:06:20,385
כלומר הוא נופל, מפיק לקחים
למה נפלתי ומיד מתרומם.

956
01:06:21,246 --> 01:06:25,943
"גם לכל הדברים אשר ידברו אל תיתן ליבך",

957
01:06:26,500 --> 01:06:30,820
שלמה המלך נוגע בעוד נקודה
שגורמת לאנשים להילחץ.

958
01:06:30,843 --> 01:06:34,896
אנשים מדברים עליהם, הוא אומר
"זה דיבר עליי, ההוא דיבר עליי"

959
01:06:35,146 --> 01:06:36,936
והוא מאוד נפגע שדיברו עליו.

960
01:06:37,313 --> 01:06:41,686
אומר שלמה: "גם לכל הדברים אשר ידברו" -
כל הדברים הרעים שאומרים עליך -

961
01:06:41,721 --> 01:06:43,872
"אל תיתן ליבך" - אל תתייחס.

962
01:06:44,240 --> 01:06:46,471
"אשר לא תשמע את עבדך מקללך" -

963
01:06:46,488 --> 01:06:50,793
עד כדי שתגיע למצב שאפילו
שהעבד שלך מקלל אותך,

964
01:06:50,820 --> 01:06:54,721
העבד הוא משועבד לך,
אתה מרגיש כאילו שהוא לא דיבר,

965
01:06:54,749 --> 01:06:56,127
זה לא מטריד אותך.

966
01:06:56,572 --> 01:06:59,155
"אבל איך?",
יאמר האדם, "זה מלחיץ אותי".

967
01:07:00,606 --> 01:07:02,066
"כי גם פעמים רבות",

968
01:07:02,081 --> 01:07:03,696
תראו כיוון חשיבה שהוא אומר,

969
01:07:04,095 --> 01:07:08,973
"כי גם פעמים רבות ידע ליבך
אשר גם אתה קיללת אחרים".

970
01:07:09,460 --> 01:07:12,864
הוא אומר: אתה מתלונן למה זה דיבר,
למה ההוא דיבר מאחורי הגב?

971
01:07:12,883 --> 01:07:15,345
אתה אף פעם לא דיברת
מאחורי הגב על אנשים?

972
01:07:15,798 --> 01:07:18,329
אתה לא קיללת אף פעם
מאחורי הגב אנשים?

973
01:07:18,686 --> 01:07:22,000
אז אל תדרוש מאחרים
מה שאתה לא דורש מעצמך.

974
01:07:22,259 --> 01:07:24,045
אז כמו שאתה יודע
שאתה לפעמים מדבר,

975
01:07:24,055 --> 01:07:25,780
אז גם עליך מדברים מאחורי הגב.

976
01:07:25,813 --> 01:07:27,239
למה אתה עושה מזה עניין?

977
01:07:28,415 --> 01:07:31,260
טבעו של האדם, כשהוא מדבר
על אחרים זה נראה לו בסדר,

978
01:07:31,283 --> 01:07:33,519
מדברים עליו - הוא מאוד פגוע,
"איך עשו לי את זה?"

979
01:07:33,813 --> 01:07:38,465
אומר שלמה: אתה לא יכול לדרוש מאחרים
מה שאתה לא מושלם ולא מתוקן.

980
01:07:44,095 --> 01:07:48,510
את זה הוא מדבר על חוכמת התורה,
כמה רציתי להחכים בתורה

981
01:07:48,565 --> 01:07:51,334
ובסוף התברר שהיא רחוקה ממני.

982
01:07:52,031 --> 01:07:57,138
אם נסכם את הפסוקים האחרונים
לפני שנסיים, אומר שלמה המלך לאדם כך:

983
01:07:58,227 --> 01:08:01,246
תאהב את עצמך
גם אם יש לך כישלונות,

984
01:08:01,634 --> 01:08:04,272
תאהב את עצמך
גם אם אנשים מדברים עליך,

985
01:08:04,961 --> 01:08:08,016
תדע שיש לך מעלות,
תחשיב את עצמך.

986
01:08:08,260 --> 01:08:10,205
אם יש מה לתקן -
אז כמו שהוא אמר לפני,

987
01:08:10,217 --> 01:08:12,205
אדרבה, תשמע לדברי תוכחת.

988
01:08:12,215 --> 01:08:15,900
אדם מוכיח אותך שטעית - תגיד לו:
טוב שאמרת לי, אני אשתדל.

989
01:08:16,041 --> 01:08:18,283
יכול להיות שזה שהוכיח אותך
דיבר בצורה לא יפה,

990
01:08:18,302 --> 01:08:20,694
שזה לא בסדר, צריך לדעת איך להוכיח,

991
01:08:21,008 --> 01:08:25,189
אבל אתה תאמר לעצמך: אני לא מטריד
את עצמי בזה, לא מתעסק בשאלות האלה,

992
01:08:25,208 --> 01:08:29,656
אני רוצה להיות אדם שלם,
אדם מתוקן, אדם מלא שמחת חיים.

993
01:08:29,756 --> 01:08:32,231
דיברו עליי, לא דיברו עליי -
שם את כל זה בצד,

994
01:08:32,246 --> 01:08:35,186
"גם אני לא נזהר תמיד
שלא לדבר על אחרים",

995
01:08:35,191 --> 01:08:38,616
כך הוא אומר לעצמו כדי
לחזק את עצמו בעניין הזה.

996
01:08:38,765 --> 01:08:43,686
ואם יש מעידות, יש כישלונות, בסדר,
גם הצדיקים היו להם מעידות וכישלונות,

997
01:08:43,794 --> 01:08:47,840
אבל שוב קמו והתרוממו
עד שהגיעו לשלמות הראויה.

998
01:08:47,857 --> 01:08:51,772
אז גם אם לא היו להם כישלונות
ברמות שהוא מרגיש על עצמו שהגיע לשפל כזה,

999
01:08:52,245 --> 01:08:54,556
אבל הכלל תמיד לעלות מדרגה,

1000
01:08:54,565 --> 01:08:57,422
לשמוח בטוב שעושים, עולה עוד מדרגה -

1001
01:08:57,446 --> 01:08:59,402
עד שמגיע לשלמות הרוחנית.

1002
01:08:59,987 --> 01:09:05,593
נסיים בברכה שדברי התורה וההתחזקות
יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן,

1003
01:09:05,686 --> 01:09:10,839
כל הצופים בכל מקום שהם,
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

1004
01:09:10,939 --> 01:09:15,684
יקבל תפילותינו ברצון,
שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה