הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: סוד האושר

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 7

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,373 --> 00:00:33,405
שלום וברכה וערב טוב,

2
00:00:33,745 --> 00:00:36,179
הגענו לפרק ו' בספר קהלת.

3
00:00:36,200 --> 00:00:40,742
ראינו בסוף פרק ה',
אומר החכם באדם שלמה המלך

4
00:00:40,767 --> 00:00:44,932
לאדם: "אוהב כסף לא ישבע כסף".

5
00:00:45,120 --> 00:00:48,820
כלומר, ברדיפה אחר הכסף
אל תחשוב שיום יבוא

6
00:00:49,450 --> 00:00:53,667
ואתה תגיע למילוי,
תרגיש "יש לי כל מה שאני צריך"

7
00:00:54,088 --> 00:00:57,021
כי "אוהב כסף לא ישבע כסף".

8
00:00:57,674 --> 00:01:01,391
מצד שני, הוא אומר
"מתוקה שנת העובד".

9
00:01:02,044 --> 00:01:05,574
אדם שעובד, מתפרנס,
טוב לו עם מה שיש לו,

10
00:01:05,607 --> 00:01:09,054
שמח בחלקו, השינה שלו מתוקה,

11
00:01:09,395 --> 00:01:11,056
לא כמו אותם אנשים

12
00:01:11,065 --> 00:01:13,744
ש"מרבה נכסים מרבה דאגה".

13
00:01:14,217 --> 00:01:20,654
המשיך ואמר שהריבוי
של השפע שיש לעשיר

14
00:01:20,857 --> 00:01:24,962
לא מניח לו לישון
מהדאגות שלו, מהשבע שלו,

15
00:01:24,980 --> 00:01:26,354
אוכל יותר מדי,

16
00:01:27,056 --> 00:01:31,804
לא כמו שאנשים מצפים וחושבים
שאם אהיה עשיר אני אהיה מאושר

17
00:01:31,822 --> 00:01:33,694
ויהיה לי כל טוב שבעולם.

18
00:01:33,720 --> 00:01:36,827
את זה שלמה המלך מנפץ לחלוטין

19
00:01:37,105 --> 00:01:41,935
ועם זאת, הוא מסיים
כדרכו של חכם שיודע לאזן את הדברים,

20
00:01:42,164 --> 00:01:45,866
הוא אומר: אל תחשוב שאני רואה
את העושר כדבר שלילי לחלוטין

21
00:01:45,888 --> 00:01:48,670
כי עם כסף אתה יכול
לעשות הרבה דברים טובים.

22
00:01:49,032 --> 00:01:51,977
מה שאני מדבר,
אל תרדוף אחרי הכסף הזה,

23
00:01:51,982 --> 00:01:57,357
אל תהיה בטוח שעם כסף
אפשר לסדר את כל העניינים בחיים,

24
00:01:57,582 --> 00:01:59,081
לכן תהיה מאוזן.

25
00:01:59,108 --> 00:02:03,082
ובזה הוא סיים שם את פרק ה' ואמר:

26
00:02:03,315 --> 00:02:09,022
"גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים
עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו

27
00:02:09,346 --> 00:02:14,190
ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו
זה מתת אלוהים היא".

28
00:02:14,666 --> 00:02:17,760
הוא אומר: יש מצב
שאתה לא רודף אחר הכסף,

29
00:02:17,900 --> 00:02:22,408
אתה עושה את ההשתדלות שלך,
אבל אם הקב"ה רוצה להעשיר אותך

30
00:02:22,466 --> 00:02:26,660
יש לו הרבה דרכים איך להפוך אותך
לעשיר אז זו כבר מתנת אלוהים,

31
00:02:26,705 --> 00:02:30,697
זו מתנת שמיים שנותן לאדם להיות עשיר

32
00:02:30,718 --> 00:02:34,537
אבל אתה מצידך תשאף שיהיו לך
חיים סבירים שיהיה מה לאכול,

33
00:02:34,537 --> 00:02:40,039
מה לשתות, איפה לישון, איך להתלבש,
ולעסוק בתורה ולהתעלות ברוחניות -

34
00:02:40,245 --> 00:02:44,261
ואז האדם מגיע למצב
של איזון בריא בחיים.

35
00:02:45,204 --> 00:02:49,860
בפרק ו', בתחילת פרק ו'
מדבר שלמה המלך

36
00:02:49,896 --> 00:02:52,102
על עוד שני סוגים של עשירים,

37
00:02:52,219 --> 00:02:57,777
שבזה הוא גם רוצה להרגיע את האדם
עם כל הלהט של הרדיפה אחר הכסף,

38
00:03:00,299 --> 00:03:06,845
מגיע למשפט מאוד חריף
שלפעמים עדיף להיות נפל

39
00:03:06,856 --> 00:03:08,400
מאשר להיות עשיר.

40
00:03:08,845 --> 00:03:14,393
כשיש נפל כולם מרחמים עליו,
על ההורים, נפל תינוק,

41
00:03:14,628 --> 00:03:18,660
אבל אומר שלמה: תדע לך, יש עושר
שהוא כל כך לא טוב לאדם

42
00:03:18,672 --> 00:03:20,737
עד כדי שהיה עדיף להיות נפל.

43
00:03:20,828 --> 00:03:25,355
הוא בכוונה מקצין את הדברים
כדי שנבין ונגיע לאיזון הנכון,

44
00:03:25,391 --> 00:03:26,928
תכף נקרא את לשונו.

45
00:03:27,180 --> 00:03:30,389
ובפרק הזה, שנראה אותו
בעזרת השם הערב,

46
00:03:30,389 --> 00:03:35,996
מופיע פסוק מאוד יסודי לחיים,
הזכרנו אותו כמה פעמים בשיעורים,

47
00:03:36,041 --> 00:03:40,353
הרמח"ל מביא אותו ב"מסילת ישרים",
את הפסוק היסודי שנמצא כאן

48
00:03:40,475 --> 00:03:47,040
שנותן לאדם ומלמד את הסוד
של האושר ב-א', המילוי הפנימי,

49
00:03:47,062 --> 00:03:49,314
השמחה, הסיפוק האמיתי.

50
00:03:49,400 --> 00:03:51,683
הסוד מופיע כאן בפרק הזה.

51
00:03:52,530 --> 00:03:56,347
נתחיל אותו, פרק ו', פסוק א'.

52
00:03:57,349 --> 00:03:58,416
אומר שלמה המלך:

53
00:03:58,423 --> 00:04:03,274
"יש רעה אשר ראיתי תחת השמש
ורבה היא על האדם".

54
00:04:03,884 --> 00:04:07,469
יש סוג של מצב של אדם שסובל

55
00:04:07,478 --> 00:04:09,340
דבר רע שקורה לו,

56
00:04:09,653 --> 00:04:11,266
"ורבה היא" - כלומר הסבל

57
00:04:11,275 --> 00:04:13,669
שהאדם סובל מזה זה סבל גדול.

58
00:04:14,595 --> 00:04:18,651
"איש אשר ייתן לו האלוהים
עושר ונכסים וכבוד

59
00:04:19,065 --> 00:04:21,966
"ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה

60
00:04:22,647 --> 00:04:28,015
"ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו
כי איש נוכרי יאכלנו,

61
00:04:28,386 --> 00:04:30,351
"זה הבל וחולי רע הוא".

62
00:04:31,028 --> 00:04:37,595
אומר שלמה המלך: יש מצבים בעולם
שכלפי חוץ נראה שלאדם הזה

63
00:04:37,608 --> 00:04:39,492
לא חסר כלום, הוא עשיר.

64
00:04:39,872 --> 00:04:44,326
"איש אשר ייתן לו האלוהים עושר" -
כסף במזומנים,

65
00:04:44,583 --> 00:04:48,517
"ונכסים" - יש לו דירות,
יש לו חנויות, רחובות,

66
00:04:48,662 --> 00:04:52,211
"וכבוד", מה שאנשים רוצים יש לו,

67
00:04:52,641 --> 00:04:55,735
"ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה",

68
00:04:55,939 --> 00:04:58,440
כל מה שהוא מתאווה, רוצה,
הוא יכול לקנות.

69
00:04:58,709 --> 00:05:05,449
אבל מה הבעיה? "ולא ישליטנו האלוהים
לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו".

70
00:05:05,988 --> 00:05:08,791
בפועל, הוא לא יכול
ליהנות ממה שיש לו.

71
00:05:08,804 --> 00:05:12,844
ובאמת, רואים את זה בעולם,
יש עשירים שמוכנים להחליף

72
00:05:12,866 --> 00:05:17,665
את כל העושר שלהם במעט בריאות
שיש לאדם העני.

73
00:05:18,976 --> 00:05:23,522
כי יש לו כסף, הוא יכול לאכול הכול
אבל בפועל מה הוא אוכל?

74
00:05:24,062 --> 00:05:28,791
דברים שבעלי חיים אוכלים,
סוגים של עשב, דברים מאוד...

75
00:05:28,832 --> 00:05:31,289
אני אומר את הדוגמה הזו
כי ראיתי את זה בחוש.

76
00:05:31,694 --> 00:05:36,221
הייתי בברזיל, נפגשתי שם
עם אדם שהוא מעשירי עולם,

77
00:05:36,358 --> 00:05:44,640
יהודי שגם ליבו חם לתורה ולמצוות
אבל חלה באיזה חולי,

78
00:05:45,520 --> 00:05:47,680
כולם אוכלים כל מעדני עולם

79
00:05:47,709 --> 00:05:50,840
והוא עצמו אוכל דברים
שאפילו עניים לא אוכלים.

80
00:05:50,918 --> 00:05:52,907
הוא לא יכול ליהנות
מכל מה שיש לו.

81
00:05:54,097 --> 00:05:55,244
אומר שלמה המלך:

82
00:05:55,259 --> 00:05:58,511
"יש רעה אשר ראיתי תחת השמש
ורבה היא על האדם",

83
00:05:58,533 --> 00:06:00,151
זה דבר שהוא מאוד קשה.

84
00:06:00,771 --> 00:06:03,818
ייתן לו עושר, נכסים, כבוד,
לא חסר לו כלום,

85
00:06:04,331 --> 00:06:08,221
אבל "ולא ישליטנו האלוהים
לאכול ממנו",

86
00:06:09,192 --> 00:06:11,801
הוא לא שליט על הנכסים האלה.

87
00:06:11,820 --> 00:06:15,618
בחשבון הבנק כן, אבל ליהנות בעצמו
הוא לא יכול ליהנות

88
00:06:15,937 --> 00:06:17,338
"כי איש נוכרי יאכלנו".

89
00:06:17,874 --> 00:06:20,414
מוסיף שלמה ואומר
שיש מצב עוד יותר קשה,

90
00:06:20,442 --> 00:06:23,133
שאפילו הילדים שלו
לא נהנים מזה, למה?

91
00:06:23,146 --> 00:06:25,523
כי אין לו ילדים.
יש גם מצבים כאלה.

92
00:06:26,623 --> 00:06:31,584
פה הוא רומז לאדם, קודם כול תדע
שלקב"ה יש חשבונות גדולים

93
00:06:31,912 --> 00:06:34,474
ואין מצב שאדם יקבל שלמות.

94
00:06:34,505 --> 00:06:37,285
יש אדם שמקבל כסף, לא מקבל בריאות.

95
00:06:37,521 --> 00:06:39,785
יש אדם מקבל בריאות, לא מקבל כסף.

96
00:06:39,805 --> 00:06:43,011
יש אדם שיש לו ילדים טובים,
יש אדם שיש לו קשיים אחרים

97
00:06:44,662 --> 00:06:46,672
אז כל אדם ואדם,
אומר שלמה,

98
00:06:46,678 --> 00:06:51,180
תהיה שמח במה שאלוקים נתן לך,
אל תקנא באחרים

99
00:06:51,266 --> 00:06:55,187
כי תדע שדבר אחד יכול לבוא
על חשבון הדבר השני.

100
00:06:55,294 --> 00:06:57,490
והוא אומר, יש מצב
שאיש נוכרי יאכלנו,

101
00:06:57,505 --> 00:06:59,975
אפילו הילדים שלו
לא יורשים את זה.

102
00:07:00,894 --> 00:07:02,569
"זה הבל וחולי רע הוא".

103
00:07:03,241 --> 00:07:06,337
ממשיך שלמה ואומר,
יש עוד סוג של עשיר:

104
00:07:06,860 --> 00:07:08,571
"אם יוליד איש מאה".

105
00:07:08,813 --> 00:07:10,900
קודם הוא דיבר על אדם
שנפטר בלי ילדים

106
00:07:10,921 --> 00:07:12,313
ואיש נוכרי יאכלנו,

107
00:07:12,911 --> 00:07:14,840
אבל הוא אומר,
תיקח עשיר מסוג אחר:

108
00:07:14,868 --> 00:07:16,247
"אם יוליד איש מאה",

109
00:07:16,278 --> 00:07:20,228
מאה ילדים יש לו, מכובד,
מאה ילדים זה מספר יפה,

110
00:07:20,900 --> 00:07:25,216
"ושנים רבות יחיה", הוא בריא
אז הוא גם מאריך ימים,

111
00:07:25,253 --> 00:07:26,544
שנים רבות יחיה,

112
00:07:27,050 --> 00:07:28,959
"ורב שיהיו ימי שניו",

113
00:07:29,394 --> 00:07:34,830
כלומר באותם ימים של השנים
שהוא חי הוא נמצא במצב של שררה.

114
00:07:35,568 --> 00:07:37,964
בארמית פירוש המילה "רב" זה שר,

115
00:07:38,004 --> 00:07:41,534
כמו שר הטבחים,
התרגום מתרגם "רב טבחיא".

116
00:07:42,118 --> 00:07:44,307
פירוש המילה רב בארמית זה שר.

117
00:07:44,610 --> 00:07:46,500
אז הוא אומר
"ורב שיהיו ימי שניו",

118
00:07:46,518 --> 00:07:49,541
האדם הזה הוא שר,
יש לו גם תפקיד בכיר.

119
00:07:50,638 --> 00:07:52,187
אבל מה הבעיה אצלו?

120
00:07:52,453 --> 00:07:59,849
"ונפשו לא תשבע מן הטובה".
האדם הזה הוא לא מרוצה ממה שיש לו.

121
00:08:00,349 --> 00:08:02,228
כלפי חוץ נראה שיש לו הכול,

122
00:08:02,697 --> 00:08:07,132
אבל אם הוא בפנימיות שלו
לא מאושר, לא שמח בחלקו,

123
00:08:08,094 --> 00:08:11,040
מצד האמת האדם הזה עני ואביון.

124
00:08:11,051 --> 00:08:13,097
גם אם כלפי חוץ הוא נראה מאוד עשיר,

125
00:08:13,745 --> 00:08:16,398
"וגם קבורה לא הייתה לו",
הוא אומר, האדם הזה

126
00:08:16,405 --> 00:08:21,760
שרודף כל החיים שלו אחרי כסף,
אחרי כבוד כי הוא לא מרוצה,

127
00:08:22,192 --> 00:08:25,957
"גם קבורה", הוא מתכוון בלשון התנ"ך
קבורה לא הכוונה קבר רגיל,

128
00:08:25,961 --> 00:08:30,985
קבורה הכוונה קבורה מכובדת
שכשנפטר אנשים לא כיבדו אותו,

129
00:08:31,653 --> 00:08:34,150
קברו אותו אבל בזלזול

130
00:08:34,219 --> 00:08:37,667
כי אדם שהוא רודף כבוד
אנשים סולדים ממנו.

131
00:08:38,598 --> 00:08:43,541
הגמרא אומרת "מאן דיהיר
אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל".

132
00:08:43,917 --> 00:08:49,861
אדם שהוא יהיר, שהוא גאוותן,
אפילו אנשי ביתו בליבם בזים לו.

133
00:08:50,099 --> 00:08:53,978
כלפי חוץ אולי מראים לו
אבל בלב מרגישים ריחוק ממנו.

134
00:08:54,939 --> 00:08:56,515
רואים, מה הוא מחפש כל החיים שלו,

135
00:08:56,525 --> 00:09:00,037
רק כבוד ושיגידו
ותמיד מספר "אני ואני ואני",

136
00:09:00,057 --> 00:09:02,491
מי אוהב אדם כזה
שכל הזמן מספר על עצמו?

137
00:09:03,162 --> 00:09:05,340
אז הוא אומר, אדם כזה,
שוב נקרא את זה:

138
00:09:05,368 --> 00:09:11,234
"אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה
ורב שיהיו ימי שניו",

139
00:09:11,262 --> 00:09:14,652
יש לו בעצם כבוד וגדולה וילדים,

140
00:09:15,048 --> 00:09:19,442
"ונפשו לא תשבע מן הטובה
וגם קבורה לא הייתה לו" -

141
00:09:19,463 --> 00:09:21,957
קבורה מכובדת כי אנשים מזלזלים בו,

142
00:09:22,183 --> 00:09:27,480
"אמרתי טוב ממנו הנפל",
נפל כבר עדיף מהאדם הזה, למה?

143
00:09:27,497 --> 00:09:31,021
ממשיך ומסביר:
"כי בהבל בא", הנפל,

144
00:09:31,336 --> 00:09:33,662
"בהבל בא ובחושך ילך",

145
00:09:33,896 --> 00:09:36,597
ברחם אימו, מי יודע בכלל
שהוא הגיע לעולם,

146
00:09:36,619 --> 00:09:38,014
מי יודע שהוא נעלם?

147
00:09:38,725 --> 00:09:40,299
"ובחושך שמו יכוסה",

148
00:09:40,324 --> 00:09:43,354
כשקוברים אותו אף אחד
לא זוכר אותו יותר כי הוא נפל.

149
00:09:43,551 --> 00:09:45,775
"גם שמש לא ראה ולא ידע",

150
00:09:45,874 --> 00:09:48,192
הוא לא יצא לאוויר העולם
כדי שיראה שמש,

151
00:09:48,214 --> 00:09:50,593
הוא אפילו לא יודע
שיש דבר כזה בעולם,

152
00:09:51,120 --> 00:09:56,668
"נחת לזה, מזה" -
יותר נחת יש לזה מאשר לזה.

153
00:09:57,197 --> 00:10:00,991
לנפל יש יותר נחת
מאשר האדם העשיר הזה.

154
00:10:01,386 --> 00:10:04,026
מישהו מאיתנו היה מעלה
בדעתו לחשוב פעם

155
00:10:04,045 --> 00:10:05,944
שנפל עדיף מאדם עשיר?

156
00:10:06,488 --> 00:10:09,284
אבל שלמה בחוכמתו,
החכם באדם, הוא אומר:

157
00:10:09,320 --> 00:10:11,962
תדע לך, אני אומר לך
את דעתי האמיתית,

158
00:10:12,294 --> 00:10:16,722
אדם שכל החיים שלו ברדיפה
והוא לא מרוצה ממה שיש לו,

159
00:10:16,881 --> 00:10:20,904
אין לו סיפוק, תמיד לא טוב לו
ומחפש כבוד וכסף,

160
00:10:21,182 --> 00:10:24,234
וכמו שאמר לפני,
ש"אוהב כסף לא ישבע כסף",

161
00:10:24,641 --> 00:10:30,122
האדם הזה שכל ימיו
סביב תאוות, יצרים, כסף וכבוד,

162
00:10:30,185 --> 00:10:33,180
לא משקיע בתורה, במצוות,
במעשים טובים,

163
00:10:33,207 --> 00:10:36,797
כבר היה עדיף נפל
מאשר האדם הזה.

164
00:10:37,685 --> 00:10:43,165
והאמת, רואים במציאות,
אדם שאין לו סיפוק ושמחה,

165
00:10:43,678 --> 00:10:46,122
אף על פי שכלפי העולם
הוא נחשב עשיר,

166
00:10:46,136 --> 00:10:47,602
מצד האמת הוא לא עשיר.

167
00:10:48,097 --> 00:10:52,262
יש משנה בפרקי אבות
שבמבט ראשון נראית מאוד תמוהה,

168
00:10:52,647 --> 00:10:56,845
חז"ל מאוד דייקו בלשונם,
והם אומרים בפרקי אבות:

169
00:10:56,890 --> 00:11:00,599
"איזהו עשיר - השמח בחלקו".

170
00:11:01,312 --> 00:11:03,476
אם אנחנו היינו מנסחים
את המשנה הזו,

171
00:11:03,822 --> 00:11:05,897
היינו אומרים שאדם
שהוא שמח בחלקו

172
00:11:05,897 --> 00:11:08,843
הוא עשיר ב-ע' או מאושר ב-א'?

173
00:11:09,508 --> 00:11:16,206
אדם שהוא שמח בחלקו הוא מאושר,
הוא לא עשיר, עושר זה כסף.

174
00:11:17,014 --> 00:11:21,748
ידוע, בעברית מילים שיש להן משמעות
גם ב-ע' וגם ב-א',

175
00:11:21,758 --> 00:11:23,671
אותה מילה, רק ב-ע' וב-א',

176
00:11:23,685 --> 00:11:25,542
יש להן משמעות בעברית,

177
00:11:26,127 --> 00:11:31,547
תמיד כשאתה הופך את ה-ע' ל-א',
המילה הופכת מגשמי לרוחני.

178
00:11:32,020 --> 00:11:35,199
האות ע' ו-א' הן מאוד קרובות
בהגייה שלהן.

179
00:11:35,866 --> 00:11:41,591
בארצות המזרח האות ע' יותר עמוקה
והאות א' היא יותר רכה.

180
00:11:41,989 --> 00:11:45,975
פה בארץ בגלל שבאירופה
גרו באזור שלא היו...

181
00:11:46,263 --> 00:11:51,491
עדות המזרח גרו בין ערבים,
ואצל הערבים יש הבדל בין ע' לבין א'

182
00:11:51,509 --> 00:11:55,037
אז גם השפה העברית שימרו אותה
כמו השפה המקורית.

183
00:11:55,082 --> 00:11:59,148
יש ע', יש א' ויש ה',
שלוש אותיות שונות.

184
00:11:59,434 --> 00:12:04,015
בארצות אירופה, בשפות האירופאיות
אין הבדל בין האותיות האלה

185
00:12:04,208 --> 00:12:06,991
אז היהודים שגרו באירופה,
הכול התערבב להם.

186
00:12:07,057 --> 00:12:10,652
גם כשקוראים קריאת שמע,
שלפעמים יש הבדל במשמעות המילה

187
00:12:10,770 --> 00:12:15,882
בין א' לבין ע' לבין ה',
אבל מחליפים מילים.

188
00:12:16,041 --> 00:12:21,185
זה, דרך אגב, נציין כמה חשוב
שאפילו אדם שביומיום אין אצלו הבדל

189
00:12:21,207 --> 00:12:24,371
בין האותיות האלה,
כשקורא קריאת שמע

190
00:12:24,400 --> 00:12:28,568
שיקפיד לומר את ההגייה הנכונה.

191
00:12:30,117 --> 00:12:33,726
שאם לא כן, הוא עלול לשבש מילים.

192
00:12:34,336 --> 00:12:38,782
למשל, "אוחילה לאל, אחלה פניו".

193
00:12:39,063 --> 00:12:42,279
"אחלה פניו", אומרים את זה
בראש השנה וכיפור, את ה"אוחילה לאל".

194
00:12:42,718 --> 00:12:47,659
"אחלה פניו" זה אתחנן לפניו,
אבוא לפניו בתחינה,

195
00:12:47,684 --> 00:12:48,994
זה הפירוש "אחלה פניו".

196
00:12:49,405 --> 00:12:54,088
אבל אם מחליפים את ה-ח' ב-כ' -
"אכלה פניו", מה זה "אכלה"?

197
00:12:54,405 --> 00:12:55,815
חס ושלום כיליון.

198
00:12:56,090 --> 00:13:02,260
יש מילים שאם אתה אומר כך או כך
שינית את המשמעות מקצה לקצה.

199
00:13:02,462 --> 00:13:06,117
לכן, לפחות בתפילה, בקריאת שמע,
ב"עמידה", כמה שאפשר

200
00:13:06,149 --> 00:13:08,054
חשוב לומר את ההגייה הנכונה.

201
00:13:09,191 --> 00:13:12,940
על כל פנים, בעברית ניקח מילים
שיש להן משמעות ב-ע',

202
00:13:13,346 --> 00:13:19,156
כמו למשל עור ב-ע',
תחליף ב-א' - אור.

203
00:13:19,311 --> 00:13:24,199
עור זה גשמי כי האות ע'
היא מורגשת יותר, היא נשמעת יותר.

204
00:13:24,574 --> 00:13:30,172
ה-א' שהיא יותר רכה היא יותר רוחנית,
היא הופכת את המילה למשמעות רוחנית.

205
00:13:30,512 --> 00:13:37,211
כך גם אדם שעומד ואדם שאומד,
עומד ב-ע', פיזית, בגוף הוא עומד,

206
00:13:37,422 --> 00:13:42,357
תחליף ב-א' - אומד זה אומדן הדעת,
זה הופך להיות עניין מחשבתי.

207
00:13:42,788 --> 00:13:46,843
עפר ואפר, עפר זה העפר הכבד,

208
00:13:47,136 --> 00:13:50,445
אפר - שרפת עץ
הוא אוורירי כזה, קליל,

209
00:13:50,471 --> 00:13:52,366
הופך להיות אפר.

210
00:13:53,407 --> 00:13:56,848
יש הבדל בין ע' ל-א'
מבחינת גשמי ורוחני.

211
00:13:57,198 --> 00:14:03,944
כך גם עושר ואושר.
עושר ב-ע' זה אדם שיש לו הרבה כסף,

212
00:14:04,804 --> 00:14:07,292
חומר, עניין חומרי, דבר מורגש.

213
00:14:07,922 --> 00:14:13,783
אושר זו תחושה פנימית שאתה מאושר,
טוב לך, בנשמה אתה מרגיש טוב,

214
00:14:13,804 --> 00:14:14,944
זה נקרא אושר.

215
00:14:15,851 --> 00:14:20,873
אז אם כך, איך אמרו חכמים
"איזהו עשיר השמח בחלקו"?

216
00:14:21,139 --> 00:14:24,322
היו צריכים לומר
"איזהו מאושר השמח בחלקו"

217
00:14:24,540 --> 00:14:27,694
כי אדם שהוא עני, אין לו כסף,
בפועל אין לו מזומנים

218
00:14:27,967 --> 00:14:30,406
אבל הוא שמח בחלקו,
טוב לו עם מה שיש לו -

219
00:14:30,675 --> 00:14:32,185
אתה יכול להגדיר אותו שהוא עשיר?

220
00:14:32,188 --> 00:14:33,569
הוא לא עשיר, הוא מאושר.

221
00:14:34,457 --> 00:14:38,253
אבל כשמעמיקים בדברי חז"ל
רואים כמה הם צדקו

222
00:14:38,265 --> 00:14:43,148
כמו בכל עניין אחר שמתבוננים בעומק,
רואים עד כמה הצדק עימהם.

223
00:14:44,837 --> 00:14:50,365
נתאר לעצמנו שני בני אדם
שחזרו לביתם באותו ערב.

224
00:14:51,280 --> 00:14:54,663
האחד עשיר גדול,
יש לו מיליון דולר בחשבון,

225
00:14:54,688 --> 00:14:58,497
חיסכון סגור, הוא לא צריך
להשתמש בזה, יש לו מספיק,

226
00:14:58,757 --> 00:15:00,919
אז הוא סגר מיליון דולר בחשבון.

227
00:15:02,534 --> 00:15:04,720
השני בקושי גומר את החודש.

228
00:15:05,589 --> 00:15:11,160
בסוף כל חודש, אומנם במהלך החודש
הוא חי טוב, חי נורמאלי,

229
00:15:11,179 --> 00:15:13,068
לא חסר לו,
כל מה שצריך יש לו,

230
00:15:13,325 --> 00:15:15,831
אבל בסוף החודש הוא תמיד במינוס.

231
00:15:16,045 --> 00:15:18,895
עד שמחר מקבל משכורת,
המינוס מתכסה.

232
00:15:19,158 --> 00:15:21,068
נניח במינוס של 600 שקל.

233
00:15:22,471 --> 00:15:25,192
והוא ככה רגיל - סביבות 600
סוף כל חודש מינוס,

234
00:15:25,202 --> 00:15:28,594
מחר מקבל משכורת, מכסה,
חי נורמאלי, סוף החודש שוב.

235
00:15:30,708 --> 00:15:32,812
שניהם חוזרים לביתם באותו ערב.

236
00:15:33,494 --> 00:15:38,342
האדם עם מיליון הדולר נכנס לביתו
סר וזעף, עצוב ועצבני.

237
00:15:39,045 --> 00:15:40,462
אשתו שואלת אותו: מה קרה?

238
00:15:41,112 --> 00:15:44,991
הוא מספר לה, הוא אומר לה:
אני חוזר עכשיו מפגישת עסקים

239
00:15:44,997 --> 00:15:49,242
במגדלי עזריאלי עם מיליארדר
שהגיע מארצות הברית

240
00:15:49,257 --> 00:15:51,282
לסבב פגישות עסקים בארץ.

241
00:15:52,608 --> 00:15:56,679
וכל הדרך בחזור הביתה אני רואה
את הפרצוף שלו לנגד עיניי.

242
00:15:57,414 --> 00:15:59,522
את יודעת כמה כסף יש לבן אדם הזה?

243
00:16:00,974 --> 00:16:08,408
יש לו רשת של חנויות בגדים בכל העולם,
יש לו בנקים, יש לו רכבות בהודו,

244
00:16:09,137 --> 00:16:13,402
מיליארדר. רק המטוס הפרטי
שהוא בא איתו לארץ,

245
00:16:13,432 --> 00:16:19,387
שבשבילו זה כמו צעצוע,
המטוס לבד עולה 54 מיליון דולר!

246
00:16:20,091 --> 00:16:24,945
ואני כזה מסכן, עני ואביון,
רק מיליון דולר עלובים בחשבון.

247
00:16:25,755 --> 00:16:28,511
וכל הדרך אני חושב
איך אני מגיע לכסף שלו.

248
00:16:28,530 --> 00:16:30,157
תראי איך האדם הזה חי!

249
00:16:30,422 --> 00:16:34,690
כשאני רוצה לטוס לחו"ל צריך לעמוד
בתור עם כל המסכנים האלה כדי...

250
00:16:34,718 --> 00:16:37,898
והוא עולה למטוס, טס.
כמה כסף יש לו.

251
00:16:39,380 --> 00:16:42,362
כל הדרך אני רק חושב
איך אני מגיע ולא מוצא שיטה.

252
00:16:43,185 --> 00:16:45,873
אשתו אומרת לו: טוב,
הכנתי ארוחת ערב, שב לאכול.

253
00:16:45,906 --> 00:16:48,473
הוא יושב והוא לא מסוגל
לאכול מרוב דאגות.

254
00:16:49,783 --> 00:16:54,046
נכנס לישון, מתהפך במיטה מצד לצד
עד 04:00 לפנות בוקר, לא נרדם.

255
00:16:54,517 --> 00:16:57,308
כל החודשים הקרובים
הוא הולך עם פנים נפולות

256
00:16:57,748 --> 00:17:01,435
כי הדמות של ההוא נחקקה לו במוח
והוא אכול מקנאה,

257
00:17:01,460 --> 00:17:03,116
"איך אני מגיע לכסף שלו".

258
00:17:03,942 --> 00:17:06,888
לעומתו, האדם עם המינוס
של ה-600 שקל,

259
00:17:07,063 --> 00:17:12,357
גם הוא חוזר לביתו באותו ערב
אבל הוא נכנס לבית כולו צוהל ושמח.

260
00:17:14,059 --> 00:17:17,708
קורא לאשתו ואומר לה:
את לא תאמיני לבשורה הטובה שאספר לך.

261
00:17:19,742 --> 00:17:26,128
את יודעת שהמצב שלנו ברוך השם סביר
אבל סוף כל חודש מינוס.

262
00:17:26,762 --> 00:17:29,635
ואת יודעת למה המינוס הזה,
כי אנחנו כבר עשרות שנים

263
00:17:29,644 --> 00:17:34,466
משלמים משכנתה על הדירה 1,200 שקל
וזה לוקח נתח נכבד

264
00:17:34,482 --> 00:17:38,288
מתוך כמה אלפי שקלים,
לוקח נתח נכבד, תמיד מינוס 600.

265
00:17:39,924 --> 00:17:43,541
היום בדקתי את מצב החשבון,
את לא תאמיני,

266
00:17:43,988 --> 00:17:50,184
לא שמנו לב שבחודש הקודם שילמנו
את התשלום האחרון של המשכנתה.

267
00:17:50,960 --> 00:17:55,805
והיום אני בודק את מצב החשבון,
לא רק שאנחנו לא במינוס של 600,

268
00:17:56,245 --> 00:17:58,206
אנחנו ביתרה של 600,

269
00:17:58,823 --> 00:18:04,058
ולא רק החודש, זה יהיה מעכשיו
כל חודש וחודש יתרה של 600 שקל.

270
00:18:04,641 --> 00:18:09,432
ואני כל הדרך מהבנק לבית חושב לעצמי
מה עושים כל חודש

271
00:18:09,450 --> 00:18:11,378
עם כל כך הרבה כסף מיותר.

272
00:18:13,522 --> 00:18:14,929
ברוך השם חיים טוב.

273
00:18:15,678 --> 00:18:23,180
והחלטתי אחרי מחשבה ושיקול דעת מעמיק
שאת אישה נפלאה, זה בשבילך לבזבוזים.

274
00:18:23,472 --> 00:18:25,534
כל חודש תעשי עם זה מה שאת רוצה.

275
00:18:26,191 --> 00:18:30,401
אשתו מחייכת מאוזן לאוזן:
אני לא מאמינה, 600 שקל יתרה בשבילי?

276
00:18:30,417 --> 00:18:32,239
מה שאני רוצה, ככה לבזבז?

277
00:18:32,545 --> 00:18:34,957
הוא אומר לה: את אישה נפלאה,
תיהני, תשמחי.

278
00:18:35,401 --> 00:18:37,900
שניהם מחייכים ושמחים שמחה גדולה.

279
00:18:38,453 --> 00:18:41,592
הוא אומר לה: "עכשיו תכיני
ארוחת ערב חגיגית, נחגוג את האירוע",

280
00:18:42,613 --> 00:18:46,835
והיא מיד מכינה חביתה חגיגית
וסלט חגיגי ויושבים ואוכלים ביחד

281
00:18:46,863 --> 00:18:49,540
ומאושרים, מדברים פשוטים הם נהנים.

282
00:18:50,302 --> 00:18:54,580
כל החודשים הקרובים שניהם הולכים
ופניהם קורנות מאושר.

283
00:18:55,134 --> 00:18:57,006
למה? יתרה של 600.

284
00:18:58,324 --> 00:19:03,172
עכשיו נשאל את עצמנו לא מי המאושר
אלא מי העשיר האמיתי,

285
00:19:04,183 --> 00:19:08,157
האדם הזה עם מיליון הדולר בחשבון
או הזוג עם ה-600 שקל?

286
00:19:09,293 --> 00:19:10,223
הזוג עם ה-600.

287
00:19:10,238 --> 00:19:13,184
אבל למה? יש להם פחות,
איך אתה יכול להגדיר אותם עשירים?

288
00:19:13,696 --> 00:19:18,990
אבל התשובה פשוטה: עשיר ב-ע'
זה אדם שהוא רווי בכסף.

289
00:19:19,826 --> 00:19:24,636
מי קובע לאדם אם הוא רווי בכסף
או שאין לו כסף? מי קובע?

290
00:19:24,702 --> 00:19:26,431
הוא עצמו בהסתכלות שלו.

291
00:19:26,745 --> 00:19:31,184
אם יש לו מיליון והוא מרגיש
"אין לי כי להוא יש מיליארד",

292
00:19:31,660 --> 00:19:34,092
חז"ל קוראים לאדם הזה בשם אביון.

293
00:19:34,197 --> 00:19:37,345
זה אדם שאווה לעוד,
לא טוב לו עם מה שיש לו.

294
00:19:37,918 --> 00:19:40,617
אז הוא אביון, הוא מרגיש ריק,
הוא מרגיש רע.

295
00:19:41,146 --> 00:19:45,560
אדם שיש לו יתרה של 600
והוא מרגיש "יש לי הכול",

296
00:19:46,980 --> 00:19:48,248
הוא נקרא עשיר.

297
00:19:49,229 --> 00:19:52,982
לכן דייקו חכמים ולא אמרו
"איזהו מאושר השמח בחלקו"

298
00:19:52,994 --> 00:19:54,535
אלא "איזהו עשיר".

299
00:19:54,662 --> 00:19:56,040
אם אתה שמח בחלקך,

300
00:19:56,051 --> 00:19:59,473
אתה יודע שאלוקים נתן לך
מה שהכי טוב עבורך,

301
00:19:59,585 --> 00:20:02,837
אז אתה עשיר באמת,
עשיר ב-ע'.

302
00:20:03,602 --> 00:20:06,186
לכן אומר שלמה שגם
"אם יוליד איש מאה

303
00:20:06,211 --> 00:20:10,334
"ושנים רבות יחיה
ורב שיהיו ימי שניו",

304
00:20:10,727 --> 00:20:14,505
אבל אם "נפשו לא תשבע מן הטובה
וגם קבורה לא הייתה לו",

305
00:20:14,521 --> 00:20:17,864
שאנשים מזלזלים בו
ולא מכבדים אותו אפילו במותו,

306
00:20:17,957 --> 00:20:20,074
"אמרתי טוב ממנו הנפל".

307
00:20:21,762 --> 00:20:26,289
למה? "כי בהבל בא ובחושך ילך
ובחושך שמו יכוסה".

308
00:20:26,837 --> 00:20:29,237
אז הוא אומר: נכון,
"גם שמש לא ראה ולא ידע",

309
00:20:29,251 --> 00:20:33,119
אפילו לא ידע הנפל שיש שמש,
אבל לפחות הוא לא אכל את הלב,

310
00:20:33,349 --> 00:20:37,824
"נחת לזה, מזה", יותר נחת
יש לנפל מאשר האדם העשיר הזה.

311
00:20:38,282 --> 00:20:40,790
"ואילו חיה אלף שנים פעמיים",

312
00:20:40,934 --> 00:20:44,193
הוא אומר: אם הנפל הזה
לא היה נופל בזמן ההיריון,

313
00:20:44,597 --> 00:20:48,394
היה חי אלף שנים פעמיים,
אלפיים שנה הוא היה חי,

314
00:20:48,728 --> 00:20:50,821
הוא לקח בכוונה את המספר אלף

315
00:20:51,054 --> 00:20:55,062
כי אלף שנים זה המספר הכי גבוה
שהוקצב לבן אדם לחיות בו.

316
00:20:55,807 --> 00:21:01,435
אדם הראשון, אחרי שאכל מעץ הדעת,
אמר לו הקב"ה לפני, הזהיר אותו,

317
00:21:01,440 --> 00:21:03,914
אם תאכל, "ביום אכולך ממנו מות תמות".

318
00:21:04,294 --> 00:21:07,137
מה זה "ביום אכולך ממנו מות תמות"?
הרי הוא לא מת באותו יום,

319
00:21:07,164 --> 00:21:08,982
הוא חי 930 שנה.

320
00:21:09,176 --> 00:21:14,141
לפי פשט הדברים,
ביום אכולך ממנו ייגזר עליך למות.

321
00:21:14,414 --> 00:21:15,491
זה פשט הדברים.

322
00:21:15,758 --> 00:21:19,742
אבל חז"ל אומרים במדרש
"ביום אכולך ממנו מות תמות",

323
00:21:19,780 --> 00:21:22,977
באותו יום אתה תמות
אבל לא יום שלך, יום שלי.

324
00:21:23,254 --> 00:21:25,075
כמה זה יום של הקב"ה?

325
00:21:25,106 --> 00:21:29,976
יש פסוק בתהילים: "כי אלף שנים
בעיניך כיום אתמול כי יעבור".

326
00:21:30,533 --> 00:21:34,027
אצל הקב"ה אלף שנים שלנו
נחשבים כמו יום אחד

327
00:21:34,219 --> 00:21:40,260
אז אמר לו "ביום אוכלך",
אלף שנים יום שלי - ימות,

328
00:21:40,281 --> 00:21:41,195
יעזוב את העולם.

329
00:21:41,223 --> 00:21:45,305
באמת היה צריך למות בגיל אלף.
למה מת בגיל 930?

330
00:21:45,315 --> 00:21:47,824
אומר הזוהר הקדוש,
מופיע גם במדרש,

331
00:21:47,924 --> 00:21:50,836
שאדם הראשון ראה
את כל הדורות העתידיים.

332
00:21:51,423 --> 00:21:55,342
אז המושג של זמן היה שונה מהיום,
ראה את כל הדורות העתידיים,

333
00:21:55,884 --> 00:21:58,680
וראה שדוד המלך היה צריך להיות נפל,

334
00:21:58,706 --> 00:22:01,655
נשמה גבוהה יורדת לעולם
וצריכה להיות נפל.

335
00:22:01,881 --> 00:22:05,422
אמר: אני נותן
שבעים שנה משלי לאדם הזה

336
00:22:05,429 --> 00:22:07,469
כדי שהאור הגדול הזה יבוא לעולם.

337
00:22:07,477 --> 00:22:11,777
ובאמת דוד חי שבעים שנה
מאותם שבעים שתרם לו אדם הראשון,

338
00:22:11,802 --> 00:22:12,831
כך אומרים חז"ל.

339
00:22:13,982 --> 00:22:18,142
לכן כאן שלמה המלך נקט
את המספר הכי גבוה שאדם קיבל

340
00:22:18,339 --> 00:22:19,364
והוא אומר: כפול מזה,

341
00:22:19,391 --> 00:22:23,036
"ואילו חיה", אותו נפל,
"אלף שנים פעמיים",

342
00:22:23,487 --> 00:22:26,651
"וטובה לא ראה",
אבל אם הוא לא היה רואה טוב,

343
00:22:26,671 --> 00:22:29,279
היה מרגיש רע כמו העשיר המסכן הזה,

344
00:22:29,841 --> 00:22:35,453
"הלוא אל מקום אחד הכול הולך" -
הרי בסוף העשיר, הנפל,

345
00:22:35,477 --> 00:22:38,594
כולם לאיפה הולכים?
כולם מגיעים מתחת העפר.

346
00:22:39,528 --> 00:22:42,520
אז מה יצא לו לעשיר הזה
שהוא חי חיים בלי תורה,

347
00:22:42,548 --> 00:22:47,568
בלי מצוות, בלי מעשים טובים,
רק ברדיפה אחר הכסף ותאוות והנאות?

348
00:22:47,583 --> 00:22:50,182
אז כבר נפל היה עדיף,
לפחות לא נכשל בעוונות.

349
00:22:51,622 --> 00:22:59,700
וכאן מגיע שלמה המלך לפסוק מרכזי,
שהרמח"ל מצטט אותו בספר "מסילת ישרים",

350
00:22:59,957 --> 00:23:03,928
פסוק שצריכים לקחת אותו
ולזכור אותו בכל פעם

351
00:23:03,945 --> 00:23:07,814
שהאדם מרגיש לא טוב עם עצמו,
חוסר שמחה, חוסר סיפוק,

352
00:23:07,831 --> 00:23:13,328
שייזכר בפסוק הזה שנותן כיוון
איך להגיע למילוי, לשמחה ולסיפוק,

353
00:23:13,551 --> 00:23:16,031
ולמה בכלל אנשים לא מרגישים מסופקים,

354
00:23:16,223 --> 00:23:21,137
למה אפילו אדם שיש לו הכול
הוא לא מרגיש שהוא הגיע לסיפוק אמיתי.

355
00:23:23,000 --> 00:23:26,895
אומר שלמה המלך,
קהלת פרק ו', פסוק ז':

356
00:23:33,142 --> 00:23:35,422
משפט קצר שיש בו עומק עצום.

357
00:23:35,640 --> 00:23:39,117
חז"ל במדרש הרחיבו
והרמח"ל האריך עוד יותר.

358
00:23:39,752 --> 00:23:42,939
"כל עמל האדם", כל מה
שאתה עמל בגשמיות,

359
00:23:42,951 --> 00:23:49,193
תבדוק, כל מה שאתה עמל,
כסף, הנאות, תאוות,

360
00:23:49,742 --> 00:23:51,885
למי זה מיועד - לגוף או לנשמה?

361
00:23:52,410 --> 00:23:56,853
"כל עמל האדם לפיהו",
הכול הולך רק לצורך הגוף.

362
00:23:56,882 --> 00:23:58,617
הפה זה שער הכניסה לגוף.

363
00:23:58,755 --> 00:24:03,374
אתה מתעייף, טורח כל החיים,
וכל זה למי הולך? לצורך הגוף.

364
00:24:03,875 --> 00:24:06,169
ולמה אתה עושה את זה?
כדי להרגיש טוב.

365
00:24:06,567 --> 00:24:11,211
אבל אומר שלמה:
תדע לך, "וגם הנפש לא תימלא",

366
00:24:12,191 --> 00:24:17,388
כל מה שהכנסת לפה ונתת לגוף ליהנות,
זה שייך לחלק החומרי.

367
00:24:18,023 --> 00:24:22,537
אושר ב-א', שמחה וסיפוק,
למי זה שייך - לגוף או לנשמה?

368
00:24:23,001 --> 00:24:24,356
זה שייך לנשמה.

369
00:24:25,594 --> 00:24:30,239
התחושה הטובה של האדם
שייכת לממד הרוחני שבאדם,

370
00:24:30,746 --> 00:24:32,166
לחלק של הנשמה.

371
00:24:32,662 --> 00:24:35,801
אומר שלמה: "וגם הנפש",
לא רק הנשמה שהיא גבוהה,

372
00:24:35,823 --> 00:24:38,772
גם הנפש היא נחשבת בהמית,
הנפש היא יותר נמוכה,

373
00:24:39,080 --> 00:24:44,316
גם היא לא תגיע לסיפוק
ולמילוי מהנאות העולם הזה.

374
00:24:44,922 --> 00:24:49,633
הרמח"ל מביא את דברי חז"ל
במדרש שמסבירים את הדבר כך,

375
00:24:50,979 --> 00:24:58,637
משל למה הדבר דומה, אדם פשוט,
עירוני, בן כפר, אדם פשוט,

376
00:24:59,324 --> 00:25:03,845
התמזל מזלו, נשא בת מלך,
התחתן עם נסיכה.

377
00:25:05,884 --> 00:25:09,180
עם כל הכסף שיש לו,
הוא כלום לידה.

378
00:25:09,192 --> 00:25:10,662
מה הוא כבר יכול לתת לה?

379
00:25:11,408 --> 00:25:14,729
אומרים חז"ל:
"אם יביא לה כל מה שבעולם",

380
00:25:15,057 --> 00:25:16,957
כלומר כל מה שהוא מסוגל לתת,

381
00:25:17,324 --> 00:25:22,017
"אינם כלום לה", למה?
"שהיא בת מלך".

382
00:25:23,004 --> 00:25:29,455
מה הוא יאמר לה? "אני אקנה לך
בגדים יפים ב-7,000 שקל",

383
00:25:30,130 --> 00:25:33,961
היא מחייכת, רק התופרת
שהייתה באה לתפור לה בגדים

384
00:25:33,979 --> 00:25:37,293
בארמון המלוכה הייתה
מקבלת 50 אלף שקל

385
00:25:37,320 --> 00:25:39,953
עוד לפני הבד ולפני כל ה...

386
00:25:41,404 --> 00:25:44,091
הוא יגיד לה "אני אתן לך
ארוחת צהריים חגיגית".

387
00:25:44,122 --> 00:25:46,815
היא באה, מסתכלת, נו באמת,
זו ארוחת צהריים?

388
00:25:46,995 --> 00:25:51,559
היא הייתה רגילה לאלף
סוגי בשרים ותפריטים ומעדנים.

389
00:25:52,145 --> 00:25:55,713
כמה שהוא ינסה לתת לה,
אינם כלום לה כי היא בת מלך.

390
00:25:56,465 --> 00:25:57,847
ממשיכים חז"ל ואומרים:

391
00:25:57,847 --> 00:26:02,825
"כך היא הנשמה, אפילו אם ייתן לה
האדם את כל הנאות העולם",

392
00:26:02,854 --> 00:26:07,194
כל התאוות, כל החומריות,
"אינם כלום לה". למה?

393
00:26:07,431 --> 00:26:09,766
"לפי שהיא מן העליונים".

394
00:26:09,882 --> 00:26:12,105
הנשמה באה מלמעלה, היא רוחנית.

395
00:26:12,336 --> 00:26:16,197
אתה לא יכול לקחת רכב מפואר,
שעם כל הכבוד עשוי ממתכת,

396
00:26:16,551 --> 00:26:18,714
ולומר לה "קחי אוכל".

397
00:26:18,736 --> 00:26:22,611
הנשמה אומרת לו:
זה לא ברובד שלי בכלל,

398
00:26:22,665 --> 00:26:24,621
אני רוחנית,
מה יש לי לעשות עם זה?

399
00:26:25,431 --> 00:26:28,089
במילים אחרות,
אומר שלמה המלך לאדם כך:

400
00:26:29,220 --> 00:26:31,891
אתה צריך דירה -
תשתדל שתהיה לך דירה,

401
00:26:31,911 --> 00:26:35,408
אתה צריך רכב - שיהיה לך רכב,
אתה רוצה לאכול - תאכל,

402
00:26:35,549 --> 00:26:37,445
אתה חי בעולם, שיהיה לך הכול.

403
00:26:37,862 --> 00:26:41,908
אבל אל תחשוב בטעות
שזה מה שייתן לך סיפוק.

404
00:26:42,444 --> 00:26:46,511
אם אתה רוצה סיפוק,
תן לנשמה את המזון הרוחני שלה

405
00:26:46,779 --> 00:26:50,090
כי סיפוק זה עניין רוחני,
אושר זה עניין רוחני,

406
00:26:50,115 --> 00:26:52,159
אושר ב-א' זה עניין רוחני.

407
00:26:52,333 --> 00:26:58,248
אתה לא יכול להשתמש בגשמיות
כמזון לייצור שהוא רוחני,

408
00:26:58,288 --> 00:26:59,731
ויש לך נשמה רוחנית.

409
00:26:59,754 --> 00:27:03,639
אז נכון, יש לך גוף והגוף צריך גם,
אז תן לו את מה שהוא צריך

410
00:27:04,380 --> 00:27:06,440
אבל זה לא יהפוך אותך למאושר.

411
00:27:06,813 --> 00:27:09,744
וזה ההסבר בעומק
למה שאמרו חכמים

412
00:27:10,223 --> 00:27:13,190
"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו".

413
00:27:14,305 --> 00:27:17,762
אדם מגיע ליום המוות,
אפילו חצי ממה שהוא רצה

414
00:27:17,776 --> 00:27:18,621
הוא לא משיג.

415
00:27:19,428 --> 00:27:23,020
אבל למה? הוא כן משיג,
הנה, הוא השתדל, כבש את הפסגה, יש לו.

416
00:27:23,471 --> 00:27:27,848
אומרים חז"ל: האדם הזה
כשיש לו מנה - מאה, רוצה מאתיים,

417
00:27:28,263 --> 00:27:30,418
יש לו מאתיים - רוצה ארבע מאות.

418
00:27:31,392 --> 00:27:36,076
אבל כשהיה לך מאה רצית מאתיים,
התאמצת, יש לך מאתיים, תשמח בזה.

419
00:27:36,536 --> 00:27:38,963
הוא לא מגיע לסיפוק,
הוא עכשיו רוצה ארבע מאות.

420
00:27:39,380 --> 00:27:43,946
יש לו ארבע מאות הוא ירצה כפול.
וכל אדם יכול להכיר את עצמו כל החיים,

421
00:27:43,955 --> 00:27:48,319
זה אצל כולנו, כל אדם ואדם,
בגשמיות זה עובד בצורה כזאת.

422
00:27:48,622 --> 00:27:52,551
לא טוב לאדם בתוכו,
מציב יעד, הוא אומר:

423
00:27:52,557 --> 00:27:54,646
אם אני משיג את זה אני אהיה מאושר.

424
00:27:54,955 --> 00:28:00,388
מתאמץ הרבה, כובש את הפסגה, יש לו,
הוא שמח יום, יומיים, שבוע, שבועיים,

425
00:28:00,400 --> 00:28:03,554
מתרגל, משעמם אותו.
עכשיו פסגה חדשה.

426
00:28:04,075 --> 00:28:07,445
מהגיל הקטן שילד רצה
משאית אדומה למשל,

427
00:28:07,488 --> 00:28:10,434
אחרי שהשיג אותה
היא הפכה להיות משעממת,

428
00:28:10,765 --> 00:28:14,222
ואחר כך הוא רוצה את הרישיון,
ואחרי זה רכב ואחרי זה להתחתן,

429
00:28:14,262 --> 00:28:16,448
אבל כל הזמן יש לו יעדים חדשים.

430
00:28:16,558 --> 00:28:18,711
אף פעם לא מגיע למצב שהוא אומר:

431
00:28:18,721 --> 00:28:22,268
יש לי, השגתי
את מה שאני רוצה, אני מאושר.

432
00:28:22,914 --> 00:28:26,262
גם בנכסים, יש לו דירות,
יש לו בתים, יש לו כסף,

433
00:28:26,324 --> 00:28:29,854
תמיד הוא רוצה כפול,
רוצה להעשיר את עצמו עוד יותר.

434
00:28:30,007 --> 00:28:34,153
מאיפה זה נובע?
למה שהאדם לא יגיע לסיפוק?

435
00:28:34,200 --> 00:28:38,051
אומר שלמה המלך:
ההסבר פשוט - "הנפש לא תימלא".

436
00:28:38,394 --> 00:28:41,063
הנפש הרוחנית,
אתה יכול לבלבל אותה,

437
00:28:41,077 --> 00:28:43,768
לטשטש אותה ליום, יומיים,
שבוע, שבועיים.

438
00:28:44,368 --> 00:28:49,358
אבל ברגע שהיא מגלה שעבדת עליה,
אתה לא יכול יותר לעבוד עליה

439
00:28:49,358 --> 00:28:50,753
כמו בפעם הקודמת.

440
00:28:51,173 --> 00:28:52,896
לכן כשיש לו מאה הוא רוצה מאתיים,

441
00:28:52,911 --> 00:28:55,710
חסר לו רק מאה כי הוא אומר
"המאה יספקו אותי".

442
00:28:56,120 --> 00:29:00,312
אבל אחרי שהנשמה קלטה כשיש מאתיים
שהמאה לא סיפק אותה,

443
00:29:00,325 --> 00:29:02,905
אתה לא יכול להגיד לה
"תקבלי עוד מאה, תהיי מאושרת".

444
00:29:02,924 --> 00:29:05,169
היא אומרת "את זה
אני כבר מכירה, אתה עובד עליי".

445
00:29:05,169 --> 00:29:06,716
הוא אומר לה: "טוב אז תקבלי כפול".

446
00:29:07,133 --> 00:29:08,831
טוב, היא אומרת "אולי זה טוב".

447
00:29:09,297 --> 00:29:11,540
לכן כשיש לו מאתיים -
רוצה ארבע מאות,

448
00:29:11,551 --> 00:29:16,480
כשיש לו ארבע מאות הוא רוצה כפול,
כי אתה לא יכול לתת את אותה מנה.

449
00:29:16,752 --> 00:29:21,042
זה גם מסביר את אותם
שמתחילים עם קצת אלכוהול.

450
00:29:22,176 --> 00:29:23,937
הוא אומר "קצת להרגיש טוב עם עצמי".

451
00:29:25,568 --> 00:29:29,217
מתרגל לזה, זה כבר לא מספק אותו,
הוא מגדיל את המינון.

452
00:29:29,426 --> 00:29:32,173
מתרגל גם לזה, מגדיל
את המינון עוד יותר.

453
00:29:32,204 --> 00:29:37,668
כך גם בעישון. כל דבר ודבר,
הנפש לא תימלא, אתה יכול לעבוד עליה.

454
00:29:37,841 --> 00:29:43,058
אבל כמו שעכשיו אתה מרגיש לא טוב,
גם אם תיקח את המנה הזו,

455
00:29:43,080 --> 00:29:46,908
אתה תרגיש שוב לא טוב,
רק טשטשת את עצמך לזמן קצר,

456
00:29:46,921 --> 00:29:49,239
בלבלת את עצמך לזמן קצר.

457
00:29:50,583 --> 00:29:55,483
אז מה עושים? כך נגזר עלינו כל החיים,
רק לחיות ברדיפה בלי מילוי?

458
00:29:55,995 --> 00:29:59,557
כשהאדם נותן לנפש,
כשהוא יודע קודם כול מה הבעיה,

459
00:29:59,577 --> 00:30:03,196
הבעיה שיש כאן
מזון חומרי לנפש רוחנית,

460
00:30:04,450 --> 00:30:05,810
ממילא הוא מבין את הפתרון.

461
00:30:05,837 --> 00:30:09,935
מה הפתרון?
לתת מזון רוחני לנפש רוחנית.

462
00:30:10,136 --> 00:30:16,188
וכשאדם נותן לעצמו מזון רוחני,
הנשמה הופכת להיות מאושרת, שמחה.

463
00:30:16,602 --> 00:30:19,582
גם ברוחניות האדם רוצה עוד
אבל יש הבדל,

464
00:30:20,019 --> 00:30:24,307
בגשמיות הוא מרגיש
שמה שהיה עד היום היה שטויות.

465
00:30:24,871 --> 00:30:28,177
זה אפס, חבל על הזמן, סתם בזבזתי.

466
00:30:30,617 --> 00:30:34,620
ברוחניות הוא מאושר
ממה שהוא השיג עד היום,

467
00:30:34,780 --> 00:30:36,149
רק הוא אומר אני רוצה עוד.

468
00:30:36,168 --> 00:30:39,474
אבל טוב לו עם עצמו כי הוא יודע
שהוא רכש קניין רוחני,

469
00:30:39,552 --> 00:30:42,125
שהנשמה קיבלה את המזון שלה.

470
00:30:43,558 --> 00:30:47,692
מה זה בעצם מזון רוחני?
נתרגם את הדברים לשפת המעשה,

471
00:30:47,958 --> 00:30:49,889
מה זה מזון רוחני לנשמה?

472
00:30:50,345 --> 00:30:54,346
ביהדות ידוע, יש שלושה דברים
שהם מזון רוחני לנשמה,

473
00:30:54,382 --> 00:30:58,403
ואדם שמספק אותם לעצמו
הוא הופך להיות אדם מאושר,

474
00:30:58,451 --> 00:30:59,491
ורואים את זה.

475
00:30:59,865 --> 00:31:02,822
רואים אנשים שמקפידים
על שלושת הדברים האלה,

476
00:31:02,842 --> 00:31:05,883
העיניים שהיו כבויות מקבלות ברק.

477
00:31:06,154 --> 00:31:10,059
האדם הזה שהיה כל הזמן כזה
בלי מצב רוח, עצבני על כולם,

478
00:31:10,080 --> 00:31:15,262
מתמלא שמחת חיים, נעשה מאושר,
פתאום יש לו בשביל מה לחיות,

479
00:31:15,274 --> 00:31:18,898
יש לו בשביל מה לקום בבוקר,
טוב לו עם עצמו.

480
00:31:19,488 --> 00:31:23,731
שלושת הדברים האלה,
נאמר קודם את שלושתם,

481
00:31:23,739 --> 00:31:27,584
אחר כך נסביר איך זה עובד,
למה זה באמת תורם לנשמה.

482
00:31:28,134 --> 00:31:32,298
האחד זה לימוד תורה,
השני אלה המצוות שבתורה

483
00:31:32,785 --> 00:31:34,768
והשלישי - עבודת המידות.

484
00:31:35,186 --> 00:31:38,190
שלושת הדברים האלה הם מזון לנשמה.

485
00:31:38,770 --> 00:31:42,171
כשהאדם קובע עיתים לתורה,
שומע שיעורי תורה.

486
00:31:43,080 --> 00:31:47,580
יש אנשים אין להם הרבה זמן
כי הפרנסה מחייבת אבל בדרכים,

487
00:31:47,905 --> 00:31:51,615
פעם היו שומעים רדיו,
עכשיו שומעים דברי תורה.

488
00:31:51,783 --> 00:31:55,289
אישה בבית עובדת,
ברקע מתנגנים דברי תורה,

489
00:31:55,477 --> 00:31:59,322
כל פעילות עם שאיפה לנצל
כל רגע לתורה,

490
00:31:59,465 --> 00:32:01,736
רואים שהאדם הזה הופך להיות מאושר.

491
00:32:01,764 --> 00:32:04,036
אבל בואו ניכנס לעומק
איך זה עובד,

492
00:32:04,497 --> 00:32:10,760
למה אם האדם הזה לומד פיזיקה,
מתמטיקה, הנדסה, עריכת דין, משפטים,

493
00:32:11,124 --> 00:32:15,425
הוא נהיה יותר מלומד,
אבל הוא לא הופך להיות אדם מאושר,

494
00:32:15,444 --> 00:32:17,462
אדם רגוע, אדם שלו.

495
00:32:19,050 --> 00:32:22,718
בתורה זה אחרת, הוא מרגיש אחרת.

496
00:32:22,733 --> 00:32:24,028
מה הסוד של התורה?

497
00:32:25,370 --> 00:32:27,808
כותב הרמח"ל בספר "דרך השם":

498
00:32:29,890 --> 00:32:32,677
יש השפעות שונות
שהקב"ה מוריד לעולם,

499
00:32:32,688 --> 00:32:36,169
סוגים שונים של שפע רוחני
שהקב"ה מוריד לעולם,

500
00:32:36,829 --> 00:32:41,825
אבל ישנה השפעה אחת
שהיא נעלית מכל ההשפעות האחרות,

501
00:32:42,887 --> 00:32:48,612
וכאן הוא אומר משפט גבוה,
"שהיא מעין אמיתת מציאותו יתברך",

502
00:32:49,282 --> 00:32:52,508
היא מעין האמת של המציאות האלוקית.

503
00:32:53,324 --> 00:32:57,112
כאילו שהקב"ה לקח את עצמו
והוא הוריד חלק ממנו,

504
00:32:57,130 --> 00:32:59,925
כביכול על דרך המשל,
הוריד שפע לעולם,

505
00:33:00,637 --> 00:33:03,691
ואת השפע הזה הוא הכניס
בתוך המילים של התורה.

506
00:33:04,474 --> 00:33:09,171
כך שכאשר האדם הוגה בדברי תורה
הוא מתחבר לצינור הזה,

507
00:33:09,188 --> 00:33:13,465
מזרים לתוך הנשמה
את האור האלוקי בכבודו ובעצמו.

508
00:33:14,161 --> 00:33:18,614
וכשיש לאדם אלוקות בתוכו
הוא הופך להיות אדם שמח.

509
00:33:19,219 --> 00:33:21,693
כל נשמה היא גבוהה,
כל נשמה היא רוחנית.

510
00:33:21,718 --> 00:33:23,979
גם בדרגות האלה
יש דרגות דרגות

511
00:33:23,997 --> 00:33:25,660
אבל כל נשמה היא רוחנית.

512
00:33:26,173 --> 00:33:30,066
כשאדם מתחבר ללימוד תורה
הוא מתחבר לאור האלוקי

513
00:33:30,066 --> 00:33:33,110
שזורם בתוך התורה
ומכניס את זה לתוך עצמו.

514
00:33:34,197 --> 00:33:37,627
זו הסיבה שאנשים הולכים לצדיקים
ומבקשים מהם ברכות.

515
00:33:38,044 --> 00:33:45,625
נוסעים למרחקים, לנהריה כדי לבקש
ברכה מהמקובל הצדיק רבי דוד אבוחצירא.

516
00:33:47,392 --> 00:33:51,380
חצי יום של עבודה מפסידים
כדי להגיע לשם,

517
00:33:51,420 --> 00:33:54,221
או צדיקים אחרים
לקבל ברכות בירושלים.

518
00:33:54,878 --> 00:33:56,814
מה העניין הזה של ברכות צדיקים?

519
00:33:57,499 --> 00:34:02,279
התשובה היא: האדם הזה
שעסק בתורה, שקידש את עצמו,

520
00:34:02,419 --> 00:34:07,888
האור האלוקי נמצא בתוכו,
וכשהוא מברך זה לא כמו שאדם רגיל.

521
00:34:07,903 --> 00:34:09,695
כל אדם שמברך זה גם חשוב.

522
00:34:09,773 --> 00:34:12,677
חז"ל אמרו "אל תהי
ברכת הדיוט קלה בעיניך",

523
00:34:12,737 --> 00:34:14,273
כל דיבור יש לו כוח.

524
00:34:14,405 --> 00:34:16,813
אפילו אדם הכי פשוט אמר לך

525
00:34:16,817 --> 00:34:20,092
"שהשם יברך אותך, שתהיה בריא,
שתהיה לך פרנסה" - תשמח.

526
00:34:20,207 --> 00:34:24,089
קיבלת ברכה זה טוב
כי הדיבור יש לו כוח.

527
00:34:24,420 --> 00:34:28,853
אבל אם זה דיבור שהאור האלוקי
של התורה זורם בתוך האדם הזה,

528
00:34:28,869 --> 00:34:30,622
זה כבר משקל אחר לחלוטין,

529
00:34:30,697 --> 00:34:33,378
לכן הולכים לגדולי ישראל
לקבל מהם ברכות.

530
00:34:33,927 --> 00:34:38,853
זה גם עונה... היסוד הזה של הרמח"ל
עונה על קושיה עצומה.

531
00:34:38,877 --> 00:34:44,464
כל מי שלומד את הפרשה
שהייתה עם משה רבנו שהכה את הסלע,

532
00:34:45,752 --> 00:34:49,211
כולם, בלי יוצא מהכלל,
כל מי שקורא את הפרשה הזאת עומד נדהם.

533
00:34:50,623 --> 00:34:54,700
אבל על פי היסוד הזה אפשר להבין
את הסוד מה מסתתר מאחורי הדברים.

534
00:34:55,840 --> 00:35:00,522
הקב"ה אומר למשה רבנו:
עם ישראל צמא למים,

535
00:35:00,548 --> 00:35:03,219
לך אל הסלע, תדבר איתו
והוא יוציא מים.

536
00:35:03,251 --> 00:35:05,593
תן הוראה לסלע שיוציא מים,
הוא יוציא מים.

537
00:35:06,248 --> 00:35:11,477
משה רבנו הולך לסלע,
מכה אותו ואז יצאו המים.

538
00:35:12,241 --> 00:35:15,165
אמר לו הקב"ה, לו ולאהרן,
הם היו ביחד:

539
00:35:15,280 --> 00:35:18,101
"יען לא האמנתם בי להקדישני",

540
00:35:18,554 --> 00:35:21,767
בגלל שלא האמנתם בי
להקדיש אותי לפני העם,

541
00:35:21,788 --> 00:35:23,220
תכף נראה מה זה "האמנתם",

542
00:35:23,247 --> 00:35:25,614
למה כתוב "האמנתם"
ולא האמנתם.

543
00:35:26,059 --> 00:35:29,027
כל הגייה בתורה יש לה משמעות.

544
00:35:29,482 --> 00:35:32,059
אז הוא אומר לו: אתה ואהרן
לא תיכנסו לארץ ישראל,

545
00:35:32,080 --> 00:35:34,572
אתם תמותו במדבר,
לא תיכנסו לארץ ישראל.

546
00:35:35,103 --> 00:35:37,040
כל מי שקורא את זה מיד מופתע.

547
00:35:37,666 --> 00:35:44,941
איך ייתכן שהקב"ה אומר למשה רבנו
תדבר עם הסלע והוא מכה את הסלע?

548
00:35:45,435 --> 00:35:47,502
אפילו אנחנו כולנו,
אנשים פשוטים,

549
00:35:47,909 --> 00:35:51,864
אם הייתה לנו התגלות אלוקית,
היה בא הקב"ה, מתגלה אליך

550
00:35:52,029 --> 00:35:55,610
ואומר לך "תדבר עם הסלע,
תוציא מים לכל ישראל שנמצאים במדבר,

551
00:35:55,629 --> 00:35:56,972
"אין להם מה לשתות",

552
00:35:57,497 --> 00:35:59,322
מישהו מאיתנו היה הולך להכות?

553
00:35:59,656 --> 00:36:02,405
אלוקים אומר לך תדבר,
אתה מדבר, זה בורא עולם.

554
00:36:03,088 --> 00:36:05,237
איך יכול להיות שמשה רבנו עשה הפוך,

555
00:36:05,248 --> 00:36:08,132
ועוד הקב"ה אומר לו
"יען לא האמנתם בי".

556
00:36:08,161 --> 00:36:11,040
הרי על משה רבנו כתוב
"בכל ביתי נאמן הוא,

557
00:36:11,219 --> 00:36:15,711
"פה אל פה אדבר בו ומראה
ולא בחידות ותמונת ה' יביט",

558
00:36:15,988 --> 00:36:17,814
אז איך אפשר להגיד "לא האמנתם"?

559
00:36:19,306 --> 00:36:23,043
על פי היסוד של הרמח"ל,
יש כאן עומק נפלא מאוד,

560
00:36:23,920 --> 00:36:26,622
שזה גם ייתן מוטיבציה
לכל אחד מאיתנו,

561
00:36:26,657 --> 00:36:30,226
אפילו אדם שעובד לפרנסתו,
אישה יש לה את העניינים שלה

562
00:36:30,254 --> 00:36:34,805
אבל כל יום דברי תורה,
כל יום ללמוד, מה הסוד של התורה.

563
00:36:37,791 --> 00:36:41,643
כל מי שבודק את כל הסיפור
של עם ישראל מיציאת מצרים

564
00:36:41,779 --> 00:36:44,122
ועד הסיפור של הסלע והמים,

565
00:36:44,865 --> 00:36:49,032
כל הניסים שעשה משה רבנו,
הקב"ה אומר לו:

566
00:36:49,065 --> 00:36:55,346
עשר מכות, קריעת ים סוף,
מקל שהפך לנחש, כל הניסים שהוא עשה,

567
00:36:55,388 --> 00:36:57,984
הוא עשה אותם בדיבור או במעשה?

568
00:36:59,420 --> 00:37:01,057
כל הניסים במעשה.

569
00:37:01,887 --> 00:37:06,667
אמר לו: קח את המקל, תן לאהרן,
יכה את היאור המים יהפכו לדם.

570
00:37:07,109 --> 00:37:10,144
תכה את העפר, העפר יהפוך להיות כינים.

571
00:37:10,444 --> 00:37:14,328
קח פיח כבשן, תזרוק אותו
לשמיים יהיה מכת שחין,

572
00:37:14,682 --> 00:37:18,451
"נטה את ידך על הים ובקעהו"
בקריעת ים סוף.

573
00:37:18,691 --> 00:37:22,237
כל הניסים שעשה משה רבנו
היו במעשה, לא בדיבור.

574
00:37:23,527 --> 00:37:27,387
לראשונה שאלוקים אומר לו תדבר
זה היה עם הסלע.

575
00:37:27,819 --> 00:37:30,559
ולמה? מה ההסבר?
יש כאן עומק נפלא.

576
00:37:32,229 --> 00:37:36,249
האדם בדיבור, באופן טבעי
לא יכול לשנות את הטבע.

577
00:37:36,779 --> 00:37:40,073
היחיד שיכול לשנות את הטבע
בדיבור זה רק אלוקים.

578
00:37:40,330 --> 00:37:44,994
"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור",
כך כל בריאת העולם,

579
00:37:45,026 --> 00:37:47,790
"בעשרה מאמרות נברא העולם",
אומרים חז"ל.

580
00:37:48,170 --> 00:37:50,862
היחיד שיכול לשנות בדיבור זה אלוקים.

581
00:37:52,072 --> 00:37:57,534
לכן כשמשה רבנו הוצרך לעשות ניסים,
אומר לו הקב"ה: קח את המקל,

582
00:37:57,555 --> 00:38:02,548
אתה לא אלוקים, אז תעשה מעשה
ואז תוכל לשנות את הטבע.

583
00:38:03,293 --> 00:38:09,299
אחרי שמשה רבנו עלה להר סיני
וקיבל את התורה, הכינוי שלו בתורה -

584
00:38:09,308 --> 00:38:10,396
"איש האלוקים",

585
00:38:10,703 --> 00:38:15,645
"וזאת הברכה אשר בירך משה
איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו".

586
00:38:15,842 --> 00:38:18,341
מה זה איש האלוקים?
זה תואר מדהים.

587
00:38:19,201 --> 00:38:22,936
אומר לו הקב"ה: אתה,
שהגעת לרמה רוחנית גבוהה

588
00:38:22,962 --> 00:38:28,100
שאתה בקי בכל התורה שנתתי לישראל,
האור שלי נמצא אצלך,

589
00:38:28,122 --> 00:38:31,780
אתה הפכת איש האלוקים,
הדיבור שלך יכול לשנות.

590
00:38:31,805 --> 00:38:35,862
מהיום אתה לא עושה מעשים,
תדבר עם הסלע והוא יוציא מים

591
00:38:35,877 --> 00:38:37,008
כי אתה כמוני.

592
00:38:38,222 --> 00:38:42,714
זה גם ההסבר של מה שכתוב בגמרא,
כל מקום שכתוב בתורה "את",

593
00:38:42,742 --> 00:38:43,968
בא לרבות משהו.

594
00:38:45,656 --> 00:38:50,309
וכשחכמים הגיעו לפסוק
"את ה' אלוקיך תירא" הם פחדו,

595
00:38:50,331 --> 00:38:53,521
את מה זה בא לרבות?
ממי צריך לקבל עוד יראת שמיים

596
00:38:53,546 --> 00:38:54,450
חוץ מאלוקים?

597
00:38:54,490 --> 00:38:56,175
אתה יכול להשוות מישהו לאלוקים?

598
00:38:57,887 --> 00:39:02,386
לפני כמה זמן הראו לי קטע
בעיתון שבסעודיה,

599
00:39:02,411 --> 00:39:04,998
הרי שם מהללים את המלך,
עושים אותו...

600
00:39:05,114 --> 00:39:07,267
הרי הוא שם שולט בכול.

601
00:39:07,648 --> 00:39:14,200
אז באחד העיתונים בסעודיה
כתב סופר מהמפורסמים ביותר שם,

602
00:39:14,240 --> 00:39:18,894
כתב שיר הלל למלך,
התפרש על עמוד שלם.

603
00:39:18,912 --> 00:39:23,151
טוב, הם רגילים לזה שיש שירי הלל למלך
עם הפיוטים המזרחיים.

604
00:39:24,894 --> 00:39:28,988
בתוך דבריו הוא לקח פסוק
שכתוב בקוראן על אלוקים

605
00:39:29,374 --> 00:39:30,868
וכתב את זה על המלך

606
00:39:33,331 --> 00:39:36,405
שהכול אצלו בשיקול דעת והכול...

607
00:39:36,414 --> 00:39:38,732
אבל את הניסוח של הקוראן הוא כתב שם.

608
00:39:39,462 --> 00:39:44,045
המלך מיד נתן הוראה, מלך סעודיה,
נתן הוראה לפטר אותו

609
00:39:44,134 --> 00:39:47,562
וקנס את העיתון
בסכום עצום לקופת הממשלה -

610
00:39:47,629 --> 00:39:50,578
איך העזתם להשוות את המלך לאלוקים?

611
00:39:50,720 --> 00:39:51,680
ופיטרו אותו.

612
00:39:52,494 --> 00:39:54,722
הוא התכוון לטובה, מהלל את המלך.

613
00:39:54,748 --> 00:39:57,097
אבל המלך אומר לו:
אתה משווה אותי לאלוקים?

614
00:39:59,451 --> 00:40:04,022
חז"ל אומרים שכשחכמי ישראל הגיעו
ל"את ה' אלוקיך תירא" הם פחדו,

615
00:40:04,053 --> 00:40:05,298
מה זה בא לרבות?

616
00:40:05,702 --> 00:40:10,697
"כבד את אביך", ה"את",
יכול היה להגיד "כבד אביך ואימך",

617
00:40:10,819 --> 00:40:13,072
המילה "את" באה לרבות את אחיך הגדול.

618
00:40:13,121 --> 00:40:15,451
כל מקום שיש "את"
בא לרבות עוד משהו.

619
00:40:15,647 --> 00:40:18,847
"בראשית ברא אלוקים
את השמיים ואת הארץ",

620
00:40:18,902 --> 00:40:21,203
יכול היה לומר
"ברא אלוקים שמיים וארץ",

621
00:40:21,320 --> 00:40:25,573
"את" בא לרבות שברא מראש את השמיים
עם כל מה שעתיד להיות בהם,

622
00:40:25,601 --> 00:40:27,265
את הארץ עם כל מה שעתיד להיות,

623
00:40:27,287 --> 00:40:30,526
הכול היה בפוטנציאל כמו עובר
שהכול נמצא, רק אתה לא רואה.

624
00:40:32,668 --> 00:40:34,627
ועוד הרבה מקומות כאלה ישנם.

625
00:40:34,752 --> 00:40:39,528
על קין והבל כתוב
שילדה "את קין", לרבות אחות תאומה.

626
00:40:39,668 --> 00:40:41,935
הרי הם נולדו רק בנים,
מאיפה בנות?

627
00:40:42,200 --> 00:40:44,955
אז בתורה לא כתוב בפירוש
אבל המילה "את"

628
00:40:44,968 --> 00:40:47,941
באה לרבות שנולדה תאומה עם קין,

629
00:40:48,032 --> 00:40:52,284
ובהבל כתוב פעמיים "את":
"את אחיו את הבל" - שתי תאומות.

630
00:40:52,297 --> 00:40:55,279
כלומר, שתי בנות נולדו
ביחד עם הבל, שלישייה היו.

631
00:40:56,542 --> 00:40:59,370
אבל כאן מה אפשר לרבות?
"את ה' אלוקיך תירא",

632
00:40:59,394 --> 00:41:00,621
את מי אפשר לרבות?

633
00:41:01,591 --> 00:41:03,517
עד שבא רבי עקיבא ואמר:

634
00:41:03,531 --> 00:41:06,620
"את ה' אלוקיך תירא -
לרבות תלמידי חכמים".

635
00:41:07,906 --> 00:41:12,271
ורבי עקיבא, איך העז לומר דבר כזה,
לקחת אדם, להשוות אותו לאלוקים?

636
00:41:12,540 --> 00:41:15,017
שצריך שיירא יראת כבוד
כמו מאלוקים?

637
00:41:15,404 --> 00:41:17,232
התשובה היא, רבי עקיבא אמר...

638
00:41:17,253 --> 00:41:20,174
הרי הוא היה מקובל גדול,
רבו של רבי שמעון בר יוחאי,

639
00:41:20,469 --> 00:41:24,099
אמר: אדם שעוסק בתורה,
האור האלוקי זורם בתוכו,

640
00:41:24,112 --> 00:41:25,587
הוא נהיה איש האלוקים,

641
00:41:25,850 --> 00:41:28,488
אז כשאתה מכבד אותו,
אתה מכבד את אלוקים בעצם

642
00:41:28,500 --> 00:41:30,771
כי כל הכבוד שהוא מקבל
זה לא בזכות עצמו,

643
00:41:30,810 --> 00:41:34,855
מה הוא? הוא גוף, כמוך בדיוק.
אבל התורה שבו, הרוחניות שבו.

644
00:41:37,374 --> 00:41:40,378
עכשיו נבין מה הייתה
התביעה על משה רבנו.

645
00:41:41,743 --> 00:41:47,055
אומר הקב"ה למשה רבנו:
אני אמרתי לך לדבר עם הסלע

646
00:41:47,437 --> 00:41:49,142
כי אתה הפכת להיות כמוני.

647
00:41:49,266 --> 00:41:51,828
אתה בדיבור יכול לשנות את המציאות.

648
00:41:52,364 --> 00:41:57,631
אבל משה רבנו, כתוב : "והאיש משה
עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה".

649
00:41:58,185 --> 00:42:01,909
בענווה שלו הוא אומר:
אני אלוקים? אני הייתי אדם פשוט,

650
00:42:01,909 --> 00:42:04,142
ממשיך להיות אדם פשוט, כביכול.

651
00:42:04,530 --> 00:42:07,331
כמו שעד היום עשיתי מופתים
רק על ידי מעשה,

652
00:42:07,339 --> 00:42:10,799
אני ממשיך רק על ידי מעשה.
הלך, הכה את הסלע.

653
00:42:11,182 --> 00:42:12,977
אף על פי שהוא ידע,
אם אני אדבר - יצא,

654
00:42:12,995 --> 00:42:15,156
אבל אני לא יכול להשוות
את עצמי לאלוקים,

655
00:42:15,915 --> 00:42:18,326
רק הוא בדיבור
יכול לעשות, לא אני.

656
00:42:18,857 --> 00:42:23,942
אמר לו הקב"ה: נכון שעשית את זה
מתוך כוונה טובה, מתוך הענווה שבך,

657
00:42:24,288 --> 00:42:27,050
אבל "יען לא האמנתם בי להקדישני",

658
00:42:27,074 --> 00:42:32,951
לא כתוב "לא האמנתם",
האמ?נתם זה אתם, "האמנתם" את האחרים.

659
00:42:33,448 --> 00:42:34,902
אתם ודאי האמנתם

660
00:42:34,957 --> 00:42:38,612
אבל לא האמנתם את עם ישראל
להקדישני בעיניהם.

661
00:42:38,768 --> 00:42:42,799
כי אם הם היו רואים שאחרי
שלמדת תורה אתה מדבר ויוצאים מים,

662
00:42:43,035 --> 00:42:45,065
היה קידוש השם, היו רואים
מה זה לימוד תורה,

663
00:42:45,078 --> 00:42:49,246
אדם לומד תורה נהיה דומה לאלוקים.
כל ישראל היו נמשכים ללמוד תורה.

664
00:42:49,325 --> 00:42:52,794
לכן אתה ואהרן לא תביאו
את העם אל ארץ ישראל.

665
00:42:53,189 --> 00:42:56,168
אבל רואים מכאן מה המשמעות
של אדם שעוסק בתורה.

666
00:42:56,515 --> 00:42:57,851
וזה לא רק גדולי ישראל,

667
00:42:57,869 --> 00:43:02,651
כל יהודי ויהודי קובע עיתים לתורה
כל יום, יש לו את הזמן של לימוד התורה,

668
00:43:02,672 --> 00:43:07,003
משתדל כמה שיותר, צריך לדעת,
הדיבור שלו מקבל כוח אחר.

669
00:43:07,277 --> 00:43:09,400
ליל שבת, מברך את הילדים.

670
00:43:09,900 --> 00:43:13,771
שאגב, חשוב שבכל בית
ינהיגו את המנהג הזה,

671
00:43:13,800 --> 00:43:16,705
יש הרבה בתים ששכחו מזה,
בדור הקודם כולם כך היו -

672
00:43:17,394 --> 00:43:22,231
ערב שבת, האבא חוזר מבית הכנסת,
יש כאלה נוהגים לפני הקידוש,

673
00:43:22,245 --> 00:43:26,084
יש נוהגים לאחר הקידוש,
מניח את היד על הראש של הילדים,

674
00:43:26,109 --> 00:43:29,082
אם הוא לא יודע את הנוסח בעל פה,
יפתח את הסידור:

675
00:43:29,457 --> 00:43:34,794
"ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה,
יברכך ה' וישמרך", עם שם השם,

676
00:43:34,814 --> 00:43:36,868
אומר, מברך אותו, כמה זה חשוב.

677
00:43:36,924 --> 00:43:42,563
ואחר כך הילד מנשק את היד של אביו.
משם הולך לאימו, מנשק את היד של אימו.

678
00:43:42,700 --> 00:43:45,260
מגיל קטן חשוב להרגיל את הילדים,

679
00:43:45,451 --> 00:43:49,660
הבן איש חי כותב:
כמה שפע מביא האדם לעצמו

680
00:43:49,794 --> 00:43:53,121
אם הוא מנשק את הידיים
של אימו בערב שבת.

681
00:43:53,148 --> 00:43:57,955
האימא היא בחינת השכינה הקדושה,
השבת היא בחינת השכינה, ספירת מלכות,

682
00:43:57,976 --> 00:43:59,237
כמה שפע יש בזה.

683
00:43:59,755 --> 00:44:02,776
אז האבא מברך את הילדים,
מנשקים את ידו,

684
00:44:02,795 --> 00:44:04,862
אחר כך הולכים לאימא, מנשקים את ידה.

685
00:44:05,520 --> 00:44:08,848
יש כאלה שמרגישים
שזה לא מספיק מודרני, למה?

686
00:44:08,859 --> 00:44:12,582
נהיינו דור יותר מדי עם עזות כזאת
כאילו שההורים הם הקטנים

687
00:44:12,611 --> 00:44:15,334
והילדים הם האדונים של העולם.

688
00:44:15,506 --> 00:44:16,972
צריך מהגיל הקטן.

689
00:44:17,231 --> 00:44:20,928
ובית שלא נהגו בזה, כשהילד גדל,

690
00:44:20,928 --> 00:44:24,645
יש פה ברוך השם חבר'ה צעירים,
בחורים, בחורות, אתה מעצמך,

691
00:44:24,672 --> 00:44:27,237
ערב שבת תיגש לאימא, תנשק לה את היד.

692
00:44:27,678 --> 00:44:29,655
היא תסתכל עליך בהלם, "מה קרה לך?"

693
00:44:29,983 --> 00:44:32,077
תגיד לה: אני עושה
מה שהבן איש חי אומר,

694
00:44:32,105 --> 00:44:34,277
ערב שבת צריך לנשק
את הידיים של האימא.

695
00:44:35,278 --> 00:44:38,893
והאבא, תבקש ממנו: אבא, תברך אותי,
תגיד "יברכך ה' וישמרך".

696
00:44:38,925 --> 00:44:41,968
אפילו יגיד את הפסוק הזה
זה כבר טוב, ותנשק לו את היד.

697
00:44:42,388 --> 00:44:44,811
זה דבר גדול,
שפע גדול שיש לאדם.

698
00:44:45,115 --> 00:44:49,010
על כל פנים, אבא שגם לומד תורה,
כשמברך את הילדים,

699
00:44:49,038 --> 00:44:50,821
לדיבור שלו יש כוח אחר.

700
00:44:50,995 --> 00:44:53,418
אתה הולך ברחוב,
אומר למישהו "תהיה בריא",

701
00:44:53,577 --> 00:44:55,643
המשקל של הדיבור שלך הוא אחר.

702
00:44:55,829 --> 00:44:59,507
אמרו לך "פלוני חלה,
מאושפז בבית חולים לפני ניתוח",

703
00:44:59,808 --> 00:45:00,820
תתפלל עליו.

704
00:45:01,087 --> 00:45:03,694
אם אתה אדם שכל יום
קובע עיתים לתורה,

705
00:45:03,783 --> 00:45:05,300
לתפילה שלך יש כוח אחר.

706
00:45:05,331 --> 00:45:09,970
וזה לא משנה לעניין זה איש, אישה,
כל אדם שעוסק בתורה מתקדש,

707
00:45:09,979 --> 00:45:12,910
האור האלוקי נכנס לתוך אותו אדם.

708
00:45:13,663 --> 00:45:17,962
אז זה בעצם המסלול הראשון
שהוא כן ממלא את הנפש.

709
00:45:17,976 --> 00:45:21,236
אומר שלמה המלך
"וגם הנפש לא תימלא", ממה?

710
00:45:21,280 --> 00:45:22,950
מה שהוא דיבר בתחילת הפסוק:

711
00:45:23,077 --> 00:45:25,130
"כל עמל האדם לפיהו",

712
00:45:25,160 --> 00:45:28,116
מה שאתה עמל בשביל הפה שלך
זה לא ימלא את הנפש,

713
00:45:28,625 --> 00:45:34,686
אבל מה שאתה עמל ברוחניות
זה נותן מזון לנשמה.

714
00:45:35,480 --> 00:45:36,535
אז זה דבר אחד.

715
00:45:37,622 --> 00:45:45,217
הדבר השני שהוא גם נותן מזון לנשמה,
אפילו לנפש שהיא יותר גשמית,

716
00:45:45,228 --> 00:45:47,670
היא רוחנית אבל היא
קשורה יותר לגשמיות -

717
00:45:48,715 --> 00:45:50,218
אלה המצוות עצמן.

718
00:45:50,780 --> 00:45:54,399
מה יש במצוות?
אומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח,

719
00:45:55,336 --> 00:45:59,480
שגוף האדם יש בו
רמ"ח איברים ושס"ה גידים,

720
00:45:59,499 --> 00:46:04,126
רמ"ח - 248, שס"ה - 365 גידים.

721
00:46:06,268 --> 00:46:08,664
למה? למה הגוף עשוי כך?

722
00:46:09,500 --> 00:46:10,974
שזה בעצם מתאים לנשמה,

723
00:46:10,989 --> 00:46:13,448
הנשמה גם יש בה
רמ"ח איברים ושס"ה גידים.

724
00:46:14,060 --> 00:46:19,808
כשהנשמה נכנסה לתוך העפר שברא הקב"ה,
העפר קיבל את הצורה של הנשמה

725
00:46:19,837 --> 00:46:21,737
עם כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים,

726
00:46:21,783 --> 00:46:26,605
לכן כל הפלא של גוף האדם
נובע בעצם מהפלא שבנשמת האדם.

727
00:46:27,691 --> 00:46:32,627
אבל אומר הזוהר: למה יש לנו
בגוף ובנשמה רמ"ח איברים ושס"ה גידים?

728
00:46:32,958 --> 00:46:37,784
כי בתורה יש רמ"ח מצוות עשה
ושס"ה מצוות לא תעשה.

729
00:46:38,125 --> 00:46:42,041
יש בתורה 248 מצוות עשה,
מה זה עשה?

730
00:46:42,065 --> 00:46:49,414
תן צדקה - מצוות עשה.
תניח תפילין - שזה בגברים,

731
00:46:49,816 --> 00:46:54,275
קידוש - גם בגברים, גם בנשים,
קידוש בערב שבת, ערב יום טוב,

732
00:46:54,305 --> 00:46:57,586
הבדלה היא מצוות עשה מהתורה,
לא הרבה שמים לב.

733
00:46:57,604 --> 00:47:01,477
יש הרבה שעושים קידוש בערב שבת
אבל לא עושים הבדלה מוצאי שבת.

734
00:47:01,721 --> 00:47:03,277
צריכים לדעת, זו אותה דרגה.

735
00:47:03,551 --> 00:47:06,611
לומדים מהפסוק
"זכור את יום השבת לקדשו",

736
00:47:06,712 --> 00:47:09,286
תזכיר אותו בכניסתו וביציאתו.

737
00:47:09,487 --> 00:47:13,588
בכניסתו בקידוש, ביציאתו בהבדלה.

738
00:47:14,361 --> 00:47:17,902
כמו מלכה שמלווה מלכה,
מלווים אותה כשהיא נפרדת מאיתנו.

739
00:47:21,042 --> 00:47:24,083
ויש מצוות לא תעשה:
"לא תאכל כל נבלה",

740
00:47:24,522 --> 00:47:27,465
"לא תשחית פאת זקנך",
אסור להתגלח בסכין,

741
00:47:27,660 --> 00:47:30,264
זה "לא תעשה",
לא תעשה מלאכה ביום השבת.

742
00:47:31,560 --> 00:47:36,578
אז הגוף והנשמה בעצם עשויים
על פי המבנה של התורה,

743
00:47:36,797 --> 00:47:39,883
שיש בה רמ"ח מצוות עשה
ושס"ה מצוות לא תעשה.

744
00:47:40,549 --> 00:47:45,840
כל מצווה שהאדם עושה,
מיד אותו חלק בנשמה

745
00:47:46,014 --> 00:47:49,923
שמכוון כנגד אותה מצווה
מקבל אור גדול,

746
00:47:50,410 --> 00:47:52,594
וממילא גם הגוף מבריא יותר.

747
00:47:53,444 --> 00:47:56,218
אדם למשל שיש לו בעיה ביד,

748
00:47:57,767 --> 00:48:01,129
שידקדק יותר בתפילין,
שישלח את התפילין שלו לבדיקה.

749
00:48:01,357 --> 00:48:06,377
כי אם יש לו בעיה ביד הגשמית
זה אומר שיש פגם ביד הרוחנית.

750
00:48:06,917 --> 00:48:10,606
והיד הרוחנית הזאת, מה היא צריכה?
היא צריכה מזון רוחני.

751
00:48:10,697 --> 00:48:13,187
אז תפילין ששייכת ליד -
תקפיד על זה.

752
00:48:13,623 --> 00:48:17,821
אישה מרגישה שיש לה בעיה,
האצבעות שלה לא פעילות כל כך,

753
00:48:18,462 --> 00:48:22,359
אני אומר מתוך מעשים שהיו,
מה העצה לתת לה?

754
00:48:22,724 --> 00:48:26,140
תכיני כל יום שישי בצק,
תקיימי מצוות הפרשת חלה.

755
00:48:26,527 --> 00:48:29,381
תפעילי את האצבעות שלך,
זה לא רק בשביל ההתעמלות,

756
00:48:29,842 --> 00:48:31,857
התעמלות אפשר לעשות בדרכים אחרות.

757
00:48:31,917 --> 00:48:35,498
אבל באצבעות את עושה
בעצם פעילות של מצווה.

758
00:48:35,674 --> 00:48:36,897
אז זה תיקון.

759
00:48:37,108 --> 00:48:40,378
אדם יש לו בעיית בריאות בפה,

760
00:48:40,622 --> 00:48:45,421
שיראה איך לתקן את העניין
של שמירת הלשון, של דברי תורה.

761
00:48:45,438 --> 00:48:48,130
יש לו בעיה בעיניים,
יקפיד יותר על שמירת העיניים,

762
00:48:48,152 --> 00:48:50,737
יראה צדיקים -
"והיו עיניך רואות את מוריך".

763
00:48:51,216 --> 00:48:55,598
האר"י ז"ל אומר:
כשמרימים את ספר התורה בבית הכנסת,

764
00:48:55,626 --> 00:48:58,268
"וזאת התורה אשר שם משה
לפני בני ישראל",

765
00:48:58,454 --> 00:49:02,797
אומר האר"י: באותה שעה
בוקעת כמין קרינה, אור - רוחנית,

766
00:49:02,813 --> 00:49:04,402
אנחנו לא קולטים את זה
בעיניים רגילות,

767
00:49:04,428 --> 00:49:06,793
כמו שלא קולטים קרינה
של לייזר ורנטגן,

768
00:49:06,921 --> 00:49:12,169
אבל בוקעת קרינה שיש בה בריאות
לאדם שמסתכל ורואה את האותיות.

769
00:49:12,426 --> 00:49:14,742
לכן כשמרימים את ספר התורה,
"וזאת התורה",

770
00:49:14,776 --> 00:49:18,929
כדאי להיות קרובים
באופן שהעין יכולה לקרוא את האותיות.

771
00:49:18,945 --> 00:49:22,026
גם אישה בעזרת נשים תשתדל
להתקרב איפה שאפשר

772
00:49:22,060 --> 00:49:24,985
שמשם היא יכולה לראות
את האותיות של ספר התורה

773
00:49:25,010 --> 00:49:28,636
כשמרימים ואומרים "וזאת התורה
אשר שם משה לפני בני ישראל".

774
00:49:28,819 --> 00:49:31,070
כל דבר בגוף יש לו
את הממד הרוחני,

775
00:49:31,451 --> 00:49:40,617
לכן המצוות עצמן
הן בריאות לגוף ומזון לנשמה.

776
00:49:40,893 --> 00:49:43,309
אז מה שאומר פה
"וגם הנפש לא תימלא"

777
00:49:43,314 --> 00:49:45,908
זה מ"כל עמל האדם לפיהו", מהגשמיות.

778
00:49:46,066 --> 00:49:48,929
אבל מהרוחניות האדם נותן מזון לנשמה.

779
00:49:49,065 --> 00:49:52,214
כך גם במצוות "לא תעשה",
היה לו ניסיון,

780
00:49:54,071 --> 00:49:55,696
נכנס לאינטרנט לראות חדשות,

781
00:49:55,696 --> 00:49:58,076
פתאום התחשק לו
להיכנס לאתר בעייתי

782
00:49:59,216 --> 00:50:00,360
והוא מתגבר על עצמו,

783
00:50:00,371 --> 00:50:03,638
כתוב בתורה: "ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".

784
00:50:03,656 --> 00:50:06,068
"אסור, אז אני לא נותן לעצמי להיכנס".

785
00:50:06,091 --> 00:50:10,031
ויש לו מאבק, אבל זה לאו דאורייתא
כמו לאכול חזיר, מתגבר על עצמו,

786
00:50:10,044 --> 00:50:16,880
לא נכנס לשם, נתן תיקון בנשמתו
במה ששייך לאותו לאו.

787
00:50:17,605 --> 00:50:24,576
כמה חשוב שכל אדם מראש יגדור את עצמו
שלא יהיה לו בשום אופן אינטרנט

788
00:50:24,580 --> 00:50:28,379
שעלול להיכנס למקומות פרוצים
כי אפילו שהוא לא רוצה להיכנס,

789
00:50:28,397 --> 00:50:32,616
ברגע של רפיון עלול למצוא את עצמו
במחוזות שהוא לא רצה להגיע אליהם.

790
00:50:32,635 --> 00:50:35,224
אז מראש האדם צריך
"חכם, עיניו בראשו",

791
00:50:35,345 --> 00:50:39,182
לעשות חסימה שגם אם הוא ירצה
הוא לא יכול להיכנס.

792
00:50:39,214 --> 00:50:42,888
ככה תמיד יהיה איתן,
"ועשו סייג לתורה",

793
00:50:42,911 --> 00:50:44,871
יגדור את עצמו שלא להיכשל.

794
00:50:46,124 --> 00:50:50,902
הדבר השלישי שהוא מזון לנשמה
הוא עבודת המידות.

795
00:50:51,868 --> 00:50:56,099
אדם שעובד על המידות יגלה
שהוא הופך להיות אדם מאושר,

796
00:50:56,139 --> 00:50:58,480
אדם שמח, אדם שיש לו סיפוק.

797
00:50:59,826 --> 00:51:04,221
נתאר לעצמנו אדם כעסן, 30 שנה
הוא טיפוס עצבני.

798
00:51:05,002 --> 00:51:07,565
רק אומרים משהו, קרה משהו
שלא מצא חן בעיניו

799
00:51:07,583 --> 00:51:08,980
הוא מתלהט ומשתולל.

800
00:51:09,008 --> 00:51:12,147
אבל עכשיו, ברוך השם, מתחיל להתחזק,
הולך לשיעורי תורה,

801
00:51:12,367 --> 00:51:16,819
אומר לעצמו: מה שתמיד אמרתי
שיקבלו אותי כמו שאני זו טעות,

802
00:51:16,819 --> 00:51:18,877
אני צריך להשתנות, צריך לתקן את עצמי.

803
00:51:18,930 --> 00:51:21,238
למה אשתי צריכה לסבול?
למה הילדים צריכים לסבול?

804
00:51:21,275 --> 00:51:24,241
צועק על ההורים, על החברים.
צריך להיות אדם רגוע.

805
00:51:24,270 --> 00:51:28,570
מתחיל לעבוד על המידות,
קורא ספרי מוסר, שומע עצות,

806
00:51:28,608 --> 00:51:30,985
מתגבר, נופל,
גם נופל אין מה לעשות,

807
00:51:31,002 --> 00:51:34,722
אדם לא נהיה מלאך ביום.
מנסה, קם, עולה, נופל,

808
00:51:34,826 --> 00:51:37,305
עד שבסופו של דבר מתייצב.

809
00:51:37,579 --> 00:51:40,487
שולט בעצמו, לקח את כל העצות,
כל התרגילים.

810
00:51:40,505 --> 00:51:43,791
בספר "מפתחות לחיים"
הבאנו הרבה עצות לעניין הזה

811
00:51:43,808 --> 00:51:46,368
איך להתגבר על מידת הכעס.

812
00:51:48,056 --> 00:51:49,845
אחרי כמה שנים של עבודה,

813
00:51:50,411 --> 00:51:53,405
אני אומר "שנים" כי זו
לא עבודה של שבועות, חודש חודשיים,

814
00:51:54,205 --> 00:51:59,531
שנים של עבודה, הוא מגיע למצב
שאמרו לו משפט או שקרה משהו

815
00:51:59,570 --> 00:52:01,872
שלא מוצא חן בעיניו, והוא יודע:

816
00:52:01,877 --> 00:52:06,608
לפני כמה שנים, על משפט כזה
הייתי משתולל, הייתי יוצא מהכלים.

817
00:52:06,943 --> 00:52:11,291
ועכשיו אני רגוע, מחייך,
מדבר בנחת, שליטה עצמית.

818
00:52:12,647 --> 00:52:16,870
כמה האדם הזה נעשה מאושר,
כמה האדם הזה נעשה שמח.

819
00:52:17,176 --> 00:52:21,025
זה מזון רוחני
כי הוא נתן אוכל לנשמה.

820
00:52:21,324 --> 00:52:24,861
עבודת המידות היא דבר
שנוגע לנשמת האדם.

821
00:52:25,122 --> 00:52:28,454
ויש עצות נפלאות,
עצות של התבוננות, של מחשבה,

822
00:52:28,472 --> 00:52:32,085
אסור לאדם לאבד תקווה, "אני לא מסוגל",
"אני לא יכול", "זה אני וגמרנו",

823
00:52:32,511 --> 00:52:35,006
יש עצות שאדם יכול לקחת אותן לעצמו.

824
00:52:35,149 --> 00:52:38,581
יש גם סיפורים יפים
שאפשר להפיק מהם הרבה מוסר השכל.

825
00:52:39,616 --> 00:52:43,261
נספר סיפור אחד שיש בו
מוסר השכל על מידת הכעס.

826
00:52:44,474 --> 00:52:49,194
היה יהודי אחד פה בארץ,
הסתבך עם חובות,

827
00:52:49,608 --> 00:52:54,149
חייב כסף להמון אנשים,
עובד לפרנסתו אבל שקע בחובות,

828
00:52:54,149 --> 00:52:57,527
הוא רואה שההכנסות שלו
אף פעם לא יוכלו לכסות

829
00:52:57,527 --> 00:53:00,105
ואנשים מנדנדים וזה לא פשוט.

830
00:53:00,136 --> 00:53:03,222
שלמה המלך אמר
"עבד לווה לאיש מלווה".

831
00:53:03,682 --> 00:53:06,384
אדם שהוא לווה כסף
נהיה כמו עבד של השני,

832
00:53:06,521 --> 00:53:08,920
וכל טלפון לחץ.

833
00:53:10,823 --> 00:53:12,305
אמרו לו המכרים שלו:

834
00:53:12,514 --> 00:53:15,674
הרי גם אם תעבוד עשר שנים
לא תוכל להחזיר את כל הכסף הזה.

835
00:53:15,690 --> 00:53:21,784
כמה שלא נעים, תאסוף צדקה.
תיגש לאנשים עשירים שיעזרו לך.

836
00:53:22,128 --> 00:53:23,060
למי אני אגש?

837
00:53:23,080 --> 00:53:26,001
אמרו לו: בניו יורק
יש הרבה יהודים עשירים

838
00:53:26,028 --> 00:53:28,769
שיש להם כל שבוע שעות של קבלת קהל.

839
00:53:29,231 --> 00:53:32,432
תלך אליהם, כל אחד
ייתן לך איזה סכום,

840
00:53:32,463 --> 00:53:37,076
תחזור אחרי חודשיים, תוכל להחזיר
לפחות חצי, או רוב החובות.

841
00:53:38,512 --> 00:53:41,042
איך אגיע לעשירים האלה?
מאיפה אני מכיר אותם?

842
00:53:41,232 --> 00:53:45,726
אמרו לו: יש בארצות הברית אנשים
שמתפרנסים ממקצוע שנקרא דרייבר,

843
00:53:46,774 --> 00:53:50,856
זה נהג שהוא מכיר את הבתים
של כל העשירים והוא יודע כל אחד

844
00:53:50,872 --> 00:53:56,901
מהן שעות קבלת הקהל שלו,
יש לו גם פנקס כזה, כמו חוברת כזו קטנה,

845
00:53:57,574 --> 00:53:59,957
כל הפרטים על כל העשירים,
הכול כתוב שם,

846
00:54:00,714 --> 00:54:04,832
ואתה משלם לו והוא מסיע אותך,
מחכה בחוץ, אתה יוצא עם הצ'ק,

847
00:54:04,868 --> 00:54:07,450
לוקח אותך לעשיר השני ואתה משלם לו.

848
00:54:07,474 --> 00:54:08,247
זו הפרנסה.

849
00:54:08,288 --> 00:54:11,803
יש בארצות הברית אנשים כאלה
שזו הפרנסה שלהם.

850
00:54:12,400 --> 00:54:15,975
זה גם חסד לאותם שבאים מהארץ,
באמת איך יגיעו לכל ה...?

851
00:54:16,066 --> 00:54:20,788
רק לערוך רשימות ייקח להם הרבה זמן,
אז הם עושים חסד וגם מתפרנסים.

852
00:54:22,456 --> 00:54:27,003
נתנו לו טלפון של אחד הדרייברים שם,
צלצל אליו, סיכם איתו, הגיע לשם.

853
00:54:27,216 --> 00:54:29,340
באמת עשה איתו מסע,
עובר מעשיר לעשיר,

854
00:54:29,368 --> 00:54:30,705
לאט לאט צובר כסף.

855
00:54:31,062 --> 00:54:34,178
זה נותן לו 100 דולר,
זה 500 דולר, זה 700 דולר.

856
00:54:36,475 --> 00:54:39,733
והנה הגיע לביתו
של עשיר אחד בשעת ערב,

857
00:54:39,739 --> 00:54:41,385
אלו שעות קבלת הקהל שלו.

858
00:54:43,328 --> 00:54:46,500
נכנס, ההוא מקבל אותו יפה:
שב, בבקשה.

859
00:54:46,831 --> 00:54:50,207
והוא מספר לו: שקעתי בחובות,
יש לי בעיות כאלה,

860
00:54:50,207 --> 00:54:53,751
אנשים כבר לוחצים אותי, דוחקים,
בכסף שלי אני לא יכול להחזיר להם,

861
00:54:54,274 --> 00:54:57,454
יש לי פה המלצות, הנה, מרבנים,
תעזור לי.

862
00:54:58,764 --> 00:55:06,498
האדם הזה שמע את הדברים, התאדם כולו,
בעל הבית התמלא כעס והתחיל לצעוק עליו:

863
00:55:07,198 --> 00:55:09,919
תגיד לי, אתה עושה שטויות
ואני צריך לשלם לך כסף?

864
00:55:10,610 --> 00:55:12,840
לך תעבוד גם בלילות!
מה זה צריך להיות?!

865
00:55:12,848 --> 00:55:16,465
וצועק ושופך עליו אש וגופרית
ולא נרגע.

866
00:55:17,250 --> 00:55:22,980
והאדם הזה יושב בנחת,
מסתכל עליו בשלווה, והוא ממשיך וממשיך.

867
00:55:23,404 --> 00:55:29,508
וההוא, במקום שיתעצבן ויקום וילך,
מקשיב בנחת כאילו הוא שומע סיפורים,

868
00:55:29,554 --> 00:55:33,559
כאילו הוא שומע בדיחות,
לא מתפעל מכל הצעקות שלו.

869
00:55:34,611 --> 00:55:38,442
טוב, כמה יצעק?
סיים לצעוק, התחיל להירגע.

870
00:55:38,774 --> 00:55:42,313
את כל העצבים שלו הוציא,
התחיל לנשום עמוק, להירגע.

871
00:55:42,750 --> 00:55:45,204
אחרי שנרגע, אמר לו:
טוב, אבל אם כבר באת,

872
00:55:45,223 --> 00:55:46,652
אני לא אשלח אותך ככה,

873
00:55:47,290 --> 00:55:50,756
הוציא פנקס צ'קים, כתב לו אלף דולר,
חתם, נתן לו צ'ק.

874
00:55:51,597 --> 00:55:53,668
אמר לו: תודה רבה, אני מאוד מודה לך.

875
00:55:53,795 --> 00:55:54,747
פנה לצאת.

876
00:55:55,669 --> 00:55:59,076
עצר אותו בעל הבית העשיר,
אמר לו: תשמע, אני טיפוס עצבני,

877
00:55:59,497 --> 00:56:04,374
תגלה לי מה הסוד שלך
שכשיצאתי מהכלים והשתוללתי,

878
00:56:04,510 --> 00:56:11,366
היית כזה רגוע כאילו אתה שומע סיפורים.
איך הגעת לזה? אני גם רוצה להיות רגוע.

879
00:56:12,736 --> 00:56:15,217
אמר לו: אחרי שנתת
את הצ'ק אני אגלה לך.

880
00:56:16,085 --> 00:56:19,001
הוציא את החוברת
של כל העשירים שיש לו בכיס,

881
00:56:19,025 --> 00:56:21,203
הוא מראה לו את השם שלו,
של העשיר הזה,

882
00:56:21,539 --> 00:56:23,752
כתובת, באיזו שעה קבלת קהל,

883
00:56:23,785 --> 00:56:27,919
בהערות כתוב:
"צועק, מקלל, בסוף נותן אלף דולר".

884
00:56:30,290 --> 00:56:34,931
אז אני ידעתי, זה השלב של הצעקות,
עוד מעט יגיע השלב של האלף דולר,

885
00:56:34,962 --> 00:56:37,301
אז תצעק, מה אכפת לי? העיקר נקבל.

886
00:56:39,880 --> 00:56:42,111
הסיפור הזה יש בו מוסר השכל גדול.

887
00:56:43,099 --> 00:56:45,088
אדם שסובל בחיים

888
00:56:45,112 --> 00:56:49,473
אבל הוא יודע שאם אלוקים נתן לי
את הסבל הזה יצא לי מזה רק טוב;

889
00:56:50,029 --> 00:56:52,579
אם אשתי עשתה עכשיו דבר
שלא מצא חן בעיניי,

890
00:56:52,616 --> 00:56:55,754
קבעתי איתה בשעה מסוימת
והיא איחרה לשם חצי שעה,

891
00:56:55,777 --> 00:56:57,458
ואני מאוד הייתי לחוץ בזמן -

892
00:56:58,767 --> 00:57:02,034
אבל אם משמיים זה נגרם לי,
כנראה שזה לטובתי.

893
00:57:02,143 --> 00:57:06,868
מה הטוב? אני לא יודע,
עכשיו נראה לי רע אבל מהרע הזה יצא טוב.

894
00:57:07,060 --> 00:57:12,427
אז כשהיא תבוא היא לא תפגוש בעל עצבני
כי הוא יודע, עכשיו זה השלב של הצעקות,

895
00:57:12,460 --> 00:57:13,870
עוד מעט יגיע הצ'ק.

896
00:57:14,045 --> 00:57:15,862
איזה צ'ק השם ייתן?
אני לא יודע.

897
00:57:16,037 --> 00:57:20,077
אבל כל דבר שקורה לאדם
הוא יודע שהכול בהשגחה מלמעלה

898
00:57:20,220 --> 00:57:23,219
ואם אמרו לי כאן משפט
שלא מוצא חן בעיניי,

899
00:57:23,237 --> 00:57:25,982
נשבר דבר יקר, כסף שאבד,

900
00:57:26,007 --> 00:57:30,838
הילד שסמכתי עליו באיזה עניין
ובסוף הוא אכזב אותי באותו דבר,

901
00:57:30,859 --> 00:57:34,939
איבד את הכסף שהוא קיבל,
לך תדע איזה תיקון יש בדבר הזה,

902
00:57:34,965 --> 00:57:36,477
מה הטוב שיצא מזה.

903
00:57:36,964 --> 00:57:40,923
אז האדם לא כועס כי הוא יודע
שהכול בהשגחה מלמעלה והכול לטובה.

904
00:57:41,564 --> 00:57:47,086
אדם שעובד על המידות,
אם זה על מידת הכעס או על רדיפת הכבוד,

905
00:57:48,001 --> 00:57:51,825
יש אנשים מאוד רגישים,
מאוד פגיעים, כל הזמן זקוקים

906
00:57:51,838 --> 00:57:55,822
שיכבדו אותם, זה דבר שצריך לעבוד עליו.

907
00:57:55,854 --> 00:58:00,950
אדם שרודף כבוד, בעל גאווה,
יש ספרי מוסר עם פרקים שלמים

908
00:58:00,992 --> 00:58:05,985
של הדרכה איך להתגבר על המידה הזו
ואיך להתבונן ואיך לתקן את עצמו.

909
00:58:06,497 --> 00:58:11,422
אדם כזה שהוא מרגיש
שהוא רודף כבוד ומתחיל לעבוד על זה,

910
00:58:11,434 --> 00:58:16,108
לומד על מידת הענווה, ואומר לעצמו
"אני לא צריך לרצות אנשים,

911
00:58:16,145 --> 00:58:21,473
"אני צריך לרצות את הקב"ה",
הוא מתחיל לאהוב את עצמו כפי שהוא.

912
00:58:21,928 --> 00:58:25,582
יש אנשים לא אוהבים את עצמם,
"למה אני שמן?" "למה אני רזה?"

913
00:58:25,608 --> 00:58:29,015
"למה אני בגובה כזה?"
"למה כך?" "למה פרצוף כזה?"

914
00:58:29,592 --> 00:58:33,940
לא אוהבים את המראה שלהם,
מאוכזבים מעצמם. למה?

915
00:58:33,954 --> 00:58:37,041
כי הם חיים כל הזמן סביב החברה,
מה יגידו ומה יאמרו,

916
00:58:37,050 --> 00:58:40,262
איזה מותג אני לובש
ואיך הבגדים שלי נראים.

917
00:58:40,780 --> 00:58:42,940
אבל אדם שאומר:
תעזוב את הכבוד הזה בצד,

918
00:58:42,960 --> 00:58:46,551
מה יצא מזה? אלה בני אדם,
מה שחשוב לי - מה אלוקים חושב עליי.

919
00:58:46,783 --> 00:58:49,839
אם אני לא בסדר כלפי אלוקים
אז אני אתקן את עצמי,

920
00:58:49,980 --> 00:58:53,830
אם כלפי אלוקים אני בסדר,
אז מה זה משנה אם אני שמן או רזה או...

921
00:58:54,397 --> 00:58:57,202
אם יש ענייני בריאות, אז שוב,
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם",

922
00:58:57,214 --> 00:59:00,397
אז אני אשמור על תזונה נכונה,
אבל לא בשביל מה יגידו אנשים

923
00:59:00,410 --> 00:59:02,240
או איך אני נתפס בעיני אנשים -

924
00:59:02,361 --> 00:59:04,311
האדם נהיה רגוע, נהיה שלו,

925
00:59:04,481 --> 00:59:09,273
הוא לא מחפש תמיד את הראש
של האחרים ואת הרושם של האחרים,

926
00:59:09,728 --> 00:59:11,057
אלא הוא מחפש את האמת.

927
00:59:11,072 --> 00:59:15,575
האדם הזה הופך להיות מאושר
כי הוא נתן מזון לנשמה.

928
00:59:16,672 --> 00:59:20,185
אז אלה בעצם שלושת הדברים
שנותנים מזון לנשמה,

929
00:59:20,198 --> 00:59:25,227
עצם לימוד התורה,
המצוות עצמן ועבודת המידות.

930
00:59:25,414 --> 00:59:27,779
נזדרז קצת לקראת סיום הפרק:

931
00:59:27,802 --> 00:59:30,105
"כי מה יותר לחכם מן הכסיל",

932
00:59:30,500 --> 00:59:34,274
כלומר, בכל הגשמיות
מה יש יותר לחכם מאשר הכסיל?

933
00:59:34,342 --> 00:59:35,805
בגשמיות הם אותו דבר,

934
00:59:36,100 --> 00:59:37,637
"מה לעני יודע",

935
00:59:37,660 --> 00:59:41,422
עני שהוא חכם, שהוא יודע,
מה לו "להלוך נגד החיים",

936
00:59:41,785 --> 00:59:43,662
נגד מה שהקב"ה קבע לו?

937
00:59:43,728 --> 00:59:48,458
הוא מרכין ראש, מקבל בענווה
שאם זה מה שהקב"ה נתן לי זה הכי טוב.

938
00:59:49,017 --> 00:59:54,820
"טוב מראה עיניים מהלוך נפש,
גם זה הבל ורעות רוח".

939
00:59:55,398 --> 00:59:58,482
אומר שלמה לאדם: יותר טוב
שיהיה לך משהו ביד,

940
00:59:58,773 --> 01:00:02,535
תיהנה ממה שיש לך,
מאשר להיכנס לדמיונות

941
01:00:02,764 --> 01:00:07,005
ולהגיע לחלומות על דברים הזויים
שאין לך סיכוי להגיע אליהם.

942
01:00:07,268 --> 01:00:09,351
יש צעירים עם חלומות,
רואים את העשיר הזה,

943
01:00:09,377 --> 01:00:11,992
רואים את השחקן ההוא,
רואים את הזמר ההוא,

944
01:00:12,014 --> 01:00:15,035
מתחילים להיכנס לדמיונות,
והדמיונות האלה גומרים אותם,

945
01:00:15,057 --> 01:00:16,513
לא ימים ולא לילות.

946
01:00:16,675 --> 01:00:20,641
אומר שלמה המלך "טוב מראה עיניים",
תראה מה יש לך ביד, מה השם נתן,

947
01:00:20,665 --> 01:00:25,916
מה הכלים שלך, תשמח בזה, "מהלוך נפש",
ממה שבנפש שלך תתחיל ללכת בדמיונות.

948
01:00:26,251 --> 01:00:27,990
"גם זה הבל ורעות רוח".

949
01:00:28,968 --> 01:00:31,432
"מה שהיה כבר נקרא שמו",

950
01:00:31,474 --> 01:00:35,528
דברים שקרו לך בעבר, אל תצטער עליהם
כי זה בשמיים החליטו,

951
01:00:35,552 --> 01:00:36,905
נקרא שמו למעלה,

952
01:00:37,207 --> 01:00:41,625
"ונודע אשר הוא אדם
ולא יוכל לדין עם שתקיף ממנו".

953
01:00:41,957 --> 01:00:45,408
האדם עצמו נברא על ידי אלוקים,
אתה לא יכול להתקוטט עם אלוקים,

954
01:00:45,411 --> 01:00:48,231
אתה לא יכול להגיד לו
"אתה לא צודק במה שנתת לי".

955
01:00:48,284 --> 01:00:52,018
זה בורא עולם אז תרכין ראש
ותקבל בענווה.

956
01:00:52,737 --> 01:00:56,332
"כי יש דברים הרבה מרבים הבל",

957
01:00:56,588 --> 01:01:00,523
יש הרבה דברים שאתה רוצה אותם לעצמך
כי אתה חושב שהם טובים לך

958
01:01:00,694 --> 01:01:04,644
ואתה כועס למה אלוקים לא נותן,
אבל תדע שהם "מרבים הבל",

959
01:01:04,678 --> 01:01:07,159
לך זה לא טוב,
זה יוריד אותך ברוחניות שלך.

960
01:01:07,371 --> 01:01:09,700
אם תקבל את כל הדברים
שאתה חולם עליהם,

961
01:01:09,715 --> 01:01:15,565
את מראה הגוף שרצית ואת הכסף שרצית,
יכול להיות שאתה תרד ברוחניות.

962
01:01:15,785 --> 01:01:16,951
"כי יש דברים הרבה",

963
01:01:16,961 --> 01:01:19,393
יש הרבה דברים שאתה רוצה
אבל הם "מרבים הבל".

964
01:01:19,648 --> 01:01:20,840
"מה יותר לאדם"?

965
01:01:20,856 --> 01:01:23,217
אז מה עדיף לאדם -
שתקבל את מה שאתה רוצה

966
01:01:23,229 --> 01:01:24,951
או מה שאלוקים יודע שטוב לך?

967
01:01:25,248 --> 01:01:27,914
"כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים",

968
01:01:28,213 --> 01:01:32,014
כלומר חוץ מאלוקים,
מי באמת יודע מה טוב לאדם בחיים,

969
01:01:32,075 --> 01:01:34,178
"מספר ימי חיי הבלו"

970
01:01:34,453 --> 01:01:36,571
בזמן הקצר שהוא חי בעולם,

971
01:01:36,666 --> 01:01:38,322
"ויעשם כצל",

972
01:01:38,681 --> 01:01:39,669
צל זה דמיון.

973
01:01:39,669 --> 01:01:43,955
אתה יכול לראות צל על בניין,
צל של אדם, האדם כזה קטן,

974
01:01:43,968 --> 01:01:46,448
אתה רואה צל ענק,
אבל הצל הזה הוא רציני?

975
01:01:46,465 --> 01:01:48,414
האור כבה, הכול נעלם.

976
01:01:48,503 --> 01:01:49,742
כך כל העולם הזה.

977
01:01:50,080 --> 01:01:53,473
"אשר מי יגיד לאדם
מה יהיה אחריו תחת השמש",

978
01:01:54,100 --> 01:01:57,594
כלומר אתה לא יכול לדעת,
גם אחרי שתעזוב את העולם,

979
01:01:57,804 --> 01:02:01,602
מי יהיה אחריך,
ואם תשאיר עושר - איך ישתמשו בכסף הזה,

980
01:02:01,642 --> 01:02:03,722
יכול להיות שזה יזיק
לדורות הבאים שלך.

981
01:02:04,466 --> 01:02:10,716
אני הכרתי בצעירותי כשהייתי ילד,
היה יהודי מאוד עשיר בשכונה שגרתי בה,

982
01:02:11,684 --> 01:02:19,198
אביו עלה מרוסיה, היה עשיר גדול אביו
ובנה בית כנסת מפואר והיה צדיק.

983
01:02:19,198 --> 01:02:20,885
אני בכוונה לא אומר את השמות.

984
01:02:21,094 --> 01:02:23,345
היה אדם צדיק ממש.

985
01:02:23,783 --> 01:02:28,322
בנו כבר לא למד תורה כמו אביו,
ירש ירושה גדולה של כסף

986
01:02:28,745 --> 01:02:30,334
אז שקע כולו בעסקים.

987
01:02:30,346 --> 01:02:35,501
אבל היה מתפלל כל יום, בא לבית הכנסת
אבל כל כולו שקוע בעסקים.

988
01:02:36,256 --> 01:02:38,964
אותו אני הכרתי, את האבא לא הכרתי,
נפטר עוד לפני שנולדתי.

989
01:02:38,979 --> 01:02:41,221
רק הייתי מכיר את בית הכנסת שהוא בנה.

990
01:02:41,493 --> 01:02:43,624
ובנו היה שם אחראי על בית הכנסת.

991
01:02:44,093 --> 01:02:45,996
כשהייתי ילד כבר בנו היה זקן.

992
01:02:47,441 --> 01:02:53,603
הנכד נקרא על שם הסבא
וכבר לא היה שומר שבת ומצוות.

993
01:02:53,660 --> 01:02:57,479
גם כן עשיר גדול מעשירי עולם,
היו לו אוספים ו...

994
01:02:59,709 --> 01:03:00,918
נפטר לפני לא הרבה זמן.

995
01:03:00,921 --> 01:03:04,660
הנכד הזה נפטר לפני לא הרבה זמן
אבל הוא כבר לא היה שומר תורה ומצוות.

996
01:03:04,973 --> 01:03:10,166
בתו של אותו נכד, כלומר הנינה
של אותו צדיק היא כבר נשואה לגוי,

997
01:03:10,638 --> 01:03:13,461
אחד הנשיאים, הוא נשיא,
אחד הנשיאים בעולם,

998
01:03:13,848 --> 01:03:19,286
ויש לה אפילו נטיות אנטי-ישראליות.
יש לה דיבורים, מדברת נגד ישראל.

999
01:03:19,872 --> 01:03:24,008
איפה הסבא ואיפה הנין?
יכול להיות שאם הסבא היה יודע את זה

1000
01:03:24,121 --> 01:03:30,305
היה מעדיף להיות עני
אבל שהדורות הבאים לא יחיו על עושר כזה.

1001
01:03:30,514 --> 01:03:31,768
לכן אומר שלמה המלך:

1002
01:03:31,768 --> 01:03:35,016
"אשר מי יגיד לאדם
מה יהיה אחריו תחת השמש".

1003
01:03:35,034 --> 01:03:37,972
אתה תעזוב את העולם, אתה משאיר,
אתה יכול לדעת מה יהיה בעתיד?

1004
01:03:38,234 --> 01:03:42,662
לכן אתה תעשה את ההשתדלות שלך
ותהיה שמח בחלקך.

1005
01:03:43,370 --> 01:03:45,282
ונסיים בברכה לכל הציבור

1006
01:03:45,291 --> 01:03:46,887
שנמצא איתנו כאן הערב,

1007
01:03:46,888 --> 01:03:48,924
לכל הצופים בכל מקום שהם,

1008
01:03:49,218 --> 01:03:51,996
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

1009
01:03:52,087 --> 01:03:54,637
בבריאות איתנה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה