הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: כח הדיבור

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 6

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,288 --> 00:00:35,805
שלום וברכה וערב טוב,
אנחנו נמצאים בספר קהלת,

2
00:00:36,042 --> 00:00:39,164
הגענו לפרק החמישי. פרק ה', פסוק א,'

3
00:00:39,173 --> 00:00:40,404
אומר שלמה המלך:

4
00:00:51,143 --> 00:00:57,605
שלמה המלך בפרק הזה מתמקד הרבה
בכוח הדיבור, במשמעות של הדיבור,

5
00:00:57,631 --> 00:01:03,640
והוא פונה לאדם שאוהב להתלונן,
יש לו טענות כלפי הקב"ה:

6
00:01:04,702 --> 00:01:10,144
למה נולדתי במשפחה הזו?
למה אני נראה כך בחיצוניות שלי?

7
00:01:11,002 --> 00:01:14,276
למה האיי-קיו שלי הוא כזה, של אחרים אחרת?

8
00:01:14,893 --> 00:01:20,002
למה אני רואה בן אדם טוב שכל כך סובל
ואני רואה אדם רע שטוב לו?

9
00:01:20,494 --> 00:01:25,810
יש לו טענות כלפי הקב"ה,
והוא מרגיש שהוא צודק בטענות

10
00:01:25,837 --> 00:01:30,618
כי על פי ההיגיון האנושי שלו
מדובר בדבר שהוא פלא.

11
00:01:31,797 --> 00:01:37,529
אומר שלמה המלך: תשמע לי, לאדם חכם,
שלמה המלך החכם באדם,

12
00:01:37,819 --> 00:01:43,822
"אל תבהל על פיך", כלומר אל תהיה פזיז
כמו אדם מבוהל להוציא טענות מהפה,

13
00:01:44,251 --> 00:01:50,128
"וליבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים."
הלב, שלא יחרוץ משפט:

14
00:01:50,128 --> 00:01:54,154
"זה לא בסדר, יש כאן עוול,
אלוקים עשה דבר שהוא לא נכון,"

15
00:01:54,327 --> 00:02:01,873
אל תהיה כזה פזיז, "כי האלוהים בשמיים
ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים."

16
00:02:03,065 --> 00:02:07,030
תזכור שהקב"ה, שמלוא כל הארץ כבודו,

17
00:02:07,053 --> 00:02:12,042
הוא אומר "האלוהים בשמיים" על דרך המשל,
אבל הקב"ה מלוא כל הארץ כבודו,

18
00:02:12,065 --> 00:02:16,872
והוא מלמעלה רואה את כל ההיסטוריה,
הוא רואה אותך בגלגולים הקודמים,

19
00:02:16,893 --> 00:02:18,942
רואה אותך בגלגולים הבאים,

20
00:02:19,468 --> 00:02:24,572
רואה אותך מהיום שנולדת
ועד סוף החיים, את כל ההיסטוריה.

21
00:02:25,337 --> 00:02:29,975
אז אתה על הארץ רואה
רק את התחום המצומצם שלך.

22
00:02:30,008 --> 00:02:35,628
אמרו משל למה הדבר דומה?
נתאר לעצמנו נמלה

23
00:02:36,574 --> 00:02:42,046
שנמצאת בתוך השיער של הרעמה של האריה
והיא מטיילת שם בתוך השיער,

24
00:02:42,334 --> 00:02:48,341
והיא יודעת שהיא נמצאת על האריה.
והנה, אחותה של הנמלה מצלצלת אליה בטלפון,

25
00:02:48,751 --> 00:02:56,291
אומרת לה: "שמעתי בחדשות שאת נמצאת
על האריה, תתארי לי איך אריה נראה."

26
00:02:57,715 --> 00:03:04,384
היא אומרת לה: "אני יודעת בדיוק איך האריה
נראה, אריה זה ערימה של שערות."

27
00:03:05,004 --> 00:03:07,582
זהו. זו התפיסה שלה.

28
00:03:08,226 --> 00:03:12,588
היא מבינה שלאריה הזה יש עיניים?
שיש ריאות? שיש לב?

29
00:03:13,204 --> 00:03:18,126
שהאריה הזה מסוגל לנוע ממקום למקום?
שהוא יכול לשאוג?

30
00:03:18,142 --> 00:03:22,932
מה היא מבינה? היא רואה את השטח הזה
של השערות והיא מבינה שהיא חכמה גדולה,

31
00:03:23,057 --> 00:03:25,257
"אני יודעת בדיוק מה זה אריה."

32
00:03:26,032 --> 00:03:31,210
אבל מי שנמצא על ההר מלמעלה
ורואה את האריה, רואה את התמונה הכוללת,

33
00:03:31,223 --> 00:03:34,022
שיש לו רגליים, יש לו זנב,
יש לו עיניים, יש לו פה,

34
00:03:34,056 --> 00:03:35,442
הוא יודע לשאוג.

35
00:03:35,656 --> 00:03:39,381
מי שיודע מה קורה בתוך האריה
אז הוא מבין הרבה יותר.

36
00:03:39,699 --> 00:03:45,806
כך אומר שלמה המלך לאדם, כשאתה מדבר
כלפי אלוקים תדבר בענווה.

37
00:03:46,487 --> 00:03:51,786
אדם שיש לו ענווה כלפי אלוקים
הוא אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלו,

38
00:03:51,811 --> 00:03:53,225
הרבה יותר שמח.

39
00:03:53,924 --> 00:03:58,858
כלומר, לא רק שמצד נקודת האמת
הוא חי על פי האמת,

40
00:03:59,471 --> 00:04:03,904
הוא גם הופך להיות אדם יותר מאושר,
הוא לא מריר, הוא לא מתוסכל.

41
00:04:04,065 --> 00:04:10,204
אדם שכל ימיו רק בקושיות ותהיות על אלוקים,
"מדוע ומדוע", "למה אני נראה כך?

42
00:04:10,220 --> 00:04:16,420
"למה גדלתי שם? למה נולדתי פה"?
אדם כזה, כל ימיו חי במרירות.

43
00:04:16,699 --> 00:04:20,224
לכן אומר שלמה המלך
"על כן יהיו דבריך מעטים,"

44
00:04:20,271 --> 00:04:24,128
כלומר תשקול כל מילה,
תדבר אבל תשקול מה אתה אומר.

45
00:04:28,685 --> 00:04:32,854
אומר שלמה המלך: כמו שהחלום
בא ברוב עניין,

46
00:04:32,940 --> 00:04:38,757
היום בעולם המדע מייחסים את זה לפרויד
שגילה שאדם שחולם חלום,

47
00:04:38,811 --> 00:04:43,714
אתה יכול להשתמש בחלום כמפתח
לגילוי עולמו הפנימי של האדם.

48
00:04:44,774 --> 00:04:50,905
ד"ר זיגמונד פרויד לפני כ-100 שנה
היה הראשון בעולם המדע שהציף את העניין

49
00:04:50,940 --> 00:04:56,513
של החלומות בעולם הפסיכולוגיה
וטען שעל ידי חלום אתה יכול להכיר

50
00:04:56,734 --> 00:04:59,732
את האדם - מה מטריד אותו,
להיכן הוא שואף,

51
00:04:59,822 --> 00:05:03,819
אבל למעשה כבר שלמה המלך אומר
"כי בא החלום ברוב עניין,"

52
00:05:03,854 --> 00:05:07,071
דבר שהוא מאוד מעניין אותך,
אתה חושב עליו הרבה במשך היום,

53
00:05:07,096 --> 00:05:10,031
מטריד אותך - זה מה שאתה חולם בלילה.

54
00:05:10,042 --> 00:05:14,888
זה כתוב בעוד מקומות, יש גם בגמרא
כמה מעשיות במסכת ברכות.

55
00:05:15,340 --> 00:05:19,422
הגמרא מספרת שאמר לו שבור מלכא לשמואל,

56
00:05:20,558 --> 00:05:23,480
שבור מלכא היה מלך פרס, והוא אמר לשמואל,

57
00:05:23,494 --> 00:05:30,587
החכם היהודי שהיה גדול הדור בזמנו,
אמר לו: "אמריתו דחכמיתו טובא- "

58
00:05:30,647 --> 00:05:38,843
אתם היהודים, אומרים שאתם חכמים הרבה,
"אימא לי" - אמור לי, מה אראה בחלומי.

59
00:05:38,998 --> 00:05:42,540
אם אתם כאלה חכמים, נראה אם אתה יודע
מה אני אראה הלילה בחלום.

60
00:05:43,057 --> 00:05:46,835
לכאורה זה לא קשור לחוכמה,
חוכמה - תן לי חידה, תשחק שח-מט,

61
00:05:46,878 --> 00:05:48,295
תראה שאני אנצח.

62
00:05:48,376 --> 00:05:53,368
אבל מה זה קשור "תספר לי עתידות?"
צריך להיות נביא בשביל זה.

63
00:05:53,860 --> 00:05:58,340
אבל הוא אמר לו: אם אתם כאלה חכמים,
נראה אם אתה יודע מה אני אראה בחלום.

64
00:06:00,090 --> 00:06:04,958
אמר לו: אין שום בעיה, אספר לך
מה תראה בחלום: "חזית דאתו רומאי,"

65
00:06:04,994 --> 00:06:06,759
אתה תראה שבאו הרומאים.

66
00:06:07,355 --> 00:06:12,842
אז פרס הייתה במתיחות עם רומא,
היה חשש האם תתלקח מלחמה או לא.

67
00:06:13,084 --> 00:06:15,184
אמר לו: אתה תראה שפרצה מלחמה

68
00:06:16,438 --> 00:06:18,434
ואתה נפלת בקרב,

69
00:06:18,880 --> 00:06:23,875
הרומאים ייקחו אותך בשבי,
"ושבו לך" - ייקחו אותך בשבי,

70
00:06:23,903 --> 00:06:32,454
"וטחני בך קשייתא ברחייא דדהבא" - ויטחינו
בך גרעיני תמרים בריחיים שעשויים מזהב.

71
00:06:33,131 --> 00:06:36,041
אז היו ריחיים של אבן,
מכניסים את החיטים מלמעלה,

72
00:06:36,069 --> 00:06:42,996
חמור היה עם קורה מסובב את האבן העליונה
והחיטים היו נטחנות, יוצא קמח מלמטה.

73
00:06:43,317 --> 00:06:48,542
אמר לו שבמקום חמור, יקשרו אותו -
את מלך פרס, לקורה של הריחיים,

74
00:06:48,829 --> 00:06:55,536
והריחיים לא היו מאבן אלא מזהב,
"ויטחינו בך גרעיני תמרים,"

75
00:06:55,552 --> 00:06:56,888
לא גרעיני חיטים.

76
00:06:58,743 --> 00:07:02,926
אומרת הגמרא: "הרהר כוליה יומא,"
כל היום חשב על זה,

77
00:07:03,214 --> 00:07:06,698
"ולאורתא חזא", בלילה זה בדיוק
מה שהוא ראה.

78
00:07:07,328 --> 00:07:11,734
שמואל לא באמת ידע שזה מה שהוא יראה,
אבל הוא תפר לו חלום,

79
00:07:11,786 --> 00:07:18,141
המציא לו חלום שקצת ילחיץ אותו
ועם סממנים של מלכות, ריחיים של זהב,

80
00:07:19,060 --> 00:07:23,695
שהוא ייפול בשבי, זה מלחיץ,
גרעיני תמרים, למה לא גרעיני חיטים?

81
00:07:24,165 --> 00:07:26,879
יטריד אותו במשך היום -
זה מה שהוא יראה בלילה.

82
00:07:27,059 --> 00:07:32,803
על כל פנים, אומר שלמה המלך: "כי בא החלום
ברוב עניין", כמו שהחלום בא מרוב מחשבות,

83
00:07:33,128 --> 00:07:35,682
"וקול כסיל ברוב דברים,"

84
00:07:37,210 --> 00:07:41,179
מרוב שהוא מדבר יותר מדי,
כבר מדבר דברי כסילות,

85
00:07:41,179 --> 00:07:46,440
מדבר דברי טיפשות.
לכן הוא אומר לו מראש: שמור על הפה.

86
00:07:46,460 --> 00:07:50,292
יש כלל ידוע, שזה נכון
גם בזוגיות, בכל תחום,

87
00:07:50,899 --> 00:07:58,153
שהמילה לפני שנאמרה - אתה שולט בה,
אחרי שאמרת אותה - היא שולטת בך.

88
00:07:58,272 --> 00:08:02,701
עכשיו תסביר "מה התכוונתי, את מוציאה
דברים מהקשרם, זה לא בדיוק מה שאמרתי."

89
00:08:02,986 --> 00:08:06,863
תהיה עיתונאי. יותר טוב,
מראש תשלוט בדיבור,

90
00:08:06,909 --> 00:08:11,871
דבר שאתה יודע שעלול לצאת מזה מחלוקת,
בן אדם עלול להיפגע, מראש אל תדבר.

91
00:08:12,317 --> 00:08:14,257
"על כן יהיו דבריך מעטים."

92
00:08:15,438 --> 00:08:18,250
פה שלמה המלך מדבר יותר ביחס לאלוקים,

93
00:08:18,271 --> 00:08:22,977
שאדם לא יתלונן כלפי אלוקים,
שידע שהכול בשיקול, הכול בחשבון.

94
00:08:23,420 --> 00:08:29,310
אבל זה נכון בכללות לחיים של האדם
שככל שהוא יותר שומר על פיו, שקול בדיבור,

95
00:08:29,514 --> 00:08:33,048
לא שהוא נמנע מלדבר,
מדבר אבל תמיד הוא שקול,

96
00:08:33,072 --> 00:08:37,676
לפני שהוא מדבר חושב היטב
האם נכון לומר ואיך לומר.

97
00:08:37,940 --> 00:08:41,305
הזכרנו פעם את הסיפור
שהרב שלמה זלמן אוירבך

98
00:08:41,422 --> 00:08:44,231
בלוויה של אשתו עמד ליד מיטתה

99
00:08:44,248 --> 00:08:46,176
ואמר שהוא לא צריך לבקש סליחה

100
00:08:46,191 --> 00:08:51,397
כי כל ה-54 שנים שחיו ביחד,
לא פגע בה אפילו פעם אחת.

101
00:08:51,720 --> 00:08:55,462
וכששאל אותו תלמידו, אני שמעתי
את הסיפור מהתלמיד ששאל אותו,

102
00:08:55,472 --> 00:08:57,915
הוא הסיע אותו לבית ברכב ושאל אותו:

103
00:08:57,927 --> 00:09:01,556
איך יכול להיות ש-54 שנים
הרב לא פגע באשתו,

104
00:09:02,460 --> 00:09:06,929
תמיד מה שכבודו רצה גם היא רצתה?
אמר לו: ודאי שהיו הבדלים בינינו,

105
00:09:07,060 --> 00:09:10,888
אפילו תאומים שגדלו באותו בית
הם לא באותה גישה, לא באותו ראש.

106
00:09:10,900 --> 00:09:18,195
אבל אף פעם לא פגעתי בה כי בכל פעם לפני
שהערתי לה על דבר שהפריע לי הייתי מתחיל

107
00:09:18,201 --> 00:09:23,497
קודם כול במילים של שבח, יושב עם עצמי,
חושב אילו מחמאות אני יכול לתת לאשתי

108
00:09:23,497 --> 00:09:28,839
על דברים אמיתיים, מתחיל בדברי שבח,
עובר לביקורת במילים עדינות

109
00:09:29,367 --> 00:09:31,479
ומסיים שוב בדברי שבח.

110
00:09:32,373 --> 00:09:34,988
רוב האנשים כשרוצים למתוח ביקורת

111
00:09:35,001 --> 00:09:40,283
משתמשים במילים בוטות,
בטון גבוה, בשפת גוף נזעמת.

112
00:09:40,955 --> 00:09:46,544
למה? כי אדם רוצה שזה ייכנס ללב של השני,
"אם אני אדבר בנחת זה לא ייכנס לו ללב."

113
00:09:47,165 --> 00:09:53,787
אומר הרב אוירבך: מצאתי פטנט איך להכניס
את הדברים ללב של השני בלי להשתמש בחיצים.

114
00:09:53,967 --> 00:09:58,668
אתה מתחיל בשבחים, במילים טובות,
במחמאות, הדלת של הלב נפתחת.

115
00:09:58,940 --> 00:10:03,117
כשהדלת פתוחה, אתה לא צריך צעקות,
לא צריך מילים בוטות,

116
00:10:03,136 --> 00:10:08,097
תדבר בנחת - זה ייכנס.
מילים עדינות, רק תסביר מה מציק לך.

117
00:10:08,121 --> 00:10:10,542
כי אם לא תאמר איך ידעו מה מפריע לך?

118
00:10:11,440 --> 00:10:16,671
ושוב מסיימים בדברי שבח, כך סוגרים
את הדלת של הלב בצורה יפה.

119
00:10:16,690 --> 00:10:21,856
המסר הועבר בלי מחלוקות ובלי ריבים.
"מוות וחיים ביד לשון."

120
00:10:21,881 --> 00:10:29,408
כך בזוגיות, כך בחינוך ילדים, בפרט ילד
בגיל ההתבגרות, כמה צריך להיזהר בביקורת,

121
00:10:29,668 --> 00:10:33,365
אם באים אליו בהתפרצויות ואדם כולו זועם.

122
00:10:33,400 --> 00:10:40,500
כידוע, כל אדם יש לו כמה זמני מעבר
במהלך החיים שהזמנים האלה הם קצת קשים.

123
00:10:41,885 --> 00:10:46,422
גיל המעבר הראשון -
כשהילד עובר מתינוקות לילדות.

124
00:10:47,254 --> 00:10:49,491
גילאים סביבות ה-4, גיל 4,

125
00:10:49,511 --> 00:10:56,560
לפעמים ההורים מרגישים - הילד הטוב
שהיה כזה חמוד עד היום נהיה מרדן. בגיל 4.

126
00:10:57,417 --> 00:10:58,951
והם נלחצים מזה.

127
00:10:59,198 --> 00:11:03,198
צריכים לדעת: הוא עכשיו
בגיל המעבר מהתינוקות לילדות.

128
00:11:03,226 --> 00:11:07,356
הוא צריך להרגיש שהוא גדל,
זה בא לידי ביטוי במרדנות, בהתפרצויות,

129
00:11:07,453 --> 00:11:10,260
כמה שהוא יותר חכם כך הוא
יותר מרדן בגיל הזה.

130
00:11:10,297 --> 00:11:15,511
לא צריך להיבהל. ללכת איתו בסבלנות,
לכוון אותו נכון, יעבור את הגיל בשלום,

131
00:11:15,527 --> 00:11:16,412
הוא יתייצב.

132
00:11:16,872 --> 00:11:20,261
אחר כך שוב יש גיל מעבר
מילדות לבגרות,

133
00:11:21,269 --> 00:11:26,348
תלוי מיהו הילד, יש כאלה
שגיל ההתבגרות מתחיל בגיל 12,

134
00:11:26,367 --> 00:11:28,759
יש כאלה 13, 14,

135
00:11:29,451 --> 00:11:35,794
עד שמגיע לגיל שהוא כבר בוגר כי הוא מרגיש
שחלים שינויים גם בגוף וגם בנפש.

136
00:11:35,829 --> 00:11:40,122
הוא רואה את העולם במבט אחר
ואז הוא מרגיש ש"אני כבר בוגר,"

137
00:11:40,404 --> 00:11:45,377
הוא לא רוצה שיגידו לו מה לעשות.
ההורים מרגישים: כל הכבוד לך שגדלת

138
00:11:45,410 --> 00:11:49,525
אבל אתה עדיין ילד, אתה זקוק להדרכה,
ואז מגיעים למתחים.

139
00:11:49,977 --> 00:11:55,977
אבל אם הולכים בשיטה של לצמצם במילים,
ותמיד להתחיל בדברי שבח,

140
00:11:56,004 --> 00:12:00,665
לומר את הביקורת במילים עדינות
שייכנסו ללב שהוא יבין

141
00:12:00,684 --> 00:12:04,452
מה נכון ומה לא נכון,
ושוב מסיימים בדברי שבח -

142
00:12:04,631 --> 00:12:10,538
הילד קלט את הדברים, הוא לא מתמרד,
לא מגיע למצב של פיצוץ בינו לבין ההורים.

143
00:12:10,850 --> 00:12:18,171
ממשיך שלמה המלך ואומר כך.
הוא דיבר עד עכשיו על יראת השמיים

144
00:12:18,197 --> 00:12:22,160
שצריך שיהיה לאדם בדיבור,
שלא יבוא בתלונות כלפי אלוקים.

145
00:12:22,454 --> 00:12:26,141
כעת הוא מדבר על היבט נוסף
של יראת שמיים בדיבור.

146
00:12:34,805 --> 00:12:41,642
יש אנשים שלא מבינים מה זה כוח הדיבור
אז הוא שולף מילים, נודר נדרים,

147
00:12:41,662 --> 00:12:44,560
נשבע שבועות, אומר לחבר שלו
"נשבע לך שזה כך."

148
00:12:44,794 --> 00:12:48,753
מה אתה נשבע? אתה מסכן את עצמך
בשבועות האלה, מסכן את המשפחה.

149
00:12:48,955 --> 00:12:52,549
שבועה שהיא שבועת שקר,
נדר שנודרים ולא מקיימים,

150
00:12:52,568 --> 00:12:55,560
זו אחריות גדולה, יש בזה
סכנה גדולה, כתוב בגמרא.

151
00:12:56,087 --> 00:12:59,371
אומר שלמה: תדע שלדיבור שלך יש כוח.

152
00:13:00,151 --> 00:13:06,842
באמת מי שמתבונן בזה, כל המושג הזה
של נדרים זה כוח אדיר

153
00:13:06,877 --> 00:13:10,886
שאלוקים נתן לאדם בדיבור
לשנות את המציאות.

154
00:13:11,530 --> 00:13:19,318
תפוח עץ מותר באכילה, אם האדם בנדר
מקבל על עצמו לא לאכול את התפוח הזה,

155
00:13:19,331 --> 00:13:23,500
אם הוא יאכל זה כמו שהוא אכל חזיר
כי נדרת נדר שלא תאכל.

156
00:13:23,520 --> 00:13:26,556
אסרת את זה על עצמך.
"אבל רק דיברתי."

157
00:13:26,974 --> 00:13:28,987
הדיבור שלך יוצר מציאות.

158
00:13:29,287 --> 00:13:34,670
כי צריך תמיד לזכור שהפלא
הכי גדול שיש בגוף האדם זה הדיבור.

159
00:13:34,856 --> 00:13:39,313
אם נעצור אנשים ברחוב, נשאל אותם
"מה הפלא הכי גדול בגוף האדם"?

160
00:13:40,368 --> 00:13:47,284
אחד יאמר: מערכת החיסון פלאית,
איך שהיא תוקפת את החיידקים

161
00:13:47,293 --> 00:13:53,735
ויש סמלים וסימנים כדי לזהות אותם.
דבר מדהים, כמו מערכת ריגול והתקפה.

162
00:13:54,143 --> 00:13:56,802
השני יאמר: מערכת הראייה היא פלאית.

163
00:13:56,834 --> 00:14:02,659
ההוא יאמר: כלי הדם, 300,000 קילומטר
יש בגוף של צנרת, כל פעימה של לב,

164
00:14:02,678 --> 00:14:10,382
הלב מזרים דם בצנרת של 300,000 קילומטר.
דברים מדהימים, באמת מעוררי התפעלות.

165
00:14:10,398 --> 00:14:15,084
אבל על פי האמת, מה הפלא הכי גדול
בגוף האדם? זהו הדיבור.

166
00:14:15,119 --> 00:14:18,043
מה שלנו נראה הכי פשוט -
זה הפלא הכי גדול.

167
00:14:19,223 --> 00:14:24,890
מה שיש באדם יש בבעלי חיים,
אבל יש דומם, צומח, חי ומדבר.

168
00:14:24,930 --> 00:14:28,702
המיוחד באדם שהוא מדבר,
מוציא אוויר מתוכו

169
00:14:28,749 --> 00:14:35,065
ועל ידי שמזיז את השיניים, שפתיים, לשון,
הוא מביע מילים, יכול לדבר עם אשתו,

170
00:14:35,084 --> 00:14:38,631
אישה מדברת עם בעלה,
אדם מתקשר, שומע, מחכים.

171
00:14:38,979 --> 00:14:46,298
כוח הדיבור הוא הפלא הכי גדול שיש באדם
כי מצד האמת הדיבור לא שייך לעולם הטבע.

172
00:14:46,474 --> 00:14:53,398
עין זה שייך לעולם הטבע, דם זה עולם הטבע,
אבל הדיבור הוא לא שייך לעולם הטבע,

173
00:14:53,410 --> 00:14:57,865
הוא שייך למערכת העל-טבעית
כי הדיבור הוא אלוקי.

174
00:14:57,900 --> 00:15:03,384
היכולת לדבר זו תכונה אלוקית:
"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור."

175
00:15:03,725 --> 00:15:06,871
רק אצל בורא עולם -
אינו גוף ולא דמות הגוף,

176
00:15:06,894 --> 00:15:11,585
הדיבור שלו לא יוצא כמו שיוצא
מאיתנו על ידי פה ואוויר.

177
00:15:11,601 --> 00:15:16,651
דיבור אלוקי זה לפי המערכת האלוקית
העליונה, הוא לא מורכב מחלקים,

178
00:15:16,684 --> 00:15:20,377
"ולית מחשבה תפיסא ביה כלל,"
כמו שכתוב ב"פתח אליהו,"

179
00:15:20,410 --> 00:15:23,135
אין לנו תפיסה במהות האלוקית.

180
00:15:23,352 --> 00:15:25,685
אבל הוא מדבר והנביא שומע אותו.

181
00:15:26,635 --> 00:15:31,786
לנו הוא נתן את היכולת לדבר כדי שנוכל
לתקשר איתו, גם בינינו לבין עצמנו

182
00:15:31,807 --> 00:15:34,199
אבל בעיקר ביננו לבינו.

183
00:15:34,617 --> 00:15:39,701
כשאדם לומד תורה אלוקים מדבר איתו,
אתה שומע מה אלוקים אומר, מה הוא רוצה ממך.

184
00:15:39,845 --> 00:15:45,616
כשאתה מתפלל לפניו, אתה מדבר איתו,
אתה פונה אליו, אתה מבקש. זו תקשורת.

185
00:15:45,632 --> 00:15:47,528
לכן תפילה אותיות "פתילה,"

186
00:15:47,817 --> 00:15:53,473
כמו שהפתילה מקשרת בין החומר
שבנר למטה לבין האש שלמעלה,

187
00:15:53,586 --> 00:15:58,542
כך התפילה מקשרת בין האדם
שבעולם הגשמי לבין אלוקים,

188
00:15:58,688 --> 00:16:04,221
שמבחינתנו מדובר בממד רוחני
שהוא בלתי נתפס אצלנו.

189
00:16:05,714 --> 00:16:09,104
כשאדם נודר הוא משנה את המציאות.

190
00:16:10,644 --> 00:16:14,520
יש גם הלכה:
"אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט."

191
00:16:15,228 --> 00:16:20,549
אדם שנתן חפץ לשני במתנה
ואחר כך הוא מתחרט,

192
00:16:20,570 --> 00:16:23,238
נתן לו נניח 200 שקל,
אחר כך הוא מתחרט -

193
00:16:23,291 --> 00:16:24,840
"תחזיר לי את ה-200 שקל האלה."

194
00:16:24,881 --> 00:16:28,781
הוא יכול להתחרט? הוא לא יכול להתחרט,
אחרי שנתת לו זה שלו.

195
00:16:30,035 --> 00:16:35,192
הוא עשה קניין. ברגע שהוא אחז בזה,
לקח את הכסף, הפך להיות קניינו,

196
00:16:35,251 --> 00:16:37,587
הוא רוצה - יחזיר,
לא רוצה - לא יחזיר, זה שלו.

197
00:16:39,471 --> 00:16:43,728
אבל אם אדם אומר לחברו
"אני אתן לך 200 שקל,"

198
00:16:44,450 --> 00:16:46,214
זה לא יפה אם הוא לא נותן

199
00:16:46,426 --> 00:16:47,716
אבל הוא לא עובר איסור.

200
00:16:48,631 --> 00:16:52,025
הוא לא גוזל, "אמרתי שאני אתן,
עכשיו אני לא רוצה לתת."

201
00:16:53,014 --> 00:17:01,907
אבל כשהאדם אומר "אני אתן 200 שקל לצדקה,"
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

202
00:17:02,008 --> 00:17:06,575
כמו שבבן אדם, אם נתת לו חל קניין,
בדבר מצווה הוצאת מהפה -

203
00:17:07,158 --> 00:17:10,169
חל עליך חיוב לתת את הסכום שאמרת.

204
00:17:10,204 --> 00:17:13,408
לכן נזהרים תמיד לומר "בלי נדר"
על כל דבר מצווה.

205
00:17:13,425 --> 00:17:17,817
לא על כל דבר צריך להגיד "בלי נדר."
דבר שהוא דבר מצווה צריך להגיד "בלי נדר"

206
00:17:18,016 --> 00:17:23,665
כי אם אמר דבר מצווה חייב אחר כך
לקיים את זה, חייב לעמוד בדיבורו.

207
00:17:23,801 --> 00:17:26,195
לכן תמיד טוב להתרגל לומר "בלי נדר."

208
00:17:26,216 --> 00:17:27,545
ממשיך שלמה המלך:

209
00:17:31,475 --> 00:17:35,055
יש הרבה אנשים שהפה שלהם בקלות נדרים,

210
00:17:35,420 --> 00:17:37,489
ביום כיפור הולך לבית הכנסת,

211
00:17:37,651 --> 00:17:41,069
זה אומר "פתיחת ההיכל 1,000 שקל,"
הוא מיד "2,000,"

212
00:17:41,075 --> 00:17:43,147
ההוא אמר "5,000,"
הוא אמר "10,000."

213
00:17:43,917 --> 00:17:47,155
יש לך מאיפה לשלם?
לא, הוא מרגיש שזו מצווה,

214
00:17:47,176 --> 00:17:49,784
"אני עכשיו רוצה
את פתיחת ההיכל של יום כיפור."

215
00:17:50,696 --> 00:17:55,935
אם אתה לא בטוח שתשלם,
"טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם."

216
00:17:56,360 --> 00:17:59,624
אתה מסוגל? יפה מאוד, אתה מקיים מצווה.

217
00:17:59,699 --> 00:18:03,802
אתה לא מסוגל? אל תיקח על עצמך
דברים שמעבר לכוחות שלך.

218
00:18:03,957 --> 00:18:07,037
זה כלל גדול, תמיד צריך לזכור:
"טוב אשר לא תידור- "

219
00:18:07,047 --> 00:18:10,366
אל תיקח את זה עליך בנדר,
"משתידור ולא תשלם,"

220
00:18:10,417 --> 00:18:15,917
כי אם לא נדרת לא עברת עבירה,
אבל אם נדרת ולא שילמת עברת עבירה.

221
00:18:15,968 --> 00:18:16,960
לכן אומר שלמה:

222
00:18:20,165 --> 00:18:24,738
אל תגרום לפה שלך לחטאים
שאחר כך אתה תסבול מזה.

223
00:18:25,005 --> 00:18:27,968
"ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא,"

224
00:18:28,602 --> 00:18:31,059
כלומר יבוא לעולם הבא,
בא מלאך להעניש אותו,

225
00:18:31,059 --> 00:18:32,605
אומר לו "לא, זה היה בשוגג."

226
00:18:33,420 --> 00:18:37,041
פה בבתי משפט אתה יכול להגיד לשופט
"זה היה בשוגג, לא התכוונתי,"

227
00:18:37,065 --> 00:18:40,217
הוא לא יודע את האמת,
אבל בעולם האמת אתה לא יכול לשקר.

228
00:18:40,345 --> 00:18:44,945
לכן אומר שלמה: "אל תיתן את פיך
לחטיא את בשרך", מראש תהיה זהיר,

229
00:18:44,962 --> 00:18:47,310
"ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא,

230
00:18:47,425 --> 00:18:52,942
"למה יקצוף האלוהים על קולך
וחיבל את מעשה ידיך,"

231
00:18:53,232 --> 00:18:59,361
שאם תדבר לא נכון -
כלומר נדרים, קללות, ניבולי פה,

232
00:18:59,407 --> 00:19:03,010
אחר כך אתה נותן על זה את הדין,
אז מראש תהיה זהיר בדבר הזה.

233
00:19:03,026 --> 00:19:05,328
כך מזהיר אותנו שלמה המלך.

234
00:19:06,177 --> 00:19:09,425
יש עוד היבט שצריך לתת את הדעת
על כוח הדיבור.

235
00:19:10,804 --> 00:19:18,248
אדם שמתרגל לדבר בתלונות הוא הופך להיות
אדם עצוב כי הוא מרגיש שהכול לא טוב,

236
00:19:18,674 --> 00:19:22,034
הוא רגיל להתלונן, אפילו שהוא
לא מתלונן על דברים שקרו לו,

237
00:19:22,288 --> 00:19:27,682
מתלונן על העירייה, מתלונן על הממשלה,
מתלונן על הצבא, מתלונן על החברים,

238
00:19:27,690 --> 00:19:32,126
מתלונן על המשפחה, על הדודה,
על הסבתא. רגיל להתלונן.

239
00:19:32,571 --> 00:19:36,255
אדם כזה לא שם לב
שלאט לאט הוא שוקע בעצבות,

240
00:19:36,600 --> 00:19:38,751
כי באיזה מבט הוא רואה את העולם?

241
00:19:39,380 --> 00:19:43,163
במבט שחור, שהכול לא טוב.
הוא נכנס לעצבות.

242
00:19:43,522 --> 00:19:45,540
אדם שמתרגל לדבר טוב,

243
00:19:47,428 --> 00:19:50,923
יש בעולם גם וגם אבל הוא מתרגל לדבר טוב,

244
00:19:51,880 --> 00:19:54,400
האדם הזה הופך להיות שמח בעצמו.

245
00:19:54,992 --> 00:20:02,248
כשהוא רואה את הטוב שבשני, הוא גם יודע
לדבר, יודע לפרגן, מרוויח גם שלום בית.

246
00:20:02,385 --> 00:20:08,031
אדם שנכנס לבית, רואה את הכיור
עם ערימת כלים,

247
00:20:10,005 --> 00:20:12,082
הכורסה עם ערימת כביסה,

248
00:20:12,109 --> 00:20:13,514
שאשתו לא טיפלה בזה,

249
00:20:14,797 --> 00:20:19,579
אבל הוא רואה
שיש אוכל מוכן על הגז והילדים סיימו לאכול

250
00:20:19,604 --> 00:20:22,581
ואשתו יושבת איתם ומכינה איתם שיעורי בית.

251
00:20:23,813 --> 00:20:27,452
שני בני אדם נכנסים כל אחד לביתו,
רואים את אותה תמונה.

252
00:20:28,302 --> 00:20:32,391
אבל יש הבדל, האחד, מה הוא קולט מיד?

253
00:20:33,469 --> 00:20:35,720
"איזו טעות שהתחתנתי עם האישה הזו,

254
00:20:37,045 --> 00:20:40,774
"היא לא מדיחה כלים, היא לא מסודרת,
תראה איך הבית הפוך,"

255
00:20:40,922 --> 00:20:42,845
מתחיל להתלונן, לא טוב לו.

256
00:20:43,336 --> 00:20:49,013
יש אחר שנכנס לבית, הוא שם לב:
"יש אוכל מבושל, הילדים סיימו לאכול,

257
00:20:49,041 --> 00:20:52,873
"אשתי מכינה איתם שיעורי בית,
איזו אישה נפלאה יש לי."

258
00:20:52,960 --> 00:20:57,036
התמונה היא אותה תמונה,
השאלה במה האדם מתמקד.

259
00:20:57,552 --> 00:21:03,655
זה מה שכתוב גם בפרשת "שלח לך."
הקב"ה אומר למשה רבנו:

260
00:21:03,890 --> 00:21:06,702
"שלח לך אנשים ויתורו את הארץ."

261
00:21:08,508 --> 00:21:12,791
הוא לא אמר לו "שלח אנשים
שירגלו את הארץ". יתורו את הארץ.

262
00:21:12,878 --> 00:21:15,009
מה ההבדל בין תייר לבין מרגל?

263
00:21:17,074 --> 00:21:19,943
גם תייר וגם מרגל כשמגיעים למדינה

264
00:21:19,985 --> 00:21:22,203
הם מסתובבים במדינה עם מצלמה.

265
00:21:23,219 --> 00:21:29,057
השאלה: כשנפתח את המצלמה
כשהם יוצאים מהמדינה חזרה למדינה שלהם,

266
00:21:29,220 --> 00:21:32,003
מה התמונות שנגלה במצלמה?

267
00:21:32,928 --> 00:21:35,048
במצלמה של התייר, מה נגלה?

268
00:21:35,650 --> 00:21:38,550
את כל המקומות הכי יפים שיש במדינה.

269
00:21:39,979 --> 00:21:43,197
הוא צילם נופים יפים, צילם בניינים יפים,

270
00:21:43,228 --> 00:21:46,455
אנדרטאות, מוזיאונים,
מקומות יפים - את זה הוא צילם.

271
00:21:47,419 --> 00:21:54,605
כשנפתח את המצלמה של המרגל, מה נמצא שם?
את כל נקודות התורפה שיש במדינה.

272
00:21:54,614 --> 00:21:57,049
את המקומות היפים הוא לא צילם,
זה לא מעניין אותו.

273
00:21:57,444 --> 00:22:02,471
הוא מצלם את הגדר בגבול
עם הפרצה שמשם אפשר לחדור,

274
00:22:02,810 --> 00:22:05,782
הוא מצלם את המקומות
שאפשר לנצח את האויב.

275
00:22:05,804 --> 00:22:08,698
כל מקום שיש נקודת תורפה -
את זה הוא מצלם.

276
00:22:09,020 --> 00:22:14,645
הקב"ה אומר למשה רבנו: "שלח לך אנשים
ויתורו את הארץ", שהם יהיו תיירים,

277
00:22:14,665 --> 00:22:17,089
שיבואו, יספרו כמה הארץ הזו טובה,

278
00:22:17,145 --> 00:22:21,159
שיש פירות משובחים
ואיזו ארץ זבת חלב ודבש.

279
00:22:21,266 --> 00:22:24,384
אבל הם חזרו בתור מה? בתור מרגלים,

280
00:22:25,611 --> 00:22:27,271
"ארץ אוכלת יושביה היא,"

281
00:22:27,435 --> 00:22:29,082
ראינו שם הרבה לוויות.

282
00:22:29,564 --> 00:22:36,049
והם לא ידעו שהלוויות האלה עשה אותן הקב"ה
באותו יום, ראשי העיריות שם, חברי כנסת,

283
00:22:37,090 --> 00:22:38,487
המונים מהם מתו באותו יום.

284
00:22:38,499 --> 00:22:42,639
היו לוויות המוניות באותם
ארבעים יום שהמרגלים הסתובבו.

285
00:22:42,728 --> 00:22:47,181
למה עשה את זה הקב"ה? כדי שיהיו טרודים
בלוויה ולא ישימו לב למרגלים.

286
00:22:47,877 --> 00:22:51,661
אבל הם רואים הרבה לוויות -
"ארץ אוכלת יושביה היא."

287
00:22:51,666 --> 00:22:56,441
אז למה לא שאלתם את עצמכם אם ארץ
אוכלת יושביה, למה רק הבכירים שבהם מתו?

288
00:22:56,471 --> 00:22:57,914
למה לא אנשים רגילים?

289
00:22:58,234 --> 00:23:03,738
אבל הם הסתכלו על מה שהם רצו להסתכל.
ערים בצורות בשמיים, מי יכול לנצח?

290
00:23:04,739 --> 00:23:13,071
זה כמו שיש פרפר ויש זבוב,
פרפר וזבוב שניהם נוחתים כדי לאכול.

291
00:23:14,598 --> 00:23:20,735
הזבוב, על מה הוא נוחת תמיד?
על פצעים פתוחים, על מקומות מזוהמים.

292
00:23:20,992 --> 00:23:26,482
הפרפר על מה הוא נוחת? על פרחים,
על מקומות יפים, רוצה את הצוף.

293
00:23:26,595 --> 00:23:32,397
כל אדם נכנס לבית, יש לך בחירה - אתה רוצה
להיות פרפר או שאתה רוצה להיות זבוב?

294
00:23:32,702 --> 00:23:34,464
פרפר במובן החיובי, כן?

295
00:23:37,259 --> 00:23:40,722
על מה אתה רוצה לנחות?
איפה אתה רוצה למקד את המבט שלך?

296
00:23:40,960 --> 00:23:42,497
זו הבחירה שלך.

297
00:23:42,708 --> 00:23:46,264
אתה רוצה להיות מרגל
או רוצה להיות תייר? זו הבחירה שלך.

298
00:23:46,545 --> 00:23:54,202
האדם, במבט שלו, אם הוא ממקד
את המבט במקום נכון, הוא מתחיל לדבר טוב.

299
00:23:54,500 --> 00:23:59,012
כשהוא מתחיל לדבר טוב,
התחושה שלו טובה, הוא הופך להיות אדם טוב.

300
00:24:00,509 --> 00:24:03,313
יש כזה פתגם שאומרים:
"תחשוב טוב - יהיה טוב."

301
00:24:05,050 --> 00:24:09,036
על אותו משקל: דבר טוב - תהיה טוב.

302
00:24:09,614 --> 00:24:12,740
אם אתה תדבר טוב, תראה תמיד
את החיובי שבעולם,

303
00:24:12,770 --> 00:24:17,897
אתה עצמך תהפוך להיות אדם טוב
כי הדיבור משנה את האדם.

304
00:24:18,200 --> 00:24:22,719
הרב לוי יצחק מברדיטשוב,
שמכונה "סנגורם של ישראל,"

305
00:24:23,066 --> 00:24:26,984
תמיד היה מחפש מה טוב
בעם ישראל, מה טוב בבני אדם.

306
00:24:27,345 --> 00:24:29,620
גם כשהיה רואה דברים שהם לא בסדר -

307
00:24:30,518 --> 00:24:32,240
מה הטעם שאני אתמקד בזה?

308
00:24:32,278 --> 00:24:37,498
היה מנסה לראות את נקודת האור
שיש באותו עניין ומשם לרומם את האדם.

309
00:24:38,400 --> 00:24:44,651
העידו עליו חכמי דורו שכל תפילה שלו
הייתה מתקבלת, כל ברכה שלו הייתה מתקבלת.

310
00:24:44,669 --> 00:24:51,352
היו באים אליו ממרחקים אנשים חשוכי מרפא
שאין להם סיכוי, עקרות, מצבים קשים.

311
00:24:51,374 --> 00:24:54,797
בתנאים של אז זה לא כמו היום,
מטוס, רכב. עגלות, סוסים.

312
00:24:54,797 --> 00:24:59,107
היו באים ממרחקים לעיירה הזאת
ברדיטשוב כדי לבקש ממנו ברכות

313
00:24:59,291 --> 00:25:01,257
כי ידעו שאם הוא מברך זה מתקיים.

314
00:25:01,668 --> 00:25:05,285
מה הייתה הזכות הגדולה שלו
שהקב"ה לא רוצה לסרב לו?

315
00:25:05,314 --> 00:25:09,972
שאם הוא מבקש אפילו שלא מגיע לבן אדם
אבל הוא ביקש - מה שהוא מבקש אני עושה.

316
00:25:10,471 --> 00:25:12,357
צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

317
00:25:12,364 --> 00:25:17,717
מה הוא זכה? כי הוא היה אהוב אצל הקב"ה,
הוא תמיד ראה את הטוב בעם ישראל,

318
00:25:17,740 --> 00:25:23,534
ראה טוב בזולת, ואדם שרואה את הטוב הקב"ה
אוהב אותו כי אתה מדבר טוב על הילדים שלי,

319
00:25:23,554 --> 00:25:25,362
"בנים אתם לה' אלוקיכם."

320
00:25:26,299 --> 00:25:28,354
כמה צריך להרגיל את עצמנו

321
00:25:29,130 --> 00:25:33,467
לראות את הטוב וממילא גם
לשמוח בטוב, להיות טובים בעצמנו.

322
00:25:33,955 --> 00:25:36,866
נחזור לדברי שלמה המלך, הגענו לפסוק ו:'

323
00:25:36,878 --> 00:25:42,142
"כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה,
כי את האלוהים ירא."

324
00:25:42,579 --> 00:25:49,796
אומר שלמה המלך: אני יודע שאתה אומר לעצמך
"אם אני לא אדבר הרבה, דברים לא יסתדרו."

325
00:25:50,201 --> 00:25:52,874
אפשר לראות את זה למשל,
מתארגנים לקראת חתונה,

326
00:25:53,205 --> 00:25:55,245
מתארגנים לארגן יום הולדת בבית,

327
00:25:55,265 --> 00:26:00,151
יש אירוע, כמה דיבורים יש לפני
ובכל ההתארגנות כי אדם בלחץ.

328
00:26:00,477 --> 00:26:03,230
הדאגה מביאה את האדם לדבר הרבה.

329
00:26:03,794 --> 00:26:11,346
אומר לו שלמה המלך: כמו שהחלומות יש בהם
דמיונות ויש הרבה הבלים בעולם,

330
00:26:11,365 --> 00:26:14,653
"כי ברוב חלומות והבלים גם דברים הרבה,"

331
00:26:14,671 --> 00:26:19,345
הדיבור הזה הוא גם מיותר,
כמו שזה דמיוני, גם הדיבורים, הלחץ שלך.

332
00:26:19,440 --> 00:26:23,900
תדע, תדבר עניינית, לא צריך
יותר מדי להרחיב. איך?

333
00:26:23,945 --> 00:26:28,805
"כי את האלוהים ירא" - כמה שתכניס יותר
את אלוקים לתמונת החיים שלך,

334
00:26:29,041 --> 00:26:31,707
אתה יותר תהיה רגוע.

335
00:26:32,223 --> 00:26:36,326
כי אדם שמרגיש ש"הכול תלוי בי,
אני ואני ואני", הוא לחוץ.

336
00:26:36,586 --> 00:26:39,065
אבל אם הוא אומר "אני עושה
את ההשתדלות שלי, אני רק צינור,

337
00:26:39,084 --> 00:26:42,596
"אני רק כלי בידיים של בורא עולם,
אני עושה את ההשתדלות, אני לא אלוקים,

338
00:26:43,711 --> 00:26:47,860
"אני אעשה את מה שבידי והקב"ה יסיים
את הדברים על הצד הטוב- "

339
00:26:48,213 --> 00:26:50,956
אדם כזה משדר רוגע, לא משדר לחץ,

340
00:26:51,087 --> 00:26:54,559
תווי הפנים שלו אחרת,
נעים לאנשים להיות לידו.

341
00:26:54,629 --> 00:27:00,234
יש אנשים שלא מבינים למה כולם
מתייחסים אליהם בפנים חמוצות.

342
00:27:00,734 --> 00:27:03,858
באמת, כל האנשים שהוא פוגש מחמיצים פנים.

343
00:27:04,300 --> 00:27:09,237
והוא לא שם לב כי זה מה שהוא משדר לכולם,
הוא משדר לכולם שרע לו, שלא טוב לו,

344
00:27:09,256 --> 00:27:12,606
אנשים רואים אותו, מיד -
גם מי שרגוע רואה אותו, נלחץ.

345
00:27:12,617 --> 00:27:16,799
והוא חושב כל העולם שונא אותו.
אבל זה מה שהוא משדר.

346
00:27:17,238 --> 00:27:23,311
זה כמו שמספרים, בדורות שעדיין
לא היו מכוניות, בימים ההם,

347
00:27:24,077 --> 00:27:27,445
כפרי אחד התעשר, זכה באיזו הגרלה והתעשר.

348
00:27:27,768 --> 00:27:31,628
הוא אף פעם לא היה בעיר הגדולה,
מרחק של כמה ימים מהכפר שלו,

349
00:27:32,597 --> 00:27:37,243
החליט שהוא הולך לקנות בית,
אמרו שיש בניין גדול, מפואר עם קומות.

350
00:27:37,274 --> 00:27:39,999
הוא רגיל לחד קומתי עם תרנגולות בחצר.

351
00:27:40,503 --> 00:27:43,514
ויש שם משרתים, מקום נפלא מאוד.

352
00:27:45,977 --> 00:27:49,872
נסע לעיר כדי לקנות, הגיע למתווך,
המתווך לקח אותו לאותו בניין,

353
00:27:49,878 --> 00:27:52,820
מאוד התרשם מהבניין, ראה בניין כזה יפה.

354
00:27:54,238 --> 00:27:55,868
אמר לו: "תיכנס, תתרשם."

355
00:27:56,474 --> 00:28:00,892
נכנס, עלה כמה קומות, ירד,
אמר לו: "אני לא רוצה את הבניין הזה."

356
00:28:01,890 --> 00:28:02,757
"מה קרה"?

357
00:28:03,370 --> 00:28:05,441
הוא אומר לו:
"כי פה כל השכנים מחמיצי פנים.

358
00:28:05,454 --> 00:28:08,353
"אני עולה קומה ראשונה -
אני רואה אדם עם פנים חמוצות,

359
00:28:08,525 --> 00:28:14,018
"עולה קומה שנייה - אני רואה אדם עצבני,
עולה קומה שלישית... כולם נראים לא טוב."

360
00:28:16,063 --> 00:28:22,425
המתווך התפלא, הבניין ריק, עד
שהוא קלט שבכל חדר המדרגות יש מראות.

361
00:28:24,114 --> 00:28:29,717
אמר לו: "תיכנס, ועכשיו כל מי שתראה
תחייך אליו, תראה איך הם יגיבו."

362
00:28:30,487 --> 00:28:34,622
נכנס בחזרה לבניין, מיד כשחזר אמר לו:
"תשמע, זו הייתה טעות, יש פה אנשים

363
00:28:34,647 --> 00:28:40,132
"נחמדים, נעימים, כולם מחייכים,
כולם מאירי פנים, אני רוצה לקנות כאן."

364
00:28:40,962 --> 00:28:44,740
כשאדם משדר, העולם משדר כלפיו
את אותה צורה:

365
00:28:44,768 --> 00:28:48,335
הוא משדר מאור פנים -
אנשים מאירים לו פנים.

366
00:28:48,465 --> 00:28:52,285
משדר שרע לו, לא טוב לו -
גם העולם מתייחס אליו באותה צורה.

367
00:28:54,533 --> 00:29:01,783
בפסוק ז' עובר שלמה המלך לנקודה שבה
הוא פתח את הפרק הזה, שהאדם מדבר תלונות

368
00:29:01,795 --> 00:29:04,919
כלפי אלוקים כי הוא רואה
שיש בעולם עוולות.

369
00:29:05,810 --> 00:29:14,050
ושלמה בחוכמתו כשהוא נותן עצה והדרכה,
הוא גם מנסה להבין מה השומע יטען

370
00:29:14,062 --> 00:29:18,008
כנגד מה שהוא אמר לו
ואז הוא אומר כך:

371
00:29:30,358 --> 00:29:35,219
אם אתה רואה בעולם עוולות, אתה רואה עושק
שאנשים עושקים אדם שהוא רש,

372
00:29:35,219 --> 00:29:36,437
זה מקומם אותך.

373
00:29:36,838 --> 00:29:39,390
האדם הזה עני, דווקא אותו אתה גוזל?

374
00:29:41,102 --> 00:29:46,532
כך גם במשפט, אתה רואה אי-צדק במדינה,
"אל תתמה על החפץ."

375
00:29:46,546 --> 00:29:51,660
חפץ זה רצון. כלומר, אל תתפלא ותשאל:
זה מה שהקב"ה רוצה? כך הוא רוצה

376
00:29:51,675 --> 00:29:54,642
לנהל את העולם? איך הוא
מאפשר דברים כאלה?

377
00:29:54,739 --> 00:30:01,353
איך הוא נותן לאדם רש שיעשקו אותו?
היה צריך להגן עליו, הרי האדם הזה מסכן.

378
00:30:01,550 --> 00:30:07,325
איך אני רואה עוולות? למה הצדיק הזה סובל?
ולמה הרשע הזה טוב לו? ולמה?...

379
00:30:07,395 --> 00:30:13,594
כל ה"למה" הזה, אומר שלמה המלך "אל תתמה
על החפץ", אל תתפלא על הרצון האלוקי

380
00:30:13,620 --> 00:30:17,325
למה זה קורה כך.
"כי גבוה מעל גבוה שומר,"

381
00:30:17,712 --> 00:30:22,993
תדע לך שהקב"ה - שומר זה ממתין,
"גבוה מעל גבוה שומר,"

382
00:30:23,321 --> 00:30:26,277
הקב"ה ממתין בהנהגת ארך אפיים.

383
00:30:26,525 --> 00:30:32,814
יש אדם שעל פי האמת היה צריך כבר להיענש,
אבל הקב"ה לא מעניש אותו מיד,

384
00:30:32,828 --> 00:30:34,318
הולך בהנהגת ארך אפים.

385
00:30:34,318 --> 00:30:38,555
יש שלוש עשרה מידות של רחמים:
"אל רחום וחנון, ארך אפיים"...

386
00:30:38,579 --> 00:30:43,206
מה זה ארך אפיים? מאריך אפו.
אף זה מלשון כעס, כמו "וחרה אף ה."'

387
00:30:44,856 --> 00:30:49,471
מאריך אפו, אפיים עוד בלשון כפולה -
שוב ושוב, סבלנות.

388
00:30:49,484 --> 00:30:51,351
אולי האדם ישתנה, כמו שכתוב בפסוק

389
00:30:51,365 --> 00:30:55,077
"כי לא אחפוץ במות הרשע
כי אם בשובו מדרכו וחיה,"

390
00:30:55,093 --> 00:30:57,486
יש לי עניין להמית אותו?
יש לי עניין להציק לו?

391
00:30:57,486 --> 00:30:59,848
אני רוצה שיהיה לו טוב
אז הוא הולך בסבלנות.

392
00:31:00,435 --> 00:31:05,419
גם כשאתה רואה עוולות והנה,
הרשע הזה ממשיך להיות לו טוב,

393
00:31:05,419 --> 00:31:10,755
אתה מצפה שהוא יקבל כבר את הסטירה
והוא לא מקבל, לקב"ה יש את החשבונות שלו,

394
00:31:10,767 --> 00:31:16,217
"גבוה מעל גבוה שומר", כלומר מעל כמה
שאתה חושב שאתה משיג בגובה של השכל,

395
00:31:16,245 --> 00:31:17,633
יש כאן עוד יותר גבוה.

396
00:31:19,120 --> 00:31:27,077
"וגבוהים עליהם" - יש עוד סיבה למה
באמת האדם חוטא והוא לא נענש מיד.

397
00:31:28,351 --> 00:31:36,048
הקב"ה ברא את העולם כדי להעמיד את האדם
בניסיון ולתת לו שכר בהתאם למעשיו.

398
00:31:36,512 --> 00:31:41,944
אם אין לאדם ניסיונות, אם אין לו יצר הרע
והוא לא מתגבר, על מה מגיע לו שכר?

399
00:31:42,100 --> 00:31:45,992
הרי יש הרבה ששואלים: למה אלוקים
עשה את היצרים האלה?

400
00:31:46,010 --> 00:31:48,883
אם הוא רוצה שאני אשמור שבת,
שיתכנת אותי שומר שבת.

401
00:31:49,124 --> 00:31:53,685
הוא רוצה שאני אברך על האוכל, יתכנת אותי
שהפה לא נפתח כמו שיש קוד שצריך לפתוח,

402
00:31:53,703 --> 00:31:56,822
לא נפתח עד שמברכים.
למה הוא לא עשה כך?

403
00:31:57,567 --> 00:32:00,894
התשובה היא, כי אם היית מתוכנת,
לא מגיע לך שכר.

404
00:32:01,005 --> 00:32:07,191
כל מה שהוא ברא את העולם עם נשמה בתוך גוף
כדי שעל ידי הגוף יהיו לנו יצרים,

405
00:32:07,429 --> 00:32:11,618
ואדם יתמודד עם היצרים, יתגבר עליהם
ויקבל את שכרו בהתאם.

406
00:32:12,917 --> 00:32:16,988
אבל אם אתה מתוכנת כמו רובוט
לבצע הכול, לא מגיע לך שכר.

407
00:32:17,828 --> 00:32:21,405
על פי היסוד הזה מובן גם למה
לא רואים ענישה מיידית.

408
00:32:21,417 --> 00:32:25,651
למה לפעמים רואים רשע וטוב לו
וצדיק ורע לו.

409
00:32:25,674 --> 00:32:29,668
בדרך כלל הרשע רע לו,
מי שמכיר אותו מבפנים יודע שרע לו.

410
00:32:29,887 --> 00:32:32,128
והצדיק טוב לו.
כך זה בדרך כלל.

411
00:32:32,311 --> 00:32:38,075
אבל השאלה: למה יש אפילו מקרים מסוימים
שרואים שיש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו?

412
00:32:38,088 --> 00:32:41,307
כמו שהגמרא אומרת שמשה רבנו
שאל את השאלה הזו.

413
00:32:43,728 --> 00:32:46,754
אז אמרנו הסבר אחד מצד הנהגת ארך אפיים.

414
00:32:46,952 --> 00:32:48,415
אבל יש הסבר נוסף:

415
00:32:49,520 --> 00:32:52,077
אם אדם חוטא היה נענש מיד,

416
00:32:54,090 --> 00:32:58,968
ואדם עושה מצווה,
נניח התחיל לשמור שבת - מיד מתעשר,

417
00:32:59,321 --> 00:33:07,745
זה מתניע את הרכב בשבת - המנוע מתפוצץ,
אוכל חזיר - נחנק, מישהו היה חוטא?

418
00:33:08,105 --> 00:33:15,745
הייתה בחירה לבני אדם? אם כל פעולה
הייתה לה תוצאה מיידית, לא היה ניסיון.

419
00:33:17,237 --> 00:33:20,799
מי יתפתה ליפול בחטא כשהוא רואה
בעולם מה קורה מיד אחרי?

420
00:33:21,085 --> 00:33:29,526
זו עוד סיבה להנהגה הזו שלפעמים אתה רואה
שההנהגה שונה מכפי שהיינו מצפים

421
00:33:29,542 --> 00:33:33,368
אבל תדע ש"גבוה מעל גבוה שומר
וגבוהים עליהם."

422
00:33:33,382 --> 00:33:39,453
"וגבוהים עליהם" זה מרמז, יש פעמים
שצדיקי הדור הם מעל אותם רשעים

423
00:33:39,471 --> 00:33:41,442
והם מגינים עליהם כמו מטרייה.

424
00:33:41,545 --> 00:33:46,191
"עליהם" זה מתייחס למה שאמר
"עושק רש וגזל משפט וצדק" וכו.'

425
00:33:46,205 --> 00:33:50,013
למשל, בסדום, "אנשי סדום
רעים וחטאים לה' מאוד."

426
00:33:50,032 --> 00:33:55,344
אברהם אבינו עומד ומתפלל, אומר לקב"ה:
"אולי יש חמישים צדיקים בעיר"?

427
00:33:55,788 --> 00:33:58,464
אמר לו: "אם יש חמישים
לא אשחית בעבור החמישים,"

428
00:33:59,151 --> 00:34:02,491
וכך הוא הולך ויורד עד שמגיע -
"אולי יש עשרה צדיקים"?

429
00:34:02,709 --> 00:34:05,977
אמר לו: אם היה לא אשחית,
אבל גם אין עשרה. יש רק את לוט.

430
00:34:08,277 --> 00:34:16,008
מה למדנו מכאן? יסוד גדול בהנהגה האלוקית,
שאפילו עיר שצריכה להימחות, חס ושלום,

431
00:34:16,223 --> 00:34:20,458
אם יש בה עשרה צדיקים,
"ונשאתי לכל המקום בעבורם, "

432
00:34:20,458 --> 00:34:22,577
הם מגינים על כל העיר.

433
00:34:22,937 --> 00:34:27,003
פעם אמר הרב דסלר:
יכולה להיות עיר מלאה חטאים

434
00:34:27,254 --> 00:34:29,118
ויש איזה קרוואן בצד עם איזה כולל

435
00:34:29,118 --> 00:34:33,805
של כמה אברכים, יושבים, עוסקים בתורה,
שומרים מצוות, מדקדקים, ואתה רואה

436
00:34:33,816 --> 00:34:39,151
ליד הקרוואן עוצרים כמה אופנוענים
עם חליפות עור, מציצים לתוך הקרוואן,

437
00:34:39,160 --> 00:34:40,749
אומרים "תראה את הבטלנים האלה,

438
00:34:40,795 --> 00:34:43,471
"סתם שורפים את הזמן,
חיים על חשבון המדינה,"

439
00:34:43,927 --> 00:34:50,345
והם לא יודעים שהם חיים בזכות עשרה
"הבטלנים" האלה כי הם מגינים על כל הסביבה

440
00:34:50,365 --> 00:34:51,787
בלימוד תורה שלהם.

441
00:34:52,419 --> 00:34:55,280
אז זה "וגבוהים מעליהם,"
יש גם גבוהים מלמעלה,

442
00:34:55,291 --> 00:34:58,566
שהקב"ה יש לו את השיקולים שלו
של מה כנגד מה.

443
00:34:58,640 --> 00:35:02,175
לכן "אל תתמה על החפץ,"
אל תבוא בטענות כלפי אלוקים.

444
00:35:03,241 --> 00:35:07,151
"ויתרון ארץ בכול הוא, מלך לשדה נעבד."

445
00:35:07,160 --> 00:35:14,371
פה הוא אומר משפט מאוד חריף, הוא אומר:
אתה תראה בעולם הזה שיש יתרון לארץ,

446
00:35:14,397 --> 00:35:20,500
לאנשים שנמצאים פה בכדור הארץ
בעולם שלנו, כאילו ש"המלך לשדה נעבד,"

447
00:35:20,512 --> 00:35:25,800
כאילו שהמלך עובד את השדה.
תמיד עבודת השדה היא לצורך המלך.

448
00:35:26,069 --> 00:35:30,551
פה מלך, הוא לא אומר אדון כי הוא מרמז
על מלכו של עולם, נראה לך כאילו

449
00:35:30,589 --> 00:35:37,164
שהקב"ה משועבד לעולם, כאילו
שאנשים קובעים לו איך לנהל את העולם

450
00:35:37,174 --> 00:35:40,394
כי אתה רואה שחוטאים והוא כאילו
לא יכול לעשות להם כלום.

451
00:35:40,561 --> 00:35:45,017
אבל הוא אומר: תדע לך
ש"גבוה מעל גבוה שומר", יש סיבה לכל דבר.

452
00:35:46,106 --> 00:35:52,069
ממשיך שלמה ומרגיע את האדם, אל תקנא
באותם אנשים שהם עושקים וגונבים וגוזלים,

453
00:35:52,069 --> 00:35:55,155
ותגיד "תראה איך טוב להם,
אז אולי גם אני אהיה כמותם."

454
00:35:57,804 --> 00:35:59,566
פתגם שכדאי לזכור אותו.

455
00:35:59,891 --> 00:36:05,695
אומר שלמה המלך: תדע לך, אדם שאוהב כסף,
כמה שיהיה לו הוא לא ישבע מהכסף,

456
00:36:05,980 --> 00:36:08,862
אז אל תחשוב שאם יהיו לך נכסים
אתה תהיה רגוע.

457
00:36:09,121 --> 00:36:13,427
ברגע שאתה הופך להיות אדם שאוהב כסף,
אתה כל הזמן ברדיפה.

458
00:36:17,209 --> 00:36:20,794
אדם שאוהב שיהיה לו המון ממון
אז הוא לא ישבע מתבואה

459
00:36:20,829 --> 00:36:25,194
גם אם יש לו, הוא רואה את השדה
מצמיח ומצמיח, בשבילו זה שום דבר.

460
00:36:25,253 --> 00:36:26,382
"גם זה הבל."

461
00:36:32,745 --> 00:36:36,313
פה שלמה המלך נותן עוד זווית חשיבה
כדי להרגיע את האדם.

462
00:36:36,850 --> 00:36:41,735
הוא אומר לו: "ברבות הטובה רבו אוכליה,"
אתה חושב שאם אתה תהיה עשיר,

463
00:36:41,853 --> 00:36:44,634
יהיו לך מיליונים, אתה תיהנה
מכל המיליונים האלה?

464
00:36:45,108 --> 00:36:48,428
כשיהיה לך הרבה כסף
יהיו הרבה שינגסו מתוך זה.

465
00:36:49,127 --> 00:36:55,455
אתה תצטרך לשלם משכורות לכל העובדים,
ויש לך עובד מנכ"ל שמקבל משכורת גבוהה.

466
00:36:55,536 --> 00:36:59,542
אז אתה בחשבון רואה הרבה כסף,
בפועל, כמה אתה נהנה מתוך זה?

467
00:36:59,754 --> 00:37:01,640
הרבה מזה הולך לאחרים.

468
00:37:02,226 --> 00:37:07,368
אשתך שלפני שהיית עשיר הייתה חיה נורמאלי,
עכשיו הולכת מבזבזת על דברים

469
00:37:09,472 --> 00:37:11,809
שהיום גם לדעתך הם מיותרים.

470
00:37:12,022 --> 00:37:14,482
אבל היא מוציאה, למה?
כי יש עכשיו הרבה כסף.

471
00:37:14,514 --> 00:37:16,468
אתה עצמך מבזבז על שטויות.

472
00:37:16,640 --> 00:37:19,525
"ברבות הטובה רבו אוכליה,"
יש הרבה שאוכלים.

473
00:37:19,730 --> 00:37:22,572
"ומה כישרון לבעליה?"
מה אתה הרווחת מזה,

474
00:37:22,792 --> 00:37:27,139
"כי אם ראות עיניו."
חוץ מהעניין הזה שאתה בעיניים רואה

475
00:37:27,139 --> 00:37:28,334
שיש לך הרבה.

476
00:37:28,475 --> 00:37:34,133
אבל בפועל, אמר לי פעם בחור
ממשפחה מאוד אמידה בירושלים, הוא אומר:

477
00:37:34,145 --> 00:37:37,231
"אני יודע שמקנאים בי."
בחור בן 24 שהתחיל להתחזק,

478
00:37:37,451 --> 00:37:40,917
הוא אומר: "אני יודע שמקנאים בי
שאני נולדתי במשפחה עשירה

479
00:37:40,937 --> 00:37:44,803
"ויש להורים שלי הרבה כסף,
אבל אני תמיד מתפלא עליהם.

480
00:37:45,211 --> 00:37:47,722
"מה הם חושבים, שאני אתחיל
ללכת עם שני שעונים?

481
00:37:48,133 --> 00:37:50,945
"שסיימתי לאכול,
אני אוכל עוד ארוחה מחדש?

482
00:37:51,484 --> 00:37:56,142
"אז בגלל שלי יש שעון כזה ולהוא שעון כזה,
וזה אכל את זה, אני אכלתי משהו אחר,

483
00:37:56,170 --> 00:37:57,547
"על זה שווה לקנא בי?

484
00:37:57,882 --> 00:38:01,360
"מצד שני, אתה יודע מה קורה
אצל ההורים שלי? מה קורה אצלנו בבית"?

485
00:38:02,847 --> 00:38:07,954
אנשים מטבעם מקנאים באחרים
וחיים בכאב למה אין לי.

486
00:38:07,970 --> 00:38:12,196
אומר שלמה המלך: תירגע, החיים שלך,
יכול להיות שהם הרבה יותר טובים משלו.

487
00:38:20,611 --> 00:38:25,559
אומר שלמה: אתה, שאתה עובד לפרנסתך
בתור שכיר ואתה מרגיש

488
00:38:25,559 --> 00:38:29,497
"הבוס שלי מיליונר, כמה כסף יש לו,
יש לו מאות עובדים,"

489
00:38:30,434 --> 00:38:33,625
תדע לך שהחיים שלך יותר טובים משלו.

490
00:38:34,080 --> 00:38:37,398
"מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל."

491
00:38:37,431 --> 00:38:41,080
לפעמים יש לך לאכול יותר, לפעמים
יש לך לאכול פחות כי אתה לא עשיר.

492
00:38:41,490 --> 00:38:45,915
אבל אתה עובד, הולך לישון -
אתה ישן רגוע, אין לך את הדאגות,

493
00:38:45,931 --> 00:38:50,661
"מרבה נכסים מרבה דאגה", אנשים
שיש להם הרבה נכסים כל הזמן בלחצים.

494
00:38:51,093 --> 00:38:52,232
וזה מה שהוא ממשיך:

495
00:38:52,256 --> 00:38:55,202
"והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון,"

496
00:38:55,217 --> 00:38:57,028
דווקא השבע לא נותן לו לישון.

497
00:38:57,266 --> 00:39:00,956
מרוב שאכל הרבה כבר יש לו כאבי בטן,
לא מצליח להירדם בלילה.

498
00:39:01,281 --> 00:39:05,197
הוא גם רומז לא רק על הכמויות
שהוא אוכל ואחר כך לא נרדם בלילה,

499
00:39:05,562 --> 00:39:10,337
רומז גם על העושר שיש לו עם הדאגות,
זה לא מניח לו לישון בלילה.

500
00:39:10,368 --> 00:39:12,689
אז מה יש לך לקנא בעשירים ו?...

501
00:39:12,703 --> 00:39:15,002
כלפי חוץ זה נראה מרשים, אבל אומר שלמה:

502
00:39:15,035 --> 00:39:19,171
תהיה חכם, תראה את האמת, תירגע,
תשקיע במה שצריך להשקיע.

503
00:39:19,223 --> 00:39:21,553
וכעת הוא תוקף את העושר מעוד זווית:

504
00:39:24,315 --> 00:39:28,926
כלומר, בעולם הזה יש רעה חולה,
כלומר שמביאה עינוי לאדם.

505
00:39:32,274 --> 00:39:37,664
יש אדם עשיר והוא לא שם לב שהעושר הזה
שמור אצלו כי הוא רואה בבנק הרבה כסף,

506
00:39:38,198 --> 00:39:42,291
חסכונות, מיליונים, והוא לא יודע
שהעושר הזה שמור לרעתו.

507
00:39:42,302 --> 00:39:44,899
כלומר, לא רק שהוא לא ייהנה ממנו,
עוד הוא יסבול.

508
00:39:44,899 --> 00:39:46,519
אומר שלמה: גם את זה ראיתי.

509
00:39:49,900 --> 00:39:53,103
עשה איזו עסקה כושלת והכסף הלך
או הייתה איזו עלילה,

510
00:39:53,115 --> 00:39:54,622
לקחו לו את הכול, היה צריך לשלם.

511
00:39:54,647 --> 00:39:57,473
"והוליד בן ואין בידו מאומה- "

512
00:39:58,318 --> 00:40:04,371
אחר כך יש לו בן שהוא הוליד, הביא לעולם,
והוא רוצה כל כך לתת לילד הזה,

513
00:40:04,388 --> 00:40:05,585
אבל אין לו לתת.

514
00:40:06,111 --> 00:40:10,260
אם מראש הוא לא היה עשיר, לא היה
כואב לו למה אין לי לתת לילד,

515
00:40:10,275 --> 00:40:12,142
כך אני גדלתי, זה מה שאני נותן.

516
00:40:12,637 --> 00:40:18,272
אבל אם הוא היה עשיר וכל הכסף הזה אבד
בעניין רע, אז חוץ מהאיבוד של הכסף,

517
00:40:18,293 --> 00:40:23,016
יש לו עוד כאב שצובט לו את הלב,
שאני לא יכול לתת לילד שלי

518
00:40:23,042 --> 00:40:25,697
והילד הזה גדל לא כמו שהיה לי בעבר.

519
00:40:30,223 --> 00:40:33,270
כלומר בא לעולם בלי כלום,
גם עוזב את העולם בלי כלום.

520
00:40:36,780 --> 00:40:42,377
אפילו לקחת איתו מצוות לעולם הבא אין לו
לקחת איתו לשם, לא יישא בידו שום דבר.

521
00:40:42,398 --> 00:40:45,122
למה? כי בזמן העושר
הוא רק חשב על הכסף.

522
00:40:45,395 --> 00:40:51,857
יש אדם חכם, בזמן שהוא עשיר הוא משתדל
לתת הרבה צדקות, עושה הרבה חסדים,

523
00:40:51,857 --> 00:40:53,911
עוזר לאנשים, מקיים מצוות.

524
00:40:54,060 --> 00:40:57,249
אז גם אם בסוף הכסף הלך,
עשה איזו עסקה כושלת,

525
00:40:57,277 --> 00:41:00,862
לפחות נשאר לו כל האוצר של המצוות
שהוא עשה בימי עשירותו.

526
00:41:01,214 --> 00:41:06,661
אבל אם בזמן העושר רק הסתכל על הכסף
ונהנה שיש לו כסף, דמיין שיש לו כסף,

527
00:41:06,899 --> 00:41:09,657
ואחר כך הכול הלך,
עוזב את העולם בלי כלום.

528
00:41:09,937 --> 00:41:12,580
"ומאומה לא יישא בעמלו שיולך בידו."

529
00:41:15,598 --> 00:41:16,460
כלומר, כפי שהוא בא.

530
00:41:20,148 --> 00:41:23,976
הוא אומר למקנא: מה יתרון לו,
למקנא, שיעמול לרוח?

531
00:41:23,991 --> 00:41:27,494
אתה רואה שאין טעם להתאמץ
על דברים מיותרים.

532
00:41:30,108 --> 00:41:33,945
אותו עשיר שאתה מקנא בו, כל ימיו בחושך.

533
00:41:34,208 --> 00:41:39,715
מה זה "בחושך יאכל"? רואים את זה היום
בעולם, בארצות הברית זה מאוד נפוץ,

534
00:41:39,740 --> 00:41:43,295
פה אולי פחות - אנשים עשירים,

535
00:41:43,527 --> 00:41:47,560
אבל מרוב לחץ כל היום
אין לו זמן לאכול אז הוא אוכל

536
00:41:47,568 --> 00:41:50,334
איזה סנדביץ' פה, איזו פרוסה כאן,
אין לו זמן.

537
00:41:50,382 --> 00:41:54,108
רק בערב כשהוא חוזר לבית
אוכל ארוחה נורמאלית.

538
00:41:54,828 --> 00:41:59,031
ויש אדם אחר שאין לו את הכסף שלו
אבל אוכל כמו בן אדם,

539
00:41:59,877 --> 00:42:01,695
נהנה, רגוע, שלו.

540
00:42:03,354 --> 00:42:04,977
"גם כל ימיו בחושך יאכל,"

541
00:42:04,997 --> 00:42:07,557
כלומר בערב רק הוא מספיק לאכול.

542
00:42:09,659 --> 00:42:11,844
כל דבר מכעיס אותו
כי יש לו הרבה עסקים

543
00:42:11,868 --> 00:42:15,948
אז גם אם היום העסק הזה הצליח
אבל שם הפועל ההוא הפריע לו.

544
00:42:16,534 --> 00:42:18,297
"וחוליו" - מביא על עצמו חולי,

545
00:42:18,336 --> 00:42:22,802
"וקצף" - גם הפנים שלו מקבלים
מבט של אדם שהוא קוצף.

546
00:42:22,820 --> 00:42:25,868
אז מה הסיכום? אומר שלמה המלך:
אז מה נכון לעשות?

547
00:42:25,868 --> 00:42:29,888
אתה אומר לי שזה לא טוב
ואל תקנא בזה אז איך נכון לחיות?

548
00:42:30,758 --> 00:42:35,067
לקראת סוף הפרק הוא אומר כך:
"הנה אשר ראיתי אני טוב."

549
00:42:35,911 --> 00:42:39,222
עכשיו אני אומר לך את הדברים
שראיתי אני טוב.

550
00:42:39,238 --> 00:42:40,842
למה הוא מוסיף את המילה "אני?"

551
00:42:41,291 --> 00:42:44,891
אם היה אומר "הנה אשר ראיתי טוב,"
מבינים שזה אתה.

552
00:42:45,110 --> 00:42:49,077
למה הוא אומר "אני?"
וזה מצוי בספר קהלת,

553
00:42:50,786 --> 00:42:54,868
כששלמה המלך רוצה לומר לך
שים לב טוב למה שאני אומר,

554
00:42:56,429 --> 00:43:00,018
כי הדברים שתשמע עכשיו
אתה לא שומע אותן מאדם טיפש,

555
00:43:00,263 --> 00:43:03,568
שלמה ידע על עצמו שהוא קיבל
חוכמה אלוקית מלמעלה,

556
00:43:04,016 --> 00:43:08,004
אז הוא אומר לו: תשמע שאתה מדבר איתי,
אני, קהלת שכולם נאספו.

557
00:43:08,028 --> 00:43:12,732
לא שבא להתפאר ולהתגאות,
אלא לטובת השומע שיפנים את הדברים.

558
00:43:27,617 --> 00:43:32,946
אומר שלמה המלך: אני אומר לך
לאיפה תשאף להגיע, שיהיה לך לאכול ולשתות,

559
00:43:32,961 --> 00:43:39,116
כלומר לחיות נורמאלי, שיהיה לך איפה לגור,
תשאף שיהיו לך תנאים בסיסיים לחיים.

560
00:43:40,208 --> 00:43:43,798
"ולראות טובה" - אצל שלמה המלך "טובה,"

561
00:43:43,813 --> 00:43:46,334
כשהוא מדבר על טוב
הוא מדבר על התורה עצמה.

562
00:43:46,360 --> 00:43:48,279
השם של התורה אצלו הוא טובה.

563
00:43:48,420 --> 00:43:52,132
כתוב "כי לקח טוב נתתי לכם
תורתי אל תעזובו."

564
00:43:52,450 --> 00:43:58,898
אומר שלמה: אתה תשאף שתהיה לך פרנסה
עם חיים סבירים שלא תהיה בלחץ כלכלי,

565
00:43:59,767 --> 00:44:03,477
ותשאף ללמוד תורה, ללכת בדרך השם,

566
00:44:04,103 --> 00:44:09,415
"בכל עמלו שיעמול תחת השמש,"
תחת השמש - כדור הארץ, כל העולם.

567
00:44:09,871 --> 00:44:14,059
"מספר ימיו אשר נתן לו האלוהים,"
לפי מספר הימים שאלוקים נתן,

568
00:44:14,059 --> 00:44:16,138
הרי זה לא בידיים שלך כמה תחיה.

569
00:44:16,595 --> 00:44:22,439
"כי הוא חלקו" - אומר שלמה,
תדע שאתה תעשה את ההשתדלות

570
00:44:22,460 --> 00:44:25,519
והקב"ה ייתן לך את החלק שמגיע לך.

571
00:44:26,160 --> 00:44:31,714
"איזהו עשיר השמח בחלקו,"
איך באמת אדם יהיה שמח בחלקו?

572
00:44:32,229 --> 00:44:36,825
הרי אדם מטבעו מקנא.
אומר הרמח"ל עצה נפלאה:

573
00:44:37,574 --> 00:44:41,945
כל אדם יאמר לעצמו כשהוא מרגיש צביטה בלב,
זה טבעי שאדם מרגיש צביטה בלב,

574
00:44:41,952 --> 00:44:45,689
רואה "ההוא נראה כך, אני נראה אחרת,
למה קיבלתי פנים כאלה?

575
00:44:45,845 --> 00:44:49,120
"למה קיבלתי גוף כזה?
למה נולדתי במשפחה הזו?

576
00:44:49,312 --> 00:44:53,397
"למה האישה הזו היא דווקא זו שהתחתנתי?
תראה החבר שלי עם מי התחתן."

577
00:44:53,800 --> 00:44:58,874
הילדים שנולדו, יש לו ילד
שהוא לא מרוצה מהאופי או מהמראה

578
00:44:59,262 --> 00:45:01,900
והוא מאוכזב מהדירה שהוא גר.

579
00:45:03,447 --> 00:45:05,691
אומרים לו אל תקנא,
"איזהו עשיר השמח בחלקו."

580
00:45:05,709 --> 00:45:08,508
"איך אני אהיה שמח בחלקי?
אני רואה מה שיש בעולם."

581
00:45:09,394 --> 00:45:12,902
אומר הרמח"ל עצה נפלאה,
כשאדם אומר לעצמו כך:

582
00:45:14,241 --> 00:45:20,312
אני באתי לעולם כדי לתקן משהו.
יש תוכנית אלוקית היסטורית מאז אדם הראשון

583
00:45:20,328 --> 00:45:25,402
ועד ביאת המשיח שכל אדם ואדם
מהווה בורג במערכת הזו,

584
00:45:25,712 --> 00:45:30,757
המעשים הטובים שהוא עושה, הפעולות הטובות,
הוא מתקן במערכת הכללית של הבריאה,

585
00:45:31,118 --> 00:45:33,551
גם במישור הפרטי של הנשמה שלו

586
00:45:33,894 --> 00:45:36,477
וגם במישור הכללי
של התוכנית האלוקית כולה

587
00:45:36,490 --> 00:45:37,818
של כל ההיסטוריה.

588
00:45:38,524 --> 00:45:43,178
חז"ל אומרים שזו אחת הסיבות
שהקב"ה ברא כל אדם עם פרצוף אחר.

589
00:45:43,671 --> 00:45:50,120
הרי מי ששם לב, זה מדהים, אין שתי
טביעות אצבע בכל העולם, אין שני פרצופים,

590
00:45:50,149 --> 00:45:54,584
אפילו תאומים זהים, האימא יודעת
להבדיל ביניהם. זה פלא.

591
00:45:54,906 --> 00:46:01,531
כלומר, יש מערכת אדירה עליונה
שמתכננת את הכול שלא יצאו שניים זהים.

592
00:46:03,838 --> 00:46:09,437
מכונה שמייצרת שקלים, מנפיקה שקלים,
אין הבדל בין מטבע למטבע,

593
00:46:10,413 --> 00:46:12,344
המכונה מייצרת הכול אותו דבר.

594
00:46:12,634 --> 00:46:17,698
אדם וחוה ילדו ילדים, על פי ההיגיון שלנו
כולם היו צריכים להיראות אותו דבר.

595
00:46:18,062 --> 00:46:23,717
אבל יש מערכת שלמה של גנים, כרומוזומים,
מערכות שונות שלא יהיה מצב ששניים זהים.

596
00:46:23,717 --> 00:46:26,280
זה דבר מדהים, פלא עצום שיש בבריאה.

597
00:46:26,571 --> 00:46:33,937
חז"ל אומרים, אחת הסיבות שהקב"ה
ברא בני אדם שונים זה מזה, כדי שכל אדם ידע

598
00:46:34,155 --> 00:46:38,580
שהוא אחד ויחיד בעולם,
לא היה ולא יהיה אדם כמוהו

599
00:46:38,856 --> 00:46:41,510
ואין מי שיוכל לעשות את התפקיד במקומו.

600
00:46:41,917 --> 00:46:46,002
אם כולם היו נראים אותו דבר,
האדם היה מרגיש:

601
00:46:46,026 --> 00:46:48,942
העולם איתי או בלעדיי זה אותו עולם.

602
00:46:49,140 --> 00:46:57,088
אדם שיש לו שק מלא אלפי מטבעות של שקל,
הולך, סוחב את זה על הכתף, שקל אחד נפל,

603
00:46:57,088 --> 00:46:59,418
הוא לא עושה מזה עניין,
יש עוד הרבה כמוהו.

604
00:47:00,031 --> 00:47:04,991
אבל אם יש לו שק מלא מטבעות נדירים
שכל מטבע הוא יחיד בכדור הארץ,

605
00:47:05,168 --> 00:47:06,794
כל מטבע שווה מיליונים.

606
00:47:07,152 --> 00:47:11,332
ידוע, במטבעות, כמה שיש פחות
זה שווה יותר. כך גם בבולים.

607
00:47:12,088 --> 00:47:17,585
קראתי שבכל העולם היו שני בולים נדירים
שכל בול יקר מאוד.

608
00:47:17,616 --> 00:47:20,465
נניח, אני לא יודע מחירים,
נגיד כל בול 100 אלף דולר.

609
00:47:21,777 --> 00:47:27,151
ואחד מאלה שהיה לו את הבול הזה
קנה מהשני את הבול שהיה לו

610
00:47:27,165 --> 00:47:29,282
והוא יודע, הם שניים יחידים בכל העולם,

611
00:47:29,520 --> 00:47:31,230
אחרי שהוא קנה הוא שרף אותו.

612
00:47:32,800 --> 00:47:37,917
ואז מה קרה? הבול שלו הפך להיות
חצי מיליון דולר כי נהיה בול יחיד בעולם.

613
00:47:38,545 --> 00:47:42,598
כשהיו שניים כל אחד שווה 100 אלף,
שרף אותו - נראה מעשה טיפשי

614
00:47:42,607 --> 00:47:44,052
אבל הוא התעשר עוד יותר.

615
00:47:44,549 --> 00:47:48,898
כשאתה יודע שאתה יחיד בעולם,
אין כמוך - לא היה ולא יהיה,

616
00:47:49,168 --> 00:47:53,986
התפילה שלך יוצרת תיקון בבריאה שתפילה
של מישהו אחר פועלת במסלול אחר.

617
00:47:54,019 --> 00:47:55,486
לך יש את המסלול שלך.

618
00:47:55,909 --> 00:47:59,237
יש אנשים שאין להם טעם בחיים,
יש כאלה אפילו חושבים להתאבד,

619
00:47:59,287 --> 00:48:02,473
לא מבינים איזה ייעוד,
איזה תפקיד יש להם בעולם.

620
00:48:02,537 --> 00:48:07,129
אתה עונה "אמן" על קדיש,
ה"אמן" שלך יוצר תיקון בבריאה

621
00:48:07,191 --> 00:48:10,665
במחלקה שאף אחד לא יכול
להיכנס אליה, זה פרטי שלך.

622
00:48:10,936 --> 00:48:16,414
לכן חז"ל אומרים שאם האדם מפסיד יום אחד
בלי תפילה או בלי קריאת שמע,

623
00:48:16,548 --> 00:48:19,402
עליו נאמר "מעוות לא יוכל לתקון."

624
00:48:19,647 --> 00:48:20,668
אבל למה לא יוכל לתקון?

625
00:48:20,668 --> 00:48:23,172
"אז מחר אני אתפלל,
מחר אני אקרא קריאת שמע."

626
00:48:23,315 --> 00:48:25,571
מחר זה יום אחר, זה מסלול אחר.

627
00:48:25,586 --> 00:48:32,377
כמו סרגל שיש בו קווים כאלה, כל קו נמצא
בסנטימטר אחר, זה לא אותו דבר.

628
00:48:32,543 --> 00:48:36,380
כך גם הימים, יום נראה
יום דומה לשני אבל זה לא אותו יום.

629
00:48:36,850 --> 00:48:41,602
אומר רבי חיים מוולוז'ין:
"יהודי שחי היום יכול לתקן בבריאה

630
00:48:41,637 --> 00:48:44,065
"מה שרבי שמעון בר יוחאי לא יכול לתקן."

631
00:48:44,634 --> 00:48:46,741
יאמר האדם "איפה אני ואיפה רבי שמעון?

632
00:48:47,465 --> 00:48:50,006
"איך יכול להיות שאני יכול לתקן
מה שהוא לא יכול לתקן"?

633
00:48:50,411 --> 00:48:52,832
התשובה היא, אם זה הסרגל של ההיסטוריה -

634
00:48:52,857 --> 00:48:55,476
הוא חי בתקופה הזו
אז הוא יכול היה לתקן פה.

635
00:48:55,671 --> 00:48:59,317
אתה חי כאן, אתה יכול לתקן,
הוא לא יכול לתקן פה כי הוא לא חי פה.

636
00:48:59,500 --> 00:49:02,061
אתה חי כאן, יש לך כוחות לתקן.

637
00:49:02,383 --> 00:49:06,860
וכל אדם צריך לייקר את עצמו,
לדעת - יש לי תפקיד בעולם.

638
00:49:07,662 --> 00:49:13,115
אומר הרמח"ל: כשאדם יודע שהוא בא לעולם
לתפקיד מסוים, הוא גם יודע שבורא עולם

639
00:49:13,121 --> 00:49:17,381
שלח אותו בגלגול הזה
עם כל הכלים שמתאימים לתיקון שלו.

640
00:49:17,733 --> 00:49:23,862
מה הכלים שהוא צריך? פרצוף כזה,
מבנה גוף כזה, שמן, רזה, לא משנה,

641
00:49:25,536 --> 00:49:30,514
להתחתן עם האישה הזו,
שייוולדו לו הילדים האלה, יגור בבית הזה -

642
00:49:30,574 --> 00:49:32,722
אלה הכלים שהוא צריך לגלגול הזה.

643
00:49:33,109 --> 00:49:36,768
אדם שחי בצורה כזאת הוא מאושר,
הוא שמח בחלקו,

644
00:49:36,779 --> 00:49:39,047
הוא לא מקנא למה יש לו בית יותר גדול.

645
00:49:39,060 --> 00:49:42,085
מה זה למה? כי אם לי היה בית כזה
לא הייתי מגיע לתיקון שלי.

646
00:49:42,100 --> 00:49:43,220
בשבילי זה רע.

647
00:49:43,900 --> 00:49:46,303
נכון שאני לא יודע מה טוב לי
אז אני עושה את ההשתדלות,

648
00:49:46,312 --> 00:49:49,923
רוצה בית כזה, משתדל שיהיה לי
בית כזה, לחיות נורמאלי.

649
00:49:50,050 --> 00:49:51,756
אם לדעתו זה יותר נורמאלי.

650
00:49:51,857 --> 00:49:58,358
אבל אם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה
הוא לא נכנס לעצבות, הוא לא מרגיש קנאה,

651
00:49:58,374 --> 00:50:02,491
הוא לא אוכל את עצמו, הוא יודע
"ברוך השם, יש לי בית לגור, מיטה לישון,

652
00:50:02,525 --> 00:50:04,743
"אוכל לאכול, משפחה,"

653
00:50:04,783 --> 00:50:09,013
האדם נעשה שמח בחלקו,
האדם הזה הופך להיות מאושר,

654
00:50:09,031 --> 00:50:12,048
הוא אוהב את עצמו כפי שאלוקים ברא אותו.

655
00:50:12,749 --> 00:50:19,355
יש אנשים שלא אוהבים את עצמם,
מחפשים לשנות את תווי הפנים על ידי ניתוחים,

656
00:50:19,376 --> 00:50:21,965
מנסים להיראות אחרת.

657
00:50:23,481 --> 00:50:27,368
אנחנו נדרשים לשמור על הבריאות
אבל שאר הפרטים,

658
00:50:27,731 --> 00:50:30,701
מה שהקב"ה נתן לאדם
זה הטוב ביותר עבורו.

659
00:50:35,391 --> 00:50:42,904
פסוק י"ח, לקראת סיום, מוסיף שלמה המלך
אחרי שהוא תקף כל כך את העושר,

660
00:50:43,146 --> 00:50:47,230
אז אדם יכול להרגיש "רגע, אז מה אתה
מתכוון לומר? שעושר זה דבר רע?

661
00:50:47,517 --> 00:50:48,740
"לא טוב להיות עשיר"?

662
00:50:49,737 --> 00:50:52,415
אומר שלמה: תהיה מאוזן.

663
00:51:04,237 --> 00:51:10,291
אומר שלמה: כל מה שדיברתי התכוונתי לומר
שאתה אל תרדוף אחרי העושר,

664
00:51:10,595 --> 00:51:12,702
אל תהיה מאוכזב אם לא קיבלת.

665
00:51:12,888 --> 00:51:16,534
אבל אם עשית השתדלות קטנה
ומשמיים העשירו אותך,

666
00:51:16,911 --> 00:51:21,294
יש אנשים חשבו על איזה פיתוח
של רעיון יצירתי והפכו להיות מיליארדרים,

667
00:51:21,311 --> 00:51:27,185
מכרו את זה אחר כך במיליונים, רק הברקה
שעלתה בדעתם כדרך אגב - זו מתנת שמיים.

668
00:51:27,577 --> 00:51:31,152
אז אומר שלמה: אני לא מתכוון
לומר לך שעושר זה דבר רע,

669
00:51:31,171 --> 00:51:33,357
עם עושר אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים,

670
00:51:33,460 --> 00:51:37,852
אתה יכול לקיים מצוות,
אתה יכול לעזור לאנשים, להגדיל תורה.

671
00:51:39,122 --> 00:51:43,723
שוב נחזור על הפסוק כדי שנראה
איך הוא מדריך אותנו לאיזון הנכון:

672
00:51:44,034 --> 00:51:48,242
"גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים
עושר ונכסים,"

673
00:51:48,274 --> 00:51:49,876
כלומר שזה בא מלמעלה,

674
00:51:49,897 --> 00:51:51,913
לא שהוא רדף אבל אלוקים נתן לו,

675
00:51:52,023 --> 00:51:55,422
"והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו,"

676
00:51:55,444 --> 00:51:58,340
כלומר אלוקים אומר לו:
זה החלק שאני נותן לך,

677
00:51:58,620 --> 00:52:01,778
"ולשמוח בעמלו זו מתת אלוהים היא"

678
00:52:05,248 --> 00:52:12,310
אומר שלמה לאדם: תזכור כל החיים שהחיים
שקיבלת להיות כאן הם חיים קצובים.

679
00:52:12,613 --> 00:52:14,427
זה לא הרבה, אתה לא חי לנצח.

680
00:52:17,239 --> 00:52:21,168
ובזה הוא מסיים את הפרק הזה,
"כי האלוהים מענה בשמחת ליבו."

681
00:52:21,203 --> 00:52:26,183
כלומר, אדם שהוא עשיר ורואה
שהשם נותן לו והכול מצליח,

682
00:52:26,200 --> 00:52:29,442
איפה שהוא נוגע העסקים פורחים,

683
00:52:30,266 --> 00:52:37,338
הוא לא מתגאה על האחרים
כי מה המענה בשמחת ליבו? האלוהים.

684
00:52:37,988 --> 00:52:43,031
כלומר, הוא תמיד יודע לזכור
שבורא עולם נתן לי את זה.

685
00:52:43,385 --> 00:52:49,943
וזו עצה נפלאה איך האדם לא יתגאה,
לאו דווקא בעושר, כל מתנת שמיים שיש לאדם,

686
00:52:49,973 --> 00:52:53,894
יש אדם שהוא יפה תואר ביותר
והוא יודע שכולם מקנאים ביופי שלו,

687
00:52:54,346 --> 00:52:58,199
יש אדם שקיבל דירת פאר שכולם מקנאים בה,

688
00:52:58,465 --> 00:53:00,242
יש אדם שהוא חכם,

689
00:53:00,268 --> 00:53:04,491
יש אדם שהוא גיבור
והוא יודע שכולם מקנאים,

690
00:53:05,906 --> 00:53:09,939
עלול להגיע לגאווה, להתנשאות,
מרגיש את עצמו מעל כולם

691
00:53:09,940 --> 00:53:14,655
ועל זה נאמר "תועבת השם כל גבה לב,"
אדם שמתנשא הקב"ה מתעב אותו.

692
00:53:15,040 --> 00:53:17,393
אבל הוא אומר "יש לי, מה אתה רוצה?
שאני אגיד שאין לי"?

693
00:53:18,014 --> 00:53:21,607
התשובה היא,
"כי האלוהים מענה בשמחת ליבו,"

694
00:53:21,647 --> 00:53:26,734
תמיד יאמר: "אני שמח שבורא עולם
נתן לי את זה אבל אני יודע שזה ממנו."

695
00:53:27,160 --> 00:53:32,507
כשהוא מנתב את הכול כתודה לאלוקים,
אין לו מה להתגאות מעל האחרים.

696
00:53:32,731 --> 00:53:36,470
"לי אלוקים נתן את המתנה הזו,
למישהו אחר נתן מתנה אחרת,

697
00:53:36,540 --> 00:53:38,951
"אבל הכול מתנת שמיים אז מה יש להתגאות"?

698
00:53:39,189 --> 00:53:40,771
משל למה הדבר דומה?

699
00:53:42,494 --> 00:53:47,587
נתאר לעצמנו שרואים אדם
שהוא עומד עם חבילות של דולרים,

700
00:53:48,379 --> 00:53:49,607
והוא מפרסם בכל העיר:

701
00:53:49,992 --> 00:53:55,824
"כל עני שנזקק יביא אישור
מלשכת התעסוקה - אלף דולר."

702
00:53:56,540 --> 00:54:00,675
ורואים אותו, אנשים עומדים בתור,
כל העניים, והוא - אלף דולר, אלף דולר,

703
00:54:00,718 --> 00:54:03,218
כולם מתפעלים, "כל הכבוד לו."

704
00:54:03,983 --> 00:54:09,399
פתאום מישהו שם לב שיש פה איזה וילון לידו
ומאחורי הווילון עומד עשיר,

705
00:54:10,146 --> 00:54:12,613
הוא נותן לו והוא מחלק,
הוא נותן לו והוא מחלק,

706
00:54:12,629 --> 00:54:16,180
והכסף הזה בכלל לא שלו,
הוא מושיט את היד, לוקח משם, נותן לזה.

707
00:54:17,608 --> 00:54:22,606
יש לו במה להתגאות? אתה בסך הכול
לוקח מכאן, נותן לשם, אין מה להתגאות.

708
00:54:23,029 --> 00:54:26,962
כך כשאדם יודע "כל מה שיש לי,
יש מישהו מלמעלה שנותן לי את זה

709
00:54:26,985 --> 00:54:29,618
"אז מה יש לי להתגאות?
הוא נותן לי ואני פועל עם זה."

710
00:54:30,360 --> 00:54:36,199
כשאדם חי בצורה כזו, אומר שלמה המלך,
האדם הופך להיות מאוזן בהסתכלות,

711
00:54:36,222 --> 00:54:41,089
עושה את ההשתדלות שלו,
לא מקנא באחרים, ודאי לא ברשעים,

712
00:54:41,179 --> 00:54:48,019
יודע שבחשבונות שמיים הכול נעשה מתוך
שיקולים של בורא עולם, חי רגוע, שלו.

713
00:54:48,044 --> 00:54:53,497
ואם הקב"ה עשה אותו עשיר אז הוא שמח
בעושר הזה, אבל הוא לא רודף אחר העושר.

714
00:54:53,989 --> 00:54:58,560
נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן,
לכל הצופים בכל מקום שהם

715
00:54:58,933 --> 00:55:04,897
שזכותו של שלמה המלך תעמוד לכולם
לבריאות איתנה, חוכמה גדולה,

716
00:55:05,487 --> 00:55:09,429
נחת מהילדים, זוגיות טובה,
חיים טובים, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה