הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: דימוי עצמי

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 5

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,798 --> 00:00:33,764
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:33,785 --> 00:00:36,377
אנחנו ממשיכים בלימוד ספר קהלת.

3
00:00:36,408 --> 00:00:42,582
לאחר ששלמה המלך מלמד אותנו להיות רגועים
באמצעות התבוננות בשלושה דברים:

4
00:00:42,600 --> 00:00:48,135
האחד, אומר שלמה המלך לאדם:
תזכור שאתה לא מנהל את העולם.

5
00:00:48,537 --> 00:00:52,382
אם האדם מרגיש שהכול תלוי בו,
הוא קובע, הוא מכתיב,

6
00:00:52,968 --> 00:00:57,914
אז הוא חי תמיד בלחצים
ש"אולי אני צריך לעשות אחרת,

7
00:00:57,934 --> 00:01:00,439
"אולי אני צריך להתאמץ יותר מדי",

8
00:01:01,146 --> 00:01:04,774
אבל כשהוא יודע שיש בורא עולם
שהוא מנהל את הדברים,

9
00:01:05,229 --> 00:01:07,441
אז "עליי מוטלת חובת ההשתדלות

10
00:01:07,468 --> 00:01:10,778
"לעשות את ההשתדלות על פי הסבירות,
על פי ההיגיון",

11
00:01:12,905 --> 00:01:16,365
אבל הוא לא יוצא מכליו. הוא יותר רגוע.

12
00:01:16,488 --> 00:01:26,046
ושלמה המלך נתן כיוון חשיבה ואמר:
שים לב שיש חוק שימור בעולם הטבע.

13
00:01:26,737 --> 00:01:31,048
גילו את חוקי השימור של החומר והאנרגיה,

14
00:01:31,080 --> 00:01:33,734
ושלמה המלך כבר ציין את הדברים האלה,

15
00:01:34,165 --> 00:01:39,049
שכל מה שעשה האלוהים
עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע.

16
00:01:39,530 --> 00:01:42,531
כלומר, האדם יכול לקחת את החומרים
הקיימים בעולם,

17
00:01:42,546 --> 00:01:44,426
את האנרגיות הקיימות בעולם

18
00:01:44,430 --> 00:01:48,231
ולעשות שינויים, לשנות חומר לאנרגיה,
אנרגיה לחומר.

19
00:01:48,493 --> 00:01:50,683
אבל אתה לא יכול ליצור יש מאין.

20
00:01:50,960 --> 00:01:54,554
אתה גם לא יכול למחוק לחלוטין
דבר שהוא קיים.

21
00:01:54,854 --> 00:01:58,077
אלה חוקי טבע שגילו בעולם המדע
ושלמה כבר ציין,

22
00:01:58,091 --> 00:02:00,679
בספר "המהפך" הבאנו את העניין הזה בהרחבה.

23
00:02:01,074 --> 00:02:07,126
נקודה שנייה שציין שלמה המלך,
שגם בממד הזמן אתה לא אלוקים.

24
00:02:08,437 --> 00:02:11,873
בממד הזמן יש לך דאגות ממה יהיה,

25
00:02:12,229 --> 00:02:18,620
אבל תדע שאצל בורא עולם
העבר, ההווה והעתיד - הכול הווה.

26
00:02:19,201 --> 00:02:25,024
אצלנו יש עתיד אז אנחנו לחוצים מה יהיה,
אבל אצל הקב"ה גם העתיד כבר הווה.

27
00:02:25,885 --> 00:02:28,794
אז אל תלחיץ את עצמך יותר מדי

28
00:02:28,897 --> 00:02:32,272
כי תדע שיש למעלה מי שכבר
רואה גם את העתיד

29
00:02:32,297 --> 00:02:35,811
ואצלו זה כבר נחשב שקרה,
אז תהיה יותר רגוע.

30
00:02:36,743 --> 00:02:41,162
דבר שלישי שלימד אותנו שלמה המלך,
ראינו בסוף השיעור הקודם,

31
00:02:43,259 --> 00:02:45,556
שהאדם שונה מהבהמה.

32
00:02:46,755 --> 00:02:49,940
הזכיר שלמה שהרוח של הבהמה יורדת למטה,

33
00:02:49,964 --> 00:02:56,064
כשהיא מתה, הרוח של הבהמה יורדת למטה
והרוח של האדם עולה למעלה.

34
00:02:56,765 --> 00:03:01,717
לומר לאדם, אתה בעצם נזר הבריאה,
תעריך את עצמך,

35
00:03:02,072 --> 00:03:06,017
תדע שלכל פעולה שלך יש משקל,
יש משמעות.

36
00:03:06,791 --> 00:03:11,280
בפרשת הבריאה כתוב
שהקב"ה ברא את אדם הראשון:

37
00:03:11,297 --> 00:03:17,773
"ויצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה
וייפח באפיו נשמת חיים

38
00:03:17,794 --> 00:03:19,689
"ויהי האדם לנפש חיה".

39
00:03:20,034 --> 00:03:21,408
זה כתוב באדם.

40
00:03:21,811 --> 00:03:26,691
בבעלי חיים כתוב: "תוצא הארץ
נפש חיה למינה,

41
00:03:26,708 --> 00:03:29,313
"בהמה ורמש וחייתו ארץ למינה".

42
00:03:29,700 --> 00:03:32,436
כלומר, הנפש של הבהמה יצאה מהאדמה.

43
00:03:32,755 --> 00:03:35,477
הקב"ה ברא את האדמה עם הפוטנציאל הזה.

44
00:03:35,940 --> 00:03:41,328
אבל זה לא כמו הנשמה של האדם.
באדם - "וייפח באפיו נשמת חיים".

45
00:03:42,496 --> 00:03:45,671
אומרים חז"ל: "מאן דנפח מדיליה נפח".

46
00:03:45,684 --> 00:03:48,344
מי שנפח, משלו הוא נפח.

47
00:03:48,503 --> 00:03:53,097
כמו אדם שנופח בבלון,
יש בתוך הבלון אוויר שקודם היה בתוכו.

48
00:03:53,595 --> 00:03:58,782
כשהקב"ה נפח נשמה באדם,
נשמת האדם היא מאוד רוחנית.

49
00:03:58,974 --> 00:04:02,458
לא שהקב"ה יש לו אוויר,
אין לו גוף ולא דמות הגוף,

50
00:04:02,477 --> 00:04:05,248
לא שייך בו את המושגים האלה,
רק על דרך המשל,

51
00:04:05,450 --> 00:04:09,271
כמו שאדם שנופח בבלון,
האוויר שבתוכו הוא לא אוויר רגיל,

52
00:04:09,302 --> 00:04:11,577
זה אוויר שהיה בתוך האדם,

53
00:04:11,862 --> 00:04:17,934
כשהקב"ה נפח באפיו של האדם נשמת חיים,
"ויהי האדם לנפש חיה",

54
00:04:18,189 --> 00:04:22,519
הנשמה הזו היא רוחנית, היא אלוקית,
היא גבוהה,

55
00:04:22,765 --> 00:04:24,916
והיא שונה מהרוח של בעלי חיים.

56
00:04:25,014 --> 00:04:26,835
הנפש של בעלי החיים,

57
00:04:26,842 --> 00:04:31,508
אף על פי שאתה רואה את בעל החיים
הולך, זז, אבל הנפש שלו באה מהאדמה.

58
00:04:31,771 --> 00:04:37,820
לכן אמר שלמה המלך שכשהאדם מת
הרוח שלו עולה למעלה,

59
00:04:38,380 --> 00:04:41,478
כשהבהמה מתה הרוח שלה יורדת למטה.

60
00:04:41,491 --> 00:04:44,100
אין גלגולי נשמות אצל בעלי חיים.

61
00:04:45,170 --> 00:04:49,015
אריה שטרף בעל חיים אחר,
הוא לא אמור לתת על זה את הדין.

62
00:04:50,336 --> 00:04:53,392
אין תורה ומצוות ולא בחירה
ולא שום דבר.

63
00:04:53,422 --> 00:04:57,867
בעלי חיים מתוכנתים כמו רובוטים,
לכן אין להם גם שכר ועונש.

64
00:04:58,072 --> 00:05:02,325
אבל האדם שנברא בצלם אלוהים,
מדרגתו יותר גבוהה.

65
00:05:02,346 --> 00:05:06,940
אומר שלמה המלך: קח את שלוש
הנקודות האלה שהזכרנו אותן עכשיו,

66
00:05:07,071 --> 00:05:12,658
תכיר את המגבלות שלך
במה שנוגע לחומר שבבריאה, ממד הזמן,

67
00:05:12,777 --> 00:05:17,378
והדבר השלישי - תייקר את עצמך,
תדע את גדולתך,

68
00:05:17,703 --> 00:05:20,319
ואז אתה תתייחס אחרת לכל דבר.

69
00:05:20,767 --> 00:05:26,794
כעת נקרא את הפסוק האחרון של פרק ג',
שאותו לא קראנו בשיעור הקודם,

70
00:05:27,088 --> 00:05:32,197
כשבעצם בפסוק הזה הוא מסכם מה המסקנה.
העלה אותנו ממדרגה למדרגה,

71
00:05:32,802 --> 00:05:35,431
אבל מה הוא רוצה להגיע בכל הפרק הזה?

72
00:05:35,731 --> 00:05:38,793
מסיים שלמה את פרק ג' במילים הבאות:

73
00:05:48,259 --> 00:05:52,460
כל ספר קהלת, שלמה המלך כתב אותו
במילים קצרות,

74
00:05:52,477 --> 00:05:54,284
כשאתה צריך להשלים את המילים.

75
00:05:54,297 --> 00:05:56,020
אתה רואה את המילים שהוא כתב

76
00:05:56,042 --> 00:05:59,339
ומתוך התבוננות, אתה צריך להבין
מה המילים החסרות,

77
00:05:59,358 --> 00:06:03,642
כדרך החכמים שמדברים בקצרה
ואתה צריך להבין מתוך דבריהם.

78
00:06:04,251 --> 00:06:06,144
אז נקרא את דבריו: "וראיתי" -

79
00:06:06,371 --> 00:06:10,409
כלומר בסיכום כל פרק ג' של כל הפרטים
שראינו לפני,

80
00:06:10,822 --> 00:06:15,963
"כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו
כי הוא חלקו".

81
00:06:16,767 --> 00:06:22,120
אומר שלמה המלך לאדם:
תתבונן במעשים הטובים שעשית ותשמח בהם.

82
00:06:22,582 --> 00:06:26,270
למה? כי הוא חלקו,
זה החלק שלך שילווה אותך לנצח.

83
00:06:27,057 --> 00:06:31,653
אם רכשת וזכית בהגרלה של 100 מיליון דולר,
זה לא ילווה אותך לעולם הבא,

84
00:06:31,669 --> 00:06:33,458
זה לא החלק שלך לתמיד.

85
00:06:33,705 --> 00:06:37,892
אבל המעשים הטובים שעשית,
את זה אף אחד לא ייקח ממך.

86
00:06:38,103 --> 00:06:42,437
לכן תתבונן במעשים הטובים,
"ישמח", אין יותר טוב מזה.

87
00:06:42,456 --> 00:06:45,242
"כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו".

88
00:06:45,265 --> 00:06:51,038
מלמד אותנו שלמה המלך
שהדימוי העצמי של האדם בעיני עצמו

89
00:06:51,057 --> 00:06:53,408
צריך להיות דימוי עצמי חיובי.

90
00:06:53,795 --> 00:06:55,369
היצר הרע, יש לו שיטה,

91
00:06:55,702 --> 00:06:59,842
מקטין את האדם בעיני עצמו,
הוא אומר לך: תראה שאתה לא שווה כלום.

92
00:07:00,328 --> 00:07:04,775
תראה מה עשית אתמול, מה אמרת לפלוני,
לפני חודש איך התנהגת.

93
00:07:05,211 --> 00:07:07,071
אתה כזה קטן, אתה לא שווה כלום.

94
00:07:07,096 --> 00:07:10,916
השיטה של היצר הרע להקטין את האדם,
כשזה לא נכון.

95
00:07:11,663 --> 00:07:15,874
אומר שלמה: תסתכל בגדולה
של המעשים הטובים שעשית.

96
00:07:16,302 --> 00:07:19,292
אז נכון, יש לך מה לתקן,
לכולנו יש מה לתקן

97
00:07:19,481 --> 00:07:22,907
כי אדם, "אין צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא".

98
00:07:23,360 --> 00:07:25,014
אין אדם שאין לו מעידות.

99
00:07:25,511 --> 00:07:29,119
אבל כשאתה מסתכל על עצמך,
תסתכל על החיובי שבך.

100
00:07:29,608 --> 00:07:32,962
למה זה כל כך חשוב
שאדם יסתכל על החיובי שבעצמו?

101
00:07:33,899 --> 00:07:38,465
אדם שמסתכל על עצמו כאדם שלילי,
כי הוא רואה את הטעויות שהוא עשה,

102
00:07:38,502 --> 00:07:44,064
מנפח אותן, מגדיל אותן,
הוא הופך להיות באמת אדם שלילי.

103
00:07:45,151 --> 00:07:47,659
לכן היצר הרע מנסה להקטין את האדם

104
00:07:47,677 --> 00:07:52,459
כי הוא יודע, ברגע שאני נותן לאדם הזה
דימוי עצמי שהוא אדם בעייתי,

105
00:07:52,480 --> 00:07:55,494
שהוא אדם שלילי,
שהוא אדם לא מוצלח בשום דבר,

106
00:07:55,506 --> 00:07:57,181
הוא באמת יהיה לא מוצלח.

107
00:07:57,598 --> 00:08:01,331
אבל כשהאדם מאמין בעצמו,
כמו שאמר האדמו"ר מקוצק,

108
00:08:01,882 --> 00:08:06,722
שכשם שהאדם צריך להאמין באלוקים,
כך הוא צריך להאמין בעצמו.

109
00:08:06,922 --> 00:08:08,302
משפט מאוד חריף.

110
00:08:10,414 --> 00:08:14,099
כשם שהאדם צריך להאמין באלוקים
שהוא ברא את העולם,

111
00:08:14,120 --> 00:08:18,107
האדם צריך להאמין בעצמו
שיש לו כוחות ויכולות

112
00:08:18,297 --> 00:08:21,145
ושהוא אדם חיובי והוא יכול להצליח.

113
00:08:22,657 --> 00:08:28,828
כששמואל הנביא בא להוכיח את שאול המלך
על כך שהוא לא שמע בקול האלוקים

114
00:08:28,862 --> 00:08:31,074
והוא אומר לו: למה לא עשית את מה
שאלוקים אמר?

115
00:08:31,087 --> 00:08:34,588
אז הוא אומר: כי חמל העם,
אני התחשבתי בציבור, מה שהם רצו.

116
00:08:35,308 --> 00:08:38,024
הוא היה עניו, התחשב בדעות של אחרים.

117
00:08:38,785 --> 00:08:40,488
אמר לו שמואל הנביא:

118
00:08:40,714 --> 00:08:44,808
אם קטון אתה בעיניך,
ראש שבטי ישראל אתה.

119
00:08:45,280 --> 00:08:49,200
גם אם בעיני עצמך אתה כזה קטן,
אתה צריך לדעת שאתה ראש שבטי ישראל.

120
00:08:49,210 --> 00:08:52,165
תכיר בגדולתך, תכיר בערך של עצמך,

121
00:08:52,604 --> 00:08:55,379
כי אם תכיר בערך של עצמך
אתה תתנהג אחרת,

122
00:08:55,414 --> 00:08:57,716
אתה תתנהג בקומה הרבה יותר גבוהה.

123
00:08:58,863 --> 00:09:01,258
לכן גם כשאדם זקוק לישועה,

124
00:09:02,063 --> 00:09:07,622
פעמים שאדם צריך שהשם יעזור לו
בענייני בריאות, פרנסה, זוגיות, ילודה.

125
00:09:09,650 --> 00:09:14,134
לעיתים, התחושה שלו "לא מגיע לי,
אין סיכוי שאלוקים ייתן לי

126
00:09:14,152 --> 00:09:17,131
"כי עשיתי כל כך הרבה טעויות.
אני כל כך לא בסדר",

127
00:09:17,354 --> 00:09:22,707
והוא לא יודע שזו עצת היצר לייאש אותו,
להקטין אותו כדי שלא יתפלל,

128
00:09:23,124 --> 00:09:24,799
כדי שלא יתקן את עצמו.

129
00:09:24,961 --> 00:09:29,821
רואים את זה בתורה, כתוב:
"כי תצא למלחמה על אויבך

130
00:09:30,066 --> 00:09:34,647
"וראית סוס ורכב, עם רב ממך".
חיילים יוצאים לחזית,

131
00:09:34,659 --> 00:09:37,770
היום יש טנקים, מטוסים,
אז הכול היה פנים מול פנים,

132
00:09:37,780 --> 00:09:41,238
היו ממש רואים מול מי אתה הולך להילחם,
מי בא כנגדך.

133
00:09:41,290 --> 00:09:43,882
אומרת התורה לעם ישראל,
הקב"ה אומר להם:

134
00:09:43,905 --> 00:09:48,821
כשאתה יוצא למלחמה ואתה רואה
סוסים ורכב ופרשים,

135
00:09:48,870 --> 00:09:51,992
"עם רב ממך", אתה במספר מסוים
והם פי כמה ממך,

136
00:09:52,004 --> 00:09:53,874
הלב נופל, איך ננצח אותם?

137
00:09:54,571 --> 00:09:57,516
אומרת התורה: "לא תירא מהם" -
אל תפחד מהם.

138
00:09:57,968 --> 00:10:02,129
"זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך
לפרעה ולכל מצרים".

139
00:10:02,241 --> 00:10:03,494
הפסוק הזה לא מובן.

140
00:10:03,657 --> 00:10:08,877
היה צריך לומר להם: לא תירא מהם,
זכור תזכור שאלוקים ברא את העולם

141
00:10:08,894 --> 00:10:09,751
והוא איתך.

142
00:10:09,774 --> 00:10:13,905
מה זה "את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה"?
פרעה זה כסף קטן אצל אלוקים.

143
00:10:13,983 --> 00:10:18,310
ושם כתוב, משה רבנו בא לחזק
את עם ישראל שלא יפחדו,

144
00:10:18,604 --> 00:10:22,944
הוא אומר להם: "זכור תזכור את אשר עשה
ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים".

145
00:10:23,117 --> 00:10:27,628
אבל אלוקים עשה דברים הרבה יותר גדולים:
בריאת העולם, זה לא יותר גדול מכל מצרים?

146
00:10:27,659 --> 00:10:30,130
היה צריך לומר להם: זכור תזכור
את בורא עולם.

147
00:10:30,146 --> 00:10:33,751
אבל משה רבנו בא לרמוז להם
את הנקודה הזו שהזכרנו עכשיו.

148
00:10:33,770 --> 00:10:37,095
משה רבנו אומר לעם ישראל:
לא תירא מהם. אל תפחד.

149
00:10:37,517 --> 00:10:38,548
אלוקים איתך.

150
00:10:38,564 --> 00:10:43,853
אבל כל אחד אומר לעצמו: מה אלוקים איתי?
אבל אני לא בסדר בהרבה דברים. נכשלתי.

151
00:10:43,891 --> 00:10:45,261
מי אמר שאלוקים איתי?

152
00:10:45,868 --> 00:10:47,624
אני לא תמיד עשיתי את רצונו.

153
00:10:48,278 --> 00:10:53,580
אומר משה רבנו: "זכור תזכור
את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים".

154
00:10:54,077 --> 00:10:56,457
כשהיית במצרים, אתה היית צדיק גמור?

155
00:10:57,142 --> 00:10:58,258
לא היית צדיק גמור.

156
00:10:58,379 --> 00:11:02,726
גם שם היית לא בסדר,
עם ישראל נכשלו במצרים בהרבה עבירות,

157
00:11:02,979 --> 00:11:04,556
אז בשביל זה הוא לא גאל אותך?

158
00:11:04,885 --> 00:11:08,871
כשעם ישראל צעקו לאלוקים, התפללו מהלב,
תיקנו את מעשיהם,

159
00:11:08,880 --> 00:11:13,342
קיבלו עליהם את התורה,
מוכנים - "נגיע להר סיני, נקבל את התורה",

160
00:11:13,426 --> 00:11:18,151
אז הקב"ה גאל אותם, אף על פי
שהם לא בדיוק היו מתוקנים ומושלמים.

161
00:11:18,524 --> 00:11:24,530
לכן אומר משה רבנו: כשאתה רואה
סיטואציה שמפחידה, מלחיצה אותך בחיים,

162
00:11:24,554 --> 00:11:26,591
אל תפחד. השם איתך.

163
00:11:26,980 --> 00:11:29,551
אתה אומר: אבל איך? יש לי עוונות.
איך השם איתי?

164
00:11:30,007 --> 00:11:33,456
אבל גם במצרים היו לך עוונות
והשם עזר לך,

165
00:11:33,480 --> 00:11:36,437
כי אתה מתפלל ומתקן,
גם עכשיו השם יעזור.

166
00:11:36,465 --> 00:11:37,899
כלומר, לא רק במלחמה,

167
00:11:37,914 --> 00:11:43,545
בכל תחום בחיים האדם צריך ללכת
עם חוזק וחוסן, אמונה וביטחון.

168
00:11:44,093 --> 00:11:47,893
המהר"ל כותב על הפסוק
"אשר יגורתי יבוא לי",

169
00:11:47,903 --> 00:11:50,822
כשאדם מפחד ממשהו, זה קורה לו בסוף.

170
00:11:51,490 --> 00:11:57,080
כלומר, שלמה המלך אומר לאדם:
תמיד תהיה חזק וחסון, תאמין שתצליח,

171
00:11:57,094 --> 00:11:59,010
אל תפחד ממה שלפניך,

172
00:11:59,032 --> 00:12:02,638
כי אם תפחד, חלילה, האסון הזה יקרה.

173
00:12:02,654 --> 00:12:04,977
שואל המהר"ל: מה ההסבר הרוחני לדבר?

174
00:12:04,986 --> 00:12:10,454
למה כשאדם מפחד ממשהו, "אשר יגורתי",
פסוק: "אשר יגורתי", דבר שאני מפחד ממנו

175
00:12:10,480 --> 00:12:11,994
יבוא לי, בסוף זה קורה לי?
176

176
00:12:12,005 --> 00:12:14,255
אומר המהר"ל כך, יסוד גדול:

177
00:12:15,157 --> 00:12:19,617
כשהאדם חי עם ביטחון בהשם,
מאמין בבורא עולם,

178
00:12:20,174 --> 00:12:23,231
מאמין - פירושו של דבר,
לא רק שאני יודע שיש אלוקים,

179
00:12:23,570 --> 00:12:27,148
אלא אני נותן בו אמון, אני סומך עליו.
זה הפירוש מאמין.

180
00:12:27,157 --> 00:12:31,700
אדם שמלווה כסף לשני כי הוא נותן בו אמון,
הוא מאמין לו שהוא יחזיר לו.

181
00:12:32,160 --> 00:12:35,105
להאמין באלוקים,
פירושו לא רק שיש אלוקים,

182
00:12:35,114 --> 00:12:37,611
אלא אני גם נותן בו אמון וסומך עליו.

183
00:12:37,822 --> 00:12:40,172
ואז יש לאדם ביטחון. הוא נהיה רגוע.

184
00:12:41,860 --> 00:12:47,002
כשהאדם בוטח בהשם
יש עליו כיפת ברזל של הגנה, של שמירה.

185
00:12:47,459 --> 00:12:53,081
כשהאדם מפחד ממשהו, אומר המהר"ל,
אתה מקטין את עצמך לפני הדבר הזה

186
00:12:53,112 --> 00:12:55,252
ואתה נותן לו את הכוח לשלוט בך.

187
00:12:56,000 --> 00:13:00,353
כי אם אתה הולך עם חוסן ואמונה וביטחון -
אתה שמור, אתה מוגן.

188
00:13:00,590 --> 00:13:03,180
נכנסת לפחדים, הקטנת את עצמך.

189
00:13:03,478 --> 00:13:05,888
כשהקטנת את עצמך,
עכשיו הוא יכול לשלוט בך.

190
00:13:05,922 --> 00:13:12,218
כמה צריך להיזהר מדאגות, מפחדים, מלחצים,
אלא לחזק את עצמנו באמונה וביטחון.

191
00:13:13,133 --> 00:13:15,365
יש גם עוד דבר מעניין שכתוב בגמרא,

192
00:13:15,388 --> 00:13:18,240
יש הרבה שמזלזלים בזה,
חושבים שזו אמונה תפלה,

193
00:13:18,475 --> 00:13:23,793
אבל זה כתוב בגמרא. אומרת הגמרא:
לעולם לא יפתח אדם פיו לשטן.

194
00:13:24,191 --> 00:13:30,679
פירוש: אל תתבדח שיקרה לך אסון,
חס ושלום. זו לא בדיחה.

195
00:13:31,063 --> 00:13:35,268
כשאנשים מדברים כאילו בצחוק שתהיה תאונה,
שיהיה אסון, שההוא יטבע,

196
00:13:35,274 --> 00:13:37,840
מדבר על עצמו, אני מדבר,
אנשים מדברים על עצמם,

197
00:13:38,534 --> 00:13:40,627
אסור לאדם לפתוח פה לשטן.

198
00:13:41,065 --> 00:13:45,511
כי ברגע שהוא מדבר בצורה כזאת
בצחוק, בבדיחה שיקרה לו אסון,

199
00:13:45,539 --> 00:13:48,384
שוב, הוא מקטין את עצמו,
זה עלול לפגוע בו.

200
00:13:49,802 --> 00:13:52,108
יש בבית הקברות בפתח תקווה,

201
00:13:52,108 --> 00:13:58,071
אפשר ללכת לשם לראות, יש מצבה
של האדם הראשון שקברו אותו שם.

202
00:13:58,088 --> 00:14:01,838
כשבנו את פתח תקווה לפני שנים,
בסביבות מאה שנה אולי,

203
00:14:01,851 --> 00:14:03,759
הכשירו שטח לבית קברות,

204
00:14:04,241 --> 00:14:06,897
אז היו כמה מהמתיישבים הראשונים
של פתח תקווה

205
00:14:06,917 --> 00:14:10,329
שהכשירו את השטח, עשו את הגדרות,
חפרו קברות, הכינו.

206
00:14:11,567 --> 00:14:13,737
ואז... כולם חבר'ה צעירים,

207
00:14:14,188 --> 00:14:17,394
אחד מהם אמר בחיוך:
מעניין מי הראשון שייקבר כאן.

208
00:14:17,419 --> 00:14:20,541
ואחד אמר בחיוך שלא אכפת לו
שהוא יהיה הראשון.

209
00:14:20,617 --> 00:14:23,980
לאחר מספר חודשים הוא נפטר,
והוא הראשון שנקבר שם.

210
00:14:24,266 --> 00:14:29,031
ואת הסיפור הזה כתבו על המצבה
כדי להזהיר אנשים: אל תפתח פה לשטן.

211
00:14:29,352 --> 00:14:34,214
לא טוב לעשות דבר שמראה על האדם
סוג של אסון.

212
00:14:34,226 --> 00:14:35,953
לא דיבור, לא מעשה.

213
00:14:37,708 --> 00:14:43,543
כמה סיפורים התפרסמו בשנה האחרונה
שאנשים כתבו ברשת החברתית לחברים שלהם

214
00:14:43,577 --> 00:14:45,858
שעכשיו הוא נוסע לשם ויקרה לו ככה...

215
00:14:46,288 --> 00:14:50,043
הוא מתבדח, וזה קרה לו בסוף.
כמה סיפורים כאלה ישנם.

216
00:14:50,527 --> 00:14:51,785
לכן צריך להיזהר.

217
00:14:51,880 --> 00:14:54,402
אומר שלמה המלך: אתה יודע
מה התפקיד שלך?

218
00:14:54,955 --> 00:14:57,794
אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו.

219
00:14:57,820 --> 00:15:02,532
תתבונן בטוב שבך, תחזק את זה,
לא שתתעלם ממה שלא טוב,

220
00:15:02,825 --> 00:15:04,753
אבל אל תתמקד במה שלא טוב.

221
00:15:05,065 --> 00:15:07,596
אתה יודע, בזה אני לא בסדר, אני אתקן.

222
00:15:07,761 --> 00:15:10,789
פה אני צריך להשתדל יותר
במצוות שבין אדם לחברו,

223
00:15:10,789 --> 00:15:14,163
לכבד את ההורים, לדבר אחרת -
אני אעבוד על זה.

224
00:15:14,284 --> 00:15:18,713
שבת, אני צריך להשתדל יותר בשמירת שבת,
תפילין, ברכות - אני אשתדל.

225
00:15:18,797 --> 00:15:21,442
אבל סך הכול, תסתכל בטוב שבך

226
00:15:21,700 --> 00:15:23,002
ותשמח בטוב שבך.

227
00:15:23,017 --> 00:15:26,034
"ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו" -

228
00:15:26,331 --> 00:15:30,799
תזכור שהדברים הטובים האלה ילוו אותך
לעולם הבא לעד.

229
00:15:32,440 --> 00:15:35,492
"כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו" -

230
00:15:35,820 --> 00:15:38,243
מסיים שלמה המלך: ממה אתה דואג?

231
00:15:38,277 --> 00:15:43,209
הרי באופן טבעי האדם דואג
כי הוא חושש מה יהיה.

232
00:15:44,106 --> 00:15:47,427
אומר לו שלמה: "מי יביאנו לראות
במה שיהיה אחריו" -

233
00:15:48,494 --> 00:15:50,602
וכי אתה יכול לדעת מה יהיה בעתיד?

234
00:15:50,619 --> 00:15:53,900
כשאתה תעזוב את העולם,
אתה יודע מה יהיה עם הכסף שלך,

235
00:15:53,915 --> 00:15:57,777
מה יהיה עם הרכוש, מי ישתמש בזה,
מה הוא יעשה עם כל זה?

236
00:15:58,017 --> 00:16:01,947
אל תעסיק את עצמך במחשבות
שאין בהן שום תועלת.

237
00:16:02,160 --> 00:16:07,539
תתמקד בהווה, תעשה טוב,
תשמח בטוב שאתה עושה ותהיה מאושר.

238
00:16:07,570 --> 00:16:10,732
אל תסבך את עצמך יותר מדי בדאגות ומחשבות.

239
00:16:11,280 --> 00:16:16,886
מעניין לציין, המילה "דאגה"
יש בה מסר מאוד עמוק,

240
00:16:17,392 --> 00:16:18,668
מסר מאוד מעניין.

241
00:16:20,210 --> 00:16:26,462
המילה דאגה מורכבת מהאותיות הראשונות
של הא'-ב', לפי סדר מבולבל,

242
00:16:26,480 --> 00:16:28,637
חוץ מהאות ב', נכון?

243
00:16:28,651 --> 00:16:32,124
המילה דאגה יש בה א', ג', ד', ו-ה'.

244
00:16:32,151 --> 00:16:34,822
רק תערבב את סדר האותיות,
קיבלת את המילה דאגה.

245
00:16:34,838 --> 00:16:38,780
אז יש בה את האותיות הראשונות
חוץ מהאות ב'.

246
00:16:38,802 --> 00:16:42,681
זה שהאותיות מבולבלות, מובן למה,
כי מה הדאגה עושה לאדם?

247
00:16:42,703 --> 00:16:45,790
מבלבלת אותו. במקום שיהיה סדר,
המוח מתבלבל.

248
00:16:47,069 --> 00:16:49,275
אבל מתי יש לאדם דאגה?

249
00:16:49,296 --> 00:16:53,289
רק כשהאות ב', שהיא האות של הביטחון,
נעלמת משם.

250
00:16:53,770 --> 00:16:56,196
כשאין לאדם ביטחון, יש לו דאגה.

251
00:16:56,434 --> 00:16:59,854
אבל אדם שמכניס את ה-ב' לחיים,
את הביטחון בהשם,

252
00:16:59,989 --> 00:17:01,425
הדאגה מסתלקת.

253
00:17:01,478 --> 00:17:05,608
הכול הופך להיות מסודר,
יש לך א', ב', ג', ד', הכול...

254
00:17:05,712 --> 00:17:08,142
אתה לא לחוץ, רגוע, שלו.

255
00:17:08,451 --> 00:17:12,819
אדם צריך לעשות סדר במחשבות,
להתמקד בטוב, לתקן מה שלא טוב

256
00:17:12,845 --> 00:17:13,945
ולהתקדם הלאה.

257
00:17:15,891 --> 00:17:18,373
נעבור כעת לפרק ד', פסוק א'.

258
00:17:18,394 --> 00:17:19,347
אומר שלמה המלך:

259
00:17:35,287 --> 00:17:39,547
לפני כן שלמה המלך דיבר
על מערכות המשפט בעולם הזה,

260
00:17:40,465 --> 00:17:44,129
שהוא רואה הרבה עוולות,
שיש הרבה עוול במשפט.

261
00:17:44,865 --> 00:17:47,917
כאן הוא אומר: "ושבתי אני",
"שב" מלשון חוזר,

262
00:17:48,494 --> 00:17:52,143
"ואראה את כל העשוקים
אשר נעשים תחת השמש",

263
00:17:52,170 --> 00:17:55,440
אני רואה שיש שעושקים, גוזלים אחד מהשני,

264
00:17:55,885 --> 00:17:58,529
"והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם" -

265
00:17:59,122 --> 00:18:02,458
כלומר, אנשים אפילו לא מנחמים אותם. למה?

266
00:18:02,792 --> 00:18:05,284
"ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם" -

267
00:18:05,331 --> 00:18:11,867
אלה שעושקים אותם באים בכוח הזרוע
ואז אפילו לתת נחמה, עידוד, תמיכה,

268
00:18:12,127 --> 00:18:15,864
האדם יודע: הוא צודק, עשו לו עוול,
אבל הוא מפחד לעודד אותו

269
00:18:16,299 --> 00:18:19,282
כי ההוא שעושה לו את העוול
אחר כך יתנפל גם עליו.

270
00:18:19,837 --> 00:18:23,612
אז זה בעצם עושק על גבי עושק,
לא רק שעשק את ממונו,

271
00:18:24,345 --> 00:18:30,159
גם את שמחת החיים, את התקווה שלו,
את המילים הטובות, את הנחמה,

272
00:18:30,159 --> 00:18:31,563
גם את זה עשקו ממנו.

273
00:18:31,899 --> 00:18:35,584
בכל זאת, אומר שלמה:
גם אם אתה רואה עושק בעולם,

274
00:18:35,797 --> 00:18:41,563
תדע שהאדם שסובל,
בסופו של דבר יתברר שזה לטובתו.

275
00:18:42,062 --> 00:18:45,510
לכן הוא ממשיך:
"ושבח אני את המתים שכבר מתו" -

276
00:18:46,361 --> 00:18:50,756
מי שכבר עבר את המסלול בעולם הזה,
עבר את כל מסכת הצרות,

277
00:18:51,037 --> 00:18:54,602
עבר מסלול חיים: תורה, מצוות,
מעשים טובים,

278
00:18:54,620 --> 00:18:58,360
כנגד זה היו לו כישלונות,
על הכישלונות קיבל ייסורים, צרות,

279
00:18:58,549 --> 00:19:01,370
אז נכון שכלפי העולם זה נראה
"למה הוא סובל?"

280
00:19:01,388 --> 00:19:05,673
אבל תדע, אם הקב"ה הביא את המצב הזה,
זה אומר שזה לטובתו.

281
00:19:05,894 --> 00:19:10,540
ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם,
מטהרים את האדם, מנקים אותו.

282
00:19:11,250 --> 00:19:15,337
אז הוא אומר: "ושבח אני את המתים שכבר מתו" -
שכבר עברו את כל הצרות האלה,

283
00:19:15,348 --> 00:19:20,288
הם נמצאים בעולם האמת,
נקיים, זכים ומקבלים את שכרם,

284
00:19:20,481 --> 00:19:22,932
"מן החיים אשר המה חיים עדנה" -

285
00:19:23,435 --> 00:19:29,208
אני משבח אותם יותר מאשר אנשים חיים
שעדיין נמצאים בתוך כל המערכת הזאת

286
00:19:29,343 --> 00:19:34,486
של הסבל שבעולם, של הניסיונות שיש בעולם,
היצרים שיש בעולם.

287
00:19:34,797 --> 00:19:38,206
גם אדם שעכשיו הוא בסדר,
אתה יכול לדעת אם מחר אתה תהיה בסדר?

288
00:19:38,564 --> 00:19:41,954
כל הזמן האדם צריך לעמוד חזק
מול היצר הרע.

289
00:19:42,134 --> 00:19:45,628
"לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו

290
00:19:45,800 --> 00:19:47,020
"ואתה תמשול בו".

291
00:19:47,417 --> 00:19:48,960
היצר הרע נקרא חטאת,

292
00:19:48,985 --> 00:19:53,577
והקב"ה אומר: תדע שהיצר הזה
לפתח חטאת רובץ.

293
00:19:54,106 --> 00:19:58,061
ממתין לך בדלת, מחכה להתנפל עליך,
כמו כלב שמחכה שם בחוץ.

294
00:19:58,620 --> 00:20:01,646
"ואליך תשוקתו" - הוא רק מנסה להפיל אותך,

295
00:20:02,028 --> 00:20:04,974
אבל תדע, אומר הקב"ה,
"ואתה תמשול בו" -

296
00:20:04,983 --> 00:20:06,487
יש לך כוח להתגבר עליו.

297
00:20:06,509 --> 00:20:11,498
כמה שאתה רואה שהיצר הזה הוא חזק,
אין הקב"ה מביא ניסיון לאדם

298
00:20:11,514 --> 00:20:12,518
אם הוא לא יכול לעמוד בו.

299
00:20:12,525 --> 00:20:15,974
קיבלת ניסיון, יש לך גם
את היכולת לעמוד בו.

300
00:20:16,023 --> 00:20:19,913
אבל כל זמן שהאדם חי,
אל תאמין בעצמך עד יום מותך.

301
00:20:20,085 --> 00:20:23,325
גם אם היום אתה צדיק ואתה 100 אחוז,
לך תדע מה יהיה מחר.

302
00:20:23,890 --> 00:20:29,070
לכן כל הזמן האדם צריך להיות בפיקוח,
בשמירה, בשליטה עצמית.

303
00:20:29,737 --> 00:20:36,138
אבל אומר שלמה: אותם שכבר עברו את המסלול,
אני משבח אותם מאותם שהם עדיין חיים.

304
00:20:36,807 --> 00:20:42,590
ביהדות ידוע שהאדם נדרש
להאריך ימים כמה שיותר,

305
00:20:43,005 --> 00:20:49,594
לשמור על הבריאות, להיות רענן,
כמו שכותב הרמב"ם בהלכות.

306
00:20:49,629 --> 00:20:53,477
הייתה לנו פה סדרה של שיעורים
על הנהגת הבריאות של הרמב"ם.

307
00:20:53,488 --> 00:20:56,939
אבל למה? אם הוא אומר
"ושבח אני את המתים שכבר מתו",

308
00:20:57,404 --> 00:21:00,337
אז למה צריך להשתדל
להאריך ימים בעולם הזה?

309
00:21:01,300 --> 00:21:05,400
אבל התשובה פשוטה: כל יום
שהאדם חי בעולם הזה

310
00:21:05,597 --> 00:21:09,532
זה עוד יום שהוא בירך על האוכל -
הרוויח עוד אוצר של מצוות,

311
00:21:09,577 --> 00:21:16,451
עוד יום שהוא הניח תפילין, עשה חסד,
חייך לזולתו, קיים כיבוד הורים -

312
00:21:16,737 --> 00:21:18,367
הרוויח עוד אוצר של מצוות.

313
00:21:18,388 --> 00:21:19,694
אז חבל על כל יום.

314
00:21:20,435 --> 00:21:21,808
משל למה הדבר דומה?

315
00:21:21,841 --> 00:21:28,516
רבנו בחיי ב"חובות הלבבות" כותב
שהצדיקים... יש לו שם משפט מעניין,

316
00:21:28,902 --> 00:21:34,556
שהצדיקים מצפים למוות,
אבל נשמרים, נזהרים ממנו.

317
00:21:35,244 --> 00:21:38,405
מצפים למוות, למה?
כי יודעים שזה יום קבלת השכר,

318
00:21:38,438 --> 00:21:39,910
"ותשחק ליום אחרון".

319
00:21:40,757 --> 00:21:43,990
אז למה נשמרים ממנו?
למה לדחות אותו כמה שיותר?

320
00:21:44,517 --> 00:21:52,991
נתאר לעצמנו, אדם שהוא מובטל,
והנה, בא אליו חבר טוב שהוא עשיר גדול.

321
00:21:54,103 --> 00:22:02,297
הוא אומר לו: אתה יודע לרצף,
תעבוד אצלי, 1,000 דולר ליום.

322
00:22:02,601 --> 00:22:05,313
שמונה שעות עבודה, 1,000 דולר.
אתה רוצה לעבוד?

323
00:22:05,654 --> 00:22:09,101
קופץ משמחה, "גם הייתי עובד חודש
בשביל הסכום הזה,

324
00:22:09,422 --> 00:22:11,028
"אלף דולר ליום, מצוין".

325
00:22:12,548 --> 00:22:15,884
הוא אומר לו: אני משער שתוך 30 יום
מסיימים את העבודה,

326
00:22:15,912 --> 00:22:20,402
סוף ה-30 יום, יש לך את כל הסכום.

327
00:22:23,903 --> 00:22:27,455
כל החודש, כשהוא עובד,
לאיזה יום הוא מחכה?

328
00:22:27,878 --> 00:22:30,202
ליום ה-30 כדי לקבל את המשכורת.

329
00:22:31,026 --> 00:22:33,351
את זה הוא רואה מול העיניים.
מחכה ליום הזה.

330
00:22:34,300 --> 00:22:39,054
אבל מה קורה אם יום לפני יום ה-30
אומר לו המעביד:

331
00:22:39,813 --> 00:22:42,882
נשאר לנו עוד חדר אחד לרצף,
זה ייקח עוד שבוע.

332
00:22:43,382 --> 00:22:44,792
אתה מסכים לעבוד עוד שבוע

333
00:22:44,800 --> 00:22:49,151
ובסוף השבוע אני אתן לך
את ה-37,000 דולר?

334
00:22:49,706 --> 00:22:50,725
מה הוא יענה לו?

335
00:22:51,096 --> 00:22:54,558
ודאי, כי כל יום זה עוד 1,000 דולר,

336
00:22:54,595 --> 00:22:58,064
אז שווה להמתין עוד קצת
כי אני מרוויח יותר.

337
00:22:58,543 --> 00:23:03,647
כך הצדיקים, אומר חובות הלבבות,
הם מצפים ליום שיעזבו את העולם

338
00:23:03,680 --> 00:23:05,258
כי זה יום קבלת השכר,

339
00:23:05,656 --> 00:23:08,025
אבל משתדלים לדחות אותו כמה שיותר,

340
00:23:08,045 --> 00:23:11,456
להאריך ימים מתוך בריאות,
עוד לימוד תורה, עוד מצוות,

341
00:23:11,478 --> 00:23:12,817
עוד מעשים טובים.

342
00:23:13,112 --> 00:23:16,648
רק אחרי שהאדם עובר את המסלול,
אומר שלמה המלך:

343
00:23:20,951 --> 00:23:23,926
יש להם ניסיונות, לך תדע
מה יהיה איתו בסוף.

344
00:23:24,005 --> 00:23:29,927
וכאן הוא מוסיף משפט מעניין:
"וטוב משניהם" - מהמתים ומהחיים,

345
00:23:29,940 --> 00:23:32,660
יש אחד שהוא יותר טוב משניהם.
מי זה?

346
00:23:41,259 --> 00:23:44,008
יותר טוב משניהם
זה תינוק שעדיין לא נולד.

347
00:23:44,115 --> 00:23:48,180
עובר ברחם אימו הוא יותר טוב מהמתים
ויותר טוב מהחיים.

348
00:23:48,574 --> 00:23:49,479
למה?

349
00:23:49,880 --> 00:23:51,990
כי הוא יוצא לעולם דף חדש.

350
00:23:52,330 --> 00:23:55,448
למה הוא מדגיש "אשר לא ראה
את המעשה הרע אשר נעשה תחת..."?

351
00:23:55,477 --> 00:23:56,778
ואם הוא ראה, אז מה?

352
00:23:57,392 --> 00:24:00,935
כשאדם רואה מעשים שליליים
זה משפיע עליו לרעה.

353
00:24:01,322 --> 00:24:04,760
אדם שבא לעולם דף נקי, דף חלק,
תינוק נולד,

354
00:24:05,241 --> 00:24:10,667
תגדל אותו בלי אינטרנט,
בלי סרטים של אלימות,

355
00:24:11,080 --> 00:24:13,166
בלי כל הזבל שיש בעולם,

356
00:24:13,509 --> 00:24:20,024
תחנך אותו נכון, תן לו מוח נקי -
תראה אותו בגיל 20, זה אדם אחר לחלוטין.

357
00:24:20,540 --> 00:24:24,628
לכן הוא אומר: אני משבח,
"טוב משניהם את אשר עדן לא היה",

358
00:24:24,642 --> 00:24:26,022
מי שלא נולד עדיין,

359
00:24:26,200 --> 00:24:29,035
"אשר לא ראה את המעשה הרע
אשר נעשה תחת השמש",

360
00:24:29,060 --> 00:24:30,457
אז הוא לא הושפע לרעה.

361
00:24:30,878 --> 00:24:35,171
ואדם כזה יכול לבנות את עצמו
על דף חלק לחלוטין.

362
00:24:35,656 --> 00:24:38,892
שלמה לא מדבר עכשיו עם עוברים,
העובר לא שומע אותו,

363
00:24:39,139 --> 00:24:40,445
אבל הוא מדבר איתנו.

364
00:24:40,730 --> 00:24:44,341
אומר לנו שלמה המלך:
שמור על המוח שלך נקי,

365
00:24:44,928 --> 00:24:46,252
אל תכניס רע.

366
00:24:46,391 --> 00:24:52,369
נכון שאנחנו סקרנים, האדם סקרן מטבעו,
והוא רוצה לקרוא ספרות קלוקלת,

367
00:24:52,733 --> 00:24:55,265
הוא יודע, יש פה שחיתות,
יש פה דברים מקולקלים,

368
00:24:55,285 --> 00:24:57,939
דברים שאני לא מזדהה,
אני יודע שהם לא בסדר,

369
00:24:57,939 --> 00:24:59,925
"לא הייתי רוצה שהילדים שלי יקראו את זה".

370
00:24:59,948 --> 00:25:01,076
אז למה אתה קורא את זה?

371
00:25:01,579 --> 00:25:04,982
"אני לא רוצה שהילדים שלי יצפו בסרט כזה",
אז למה אתה צופה?

372
00:25:05,228 --> 00:25:07,991
למה אתה צריך ללכלך את עצמך
בדברים שאתה רוצה

373
00:25:08,031 --> 00:25:09,880
שהילדים שלך לא יתלכלכו?

374
00:25:10,371 --> 00:25:11,861
תישאר גם אתה נקי.

375
00:25:12,608 --> 00:25:18,914
כמה שהמוח יותר נקי, כך דברי התורה יושבים
על מצע יותר טהור,

376
00:25:18,920 --> 00:25:22,325
ההבנה של האדם היא יותר טהורה,
יותר צלולה.

377
00:25:22,346 --> 00:25:26,317
אומר שלמה המלך: אז אשרי העובר הזה
שעכשיו בא לעולם,

378
00:25:26,317 --> 00:25:28,532
טוב משניהם מי שעדיין לא נולד,

379
00:25:28,545 --> 00:25:31,515
"אשר לא ראה את המעשה הרע
אשר נעשה תחת השמש".

380
00:25:31,552 --> 00:25:34,227
ממשיך עכשיו שלמה ונותן לנו הדרכה לחיים:

381
00:25:45,927 --> 00:25:47,862
תופס שתי דוגמאות קיצוניות.

382
00:25:48,605 --> 00:25:53,614
כל הקו של התורה בספר קהלת
מלמד את האדם להיות מאוזן,

383
00:25:53,628 --> 00:25:55,682
אל תהיה קיצוני, לא לכאן ולא לשם.

384
00:25:57,143 --> 00:26:02,470
אומר שלמה: ראיתי אנשים בעולם קיצוניים
שהקנאה שבוערת בהם

385
00:26:02,779 --> 00:26:05,169
גורמת להם לעמול יותר מדי.

386
00:26:05,558 --> 00:26:10,420
כלומר, יש לו פרנסה, יש לו חיים,
יכול לחיות נורמאלי, אבל הוא רוצה להתעשר.

387
00:26:10,921 --> 00:26:13,608
למה? "כי לשני יש רכב מפואר, ולי אין",

388
00:26:13,844 --> 00:26:16,473
אז הוא יעבוד עוד שעות
כדי להשיג את הרכב הזה.

389
00:26:16,748 --> 00:26:20,300
"יש לו דירה כזאת ולי אין",
אז הוא יעבוד יותר כדי שיהיה לו.

390
00:26:20,499 --> 00:26:23,168
"הוא נמצא במגזין של העשירים, אני לא נמצא",

391
00:26:23,180 --> 00:26:26,705
צריך להתאמץ כדי להיכנס לרשימה
של 100 האנשים העשירים.

392
00:26:27,019 --> 00:26:28,230
חי ברדיפה.

393
00:26:28,906 --> 00:26:32,154
ויש קיצוני לצד השני, שהוא עצלן,
לא עושה כלום.

394
00:26:32,573 --> 00:26:35,820
אומר שלמה המלך:
שתי הגישות האלה הן טעות.

395
00:26:35,844 --> 00:26:36,956
נקרא את לשונו:

396
00:26:37,579 --> 00:26:40,109
"וראיתי אני את כל עמל" -
מה זה עמל?

397
00:26:40,130 --> 00:26:42,377
עמל זה טרחה יותר ממה שצריך.

398
00:26:42,377 --> 00:26:46,791
יש עשייה, שאדם עושה מה שצריך:
פרנסה, חיים, שיהיה לו איפה לגור, אוכל,

399
00:26:46,829 --> 00:26:47,800
שיוכל לתפקד.

400
00:26:47,840 --> 00:26:51,328
אבל יש עמל שאדם מתעייף יותר ממה שצריך.

401
00:26:51,983 --> 00:26:56,102
"ואת כל כישרון המעשה" -
גם הדברים הטובים שאנשים עושים,

402
00:26:56,453 --> 00:26:58,351
"כי היא קנאת איש מרעהו".

403
00:26:59,480 --> 00:27:05,677
אומר שלמה: שמתי לב שיש מנוע חזק בבריאה,
שזוהי מידת הקנאה.

404
00:27:07,328 --> 00:27:11,037
יש קנאה שהיא טובה,
כמו "קנאת סופרים תרבה חוכמה",

405
00:27:11,540 --> 00:27:13,802
ויש קנאה שהיא רעה ,שעליה נאמר

406
00:27:13,822 --> 00:27:17,670
"הקנאה, התאווה והכבוד
מוציאים את האדם מן העולם".

407
00:27:18,063 --> 00:27:21,174
אבל בואו נתבונן קודם כול
מה פירוש המילה קנאה.

408
00:27:21,819 --> 00:27:22,744
מה זו קנאה?

409
00:27:23,117 --> 00:27:27,068
בתורה רואים שמשתמשים במילה קנאה
במקומות שנראים לא קשורים.

410
00:27:27,105 --> 00:27:29,818
אדם שמקנא לאשתו זו קנאה,

411
00:27:29,957 --> 00:27:32,214
אדם שמקנא בדירה של השני.

412
00:27:32,442 --> 00:27:33,344
מה זה קשור?

413
00:27:34,525 --> 00:27:38,917
"פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן
השיב את חמתי מעל בני ישראל

414
00:27:38,942 --> 00:27:40,991
"בקנאו את קנאתי בתוכם".

415
00:27:41,814 --> 00:27:43,138
איזו קנאה הייתה שם?

416
00:27:44,309 --> 00:27:48,904
ראה את זמרי בן סלוא
שחוטא עם המדיינית והרג אותם.

417
00:27:49,757 --> 00:27:51,517
איפה הקנאה שהייתה שם?

418
00:27:53,241 --> 00:27:58,042
אבל פירוש המילה "קנאה",
אם ניקח את ביאור המילה,

419
00:27:58,065 --> 00:28:00,403
נבין מה הקשר בין כל אלה.

420
00:28:01,348 --> 00:28:06,037
קנאה, פירושו של דבר,
אכפתיות שבוערת באדם.

421
00:28:07,360 --> 00:28:08,918
יש אכפתיות רגועה.

422
00:28:08,937 --> 00:28:11,929
כשהאכפתיות בוערת באדם,
זה אומר שהוא מקנא.

423
00:28:12,383 --> 00:28:17,788
אז יש אדם שהאכפתיות בוערת בליבו:
"למה יש לו רכב כזה ולי אין?"

424
00:28:18,435 --> 00:28:20,320
יש אדם שמקנא לאשתו,

425
00:28:20,351 --> 00:28:25,313
אכפת לו מאוד למה היא דיברה,
למה היא הייתה, למה היא הלכה לפלוני.

426
00:28:26,291 --> 00:28:31,782
ופנחס, היה אכפת לו מאוד
כשאותם חטאו נגד רצון השם.

427
00:28:32,451 --> 00:28:36,194
אז פירוש המילה קנאה:
אכפתיות שבוערת באדם.

428
00:28:36,783 --> 00:28:40,860
האכפתיות שבוערת יכולה להיות טובה
ויכולה להיות רעה.

429
00:28:41,182 --> 00:28:42,454
מתי היא טובה?

430
00:28:42,880 --> 00:28:48,871
כשהאדם אכפת לו למה השני
כן הולך כל יום לשיעור גמרא

431
00:28:49,706 --> 00:28:53,202
וכבר הספיק לסיים כמה מסכתות,
ואני לא סיימתי מסכת אחת,

432
00:28:53,229 --> 00:28:56,683
וזה מאוד בוער בו,
גם הוא מתחיל ללכת לשיעורי תורה.

433
00:28:56,906 --> 00:28:59,569
קנאה מצוינת, "קנאת סופרים תרבה חוכמה".

434
00:29:00,277 --> 00:29:04,877
אחד שבא לבית הכנסת,
רואה שיש היכל שבנו.

435
00:29:04,877 --> 00:29:07,985
מי בנה? השכן שלו תרם לעילוי נשמת האבא.

436
00:29:08,160 --> 00:29:11,415
הוא אומר: למה הוא דאג לאביו לעילוי נשמתו
ואני לא דאגתי?

437
00:29:11,750 --> 00:29:12,884
בגלל שיש לו כסף?

438
00:29:12,885 --> 00:29:14,750
המצב הכלכלי שלו הוא כמו שלי.

439
00:29:14,863 --> 00:29:16,649
אז למה הוא דואג לאבא ואני לא?

440
00:29:16,899 --> 00:29:19,160
איפה כיבוד ההורים שאני צריך לדאוג לאבא?

441
00:29:19,189 --> 00:29:21,365
גם הוא עושה משהו לעילוי נשמת האבא.

442
00:29:21,386 --> 00:29:22,498
קנאה שהיא טובה.

443
00:29:22,838 --> 00:29:25,422
לכן כתוב "מפרסמין עושי מצווה".

444
00:29:25,868 --> 00:29:31,559
יש כאלה מתלבטים האם לכתוב
שזה הוקדש על ידי פלוני אלמוני.

445
00:29:31,939 --> 00:29:34,274
כתוב בהלכה "מפרסמין עושי מצווה".

446
00:29:34,411 --> 00:29:39,005
אבל הכוונה של המפרסם צריכה להיות
לא בשביל שיגדלו אותי,

447
00:29:39,152 --> 00:29:44,357
אלא שאחרים ילמדו ממני לעשות גם כן,
כשיראו שאני עשיתי זה ייתן חשק לאחרים.

448
00:29:44,534 --> 00:29:47,108
אז גם אחרים יתרמו, גם אחרים יעשו.

449
00:29:47,290 --> 00:29:49,406
אבל אם המטרה לכבוד עצמו זה לא טוב.

450
00:29:49,897 --> 00:29:52,606
כשלשם שמיים זה טוב,
"מפרסמין עושי מצווה".

451
00:29:54,265 --> 00:29:56,357
אומר שלמה המלך: גם לצד החיובי,

452
00:29:56,389 --> 00:29:59,834
"וראיתי אני את כל עמל",
שאנשים גומרים לעצמם את החיים,

453
00:29:59,854 --> 00:30:03,978
ימים ולילות עובדים, לא נהנים
לא מהאישה, לא מהילדים,

454
00:30:04,662 --> 00:30:08,254
"ואת כל כישרון המעשה", גם הדברים הטובים,
הדברים הכשרים,

455
00:30:08,290 --> 00:30:09,900
"כי היא קנאת איש מרעהו".

456
00:30:10,971 --> 00:30:12,282
אז זה טוב או לא טוב?

457
00:30:12,571 --> 00:30:16,977
הוא אומר: "גם זה", כלומר העמל הלא טוב,
"הבל ורעות רוח".

458
00:30:17,422 --> 00:30:20,344
מצד שני, יש קיצוני לצד השני:

459
00:30:20,632 --> 00:30:24,440
"הכסיל חובק את ידיו",
אדם שהוא טיפש חובק את ידיו,

460
00:30:24,450 --> 00:30:28,948
לא זז, לא עושה שום דבר,
"ואוכל את בשרו".

461
00:30:29,758 --> 00:30:32,542
כלומר, ייתכן שהוא מרגיש טוב עם עצמו.

462
00:30:33,537 --> 00:30:36,751
"אתה רואה, כולם עובדים, אני יושב בבית,
לא עושה שום דבר",

463
00:30:36,946 --> 00:30:40,591
אבל תדע שבלי להרגיש
האדם הזה אוכל את בשרו.

464
00:30:40,613 --> 00:30:47,023
כך רואה את זה שלמה המלך
כי אדם שהוא עצלן הוא מאבד את ממונו.

465
00:30:47,056 --> 00:30:50,665
הרי הוא צריך לחיות ממשהו,
הוא צריך שיזוזו דברים.

466
00:30:50,677 --> 00:30:52,891
ואם הוא לא מזיז, שום דבר לא יזוז.

467
00:30:53,925 --> 00:30:57,994
וכאן הוא לא יכול להגיד: אני סומך
על אלוקים שיסדר לי את הכול.

468
00:30:58,016 --> 00:31:01,272
למה באמת לא נכון לשבת בבית,
לא לעשות כלום

469
00:31:01,290 --> 00:31:03,927
ולומר "אני סומך על אלוקים
שיסדר לי את הכול"?

470
00:31:03,951 --> 00:31:07,251
התשובה פשוטה: על פי האמת,
כך היה צריך להיות,

471
00:31:07,282 --> 00:31:09,708
שאדם לא יעשה כלום
ואלוקים יסדר לו את הכול.

472
00:31:09,733 --> 00:31:12,890
כמו אדם הראשון בגן עדן
לפני שאכל מעץ הדעת.

473
00:31:12,920 --> 00:31:15,884
היה רק יושב, מתענג על השם,
נהנה מזיו שכינתו

474
00:31:15,900 --> 00:31:18,523
לומד את סתרי התורה ברבדים שהיו שם.

475
00:31:19,950 --> 00:31:23,917
אבל אחרי שאכל מעץ הדעת,
המין האנושי התקלל:

476
00:31:24,191 --> 00:31:26,938
"בזיעת אפיך תאכל לחם".

477
00:31:27,229 --> 00:31:30,014
אחרי שהתקללנו - אם לא תעשה, לא תקבל.

478
00:31:30,865 --> 00:31:33,476
אתה צריך לעשות השתדלות ואז תקבל.

479
00:31:33,857 --> 00:31:35,774
אבל ההשתדלות, יש לה גבול.

480
00:31:36,380 --> 00:31:40,491
במצוות אדם צריך להדר,
בקללות לא צריך להדר.

481
00:31:40,517 --> 00:31:43,880
"בזיעת אפיך תאכל לחם" זו קללה,
לא צריך להדר בזה.

482
00:31:43,906 --> 00:31:49,914
לכן אומר שלמה המלך: תעשה את הבסיס,
אל תגזים עם העמל מתוך הקנאה בקיצוניות,

483
00:31:50,065 --> 00:31:52,514
אבל גם אל תהיה עצלן שלא עושה שום דבר.

484
00:31:53,198 --> 00:31:55,858
וכאן בא משפט שכדאי לזכור אותו בעל פה:

485
00:31:56,350 --> 00:32:01,846
"טוב מלוא כף נחת
ממלוא חופניים עמל ורעות רוח".

486
00:32:03,391 --> 00:32:07,965
כף זה מעט, כף שאוכלים,
מלוא חופניים זה הרבה.

487
00:32:08,374 --> 00:32:14,507
אבל אומר שלמה: "טוב מלוא כף נחת",
שיהיה לך קצת אבל יש לך נחת בחיים,

488
00:32:14,770 --> 00:32:17,880
זה עדיף מ"מלוא חופניים עמל ורעות רוח".

489
00:32:18,482 --> 00:32:24,656
הרבה יותר טוב מאשר אתה רץ מעבודה לעבודה,
לא רואה את האישה ואת הילדים,

490
00:32:24,672 --> 00:32:28,957
מגיע לבית עייף, אשתך מדברת,
אתה עוצם את העיניים,

491
00:32:29,484 --> 00:32:34,755
כל הזמן עם הטלפון - לקוחות ועבודה
כי אתה רואה, "יש לקוחות,

492
00:32:34,779 --> 00:32:35,674
"איך אני אוותר עליהם?

493
00:32:35,684 --> 00:32:37,319
"זה עוד כסף ועוד כסף".

494
00:32:37,668 --> 00:32:41,253
אז נכון, אתה עושה הרבה כסף,
אבל מה יצא לך מזה?

495
00:32:41,275 --> 00:32:43,565
כמה תיהנה מזה באמת בפועל?

496
00:32:43,586 --> 00:32:51,454
צריך לדעת, היצר הרע מטעה את האדם לחשוב
שאם יש לך כסף, אתה המאושר בתבל.

497
00:32:51,954 --> 00:32:55,217
וזה לא נכון, יש דברים של עונג
שהם לא קשורים לכסף.

498
00:32:55,217 --> 00:32:56,495
בשביל מה אתה רוצה כסף?

499
00:32:56,780 --> 00:32:58,664
הרי כסף זה כלי, זה לא מטרה.

500
00:32:58,983 --> 00:33:01,489
הכסף הוא כלי כדי שיהיה לך טוב בחיים.

501
00:33:01,841 --> 00:33:05,771
אם השגת את הכלי ולא טוב לך בחיים,
אז מה יצא מהכלי הזה?

502
00:33:06,602 --> 00:33:10,685
סיפר לי יהלומן שחזר בתשובה,
הוא מספר שלפני עשרות שנים

503
00:33:10,773 --> 00:33:16,802
הוא ישב עם נשיא בורסת היהלומים
של ניו יורק בראש מגדל גורדי שחקים שם.

504
00:33:18,180 --> 00:33:22,223
שניהם עומדים ליד החלון עם כוס ביד,
משוחחים, מציצים למטה.

505
00:33:22,237 --> 00:33:23,732
כל האנשים כמו נמלים,

506
00:33:24,188 --> 00:33:27,705
שם מהגורד שחקים רואים
את האנשים למטה ממש כמו נמלים למטה.

507
00:33:27,714 --> 00:33:30,079
ונשיא הבורסה אז היה יהודי.

508
00:33:30,214 --> 00:33:34,598
היהלומן הזה התחיל כבר להתחזק,
הוא אומר: היה עת רצון כזה,

509
00:33:34,598 --> 00:33:36,068
אווירה טובה, נעימה,

510
00:33:36,125 --> 00:33:39,202
פניתי אליו ואמרתי לו:
אתה הגעת היום, ברוך השם,

511
00:33:39,211 --> 00:33:46,171
למצב שכל האנשים האלה שהולכים שם למטה
כמו נמלים שואפים להגיע לאלפית,

512
00:33:46,194 --> 00:33:50,291
לחלקיק קטן ממה שיש לך,
מכל הנכסים שיש לך.

513
00:33:50,309 --> 00:33:52,850
נשיא בורסת היהלומים של ניו יורק,
עשיר מופלג.

514
00:33:52,880 --> 00:33:57,210
אולי עכשיו, כשכבר הגעת אל המנוחה
ואל הנחלה, כל החיים רצית שיהיה,

515
00:33:57,220 --> 00:34:02,141
היום ברוך השם יש לך,
ואתה חי חיים רגועים, חיים מסודרים.

516
00:34:02,317 --> 00:34:05,345
אולי הגיע הזמן שקצת תקדיש לרוחניות שלך,

517
00:34:05,614 --> 00:34:09,071
תקדיש לשיעורי תורה, תפילין,
קצת משהו, תתחזק עם משהו.

518
00:34:09,088 --> 00:34:10,268
אולי הגיע הזמן.

519
00:34:11,622 --> 00:34:15,871
הוא אומר שהתשובה של נשיא הבורסה
הכתה אותו בתדהמה.

520
00:34:16,985 --> 00:34:21,372
הוא השפיל את העיניים,
הפנים שלו נהיו עצובות

521
00:34:21,494 --> 00:34:25,895
ואז הוא הסתכל עליו במבט עצוב
ואמר לו:

522
00:34:26,300 --> 00:34:31,301
אתה באמת חושב שהגעתי אל המנוחה
ואל הנחלה והחיים שלי רגועים?

523
00:34:32,299 --> 00:34:37,493
אתה יודע שאתמול בלילה עד ארבע לפנות בוקר
רק התהפכתי במיטה מדאגות

524
00:34:37,505 --> 00:34:42,100
כי השקעתי בבורסה באיזה סכום ענק
ואמרו שיכול להיות שזה ייפול.

525
00:34:42,808 --> 00:34:44,775
ושלשום, אתה חושב היה יותר טוב?

526
00:34:45,082 --> 00:34:45,737
ושבוע שעבר?

527
00:34:45,737 --> 00:34:47,427
אתה יודע כמה דאגות יש לי?

528
00:34:48,235 --> 00:34:52,254
אני מקנא באנשים האלה שהולכים למטה
שאני אוכל לישון כמותם,

529
00:34:52,562 --> 00:34:54,799
שיהיה לי את הרוגע בחיים שיש להם.

530
00:34:54,951 --> 00:34:57,658
אני הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה?
כך הוא אומר לו.

531
00:34:58,410 --> 00:35:03,005
אומר אותו יהלומן שהמשפט הזה,
השיחה הזו גרמה לו לזעזוע

532
00:35:03,026 --> 00:35:04,803
איך להסתכל על כסף בכלל.

533
00:35:05,186 --> 00:35:09,072
כי האדם שהוא רואה אותו בתור ה-דוגמה
שצריך לשאוף להגיע אליה,

534
00:35:09,102 --> 00:35:12,884
הוא אומר לו: אני מקנא
באנשים הפשוטים האלה שעמלים לפרנסתם

535
00:35:12,924 --> 00:35:14,605
שהולכים למטה כמו נמלים.

536
00:35:15,555 --> 00:35:20,946
אבל היצר הרע סותם לאדם את העיניים,
כאילו שכמה שיהיה לו יותר הוא ייהנה יותר.

537
00:35:20,957 --> 00:35:24,796
האדם צריך שתהיה לו פרנסה,
השאיפה צריכה להיות פרנסה לחיים רגועים,

538
00:35:25,035 --> 00:35:27,229
שלא יהיה מחסור, שלא יהיה מחנק,

539
00:35:27,282 --> 00:35:29,114
אבל לא לשאוף ליותר מדי.

540
00:35:29,520 --> 00:35:36,082
צריך גם לדעת, אדם שמתעשר
נהנה פחות מאדם רגיל.

541
00:35:37,016 --> 00:35:41,099
זה נשמע אולי מוזר, אבל זה אמיתי
ואפשר להסביר את זה בפשטות.

542
00:35:41,127 --> 00:35:43,508
מה קובע את רמת ההנאה של האדם?

543
00:35:44,168 --> 00:35:48,606
איך אתה יכול לומר שזה ממש נהנית בעוצמות,
פה נהנית פחות?

544
00:35:49,429 --> 00:35:53,568
רמת ההנאה היא ביחס ישיר לרמת הריגוש.

545
00:35:54,122 --> 00:35:57,296
כשאדם מתרגש יותר,
זה גורם לו התפעלות פנימית

546
00:35:57,334 --> 00:35:58,551
אז הוא נהנה יותר.

547
00:35:58,568 --> 00:36:05,537
כעת נשאל שאלה: זוג שחיים נורמאלי,
סוף כל חודש ההכנסות וההוצאות מתקזזות.

548
00:36:05,558 --> 00:36:07,403
אין להם כסף לקנות דברים מיותרים.

549
00:36:07,808 --> 00:36:11,466
אבל רגועים, שלווים, חיים נורמאלי,
הולכים לעבודה, חוזרים, יש אוכל,

550
00:36:11,480 --> 00:36:15,653
שמחים עם הילדים, סדר יום מצוין,
שבת זה שבת, חול זה חול.

551
00:36:15,703 --> 00:36:19,833
והנה האישה אומרת לבעלה:
חלפו 15 שנה מהחתונה

552
00:36:20,176 --> 00:36:21,862
ועדיין לא החלפנו סלון.

553
00:36:22,582 --> 00:36:26,126
יש סלון יפה ב-14,000 שקל מעור,
אני רוצה לקנות.

554
00:36:26,752 --> 00:36:28,862
אומר לה בעלה: מאיפה נביא עכשיו 14,000?

555
00:36:28,894 --> 00:36:31,744
ברוך השם, חיים נורמאלי
אבל למה להיכנס לחובות?

556
00:36:32,574 --> 00:36:34,022
היא אומרת לו: מה הבעיה?

557
00:36:34,038 --> 00:36:36,211
כל חודש אפשר 200 שקל בצד?

558
00:36:37,081 --> 00:36:41,667
אז החודש הזה נכניס 200 למעטפה,
חודש השני עוד 300, 500,

559
00:36:41,804 --> 00:36:43,277
עד שנגיע לסכום הזה.

560
00:36:44,167 --> 00:36:50,882
לאחר שנתיים יש להם במעטפה 14,000 שקל
שיכולים עכשיו לקנות סלון בלי חובות.

561
00:36:52,392 --> 00:36:56,422
שניהם בלב נרגש יוצאים לחנות,
עוברים דרך כמה חנויות,

562
00:36:56,440 --> 00:37:00,092
בודקים סלונים שונים, יושבים, קמים,
בוחנים, בודקים,

563
00:37:00,328 --> 00:37:02,362
עד שבחרו את הסלון הרצוי להם.

564
00:37:03,014 --> 00:37:05,683
שואלים את המוכר בהתרגשות:
מתי זה יגיע?

565
00:37:06,302 --> 00:37:08,385
הוא אומר להם: עוד 20 יום.

566
00:37:08,948 --> 00:37:12,797
הם מתחילים ספירת העומר,
מתי יגיע יום ה-20.

567
00:37:13,560 --> 00:37:19,002
יום ה-20 הם בבית, כבר ככה במתח,
מצלצלים, שומעים במדרגות,

568
00:37:19,017 --> 00:37:23,144
הדלת נפתחת, מכניסים,
מסירים את כל הניילונים,

569
00:37:23,360 --> 00:37:25,846
יושבים לשתות כוס קפה על הסלון החדש.

570
00:37:26,142 --> 00:37:29,618
לעומתם, באותה שכונה גרים זוג עשירים.

571
00:37:30,691 --> 00:37:34,431
האישה אומרת לבעלה: כבר שלוש שנים
לא החלפנו את הסלון.

572
00:37:35,128 --> 00:37:36,582
מה דעתך להחליף?

573
00:37:36,693 --> 00:37:41,984
אומר לה: אין בעיה, תפתחי את האינטרנט,
מעבירים, לוחץ, כרטיס אשראי.

574
00:37:42,595 --> 00:37:44,458
אחרי 20 יום מגיע הסלון.

575
00:37:44,662 --> 00:37:46,757
יושבים שניהם על הסלון, שותים קפה.

576
00:37:47,690 --> 00:37:51,895
מי נהנה יותר, הזוג הראשון או הזוג השני?

577
00:37:52,570 --> 00:37:55,735
ברור שהזוג הראשון נהנה פי אלף
יותר מהזוג השני

578
00:37:56,943 --> 00:38:02,735
כי הריגוש שלהם, חדוות היצירה,
השמחה במה שהשיגו זה ברמות אחרות.

579
00:38:03,367 --> 00:38:07,744
כדי שהעשיר יתרגש הוא צריך חוויות
מאוד קיצוניות.

580
00:38:08,097 --> 00:38:10,851
סף הריגוש שלו מגיע למקומות אחרים.

581
00:38:11,352 --> 00:38:13,337
קשה לו מאוד להתרגש,
הוא כבר לא יכול ליהנות,

582
00:38:13,337 --> 00:38:15,172
ממה הוא ייהנה, מבית מלון יפה?

583
00:38:15,202 --> 00:38:21,882
התארחנו בארצות הברית באחד הסבבים שם
בבית של יהודי שיש לו בריכה פרטית בחצר.

584
00:38:21,920 --> 00:38:26,328
אז אחד העובדים של הידברות אומר לי:
תראה איזה כיף להם, יש להם בריכה פרטית.

585
00:38:27,084 --> 00:38:28,794
אמרתי לו: לך יותר כיף.

586
00:38:29,466 --> 00:38:32,234
כשאתה נכנס לבריכה, אתה נהנה,

587
00:38:32,521 --> 00:38:37,091
הוא נכנס לבריכה כמו שאתה נכנס לאמבטיה,
הוא לא מתרגש מזה בכלל.

588
00:38:37,112 --> 00:38:38,782
יש לו את זה זמין כל הזמן.

589
00:38:40,177 --> 00:38:42,185
אז למה כולם רוצים בית עם בריכה?

590
00:38:42,229 --> 00:38:44,737
כי לא שמים לב לזה,
חושבים "יש לי בריכה, אני..."

591
00:38:44,774 --> 00:38:47,599
תהיה לך בריכה אתה פחות תיהנה,
אתה פחות תשתמש בזה.

592
00:38:48,988 --> 00:38:53,639
היצר הרע מטעה את האדם
לרצות תמיד את המעבר.

593
00:38:53,991 --> 00:38:55,915
ושלמה המלך בא לאזן אותנו.

594
00:38:55,936 --> 00:39:00,942
אומר שלמה: "טוב מלוא כף נחת",
יש לך פחות אבל אתה חי בנחת,

595
00:39:01,170 --> 00:39:04,289
"ממלוא חופניים עמל ורעות רוח".

596
00:39:05,010 --> 00:39:09,657
"רעות רוח" - לשון דבר רעוע,
כשהרוח רעועה, שבורה אין שמחת חיים.

597
00:39:12,280 --> 00:39:16,466
אומר שלמה שוב: הסתובבתי לאחור,
ראיתי מצב עוד יותר גרוע

598
00:39:16,490 --> 00:39:17,677
ממה שראינו עד עכשיו,

599
00:39:17,677 --> 00:39:20,926
עד כמה אנשים טועים מתוך רדיפה אחר הכסף.

600
00:39:23,230 --> 00:39:28,588
הוא אומר: אתה תמצא אנשים
שבגלל שהוא רוצה כסף הוא נשאר בודד.

601
00:39:40,056 --> 00:39:41,665
הפסוק הזה, כמה הוא נכון היום

602
00:39:41,675 --> 00:39:47,396
לגבי הרבה צעירים שלא מתחתנים
כי אומרים: קודם כסף, אחר כך נתחתן.

603
00:39:48,155 --> 00:39:49,148
וזו טעות,

604
00:39:49,918 --> 00:39:54,097
הוא נשאר בודד עד גיל מאוחר
כי הוא רוצה לעשות כסף.

605
00:39:54,760 --> 00:39:59,410
יש כאלה, רק בגיל 25 יוצאים לחו"ל,
לעבוד בעגלות או לא יודע מה,

606
00:39:59,432 --> 00:40:01,741
"אני אעשה כסף, אני אחזור, אני אתחתן".

607
00:40:02,645 --> 00:40:03,535
זו טעות.

608
00:40:05,420 --> 00:40:09,974
האדם מגיע לגיל מאוחר,
פתאום מוצא את עצמו בגיל 35 עדיין בודד.

609
00:40:11,022 --> 00:40:12,631
בדרך כלל גם כסף אין לו,

610
00:40:12,949 --> 00:40:15,552
אבל אפילו אם נגיד שכן,
נניח שהצליח לעשות כסף,

611
00:40:15,574 --> 00:40:16,714
מה יצא לך מזה?

612
00:40:17,154 --> 00:40:23,322
אומר שלמה: דיברתי קודם על אנשים
שהם ברדיפה עם הקנאה שלהם.

613
00:40:23,355 --> 00:40:24,808
יש מצב יותר גרוע.

614
00:40:25,042 --> 00:40:28,381
"יש אחד ואין שני",
כלומר, אין איתו עוד מישהו.

615
00:40:28,580 --> 00:40:30,194
"גם בן ואח אין לו".

616
00:40:30,342 --> 00:40:33,479
בן אין לו כי הוא לא התחתן,
אח - כי הוא מתרחק מכולם.

617
00:40:33,607 --> 00:40:36,996
"ואין קץ לכל עמלו,
 גם עינו לא תשבע עושר".

618
00:40:37,244 --> 00:40:39,982
גם כשיש לו עושר, העין לא שבעה,
תמיד רוצה עוד.

619
00:40:40,598 --> 00:40:44,751
והוא לא חושב על השאלה:
"ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה"?

620
00:40:44,768 --> 00:40:46,482
אני עצמי לא נהנה מכל זה.

621
00:40:46,954 --> 00:40:48,697
"גם זה הבל ועניין רע הוא".

622
00:40:49,240 --> 00:40:50,243
תדע, אומר שלמה:

623
00:40:54,654 --> 00:40:56,907
תמיד טוב להתחתן, תהיו שניים,

624
00:40:57,177 --> 00:40:58,740
האחד תומך בשני.

625
00:41:04,579 --> 00:41:08,504
כשיש שניים, יש תמיכה הדדית,
זה לא רק בזוגיות.

626
00:41:09,130 --> 00:41:12,540
גם אדם, תמיד טוב שיהיו לו חברים,
תמיד שיהיה עם אנשים,

627
00:41:12,570 --> 00:41:17,548
שיהיה מי שמכיר אותו, מי שתומך בו,
ואז כשזה בירידה, השני עוזר.

628
00:41:22,925 --> 00:41:24,383
הוא לוקח את זה גם כמשל

629
00:41:24,401 --> 00:41:27,700
לעניין שאדם שלפעמים קר לו בלב,
לא טוב לו,

630
00:41:27,964 --> 00:41:31,154
כשיש איתו עוד מישהו -
מחמם לו את הלב, נותן לו מילים טובות.

631
00:41:34,462 --> 00:41:39,297
כשמדובר בשניים, בא מישהו מבחוץ,
תקף אחד, אז השני עוזר לו.

632
00:41:42,389 --> 00:41:45,255
אם יש כמה חברים שהם ביחד, עוד יותר טוב.

633
00:41:51,696 --> 00:41:54,534
כאן שלמה נותן לנו זווית חשיבה חדשה,

634
00:41:55,995 --> 00:42:02,315
שהאדם, גם כשעולה לגדולה שלא יתייהר,
שלא יתגאה ויתחיל לעשות שטויות.

635
00:42:02,357 --> 00:42:04,004
"איזהו חכם המכיר את מקומו".

636
00:42:04,029 --> 00:42:08,519
נסביר את דבריו: "טוב ילד מסכן וחכם" -

637
00:42:10,004 --> 00:42:13,609
הוא מסכן. מה זה מסכן?
מצב של סיכון.

638
00:42:14,416 --> 00:42:18,225
אבל הוא חכם, והוא ילד, הוא צעיר.

639
00:42:18,410 --> 00:42:21,362
יותר טוב "ממלך זקן וכסיל".

640
00:42:21,536 --> 00:42:25,277
מלך יש לו שלטון,
זקן מרגיש "יש לי ניסיון חיים",

641
00:42:25,462 --> 00:42:26,569
אבל הוא טיפש.

642
00:42:27,013 --> 00:42:29,936
הצעיר המסכן אבל חכם,

643
00:42:29,964 --> 00:42:34,398
כלומר שהוא תמיד בוחן את הדרכים שלו
מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות,

644
00:42:34,398 --> 00:42:37,919
מה טוב, מה לא טוב,
הוא עדיף ממלך זקן וכסיל.

645
00:42:38,234 --> 00:42:41,112
את זה אומר שלמה כמשל,
כמו שהוא מסביר בהמשך,

646
00:42:41,131 --> 00:42:48,093
לאנשים שבתחילת דרכם כשהוא אדם רגיל,
הוא אומר: "כשאני אתעשר אני אעשה טוב לכולם,

647
00:42:48,125 --> 00:42:49,445
"אני אתן צדקות".

648
00:42:49,850 --> 00:42:52,594
"כשאני אהיה ראש ממשלה
אני אציל את המדינה".

649
00:42:52,622 --> 00:42:55,362
"כשאני אהיה ראש העיר
אני אעזור לכל אנשי העיר".

650
00:42:55,397 --> 00:42:58,825
והוא מתכוון ברצינות,
הוא לא מתכוון לעבוד על אנשים.

651
00:42:58,840 --> 00:43:03,180
הוא בטוח שכשהוא יגיע למשרה השלטונית,
כשהוא יהיה ועד הבית של הבניין,

652
00:43:03,202 --> 00:43:04,582
הוא יהיה המנכ"ל,

653
00:43:05,112 --> 00:43:07,064
הוא בטוח שהוא יעשה טוב לכולם.

654
00:43:08,265 --> 00:43:12,553
ובאמת, כל זמן שהוא לא בתפקיד,
כל זמן שהוא לא בעושר,

655
00:43:12,998 --> 00:43:14,965
הוא בגדר ילד מסכן וחכם.

656
00:43:14,992 --> 00:43:19,099
כלומר, כל הצעדים שלו שקולים,
הוא באמת עושה כל דבר לטובה,

657
00:43:19,122 --> 00:43:20,182
דואג לציבור.

658
00:43:20,451 --> 00:43:23,313
אבל כשנהיה מלך זקן הופך להיות כסיל.

659
00:43:23,597 --> 00:43:27,437
פתאום שוכח מאיפה הוא בא,
שוכח מה הוא תכנן לעשות,

660
00:43:27,437 --> 00:43:29,901
דואג רק לעצמו, רק לאינטרסים שלו.

661
00:43:30,157 --> 00:43:34,614
ומזה מזהיר שלמה המלך, הוא אומר:
תדע, כמו שנראה מייד בהמשך,

662
00:43:34,743 --> 00:43:41,287
שמור על עצמך, גם כשאתה עולה לגדולה
תזכור את הימים ההם שהיית ילד מסכן וחכם,

663
00:43:41,317 --> 00:43:46,438
ולא שתתנשא ותתגאה
ותתחיל להרגיש שאתה במקום אחר.

664
00:43:46,485 --> 00:43:49,335
מספרים, היה חסיד אחד,
בא לאדמו"ר שלו,

665
00:43:49,344 --> 00:43:52,368
האדמו"ר היה צדיק
והיה ידוע כבעל מופתים וניסים,

666
00:43:52,490 --> 00:43:55,597
והתחנן לפניו שהרב יברך אותו
שהוא יהיה עשיר.

667
00:43:55,623 --> 00:43:58,748
והוא מסביר לרב: כבוד הרב,
לא שאני רוצה כסף בשביל עצמי.

668
00:43:58,957 --> 00:44:01,059
ברוך השם, יש לי איך להתפרנס.

669
00:44:01,090 --> 00:44:04,562
אני רוצה לעזור לעניים,
יש פה בעיר כל כך הרבה נזקקים.

670
00:44:04,983 --> 00:44:07,563
הרב יתפלל שאני אהיה עשיר
ואני אעזור לכולם.

671
00:44:08,223 --> 00:44:11,054
הרב האמין לו, התפלל עליו
כמה תפילות טובות,

672
00:44:11,111 --> 00:44:12,959
התפילה התקבלה - התעשר.

673
00:44:14,080 --> 00:44:16,876
בתחילה באמת נתן צדקות, עזר לאנשים,

674
00:44:17,277 --> 00:44:20,987
אבל לאט לאט ראה שמטרידים אותו,
העניים באים בהמוניהם,

675
00:44:21,385 --> 00:44:25,073
בנה לעצמו ארמון מפואר
עם גדר גדולה מסביב,

676
00:44:25,274 --> 00:44:28,436
וילה, בריכה פרטית, גינות, פרדסים,

677
00:44:28,648 --> 00:44:32,454
שם שומרים בפתח - אין רשות
לאף אחד להיכנס.

678
00:44:32,874 --> 00:44:37,201
ושקע בתוך הכסף שלו עם עצמו
ושכח את העולם.

679
00:44:37,235 --> 00:44:40,577
באו לאדמו"ר שלו, לרב שלו,
אמרו לו: כבוד הרב,

680
00:44:40,951 --> 00:44:45,628
כבודו התפלל על האדם הזה שיתעשר,
אבל הוא כבר כמה שנים שכח מאיפה הוא בא.

681
00:44:46,734 --> 00:44:48,966
כבר שנים הוא לא נותן פרוטה לצדקה.

682
00:44:50,248 --> 00:44:52,596
הרב בירר אם זה נכון, ראה שזה נכון.

683
00:44:53,213 --> 00:44:58,076
אמר לעוזר שלו: תרתום את העגלה עם הסוסים,
נוסעים לביתו של אותו עשיר.

684
00:44:58,194 --> 00:45:01,247
נסעו לשם, העגלה מגיעה, עוצרת,
אמרו לו: פה אין כניסה,

685
00:45:01,247 --> 00:45:03,924
אנחנו, התפקיד שלנו השומרים
לא נותנים לאף אחד להיכנס.

686
00:45:03,948 --> 00:45:05,234
הוראה של בעל בית.

687
00:45:05,638 --> 00:45:08,928
אמר: רק תגידו לו שהרב שלו מחכה פה,
רק תגידו לו.

688
00:45:09,617 --> 00:45:12,323
זה לא עני שבא לאסוף צדקה, הרב שלו.

689
00:45:13,491 --> 00:45:17,862
הלכו, אמרו לו שהרב נמצא,
מייד בסערה ירד מכל המדרגות,

690
00:45:17,888 --> 00:45:22,243
רץ בגינה, הגיע לפתח: כבוד הרב,
מה זכיתי? בכבוד.

691
00:45:22,355 --> 00:45:25,574
קיבל אותו בכבוד גדול, הכניס אותו לבית,
כבוד מלכים.

692
00:45:25,580 --> 00:45:29,693
הושיב אותו על כורסאות הפאר שיש לו,
הגיש לפניו מעדני עולם.

693
00:45:29,703 --> 00:45:30,904
והרב שותק.

694
00:45:31,042 --> 00:45:35,451
הוא מחכה שהרב יגיד לו משהו,
והנה הרב נעמד במקומו

695
00:45:35,477 --> 00:45:40,509
הלך ועמד ליד החלון, הסתכל לכיוון הרחוב,
קומה שלישית, מסתכל לרחוב.

696
00:45:40,540 --> 00:45:42,811
מה הוא רואה בסקרנות כזו?
על מה הוא מסתכל?

697
00:45:42,848 --> 00:45:44,790
אמר לו הרב: תגיד, מה אתה רואה שם?

698
00:45:44,906 --> 00:45:46,535
אמר לו: אני רואה אנשים הולכים.

699
00:45:46,736 --> 00:45:48,124
אמר לו: עכשיו בוא איתי.

700
00:45:48,148 --> 00:45:53,610
הלך לפינת אחרת של החדר,
הייתה שם מראה ענקית עם מסגרת זהב.

701
00:45:53,644 --> 00:45:56,695
אמר לו: בוא, תעמוד ליד המראה,
תגיד לי מה אתה רואה.

702
00:45:57,303 --> 00:45:59,905
הסתכל.
כבוד הרב, אני רואה את עצמי.

703
00:46:01,300 --> 00:46:02,719
אמר לו הרב: יש לי שאלה,

704
00:46:03,974 --> 00:46:11,129
זו זכוכית שבחלון וזו זכוכית שבמראה,
למה שם ראית אנשים, פה אתה רואה את עצמך?

705
00:46:12,210 --> 00:46:15,855
אמר לו: כבוד הרב, פשוט.
כי פה מאחורי הזכוכית יש שכבה של כסף.

706
00:46:16,850 --> 00:46:21,176
אמר לו: זאת אומרת, כשיש שכבה של כסף,
אתה רואה את עצמך ולא רואה אנשים.

707
00:46:21,200 --> 00:46:23,740
אני יכול לקחת את השכבה של הכסף בחזרה.

708
00:46:24,885 --> 00:46:27,710
הבין מה הרב אומר לו, פרץ בבכי.

709
00:46:28,025 --> 00:46:31,707
כבוד הרב, אני מבקש סליחה,
לא שמתי לב, אני אתקן את עצמי,

710
00:46:31,831 --> 00:46:33,258
מסלק את השומרים.

711
00:46:33,906 --> 00:46:40,738
וזה באמת יסוד: כשהאדם עולם לגדולה,
הוא עלול לשכוח מאיפה הוא בא.

712
00:46:40,970 --> 00:46:43,255
עד כדי כך, כתוב בהלכה על הפסוק

713
00:46:43,505 --> 00:46:47,501
"ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" -

714
00:46:47,776 --> 00:46:50,022
תמיד מקדימים את האדם לבעלי חיים,

715
00:46:50,034 --> 00:46:54,794
אבל במזון, קודם "בשדך לבהמתך",
אחר כך "ואכלת ושבעת".

716
00:46:54,810 --> 00:46:59,984
מכאן לומדים בגמרא הלכה
שאם יש לאדם בעלי חיים רעבים בבית

717
00:47:00,616 --> 00:47:02,873
אסור לו לאכול לפני שהוא מאכיל אותם.

718
00:47:03,245 --> 00:47:04,005
למה?

719
00:47:04,325 --> 00:47:07,329
כי השבע אינו מרגיש ברעבונו של הרעב.

720
00:47:07,682 --> 00:47:10,457
כשאתה רעב, אתה גם זוכר -
יש לך בעלי חיים רעבים,

721
00:47:10,555 --> 00:47:11,530
אתה נותן להם מזון.

722
00:47:11,542 --> 00:47:13,833
אם אתה אומר "אני אוכל,
אחרי זה אני אתן להם אוכל",

723
00:47:14,911 --> 00:47:15,619
אתה עלול לשכוח.

724
00:47:15,637 --> 00:47:17,514
כשאתה תהיה שבע, אתה תשכח אותם.

725
00:47:17,540 --> 00:47:20,465
אם יש לפניהם מזון והם לא רוצים לאכול,
זה משהו אחר,

726
00:47:20,644 --> 00:47:24,757
אבל אסור להרעיב אותם,
ואתה יושב לשבת לאכול.

727
00:47:25,613 --> 00:47:28,443
נסיים את העניין של הילד מסכן וחכם:

728
00:47:28,680 --> 00:47:33,413
"טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל
אשר לא ידע להיזהר עוד".

729
00:47:33,432 --> 00:47:37,124
כלומר, אחרי שעלה לגדולה,
הוא לא יודע להיזהר כמו שהיה,

730
00:47:37,145 --> 00:47:39,326
הוא עצמו היה ילד מסכן וחכם.

731
00:47:39,670 --> 00:47:43,748
"כי מבית הסורים" כמו האסורים,
"יצא למלוך", מהמצוקה.

732
00:47:46,343 --> 00:47:48,942
במלכות של השני נולד עוד מישהו
שגם הוא רש,

733
00:47:48,949 --> 00:47:51,421
אבל אחר כך הוא עלה לגדולה - גם הוא שכח.

734
00:47:59,491 --> 00:48:02,116
כלומר, אין קץ לכל המאוכזבים ממנו.

735
00:48:04,536 --> 00:48:05,937
כולם לא מרוצים.

736
00:48:08,906 --> 00:48:11,174
ומסיים את פרק ד' במילים:

737
00:48:19,937 --> 00:48:23,180
אומר שלמה המלך: "שמור רגליך
כאשר תלך אל בית האלוהים",

738
00:48:23,205 --> 00:48:27,538
כשאתה הולך לבית המקדש להקריב קורבנות,
שמור רגליך שלא תיתקל,

739
00:48:27,888 --> 00:48:29,329
שלא תיפול בדרך.

740
00:48:30,444 --> 00:48:31,700
מה הוא עלול ליפול?

741
00:48:32,028 --> 00:48:33,881
הוא אומר: "וקרוב לשמוע",

742
00:48:33,902 --> 00:48:38,019
תהיה יותר קרוב לשמוע את ההוראות של התורה
מה מותר, מה אסור,

743
00:48:38,019 --> 00:48:40,448
זה יותר טוב "מתת הכסילים זבח".

744
00:48:40,757 --> 00:48:43,597
יש כסילים שהולכים מקריבים קורבנות,

745
00:48:43,863 --> 00:48:45,933
ואחר כך הוא מרגיש:
אני פייסתי את האלוקים,

746
00:48:45,958 --> 00:48:47,818
כעת מותר לי לעשות מה שאני רוצה.

747
00:48:47,994 --> 00:48:50,522
מותר לי לעבור עבירות,
העיקר הבאתי קורבנות.

748
00:48:50,697 --> 00:48:53,199
הוא אומר: תדע ש"קרוב לשמוע"
זה יותר חשוב.

749
00:48:54,986 --> 00:49:01,742
באמת, מי שישים לב, הנביאים שבתנ"ך
מדגישים הרבה לעם ישראל

750
00:49:01,755 --> 00:49:03,931
להיזהר במצוות שבין אדם לחברו.

751
00:49:04,207 --> 00:49:06,879
כשקוראים בפסוקים,
מי שרגיל לקרוא בתנ"ך יראה,

752
00:49:06,888 --> 00:49:09,200
מזהירים המון על מצוות שבין אדם לחברו.

753
00:49:09,604 --> 00:49:14,025
היום זה הפוך, היום אנשים יותר זהירים
בבין אדם לחברו.

754
00:49:14,543 --> 00:49:16,780
הוא אומר לך: תשמע, אני נותן צדקה,
עוזר לאנשים,

755
00:49:16,801 --> 00:49:18,340
אז מה אם אני לא שומר שבת?

756
00:49:19,118 --> 00:49:20,540
והאמת היא שזו טעות.

757
00:49:21,263 --> 00:49:23,522
קודם כול, למה בזמנם זה היה כך?

758
00:49:24,250 --> 00:49:28,819
בזמנם אצל אומות העולם הבינו
שמה זה האלילים?

759
00:49:29,241 --> 00:49:31,480
אומות העולם היו עובדי אלילים,
עובדי פסילים.

760
00:49:31,955 --> 00:49:35,425
הם הבינו שהאליל זה איזה עריץ
שנמצא שם למעלה

761
00:49:35,727 --> 00:49:40,397
ויש כמה כאלה שמתקוטטים בינם לבין עצמם,
זה הוריד לו את הראש, יצאה מפלצת.

762
00:49:40,416 --> 00:49:44,188
מי שמכיר קצת את הסיפורים של הרומאים,
היוונים, המצרים,

763
00:49:44,219 --> 00:49:47,509
בעיניהם, מה זה אליל? זה כמו אדם
שיש לו כוחות גדולים

764
00:49:47,545 --> 00:49:49,200
ושהוא מתקוטט עם מישהו אחר.

765
00:49:49,277 --> 00:49:54,400
ויש אל הים ואל המלחמה והבלים כאלה,
רק הם שולטים בעולם.

766
00:49:54,420 --> 00:49:58,388
אנשים הבינו, אם אני
מביא לו קורבן ומרגיע אותו,

767
00:49:58,954 --> 00:50:03,648
קורבן של כבש או אפילו שוחט את הבן שלו,
היו כאלה, השם ישמור, שהיו עושים,

768
00:50:04,282 --> 00:50:07,671
הוא מבין - אם הבאתי קורבן
אז הוא כבר חבר שלי.

769
00:50:08,130 --> 00:50:10,973
לא אכפת לו שאני גונב ורוצח,
מה אכפת לו?

770
00:50:10,985 --> 00:50:13,091
העיקר שהבאתי לו, פייסתי אותו.

771
00:50:13,637 --> 00:50:16,231
לכן נביאי ישראל תמיד מזהירים:

772
00:50:16,481 --> 00:50:19,727
אל תחשוב שכמו הגויים
אתה מביא קורבן לבית המקדש

773
00:50:19,748 --> 00:50:21,598
אז מותר לך לעשות אחר כך מה שאתה רוצה.

774
00:50:21,622 --> 00:50:23,788
לכן הזהירו הרבה בבין אדם לחברו.

775
00:50:23,798 --> 00:50:25,356
וזה גם מה שהוא מזהיר כאן:

776
00:50:25,493 --> 00:50:27,755
"שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים",

777
00:50:27,782 --> 00:50:31,646
שלא בגלל שאתה עושה שם עבודה,
תרשה לעצמך דברים אחרים.

778
00:50:31,757 --> 00:50:34,466
"וקרוב לשמוע", כלומר להוראות של אלוקים,

779
00:50:34,481 --> 00:50:39,295
זה עדיף "מתת הכסילים זבח",
שהם מביאים קורבנות וחושבים שהכול מותר.

780
00:50:40,530 --> 00:50:44,255
היום אנשים מרגישים אחרת,

781
00:50:44,822 --> 00:50:50,169
שאם אני עוזר לאנשים ועושה טוב לבני אדם

782
00:50:50,674 --> 00:50:53,217
אז מה זה משנה אם אני לא שומע
בקול האלוקים?

783
00:50:53,413 --> 00:50:56,262
זה נובע מתוך השינוי באווירה הכלל עולמית.

784
00:50:56,407 --> 00:51:01,871
אבל אדם צריך לדעת לשאוף להיות בסדר
גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו.

785
00:51:02,007 --> 00:51:06,824
ולכן אומר שלמה: קרוב לשמוע דברי תורה,
דברי חיזוק, את ההוראות של אלוקים,

786
00:51:07,038 --> 00:51:08,669
"כי אינם יודעים לעשות רע".

787
00:51:08,691 --> 00:51:13,568
כלומר, אותם שמודרכים על ידי התורה,
על פי התורה, על פי המצוות,

788
00:51:13,600 --> 00:51:17,200
אז זה כמו שהם לא יודעים לעשות רע
כי הם הולכים תמיד בדרך השם.

789
00:51:17,226 --> 00:51:22,571
וכשאתה תצעד בדרך הזאת
יהיה לך טוב גם בעולם הזה, גם בעולם הבא.

790
00:51:22,863 --> 00:51:28,124
השם יזכנו שנזכה באמת לתקן את מעשינו,
להגיע לשלמות, לאיזון הנכון.

791
00:51:28,152 --> 00:51:29,151
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה