הרב גואל אלקריף

פרשת כי תשא: להתרומם בכל מצב - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איך עם ישראל התרוממו לאחר חטא העגל? מעשה נפלא איך הקדים השם תרופה למכה במשפחת גרין? מה מעלת פורים קטן? ואיזה נס נעשה בעגל הזהב?