הרב ברוך רוזנבלום

הכח החזק ביותר - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזו סגולה מדהימה לזכרון טמונה בפרשה שלנו? מכמה פרשיות נחסר שמו של משה רבנו? וכיצד יכול אדם להרוס את חייו על ידי מילה אחת?