הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - המלחמה האחרונה בעולם

הרב רפאל אוחיון

מהי באמת מלחמת גוג ומגוג, ומי משתתף בה? מה הקשר שלי אליה, והאם אני יכול לשנות משהו? הרב רפאל אוחיון בהרצאה מרתקת על כל מה שרציתם לדעת על המלחמה האחרונה בעולם

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,240 --> 00:00:10,920
.שלום וברכה

2
00:00:11,450 --> 00:00:15,460
אנחנו רואים שהעולם
:עובר תהפוכות עצומות

3
00:00:15,530 --> 00:00:16,960
,מלחמות בסוריה

4
00:00:16,990 --> 00:00:19,810
...מלחמות ב
,רוסיה מתקיפה

5
00:00:19,830 --> 00:00:21,840
וכל מיני
קשיים

6
00:00:21,860 --> 00:00:24,010
עם ארה"ב
ועם העולם הערבי

7
00:00:24,080 --> 00:00:26,690
ואיראן מאיימת
.וכל כך הרבה בלגן

8
00:00:26,740 --> 00:00:30,530
ואנחנו רואים שחס ושלום
.העולם מתקרב לכיוון קצת מפחיד

9
00:00:31,130 --> 00:00:32,900
?האם אנחנו יכולים לעשות משהו

10
00:00:33,200 --> 00:00:36,690
מה בעצם היא מלחמת גוג ומגוג

11
00:00:36,920 --> 00:00:38,150
?הזאת שכולם מדברים עליה

12
00:00:38,159 --> 00:00:40,406
מהי המלחמה האחרונה
?שאנחנו צריכים להילחם עליה

13
00:00:41,370 --> 00:00:46,370
יש מדרש נפלא ביותר
.ששופך אור עצום על השאלה הנפלאה הזאת

14
00:00:46,460 --> 00:00:49,340
.שימו לב טוב
.המדרש באסתר רבתי

15
00:00:49,630 --> 00:00:52,910
המדרש אומר שיש רשעים
.שנמצאים עכשיו שם בגיהינום

16
00:00:52,950 --> 00:00:56,140
.הרשעים הידועים, קין, עשיו, פרעה

17
00:00:56,930 --> 00:00:59,960
?קין, למה הוא נקרא רשע
.הוא הרג את הבל אחיו

18
00:01:00,280 --> 00:01:03,490
,הוא היה הבן אדם היחיד בעולם
הוא הרג חצי מהאוכלוסייה בעולם

19
00:01:03,780 --> 00:01:04,690
.ברגע שהוא הרג את אח שלו

20
00:01:05,170 --> 00:01:06,290
.הוא נמצא שם בגיהינום

21
00:01:06,790 --> 00:01:09,970
,מתחתיו, במקום קצת יותר חמים
.יושב עשיו

22
00:01:10,150 --> 00:01:11,230
.עשיו אח של יעקב

23
00:01:11,500 --> 00:01:14,690
,עשיו אומר לקין: קין
?אתה לא כזה חכם, אתה יודע

24
00:01:15,200 --> 00:01:19,500
,עד שאתה הולך והורג את הבל אחיך
,אבא שלך, אדם הראשון

25
00:01:19,850 --> 00:01:22,780
מוליד את שת
.וממנו נשתת כל העולם

26
00:01:23,210 --> 00:01:24,180
,לא כן אנוכי

27
00:01:24,920 --> 00:01:28,700
יקרבו ימי אבל אבי"
."ואהרגה את יעקב אחי

28
00:01:28,760 --> 00:01:32,290
אני אחכה שאבא יצחק ימות

29
00:01:32,570 --> 00:01:35,120
ורק לאחר מכן
.אני אהרוג את יעקב אחי

30
00:01:35,260 --> 00:01:36,980
.פשש... גאוני, חכם גדול

31
00:01:37,530 --> 00:01:39,230
,מתחתיו, במקום קצת יותר חם ולוהט

32
00:01:39,610 --> 00:01:40,810
.נמצא פרעה

33
00:01:41,210 --> 00:01:43,770
:פרעה אומר לעשיו
.עשיו, אתה טיפש

34
00:01:44,030 --> 00:01:46,930
עד שאתה מחכה שאבא שלך ייפטר
,ורק אחר כך להרוג את יעקב

35
00:01:46,980 --> 00:01:49,920
,יעקב הולך לחרן
נושא ארבע נשים

36
00:01:49,960 --> 00:01:53,310
ו-12 שבטים, 70 נפש ירדו
...אבותינו למצרים וירבו

37
00:01:53,980 --> 00:01:54,660
.לא כן אנוכי

38
00:01:55,320 --> 00:01:58,440
."כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"

39
00:01:58,460 --> 00:01:59,886
,אני ישר תופס אותם כשהם קטנים

40
00:01:59,895 --> 00:02:02,250
- זהו, ברגע שהם יוצאים מהרחם
.זורק אותם למים

41
00:02:02,970 --> 00:02:03,710
.גאון

42
00:02:04,100 --> 00:02:08,670
מתחת לפרעה נמצא מישהו
,קצת יותר במעלות יותר גדולות

43
00:02:08,700 --> 00:02:11,000
- ככה סטייקים וטיגונים
.המן, המן הרשע

44
00:02:11,820 --> 00:02:15,300
,המן ופרעה כבר דיברו פעם בעבר
,אבל פעם אחת הם ישבו ודיברו

45
00:02:15,600 --> 00:02:19,810
אז המן אומר לפרעה: פרעה, איך אתה
?לא הצלחת להרוג את היהודים האלה

46
00:02:19,840 --> 00:02:22,050
איך לא הצלחת לסיים איתם
?את כל הסיפור הזה סוף כל סוף

47
00:02:22,460 --> 00:02:25,810
,אני, היה את אחשוורוש
,אסתר בלבלה לו את המוח

48
00:02:26,580 --> 00:02:28,700
.הרסה לי את כל התוכנית

49
00:02:28,740 --> 00:02:30,630
,אבל אתה מלך כזה גדול
?מלך על כל ארץ מצרים

50
00:02:31,190 --> 00:02:33,760
:אמר לו פרעה
?אתה מדבר עליי? אתה לא מתבייש

51
00:02:33,970 --> 00:02:35,060
?מה יצא ממך אתה

52
00:02:35,700 --> 00:02:38,330
,פורים, יום אחד של שמחה
,משתה, יום טוב

53
00:02:38,360 --> 00:02:39,380
.נהנים חבל על הזמן

54
00:02:39,440 --> 00:02:42,880
אני, אוי, עשיתי להם שבוע
,של לאכול קרקרים, מצות

55
00:02:43,000 --> 00:02:45,600
,חודש לפני כן ניקיונות
.קשיים חבל על הזמן

56
00:02:45,620 --> 00:02:47,480
,אחרי זה קלקולי קיבה
.עצירויות

57
00:02:47,580 --> 00:02:49,120
,מה, אני הרסתי להם את החיים
?מה קרה לך

58
00:02:50,230 --> 00:02:52,580
,המן פונה אליו ואומר לו: פרעה

59
00:02:53,160 --> 00:02:57,700
,עד שאתה הולך והורג את כל הזכרים
,"כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"

60
00:02:58,100 --> 00:03:01,030
,הרי מספיקה ישועה אחת - 60 בכרס אחת

61
00:03:01,060 --> 00:03:03,400
יש דעה בחז"ל
,שאומרת שהיה במצרים

62
00:03:03,430 --> 00:03:06,310
ויפרו וירבו ויעצמו"
,"וישרצו במאוד מאוד

63
00:03:06,340 --> 00:03:09,090
וואי, עם ישראל גדלו
.בצורה עצומה שמה

64
00:03:09,550 --> 00:03:11,410
.אומר המן: לא כן אנוכי

65
00:03:12,550 --> 00:03:15,330
להרוג, להשמיד ולאבד
את כל היהודים

66
00:03:15,450 --> 00:03:17,490
טף ונשים ביום אחד
.ושללם לבוז

67
00:03:17,620 --> 00:03:20,100
,אני סוגר את הסיפור
.הכול בפעם אחת, ביום אחד

68
00:03:20,730 --> 00:03:22,430
מה יכול להיות
,יותר גרוע מהמן

69
00:03:22,890 --> 00:03:24,570
?שרצה להרוג את כולם בבת אחת

70
00:03:25,360 --> 00:03:26,900
.אבל יש עוד דרגה חמישית

71
00:03:27,000 --> 00:03:29,350
,שם למטה, בגיהינום, במקום הכי רותח

72
00:03:29,400 --> 00:03:31,130
,נמצא אחד הרשעים הגדולים ביותר

73
00:03:32,040 --> 00:03:33,620
.וזה גוג ומגוג

74
00:03:34,500 --> 00:03:36,640
גוג ומגוג פונה להמן

75
00:03:37,230 --> 00:03:39,410
.ואומר לו: המן, אתה טיפש

76
00:03:41,330 --> 00:03:47,190
עד שאתה הולך והורג
,את כל הגופים של עם ישראל

77
00:03:47,670 --> 00:03:51,270
,אתה שוכח שיש להם אבא בשמיים
,יש להם פטרון

78
00:03:51,400 --> 00:03:54,810
יש להם מישהו קרוב אליהם
.ששומר אותם מכל משמר תמיד

79
00:03:55,300 --> 00:03:58,310
,לא משנה מה תעשה
,לא משנה מאיזו דרך תנסה לבוא אליהם

80
00:03:58,800 --> 00:04:01,310
.אבא שלהם שומר עליהם
.את זה אנחנו רואים גם עד היום

81
00:04:01,980 --> 00:04:04,550
,לא כן אנוכי
.אומר גוג ומגוג

82
00:04:05,020 --> 00:04:08,080
אני הולך להפריד אותם
מאבא שלהם

83
00:04:08,570 --> 00:04:09,780
.והם כלים מאליהם

84
00:04:10,520 --> 00:04:14,640
זו המלחמה האמיתית
.של מלחמת גוג ומגוג

85
00:04:14,980 --> 00:04:17,090
:אומרים חז"ל שיש ארבע גלויות

86
00:04:17,650 --> 00:04:24,040
,גלות בבל, גלות פרס
.גלות יוון וגלות אדום

87
00:04:24,830 --> 00:04:27,730
,גלות בבל, גלות פרס
.גלות יוון וגלות אדום

88
00:04:28,120 --> 00:04:32,300
ארבע הגלויות האלה הן כנגד
.ארבע חיות טמאות שהתורה דיברה עליהן

89
00:04:32,600 --> 00:04:34,220
,הגמל - כנגד בבל

90
00:04:34,320 --> 00:04:37,880
,הארנב - כנגד פרס
,השפן - כנגד יוון

91
00:04:38,060 --> 00:04:40,450
.והחזיר - כנגד אדום

92
00:04:40,970 --> 00:04:42,320
?למה הוא נקרא חזיר

93
00:04:42,900 --> 00:04:44,830
אומרים חז"ל
שהוא כנגד אדום

94
00:04:45,020 --> 00:04:49,560
כיוון שהיא עתידה להחזיר
.את המלכות לקדמותה

95
00:04:49,870 --> 00:04:51,450
,זאת אומרת
,להחזיר את המלכות לישראל

96
00:04:51,480 --> 00:04:54,360
שאחרי אדום המלכות חוזרת
,בחזרה לישראל

97
00:04:54,370 --> 00:04:57,610
למי שהייתה בהתחלה אמורה להיות
.ממשלת כל העולם כולו

98
00:04:58,690 --> 00:05:01,360
?מה הקשר בין החזיר לאדום

99
00:05:01,880 --> 00:05:05,130
אדום, בעצם אומר לנו המלבי"ם
ואומרים לנו המקובלים

100
00:05:05,410 --> 00:05:08,810
.שאדום היא האימפריה הנוצרית של היום

101
00:05:08,880 --> 00:05:12,570
,זה בעצם כל הרומי, ארה"ב
,העולם המערבי החדש

102
00:05:12,600 --> 00:05:13,880
,זו מלכות אדום

103
00:05:14,660 --> 00:05:16,430
?והיא כנגד החזיר, למה

104
00:05:16,950 --> 00:05:20,530
,כי החזיר, אומרים חז"ל
,מבחינת סימני הטהרה שיש לו

105
00:05:20,930 --> 00:05:22,530
.יש לו, הוא מפריס פרסה

106
00:05:23,060 --> 00:05:25,090
.סימני הטהרה שלו הם חיצוניים

107
00:05:25,820 --> 00:05:28,980
,לעומת זאת, הפנימיים
סימני הטהרה הפנימיים

108
00:05:29,040 --> 00:05:31,970
,שאמורים להיות לו, בעצם להעלות גירה
,הוא לא מעלה גירה

109
00:05:32,150 --> 00:05:33,470
."והוא גירה לא ייגר"

110
00:05:34,200 --> 00:05:37,710
ממילא סימן הטהרה בפנים
,הוא לא נמצא

111
00:05:37,730 --> 00:05:38,980
.הוא כל כולו רקוב בפנים

112
00:05:39,010 --> 00:05:41,540
,עד כדי כך שהחזיר בעצמו
,חוץ מכבודכם

113
00:05:41,560 --> 00:05:42,900
.הוא אוכל את הרפש של עצמו

114
00:05:43,560 --> 00:05:45,440
:אבל מה? מבחוץ הוא מראה
.אני טהור

115
00:05:45,580 --> 00:05:49,720
,חיצוניות. וזו בעצם מלחמת גוג ומגוג
- המלחמה האחרונה

116
00:05:49,860 --> 00:05:52,070
.חיצוניות

117
00:05:52,710 --> 00:05:56,650
כל המלחמה שלנו עכשיו
.היא להילחם על הפנימיות שלנו

118
00:05:57,130 --> 00:06:00,820
,אנחנו רואים היום
?איך מגדירים בעולם הצלחה

119
00:06:01,070 --> 00:06:03,550
,הצלחה היא בן אדם שיש לו הרבה כסף
,חבל על הזמן

120
00:06:03,870 --> 00:06:08,100
,יש לו איזו וילה חבל על הזמן
,יש לו איזה אוטו יפה, חדש

121
00:06:08,130 --> 00:06:10,530
,עכשיו מהחברה
,בוא'נה, זה בן אדם מצליח

122
00:06:10,620 --> 00:06:12,390
!זה נחשב הצלחה, וואו

123
00:06:14,060 --> 00:06:15,080
.חיצוניות

124
00:06:16,090 --> 00:06:19,830
,הפנימיות, הקרבה שלנו לנקודה הפנימית

125
00:06:19,860 --> 00:06:22,440
,שהיא בעצם הדבוקה בבורא עולם

126
00:06:23,120 --> 00:06:27,050
,זו הנקודה שאנו מפספסים
.וזו המלחמה האחרונה

127
00:06:28,090 --> 00:06:29,070
.אבל המדרש לא סיים

128
00:06:29,680 --> 00:06:32,730
המדרש אומר שהקב"ה פונה
לאותו גוג ומגוג

129
00:06:33,320 --> 00:06:34,910
,ואומר לו: רשע

130
00:06:35,700 --> 00:06:36,870
?איתי אתה בא להילחם

131
00:06:37,890 --> 00:06:43,140
כתוב, הפסוק שמלמד
,שזו המלחמה שגוג ומגוג יעשה

132
00:06:43,970 --> 00:06:49,330
כתוב בפסוק: "יתייצבו מלכי ארץ
ורוזנים נוסדו יחד

133
00:06:49,620 --> 00:06:51,290
."על ה' ועל משיחו"

134
00:06:51,860 --> 00:06:55,800
,זאת אומרת, שמלחמת גוג ומגוג
,זה גוג ומגוג בעצם נלחם בהשם

135
00:06:55,820 --> 00:06:56,960
,נלחם בבורא עולם

136
00:06:57,240 --> 00:07:00,310
,נלחם בעם השם
.הוא רוצה להפריד בין האבא לבניו

137
00:07:01,770 --> 00:07:04,200
:אומר לו הקב"ה
?תגיד לי, השתגעת

138
00:07:05,100 --> 00:07:06,590
?כמה סופות יש לי בעולם

139
00:07:06,990 --> 00:07:08,590
?כמה רוחות? כמה הוריקנים

140
00:07:09,250 --> 00:07:11,300
?ראיתם מה צונאמי אחד יכול לעשות

141
00:07:11,927 --> 00:07:14,458
,אתה אומר: מה
?אתה בא להילחם איתי? השתגעת

142
00:07:15,112 --> 00:07:18,443
.הגמרא מספרת על טיטוס
.טיטוס היה מלך רשע שהוא החריב את בית המקדש

143
00:07:18,894 --> 00:07:24,450
,כשטיטוס הפליג באונייה שלו בים
הקב"ה ככה זעזע את הים

144
00:07:24,552 --> 00:07:26,385
.וביקש להטביע את הספינה שלו

145
00:07:26,501 --> 00:07:31,185
טיטוס הרשע מעלה את עיניו כלפי מעלה
,ואומר לקב"ה

146
00:07:31,680 --> 00:07:32,989
,שיהיה עפר לפיו

147
00:07:33,141 --> 00:07:36,763
,אומר לו: ריבונו של עולם
?אתה חכם עליי רק בים

148
00:07:36,894 --> 00:07:40,058
,אתה הטבעת את פרעה בים
.את סיסרא בים

149
00:07:40,210 --> 00:07:41,854
.בוא נראה אותך איתי ביבשה

150
00:07:41,927 --> 00:07:44,705
!חוצפן. אתה מדבר עם בורא עולם
?אתה לא מתבייש

151
00:07:44,778 --> 00:07:46,700
?מה ביבשה אתה כבר יכול לעשות

152
00:07:47,098 --> 00:07:50,101
,הקב"ה אומר לו: רשע בן רשע
.בן בנו של עשיו הרשע

153
00:07:50,470 --> 00:07:53,127
.בוא, בוא לחוף הים
,בריה קטנה יש לי בעולמי

154
00:07:53,432 --> 00:07:54,421
.צא והילחם בא

155
00:07:54,567 --> 00:07:55,818
?מה הוא שלח אליו
.יתוש

156
00:07:56,341 --> 00:07:59,294
,נכנס לו יתוש דרך האוזן
קינן בתוך המוח שלו

157
00:07:59,367 --> 00:08:02,123
,וניקר לו במוח שבע שנים
.עד שהוא נפטר

158
00:08:02,560 --> 00:08:05,810
זאת אומרת, לקב"ה מספיק לשלוח יתוש
.בשביל לנצח בן אדם

159
00:08:07,120 --> 00:08:09,214
:גוג ומגוג, הקב"ה אומר לו

160
00:08:09,250 --> 00:08:12,109
אני לא שולח אליך, לא את הסופות
ולא את הרעמים ולא את הברקים

161
00:08:12,145 --> 00:08:14,196
.ולא את ההוריקנים ולא את הצונאמים

162
00:08:14,283 --> 00:08:17,978
אני שולח... אני בא אליך אני בעצמי
.להילחם נגדך

163
00:08:19,018 --> 00:08:20,320
.רק יש בעיה קטנה

164
00:08:20,510 --> 00:08:24,429
הקב"ה הוא רוצה להילחם
.בגוג ומגוג ולהשמיד אותו לגמרי

165
00:08:25,025 --> 00:08:29,665
רק מלחמת גוג ומגוג זו המלחמה
.שהקב"ה ישאיר לנו

166
00:08:30,261 --> 00:08:35,789
אומרת הגמרא: הכול בידי שמיים
.חוץ מיראת שמיים

167
00:08:36,327 --> 00:08:40,560
,זאת אומרת, אם אדם יבחר בטוב
,יבחר להידבק בנקודה הפנימית שלו

168
00:08:40,690 --> 00:08:45,010
יבחר באמת להתקדם
,בעבודה הרוחנית או לא

169
00:08:45,381 --> 00:08:47,483
.זה לא תלוי בקב"ה

170
00:08:47,781 --> 00:08:50,807
את זה הוא נתן ביד האדם לעשות

171
00:08:50,930 --> 00:08:53,476
?אז ממילא איך הקב"ה יכול להילחם

172
00:08:53,912 --> 00:08:55,985
?איך יש לו את הכלים
מה הכלים שהקב"ה משתמש

173
00:08:56,036 --> 00:08:57,221
?להילחם נגד הרשע הזה

174
00:08:57,367 --> 00:09:00,247
:התשובה - אומר הנביא עמוס

175
00:09:00,647 --> 00:09:04,385
'הנה ימים באים נאום ה"
,והשלחתי רעב בארץ

176
00:09:04,501 --> 00:09:08,821
,לא רעב ללחם, לא צמא למים"
."'כי אם לשמוע את דברי ה

177
00:09:09,629 --> 00:09:12,683
הקב"ה משליך בארץ
,משב רוח טהרה

178
00:09:13,083 --> 00:09:17,694
הוא נותן בלב כל אחד ואחד מאיתנו
.הרהורים: אני מתגעגע לאבא

179
00:09:18,087 --> 00:09:20,669
,אני רוצה להשתפר
,אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב

180
00:09:20,785 --> 00:09:22,560
,אני רוצה לחשוב על הזולת
,אני רוצה לחשוב על השם

181
00:09:22,596 --> 00:09:24,189
.אני לא רוצה לחשוב רק על עצמי

182
00:09:24,596 --> 00:09:28,036
ואז ממילא יש לו כוחות
.להתגבר גם על היצר הרע

183
00:09:28,109 --> 00:09:30,030
.אבל עדיין זו הבחירה שלו

184
00:09:30,298 --> 00:09:35,912
אבל הקב"ה דואג להזכיר לו כל הזמן
.שהוא נמצא

185
00:09:37,098 --> 00:09:40,043
,סיפור ששמעתי שמאוד חיזק אותי

186
00:09:40,240 --> 00:09:42,640
כמה הקב"ה אוהב
כל אחד מהבנים שלו

187
00:09:42,705 --> 00:09:44,792
ודואג לכל אחד ואחד
.שיתעורר לחזור אליו

188
00:09:44,887 --> 00:09:46,014
.שימו לב טוב

189
00:09:46,421 --> 00:09:50,130
,יהודי שעבר את תלאות השואה
,הוא איבד את כל המשפחה שלו בשואה

190
00:09:50,210 --> 00:09:52,625
חוץ מבן אחד שהיה איתו
.ואת אשתו

191
00:09:52,698 --> 00:09:55,541
,את ההורים שלו, כולם
.את ההורים של אשתו

192
00:09:55,600 --> 00:09:57,170
.כל המשפחה שלו כולם נספו

193
00:09:57,869 --> 00:10:01,832
הוא הצליח איכשהו להימלט
.והגיעו בדרך לא דרך לאוסטרליה

194
00:10:02,043 --> 00:10:04,938
באוסטרליה הם לא נצמדו שם
.לשום קהילה יהודית, אפילו לא קטנה

195
00:10:05,374 --> 00:10:06,952
הם חיו, ממש התערבבו בין הגויים

196
00:10:07,010 --> 00:10:10,938
,וחיו חיים גויים לכל דבר
.בלי שום קשר ליהדות שלהם, בכלל

197
00:10:11,454 --> 00:10:14,669
לילד הקטן שהם העלו
.הם לא סיפרו בכלל שהם יהודים

198
00:10:16,190 --> 00:10:19,789
,השנים עברו, האבא התעשר מאוד
,נהיה בן אדם מאוד אמיד

199
00:10:20,072 --> 00:10:22,218
.והילד הגיע לגיל 13

200
00:10:22,785 --> 00:10:25,512
,עכשיו, האבא זוכר שזה בר מצווה

201
00:10:25,570 --> 00:10:27,789
,אבל אין לו עניין לחגוג בר מצווה

202
00:10:27,861 --> 00:10:29,780
רק הוא יודע שזה יום חשוב
.ויום גדול כזה

203
00:10:29,956 --> 00:10:34,174
אז הוא אמר: טוב, אני אקח את הילד
.שיבחר איזושהי מתנה ליום הולדת שלו

204
00:10:35,214 --> 00:10:37,585
,הם הגיעו למדרחוב
.מקום מלא חנויות

205
00:10:37,730 --> 00:10:41,149
,אמר לילד שלו: בני
.היום יום ההולדת שלך, גיל 13

206
00:10:41,207 --> 00:10:44,247
,אני רוצה שתבחר איזו מתנה שאתה רוצה
.אני קונה לך

207
00:10:44,727 --> 00:10:46,785
,עברו בין חנות לחנות
חנות צעצועים

208
00:10:46,880 --> 00:10:48,909
וחנות של כל מיני גאדג'טים
ודברים יפהפיים

209
00:10:49,389 --> 00:10:53,280
ואז פתאום הילד לכד בעיניו
,חנות יודאיקה

210
00:10:53,367 --> 00:10:55,221
.חנות של תשמישי קדושה, יהודי

211
00:10:56,254 --> 00:10:58,407
,הוא רוצה להיכנס לבפנים
?אבא שלו אמר לו: למה אתה נכנס פה

212
00:10:58,494 --> 00:10:59,760
הוא אומר: יש פה איזה משהו
.שמעניין אותי

213
00:11:00,290 --> 00:11:05,578
הוא נכנס לבפנים והוא רואה חנוכייה
שבנויה ממאות חלקים קטנים

214
00:11:05,687 --> 00:11:10,349
וכל מיני צינוריות כאלה
.ועטופה בכל מיני בדים

215
00:11:10,480 --> 00:11:14,720
,משהו מאוד יפה
.אבל כביכול נראה מאוד פשוט

216
00:11:14,901 --> 00:11:16,720
,אבל מאוד יפה
.מושקע מאוד, עבודת יד

217
00:11:17,701 --> 00:11:19,825
הילד מסתכל על החנוכייה
בערך כמה דקות

218
00:11:20,276 --> 00:11:22,101
:ואומר לאבא שלו
.אבא, אני רוצה את זה

219
00:11:22,734 --> 00:11:25,287
:אבא שלו אומר לו
?מה יש לך לחפש בזה

220
00:11:25,396 --> 00:11:27,687
?מה אתה רוצה מזה
?אתה יודע מה זה בכלל

221
00:11:28,247 --> 00:11:32,407
לא יודע, זה נראה כמו
,איזה קנים של נרות

222
00:11:32,625 --> 00:11:34,632
,זה נראה לי מאוד יפה
.אני רוצה כזה לחדר שלי

223
00:11:35,200 --> 00:11:36,465
,לילד הזה לא היה חסר כלום

224
00:11:36,574 --> 00:11:39,200
.אבל זה משך אותו

225
00:11:39,796 --> 00:11:41,716
:אבא שלו אומר לו
.שמע, תעזוב אותך מזה

226
00:11:41,774 --> 00:11:44,050
,בוא נלך, יש פה חנויות, דברים
.מה שאתה רוצה

227
00:11:44,116 --> 00:11:45,723
,איזו חנות שאתה רוצה
.אני נכנס איתך

228
00:11:45,810 --> 00:11:47,985
,איזה משחק שאתה רוצה
,אפילו הכי יקר

229
00:11:48,123 --> 00:11:50,276
,סמוך על אבא
.יש לי כסף. אני אקנה לך

230
00:11:50,952 --> 00:11:52,509
:הבן שלו אמר לו
.אבא, אני רוצה את זה

231
00:11:52,632 --> 00:11:54,996
:והתחיל להתעקש
,אני רוצה דווקא את זה, את זה

232
00:11:55,505 --> 00:11:56,654
.את החנוכייה

233
00:11:57,229 --> 00:11:59,818
.האבא אמר: טוב, זו יום ההולדת שלו
.אני לא רוצה להרוס לו

234
00:11:59,949 --> 00:12:01,367
.אני אקנה לו
?מה כבר יכול להיות

235
00:12:01,869 --> 00:12:03,730
,הוא בא לבעל החנות
.אומר לו: אני רוצה את החנוכייה הזאת

236
00:12:03,818 --> 00:12:05,701
:בעל החנות אומר לו
.סליחה, היא לא למכירה

237
00:12:06,196 --> 00:12:08,225
?מה
?למה לא למכירה

238
00:12:08,334 --> 00:12:10,385
,אומר: את החנוכייה הזאת
,אומר לו בעל החנות

239
00:12:10,429 --> 00:12:12,821
אני קיבלתי מיהודי
שהוא ניצול שואה

240
00:12:13,309 --> 00:12:16,720
שהוא עבר את התלאות
הקשות ביותר באירופה

241
00:12:17,396 --> 00:12:21,076
ובמסירות נפש
במשך שנה שלמה

242
00:12:21,178 --> 00:12:24,930
הוא בנה את החנוכייה הזאת בידיים שלו
מכל מיני חלקיקים שהוא מצא שם

243
00:12:25,585 --> 00:12:28,276
וויתר על ארוחות שלו
,וסיכן את החיים שלו

244
00:12:28,378 --> 00:12:30,094
ממש פיקוח נפש
בשביל לבנות את החנוכייה הזאת

245
00:12:30,167 --> 00:12:31,912
בשביל שהוא יוכל להדליק נרות
.בחג החנוכה

246
00:12:32,821 --> 00:12:37,672
,אבל הוא לא זכה להדליק נרות
.אפילו פעם אחת בחנוכייה הזאת

247
00:12:38,480 --> 00:12:41,243
,ואיזה יהודי אחד שהיה איתו שם
,חבר לחדר

248
00:12:41,527 --> 00:12:43,570
הוא לקח את החנוכייה
.והביא אותה אליי

249
00:12:43,796 --> 00:12:45,083
.אז החנוכייה הזאת לא למכירה

250
00:12:45,687 --> 00:12:46,858
,אומר לו האבא: שמע

251
00:12:47,316 --> 00:12:49,192
אני יודע שיש לך
,ערך סנטימנטלי לעניין

252
00:12:49,549 --> 00:12:51,490
אבל יש לי מספיק כסף
.בשביל לשכנע אותך אחרת

253
00:12:51,520 --> 00:12:53,490
.נתן לו איזה סכום רציני

254
00:12:54,167 --> 00:12:57,076
,בעל החנות התפעם מהסכום
,אמר: שמע

255
00:12:57,134 --> 00:12:59,520
,רגשות והכול - הכול טוב ויפה
.תביא את הכסף

256
00:12:59,876 --> 00:13:02,720
נתן לו את הכסף
.והוא הלך

257
00:13:03,570 --> 00:13:04,981
.לקחו את החנוכייה הביתה

258
00:13:05,105 --> 00:13:09,607
הילד כל יום חמש דקות יושב
.רק מסתכל על החנוכייה

259
00:13:09,847 --> 00:13:12,465
.ככה, בעיניים בורקות, כל יום

260
00:13:12,712 --> 00:13:16,443
,אחרי כמה שבועות הילד מרים את החנוכייה
האבא בדיוק נכנס לחדר

261
00:13:16,509 --> 00:13:18,850
והחנוכייה נפלה לו מהיד
.והיא נשברה

262
00:13:19,687 --> 00:13:23,090
:הילד התחיל לבכות
!לא! החנוכייה שלי! לא

263
00:13:23,534 --> 00:13:26,043
.האבא אומר לו: לא נורא, לא קרה כלום
.אני אקנה לך חנוכייה אחרת

264
00:13:26,101 --> 00:13:28,040
!לא! אני רוצה את זאת
!אני רוצה את זאת

265
00:13:28,480 --> 00:13:30,574
האבא רק ראה
:כמה הילד מחובר לחנוכייה, אמר

266
00:13:30,640 --> 00:13:32,836
,טוב, בוא ננסה
.אולי נחבר אותה ביחד

267
00:13:33,127 --> 00:13:36,014
ישבו ביחד על הרצפה
.והתחילו לנסות לחבר חלקיקים

268
00:13:37,025 --> 00:13:43,360
בתוך אחת הצינוריות
.היה איזה נייר מגולגל דחוס לבפנים

269
00:13:43,920 --> 00:13:45,912
האבא שולף את הנייר
.ורואה שזה פתק

270
00:13:46,574 --> 00:13:49,338
הוא פותח את הפתק
.והוא רואה שכתוב שם בעברית

271
00:13:52,029 --> 00:13:55,010
,לכל מאן דבעי"
,כל מי שמוצא את החנוכייה הזאת

272
00:13:56,349 --> 00:13:58,792
אני בניתי את החנוכייה במסירות נפש"

273
00:13:59,192 --> 00:14:06,065
בשביל שאוכל להדליק בחג החנוכה נר"
.שיאיר אצלי את הנשמה ואת האמונה

274
00:14:06,727 --> 00:14:08,909
אני לא יודע אם אני אזכה"
.להדליק את החנוכייה הזאת

275
00:14:09,614 --> 00:14:14,167
,אבל אם אני לא אזכה"
אני מבקש ומתחנן מכל מי שמוצא את החנוכייה

276
00:14:14,247 --> 00:14:16,814
שידליק בה בחג החנוכה"

277
00:14:16,909 --> 00:14:19,403
."ויגיד קדיש לעילוי נשמתי"

278
00:14:19,963 --> 00:14:22,145
,ושם הוא כתב את השם שלו

279
00:14:22,203 --> 00:14:26,952
שזה בעצם השם
.של אבא של אבא של הילד הזה

280
00:14:27,723 --> 00:14:29,672
,האבא מחזיק את הפתק
.רואה שזה אבא שלו

281
00:14:29,905 --> 00:14:31,076
.מתעלף

282
00:14:31,520 --> 00:14:36,661
:כשהוא קם הוא אומר
הקב"ה עשה כזה סיבוב שלם

283
00:14:36,792 --> 00:14:39,069
,שהחנוכייה תגיע עד אוסטרליה

284
00:14:39,338 --> 00:14:43,861
שאני אראה שאבא שלי הוא זה
.שבנה את החנוכייה הזו במסירות נפש

285
00:14:45,330 --> 00:14:46,494
.זה ודאי לא יכול להיות מקרה

286
00:14:47,534 --> 00:14:49,978
הוא חזר לארץ ישראל
.יחד עם המשפחה שלו

287
00:14:50,065 --> 00:14:51,890
כמובן, גילה לבן שלו
.שהוא יהודי

288
00:14:51,992 --> 00:14:54,421
,הכניס אותו, ברוך השם
על ברכי התורה והיהדות

289
00:14:54,480 --> 00:14:55,934
.וחזר בתשובה שלמה

290
00:14:56,640 --> 00:15:00,545
,אם יהיה נידחך בקצה השמיים"
."משם אקחך

291
00:15:01,221 --> 00:15:03,214
.הקב"ה לא מוותר על אף אחד

292
00:15:03,309 --> 00:15:04,698
."השלחתי רעב בארץ"

293
00:15:04,792 --> 00:15:08,443
הקב"ה עכשיו נותן לנו עזרה וסיוע
- במלחמה העצומה הזאת

294
00:15:08,676 --> 00:15:10,021
.מלחמת גוג ומגוג

295
00:15:10,072 --> 00:15:14,538
הגמרא אומרת: "קשה תרבות רעה
."בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג

296
00:15:14,610 --> 00:15:18,523
מכאן לומדים שמלחמת גוג ומגוג
,היא מלחמה רוחנית

297
00:15:18,640 --> 00:15:22,261
,מלחמת תרבות
.מלחמה פנימית שלנו עם עצמנו

298
00:15:22,676 --> 00:15:24,574
ואם אנחנו
נצליח לנצח

299
00:15:24,618 --> 00:15:25,570
,את המלחמה הזאת

300
00:15:25,665 --> 00:15:27,636
,כמובן בסיוע משמיים

301
00:15:27,796 --> 00:15:28,952
,בסייעתא דשמיא

302
00:15:29,272 --> 00:15:32,043
- אז ממילא המלחמה הכללית
,המלחמה הגשמית

303
00:15:32,552 --> 00:15:33,665
.היא משחק ילדים

304
00:15:34,298 --> 00:15:36,305
?מי היה מאמין
.תודה רבה