הרב אייל אונגר - מעמד האישה ביהדות

הרב אייל אונגר

מדוע כתוב "נשים דעתן קלות", ומה המשמעות של ברכת "שעשני כרצונו"? הרב אייל אונגר מאתגר את מערכת החשיבה שלנו בשיעור חשוב על מעמד האישה ביהדות

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,584 --> 00:00:20,688
.שלום וברכה
,היום אנחנו נרצה לעסוק בנושא האישה

2
00:00:20,830 --> 00:00:23,153
.מעמד האישה, משמעות האישה

3
00:00:23,207 --> 00:00:25,765
נרצה להתייחס למספר שאלות

4
00:00:26,132 --> 00:00:28,777
שאנחנו מוצאים שאנשים שואלים

5
00:00:28,842 --> 00:00:31,949
.על מה שכתוב בספרות, ביהדות על האישה

6
00:00:32,600 --> 00:00:36,461
נקודה אחת בולטת
שהרבה אנשים שואלים, מרגישים לא בנוח

7
00:00:36,738 --> 00:00:42,920
:עם שאלה, אמירה שאומרת כך
?"למה כתוב "נשים דעתן קלות

8
00:00:43,328 --> 00:00:47,038
,זה לא נשמע טוב, זה לא נשמע מעודד
.זה בטח לא מפרגן

9
00:00:47,388 --> 00:00:50,137
איך אנחנו מבינים את המשמעות
?"של "נשים דעתן קלות

10
00:00:50,619 --> 00:00:57,012
ומה המשמעות של הברכה שהאישה אומרת
?"כל בוקר בברכות השחר, "שעשני כרצונו

11
00:00:57,268 --> 00:01:01,771
אנחנו רוצים להתייחס לשאלות האלה
ויחד לאתגר את מערכת החשיבה

12
00:01:01,813 --> 00:01:06,703
ולראות אם אפשר להשתחרר מדעה קדומה
,ולהגיע אל זווית ראייה חדשה

13
00:01:06,891 --> 00:01:09,817
,אל תפיסה חדשה, אל הבנה יצירתית יותר

14
00:01:09,950 --> 00:01:14,089
.אבל גם נכונה
.לא רק יצירתית ולא נכונה. נכונה

15
00:01:14,705 --> 00:01:17,946
בואו ונתחיל להגדיר
.את מערכות החשיבה של האדם

16
00:01:18,303 --> 00:01:21,412
מערכות החשיבה של האדם בספרות היהודית

17
00:01:21,451 --> 00:01:22,692
:הן בנויות בצורה כזו

18
00:01:23,073 --> 00:01:26,093
.יש חוכמה ויש בינה ויש דעת

19
00:01:26,280 --> 00:01:31,322
אלה שלושת הממדים הממצים
.את מערכות החשיבה שעליהן אנחנו נדבר כעת

20
00:01:31,732 --> 00:01:34,569
.חוכמה היא היכולת של האדם לקלוט מידע

21
00:01:34,600 --> 00:01:38,779
.כאשר אני קולט מידע, קוראים לזה חוכמה

22
00:01:39,633 --> 00:01:42,941
.בינה היא היכולת לנתח את החוכמה

23
00:01:43,227 --> 00:01:45,596
בינה היא היכולת של האדם לנתח מידע

24
00:01:45,906 --> 00:01:49,854
.ולבנות ממערכות החשיבה הקיימות - מסקנות

25
00:01:50,063 --> 00:01:53,490
,אם אני יודע שיש לי עגבנייה ויש עוד עגבנייה

26
00:01:53,698 --> 00:01:55,992
.זה מידע, זה חוכמה

27
00:01:56,238 --> 00:01:59,155
אבל כאשר אני אומר
שאני לוקח את העגבנייה

28
00:01:59,179 --> 00:02:02,866
,וחותך אותה לשניים
ואז יהיה לי אחד ועוד שני חצאים

29
00:02:02,970 --> 00:02:05,953
,או אני מוסיף את שניהם ביחד
- ואז יהיו לי כבר שתי עגבניות

30
00:02:06,128 --> 00:02:09,687
.זה כבר להשתמש בחוכמה, לזה קוראים בינה

31
00:02:09,754 --> 00:02:15,233
,מערכת החשיבה שחושבת עם המידע
.הנתונים הקיימים - לזה קוראים בינה

32
00:02:16,256 --> 00:02:17,886
אז יש חוכמה - המידע

33
00:02:17,940 --> 00:02:22,450
,ויש מערכת החשיבה
- לנתח את מערכות הידע שכבר יש לי

34
00:02:22,650 --> 00:02:25,704
.לזה אני קורא בינה
.יש חוכמה ויש בינה

35
00:02:25,825 --> 00:02:28,351
.הממד השלישי הוא קרוי דעת

36
00:02:28,716 --> 00:02:29,495
?מהי דעת

37
00:02:29,788 --> 00:02:33,188
,דעת היא כבר לא ממד כל כך אינטלקטואלי

38
00:02:33,438 --> 00:02:35,850
.זה גם אינטלקטואלי אבל פחות

39
00:02:36,013 --> 00:02:39,970
.הדעת היא מלשון משמעות של התחברות

40
00:02:40,148 --> 00:02:43,520
?איפה רואים את זה
:התשובה היא, התורה הקדושה האומרת כך

41
00:02:43,730 --> 00:02:46,098
"והאדם ידע את חווה"

42
00:02:46,197 --> 00:02:48,600
."ואז "ותהר ותלד את קין

43
00:02:48,738 --> 00:02:53,000
,כלומר, האדם ידע את חווה
.התחבר לחווה, ואז נולד קין

44
00:02:53,125 --> 00:02:57,520
,המושג, ביהדות בכל אופן
,אולי לא בשפה המודרנית כיום

45
00:02:57,546 --> 00:03:02,277
אבל ביהדות, השפה, המילה
.דעת" הכוונה היא התחברות"

46
00:03:02,932 --> 00:03:04,420
?ומה המשמעות של התחברות

47
00:03:04,680 --> 00:03:06,530
,אם והיה ועכשיו יש לי לדוגמה רעיון

48
00:03:06,660 --> 00:03:09,190
.יש לי עכשיו מניה שאני רוצה להשקיע בה

49
00:03:09,882 --> 00:03:12,584
.אני שמעתי עליה - זה חוכמה

50
00:03:13,021 --> 00:03:16,628
ניתחתי אותה - כמה היא מצליחה
ואיך היא מצליחה, היא עולה, לא עולה

51
00:03:16,650 --> 00:03:19,601
- מגמה, כמה ואיך
.זה כבר בינה

52
00:03:19,869 --> 00:03:24,202
עכשיו אני נחוש לעשות ולהשקיע
- ולשים את הכסף

53
00:03:24,303 --> 00:03:30,952
זה כבר הדעת. המיקוד והנחישות
- בידוע לי ובמה שניתחתי

54
00:03:30,993 --> 00:03:32,565
.לזה קוראים דעת

55
00:03:32,747 --> 00:03:34,671
.עכשיו אני מתמקד ועכשיו אני נחוש

56
00:03:35,101 --> 00:03:38,109
?להיות נחוש זה טוב או לא טוב
.התשובה היא  - תלוי

57
00:03:38,509 --> 00:03:41,581
בהרבה מאוד מקרים יכול להיות
שעכשיו אני נחוש ובעצם אני עקשן

58
00:03:41,977 --> 00:03:42,764
.ואין לי גמישות

59
00:03:42,989 --> 00:03:47,918
לדוגמה, אני עכשיו מוכן להקריב הכול
,כדי את העבודה הזו להשיג

60
00:03:48,333 --> 00:03:51,642
,את המעמד הזה להשיג, את התואר הזה להשיג

61
00:03:51,983 --> 00:03:57,330
?את החברה הזו להשיג. כמה אני משקיע
?כמה אני מתאמץ? כמה אני מאבד

62
00:03:57,685 --> 00:04:00,465
אני מאבד כל כך הרבה דברים לפעמים בדרך

63
00:04:00,478 --> 00:04:01,445
.שאולי זה לא משתלם

64
00:04:01,776 --> 00:04:04,792
,אולי בשביל להשיג את העבודה הזו
את המשכורת הזו, את המעמד הזה

65
00:04:05,164 --> 00:04:08,946
,איבדתי את האישה, איבדתי את הילדים
.איבדתי את הבריאות

66
00:04:09,229 --> 00:04:11,021
.האם זה ישתלם או לא? לא תמיד

67
00:04:11,186 --> 00:04:12,498
.אולי כן, אולי לא

68
00:04:12,621 --> 00:04:14,040
?אם לא, למה לא

69
00:04:14,197 --> 00:04:16,790
התשובה היא
,כי הייתה לי את התכונה של עקשנות

70
00:04:17,168 --> 00:04:20,695
הייתי עקשן ולא הייתי מספיק גמיש
!להגיד:  רגע, עד כאן

71
00:04:21,311 --> 00:04:25,598
הוא הצליח, היא הצליחה, הם הצליחו
,אבל אולי זה לא מתאים לי

72
00:04:25,789 --> 00:04:26,723
.אולי זה לא בשבילי

73
00:04:27,138 --> 00:04:28,870
,זה הזמן לעשות רגע סטופ

74
00:04:29,095 --> 00:04:31,278
בוא נלך אחורה ובוא נתחיל להיות גמישים

75
00:04:31,309 --> 00:04:35,356
.ושינוי מסלול, כיוון חדש בחיים

76
00:04:35,763 --> 00:04:38,444
:אבל לא פעם האדם, הוא מגלה עודף עקשנות

77
00:04:38,556 --> 00:04:40,321
לא, לא, אני אשיג את זה וזו המטרה

78
00:04:40,357 --> 00:04:42,245
.ובכל מחיר אני אשיג את מה שאני רוצה

79
00:04:43,391 --> 00:04:47,311
זה לא בהכרח מעיד
,על נחישות שתוביל את האדם לקראת חזון

80
00:04:47,750 --> 00:04:51,280
לפעמים זוהי נחישות
.שתוביל את האדם לעקשנות ולהתרסקות גם כן

81
00:04:52,539 --> 00:04:56,120
,דעת היא התחברות
,כמה אני מתחבר לרעיון

82
00:04:56,539 --> 00:04:58,321
.כמה אני איתו עד הסוף

83
00:04:58,591 --> 00:05:00,824
?האם טוב להיות נחוש
.לפעמים נהדר

84
00:05:01,484 --> 00:05:04,740
?האם טוב תמיד להיות נחוש
.לפעמים זה מוביל לקראת עקשנות

85
00:05:05,319 --> 00:05:07,754
כשאנחנו אומרים שלאדם יש דעת

86
00:05:07,765 --> 00:05:09,871
,הכוונה היא כמה הוא מחובר לרעיון

87
00:05:10,238 --> 00:05:14,066
האם הוא נחוש לקראת המטרה
.או עקשן לקראת המטרה

88
00:05:14,288 --> 00:05:17,826
?כשאני אומר ש"נשים דעתן קלות" מה הכוונה

89
00:05:18,102 --> 00:05:22,169
,הכוונה היא שיש להן נחישות
אבל הנחישות שלהן היא קלה יותר

90
00:05:22,424 --> 00:05:26,597
.וזה היתרון שלהן
.היתרון שלהן שיש להן יותר גמישות

91
00:05:26,857 --> 00:05:28,377
.לנשים יש יותר גמישות

92
00:05:28,386 --> 00:05:31,218
יש להן מטרות, אבל יותר יכולת
:להתגמש ולהגיד

93
00:05:31,263 --> 00:05:32,952
אם זה לא עובד ככה, זה עובד בצורה אחרת

94
00:05:32,982 --> 00:05:35,310
ואם לא אז פעם אחרת
.ובוא ניכנע ונוריד ראש

95
00:05:36,502 --> 00:05:38,446
.וזה לא פעם יתרון גדול בחיים

96
00:05:38,866 --> 00:05:41,942
."זו המשמעות של "נשים דעתן קלות

97
00:05:41,985 --> 00:05:45,322
הדעת שלהן, ההתחברות שלהן לקראת המטרה

98
00:05:45,360 --> 00:05:47,008
לפעמים היא קלה וזה יתרון

99
00:05:47,613 --> 00:05:48,939
.אז זו המשמעות האמיתית

100
00:05:49,092 --> 00:05:51,640
?למה האישה זכתה לזה? למה יש לאישה את זה

101
00:05:51,996 --> 00:05:56,342
התשובה, כי אומרים רבותינו
.בתורת הקבלה והנסתר דבר מעניין

102
00:05:58,554 --> 00:06:04,220
.לאישה יש יותר בדרך כלל אמונה מאשר הגבר

103
00:06:05,040 --> 00:06:11,469
בשביל להבין מה אנחנו מדברים, בואו ננסה
.קצת לדייק ולחדד מה המשמעות של אמונה

104
00:06:12,312 --> 00:06:16,279
:יש הרבה אנשים שאומרים
,תקשיב, אני לא בסיפור הזה של אמונה

105
00:06:16,552 --> 00:06:18,336
כלומר מה שאני רואה אני מאמין
.ומה שלא - לא

106
00:06:18,736 --> 00:06:21,253
.אני אדם מאוד ריאלי
.אני אדם מאוד מאוד הגיוני

107
00:06:21,408 --> 00:06:23,665
.תקשיב, זה אני
.אני אדם שעובד עם לוגיקה

108
00:06:24,770 --> 00:06:27,933
ולא פעם האדם גם כן גאה בעצמו
,כשהוא אומר אמירה כזו

109
00:06:28,106 --> 00:06:31,040
והוא לא מבין כמה
.לא כדאי להתגאות באמירה כזו

110
00:06:31,209 --> 00:06:35,553
,למה? התשובה היא, אומר הרב דסלר
בעל "המכתב מאליהו", דבר מעניין

111
00:06:36,137 --> 00:06:37,280
.ולכאורה גם פשוט

112
00:06:37,735 --> 00:06:39,624
.בואו ותיקחו בן אדם לפני 50 שנה

113
00:06:40,072 --> 00:06:43,497
הוא חולם שלכל אחד יהיה טלפון נייד ברחוב

114
00:06:43,823 --> 00:06:48,400
ואנשים ידברו עם מי שנמצא בקצה העולם
.ויוכלו לתקשר עם העולם כולו

115
00:06:49,155 --> 00:06:51,929
?תגיד, אתה נורמאלי
?לא, באמת, על מה אתה מדבר

116
00:06:52,353 --> 00:06:54,282
,בוא תקשיב, בוא תהיה נורמאלי
,בוא תהיה רגוע

117
00:06:54,409 --> 00:06:56,556
,בוא תהיה עם הרגליים על הקרקע
.בוא תתמקד

118
00:06:56,714 --> 00:06:59,906
.מה שיש זה מה שיש, תהיה הגיוני

119
00:07:00,515 --> 00:07:03,391
?אתה רואה בכלל כיוון לאופציה כזאת
?אתה מוכן להירגע

120
00:07:03,748 --> 00:07:04,973
.חבל, אתה סתם תתאכזב

121
00:07:05,482 --> 00:07:09,367
ציפיות מייצרות אכזבות
.ואכזבות מייצרות מצב רוח מדוכדך

122
00:07:09,417 --> 00:07:11,613
,עזוב, בוא, תוריד ציפיות
.יהיו לך חיים יותר רגועים

123
00:07:13,400 --> 00:07:16,405
כמה לא היינו גאים
,במי שהיה מוריד את הציפייה לאותו אדם

124
00:07:16,775 --> 00:07:20,087
אבל אותו אדם שהוריד
,לאנשי החזון את הציפייה

125
00:07:20,303 --> 00:07:23,985
האם הוא לא אדם גאה בעצמו שהוא אדם
?מאוד מאוד ריאלי? מאוד מאוד הגיוני

126
00:07:24,312 --> 00:07:26,653
?מה זה להיות ריאלי? מה זה להיות הגיוני

127
00:07:27,019 --> 00:07:30,800
בהרבה מאוד מקרים
,כשאדם לא קורא נכון את התמונה ואת ההגדרה

128
00:07:31,125 --> 00:07:34,295
להיות ריאלי ולהיות הגיוני
,זה בעצם להיות נכה רוח

129
00:07:34,595 --> 00:07:38,478
זה להיות אדם שלא שואף, זה להיות אדם
.שלא רואה מעבר למה שכאן ועכשיו

130
00:07:38,680 --> 00:07:43,142
מהי תקווה? מהו חזון? אם לא אמונה והיכולת
?לייצר עתיד חדש

131
00:07:43,544 --> 00:07:45,222
,את העתיד הישן כולם יודעים לייצר

132
00:07:45,570 --> 00:07:48,191
להיות מה שעכשיו כולם יודעים לעשות
,כי זה פשוט להיות עכשיו

133
00:07:48,476 --> 00:07:51,278
,אבל החוכמה היא ללכת מעבר למה שכאן ועכשיו

134
00:07:51,550 --> 00:07:55,261
עוד יומיים. אני רוצה להוביל עוד יומיים
או עוד שנתיים או עוד 20 שנה

135
00:07:55,330 --> 00:07:57,209
- את החברה להיות יעילה יותר, טובה יותר

136
00:07:57,430 --> 00:07:59,728
אם זה התקדמות ברפואה
ואם זה התקדמות בטכנולוגיה

137
00:07:59,746 --> 00:08:01,298
,ואם התקדמות בכל תחום אחר

138
00:08:01,614 --> 00:08:03,854
,אני רוצה שיהיה יותר נגיש
.יותר טוב, יותר יעיל

139
00:08:03,951 --> 00:08:04,956
.זה, אין את זה עכשיו

140
00:08:05,787 --> 00:08:10,917
כל העולם כולו הוא נע קדימה
,בעזרת אמונה, בעזרת חזון

141
00:08:11,010 --> 00:08:12,960
.בעזרת מעבר למה שכאן ועכשיו

142
00:08:13,313 --> 00:08:17,067
,הנתונים לא מראים את מה שיש
הנתונים לא מראים

143
00:08:17,097 --> 00:08:22,031
לפני 50 שנה שלכל אדם יהיה טלפון ביד
,ויוכל לדבר עם אנשים בקצה העולם

144
00:08:24,033 --> 00:08:27,090
,אבל האמונה היא לא מתייחסת אל הנתונים

145
00:08:27,443 --> 00:08:31,560
.אלא אל מה שמעבר לכאן ועכשיו
.זוהי האמונה

146
00:08:32,072 --> 00:08:35,088
.האמונה היא היכולת להתייחס למה שלא נראה

147
00:08:35,635 --> 00:08:38,891
.לאישה יש בהקשר הזה יותר אמונה

148
00:08:39,229 --> 00:08:41,921
.למי שיש יותר אמונה, הוא גם יותר גמיש

149
00:08:42,016 --> 00:08:42,567
?ולמה

150
00:08:42,861 --> 00:08:45,103
אם לדוגמה עכשיו פיטרו אדם
,מהעבודה שלו

151
00:08:45,229 --> 00:08:47,296
.הוא מתוסכל, הוא עצבני, הוא כועס

152
00:08:47,320 --> 00:08:50,301
?מתי אדם עצבני? מתי אדם כועס
יש לו תוכנית מסוימת

153
00:08:50,630 --> 00:08:53,138
:והוא אומר לעצמו
אני חייב שהתוכנית תתנהל

154
00:08:53,205 --> 00:08:55,596
,בדיוק כמו שאני מצפה
,בדיוק כמו שאני רוצה

155
00:08:55,629 --> 00:08:57,365
.ואם זה לא, אני אכעס, אני אתעצבן

156
00:08:57,449 --> 00:09:00,839
,למה? התשובה כי לאדם הזה אין אמונה

157
00:09:01,079 --> 00:09:04,117
אין ראייה מרחבית
.מעבר למה שהוא מכיר

158
00:09:04,141 --> 00:09:07,058
לא, לא, תקשיב, העבודה הזו
היא תפרנס אותי

159
00:09:07,211 --> 00:09:09,862
והיא תעניק לי
.ורק דרך זה אני יכול להצליח

160
00:09:10,524 --> 00:09:15,356
הגיע פעם אחת אדם
.אל רבי ישראל הכהן מראדין והתחיל לבכות

161
00:09:15,774 --> 00:09:16,383
?למה הוא בכה

162
00:09:16,969 --> 00:09:22,135
הוא היה בעל עגלה, היה כמו נהג מונית
.אבל עם סוס, והסוס מת

163
00:09:22,705 --> 00:09:25,635
.וכשהסוס מת הוא בכה

164
00:09:26,145 --> 00:09:29,454
,הוא הגיע אל רבי ישראל הכהן מראדין
,"המכונה "בעל החפץ חיים

165
00:09:30,124 --> 00:09:33,166
.התחיל לבכות
.החפץ חיים בכה יחד איתו

166
00:09:33,752 --> 00:09:38,010
?למה החפץ חיים בכה
,החפץ חיים בכה: אתה בוכה כי מת לך הסוס

167
00:09:38,760 --> 00:09:41,324
ואני בוכה כי אתה חושב
.שהפרנסה תלויה רק בסוס

168
00:09:42,050 --> 00:09:44,913
עצם זה שאתה מאמין
,שהסוס זה מקור הפרנסה

169
00:09:45,237 --> 00:09:47,975
- עצם זה שאתה נעול, עצם זה שאתה מקובע

170
00:09:48,013 --> 00:09:49,847
.זו הסיבה לבכי הגדול ביותר שיש

171
00:09:50,254 --> 00:09:53,067
,אם אתה מאמין שהפרנסה היא רק מהעבודה הזו

172
00:09:53,331 --> 00:09:58,162
רק מהחברה הזו, רק מהקהילה הזו
,רק מהמעמד הזה, רק מהתואר הזה

173
00:09:58,452 --> 00:09:59,520
.זה הקיבעון

174
00:09:59,607 --> 00:10:01,575
?מתי אדם מגיע לכעס, תסכול ואכזבה

175
00:10:01,823 --> 00:10:06,271
,כשהוא לא רואה עוד אופציות בחיים
הוא לא רואה עוד מרחבים חדשים

176
00:10:06,293 --> 00:10:10,958
וגישות חדשות, חלונות חדשים שיכולים
.לאפשר לאדם את פריצת הדרך שלו

177
00:10:11,224 --> 00:10:15,352
,היות שהוא לא רואה את זה הוא מתוסכל
.הוא כועס, הוא מקנא, הוא מאוכזב כל כך

178
00:10:16,022 --> 00:10:19,577
?מה חסר לאדם הזה
.היכולת לראות מעבר לכאן ועכשיו

179
00:10:19,646 --> 00:10:21,681
,לא, אני גדלתי שרק אם יש לך דעות תצליח

180
00:10:22,033 --> 00:10:25,028
אני גדלתי - רק אם אתה בריא
,אתה יכול להיות אדם חייכן

181
00:10:25,227 --> 00:10:28,526
,אני גדלתי - רק אם אתה נשוי פעם אחת
.פעם שנייה זה כבר לא עובד

182
00:10:28,773 --> 00:10:31,711
.אני גדלתי על כל מיני דעות כאלה ואחרות

183
00:10:32,219 --> 00:10:34,398
,זה נקרא דעת כבדה

184
00:10:34,580 --> 00:10:38,541
,אדם, שאיך אומרים היום? כבד מדי
.הוא לא פתוח, הוא לא גמיש

185
00:10:38,887 --> 00:10:41,570
,מהי דעת קלה? דעת קלה היא מחמאה

186
00:10:41,897 --> 00:10:43,529
,דעת קלה לא באה משאיפה

187
00:10:43,782 --> 00:10:47,073
.דעת קלה היא ביטוי של אדם עם אמונה

188
00:10:47,345 --> 00:10:49,071
?מתי יש לאדם דעת קלה

189
00:10:49,213 --> 00:10:54,314
לאדם יש דעת קלה מתי שהוא לא נעול
והוא פתוח לאופציות אחרות בחיים

190
00:10:54,362 --> 00:10:59,544
.וזו תרופה לדיכאון, לכעס, לקנאה

191
00:10:59,724 --> 00:11:03,320
למה? כי אז האדם
.רואה אופציות אחרות בחיים שלו

192
00:11:04,013 --> 00:11:06,695
.אבל זוהי גישה שאדם צריך לפתח בחיים שלו

193
00:11:07,940 --> 00:11:08,917
.בואו נחזור אל האישה

194
00:11:09,674 --> 00:11:14,241
כשאנחנו אומרים שלאישה יש יותר אמונה
,ולכן הדעת שלה היא קלה יותר

195
00:11:14,613 --> 00:11:17,134
לאישה יש יותר אמונה
.ולכן היא גמישה יותר

196
00:11:17,454 --> 00:11:19,903
:בואו נתחיל לתרגם
,דעת קלה - הכוונה גמישה

197
00:11:20,113 --> 00:11:21,994
.וגמישות באה בגלל שלאדם יש אמונה

198
00:11:22,085 --> 00:11:26,595
ומהי אמונה? כאשר אדם הוא לא מקובע
.למה שאני רואה, למה שמעבר לכאן ועכשיו

199
00:11:27,460 --> 00:11:30,081
.על בסיס זה בואו ונדייק דבר נהדר

200
00:11:30,546 --> 00:11:34,751
,התורה אומרת, כאשר בורא עולם בורא את האדם

201
00:11:35,110 --> 00:11:38,191
?"נעשה אדם", מה זה "נעשה אדם"

202
00:11:38,543 --> 00:11:42,565
.בורא עולם אומר "נעשה", בוא נתייעץ
:עם מי הוא מתייעץ? עם המלאכים

203
00:11:42,628 --> 00:11:45,402
?כן כדאי, לא כדאי? מה אתם אומרים
?יעיל, לא יעיל

204
00:11:45,639 --> 00:11:50,180
.נעשה" - לשון רבים, מתייעץ"
?על מה אנחנו מתייעצים

205
00:11:50,692 --> 00:11:53,397
.על מה שאנחנו לא בטוחים
.כן כדאי, לא כדאי, כמה כדאי

206
00:11:53,678 --> 00:11:55,659
.על מה מתייעצים? על מה שלא בטוח

207
00:11:56,040 --> 00:11:58,560
?לגבי בריאת האישה, מה התורה אומרת

208
00:11:59,054 --> 00:12:05,300
."אעשה, "אעשה אישה
,את האישה אני אעשה - לשון יחיד

209
00:12:05,356 --> 00:12:07,360
?כבר לא מתייעץ. למה הוא לא מתייעץ

210
00:12:07,800 --> 00:12:10,976
אומר הרב הירש, מכיוון שהאישה
.היא רוחנית יותר

211
00:12:11,324 --> 00:12:12,567
?למה היא רוחנית יותר

212
00:12:12,720 --> 00:12:16,746
כי יש לה יותר אמונה
.ולכן הדעת שלה היא קלה יותר

213
00:12:16,950 --> 00:12:21,050
היות שהיא רוחנית יותר
.לכן עליה אין ספק שכדאי לברוא אותה

214
00:12:21,408 --> 00:12:24,610
יש לה יתרון
?ולכן היא פטורה מתורה ומצוות. למה

215
00:12:24,839 --> 00:12:26,253
מכיוון שהיא כבר רוחנית

216
00:12:26,290 --> 00:12:29,166
כי כל מטרת התורה והמצוות
,היא לרומם את האדם

217
00:12:29,434 --> 00:12:32,199
,להפוך אותו מעבר לכאן ועכשיו בעולם החומר

218
00:12:32,204 --> 00:12:37,443
אלא גם לממד רוחני. הממד הזה
כבר מוטבע יותר באישה

219
00:12:37,804 --> 00:12:41,185
"ולכן האישה אומרת "שעשני כרצונו

220
00:12:41,462 --> 00:12:45,760
.כי היא קרובה יותר אל רצונו של בורא עולם

221
00:12:46,132 --> 00:12:50,740
,אז לכן "אעשה לו", לאדם
.את ה"עזר", את האישה

222
00:12:50,850 --> 00:12:53,198
,למה? לשון יחיד. כי אין מה להתייעץ

223
00:12:53,222 --> 00:12:54,535
.כי ברור שהיא טובה יותר

224
00:12:54,904 --> 00:12:56,967
?איך זה בא לידי ביטוי
.באמונה

225
00:12:57,041 --> 00:12:59,657
?איך האמונה באה לידי ביטוי
,בדעת הקלה

226
00:13:00,991 --> 00:13:03,506
.היכולת לגלות גמישות

227
00:13:04,705 --> 00:13:10,104
אז בואו ונסכם: אם שאלנו
- "מדוע נאמר על אישה "נשים דעתן קלות

228
00:13:10,589 --> 00:13:14,520
אם עד היום חשדנו שזוהי אמירה
,שכדאי להסתיר אותה כי לא נעים לומר אותה

229
00:13:15,017 --> 00:13:16,599
אז אם אנחנו מעמיקים בדברים

230
00:13:16,649 --> 00:13:19,639
ונכנסים להגדרות
,כפי שהם מוגדרים בספרי היהדות

231
00:13:20,055 --> 00:13:21,369
:חוכמה, בינה ודעת

232
00:13:21,598 --> 00:13:24,240
.הבנו שדעת, הכוונה היא היכולת להיות נחוש

233
00:13:24,567 --> 00:13:26,429
.דעת קלה - זוהי היכולת להתגמש

234
00:13:26,794 --> 00:13:27,609
?מי מתגמש

235
00:13:28,018 --> 00:13:31,397
,מי שלא נעול רק על אופציה אחת
.אלא יש לו מרחבים רבים

236
00:13:31,920 --> 00:13:33,761
?מי זה
.מי שיש לו אמונה

237
00:13:34,031 --> 00:13:36,628
אז לאישה יש דעת קלה, כי יש לה יותר אמונה

238
00:13:36,980 --> 00:13:39,518
,ולכן היא קרובה יותר לרצונו של בורא עולם

239
00:13:39,739 --> 00:13:43,133
."לכן היא אומרת "ברוך שעשני כרצונו

240
00:13:43,451 --> 00:13:48,191
ובכך נוכל לחדד את זווית הראייה על האישה

241
00:13:48,390 --> 00:13:53,460
,בצורה שהיא ודאי איכותית
.מכבדת ומעמיקה הרבה יותר

242
00:13:54,132 --> 00:13:54,688
.בהצלחה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה