x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ביקורת נכונה בחינוך

הרב זמיר כהן

איך מגיבים כשהילד משקר? כיצד ניתן למתוח ביקורת בלי לגרום לילד להתמרד? הרב זמיר כהן מדריך כיצד ליצור שינוי מבורך אצל הילד, ונותן עצות נפלאות להורים ולמחנכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,155 --> 00:00:16,783
.שלום לכולם

2
00:00:17,587 --> 00:00:20,922
אחת ההתלבטויות הכי גדולות
שיש להורים בחינוך ילדים

3
00:00:23,619 --> 00:00:28,655
,זו השאלה כיצד למתוח ביקורת על הילד
,בפרט בגיל ההתבגרות

4
00:00:29,375 --> 00:00:31,567
,אבל גם ילד בן שבע, בן שמונה, בן עשר

5
00:00:32,779 --> 00:00:33,745
,ואני רוצה להעיר לו הערה

6
00:00:35,832 --> 00:00:37,267
,אם אני מעיר, הוא נפגע

7
00:00:37,983 --> 00:00:39,169
,הוא כועס
,לפעמים מתמרד

8
00:00:42,597 --> 00:00:43,421
,לפעמים הוא לא מתמרד

9
00:00:44,265 --> 00:00:46,406
אבל אני דיברתי
,והדברים עברו ליד האוזן

10
00:00:46,974 --> 00:00:49,865
,לא נכנסו לו בכלל ללב
.לא רואים שום שינוי, שום שיפור

11
00:00:50,565 --> 00:00:55,006
אפילו בשעת הביקורת רואים עליו
.שהדברים לא עשו בו רושם כלל

12
00:00:55,606 --> 00:00:56,370
.עברו לידו וזהו

13
00:00:58,534 --> 00:01:01,740
כיצד נוכל באמת להעביר מסר
בשיחה טובה עם הילד

14
00:01:02,302 --> 00:01:04,950
שהדברים ייכנסו לו ללב
,ויחוללו שינוי

15
00:01:05,321 --> 00:01:08,869
לא שיהיה מלאך ביום, אבל לכל הפחות
,להתחיל את השינוי

16
00:01:09,257 --> 00:01:13,065
להתחיל את התהליך החדש
.שאנחנו רוצים שהוא יגיע אליו

17
00:01:15,391 --> 00:01:16,219
,ראשית, כלל גדול

18
00:01:18,087 --> 00:01:25,727
ילד שביצע מעשה שאינו טוב
,והוא שמע משפט של ביקורת כלאחר יד

19
00:01:27,007 --> 00:01:29,185
,בדרך כלל הוא לא יתייחס לדברים

20
00:01:31,009 --> 00:01:32,141
.ולפעמים גם עדיף לא להעיר

21
00:01:32,709 --> 00:01:36,728
יש מצבים שיש איזו מעידה חד-פעמית
,של דבר קטן שילד עשה, אפשר גם להתעלם

22
00:01:37,172 --> 00:01:40,708
.לא על כל דבר צריך להעיר
אבל אם רואים שהוא מעד

23
00:01:41,088 --> 00:01:43,866
בעניין רציני או דבר
,שחוזר על עצמו שוב ושוב

24
00:01:45,050 --> 00:01:47,666
.למשל ילד שגילינו שהוא משקר כמה פעמים

25
00:01:48,883 --> 00:01:52,075
האימא שמה לב
.שהשקר אצלו מתחיל להיות שיטה

26
00:01:54,411 --> 00:01:55,809
,פעם אחת העלימה עין
,הבליגה

27
00:01:56,516 --> 00:01:59,885
,אבל היא רואה שהוא משקר באופן קבוע
,והוא כבר בן שמונה, בן עשר

28
00:02:00,365 --> 00:02:02,665
לא ילד בן שלוש-ארבע
.שמדמיין דמיונות

29
00:02:06,021 --> 00:02:06,797
הדרך הנכונה היא

30
00:02:08,553 --> 00:02:10,929
לא לזרוק משפט כלאחר יד
,ולהמשיך הלאה

31
00:02:11,494 --> 00:02:14,479
אלא למצוא את הזמן המתאים
,שהילד רגוע

32
00:02:15,303 --> 00:02:17,982
הוא לא באמצע משחק
,ויפריעו לו כעת, הוא יכעס

33
00:02:19,226 --> 00:02:20,701
.אלא רואים שהוא משועמם

34
00:02:21,786 --> 00:02:24,926
ואז האימא פונה אליו
ואומרת לו: יוסי, יש נושא חשוב

35
00:02:25,862 --> 00:02:28,554
.שרציתי לדבר איתך עליו
?אתה פנוי כעת

36
00:02:29,868 --> 00:02:32,963
,עצם הפתיח הזה
,כשהיא מדברת איתו בנעימות, בנחת

37
00:02:34,071 --> 00:02:36,396
כבר נותן לו להבין
שהוא צריך להכין את עצמו

38
00:02:36,768 --> 00:02:39,160
.לקראת נושא חשוב
.והוא אומר לה: כן, אימא, אין בעיה

39
00:02:40,220 --> 00:02:42,800
.בוא ניכנס לחדר
,היא עושה מזה עניין

40
00:02:44,070 --> 00:02:47,330
.בסבר פנים רגועות, בלי לחץ
,היא יושבת לידו

41
00:02:49,537 --> 00:02:50,725
פונה אליו מלב ללב

42
00:02:52,634 --> 00:02:54,902
ומקפידה על שני הדברים

43
00:02:55,186 --> 00:02:58,828
ששלמה המלך הקפיד
לאורך כל הדרך בשיחות המוסר שלו

44
00:02:59,720 --> 00:03:00,628
.במשלי, בקהלת

45
00:03:01,844 --> 00:03:07,488
,כששלמה המלך העיר הערות
,מתח ביקורת, נתן מוסר

46
00:03:08,804 --> 00:03:10,062
:הוא תמיד הקפיד על שני דברים

47
00:03:11,141 --> 00:03:15,138
."א', הוא תמיד הכניס את המילה "בני
,"מוסר ה' בני אל תמאס"

48
00:03:15,997 --> 00:03:18,815
."שמע בני מוסר אביך"
."תמיד הוא מכניס את המילה "בני

49
00:03:20,121 --> 00:03:21,380
,ודבר שני שהוא הקפיד עליו

50
00:03:22,593 --> 00:03:26,496
:תמיד להעביר את המסר
,אם תשמע לי, אתה תרוויח מזה

51
00:03:26,864 --> 00:03:30,756
לא אני. "כי אורך ימים
"ושנות חיים ושלום יוסיפו לך

52
00:03:33,160 --> 00:03:34,396
.וכן עוד הרבה פסוקים בסגנון הזה

53
00:03:35,960 --> 00:03:36,521
.שלמה היה חכם

54
00:03:37,549 --> 00:03:39,258
למה הוא הקפיד תמיד
?על שני הדברים האלה

55
00:03:40,445 --> 00:03:45,105
,כשמעירים לאדם, הוא מרגיש נוגדנים
,הוא מרגיש שמתייחסים אליו כאדם שלילי

56
00:03:46,226 --> 00:03:48,220
.הוא מרגיש פגוע ואז הוא ננעל

57
00:03:49,548 --> 00:03:51,587
,מבחינה נפשית הוא נועל את עצמו
הוא שומע את הדברים

58
00:03:52,140 --> 00:03:53,747
.והוא ממתין: רק תסיים, רק תסיים

59
00:03:54,872 --> 00:03:56,689
אבל כשהאימא פונה לילד

60
00:03:57,307 --> 00:03:59,587
לא מיד בביקורת: אתה יודע ששיקרת

61
00:03:59,865 --> 00:04:02,035
ותפסתי אותך שקרן כמה פעמים
.ואני לא אתן לך

62
00:04:03,093 --> 00:04:06,529
.זה לא ישפיע, רק ייתן לו דימוי עצמי נמוך
?להטיח בו אתה שקרן

63
00:04:07,355 --> 00:04:10,101
הוא עלול להזדהות עם כך
.שאני שקרן, להשלים עם זה

64
00:04:11,573 --> 00:04:13,547
:אבל היא פותחת קודם כול במילים של אהבה

65
00:04:14,615 --> 00:04:16,667
,אתה יודע, יוסי
.שאתה הבן שלי ואני אוהבת אותך

66
00:04:18,539 --> 00:04:19,707
.הפתיח הזה הוא מאוד חשוב

67
00:04:21,331 --> 00:04:24,379
אני רוצה בטובתך
ולכן יש נושא מאוד חשוב

68
00:04:25,335 --> 00:04:26,439
.שאני רוצה שתשים לב אליו

69
00:04:28,321 --> 00:04:29,512
כבר כמה פעמים כשדיברנו

70
00:04:31,045 --> 00:04:34,125
שמתי לב שאמרת דברים
.שהם לא כל כך מדויקים

71
00:04:35,417 --> 00:04:37,465
,"היא לא צריכה להגיד לו "שיקרת
,לא צריך להטיח בו מילים קשות

72
00:04:38,169 --> 00:04:40,792
,"ודאי לא לומר לו "אתה שקרן
.שזה בכלל הדבקת תווית 

73
00:04:41,988 --> 00:04:44,086
,אמרת דברים שהם לא היו מדויקים כל כך

74
00:04:45,878 --> 00:04:47,602
,חשוב לי שתתרגל לדבר אמת

75
00:04:48,142 --> 00:04:50,010
,זה לטובתך
.זה יעזור לך כל החיים

76
00:04:51,664 --> 00:04:53,662
,אתה בסך הכול ילד טוב
,אתה בדרך כלל מדבר אמת

77
00:04:54,486 --> 00:04:55,526
.אבל תקפיד תמיד לדבר אמת

78
00:04:56,186 --> 00:04:59,148
,גם המשפט הזה הוא חשוב
.לרומם אותו לדימוי עצמי חיובי

79
00:05:00,057 --> 00:05:02,925
שלמה המלך אומר
,אל תוכח לץ פן ישנאך"

80
00:05:03,544 --> 00:05:07,345
."הוכח לחכם ויאהבך"
,פשט הפסוק: אל תוכיח אדם שהוא לץ

81
00:05:07,661 --> 00:05:11,494
,כי הוא יעשה ממך צחוק
.אבל יש כאן עוד הסבר יותר עמוק

82
00:05:12,214 --> 00:05:14,343
.לא את מי להוכיח, אלא איך להוכיח

83
00:05:15,275 --> 00:05:18,375
אל תוכיח אדם במילים
,"אתה לץ, אתה שלילי, אתה לא טוב"

84
00:05:18,831 --> 00:05:21,427
,כי הוא ישנא את זה
.הוא ישנא אותך ואת מה שאתה אומר לו

85
00:05:22,311 --> 00:05:25,279
:הוכח לחכם" - תאמר לו"
.אתה חכם, אתה נבון, אתה חשוב

86
00:05:25,810 --> 00:05:28,674
,תרומם את הדימוי העצמי שלו
,ואז הוא יאהב אותך

87
00:05:29,354 --> 00:05:30,590
.הוא ישמח שאתה אומר לו גם את הביקורת

88
00:05:31,894 --> 00:05:36,949
,והאימא הזו, אם היא הולכת בחוכמה
.אז היא יודעת גם לרומם את הילד במהלך השיחה

89
00:05:38,005 --> 00:05:39,708
,אז שוב, כשמשוחחים עם ילד בביקורת

90
00:05:40,277 --> 00:05:44,028
:הפתיח קודם כול מילים של אהבה
אתה הבן שלי, אני אוהבת אותך

91
00:05:44,950 --> 00:05:46,025
.ולכן חשוב לי לדבר איתך

92
00:05:47,464 --> 00:05:51,177
דבר שני: אף פעם לא לתת
,"תווית שלילית, "אתה שקרן

93
00:05:52,322 --> 00:05:55,800
אלא: שמתי לב שכבר כמה פעמים

94
00:05:55,949 --> 00:05:58,637
אמרת דברים
.שהם לא כל כך נכונים, לא מדויקים

95
00:06:00,877 --> 00:06:01,823
.אתה תמיד מדבר אמת

96
00:06:02,507 --> 00:06:04,017
.המשפט הזה רומם את הילד

97
00:06:04,253 --> 00:06:07,581
,אתה חכם, אתה טוב
,אתה נבון, אתה ישר, אתה מדבר נכון

98
00:06:08,899 --> 00:06:12,121
אבל אני מבקשת: חשוב שגם מדי פעם

99
00:06:12,589 --> 00:06:14,202
.לא יצא ממך דבר שקר מהפה

100
00:06:15,001 --> 00:06:18,597
:ואז היא עוברת לסיפור מעניין
אתה מכיר את הסיפור על אותו רועה והזאבים

101
00:06:20,665 --> 00:06:25,056
שצעק שבאים זאבים
,וכל אנשי הכפר באו לעזור לו בבהלה

102
00:06:25,392 --> 00:06:30,957
,זה עם הקלשון וזה עם המקל
.וכשהגיעו אליו, פרץ בצחוק: עבדתי עליכם

103
00:06:32,174 --> 00:06:32,948
.וכך כמה פעמים

104
00:06:33,395 --> 00:06:35,635
,וכשפעם הגיעו זאבים באמת
,כולם מכירים את הסיפור הזה

105
00:06:36,499 --> 00:06:37,379
.אף אחד כבר לא האמין לו

106
00:06:37,951 --> 00:06:39,195
.ואז הזאבים טרפו לו את הכבשים

107
00:06:40,702 --> 00:06:44,283
הסיפור משתלב במוסר

108
00:06:45,746 --> 00:06:47,872
,והיא מסיימת שבסך הכול אני סומכת עליך

109
00:06:48,159 --> 00:06:50,380
,אתה ילד נפלא
.אני בטוחה שאתה תקפיד על זה

110
00:06:52,013 --> 00:06:55,096
לפעמים היא יכולה גם לאחוז לו
,ביד של הילד בזמן השיחה

111
00:06:55,131 --> 00:06:58,086
,שזה מעביר יותר מסר
,או יד על הכתף

112
00:06:58,658 --> 00:07:02,908
הכול בחוכמה, לראות לפי שפת הגוף
.מה הכי נכון, מה הכי בריא באותה שעה

113
00:07:03,829 --> 00:07:07,959
,כשהשיחה עם הילד באה בצורה נכונה
,גם אם הוא לא יהיה מלאך ביום

114
00:07:08,679 --> 00:07:12,579
אבל הדברים יחלחלו לליבו
.ועם הזמן הוא יפנים את הדברים

115
00:07:13,122 --> 00:07:14,287
:כמו ששלמה אומר במקום אחר

116
00:07:14,691 --> 00:07:17,875
- "חנוך לנער על פי דרכו"
,בהתאם לאופיו

117
00:07:18,671 --> 00:07:20,367
."גם כי יזקין לא יסור ממנה"

118
00:07:21,187 --> 00:07:23,075
,הדברים האלה ילוו אותו לכל החיים

119
00:07:23,663 --> 00:07:25,563
,הוא יפנים אותם, עם הזמן ישתנה

120
00:07:26,187 --> 00:07:29,262
.וגם לא מגיע למתיחות ולכעסים עם ההורים

121
00:07:29,831 --> 00:07:32,981
בפרט בגיל ההתבגרות
.חשוב להרבות בדברי שבח

122
00:07:33,172 --> 00:07:34,856
.כל ביקורת להתחיל בדברי שבח

123
00:07:35,816 --> 00:07:36,821
.זה נכון גם בשלום בית

124
00:07:37,414 --> 00:07:41,905
,כשמתחילים בדברי שבח
.זה מוריד את העוקץ של העלבון, של הפגיעה

125
00:07:42,565 --> 00:07:45,515
,כשאדם שומע ביקורת
,הוא מרגיש שאומרים לו: אתה לא בסדר

126
00:07:46,087 --> 00:07:47,258
ולא נעים לו לשמוע
.שהוא לא בסדר

127
00:07:48,132 --> 00:07:49,476
,אבל כשמתחילים בדברי שבח

128
00:07:49,677 --> 00:07:52,506
זה מוריד את העוקץ של העלבון

129
00:07:52,978 --> 00:07:55,058
כי אדרבה, אתה נפלא
.'ואתה טוב ב-א', ב', ג

130
00:07:55,638 --> 00:07:59,091
,בנקודה הזו יש רק מה לשפר
.אבל בסך הכול אתה מצוין

131
00:07:59,467 --> 00:08:02,456
בגיל ההתבגרות צריך עוד יותר להקפיד
על מהלכים כאלה

132
00:08:03,012 --> 00:08:05,012
.ואז הילד פתוח לקבל את הדברים

133
00:08:05,829 --> 00:08:07,137
ויהי רצון שנזכה כולנו

134
00:08:07,573 --> 00:08:09,288
.לראות נחת מכל יוצאי חלצינו

135
00:08:10,188 --> 00:08:10,817
.אמן

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.2 (26 מדרגים)