הרב עמי מזרחי

הרב עמי מזרחי - עזוב תעזוב עמו

הרב עמי מזרחי

אדם שרוצה להרבות באהבת חינם, מה יעשה? הרב עמי מזרחי בשיעור מרתק לפרשת משפטים