הרב אפרים אפשטיין - חשיבה חיובית

הרב אפרים אפשטיין

האם "תחשוב טוב - יהיה טוב" יפתור לנו את כל הבעיות? כיצד מחשבה יכולה לשנות לי את החיים? הרב אפרים אפשטיין בהרצאה מרתקת על כוחה של חשיבה חיובית

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,240 --> 00:00:12,080
.שלום לכם צופים יקרים

2
00:00:12,430 --> 00:00:16,130
כולכם בוודאי מכירים את המשפט
."תחשוב טוב יהיה טוב"

3
00:00:16,800 --> 00:00:17,400
אבל האמת היא

4
00:00:17,420 --> 00:00:18,750
שזה די מתסכל

5
00:00:19,220 --> 00:00:20,560
לשמוע את המשפט הזה

6
00:00:20,610 --> 00:00:21,760
ולחשוב שהוא יכול

7
00:00:21,810 --> 00:00:22,500
לפתור לנו

8
00:00:22,570 --> 00:00:23,310
.את כל הבעיות

9
00:00:23,340 --> 00:00:24,660
.זה אפילו די מרגיז

10
00:00:25,270 --> 00:00:28,520
,אם יש לי איזושהי בעיה מסוימת
,זה יכול להיות בעיה כלכלית

11
00:00:28,580 --> 00:00:30,400
,זה יכול להיות בעיה בשלום בית

12
00:00:30,730 --> 00:00:32,530
,יכול להיות אפילו בעיה בחינוך ילדים

13
00:00:32,580 --> 00:00:34,530
,ואז באים אליי ואומרים לי: תקשיב

14
00:00:35,040 --> 00:00:37,230
.תחשוב טוב, יהיה טוב

15
00:00:37,790 --> 00:00:40,930
איך משפט כזה
?יכול לשנות לי את החיים

16
00:00:40,980 --> 00:00:45,690
איך משפט כזה בעצם יכול לנסות
?ולפתור לי את הקשיים בחיים

17
00:00:46,690 --> 00:00:52,080
אבל האמת היא שאם אנחנו נבין
,"איך פועל המנגנון הזה שנקרא "חשיבה

18
00:00:52,900 --> 00:00:56,700
,אז אנחנו נראה שהמשפט הזה הוא נכון
.ואפילו מאוד נכון

19
00:00:57,490 --> 00:01:00,270
,תראו, אם הייתי מבקש מכם
,צופים יקרים

20
00:01:00,420 --> 00:01:02,290
לנסות להשוות את המוח

21
00:01:02,340 --> 00:01:06,040
לאחד מהמכשירים החשמליים
,האלקטרוניים שאתם מכירים

22
00:01:06,370 --> 00:01:09,840
.קרוב לוודאי שהייתם משווים אותו למחשב

23
00:01:10,090 --> 00:01:14,230
כן, מחשב אוסף נתונים
,ועושה איזה שהם חשבונות

24
00:01:14,290 --> 00:01:18,030
ואולי זה נראה שזה די דומה
.לתפקוד של המוח שלנו

25
00:01:18,290 --> 00:01:20,810
,המוח שלנו, מיום שאנחנו נולדים

26
00:01:21,140 --> 00:01:23,200
.אוסף נתונים במגוון אפשרויות

27
00:01:23,250 --> 00:01:26,420
,הוא שומע
.הוא רואה, הוא לומד

28
00:01:26,590 --> 00:01:30,300
נתונים שאנחנו מכניסים לו
.ונתונים שהסביבה מכניסה

29
00:01:30,540 --> 00:01:35,480
ואז זה נדמה לנו שברגעים
,שאנחנו זקוקים לאיזושהי החלטה

30
00:01:35,560 --> 00:01:37,170
,לאיזושהי הכוונה

31
00:01:37,740 --> 00:01:40,380
אז המוח שלנו בעצם
מחשב את הנתונים

32
00:01:40,750 --> 00:01:42,450
.ונותן לנו את התשובה הנכונה

33
00:01:42,490 --> 00:01:44,210
,לצורך העניין, למשל

34
00:01:44,840 --> 00:01:46,750
ניקח מחשב ונכניס לו

35
00:01:46,790 --> 00:01:49,240
מין תרגיל פשוט של
1+2

36
00:01:49,810 --> 00:01:51,680
.ללא ספק, התשובה תהיה 3

37
00:01:51,730 --> 00:01:55,600
נראה לנו שהמוח שלנו
.עובד בדיוק באותה הצורה

38
00:01:56,450 --> 00:01:59,930
,אבל אם אנחנו מתבוננים
.אז מתברר שלגמרי לא

39
00:02:00,290 --> 00:02:02,600
המוח לגמרי לא עובד
.בכזאת צורה

40
00:02:02,850 --> 00:02:04,400
.אני אתן לכם דוגמה

41
00:02:05,470 --> 00:02:08,690
ישנו אבחון די מעניין
שעושים לילדים

42
00:02:08,770 --> 00:02:10,960
שחושבים שסובלים מבעיה מסוימת

43
00:02:11,380 --> 00:02:12,450
.אז עושים להם אבחון

44
00:02:12,500 --> 00:02:15,220
אחד משלבי האבחון
:עובד בצורה כזאת

45
00:02:15,610 --> 00:02:18,210
לוקחים את הילד
.ומראים לו תמונה

46
00:02:18,440 --> 00:02:21,370
בתמונה אותו ילד רואה בית

47
00:02:21,410 --> 00:02:23,950
,ובתוך הבית אבא, אימא וילד

48
00:02:24,000 --> 00:02:26,990
ככה משחקים יפה על הרצפה
.איזה משחק הרכבה

49
00:02:27,330 --> 00:02:28,890
בחוץ יורד גשם

50
00:02:29,170 --> 00:02:31,460
.ובצד דולק לו איזה תנור

51
00:02:31,670 --> 00:02:34,830
דרך אגב, אני מכיר בהרבה הרצאות
,שאני מספר את הסיפור הזה

52
00:02:34,860 --> 00:02:38,030
אז אני רואה את הפרצופים
.של האנשים ככה נופלים

53
00:02:38,360 --> 00:02:41,480
,אל תדאגו, בשום בית זה לא קיים
.אבל לצורך העניין

54
00:02:41,670 --> 00:02:43,780
,ואז שואלים את הילד שרואה את התמונה

55
00:02:43,830 --> 00:02:46,340
,שואלים אותו: תגיד לי
?מה אתה רואה בתמונה

56
00:02:46,530 --> 00:02:49,280
:והילד כמובן עונה
אני רואה אבא, אימא וילד

57
00:02:49,360 --> 00:02:52,720
משחקים ביום גשום
.משחק יפה ביחד על הרצפה

58
00:02:53,360 --> 00:02:56,300
ואז לוקחים את אותו ילד
.ומראים לו תמונה שונה קצת

59
00:02:56,850 --> 00:02:59,540
,מראים לו ילד
,שראו אותו בתמונה הראשונה

60
00:02:59,760 --> 00:03:01,430
,עומד מחוץ לבניין

61
00:03:01,680 --> 00:03:04,680
.מסתכל למעלה ורואה בית בוער באש

62
00:03:05,080 --> 00:03:09,050
ולמטה ברחוב רואים איזה אמבולנס
שמכניסים בפנים

63
00:03:09,290 --> 00:03:14,360
דמות של גבר שהיא מתאימה
.לדמות של אותו אבא שראו בתמונה הקודמת

64
00:03:14,430 --> 00:03:16,160
.והילד בתמונה בוכה

65
00:03:16,650 --> 00:03:18,870
:אנחנו שואלים את הילד
,תאמר לי בבקשה

66
00:03:18,920 --> 00:03:20,830
?למה הילד בתמונה בוכה

67
00:03:21,190 --> 00:03:25,380
מה לדעתכם ילד נורמאלי ומאוזן
?אמור לענות

68
00:03:25,680 --> 00:03:29,110
:כמובן
,כי לקחו את האבא

69
00:03:29,810 --> 00:03:33,250
,כי האבא נפצע
,כי נשרף לי הבית

70
00:03:33,740 --> 00:03:36,940
אבל מה ילד בעייתי עונה
?באותה סיטואציה

71
00:03:37,280 --> 00:03:41,640
.לא תאמינו
.כי נשרפו לו הצעצועים

72
00:03:42,232 --> 00:03:45,120
אתם מבינים לבד
שאת אותן עובדות

73
00:03:45,178 --> 00:03:47,294
אפשר להראות לשני ילדים שונים

74
00:03:47,556 --> 00:03:50,763
.וכל ילד נותן פרשנות אחרת לעובדות

75
00:03:51,047 --> 00:03:54,036
,אז תזכרו טוב
,ועל זה בעצם נשען הכול

76
00:03:54,400 --> 00:03:57,410
,המוח שלנו, מעבר לשכלול של נתונים

77
00:03:57,461 --> 00:03:59,389
,שזה גם מחשב יכול לעשות

78
00:03:59,694 --> 00:04:05,120
,המוח שלנו נותן פרשנות לנתונים
.המוח שלנו נותן צבע לנתונים

79
00:04:05,767 --> 00:04:10,065
אם הייתי רוצה להשוות את זה לאיזשהו
,מכשיר חשמלי, כמו שפתחתי בהתחלה

80
00:04:10,276 --> 00:04:15,956
אז האמת היא שהמוח שלנו יותר דומה
.למדפסת מאשר דומה למחשב

81
00:04:16,290 --> 00:04:21,745
במדפסת התמונה תצא בדיוק
.לפי אותו צבע של דיו שאני אכניס למדפסת

82
00:04:21,796 --> 00:04:24,349
.אם אני אכניס דיו שחור, יצא שחור

83
00:04:24,407 --> 00:04:27,876
,אם אני אכניס דיו צבעוני
.תצא לי תמונה צבעונית

84
00:04:28,196 --> 00:04:33,338
,המוח שלנו מחשבן נתונים
.המוח שלנו צובע נתונים

85
00:04:34,552 --> 00:04:36,865
.אני אשאל אתכם שאלה קצת מצחיקה

86
00:04:36,916 --> 00:04:40,334
האם מישהו מכם
?אי פעם ניסה לספר בדיחה למחשב

87
00:04:40,683 --> 00:04:46,640
כן, בדיחה. אז ברור שאתם תענו לי
שזה לא אפשרי והמחשב לא צוחק

88
00:04:46,720 --> 00:04:51,476
כי אין לו תכונות לצחוק או לא תכנתנו
,אותו בצורה כזו שהוא יכול לצחוק

89
00:04:52,254 --> 00:04:54,836
,אבל אני אומר לכם, תראו לצורך העניין

90
00:04:54,901 --> 00:04:56,836
אני שמעתי, מישהו סיפר לי לפני כמה זמן

91
00:04:56,865 --> 00:05:00,894
,שכמו אצלנו כאן במדינה
,שיש כנסת ויש בחירות

92
00:05:01,243 --> 00:05:03,120
.גם אצל החיות יש אותו דבר

93
00:05:03,229 --> 00:05:08,145
פעם בכמה זמן מתכנסות להן
כל החיות יחדיו בקרחת היער

94
00:05:08,218 --> 00:05:09,614
.ומקבלות החלטות

95
00:05:10,130 --> 00:05:12,952
עכשיו, בראש יושב האריה ובצד הטיגריס

96
00:05:13,061 --> 00:05:15,323
,ובצד השני לצורך העניין יושב הדוב

97
00:05:15,803 --> 00:05:18,232
.ומחכים להתחיל את הדיון, את הישיבה

98
00:05:19,236 --> 00:05:20,981
,עכשיו, תקשיבו טוב
.ביום אחד זה קורה

99
00:05:21,352 --> 00:05:27,236
כולם יושבים ביחד, יש שקט
,ואז לפתע פתאום שומעים איזה מין רעש קטן

100
00:05:27,316 --> 00:05:29,985
.נקישות קטנות
כולם מסתכלים מי דופק

101
00:05:30,065 --> 00:05:32,407
,ואז רואים את הזיקית הקטנה מתרוממת

102
00:05:33,054 --> 00:05:36,618
מסתכלת על כולם
:ושואלת ככה בקול קטן

103
00:05:36,952 --> 00:05:38,618
?מי בא מכות? מי בא מכות

104
00:05:39,134 --> 00:05:43,025
טוב, האריה מבין שזה סוג של
.מרידה במלכות ואומר לה: אני

105
00:05:43,585 --> 00:05:46,123
מסתכלת עליו הזיקית
.ואומרת לו: בוא בחוץ

106
00:05:47,265 --> 00:05:49,454
,טוב, האריה נמצא כבר בתוך הסיטואציה

107
00:05:49,556 --> 00:05:52,741
.יוצא עם הזיקית החוצה
,שומעים רעש מהומה

108
00:05:53,418 --> 00:05:55,905
אחרי 5 דקות נפתחת הדלת
?ומי נכנס

109
00:05:56,181 --> 00:05:57,250
.הזיקית

110
00:05:57,810 --> 00:05:59,665
.טוב, החיות המומות כולן

111
00:06:00,370 --> 00:06:03,032
,עד שהן מספיקות לעכל
,הזיקית שוב פעם דופקת

112
00:06:03,120 --> 00:06:04,814
?עולה וצועקת: מי בא מכות

113
00:06:05,127 --> 00:06:07,927
עכשיו, הטיגריס שישב ליד האריה

114
00:06:07,978 --> 00:06:09,578
.אומר: עכשיו זו ההזדמנות שלי

115
00:06:09,905 --> 00:06:12,683
ייתכן מאוד שהאריה הזה היה זקן וחולה

116
00:06:12,741 --> 00:06:14,945
.והוא נבהל מהסיטואציה, קיבל דום לב

117
00:06:15,192 --> 00:06:16,640
.עכשיו זה הזמן שלי לשלוט

118
00:06:16,698 --> 00:06:17,665
.אומר לה הטיגריס: אני

119
00:06:18,865 --> 00:06:20,429
.אומרת לו הזיקית: בוא בחוץ

120
00:06:21,098 --> 00:06:24,283
,הוא יוצא עם הזיקית החוצה
.החיות מחכות

121
00:06:24,334 --> 00:06:26,676
.אחרי 5 דקות, רעש מהומות בחוץ

122
00:06:27,069 --> 00:06:28,676
מי נכנס? שוב פעם הזיקית

123
00:06:28,741 --> 00:06:32,109
ושוב פעם היא עולה ושוב פעם היא דופקת
?ושוב פעם היא שואלת: מי בא מכות

124
00:06:32,501 --> 00:06:35,272
.החיות כבר מפחדות
,הלך האריה והלך הטיגריס

125
00:06:35,643 --> 00:06:38,596
.משהו פה לא הגיוני
.הם מחליטים לבדוק מה קורה בחוץ

126
00:06:39,076 --> 00:06:41,083
,הם יוצאים החוצה בשקט ובזהירות

127
00:06:41,127 --> 00:06:43,716
,פותחים את הדלת בשקט בשקט

128
00:06:43,854 --> 00:06:47,025
מציצים החוצה ואז הם רואים
:איזה דינוזאור ענק שצועק

129
00:06:47,134 --> 00:06:49,454
?מי מתחיל עם בת דודה שלי
?מי מתחיל עם בת דודה שלי

130
00:06:50,254 --> 00:06:53,323
,תיקחו את הבדיחה הזו
?תקלידו אותה למחשב, המחשב יצחק

131
00:06:53,600 --> 00:06:56,829
.המחשב לא יצחק
?אתם יודעים למה המחשב לא צוחק

132
00:06:57,716 --> 00:07:00,261
כי אנחנו צוחקים או מפחדים

133
00:07:00,749 --> 00:07:03,410
כל פעם שמגיע איזה נתון שלא חישבנו

134
00:07:03,476 --> 00:07:06,581
.ולא היה מבחינתנו הגיוני שעומד להגיע

135
00:07:07,250 --> 00:07:10,174
.המוח שלנו מחשבן צעדים קדימה

136
00:07:10,232 --> 00:07:13,454
,המחשב, לצורך העניין
.זה בכלל לא משנה לו

137
00:07:13,832 --> 00:07:15,949
,המחשב, יש לו את הנתונים שלו

138
00:07:16,065 --> 00:07:20,880
.אותם הוא סופר, אותם הוא מחשבן
.מעבר לזה לא מעניין אותו שום דבר

139
00:07:21,236 --> 00:07:23,832
,אז שימו לב
שתי נקודות חשובות מאוד

140
00:07:24,596 --> 00:07:27,963
,כבר הזכרנו, המוח שלנו צובע נתונים

141
00:07:28,283 --> 00:07:31,047
.המוח שלנו לא שם את הנתון כמו שהוא

142
00:07:31,403 --> 00:07:34,181
ומעבר לזה שהמוח שלנו צובע נתונים

143
00:07:34,429 --> 00:07:38,101
.המוח שלנו גם מחשבן את ההמשך קדימה

144
00:07:38,414 --> 00:07:41,970
.המוח שלנו מנסה להבין מה הולך להיות

145
00:07:42,254 --> 00:07:45,112
.דרך אגב, מצינו לזה ראייה

146
00:07:45,185 --> 00:07:47,934
.מי שמכיר את הסיפור של דור המבול

147
00:07:48,370 --> 00:07:51,243
,כן, בדור המבול
,אנחנו כולנו מכירים את הסיפור

148
00:07:52,094 --> 00:07:54,378
כל העולם כולו מתנהג לא כשורה

149
00:07:54,501 --> 00:07:57,592
ומחליט בורא עולם
,להשמיד את כל העולם

150
00:07:57,738 --> 00:08:00,349
.חוץ מנח ומבני משפחתו, שהם בסדר

151
00:08:00,749 --> 00:08:02,901
,אומר הקב"ה לנח: תקשיב נח

152
00:08:03,389 --> 00:08:06,029
קח לך קרשים ועצים, 120 שנה

153
00:08:06,436 --> 00:08:07,854
.ותבנה תיבה

154
00:08:08,181 --> 00:08:10,829
עכשיו, אם היינו יכולים לבוא לנח
,באותו זמן

155
00:08:11,025 --> 00:08:13,563
אחרי שהוא כבר שט
,עם התיבה שם על המים

156
00:08:14,007 --> 00:08:17,229
:והיינו אומרים לו
?נח, מה דעתך על התיבה

157
00:08:17,643 --> 00:08:19,454
:קרוב לוודאי שנח היה אומר לנו

158
00:08:19,527 --> 00:08:22,960
.התיבה? משהו מיוחד
,זה הדבר שהציל אותי

159
00:08:23,040 --> 00:08:27,563
,הציל את בני משפחתי
.מהתיבה הזו יצא קיום לעולם

160
00:08:28,363 --> 00:08:32,952
נעזוב את נח ונלך לבן אדם
שכל משפחתו טובעת בתוך המים

161
00:08:33,309 --> 00:08:36,072
והוא גם הולך לטבוע
ומרחוק ככה הוא רואה את נח

162
00:08:36,116 --> 00:08:37,614
שט לו שם למעלה בתיבה

163
00:08:37,694 --> 00:08:39,563
...ונשאל אותו: אדוני, אדוני, לפני ש

164
00:08:39,803 --> 00:08:43,098
?תאמר לנו, מה התיבה מסמלת בעיניך

165
00:08:43,730 --> 00:08:47,170
?הוא ודאי יגיד: התיבה
,מסמלת את סוף האנושות

166
00:08:47,265 --> 00:08:49,709
.את הדבר הגרוע ביותר
.נגמר העולם

167
00:08:49,825 --> 00:08:52,589
.אני נכחד ובני משפחתי נכחדים לגמרי

168
00:08:53,280 --> 00:08:55,345
.נח בונה את התיבה 120 שנה

169
00:08:55,578 --> 00:08:57,207
?למה 120 שנה

170
00:08:57,425 --> 00:09:02,094
:אז כתוב במפרשים, אומר הקב"ה לנח
.תבנה אותה 120 שנה

171
00:09:02,385 --> 00:09:05,643
:יכול להיות שישאלו אותך
?נח, למה אתה בונה תיבה? מה קרה

172
00:09:05,920 --> 00:09:07,098
,נח יגיד: דעו לכם

173
00:09:07,192 --> 00:09:09,861
,לא תחזרו בתשובה
- לא תתקנו מעשיכם

174
00:09:11,018 --> 00:09:12,043
.נגמר

175
00:09:12,087 --> 00:09:14,727
.אולי יחזרו בתשובה
.לא חזרו בתשובה

176
00:09:15,127 --> 00:09:19,592
אבל בואו נאמר
.שהיו חוזרים בתשובה בגלל בניית התיבה

177
00:09:19,985 --> 00:09:22,341
אתם יודעים איך אותו דור 
?היה מתייחס לתיבה

178
00:09:22,385 --> 00:09:26,603
הרי היו לוקחים את אותה תיבה
ושמים אותה במוזיאון הראשי

179
00:09:27,170 --> 00:09:30,465
ואני חושב שבמקום לקחת
את הילד לטיול בר מצווה בכותל

180
00:09:30,523 --> 00:09:31,869
,היו לוקחים אותו למוזיאון

181
00:09:31,905 --> 00:09:33,600
?היו אומרים לו: אתה רואה את התיבה הזאת

182
00:09:33,963 --> 00:09:36,181
,זאת התיבה, זהו סיפורה

183
00:09:36,429 --> 00:09:40,530
בזכותה כולנו תיקנו את דרכינו
.ונראים כמו שאנחנו נראים היום

184
00:09:40,909 --> 00:09:43,978
שלושה אנשים רואים
,את אותן עובדות בדיוק

185
00:09:44,298 --> 00:09:47,090
,אבל כל אחד נותן צבע אחר לעובדות

186
00:09:47,250 --> 00:09:50,807
.כל אחד מפרש את הנתונים בצורה אחרת

187
00:09:51,985 --> 00:09:54,654
?בואו נחזור רגע לנושא שלנו, בסדר

188
00:09:54,974 --> 00:09:57,730
.תחשוב טוב יהיה טוב

189
00:09:57,920 --> 00:10:02,174
אנחנו כל היום מסתובבים
,כאן בעולם ורואים כל הזמן נתונים

190
00:10:02,501 --> 00:10:07,956
.רואים כל הזמן דברים
.אנחנו נחליט איזה צבע יהיה לנתון הזה

191
00:10:08,450 --> 00:10:11,636
,קמנו עכשיו בבוקר
.יש לנו על הראש המון דברים

192
00:10:12,138 --> 00:10:14,887
מהבנק התקשרו
,שאנחנו צריכים להפקיד כסף

193
00:10:15,003 --> 00:10:18,290
מבית הספר של הילד התקשרו
שמשהו לא בסדר עם הילד

194
00:10:18,363 --> 00:10:21,156
.וצריכים לקבוע פגישה
אז עכשיו בואו נחליט

195
00:10:21,410 --> 00:10:23,323
?איזה צבע אנחנו שמים במדפסת

196
00:10:23,534 --> 00:10:25,701
- אנחנו יכולים לשים צבע שחור

197
00:10:26,516 --> 00:10:30,414
זו התמונה שתצא לנו מהמדפסת
.לאורך כל היום

198
00:10:31,149 --> 00:10:32,414
.אנחנו נראה רק שחור

199
00:10:32,509 --> 00:10:35,229
אבל אנחנו יכולים להחליט לשים
באותו רגע במדפסת

200
00:10:35,323 --> 00:10:39,192
.דיו צבעוני
.נכון, צריכים לפתור את הבעיה עם הבנק

201
00:10:39,338 --> 00:10:41,614
.נכון, צריך לפתור את הבעיה עם הילד

202
00:10:41,905 --> 00:10:44,349
אבל יש לנו עוד המון המון דברים יפים

203
00:10:44,727 --> 00:10:50,050
ודברים פתירים, ואף אחד עוד לא
נפטר מן העולם בגלל למשל

204
00:10:50,180 --> 00:10:56,974
,כאלו בעיות. באותו רגע
,כשאנחנו שמים את אותו דיו צבעוני במדפסת

205
00:10:57,447 --> 00:11:00,916
זה לא רק שהבעיה מקבלת
,איזושהי פרופורציה אחרת

206
00:11:01,243 --> 00:11:04,821
,גם הנתון הבא, מה שהמוח שלנו יחפש

207
00:11:05,112 --> 00:11:08,909
כן, הרי אנחנו אמרנו שהמוח שלנו גם מחשבן
.את הנתונים קדימה

208
00:11:09,360 --> 00:11:12,814
מה שהמוח שלנו יחשבן עכשיו קדימה
,את הנתונים

209
00:11:13,185 --> 00:11:15,105
,הוא יחפש את הדברים הטובים

210
00:11:15,389 --> 00:11:19,403
,הוא יחפש הלאה
.שהדיו יישאר צבעוני בתוך המדפסת

211
00:11:19,861 --> 00:11:21,985
,בעולם יש המון המון דברים טובים

212
00:11:22,545 --> 00:11:25,440
סביב החיים שלנו
.יש המון המון דברים טובים

213
00:11:25,730 --> 00:11:30,705
עצם העובדה למשל
שמתקשרים אלינו מבית הספר של הילד שלנו

214
00:11:31,425 --> 00:11:32,705
,זה בסדר גמור

215
00:11:33,330 --> 00:11:35,970
זה אומר שהילד שלנו
,התנהג לא כשורה

216
00:11:36,414 --> 00:11:40,363
זה אומר שנצטרך לבזבז אולי יום עבודה
,בשביל לבוא לבית הספר

217
00:11:40,436 --> 00:11:42,305
.אבל זה גם אומר שיש לנו ילד

218
00:11:43,076 --> 00:11:46,814
הצבע הזה שיש לנו ילד
ויש אנשים שאין להם ילדים

219
00:11:47,040 --> 00:11:48,814
,הוא אמור להיות השולט

220
00:11:49,192 --> 00:11:52,756
.הוא אמור להוביל
,יש לנו איזושהי בעיה בעבודה

221
00:11:53,190 --> 00:11:58,443
.אבל יש לנו עבודה
.אנחנו בוחרים לגמרי במה להתבונן

222
00:11:59,294 --> 00:12:03,898
,יש איזה ניסוי מעניין
.שהייתי שמח לספר לכם אותו

223
00:12:05,614 --> 00:12:07,687
אני לפעמים קצת חושש לומר את הניסוי הזה

224
00:12:07,752 --> 00:12:10,560
.כי הוא ניסוי בעייתי
,ובואו נאמר ככה

225
00:12:10,698 --> 00:12:13,272
אני אספר לכם
.ואני לא לוקח אחריות על הניסוי הזה

226
00:12:13,374 --> 00:12:17,992
מי שינסה את הניסוי הזה
.לעשות לעצמו בבית, זה על אחריותו בלבד

227
00:12:18,545 --> 00:12:21,760
,שימו לב,יש לי חבר
,למען האמת היה לי חבר

228
00:12:22,865 --> 00:12:25,541
שלפני מספר שנים
.אני ביקשתי ממנו בקשה

229
00:12:25,658 --> 00:12:28,429
,אמרתי לו: בבקשה
,אני רוצה להציב אותך

230
00:12:28,494 --> 00:12:32,785
,לשאול אותך שאלה
.ואתה יורה לי מיד תשובה בלי לחשוב

231
00:12:32,981 --> 00:12:34,654
.אני שואל שאלה, אתה יורה לי תשובה

232
00:12:34,712 --> 00:12:37,970
,כמו שאני אומר לך למשל
תזרוק לי שני צבעים

233
00:12:38,050 --> 00:12:40,785
ראשונים שעולים לך בראש
.והוא יגיד: אדום, ירוק, כתום, צהוב

234
00:12:40,843 --> 00:12:45,294
.לא משנה, בלי לחשוב
.הוא אומר לי: אין שום בעיה, הכול בסדר

235
00:12:46,429 --> 00:12:51,025
,העמדתי אותו מולי
,ולצערי גם עוד כמה חברים התאספו

236
00:12:51,163 --> 00:12:53,912
:ואמרתי לו
.תקשיב טוב, זאת השאלה

237
00:12:54,472 --> 00:12:57,112
תזרוק לי מהראש שלך בלי לחשוב

238
00:12:57,163 --> 00:12:59,461
,שני שמות של בעלי חיים
.מיד בלי לחשוב

239
00:12:59,880 --> 00:13:02,589
.הוא אומר לי: נמר וג'וק
.אמרתי לו: יופי, מצוין

240
00:13:02,654 --> 00:13:04,400
?מה זה נמר מבחינתך

241
00:13:04,938 --> 00:13:08,509
אז אותו חבר אומר לי שנמר
,זו מין חיה אגרסיבית, תוקפנית

242
00:13:08,545 --> 00:13:10,305
,משיגה תמיד את מה שהיא רוצה

243
00:13:10,458 --> 00:13:11,912
.אף אחד לא יכול לעצור אותה

244
00:13:12,305 --> 00:13:13,643
?אמרתי לו: מצוין, ומה זה ג'וק

245
00:13:14,225 --> 00:13:16,174
,אומר לי: ג'וק זאת החיה הקטנה הזאת

246
00:13:16,280 --> 00:13:21,614
,החרק הקטן הזה, שהוא קצת מגעיל
.הוא קצת פחדן, הוא לא נעים, לא נעים

247
00:13:22,436 --> 00:13:23,716
,אמרתי לו: שים לב

248
00:13:23,803 --> 00:13:26,618
החיה הראשונה שאתה אמרת
.זה איך שאתה רואה את עצמך

249
00:13:26,647 --> 00:13:30,043
והחיה השנייה זה איך שאתה רואה
,את הבן אדם הכי קרוב אליך

250
00:13:30,298 --> 00:13:31,774
.הווי אומר - אשתך

251
00:13:32,443 --> 00:13:36,501
,זה מזעזע. דרך אגב
.יש לזה המשך גם לחיה השלישית ולחיה הרביעית

252
00:13:37,221 --> 00:13:39,498
?אבל מה זה אומר
:זה אומר נורא פשוט

253
00:13:39,563 --> 00:13:43,207
שאנחנו לחלוטין צובעים את הנתונים

254
00:13:43,323 --> 00:13:44,640
.כמו שאנחנו רוצים

255
00:13:44,741 --> 00:13:49,040
כן, אריה לצורך העניין
.או טיגריס לצורך העניין

256
00:13:49,120 --> 00:13:50,923
מישהו פעם אמר לי
,בחיה השנייה, על אשתו

257
00:13:51,061 --> 00:13:54,429
.אמר לי: פינגווין
?פינגווין? אמרתי לו: מה פינגווין-

258
00:13:54,480 --> 00:13:56,625
?מה זה פינגווין בעיניך
:אז הוא אומר לי

259
00:13:56,683 --> 00:14:01,243
פינגווין זאת החיה הזאת
.שהיא תמיד עומדת זקופה ונקייה

260
00:14:02,538 --> 00:14:06,145
.כל אחד צובע כמו שהוא רוצה לצבוע

261
00:14:07,294 --> 00:14:10,538
אז המסקנה הנובעת מכל העניין הזה
:היא נורא ברורה

262
00:14:10,654 --> 00:14:13,767
.תחשוב טוב, באמת יהיה טוב

263
00:14:14,218 --> 00:14:18,341
,כי אם אתה תחשוב לא טוב
,אתה מזמן אליך את הדברים הלא טובים

264
00:14:18,407 --> 00:14:19,920
,כי כשאתה חושב לא טוב

265
00:14:20,080 --> 00:14:25,949
מעבר שהנתון עצמו נהפך באמת
,לשחור, ללא טוב, מבחינת ההתייחסות שלך אליו

266
00:14:26,174 --> 00:14:29,760
אתה גם מזמן אליך
,את המשך הנתונים שיהיו לא טובים

267
00:14:30,050 --> 00:14:31,663
אתה דוחף את הדיו השחור

268
00:14:31,672 --> 00:14:32,759
.אל תוך המדפסת

269
00:14:33,170 --> 00:14:34,349
אנחנו צריכים לדחוף

270
00:14:34,358 --> 00:14:36,859
.לתוך המדפסת דיו צבעוני

271
00:14:37,207 --> 00:14:40,785
:אז תזכרו טוב
!תחשוב טוב, יהיה טוב

272
00:14:40,794 --> 00:14:41,947
.תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה