הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - האש שלא פסקה

הרב הרצל חודר

במה מעלת הנשים גדולה משל האנשים? באיזה שופר תקעו בהר סיני? מדוע כל הדיברות נאמרו בלשון יחיד? מהו הלימוד מהפסוק "ואשא אתכם על כנפי נשרים"? במה נבדלו ישראל מאומות העולם? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק