הרב יצחק בצרי - קביעת שם האדם

הרב יצחק בצרי

מדוע לא כדאי לשנות שם באמצע החיים? מה הכלל שצריך להנחות את ההורים בבחירת שם לתינוק? אלו שמות אין לקרוא כיום? הרב יצחק בצרי בהרצאה מיוחדת ומרתקת על שם האדם - 

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,352 --> 00:00:19,288
.תודה רבה לכם

2
00:00:20,512 --> 00:00:23,096
שבורא עולם יזכה אתכם
,בזכות אבותיי הקדושים

3
00:00:23,208 --> 00:00:26,360
מרן הבן איש חי הקדוש
והסבא רבי יהודה פתיה

4
00:00:26,704 --> 00:00:27,984
,והסבא רבי סלמאן מוצפי

5
00:00:28,040 --> 00:00:32,083
,ייבדל לחיים ארוכים, אבי מורי
.שיתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה. -אמן

6
00:00:33,304 --> 00:00:36,672
.אנחנו היום נדבר על שם האדם

7
00:00:37,784 --> 00:00:39,400
.זו שאלת השאלות

8
00:00:40,016 --> 00:00:41,752
וכל אחד מאיתנו
על פי רוב

9
00:00:42,136 --> 00:00:42,896
.אוהב את השם שלו

10
00:00:43,944 --> 00:00:45,472
אף על פי
שיום אחד גברת אחת

11
00:00:45,576 --> 00:00:47,832
:פוגשת אותי ואומרת לי
.הרב בצרי, אני בגיל 70

12
00:00:48,368 --> 00:00:49,528
.כל החיים לא הולך לי

13
00:00:49,888 --> 00:00:52,272
.קוראים לי ז'קלין
?איזה שם אתה מציע לי

14
00:00:52,600 --> 00:00:55,448
אמרתי לה: לא נורא, עוד שנתיים
.בין כה את הולכת מן העולם

15
00:00:59,280 --> 00:01:03,328
,טוב, בכל אופן
אז לא כל רגע וכל סיבה ועניין

16
00:01:03,408 --> 00:01:04,184
.להחליף את השם

17
00:01:04,832 --> 00:01:09,432
יש אנשים שאני פוגש אותם
.ומספרים לי שכבר יש להם שבעה שמות

18
00:01:10,320 --> 00:01:11,984
.אמרתי: גם ליתרו היו שבעה שמות

19
00:01:12,480 --> 00:01:19,184
?אפשר, אבל בשביל מה
צריך לדעת לבחור את השם לילד מההתחלה

20
00:01:19,280 --> 00:01:20,856
.כדי שנדע שהילד שלך מרוצה

21
00:01:21,688 --> 00:01:25,912
:אבא שלי תמיד אומר
אל תבחר שם לילד

22
00:01:26,288 --> 00:01:28,408
.כשהילד הזה מתבייש בשם הזה

23
00:01:28,912 --> 00:01:29,792
.'זה ה-א' ב

24
00:01:30,224 --> 00:01:33,256
אתה יודע שבסוף ייווצר מצב
.שהוא יתבייש בזה

25
00:01:33,570 --> 00:01:35,128
.אני אקח דוגמה
.הוא יכול לשנות את השם-

26
00:01:35,424 --> 00:01:39,072
,הוא יכול לשנות את השם אבל זה לא טוב
.זה משנה את מהות נפש האדם

27
00:01:39,248 --> 00:01:44,248
,השם שלנו זה נבואה שקיבלנו
.ההורים מקבלים את זה משעת הלידה

28
00:01:44,310 --> 00:01:47,400
כל אחד מההורים מקבל
מין נבואה שיכולה להיות

29
00:01:47,832 --> 00:01:51,192
והשם של האדם
,הוא שם מאוד חשוב

30
00:01:51,608 --> 00:01:53,584
מאוד מאוד חשוב
.לכל המהות של החיים שלו

31
00:01:54,216 --> 00:01:55,584
.אז בואו נתבונן שנייה אחת ונחשוב

32
00:01:56,472 --> 00:01:58,904
,אמרנו שקוראים לילד שם
אנחנו צריכים לחשוב מה השם

33
00:01:58,968 --> 00:02:00,984
.שהוא מתאים לו או לא מתאים לו
.למשל, דוגמה אני אגיד

34
00:02:02,352 --> 00:02:05,896
.ילדה, אתה רוצה לקרוא לה שמחה
?לקרוא או לא לקרוא

35
00:02:06,016 --> 00:02:07,008
.לא לקרוא היום

36
00:02:07,712 --> 00:02:08,880
.לא לקרוא היום שמחה
?למה

37
00:02:09,336 --> 00:02:11,512
אצל אשכנזים שמחה זה שם
?של בן או בת

38
00:02:11,960 --> 00:02:13,664
.בת. -גם וגם

39
00:02:14,256 --> 00:02:16,088
.אצל אשכנזים שאלתי, ישעיהו

40
00:02:16,240 --> 00:02:17,952
.זה בן
.זה בן-

41
00:02:18,048 --> 00:02:19,736
.ובת גם
.ובת זה אצל נשים-

42
00:02:19,856 --> 00:02:26,128
,עכשיו, הכנסתי אותה למוסד אשכנזי
,איך יקראו לה? יקראו שמחה לילדה

43
00:02:26,224 --> 00:02:28,088
.זה אצלם בן
.יצחקו כולם

44
00:02:28,360 --> 00:02:30,944
?למה לפגוע
?למה להכניס את הילדה למצב של אי נעימות

45
00:02:31,728 --> 00:02:36,184
,אל תקרא לבן אשכנזי שמחה
.כי אצל הספרדים זה שם של בת

46
00:02:36,510 --> 00:02:40,392
בוא, תיישר קו
.עם האווירה של המצב

47
00:02:40,680 --> 00:02:43,168
,היום, לצערנו הרב
.אנשים גם מתבלבלים בזה

48
00:02:43,632 --> 00:02:48,088
לא אכפת להם, מלכתחילה
.לוקחים שמות של בנות לבנים

49
00:02:48,496 --> 00:02:52,632
,דניאל - שם של בן מובהק
.זה גם פוגע

50
00:02:52,792 --> 00:02:57,848
כולנו יודעים שהיום יש בעיות
.עם זהות המין

51
00:02:58,112 --> 00:03:02,256
זהות המין, כל הסיפור הזה
.בגלל כל הנתונים האלה שאנשים מחליפים

52
00:03:02,456 --> 00:03:07,400
,תמיד טוב לקרוא שם של בן לבן
.שם של בת לבת

53
00:03:07,696 --> 00:03:10,528
,אבל גם יותר מזה
,צריך לדעת שגם בשם עצמו

54
00:03:10,848 --> 00:03:14,320
,צריך לדעת יש שם יותר מעולה
,יש שם פחות מעולה

55
00:03:14,576 --> 00:03:15,680
.יש שם יותר רגוע

56
00:03:15,880 --> 00:03:19,736
הורים שקטים ושלווים שרוצים
.שיהיו להם ילדים שיושבים כמו דגים בבית

57
00:03:20,376 --> 00:03:23,232
.יש כאלה אומרים: לא רוצים
,תן לי את הראש הקטן

58
00:03:23,504 --> 00:03:27,048
,שהוא יהיה שכיר טוב
,יעבוד טוב, יפרנס משכורת קבועה

59
00:03:27,360 --> 00:03:29,048
,שיחיה בשקט
.יחיה באמונה

60
00:03:29,144 --> 00:03:31,976
יש אנשים כאלו. יש אנשים שרוצים
,שהילדים שלהם יהיו פוליטיקאים

61
00:03:32,608 --> 00:03:36,224
.שיהיו אש, אריות
.הוא רוצה שהבן שלו יהיה אריה

62
00:03:36,712 --> 00:03:39,016
,אבא כזה שרוצה שהבן שלו יהיה אריה
?איך הוא צריך לקרוא לבן שלו

63
00:03:39,272 --> 00:03:41,264
.אריה. -אריה, יפה

64
00:03:41,504 --> 00:03:45,088
.אריה זה אריה
?למה אריה זה אריה? למה

65
00:03:45,376 --> 00:03:48,304
?למה אריה זה אריה
?למה אריה נקרא אריה

66
00:03:48,392 --> 00:03:49,048
?אתם יודעים למה

67
00:03:49,312 --> 00:03:54,376
כי האות א' היא אות שמתחילה
.מהאותיות של אש

68
00:03:55,560 --> 00:03:57,272
.אלה האותיות של אש
,"אלו לא האותיות הכוונה במילה "אש

69
00:03:57,568 --> 00:04:01,904
.יש לנו ארבעה סוגים של סוגי האותיות

70
00:04:02,032 --> 00:04:03,088
.ארבעה סוגי אותיות

71
00:04:03,310 --> 00:04:04,456
.אני אראה לכם בספר מה שכתוב

72
00:04:04,776 --> 00:04:06,456
.ספר מדהים מאוד

73
00:04:08,048 --> 00:04:15,248
- 'א', ה', ט', מ', פ', ש', ן
.הן אותיות מיסוד האש

74
00:04:15,856 --> 00:04:20,304
זאת אומרת, ילדים שנפתח השם שלהם
באותיות הראשונות האלו

75
00:04:20,696 --> 00:04:21,912
,הם ילדים שיהיו תוססים

76
00:04:22,304 --> 00:04:26,456
אבל אבוי אם נשאיר להם את השם
.אך ורק מהאותיות הללו

77
00:04:26,936 --> 00:04:28,456
,כשאדם רק אש הוא נהיה עצבני

78
00:04:28,840 --> 00:04:30,208
.נהיה כעסן, נהיה רגזן

79
00:04:30,288 --> 00:04:32,528
אומנם הוא תוסס, אבל גם אף אחד
.לא יכול לעדן אותו

80
00:04:32,936 --> 00:04:37,208
,להשאיר אותו רק עם אש
.צריך קצת מים, צריך קצת רוח, צריך קצת עפר

81
00:04:37,616 --> 00:04:40,640
אז לכל אות ואות
.יש את המשמעות שלה

82
00:04:40,952 --> 00:04:44,488
'למשל, ג', ז' וכו
.זה יסוד הרוח

83
00:04:45,056 --> 00:04:48,824
.ד', ח', ל' זה יסוד המים

84
00:04:49,080 --> 00:04:52,568
?מה זה יסוד המים
.אנשים שקטים, שלווים

85
00:04:52,848 --> 00:04:56,040
?לעומת זה, יסוד הרוח מה זה
.אנשים שהם רוחניים

86
00:04:56,568 --> 00:05:00,136
,לא כל הזמן מחפשים לרוץ אחרי התאוות
.אחרי ההנאות

87
00:05:00,480 --> 00:05:02,136
.אש היא דבר מאוד מסוכן

88
00:05:02,272 --> 00:05:05,200
,מצד אחד זה תוסס מאוד
אבל מצד אחד אנשים שהם אש

89
00:05:05,696 --> 00:05:08,832
הם יכולים להסתבך
,עם כל מיני ניסיונות קשים בחיים

90
00:05:09,200 --> 00:05:12,760
.עם כל מיני מחשבות של אש
.ממש דברים לא פשוטים

91
00:05:13,136 --> 00:05:16,664
?אז צריך לדעת, איך אומרים
.למזג בין זה לזה

92
00:05:17,440 --> 00:05:20,424
.יש גם את יסוד העפר
קרה לי אנשים שבאים אליי

93
00:05:20,688 --> 00:05:23,880
שהאותיות שלהם הן שילוב
.של עפר

94
00:05:24,232 --> 00:05:27,248
?מה ראיתי
,שהאנשים האלה מאוד רדומים

95
00:05:27,352 --> 00:05:29,248
.מאוד חלשים, מאוד דורכים עליהם כולם

96
00:05:29,952 --> 00:05:36,960
:ניקח את המילים האלו
.ב', ו', י', נ', צ', ת', ף' - הן אותיות של עפר

97
00:05:37,520 --> 00:05:40,616
כשאתה בא לבחור שם לילד שלך
.זאת המהות שלו

98
00:05:40,810 --> 00:05:44,928
,זה לא רק סתם
.זה יהיה המהות שלו במשך כל חייו

99
00:05:45,528 --> 00:05:50,744
,ואם אתה יודע שזו בחירה כל כך חשובה
.אז כדאי באמת ללמוד את החומר ולהבין את זה

100
00:05:51,304 --> 00:05:55,728
:ושוב אני רוצה להגיד משהו אחד
לאו דווקא כל ה"משה" הם אותו דבר

101
00:05:56,136 --> 00:05:58,184
"או כל ה"לאה" או כל ה"שרה
.הן אותו דבר. לא

102
00:05:58,784 --> 00:06:01,760
יש גם עוד חלקים שהם קובעים
.במזל של האדם

103
00:06:01,856 --> 00:06:02,720
?איזה חלק

104
00:06:03,064 --> 00:06:07,632
החלק הזה של המציאות
,של האדם, באיזה תאריך הוא נולד

105
00:06:08,080 --> 00:06:09,632
.באיזו שעה הוא נולד

106
00:06:10,112 --> 00:06:13,024
.יש מזל שעה, מזל תאריך
.כל דבר ודבר

107
00:06:13,288 --> 00:06:20,616
זה מאוד חשוב להכין, ללמוד
,את הדבר הזה כשאדם זכה להביא ילד לעולם

108
00:06:20,744 --> 00:06:23,128
,ללמוד איזה שם אני בוחר
מה אני לוקח

109
00:06:23,272 --> 00:06:24,800
,או להתייעץ עם חכם
,להתייעץ עם רב

110
00:06:25,080 --> 00:06:25,968
.להביא רשימה של שמות

111
00:06:26,064 --> 00:06:28,984
,אני כל יום, ברוך השם
,מתקשרים אליי אנשים

112
00:06:29,520 --> 00:06:30,568
.מביאים לי רשימה של שמות

113
00:06:30,672 --> 00:06:33,760
.הרב, נולדה לי בת
.מזל טוב, מזל טוב-

114
00:06:34,080 --> 00:06:36,688
?מה השמות שיש לכם
.עוד לא החלטנו, הרב יחליט לנו-

115
00:06:36,720 --> 00:06:39,968
.לא. אני לא מחליט, תחשבו אתם
?למה-

116
00:06:40,560 --> 00:06:45,824
ההורים, אלוקים נתן להם נבואה
לבחור את השם של הילד שלהם

117
00:06:45,936 --> 00:06:49,256
,כי אלוקים כשנתן את הילדים
.הוא נתן להורים האלו. תחשבו

118
00:06:49,888 --> 00:06:54,000
:הם חוזרים אליי, הם אומרים לי
.הרב, יש לנו כמה הצעות. -יופי

119
00:06:54,696 --> 00:06:56,952
אל תגידו לי מה הבעל החליט
.ומה האישה החליטה

120
00:06:57,208 --> 00:06:57,984
.אני לא אסתבך עם זה

121
00:06:58,248 --> 00:07:01,168
.תגידו לי רק את הדירוג: 1, 2, 3, 4

122
00:07:01,310 --> 00:07:03,352
,או שניהם מספר 1
,שניהם מספר 2

123
00:07:03,416 --> 00:07:04,208
.תיתנו לי את הרשימה

124
00:07:04,696 --> 00:07:08,680
,אז אני עובר, אני מסתכל
.אני בודק מה שווה, מה השמות של ההורים

125
00:07:09,104 --> 00:07:12,392
אני לא אתן לאבא שלא מסוגל
,להתמודד עם ילד של אש

126
00:07:12,672 --> 00:07:13,488
.אתן לו ילד מאש

127
00:07:13,864 --> 00:07:16,824
או שאני לא אתן לאבא
,שהוא לא מסוגל לראות ילד אהבל

128
00:07:17,104 --> 00:07:20,160
,בעברית, מה שאומרים, שקט ותמים
.שהוא לא יכול לסבול את זה

129
00:07:20,256 --> 00:07:21,528
,צריך לדעת
,כל אחד ואחד

130
00:07:21,736 --> 00:07:23,016
אני לוקח את השמות
,של ההורים

131
00:07:23,264 --> 00:07:24,312
מה השמות
?של ההורים

132
00:07:24,640 --> 00:07:26,312
?מאיפה האימא
?איפה האבא

133
00:07:26,448 --> 00:07:27,360
?מה השילוב שלהם

134
00:07:27,736 --> 00:07:29,600
?מה? זה חיובי
?שלילי? מה קורה

135
00:07:29,888 --> 00:07:32,504
אחר כך אני משלב את השם של הילד
,וככה כל אחד

136
00:07:32,544 --> 00:07:33,680
.זה לא דבר שהוא חד-גוני

137
00:07:33,928 --> 00:07:37,184
,שניהם לוקחים את הרשימה שאמרתי
.את הרשימה שהבאתי פה

138
00:07:37,560 --> 00:07:41,848
ואתם פשוט יושבים בבית שלכם
.וחושבים על זה, דנים בזה

139
00:07:41,928 --> 00:07:45,104
.אתם מגיעים להחלטה הכי טובה לשם

140
00:07:45,808 --> 00:07:47,288
.אבל יש עוד כללים בזה

141
00:07:47,768 --> 00:07:50,792
יש הרבה אנשים שרוצים לקרוא שם
.על שם הסבא

142
00:07:51,320 --> 00:07:52,472
.מכירים את זה? -כן

143
00:07:52,784 --> 00:07:55,576
על שם הסבא מצד האבא
.ומצד האימא

144
00:07:55,720 --> 00:07:58,864
,גם האבא והאימא
.על שמות האבא והאימא. -או שמות ההורים

145
00:07:59,000 --> 00:08:02,456
אנחנו, העיראקים, מפחדים
,לקרוא על שמות ההורים

146
00:08:02,704 --> 00:08:04,048
.אבל אני קראתי בכל אופן

147
00:08:04,224 --> 00:08:06,200
.הם פוחדים
סבא שלי היה אומר

148
00:08:06,296 --> 00:08:09,064
,שמי שקוראים על שמו בחיים
.סימן שרוצים שהוא ימות

149
00:08:09,616 --> 00:08:10,184
.היה מפחד

150
00:08:10,504 --> 00:08:13,400
אבל בגמרא מופיע שהרבה אנשים
,היו קוראים על שמותם בחיים

151
00:08:13,792 --> 00:08:15,944
ואני גם קראתי לילדים שלי
.על שמות ההורים שלי

152
00:08:16,224 --> 00:08:19,104
,הבן שלי הגדול קוראים לו דוד שלום
.על שם אבא שלי

153
00:08:19,464 --> 00:08:21,928
והבת הגדולה שלי קוראים לה ציפורה
.על שם אימא שלי

154
00:08:22,320 --> 00:08:24,544
אבל קודם כול קוראים
על שם האבא של האבא

155
00:08:24,808 --> 00:08:25,640
?או האבא של האימא

156
00:08:26,592 --> 00:08:27,544
.האבא של האימא

157
00:08:27,712 --> 00:08:28,800
.אבא של האימא

158
00:08:29,208 --> 00:08:31,616
אז למעשה רוב הפוסקים חולקים
.ואומרים: לא

159
00:08:32,392 --> 00:08:34,712
?קודם כול על שם האבא של האבא, ולמה

160
00:08:35,008 --> 00:08:38,488
.מביאים ראיה אחת מאביהוא
?מה זה אביהוא? אתה מכיר

161
00:08:39,304 --> 00:08:42,432
...אביהוא זה היה
.קוראים לך אביהוא? -כן

162
00:08:43,160 --> 00:08:49,520
.אביהוא זה היה הבן של אהרן הכוהן

163
00:08:50,152 --> 00:08:56,200
.אביהוא הוא היה אחד הבנים
,לאהרן הכוהן היו ארבעה בנים

164
00:08:56,264 --> 00:08:59,120
אבל שני בנים ראשונים
.נדב ואביהוא

165
00:08:59,336 --> 00:09:04,720
?אבא של אשתו, איך קראו לו
.אלישבע, אבא שלה, איך קראו לו? עמינדב

166
00:09:05,536 --> 00:09:09,712
אז את הבן הראשון הם קראו
.על שם האבא של האימא, כמו שאמרת

167
00:09:10,800 --> 00:09:14,152
והשם השני הם קראו על שם
.האבא של האבא

168
00:09:14,624 --> 00:09:17,952
?פה מה קרה באותו רגע שהם עשו דבר כזה
.מה קרה? הילדים נפטרו

169
00:09:18,528 --> 00:09:21,576
למה? קודם כול צריך לקרוא
,על שם האבא של האבא

170
00:09:21,896 --> 00:09:23,576
.אחר כך על שם האבא של האימא
.זה דבר ראשון

171
00:09:24,224 --> 00:09:27,184
,דבר שני, זה מה שרציתי להתחיל בזה

172
00:09:28,728 --> 00:09:31,064
,לא לקרוא על שם אדם שהוא היה רשע

173
00:09:32,304 --> 00:09:36,856
,אדם שהוא עבר צרות, ייסורים
.מת בקיצור ימים ושנים

174
00:09:37,208 --> 00:09:39,120
:אבל מה? לפעמים באים אנשים, אומרים
,סליחה, הרב

175
00:09:39,976 --> 00:09:45,016
יש לנו אבא שנפטר בצעירותו
מייסורים, מלחמה, נהרג

176
00:09:45,560 --> 00:09:47,336
,וקוראים לו אברהם
אנחנו רוצים לקרוא אברהם

177
00:09:48,088 --> 00:09:49,592
.ואנחנו רוצים לתת זכר לשמו

178
00:09:50,080 --> 00:09:50,968
.אז יש שני פתרונות

179
00:09:51,464 --> 00:09:58,184
.פתרון אחד זה לקרוא לו שני שמות
.לקרוא לו אברהם מאיר, אברהם יאיר

180
00:09:58,664 --> 00:09:59,480
.שני שמות

181
00:10:00,152 --> 00:10:03,528
.יש פתרון אחר
,לא לקרוא על שמו

182
00:10:03,976 --> 00:10:05,528
.אלא כמו השם שלו

183
00:10:06,016 --> 00:10:09,208
,אם קוראים לו אברהם
.תקרא על שם אברהם אבינו

184
00:10:09,544 --> 00:10:13,152
,אתה לא קורא על שם השם שלו
.אלא על שם אברהם אבינו

185
00:10:13,576 --> 00:10:16,176
,גם אדם שנספה בשואה
גם יש לנו את הבעיה הזו

186
00:10:16,296 --> 00:10:19,696
שהוא מת באופן טרגי
.ולא כל כך טוב לילד

187
00:10:19,968 --> 00:10:23,784
,אז ברור שאסור לקרוא על שמו
אלא אנחנו קוראים כמו השם שלו

188
00:10:24,312 --> 00:10:28,064
,או על שם המקור
.על שם המקור ולא על שמו

189
00:10:28,480 --> 00:10:31,592
וככה את חוסך את הבעיה הזאת
.שאתה גורם נזק

190
00:10:32,128 --> 00:10:32,968
.יש עוד משהו

191
00:10:33,776 --> 00:10:37,954
שם של אדם, כדאי שיהיה מורכב
.מכמה שיותר אותיות

192
00:10:38,590 --> 00:10:41,186
.למה? אמרנו: אש, רוח, מים, עפר

193
00:10:41,536 --> 00:10:46,360
כמה שאני יותר מחזק את הכוחות שלו
,מכל המזלות, מכל הגוונים

194
00:10:46,440 --> 00:10:49,120
,כמה שיותר כוח מההתחלה, מהסוף, כמה שיותר
.אני מרוויח

195
00:10:49,272 --> 00:10:52,024
...ברגע שאני קורא
?יש לנו פה דן. מי זה דן

196
00:10:52,664 --> 00:10:58,064
,דן. דן, שואלים אותי תמיד, זה רק שתי אותיות
?האם כדאי לקרוא או לא כדאי לקרוא

197
00:10:58,504 --> 00:11:03,096
,אמרתי: אם יעקב אבינו קרא דן
.הוא ידע באמת להחדיר בתוך הדבר הזה משהו חזק מאוד

198
00:11:03,664 --> 00:11:06,064
.אבל דן וגד זה מאוד מוצלח

199
00:11:06,544 --> 00:11:09,696
.גד, על פי רוב, כל הגדים עשירים
.גד זה מזל

200
00:11:10,072 --> 00:11:13,400
:אני הייתי באיזו הרצאה, אמרתי למישהו
.מה השם שלך? הוא אומר לי: גד

201
00:11:13,528 --> 00:11:15,176
?אמרתי לו: אתה עשיר
.הוא ברח

202
00:11:15,760 --> 00:11:17,912
.איך גילית אותי
.איך גיליתי אותו-

203
00:11:18,144 --> 00:11:19,912
.הוא ברח
.טוב, מה נעשה

204
00:11:20,136 --> 00:11:22,184
.אז צריך לדעת שגד זה מזל

205
00:11:22,440 --> 00:11:24,984
?למה הוא ברח? מעין הרע
.כן, פחד מעין הרע-

206
00:11:25,128 --> 00:11:27,536
.פחד
.גילו אותו, פחד מעין הרע-

207
00:11:27,616 --> 00:11:29,232
.מס הכנסה, הוא פחד ממס הכנסה

208
00:11:30,616 --> 00:11:35,835
בקיצור, תבינו, מאוד חשוב
.שמות רגילים, שמות שלוקחים

209
00:11:36,157 --> 00:11:38,808
.חן. חן. השם שלך חן
?מי זה חן

210
00:11:39,584 --> 00:11:42,456
.חן. חן זה שם, חן טוב

211
00:11:42,664 --> 00:11:46,536
,תזכור, גם אפילו שאלו שתי אותיות
?לא נורא. למה

212
00:11:46,632 --> 00:11:50,616
חן זה גימטרייה
.של שם הוויה בשילוב מסוים

213
00:11:51,112 --> 00:11:55,632
אנחנו כל יום לפני תפילת 18
.אנחנו אומרים שם הוויה בצורה מסוימת

214
00:11:56,088 --> 00:11:59,008
:לפעמים באים אליי אנשים ואומרים לי
.הרב, אנחנו שבנו בתשובה, חזרנו בתשובה

215
00:11:59,144 --> 00:12:01,480
.רוצים לשנות את השם
למה? -אלו שמות-

216
00:12:01,552 --> 00:12:04,032
.שבציבור הדתי לא כל כך מצוי

217
00:12:04,520 --> 00:12:05,688
.למשל, ניקח דוגמה

218
00:12:06,064 --> 00:12:10,560
,בחורה באה אליי, אישה שחזרה בתשובה
.והיא אומרת לי: הרב בצרי, קוראים לי מיה

219
00:12:11,792 --> 00:12:15,560
מיה. היא רוצה לשנות את השם
.לשם של חרדים

220
00:12:16,128 --> 00:12:17,504
.אמרתי לה: טעות בידייך

221
00:12:17,944 --> 00:12:23,728
- 'מיה - מ', י', ה
,זה שם קדוש מ-ע"ב שמות

222
00:12:24,216 --> 00:12:26,328
.מ-72 שמות של בורא עולם

223
00:12:27,152 --> 00:12:30,488
אף על פי שאצל הגויים
,מיה זה נקרא על שם חודש מאי

224
00:12:31,560 --> 00:12:33,344
.אבל אצלנו מיה זה שם טוב

225
00:12:33,648 --> 00:12:36,680
רק מה? אם לך לא נעים
בגלל שאת נמצאת בחברה

226
00:12:36,968 --> 00:12:40,424
,שזה באמת לא מתאים
אז בואי נשב על זה ונחשוב על זה

227
00:12:40,744 --> 00:12:43,968
,שבעה נקיים מה לעשות, מה לשנות
.אם כן כדאי לשנות

228
00:12:44,040 --> 00:12:45,944
כי לא כל כך פשוט
מהר לשנות שמות

229
00:12:46,384 --> 00:12:49,112
כי שינוי של שם משנה
.את כל המהות של האדם

230
00:12:49,192 --> 00:12:52,136
אני מכיר אנשים שחשבו
.שיהיה להם יותר טוב אם ישנו את השם

231
00:12:52,456 --> 00:12:53,928
,הם שינו את השם
.הסתבכו יותר

232
00:12:54,496 --> 00:12:58,336
.ליאת קוראת לעצמה ליה
?האם זה טוב או לא טוב

233
00:12:58,632 --> 00:13:01,928
חייבים להשתמש בשם המקורי
.מדי פעם

234
00:13:02,600 --> 00:13:05,976
,שם הקיצור זה כמו שם חיבה
.אין שום בעיה, אפשר לקרוא גם שם חיבה

235
00:13:06,080 --> 00:13:07,856
,אני קורא לה את השם ליאת
.אני לא כמו החברים

236
00:13:08,224 --> 00:13:10,208
.יפה, זה הכי טוב
.מה שאתה עושה זה נכון מאוד

237
00:13:10,560 --> 00:13:12,040
.אבל אנחנו משתדלים לא לקצר את השמות

238
00:13:12,136 --> 00:13:14,656
אני נזהרתי עם הילדים שלי
.בכלל לא לקצר, כמו שאתה עושה

239
00:13:14,936 --> 00:13:18,104
,לא לקצר בכלל את השמות
.למה, כי זה גם נותן כוח לילד

240
00:13:18,624 --> 00:13:21,288
,ברגע שאתה מקצר לו את השם
יוצא לי הרבה מאוד להיפגש עם אנשים

241
00:13:21,704 --> 00:13:26,408
,ששינו, באו מחוץ לארץ ושינו את השם
.ואני רואה שעברו עליהם הרבה משברים ובעיות קשות

242
00:13:26,664 --> 00:13:31,456
ולמה? בגלל שהם לא המשיכו עם השם
.שנקבע להם בשעת הלידה

243
00:13:31,848 --> 00:13:34,176
וזה מה שחשוב מאוד מאוד
.להיזהר בזה

244
00:13:34,464 --> 00:13:37,728
הגמרא מספרת לנו גם 
על רבי מאיר בעל הנס

245
00:13:38,288 --> 00:13:39,728
.שהוא היה בודק בשמות

246
00:13:40,048 --> 00:13:44,128
הוא היה יודע לפי מהות של האדם
מה השם שלו, לפי השם שלו

247
00:13:44,224 --> 00:13:45,424
.הוא היה יודע מה מצבו

248
00:13:45,632 --> 00:13:47,424
,פעם אחת הוא נכנס לבית
התארח בבית

249
00:13:48,040 --> 00:13:50,696
.והבן אדם הזה קראו לו כידור
.כידור

250
00:13:51,200 --> 00:13:53,592
.'כ, י', ד', ו', ר
.כידור

251
00:13:54,088 --> 00:13:59,088
הוא אמר: כתוב פסוק
."כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם"

252
00:13:59,360 --> 00:14:00,416
.אלה אנשים לא נאמנים

253
00:14:00,792 --> 00:14:02,976
,הוא שמר על הכסף שלו
.לא רצה לתת לו את זה

254
00:14:03,320 --> 00:14:05,780
החכמים שהיו איתו
.נתנו לו את הכסף לשמור

255
00:14:06,208 --> 00:14:07,360
.הוא הכחיש את הדבר הזה

256
00:14:07,600 --> 00:14:11,440
הוא רצה לגנוב מהם את הכסף
.והכחיש את הפיקדון

257
00:14:11,816 --> 00:14:14,376
הגמרא מספרת באריכות גדולה
שרבי מאיר בעל הנס

258
00:14:15,088 --> 00:14:17,400
בחוכמתו אמר להם
.איך להגיע לכסף

259
00:14:17,496 --> 00:14:19,176
.בכל אופן, לקבל את הכסף חזרה

260
00:14:19,480 --> 00:14:24,616
זאת אומרת, שמו של האדם
.גם קובע את המציאות שלו

261
00:14:25,016 --> 00:14:26,368
,לכן כשאני פוגש אנשים

262
00:14:26,736 --> 00:14:28,368
אני שואל אותם דבר ראשון
.מה השם שלהם

263
00:14:28,760 --> 00:14:32,576
אני כבר לבד, היות ואני כבר
,במשך שנים עוסק בזה הרבה מאוד

264
00:14:32,880 --> 00:14:35,648
אני כבר לבד תופס
ומחשב את השמות שלהם

265
00:14:35,744 --> 00:14:38,608
ואני יודע בדיוק
.מה הכוונה שלהם, מה המהות שלהם

266
00:14:39,136 --> 00:14:42,592
,ולכן זה מאוד חשוב ללמוד
להתייעץ, להבין

267
00:14:42,728 --> 00:14:46,096
וככה נשכיל להצליח
.עם חינוך הילדים שלנו

268
00:14:46,488 --> 00:14:48,096
,ואגב, יצחק
?מה זה יצחק

269
00:14:49,008 --> 00:14:51,064
.צוחק
.יפה, ישעיהו-

270
00:14:51,600 --> 00:14:54,120
.צוחק כל הזמן
,שתמיד נצחק, בעזרת השם

271
00:14:54,264 --> 00:14:56,456
,ונהיה בריאים
.אמן כן יהי רצון

272
00:14:57,220 --> 00:14:59,096
.יישר כוח לכם
.תודה רבה. -אמן, אמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה