הרב עמי מזרחי

הרב עמי מזרחי - שאיפות ואמונה

הרב עמי מזרחי

כיצד אדם יכול לצאת מעבדות לחירות? בזכות מה יזכה אדם לצאת מהמידות הרעות שלו? הרב עמי מזרחי בשיעור מרתק לפרשת שמות