הרב ברוך רוזנבלום

גלגולי שלג במיטה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך יתכן לעשות גלגולי שלג בתוך המיטה מתחת לפוך? מה היתה מלחמתם העיקרית של היוונים בעם ישראל? ומדוע הרג אנטיוכוס את ילדיה של חנה?