עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת מקץ

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, היועץ הכלכלי גלעד נוימן, האמן קובי ברומר והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:00:20,519 --> 00:00:25,336
מעוז צור ישועתי

2
00:00:25,346 --> 00:00:29,863
לך נאה לשבח

3
00:00:30,087 --> 00:00:34,739
מעוז צור ישועתי

4
00:00:34,835 --> 00:00:39,400
לך נאה לשבח

5
00:00:39,600 --> 00:00:43,760
תיכון בית תפילתי

6
00:00:44,310 --> 00:00:48,891
ושם תודה נזבח

7
00:00:49,071 --> 00:00:53,795
יוונים נקבצו עליי

8
00:00:53,818 --> 00:00:58,437
אזי בימי חשמנים

9
00:00:58,450 --> 00:01:03,244
יוונים נקבצו עליי

10
00:01:03,356 --> 00:01:07,982
אזי בימי חשמנים

11
00:01:08,093 --> 00:01:12,640
ופרצו חומות מגדליי

12
00:01:12,735 --> 00:01:17,315
וטימאו כל השמנים

13
00:01:17,330 --> 00:01:22,316
ומנותר קנקנים

14
00:01:22,349 --> 00:01:26,819
נעשה נס לשושנים

15
00:01:26,825 --> 00:01:28,230
בני בינה

16
00:01:28,831 --> 00:01:31,510
ימי שמונה

17
00:01:31,867 --> 00:01:36,290
קבעו שיר ורננים

18
00:01:36,616 --> 00:01:41,395
מעוז צור ישועתי

19
00:01:41,416 --> 00:01:45,908
לך נאה לשבח

20
00:01:46,105 --> 00:01:51,016
מעוז צור ישועתי

21
00:01:51,036 --> 00:01:55,467
לך נאה לשבח

22
00:01:55,635 --> 00:02:00,204
תיכון בית תפילתי

23
00:02:00,704 --> 00:02:08,360
ושם תודה נזבח

24
00:02:08,526 --> 00:02:11,724
!חנוכה שמח

25
00:02:11,777 --> 00:02:14,909
.חנוכה שמח
אנחנו בתוכנית חגיגית ומיוחדת

26
00:02:15,278 --> 00:02:17,672
.לרגל חג החנוכה
.אנחנו בפרשת מקץ

27
00:02:18,042 --> 00:02:20,450
ויהי מקץ שנתיים ימים"
."ופרעה חולם

28
00:02:20,766 --> 00:02:22,983
בפרשה שלנו פרעה חולם
שני חלומות

29
00:02:23,254 --> 00:02:25,529
שמריצים את יוסף
מבית הסוהר

30
00:02:25,603 --> 00:02:27,428
.הישר לארמונו של המלך

31
00:02:27,717 --> 00:02:30,868
יוסף מפענח את החלומות
.במדויק ועולה לגדולה

32
00:02:31,274 --> 00:02:34,570
אחי יוסף יורדים למצרים
מפאת הרעב הכבד בארץ כנען

33
00:02:34,807 --> 00:02:39,910
.ומגיעים לבקש תבואה מיוסף
,יוסף מזהה אותם ומעניק להם כל טוב

34
00:02:40,267 --> 00:02:45,541
,אבל יש לו תנאי - הוא רוצה את בנימין
.האח הצעיר, היחיד שנשאר עם יעקב בבית

35
00:02:45,806 --> 00:02:47,906
?למה יוסף מבקש לראות את בנימין

36
00:02:47,939 --> 00:02:50,983
מדוע הוא לא חושף
?את זהותו האמיתית בפני אחיו

37
00:02:51,291 --> 00:02:54,388
ולמה הוא פורץ בבכי
?כשרואה את אחיו הצעיר

38
00:02:54,643 --> 00:02:58,010
ננסה להגיע לכל השאלות המעניינות הללו
,עם הרב אליהו אסוס

39
00:02:58,374 --> 00:03:00,020
,עם היועץ הכלכלי גלעד נוימן

40
00:03:00,351 --> 00:03:01,672
,עם האומן קובי ברומר

41
00:03:01,886 --> 00:03:04,210
עם הרב אייל ישראל שטרנליב

42
00:03:04,437 --> 00:03:06,318
.ועם הסטנדאפיסט יעקב חמו

43
00:03:06,538 --> 00:03:08,421
.שלום לכם. -שלום, יא חביבי
.שלום וברכה-

44
00:03:08,446 --> 00:03:10,599
.שבת שלום וחנוכה שמח
.חג שמח-

45
00:03:10,636 --> 00:03:13,654
.הרב אסוס, פרעה חולם חלום
?מה הוא חלם

46
00:03:13,998 --> 00:03:16,620
שני חלומות: הוא חולם חלום ראשון

47
00:03:17,379 --> 00:03:22,900
שהוא רואה שבע פרות
.עולות מהיאור

48
00:03:23,000 --> 00:03:27,094
,הוא קודם כול עומד על היאור
,פרות - שבע פרות עולות מהיאור

49
00:03:27,498 --> 00:03:29,404
.בריאות ושמנות וטובות

50
00:03:29,978 --> 00:03:35,260
,לאחר מכן הוא רואה שבע פרות רזות
רעות, שהוא לא ראה כמוהן

51
00:03:35,494 --> 00:03:41,910
,בשום מקום בארץ מצרים
.והפרות הרזות בולעות את הפרות השמנות

52
00:03:42,848 --> 00:03:44,680
.ואז פרעה מתעורר

53
00:03:45,769 --> 00:03:49,746
.פרעה מתעורר וממשיך לישון
?למה הוא ממשיך לישון

54
00:03:50,372 --> 00:03:52,330
למה מה קרה, להעיר את פרעה
?באמצע הלילה

55
00:03:52,798 --> 00:03:56,737
,כן? הוא יודע שיש פה משהו לא טוב
.אבל באמצע הלילה לא מפריעים לישון

56
00:03:57,923 --> 00:04:01,550
אבל פרעה ישן שנית
:והוא חולם שוב פעם חלום

57
00:04:01,756 --> 00:04:08,819
,שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות ויפות
,ולאחר מכן הוא רואה שבע שיבולים

58
00:04:09,239 --> 00:04:13,420
,שוב פעם, עולות, אבל הן צנומות ורזות
.שדופות קדים

59
00:04:13,879 --> 00:04:20,454
זאת אומרת, רוח מזרחית כביכול
.שהיא ריחפה עליהן והן נהיו יבשות לגמרי

60
00:04:20,890 --> 00:04:24,679
ושבע השיבולים הרעות
,אוכלות את שבע השיבולים

61
00:04:24,727 --> 00:04:29,840
.בולעות את שבע השיבולים השמנות
."ויקץ והנה חלום ותפעם רוחו"

62
00:04:30,478 --> 00:04:31,988
?למה תפעם רוחו
?מה קרה

63
00:04:32,468 --> 00:04:37,123
,פרעה יודע שיש פה משהו רציני מאוד
.הוא מלך מצרים, לא סתם נותנים לו מסרים

64
00:04:37,791 --> 00:04:43,280
,אבל המפרשים אומרים יותר מזה
."ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם"

65
00:04:44,181 --> 00:04:49,490
,פרעה לא חלם את זה לילה אחד
שנתיים ימים הוא חולם את אותו חלום

66
00:04:49,502 --> 00:04:54,212
?וקם בבוקר ואומר: מה חלמתי
.אני חלמתי חלום, אני לא זוכר מה זה

67
00:04:55,192 --> 00:04:56,440
.לא זוכר מה החלום

68
00:04:56,870 --> 00:05:00,097
?למה הקב"ה עושה את זה
.הוא מכין הכול ליוסף הצדיק

69
00:05:00,842 --> 00:05:05,408
יוסף הצדיק נמצא עוד שנתיים בבור
.מחמת משהו לא הכי בסדר

70
00:05:05,797 --> 00:05:06,300
?מה קרה

71
00:05:07,157 --> 00:05:12,474
יוסף הצדיק הרי אמר לשר המשקים
."כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה"

72
00:05:13,055 --> 00:05:16,760
,הוא עשה פה משהו שחסר בביטחון
פעמיים הוא אמר לו: אני גם רוצה

73
00:05:16,776 --> 00:05:19,055
שתזכיר אותי
.ואל תשכח להזכיר אותי אל פרעה

74
00:05:19,315 --> 00:05:21,475
?פעמיים
.זה כבר חוסר ביטחון

75
00:05:21,867 --> 00:05:25,690
.חוסר ביטחון - קיבל יוסף עוד שנתיים
.אבל הכול מחכה לך

76
00:05:25,941 --> 00:05:27,160
.יוסף, הכול מחכה

77
00:05:27,551 --> 00:05:30,956
- תשובה ויגיע הזמן
.ואתה נהיה משנה למלך

78
00:05:31,480 --> 00:05:34,840
ופרעה חולם כל לילה וכל לילה וכל לילה
עד שנתיים ימים

79
00:05:35,233 --> 00:05:40,700
.ואז הוא נזכר בחלום
.אותו יום היה ראש השנה, כך אומרת הגמרא

80
00:05:41,162 --> 00:05:45,040
,ויריצוהו מן הבור", ישר יוסף הצדיק עולה"
.שר המשקים

81
00:05:45,053 --> 00:05:47,640
.ואז הוא מפענח לפרעה בעצם את החלומות
,ואז הוא מפענח את החלומות-

82
00:05:47,668 --> 00:05:51,256
כידוע, שיהיו לנו שבע שנים
,של שבע בעולם... במצרים

83
00:05:51,408 --> 00:05:54,639
.ולאחר מכן שבע שנים של רעב נורא ואיום

84
00:05:54,803 --> 00:05:59,196
,אבל שם הוא פותר את החלום במדויק
...עוד נראה בהמשך את ה

85
00:05:59,449 --> 00:06:01,040
.פתרון
?מה פתרון החלומות-

86
00:06:01,330 --> 00:06:05,219
,יפה. פתרון החלומות
:זה דבר ראשון, מגיע יוסף ואומר לו

87
00:06:05,340 --> 00:06:10,257
אני אומר לך שיהיו שבע שנים
,של שבע גדול בכל מצרים

88
00:06:10,960 --> 00:06:16,690
.ולאחר מכן יהיו שנים של רעב בארץ מצרים
?למה פעמיים אותו חלום

89
00:06:16,839 --> 00:06:19,640
.לומר לך שהקב"ה ממהר לעשותו

90
00:06:20,341 --> 00:06:27,291
ויוסף הצדיק נותן את הפירוט המדויק
.של החלום, ופרעה רואה בזה רוח אלוקים

91
00:06:27,550 --> 00:06:30,905
?למה הוא רואה בזה רוח אלוקים
,כל מי שפתר לו את החלומות

92
00:06:31,070 --> 00:06:34,987
,זה לא התבשר לו טוב
:זה כל מיני שיטות כאלה

93
00:06:34,999 --> 00:06:38,109
,יהיו לך שבע בנות, שבע בנים
,תקבור בנות, תקבור בנים

94
00:06:38,973 --> 00:06:41,590
.שנים, מלחמות
.ולא הסתדר לפרעה

95
00:06:41,775 --> 00:06:45,060
?למה לא הסתדר לפרעה
.יש פה אנשים מקצועיים שפותרים חלומות

96
00:06:45,590 --> 00:06:48,825
.כתוב במפרשים שפרעה גם חלם את הפתרון

97
00:06:49,689 --> 00:06:51,660
הוא גם חלם את הפתרון
.ואת זה הוא שכח

98
00:06:52,429 --> 00:06:55,041
,וכשיוסף הזכיר את הפתרון
,הוא אומר: זה לא יכול להיות

99
00:06:55,073 --> 00:06:57,050
.אם הוא יודע דבר כזה - זה רוח אלוקים

100
00:06:57,244 --> 00:07:00,805
,תראה, אסיר מגיע למלך
,אנחנו יכולים לדמיין דבר כזה

101
00:07:01,032 --> 00:07:06,872
,זו המעצמה הגדולה בעולם
...אסיר שנמצא בבור, בגדים אומנם

102
00:07:07,498 --> 00:07:11,220
- ניתנו לו בגדי מלכות
,הבגדים של פרעה, ככה כתוב

103
00:07:11,785 --> 00:07:17,925
אבל עדיין מגיע אסיר
,ופותר חלומות למלך הכול יכול, מלך מצרים

104
00:07:18,335 --> 00:07:21,340
.ואנחנו רואים מיד שהוא נותן לו עצות
.הוא היה גם עבד. -הוא היה גם עבד-

105
00:07:21,678 --> 00:07:23,900
ואנחנו רואים מיד
שהוא נותן עצות למלך מצרים

106
00:07:23,916 --> 00:07:27,799
.ואומר לו: תעשה ככה ותעשה ככה
,מאיפה הביטחון לילד הצעיר הזה

107
00:07:27,812 --> 00:07:30,206
?לאסיר המשוחרר הטרי

108
00:07:30,472 --> 00:07:36,230
האלשיך הקדוש שואל את השאלה הזאת
.והוא אומר: וזו שאלה קשה מאוד

109
00:07:36,600 --> 00:07:38,956
.כך אומר האלשיך הקדוש. שאלה קשה

110
00:07:39,043 --> 00:07:40,560
.וכל המפרשים כולם שואלים את זה

111
00:07:40,967 --> 00:07:44,519
 - פתאום יוסף, מבקשים ממנו לפתור חלום
.תודה רבה, מתחיל לפתוח את הפה

112
00:07:44,848 --> 00:07:49,719
ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם"
"וישיתהו על ארץ מצרים

113
00:07:50,023 --> 00:07:53,710
.שיאסוף את כל האוכל של שבע השנים
?מה? מי ביקש ממך להציע עצות

114
00:07:54,704 --> 00:07:59,508
ועכשיו, שנבין, אנחנו לא מבינים
.מה זה מלך ואנשים מהעיר

115
00:08:00,376 --> 00:08:05,470
זה פחד אלוקים, לדבר מול המלך משהו
?שלא נתנו לך רשות לדבר

116
00:08:05,855 --> 00:08:06,798
.זה גזר דין מוות

117
00:08:07,049 --> 00:08:09,630
אנחנו, אין לנו מושג היום בימינו
.מה זה מלך

118
00:08:10,107 --> 00:08:12,048
.ויוסף, כביכול, מעיז את פניו

119
00:08:12,897 --> 00:08:16,394
:האלשיך הקדוש מתרץ ואומר
כל המילים האלה שהוא אמר

120
00:08:16,478 --> 00:08:20,257
.נמצאות בתוך החלום
?למה? איפה זה נמצא בתוך החלום

121
00:08:20,657 --> 00:08:26,310
אומר האלשיך הקדוש: הוא רואה
.ששבע שיבולים עולות בקנה אחד

122
00:08:26,805 --> 00:08:28,643
,בדרך כלל כל קנה, יש לו שיבולת

123
00:08:29,250 --> 00:08:31,200
.ופה בקנה אחד עולים שבע שיבולים

124
00:08:31,949 --> 00:08:34,310
:שואל אותו פרעה כביכול
?מה זה אומר הקנה אחד

125
00:08:34,655 --> 00:08:37,760
?אה, קנה אחד
שאתה תביא בן אדם אחד

126
00:08:37,960 --> 00:08:41,540
שישמור על שבע השיבולים
.של שבע השנים של שני השבע

127
00:08:41,861 --> 00:08:43,389
.זאת אומרת, בתוך החלום היה את הפתרון

128
00:08:43,904 --> 00:08:50,212
:המהר"ל מתרץ תירוץ אחר, הוא אומר
?אם אני הייתי שר החלומות, מה הייתי עושה

129
00:08:50,234 --> 00:08:54,093
הייתי מראה שבע פרות שמנות
ולאחר מכן הפרות האלה מתפוגגות

130
00:08:54,534 --> 00:08:59,160
.ומגיעות שבע פרות רזות
?לא. מה היה פה

131
00:08:59,311 --> 00:09:03,775
שבע פרות שמנות
.ושבע הפרות הרזות אוכלות את השמנות

132
00:09:04,025 --> 00:09:04,589
?מה זה אומר

133
00:09:04,688 --> 00:09:10,200
אומר המהר"ל: מוכח מכאן
.שבשני הרעב יאכלו... -אחד את השני

134
00:09:10,300 --> 00:09:14,392
.לא, יאכלו את השנים של השבע

135
00:09:14,669 --> 00:09:18,204
זה אומר שצריך מישהו שיאסוף
את השנים של השבע

136
00:09:18,472 --> 00:09:20,070
.בשביל שיאכלו אותם בשני הרעב

137
00:09:20,228 --> 00:09:21,390
.אז בתוך החלום יש את הפתרון

138
00:09:21,596 --> 00:09:28,270
:אבל מה זאת אומרת שאומר יוסף הצדיק לפרעה
.ועתה", עכשיו - זו שוב פעם חוצפה"

139
00:09:28,710 --> 00:09:31,190
."ירא פרעה איש נבון וחכם"
?"מה זה "עכשיו

140
00:09:32,066 --> 00:09:35,490
,אומר ה"כתב והקבלה" דבר מדהים
:הוא אומר, זה מה שאמרנו לפני כן

141
00:09:35,611 --> 00:09:39,724
:ויקץ פרעה". אומר לו יוסף"
?למה התעוררת באמצע, בין החלומות

142
00:09:40,068 --> 00:09:43,311
.תחלום שני חלומות ישיר
?מה קרה? למה צריך להתעורר באמצע

143
00:09:43,672 --> 00:09:49,984
אומר ה"כתב והקבלה": הקב"ה רומז לך
.ויקץ", תזדרז, תתעורר ובזריזות"

144
00:09:51,038 --> 00:09:54,480
אז בתוך החלום שהוא התעורר
מונח הפתרון הזה

145
00:09:54,515 --> 00:09:57,220
.שאתה צריך להבין מהר, בן אדם
.יפה מאוד

146
00:09:57,268 --> 00:10:00,470
.ואז פרעה מבין שיש פה רוח אלוקים

147
00:10:00,679 --> 00:10:04,770
?מאיפה הוא ידע שיש פה רוח אלוקים
.אז כמו שאמרנו, שהוא הזכיר לו את הפתרון

148
00:10:05,123 --> 00:10:10,323
:אבל יש מפרשים שאומרים דבר פלא פלאות
,אם נשים לב טוב, כמו שאמרת

149
00:10:10,781 --> 00:10:14,200
...ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם"
."והנה עומד על היאור

150
00:10:14,737 --> 00:10:17,190
,כאשר הוא בא לספר ליוסף את החלום
?מה הוא אומר לו

151
00:10:17,389 --> 00:10:22,590
.ואני עומד על שפת היאור
?"מה ההבדל בין "על היאור" לבין "שפת היאור

152
00:10:22,815 --> 00:10:26,924
.אם זה על היאור, אתה אחראי
.על היאור - אתה אחראי למה שיקרה פה

153
00:10:27,090 --> 00:10:30,556
,אם זה על שפת היאור, אני עומד מן הצד
.אני נמצא בצד

154
00:10:31,100 --> 00:10:34,510
:בא אליו יוסף ואומר לו
,אדוני, אתה עומד על היאור

155
00:10:34,552 --> 00:10:39,520
.אל תספר לי על שפת היאור
אתה אחראי להביא איש נבון וחכם

156
00:10:39,939 --> 00:10:41,080
."וישיתהו על ארץ מצרים"

157
00:10:41,685 --> 00:10:47,130
?אומר פרעה: אתה יודע גם מה אני חלמתי
?שאני עומד על היאור ולא על שפת היאור

158
00:10:47,594 --> 00:10:50,080
.זה רוח אלוקים
:וזה רמוז בתהילים

159
00:10:50,589 --> 00:10:57,618
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים"
."שפת לא ידעתי אשמע

160
00:10:58,351 --> 00:11:01,020
:פתאום פרעה בא ואומר לי
.אני עומד על שפת היאור. לא נכון

161
00:11:01,395 --> 00:11:04,647
.אתה עומד על היאור
."שפת לא ידעתי אשמע"

162
00:11:05,034 --> 00:11:06,345
.הכול אצלי זה רוח הקודש

163
00:11:06,481 --> 00:11:09,310
,אני יודע שהוא עומד על היאור
?איך הוא מספר לי שהוא נמצא על שפת היאור

164
00:11:09,656 --> 00:11:12,661
.פרעה בא ומגלה - יש פה רוח אלוקים
.חזק מאוד-

165
00:11:13,580 --> 00:11:14,880
.חזק מאוד
.שפתיים ישק-

166
00:11:15,447 --> 00:11:20,331
,יוסף בונה אסטרטגיה כלכלית נבונה להפליא
,שלא רק נראית מרשימה על הנייר

167
00:11:20,374 --> 00:11:22,698
.אלא גם, מסתבר, עובדת כמו שעון שוויצרי

168
00:11:22,911 --> 00:11:26,175
הוא הפך להיות המשביר העוצמתי
,שמכלכל את ארץ מצרים

169
00:11:26,630 --> 00:11:32,690
.ולכולנו יש מה ללמוד מכך גם לחיינו
הרי היום במציאות כלכלית כמו שלנו

170
00:11:32,720 --> 00:11:36,489
,הניסיונות הם לא קלים
ואנחנו מוצאים משפחות בקשיים נוראיים

171
00:11:36,524 --> 00:11:38,247
.ורואים את זה דרך העמותות

172
00:11:38,936 --> 00:11:41,000
.איתנו באולפן גלעד נוימן, ברוך הבא

173
00:11:41,572 --> 00:11:44,893
,אנחנו דיברנו על כלכלות עולם
.כלכלת ארץ מצרים

174
00:11:44,940 --> 00:11:50,872
.אתה יועץ כלכלי, יועץ לאנשים על כלכלות בית
?צריך לכלכל את הבית

175
00:11:50,893 --> 00:11:53,902
?צריך לתכנן מראש
.מה אתה מייעץ לאנשים? -אסטרטגיות

176
00:11:54,302 --> 00:11:57,484
אז האמת שהמושג אסטרטגיה בנוגע למשפחה

177
00:11:57,510 --> 00:11:59,610
,זה מושג, אני חושב
הכי חשוב

178
00:11:59,962 --> 00:12:01,648
כשאנחנו מדברים
.על כלכלת בית

179
00:12:02,200 --> 00:12:04,132
,בסופו של דבר
משפחה צריכה בעצם

180
00:12:04,169 --> 00:12:06,163
.לבנות תוכנית כלכלית

181
00:12:06,409 --> 00:12:09,049
כי ללא תוכנית כלכלית
היא לא תוכל לדעת

182
00:12:09,059 --> 00:12:11,533
,מה ההכנסות שלה
,מה ההוצאות שלה

183
00:12:11,923 --> 00:12:15,250
איך היא יכולה להתקדם בחיים
.מבחינת יעדים כלכליים שהיא שמה לעצמה

184
00:12:15,332 --> 00:12:19,380
לחסוך. -לחסוך, לשים בצד
.ליום סגריר לפעמים

185
00:12:19,797 --> 00:12:24,730
ואם הזכרנו את יוסף, הנקודה הזאת
,של לדעת לכלכל את כל מצרים

186
00:12:24,757 --> 00:12:27,845
,את כל הכוחות במקומות הנכונים
גם משפחה צריכה לדעת

187
00:12:27,890 --> 00:12:31,441
,איפה היא שמה את כל הדברים שלה
,את כל הפרנסה שלה

188
00:12:31,845 --> 00:12:35,280
,לשים את הכסף במקומות הנכונים
.להשקיע אותו בדברים הנכונים

189
00:12:36,294 --> 00:12:38,279
.זו האסטרטגיה של משפחה

190
00:12:38,657 --> 00:12:41,159
,אז כשאתה עכשיו יושב עם משפחה
?מה אתה מבקש ממנה

191
00:12:41,186 --> 00:12:43,921
?אתה מבקש מהבעל והאישה, מה
?תביאו לי תלושי משכורת

192
00:12:45,225 --> 00:12:47,750
?איך אתה מסדר את זה איתם
?אתה יורד לפרטי פרטים

193
00:12:47,779 --> 00:12:50,300
זאת אומרת, מה הם קונים
...בחנות נוחות, כאילו

194
00:12:50,739 --> 00:12:54,286
.טיפים, טיפים
אנחנו מסתכלים שלושה חודשים אחורנית-

195
00:12:54,380 --> 00:12:58,938
,על ההוצאות ועל ההכנסות של המשפחה
בוחנים באמת מה המשפחה עשתה

196
00:12:58,956 --> 00:13:02,330
,בשלושה חודשים האלה
מבחינת באילו חנויות היא קנתה

197
00:13:02,382 --> 00:13:07,080
...ואילו דברים ומה אפשר לצמצם ומה אפשר
,ולפעמים אני גם אומר למשפחות

198
00:13:07,102 --> 00:13:11,859
לדוגמה יש לי משפחות שאני רואה
,שלא יוצאים לבתי קפה כזוג

199
00:13:11,966 --> 00:13:15,830
,לא מבלים ביחד
?אני שואל אותם: מה קורה פה? מה העניין

200
00:13:16,136 --> 00:13:21,150
:אז הייתה לי כבר משפחה שאמרה לי
,תראה, אנחנו, כל אחד אוכל לבד

201
00:13:21,168 --> 00:13:26,199
,אנחנו יוצאים למסעדה לבד
כל אחד יוצא ובזמן העבודה שלו

202
00:13:26,216 --> 00:13:28,718
הוא צריך לקנות איזה סנדביץ' בחוץ
,או איזה משהו בחוץ

203
00:13:29,022 --> 00:13:29,990
.אז אנחנו אוכלים לבד

204
00:13:30,050 --> 00:13:35,305
אמרתי להם: חבר'ה, פה אתם צריכים קצת
לעשות איזה שינוי בהרכב של ההוצאות שלכם

205
00:13:35,650 --> 00:13:38,854
.ולהגדיל את ההוצאה של בתי קפה ביחד
.אתם זוג. -יפה

206
00:13:39,416 --> 00:13:44,440
,אתה אמרת לי ששלושה חודשים בעצם
.אתה מבקש מהם שלושה חודשים אחורה

207
00:13:44,897 --> 00:13:48,920
...הרי מי שמגיע אליך
.שרי אריסון לא תגיע אליך, מן הסתם

208
00:13:49,344 --> 00:13:52,010
,לא שהיא לא צריכה את עזרתך
.אני בטוח שאתה יכול לעזור

209
00:13:52,351 --> 00:13:55,110
,אבל אני אומר, אנשים שמגיעים אליך
.הם מגיעים מקושי

210
00:13:55,734 --> 00:14:00,546
שלושה חודשים ואתה יכול כבר לאבחן
את הבעיה ולהגיד להם: הנה, פה צריך לחסוך

211
00:14:00,610 --> 00:14:02,800
?ופה צריך להגדיל
שוב, השלושה חודשים-

212
00:14:02,858 --> 00:14:06,650
.זה ההסתכלות אחורנית
התהליך עצמו, כתהליך, יכול להיות

213
00:14:06,694 --> 00:14:10,144
גם לאורך טווח. יש לי משפחות
של שנה כמעט בתהליך

214
00:14:10,610 --> 00:14:15,820
שבנו... כל חודש אנחנו מסתכלים
,על ההוצאות שלהם באותו חודש

215
00:14:15,927 --> 00:14:19,898
בוחנים באמת גם את התקציב שהיה לפני
.וגם את התקציב הנוכחי

216
00:14:19,914 --> 00:14:21,164
?איך מלמדים אותם לצמצם

217
00:14:22,493 --> 00:14:27,512
דבר ראשון, בונים תקציב שבו אתה מגדיר
מה ההוצאה שהמשפחה יכולה לעמוד בה

218
00:14:27,900 --> 00:14:32,513
.לפי הנחת העבודה שהמשפחה בוחרת
:אני לא קובע להם

219
00:14:32,538 --> 00:14:34,284
,עכשיו תורידו בזה, עכשיו תורידו בזה

220
00:14:34,314 --> 00:14:38,650
,אלא אני אומר להם: תראו, אלו ההכנסות שלכם
.אלו ההוצאות שלכם, איפשהו זה לא מסתדר

221
00:14:38,673 --> 00:14:42,604
,אתם צריכים קצת לצמצם במשהו
והם בוחרים איפה לשים את הנקודות

222
00:14:42,647 --> 00:14:44,390
.היותר קריטיות מבחינתם

223
00:14:44,497 --> 00:14:47,771
לפעמים אני מעורר אותם, כמו הסיפור ממקודם
,עם הזוג ובתי הקפה

224
00:14:48,138 --> 00:14:51,820
אבל ברמת העיקרון, המשפחה בוחרת
.מה הנקודות שאותם היא צריכה לצמצם

225
00:14:52,458 --> 00:14:56,827
ולאחר מכן אנחנו בעצם בוחנים
האם הם הצליחו לעמוד בתקציב

226
00:14:57,196 --> 00:15:01,574
.במשך תקופה
,תקופה - תלוי באופי של המשפחה

227
00:15:01,607 --> 00:15:04,206
.תלוי במטרות
?שזה חודש? חודשיים-

228
00:15:04,228 --> 00:15:09,038
.יכול להיות גם חצי שנה ושנה
.תלוי באמת במשפחה ובצורך שלה

229
00:15:09,912 --> 00:15:13,494
השאיפה שלנו שמשפחה בסוף
כן תלך לבד ותצעד לבד

230
00:15:13,527 --> 00:15:17,767
.ותעשה את המהלכים האלה בכוחות עצמה
בסופו של דבר, האמונה שלנו

231
00:15:18,128 --> 00:15:20,040
.היא שמשפחה מסוגלת לעמוד על הרגליים

232
00:15:20,347 --> 00:15:23,740
?אתה חושב שאפשר לחסוך
,אנחנו מכירים משפחות הרי

233
00:15:23,802 --> 00:15:29,159
.המצב הוא, אתה יודע
,אפשר שמשפחה שנגיד בקושי גומרת את החודש

234
00:15:29,726 --> 00:15:32,575
?הם יכולים לחסוך
."השאלה מה זה "בקושי גומרת את החודש-

235
00:15:33,071 --> 00:15:37,073
זאת אומרת, צריך כאן אבחון
?האם המשפחה באמת עושה צעדים נכונים

236
00:15:37,494 --> 00:15:42,350
האם ההתנהלות שלה עד השלב הזה
,שהיא מגיעה, שהיא בקושי גומרת את החודש

237
00:15:42,387 --> 00:15:45,199
האם היא עשתה איזשהו צעד נכון
?מבחינת ההוצאות

238
00:15:45,200 --> 00:15:50,384
יכול להיות שאם היא תצמצמם חלק מההוצאות
,שהיא בעצמה לא חושבת שהן כל כך קריטיות

239
00:15:50,692 --> 00:15:53,800
פתאום היא תגלה: אלף, אלפיים שקל
שהיא יכולה לחסוך בצד

240
00:15:54,376 --> 00:15:56,536
.ולהתנהל איתם לחיסכון

241
00:15:56,743 --> 00:16:00,236
יש לי משפחות שהגיעו למצב
.של חיסכון לרכישת דירה

242
00:16:01,080 --> 00:16:02,653
.ממש דברים כאלה

243
00:16:02,673 --> 00:16:06,544
נכון שהשמות של הבנקים נקראים
?על שמות של אנשים שעקצו אותם

244
00:16:06,971 --> 00:16:08,425
,נכון? שמות של בנקים
,נכון? אם תשים לב

245
00:16:08,538 --> 00:16:13,890
,"תמיד זה כזה: "פועלים", "אוצר החייל
.מזרחי", נכון? כל אלה שעקצו אותם"

246
00:16:14,526 --> 00:16:17,988
.אתה תכף תשמע את קובי ותיהנה
.יעקב-

247
00:16:18,037 --> 00:16:20,316
.את הרב יעקב ותיהנה
...לא, קובי זה הזמר, אני-

248
00:16:21,059 --> 00:16:22,146
.הוא התבלבל
.אוקיי-

249
00:16:22,185 --> 00:16:24,581
.דרך אגב, מצא אישה - מצא חוב
.סתם שתדעו

250
00:16:27,135 --> 00:16:31,857
,הרב נוימן, אם כבר, שאלה קטנטונת
זה נכון שריבוי כרטיסי אשראי

251
00:16:31,906 --> 00:16:34,936
...זה גם כן גורם
?הו, מה אני אמרתי לך לפני התוכנית-

252
00:16:35,000 --> 00:16:38,076
.כן, לגמרי. -ריבוי כרטיסי אשראי
האמת, יצא לי כבר זוג אחד-

253
00:16:38,099 --> 00:16:41,627
.שגזרנו כרטיס במשרד
...לרוב, אני לא אוהב את ה

254
00:16:41,699 --> 00:16:44,889
...זה קצת לפעמים
זה מחצין את התהליך-

255
00:16:44,993 --> 00:16:50,509
,אז לא תמיד אני עושה את זה בצורה כזאת
אבל חד-משמעית: משפחה שיש לה

256
00:16:50,546 --> 00:16:53,067
כמה כרטיסים, יש לה
,פחות שליטה על ההוצאות

257
00:16:53,720 --> 00:16:58,081
.גם כן היא רגילה לגהץ
,פשוט, מגיעה לכל מקום - טאק, טאק

258
00:16:58,136 --> 00:17:03,701
.מעבירה כרטיס. אין לה שליטה
אני למדתי שללכת לעשות קניות-

259
00:17:03,734 --> 00:17:06,230
.עושים על בטן מלאה ולא ריקה
?זה נכון

260
00:17:06,497 --> 00:17:11,230
כן. אנחנו עובדים עם כמה כללים
ברכישה בסופר: אחד מהם

261
00:17:11,270 --> 00:17:15,555
זה באמת הכלל הזה של להגיע שבע
ולא מיד אתה קונה רק מה שהבטן שלך

262
00:17:15,570 --> 00:17:19,477
.בעצם צועקת שתקנה
מעבר לזה, כשבן אדם מגיע

263
00:17:19,498 --> 00:17:23,336
.הוא חייב לבוא עם רשימה מסודרת
בלי רשימה מסודרת, אני אמרתי

264
00:17:23,350 --> 00:17:27,324
למשפחות שמגיעות אליי: אם אתם
לא מכינים רשימה מסודרת בבית

265
00:17:27,360 --> 00:17:32,760
של קניות, אל תלכו לקנות כי אתם פשוט
.תצאו עם פי שניים ממה שאתם רציתם

266
00:17:33,209 --> 00:17:38,013
באמת לבנות איזושהי רשימה שהיא
.גם הולכת מחודש לחודש

267
00:17:38,052 --> 00:17:42,495
,לא משהו שהוא עכשיו כל פעם מתחדש
,אלא משהו שמתחיל להיות קבוע

268
00:17:42,718 --> 00:17:46,880
איזושהי ערמת מוצרים כזאת
.שהמשפחה מביאה לבית

269
00:17:47,559 --> 00:17:52,372
ובכלל, משפחה צריכה לעשות בחירות
,בכל קנייה שהיא נכנסת לסופר

270
00:17:52,733 --> 00:17:56,390
,לדעת למה היא נכנסת
...לא לקנות מסתם מבצעים שנמצאים ב

271
00:17:56,464 --> 00:18:00,360
,יש כאלה שמנשנשים שם בתוך הסופרים
.אז הם באים רעבים אבל הם אוכלים שם בפנים

272
00:18:00,388 --> 00:18:03,350
...זה כבר על חשבון החנות, זה

273
00:18:04,396 --> 00:18:08,290
אבל כן, משפחה צריכה לבוא במודעות
.מאוד מאוד גדולה לרכישה

274
00:18:09,162 --> 00:18:12,126
,טוב, בואו נירגע קצת, החשבונות
.חשבונות, חשבונות

275
00:18:12,556 --> 00:18:18,300
,תשמע, לימינך יושב קובי ברומר
.חבר, אח יקר שלי מירושלים

276
00:18:18,511 --> 00:18:21,640
.אני כל כך שמח שאתה איתנו
.גם אני שמח-

277
00:18:22,329 --> 00:18:26,100
.אתם צריכים לראות אותו על במה
.אתם לא נשארים אדישים לרגע

278
00:18:26,530 --> 00:18:29,609
הוא פשוט... הוא על הבוקסות
והוא על המתופף

279
00:18:29,660 --> 00:18:32,095
והוא קופץ והוא משתולל
.והוא מלהיב את כולם

280
00:18:32,109 --> 00:18:35,670
.חנוכה עכשיו, אנחנו רגועים עכשיו
?לא, עם האורות, מה זה-

281
00:18:36,376 --> 00:18:39,370
?מה תשיר לנו, קובי
.תכניס קצת אווירה לאולפן

282
00:18:39,395 --> 00:18:41,904
אנחנו צריכים להכניס אווירה קצת
?לאולפן של חנוכה, לא

283
00:18:41,931 --> 00:18:42,500
.נכון
.חייבים-

284
00:18:42,733 --> 00:18:46,446
,יוונים יוונים" זה הלהיט שלנו של חנוכה"
.יאללה, בואו נשיר כולנו ביחד

285
00:18:46,452 --> 00:18:47,467
."יוונים נקבצו עליי"
.באווירה טובה-

286
00:18:48,977 --> 00:18:52,950
יוונים יוונים נקבצו עליי

287
00:18:53,484 --> 00:18:56,774
אזי בימי חשמנים

288
00:18:57,562 --> 00:19:01,123
ופרצו חומות מגדליי

289
00:19:01,527 --> 00:19:04,170
וטימאו כל השמנים

290
00:19:05,892 --> 00:19:09,260
ומנותר קנקנים

291
00:19:10,105 --> 00:19:13,350
נעשה נס לשושנים

292
00:19:13,756 --> 00:19:17,598
בני בינה, ימי שמונה

293
00:19:18,214 --> 00:19:21,863
קבעו שיר ורננים

294
00:19:22,107 --> 00:19:25,912
בני בינה, ימי שמונה

295
00:19:26,563 --> 00:19:30,058
קבעו שיר ורננים

296
00:19:30,870 --> 00:19:33,935
יוונים נקבצו עליי

297
00:19:34,435 --> 00:19:37,586
אזי בימי חשמנים

298
00:19:38,280 --> 00:19:42,173
ופרצו חומות מגדליי

299
00:19:42,206 --> 00:19:44,798
וטימאו כל השמנים

300
00:19:45,984 --> 00:19:49,373
יוונים נקבצו עליי

301
00:19:49,898 --> 00:19:52,774
אזי בימי חשמנים

302
00:19:53,371 --> 00:19:57,276
ופרצו חומות מגדליי

303
00:19:57,303 --> 00:20:00,372
וטימאו כל השמנים

304
00:20:01,252 --> 00:20:03,580
ומנותר קנקנים

305
00:20:04,823 --> 00:20:07,564
נעשה נס לשושנים

306
00:20:08,622 --> 00:20:12,540
בני בינה, ימי שמונה

307
00:20:12,624 --> 00:20:15,334
קבעו שיר ורננים

308
00:20:16,243 --> 00:20:18,963
ומנותר קנקנים

309
00:20:19,810 --> 00:20:22,743
נעשה נס לשושנים

310
00:20:23,490 --> 00:20:27,221
בני בינה, ימי שמונה

311
00:20:27,467 --> 00:20:31,769
קבעו שיר ורננים

312
00:20:31,791 --> 00:20:32,493
.תודה, תודה

313
00:20:34,035 --> 00:20:37,730
,קובי, ספר קצת לצופים שלנו
.אתה בוגר ישיבה

314
00:20:38,308 --> 00:20:41,500
"אני בוגר ישיבת "מבקשי השם
.בגבעת שאול בירושלים

315
00:20:42,093 --> 00:20:45,188
?איך הייתה חנוכה בישיבה
?מה אתה זוכר מחנוכה

316
00:20:45,383 --> 00:20:48,753
אווירת חנוכה בישיבה
.זו אווירה ממש מקסימה

317
00:20:48,831 --> 00:20:51,484
,זה מתחיל עם כל לילה
כל ערב

318
00:20:51,520 --> 00:20:55,182
שכל הבחורים מגיעים
ויש כאלה כל מיני

319
00:20:55,373 --> 00:20:58,015
עמודונים כאלה ששמים
.בפנים מלא מלא חנוכיות

320
00:20:58,798 --> 00:21:01,320
וכל בחור יש לו את הטקס שלו
,שהוא זוכר מהבית

321
00:21:01,358 --> 00:21:04,230
...אז אתה רואה אותו עומד מול
,אחד עומד מול החנוכייה ובוכה

322
00:21:04,241 --> 00:21:08,335
השני רוקד כי אבא שלו היה רוקד
והוא סובר... כאילו, יש מלא דעות

323
00:21:08,364 --> 00:21:13,190
ואנשים... ואחד מתפלל על שידוכים
והוא בטוח ש... הוא כולו באורות

324
00:21:13,225 --> 00:21:17,090
ואתה רואה אותו עומד שעות מול החנוכייה
.ויש את החבר'ה שמדליקים והולכים

325
00:21:17,110 --> 00:21:19,822
.אבל כל אחד עם האווירה שלו
...זה מרגש לראות

326
00:21:19,841 --> 00:21:22,660
.זה מרגש מאוד
,והשירה של כולם ביחד-

327
00:21:22,700 --> 00:21:28,501
,"איך שהם שרים את ה"מעוז צור
וכל האווירה הזאת של חנוכה בישיבה

328
00:21:28,558 --> 00:21:32,419
.זו אווירה ממש ממש בלתי נשכחת
.יפה-

329
00:21:32,628 --> 00:21:36,987
,קובי, אתה מדי ערב עומד על במות
.משמח חתנים, כלות, חתני בר מצווה

330
00:21:37,545 --> 00:21:40,768
.צריך המון כוח לדבר כזה
.המון כוח, נכון, בהחלט-

331
00:21:41,297 --> 00:21:44,667
,בשביל זה יש לנו את השבת
שזה זמן מנוחה נפלא

332
00:21:44,733 --> 00:21:47,082
.בשביל לאגור כוחות לכל השבוע

333
00:21:47,701 --> 00:21:49,170
...אתה ישן כל השבת? לא

334
00:21:51,176 --> 00:21:55,070
,אני לא ישן כל השבת
.אבל אני בהחלט ישן הרבה יותר בשבת

335
00:21:55,710 --> 00:21:59,379
,זה זמן איכות עם המשפחה
.מה שכל השבוע אין לנו הזדמנות לעשות

336
00:21:59,400 --> 00:22:02,175
.יפה, יפה
.וזהו, זו אווירה נפלאה-

337
00:22:02,360 --> 00:22:04,003
.יפה מאוד
אנחנו עוד נשמע קצת

338
00:22:04,023 --> 00:22:07,930
.ואתה תכניס אותנו קצת לאש של החתונות
.אני ראיתי אותך, פשוט נדהמתי

339
00:22:07,959 --> 00:22:10,090
אנחנו מכירים. אנחנו מכירים
,כמה שנים טובות

340
00:22:10,546 --> 00:22:13,795
,אבל הפעם האחרונה שראיתי אותך
האמת, הלכתי לאסוף עלונים

341
00:22:14,115 --> 00:22:17,834
,של הרב יורם אברג'ל
,אנחנו מדפיסים אותם כל שבוע ומפיצים אותם

342
00:22:18,152 --> 00:22:21,270
,כחלק, אני חלק ממערכת גדולה
.ברוך השם. -בורג

343
00:22:21,504 --> 00:22:27,490
בורג. ואז אני יושב בחניה בגבעת שאול
!ואני שומע וואו! ו-וואו

344
00:22:27,545 --> 00:22:30,339
!ואתה יודע, ואש
?ואני אומר: תגידו, מה הולך פה

345
00:22:30,370 --> 00:22:32,905
.אני מסתכל על האולם, תקשיב
...ואתה שר

346
00:22:33,775 --> 00:22:35,765
,הייתי חייב לעלות
ואז אני רואה אותו על הבמה

347
00:22:35,836 --> 00:22:40,493
- והוא קופץ והוא משתולל ויורה חיצים
.אדיר. אדיר, קובי, אדיר

348
00:22:40,507 --> 00:22:41,414
.ברוך השם, ברוך השם

349
00:22:41,469 --> 00:22:44,614
כל המשמח חתן וכלה"
.זוכה לחמישה קולות". -כן

350
00:22:44,852 --> 00:22:46,575
,יש לי בבית מאגרים
.אם אתה רוצה, אני מחלק

351
00:22:46,760 --> 00:22:48,507
.אתה יכול לפתוח מפלגה עם הקולות

352
00:22:49,601 --> 00:22:53,660
?אתה מכיר את הרב אייל שטרנליב
.אני מכיר אותו מעכשיו, מהרגע-

353
00:22:53,707 --> 00:22:55,955
.מהרגע
...זו דמות, מחייכת, דמות כזאת

354
00:22:55,982 --> 00:22:58,480
.זהו, אני מת עליו
.תראה את הפאות, איזה יפה הוא

355
00:22:58,874 --> 00:23:02,950
.קדושה, קדושה, אני מבקש
הוא מספר לנו סיפורים חסידיים כל שבוע-

356
00:23:02,965 --> 00:23:06,238
.ומחזק אותנו
?אז מה הסיפור השבוע, הרב אייל

357
00:23:06,876 --> 00:23:09,966
אני דווקא אגייס איזה סיפור
,מאזור פסח

358
00:23:09,980 --> 00:23:13,930
אבל הייתי חייב לספר אותו היום
,כי הוא קשור לפרשה שלנו

359
00:23:13,976 --> 00:23:16,963
.של יוסף, שהוא היה משביר
וזה דבר שהוא פלא

360
00:23:17,040 --> 00:23:22,011
ששבר זה גם לשבור
,וזה גם שפע

361
00:23:22,029 --> 00:23:27,687
,כמו שראינו בפרשה, משביר
.וגם כיסא של היולדת קוראים לו משבר

362
00:23:28,782 --> 00:23:33,073
,ובחיים שלנו יש הרבה רגעים של משברים
,ואיך אנחנו רואים

363
00:23:33,116 --> 00:23:36,640
.איך אפשר ממשבר בעצם לצאת לאור גדול

364
00:23:36,741 --> 00:23:38,125
.וזה הסיפור שלנו היום

365
00:23:38,911 --> 00:23:45,220
הסיפור מספר על ליל סדר אחד מיוחד
,שהיה אצל רבי צבי אלימלך מדינוב

366
00:23:45,498 --> 00:23:47,230
.שהיה אחד מגדולי החסידות

367
00:23:48,768 --> 00:23:52,052
,ובסוף הסדר כולם אמרו: וואו

368
00:23:52,163 --> 00:23:55,100
,שלנו היה הכי מדהים והכי מיוחד
.הכי קדוש בעולם

369
00:23:55,346 --> 00:24:01,750
אמר להם: השנה יש מישהו
.שליל הסדר שלו היה יותר קדוש משלנו

370
00:24:02,017 --> 00:24:05,520
?מי
הוא אומר להם: תביאו לי בבוקר-

371
00:24:05,549 --> 00:24:10,330
,את מוישל'ה, שואב המים
.והוא בעצם יספר לנו את הסיפור שלו

372
00:24:11,186 --> 00:24:13,970
?טוב. הם אומרים: מה
?איך זה יכול להיות

373
00:24:14,099 --> 00:24:18,811
,מגיע הבוקר
 ,ואחרי התפילה אומרים: מוישל'ה

374
00:24:18,844 --> 00:24:22,070
בוא עכשיו לרב שלנו
.ואתה תספר איך היה לך ליל הסדר

375
00:24:23,373 --> 00:24:28,113
,הוא אומר: אני מתבייש
...כולי בעצם סמוק, אני לא יודע

376
00:24:28,152 --> 00:24:30,670
ליל הסדר שלי היה הכי גרוע
.בכל העולם כולו

377
00:24:31,699 --> 00:24:34,160
.הוא אומר: מוישל'ה, לא
.אני רוצה שתספר לנו איך היה ליל הסדר שלך

378
00:24:36,126 --> 00:24:40,810
,הוא אומר: טוב, אתם יודעים
,אני בעצם עצוב עצוב עצוב

379
00:24:40,825 --> 00:24:46,985
?אני, כשאין לי כסף, אז מה אני עושה
,אני לא הולך לגלעד ועושה תוכנית אסטרטגית

380
00:24:47,562 --> 00:24:51,150
,אלא אני שותה וודקה
.אני שותה וודקה, זה מה שאני שותה

381
00:24:51,527 --> 00:24:54,669
.ויסקי
.טוב, וככה אני נרגע

382
00:24:54,764 --> 00:24:59,951
?אבל מה אני אעשה
.מגיע פסח, אי אפשר לשתות ויסקי

383
00:25:00,343 --> 00:25:02,910
?אז מה עושים
.אז אני מתדלק

384
00:25:03,233 --> 00:25:07,914
,כמו גמל לפני שהוא נכנס למדבר
אני מתדלק ואני שותה ושותה ושותה

385
00:25:07,953 --> 00:25:12,915
,ושותה ושותה
איך אומרים? כל כוס או כל בקבוק

386
00:25:12,940 --> 00:25:17,098
.כנגד יום אחד לחול המועד
.וככה אני אוכל לשרוד ולעבור את הפסח

387
00:25:17,916 --> 00:25:23,890
,והנה הגיע פסח ואני שותה ושותה ושותה
,עד שאני נופל על המיטה וממש גמור לגמרי

388
00:25:23,900 --> 00:25:24,519
.לא יכול לזוז

389
00:25:25,849 --> 00:25:32,526
טוב, מגיע ליל הסדר
,והילדים שלי בוכים: אבא

390
00:25:32,669 --> 00:25:35,540
?תן לנו ליל הסדר, מה קורה
?ליל הסדר, ליל הסדר, מה קורה

391
00:25:36,374 --> 00:25:40,261
.ואני מת, אני לא יכול לדבר איתם
,שתיים בלילה, שלוש בלילה

392
00:25:40,288 --> 00:25:43,937
ארבע לפנות בוקר, אני לא מסוגל
.להגיד להם כלום, לזוז מהמיטה

393
00:25:44,926 --> 00:25:49,520
,ואז ברגע הזה שכמו שאני מתאר לכם פה
של המשבר בעומק עומק עומק המשבר

394
00:25:49,576 --> 00:25:56,357
:שהוא לא יכול לזוז, הוא אומר
.אני חייב ברגע האחרון לקרוא לילדים שלי

395
00:25:56,704 --> 00:26:00,620
:ואני קורא מהר לילדים ואומר להם
,תדעו לכם, ילדים שלי

396
00:26:01,562 --> 00:26:04,396
אני רוצה לספר לכם סוד
,הכי גדול בעולם כולו

397
00:26:05,488 --> 00:26:09,520
והסוד הוא שיש השם בעולם
והוא דואג לכם

398
00:26:10,355 --> 00:26:14,910
והוא ייתן לכם את כל מה שתצטרכו
.אי פעם בחיים שלכם - הוא ייתן לכם

399
00:26:15,061 --> 00:26:16,370
.וזה הסוד של ליל הסדר

400
00:26:18,960 --> 00:26:20,030
.ואז עוד פעם נרדמתי

401
00:26:23,276 --> 00:26:26,490
.כשפותחים את העיניים, רואים שהרב בוכה
.ממש בוכה

402
00:26:27,857 --> 00:26:33,664
והוא אומר: תדעו לכם, איך שמוישל'ה
,סיפר לילדים שלו את הסוד הזה

403
00:26:34,860 --> 00:26:39,806
.מעולם מעולם מעולם לא שמעתי כזה דבר
.ממש הוא בוכה

404
00:26:40,268 --> 00:26:43,513
:לוקח את מוישל'ה ואומר לו
אני מבקש ממך שתברך אותי

405
00:26:44,257 --> 00:26:50,570
,שאני אספר לילדים שלי איך יש השם בעולם
.כמו שאתה סיפרת לילדים שלך

406
00:26:51,410 --> 00:26:58,803
וברגעים האלה של המשברים שיש לנו בחיים
הכי גדולים צריך לדעת שאם אנחנו

407
00:26:58,829 --> 00:27:06,308
לא מתייאשים, לא מתייאשים
ואנחנו נותנים את מעט הכוח שנשאר לנו

408
00:27:06,571 --> 00:27:07,760
,אבל אנחנו הולכים איתו

409
00:27:08,823 --> 00:27:12,080
.אז באותו רגע הכול מתהפך לאור גדול

410
00:27:12,675 --> 00:27:20,649
וזה הכוח של יוסף הצדיק שמשבע שנים
של רעב, הוא בא ודואג לכולם

411
00:27:20,864 --> 00:27:24,624
,ובעצם, בסופו של דבר
זה יוצא שפע גדול גדול גדול גדול

412
00:27:25,529 --> 00:27:30,390
,שממשבר יוצא בעצם כמו כיסא של היולדת
.יוצאת לידה גדולה, וזה הכוח שלנו בחיים

413
00:27:31,375 --> 00:27:35,697
,גלעד וקובי, מה אתם אומרים? -אני התרגשתי
.אני צמרמורות מהסיפור עם מוישל'ה

414
00:27:35,709 --> 00:27:39,248
.רבי יעקב, לעזיז
,אנחנו מדברים על חלומות פרעה

415
00:27:39,373 --> 00:27:43,229
,"והנה חולם, והנה חולם"
,ומסתבר, ככה אמרו לי בהפקה

416
00:27:43,240 --> 00:27:47,596
שבכלל כל המהפך וכל מה שאנחנו רואים היום
?זה בעצם בעקבות חלום, זה נכון

417
00:27:47,880 --> 00:27:48,608
.שאתה חלמת

418
00:27:48,706 --> 00:27:52,360
זה נכון. אני, את האמת, חזרתי בתשובה
בגלל חלום, לא נפרט כרגע על החלום

419
00:27:52,396 --> 00:27:54,530
?כי זה... -למה? למה
.זה דבר בפני עצמו-

420
00:27:55,014 --> 00:27:57,272
.אני גם השבוע בדיוק חלמתי חלום
?ברצינות-

421
00:27:57,317 --> 00:27:59,248
.כן
.אה, זה קורה כאילו בתדירות-

422
00:27:59,266 --> 00:28:01,365
?אוקיי. -אתה יודע מה חלמתי
.תנסה-

423
00:28:01,391 --> 00:28:03,734
.אני לא זוכר, זה היה באנגלית
...לא, סתם

424
00:28:03,804 --> 00:28:06,320
אבל באמת חזרתי בתשובה
...בגלל החלום, ואחרי שחזרתי בתשובה

425
00:28:06,694 --> 00:28:10,747
זאת אומרת, קיבלתי מין נבואה אישית
,שלא יכולתי לדעת אותה בשום צורה אחרת

426
00:28:11,073 --> 00:28:14,860
ואז הבנתי כנראה שיש משהו מעל מעל מעל
.שמנהל פה את העולם

427
00:28:15,061 --> 00:28:18,821
...אתה יכול לבוא לישון אצלי גם
,אז בע"ה, כשאני אגיע אליך-

428
00:28:18,872 --> 00:28:19,802
...אז אני אספר לך
.אוקיי-

429
00:28:19,830 --> 00:28:22,710
,אבל באמת, בזוהר
אחרי שכבר הייתי

430
00:28:22,747 --> 00:28:26,224
,כמה שנים בתשובה
,ראיתי בזוהר "וישב" קפג

431
00:28:26,583 --> 00:28:31,570
שכתוב שם: "ויש חלומות הבאים
."להראות לו העתיד כדי שישוב בתשובה שלמה

432
00:28:31,695 --> 00:28:34,407
...זאת אומרת, כאילו, זה ממש
.כשראיתי את זה התרגשתי

433
00:28:35,290 --> 00:28:37,853
,אבל דיברו פה על הרבה דברים
,אני חייב להתייחס כמעט לכל דבר

434
00:28:37,884 --> 00:28:41,235
,מה שאמרו. קודם כול, דיברו פה על הכלא
.יוסף היה בכלא

435
00:28:41,387 --> 00:28:43,900
,אני גם, את האמת, הופעתי לא מזמן בכלא
.כאילו, בכלא רמלה

436
00:28:43,927 --> 00:28:46,460
.הופעתי בכלא רמלה
:פתחתי את החלון, שאלתי שם אחד

437
00:28:46,480 --> 00:28:48,810
?סלח לי, איך אני מגיע לכלא רמלה
.הוא אומר: תגנוב

438
00:28:50,029 --> 00:28:52,585
.זה מעניין שם לדעת על מה כל אחד יושב
?שאלתי שם אחד: תגיד, על מה אתה יושב פה

439
00:28:52,608 --> 00:28:54,130
,אומר לי: סתם
.שופט נתן לי 20 שנה על כלום

440
00:28:54,585 --> 00:28:56,835
?אמרתי לו: מה זה על כלום
.הוא אומר: סתם, השכן שלי מת מוות טבעי

441
00:28:57,518 --> 00:28:59,580
,אמרתי: בגלל שהשכן שלך מת מוות טבעי
?קיבלת 20 שנה

442
00:28:59,621 --> 00:29:01,861
.הוא אומר לי: כן, סתם שופט מושחת
:פתאום חבר שלו מהצד מתערב, אומר לו

443
00:29:01,886 --> 00:29:04,540
,מה אתה מבלבל במוח? הייתה כתבה בעיתון
.ירית בו שבעה כדורים

444
00:29:04,755 --> 00:29:06,340
- הוא אמר: נו, שבעה כדורים
?לא טבעי שימות

445
00:29:07,383 --> 00:29:12,210
אבל לא, באמת, הוא גם דיבר על עניין
,שאתה יודע, כשבן אדם שותה

446
00:29:12,230 --> 00:29:14,997
,אם תשימו לב
."זה נהיה כזה לשון כזה, "מתדלק

447
00:29:15,508 --> 00:29:18,649
כאילו, נגיד אחד ששותה קצת אלכוהול
.אז הוא מדבר על לשון תדלוק

448
00:29:18,677 --> 00:29:21,340
.לא, כי האלכוהול מריח כמו בושם
.כן, נו, לשון תדלוק, תדלוק-

449
00:29:21,414 --> 00:29:24,355
אני פעם אחת שתיתי באיזה אירוע
.ב-150 שקל, קיבלתי עיתון

450
00:29:24,885 --> 00:29:26,290
...הבנת? כאילו תדלוק

451
00:29:26,727 --> 00:29:31,914
...אז באמת, בכלל, בפרשה יש את העניין ש
ראיתי את זה בגמרא

452
00:29:31,935 --> 00:29:34,185
וראיתי את זה, אמרתי: אני חייב
.להכניס את זה פה כי זה הזכיר לי משהו

453
00:29:35,000 --> 00:29:39,178
:יש שלושה דברים שמקצרים לאדם את החיים
,אחד, מישהו שאומרים לו תעלה לתורה

454
00:29:39,395 --> 00:29:41,660
,לקרוא בתורה והוא לא קורא
אחד שאומרים לו: קח, תזמן על כוס

455
00:29:41,695 --> 00:29:46,204
,והוא לא מזמן
.ודבר שלישי, מי שמנהיג את עצמו ברבנות

456
00:29:46,581 --> 00:29:50,064
כן? וזו אחת... דרך אגב, אני חושב
.שיש ארבע סיבות: גם חמה מקצרת חיים

457
00:29:50,310 --> 00:29:52,750
...אבל לא, סתם
...אחת באמת

458
00:29:53,198 --> 00:29:58,031
.אז אומרים שיוסף נפטר לפני כל האחים
.למה? בגלל שהוא הנהיג את עצמו ברבנות

459
00:29:58,766 --> 00:30:00,760
?היום כל אחד רוצה להיות רב, אתה מבין
...זה כל אחד

460
00:30:01,141 --> 00:30:03,428
...הנה, יש לי מלא
,אני בישיבת "נזר ישראל" לבעלי תשובה

461
00:30:03,734 --> 00:30:07,822
אתה יודע, יש הרבה הרבה אנשים
,שעבדו בעבודות לפני וחזרו בתשובה

462
00:30:08,054 --> 00:30:10,910
.אז אתה יודע, פתאום כל אחד נהיה פתאום רב
...אחד, אתה יודע, פעם היה רב

463
00:30:10,963 --> 00:30:13,220
,פעם אחת היה מלצר
?היום הוא רב-מלצרים, אתה מבין

464
00:30:13,551 --> 00:30:15,609
,אחד היה פעם מציל
,היום הוא רב-חובל

465
00:30:15,908 --> 00:30:18,760
,אחד היה פעם סופר
,היום הוא רב-מכר

466
00:30:19,055 --> 00:30:22,030
,אחד היה פעם סתם מתלהב
.היום הוא רברבן

467
00:30:22,070 --> 00:30:24,757
.אתה יודע, כל מיני דברים כאלה
,יש גם אחד, היה פעם אחד פורץ מנעולים

468
00:30:24,786 --> 00:30:25,600
.היום הוא רב-בריח

469
00:30:26,119 --> 00:30:30,308
אבל באמת, ראיתי בתל אביב לא מזמן
.איזה אחד שהיו מסביבו מלא מלא חברים

470
00:30:30,870 --> 00:30:33,940
?שאלתי אותו: מי זה הרב הזה
.אמרו לי: זה רב מקובל

471
00:30:34,105 --> 00:30:36,044
.כאילו, רב מקובל בחברה
.כן

472
00:30:36,066 --> 00:30:39,550
עכשיו, סתם, עוד משהו ככה
,שרציתי לדבר עליו

473
00:30:39,570 --> 00:30:42,710
...דרך אגב, מי
,כבוד הרב אסוס יענה לנו על השאלה הזאת

474
00:30:42,917 --> 00:30:45,140
?מי סומך על היתר מכירה
?מי סומך על היתר מכירה

475
00:30:46,189 --> 00:30:50,040
?אחי יוסף, אחי יוסף. כן
?מה הם בסוף אכלו

476
00:30:50,394 --> 00:30:51,034
.בית יוסף

477
00:30:51,832 --> 00:30:53,168
.יפה מאוד

478
00:30:53,391 --> 00:30:54,280
?אתה רוצה לשמוע השגחה

479
00:30:55,615 --> 00:30:56,236
.בית יוסף

480
00:30:56,712 --> 00:30:57,280
.בית יוסף

481
00:31:00,632 --> 00:31:01,654
.זה סיפור של השגחה

482
00:31:02,202 --> 00:31:04,080
.מיעקב ליעקב
.כן-

483
00:31:04,454 --> 00:31:08,241
.קובי, תשיר לנו משהו
.שמח לנו את הלב. חנוכה שמח

484
00:31:08,275 --> 00:31:09,820
,עוד פעם לשיר? הוא מצחיק אותי
.אני רוצה שהוא ימשיך

485
00:31:09,826 --> 00:31:12,146
,הוא מצחיק אותנו כל תוכנית
.אתה מוזמן אלינו כל תוכנית

486
00:31:13,024 --> 00:31:16,597
אז את השיר הבא אנחנו נשיר
,על מעלת חברינו ולא חסרונם

487
00:31:16,671 --> 00:31:21,160
...כמו שהוא אמר פה, הרב-בריח ורב
,אנחנו כל הזמן מרוממים אנשים

488
00:31:21,190 --> 00:31:23,404
?אז אנחנו נדבר על מעלת חברינו, נכון

489
00:31:27,326 --> 00:31:33,301
אדרבה, תן בליבנו

490
00:31:35,246 --> 00:31:43,176
שנראה כל אחד במעלת חברינו

491
00:31:45,065 --> 00:31:52,780
אדרבה, תן בליבנו

492
00:31:53,440 --> 00:32:00,782
שנראה כל אחד במעלת חברינו

493
00:32:01,879 --> 00:32:09,904
ולא חסרונם

494
00:32:13,028 --> 00:32:21,079
ושנדבר כל אחד את חברו

495
00:32:22,509 --> 00:32:32,345
בדרך הישר והרצוי מלפניך

496
00:32:32,597 --> 00:32:40,704
ואל יעלה בליבנו שום שנאה

497
00:32:42,173 --> 00:32:49,121
מאחד על חברו חלילה

498
00:32:50,977 --> 00:32:58,154
ושנדבר כל אחד את חברו

499
00:33:00,243 --> 00:33:08,868
בדרך הישר והרצוי מלפניך

500
00:33:09,116 --> 00:33:16,339
ואל יעלה בליבנו שום שנאה

501
00:33:17,685 --> 00:33:24,197
מאחד על חברו חלילה

502
00:33:26,585 --> 00:33:41,902
ותחזק אותנו באהבה אליך

503
00:33:43,896 --> 00:33:58,522
ותחזק אותנו באהבה אליך

504
00:34:00,316 --> 00:34:09,414
שיהא הכול נחת רוח אליך

505
00:34:09,695 --> 00:34:18,960
שיהא הכול נחת רוח אליך

506
00:34:22,544 --> 00:34:25,758
,אם ככה בשקטים
,אם ככה בשקטים הוא שר

507
00:34:25,843 --> 00:34:26,899
?ברועשים איך אתה עושה

508
00:34:26,948 --> 00:34:29,777
.והנה הצטרף אלינו הרב מדרכי לוי
.ברוך הבא, הרב

509
00:34:29,912 --> 00:34:32,435
.ברוכים הנמצאים לכולם
.אנחנו נתבשם מדבריו של הרב עוד מעט-

510
00:34:32,679 --> 00:34:37,925
,בפרשה שלנו אנחנו עדים למאורע עוצמתי
אחי יוסף יורדים בציווי אביהם למצרים

511
00:34:38,259 --> 00:34:40,920
ומוצאים את עצמם בסיטואציה
.שלא חלמו עליה

512
00:34:41,367 --> 00:34:45,880
,יוסף מצידו, שחיכה לרגע הזה לא מעט שנים
.לא מגלה את זהותו

513
00:34:46,298 --> 00:34:47,190
?מה קורה מכאן

514
00:34:47,607 --> 00:34:54,546
.הרב אסוס, נראה שליוסף יש תוכנית מדויקת
,הוא חזה את זה? הוא ידע איך זה

515
00:34:54,560 --> 00:34:57,620
?איך הדברים יקרו
?הוא תכנן מראש

516
00:34:57,880 --> 00:35:01,666
.הוא יודע את זה מהחלום
,כמו שאמרנו בפרשת וישב

517
00:35:01,693 --> 00:35:02,600
.החלום הזה היה נבואה

518
00:35:03,459 --> 00:35:06,000
הוא ידע במפורש
שהוא יהיה מלך

519
00:35:06,600 --> 00:35:08,497
ואחד עשר כוכבים
משתחווים לו

520
00:35:08,675 --> 00:35:11,000
,ומשתחווים לאלומתו
.זה ברור שזה יקרה

521
00:35:11,680 --> 00:35:15,276
,רק מה קורה? כשהאחים מגיעים
.חסר מישהו

522
00:35:15,884 --> 00:35:17,190
?את מי חסר
.את בנימין

523
00:35:17,824 --> 00:35:19,537
.חייבים להשלים את החלום

524
00:35:20,407 --> 00:35:22,454
.הכוכב האחד עשר חסר

525
00:35:23,480 --> 00:35:28,292
,אז הוא עושה בחוכמה
.דבר ראשון להביא את בנימין אליו

526
00:35:29,248 --> 00:35:32,489
והוא אומר להם: בפעם הבאה
.אתם לא מגיעים אליי בלי בנימין

527
00:35:33,336 --> 00:35:37,061
,אבל מה היה התכנון שלו
?התכנון של יוסף הצדיק

528
00:35:37,642 --> 00:35:41,131
דבר ראשון, הוא רוצה את בנימין אצלו
.בשביל לברך אותו

529
00:35:41,235 --> 00:35:45,155
,"כך כתוב, אמר לו אלוקים: "יחונך בני
,הוא רוצה לתת לו חנינה, חן

530
00:35:45,777 --> 00:35:48,632
משהו שכולם קיבלו את הברכה הזאת
- ובנימין עוד לא קיבל

531
00:35:48,725 --> 00:35:49,480
.הוא מברך אותו

532
00:35:50,029 --> 00:35:51,480
.אבל יש לו פה עוד עניין גדול

533
00:35:51,880 --> 00:35:53,480
?מה העניין הכי גדול שיש לו

534
00:35:53,859 --> 00:35:56,275
.לעשות שלום בין האחים

535
00:35:57,131 --> 00:36:01,590
,הוא רוצה לראות מה קורה עכשיו
.אחרי שהוא סבל מהם כל כך

536
00:36:01,884 --> 00:36:04,784
."וישנאוהו ולא יכלו דברו לשלום"

537
00:36:05,176 --> 00:36:07,771
,ואבא שלו הרי שלח אותו בפרשה הקודמת

538
00:36:08,279 --> 00:36:11,793
:שולח אותו ואומר לו
."לך ראה את שלום אחיך"

539
00:36:12,224 --> 00:36:13,385
?"מה זה "לך ראה את שלום אחיך

540
00:36:13,391 --> 00:36:16,394
בחור בן 17, לראות
?מה שלום האחים בני 30

541
00:36:16,924 --> 00:36:17,761
?מה יש לראות כאן

542
00:36:18,398 --> 00:36:20,269
.הוא רוצה שיעשה שלום ביניהם

543
00:36:20,801 --> 00:36:22,905
הכי טוב לעשות שלום
.זה להביא את בנימין

544
00:36:23,391 --> 00:36:24,702
אני אביא את בנימין אצלי

545
00:36:25,127 --> 00:36:28,421
ואני אעליל עליהם עלילה
של גניבה אצל בנימין

546
00:36:28,446 --> 00:36:30,718
,ונראה עד כמה הם מחוברים

547
00:36:30,833 --> 00:36:34,733
,האם נשאר להם המצב הזה
?חס וחלילה, שהם שונאים אחד את השני

548
00:36:34,874 --> 00:36:35,877
?או שיש להם אהבה

549
00:36:36,275 --> 00:36:37,369
?ואיך הוא עושה את זה

550
00:36:37,621 --> 00:36:41,508
על ידי שהוא מניח את הגביע שלו
.בתוך אמתחת בנימין

551
00:36:42,027 --> 00:36:44,803
הוא שם את זה שם
,ואז רודפים אחריהם

552
00:36:44,961 --> 00:36:46,800
!תופסים אותם: אלה גנבים

553
00:36:46,930 --> 00:36:49,289
?מה קרה? מי גנב
.אף אחד פה לא גנב, חס וחלילה

554
00:36:49,754 --> 00:36:52,308
בודקים בשקים
.ומוצאים את זה אצל בנימין

555
00:36:52,626 --> 00:36:54,784
למה הוא שם דווקא
?את הגביע שלו בפנים

556
00:36:55,445 --> 00:37:00,120
.הוא רוצה לרמוז להם
.הרי יוסף הצדיק, ידוע שהוא מידת היסוד

557
00:37:01,047 --> 00:37:04,247
."גביע" - גימטרייה "היסוד"

558
00:37:05,244 --> 00:37:09,264
."גימטרייה 86, זה "היסוד

559
00:37:09,933 --> 00:37:12,704
:כשהוא שם להם את הגביע בפנים, אומר
,אתם גנבתם את הגביע

560
00:37:12,885 --> 00:37:14,837
,אתם גנבתם מעצמכם את היסוד

561
00:37:15,147 --> 00:37:17,201
.אני היסוד, שימו לב

562
00:37:17,826 --> 00:37:22,187
ובאמת האחים מתעוררים
.כאשר הם רואים את כל העלילה הזאת

563
00:37:22,232 --> 00:37:24,801
?הם אומרים: מה קרה
?מה עשינו? מה חטאנו

564
00:37:25,166 --> 00:37:27,200
...ואז הם נזכרים: אהה
.יש פה משהו

565
00:37:27,381 --> 00:37:29,200
."האלוקים מצא את עוון עבדיך"

566
00:37:29,496 --> 00:37:30,874
.זה מה שיוסף תכנן לעשות

567
00:37:31,063 --> 00:37:34,509
,אז הוא רצה את בנימין בשביל לברך אותו
הוא רצה את בנימין בשביל שישתחווה

568
00:37:34,819 --> 00:37:35,840
.בשביל לקיים את החלום

569
00:37:35,933 --> 00:37:39,777
,אבל הוא רצה בעיקר לעשות שלום ביניהם
.וזה מה שהוא עשה בסופו של דבר

570
00:37:39,955 --> 00:37:41,947
.חזק מאוד
.יישר כוח, הרב

571
00:37:42,345 --> 00:37:45,205
.אני רוצה לשאול אותך, קובי
.אני גם כן בחור ישיבה

572
00:37:46,052 --> 00:37:47,320
.לשעבר. -לשעבר
.זהו-

573
00:37:47,996 --> 00:37:53,252
אני רוצה שתספר לצופים
.איך נראות השבתות של בחור ישיבה בירושלים

574
00:37:53,553 --> 00:37:54,503
?אתם... -של בחור ישיבה

575
00:37:54,528 --> 00:37:56,567
.של בחורי ישיבה, כן
,בתור בחור ישיבה

576
00:37:56,651 --> 00:37:59,071
?אתם ישבתם ושרתם
,בכלל, אגב, ביום-יום

577
00:37:59,084 --> 00:38:03,447
,לא רק... אני יודע שיש בחורי ישיבות
,שאני נתקל בהם לפעמים בנחלאות

578
00:38:03,765 --> 00:38:07,625
אתה רואה אותם עם גיטרות
.בסתם יום חול יושבים ושרים

579
00:38:07,855 --> 00:38:09,336
?היה לכם את זה ביום חול

580
00:38:09,568 --> 00:38:13,830
,בטח, השירה בישיבה
,ההווי בישיבה, שאני למדתי בה, בכל אופן

581
00:38:13,978 --> 00:38:17,590
המוזיקה היא הייתה חלק
.מההווי הרוחני בישיבה

582
00:38:17,908 --> 00:38:22,255
,הרב היה... כל ליל שישי היו קומזיצים גדולים
יושבים כל הבחורים עם גיטרות

583
00:38:23,219 --> 00:38:26,546
,וכל מיני תופים כאלה מוזרים שהיו
...כל מיני

584
00:38:26,866 --> 00:38:29,986
...ממציאים אבל
.קחונים, קחונים זה נקרא. -כן, כן-

585
00:38:30,466 --> 00:38:33,775
,יושבים כולם ושרים והשירה
,אני יודע, אנשים היו הולכים ברחוב

586
00:38:33,793 --> 00:38:36,202
אתה רואה אנשים עומדים ומקשיבים
.ונהנים מהשירה. -וואו

587
00:38:36,653 --> 00:38:37,855
.עד השעות הקטנות של הלילה

588
00:38:37,906 --> 00:38:39,726
...אפילו השכנים לא היו
לא הייתה מגיעה אף פעם משטרה

589
00:38:39,773 --> 00:38:41,030
.כי אנשים היו ממש נהנים מזה

590
00:38:41,053 --> 00:38:43,063
.נהנים מהקומזיץ הזה
,כן, אפילו היו נרדמים עם זה-

591
00:38:43,116 --> 00:38:43,892
.אפשר להגיד
.איזה יופי-

592
00:38:44,066 --> 00:38:47,108
.ובשבת, אז נו, אין קחונים ואין גיטרות

593
00:38:47,133 --> 00:38:49,728
אז בשבת האווירה
.זה בעיקר סעודה שלישית

594
00:38:49,783 --> 00:38:54,119
סעודה שלישית היא הסעודה
,שבה אנחנו חורגים עד צאת השבת

595
00:38:54,148 --> 00:38:56,558
,אנשים, אתה יודע
.אנשים מעשנים היום וזה

596
00:38:56,614 --> 00:38:58,682
.אף אחד לא ממהר לשום מקום
.כולם יושבים

597
00:38:59,159 --> 00:39:03,440
בדרך כלל שעון השבת מכבה
את האורות לקראת סיום הסעודה

598
00:39:03,910 --> 00:39:06,604
ויש אווירה בחדר האוכל
.שהיא בלתי נשכחת

599
00:39:06,766 --> 00:39:10,920
כל השירים, כל אחד מביא
את השירה שלו מהבית שלו

600
00:39:11,133 --> 00:39:12,920
...וזו אווירה נפלאה ו

601
00:39:13,073 --> 00:39:14,920
?כמה זמן שרים
?חצי שעה? שעה

602
00:39:15,133 --> 00:39:16,532
...זה, אתה יודע
?שעתיים? שלוש-

603
00:39:16,852 --> 00:39:21,836
,לפעמים אם יש חג מסוים לפני כן
אז כולם כבר מכינים את עצמם

604
00:39:21,865 --> 00:39:24,860
.לכבוד ה... עם שירי החג שבא

605
00:39:24,907 --> 00:39:26,519
,אם זה חנוכה עכשיו
אז אנחנו יכולים לשיר

606
00:39:26,565 --> 00:39:29,367
"את "חשוף זרוע קודשך
"ואת "מעוז צור

607
00:39:29,399 --> 00:39:31,785
ואת כל השירים, כאילו
.שבת לפני כן, שבת אחרי כן

608
00:39:32,448 --> 00:39:37,133
,אז... -לי חשוב לספר לצופים
כאלה שלא מבינים מה זה

609
00:39:37,176 --> 00:39:41,639
ולא חוו את החוויה האדירה הזאת
,לשבת ולשיר בלי שום אמצעי

610
00:39:42,076 --> 00:39:44,679
,בלי סיגריות, בלי פלאפון
.בלי מיקרופון

611
00:39:44,712 --> 00:39:46,282
.בלי קריוקי-
בלי נגנים, בלי קריוקי-

612
00:39:46,481 --> 00:39:48,766
.ולשיר שעות
.תשמע, זה עצום

613
00:39:48,911 --> 00:39:52,263
...זה מרגש, זה התחברות ל
.זה עצום, זה עצום, זה עצום-

614
00:39:52,507 --> 00:39:54,360
.כן, זה משהו רוחני גבוה מאוד

615
00:39:54,848 --> 00:39:58,983
זה מומלץ לכל מי שרוצה ככה
,להתחבר לריבונו של עולם ממקום אחר

616
00:39:59,479 --> 00:40:02,072
זה מקום מאוד מאוד נפלא ונשגב
.להגיע לשם

617
00:40:02,099 --> 00:40:05,488
בדרך כלל זה עובד עם איזשהו רב
.שנמצא ביחד עם הבחורים. -כן, כן, הרב, ברור

618
00:40:05,533 --> 00:40:09,022
בין שיר לשיר יש איזה דבר תורה
.ואיזה שיר של רגש. -כן, ברור

619
00:40:09,447 --> 00:40:12,464
,תמיד ראש הישיבה היה מגיע
.צועד רגלית לישיבה

620
00:40:12,495 --> 00:40:14,714
הוא היה גר בשכונה
.די מרוחקת מהישיבה

621
00:40:14,774 --> 00:40:17,927
,הוא מגיע לסעודה שלישית
.היה יושב עם כל הבחורים ושר איתם ביחד

622
00:40:17,970 --> 00:40:20,423
.זה חלק מהאווירה
,עם דברי תורה, וכמובן

623
00:40:21,004 --> 00:40:22,815
.זה חלק מהסעודה
הייתי משלם הרבה כסף-

624
00:40:22,860 --> 00:40:25,736
.לחזור לשנים האלה בישיבה
.כן, לגמרי. -נכון-

625
00:40:26,386 --> 00:40:30,501
,הרב מרדכי לוי, יוסף הצדיק
...פרעה, שיבולים

626
00:40:32,076 --> 00:40:35,260
.חלומות. -חלומות
.חנוכה. -חנוכה-

627
00:40:35,295 --> 00:40:36,595
.הידברות. -הידברות

628
00:40:36,643 --> 00:40:40,450
ובכן, מה המשותף באמת
?בין כל מה שקרה ליוסף הצדיק

629
00:40:40,472 --> 00:40:43,681
מאיפה הוא שאב את כוחות הנפש הללו
,להישאר שפוי

630
00:40:44,058 --> 00:40:46,234
?ועוד להאמין שהוא יום אחד יהיה מלך

631
00:40:46,590 --> 00:40:48,181
,וכן אותו דבר החשמונאים

632
00:40:48,314 --> 00:40:50,730
היו בקושי כמה יהודים
,אחרונים שנותרו

633
00:40:50,792 --> 00:40:52,255
,כולם מתבוללים

634
00:40:52,320 --> 00:40:53,799
,יש יוונים שמאיימים

635
00:40:54,039 --> 00:40:54,975
.רובם מתייוונים

636
00:40:55,028 --> 00:40:57,354
איך היה להם את הכוח הזה
?לבוא להילחם

637
00:40:57,383 --> 00:40:59,746
.גם יוסף נשאר איתן
?איך זה יכול להיות

638
00:41:00,195 --> 00:41:03,584
.ובכן, סיפרו שהיה פעם ילד ואבא

639
00:41:04,456 --> 00:41:07,022
.לקח את הבן שלו, בגינה משחק

640
00:41:07,104 --> 00:41:09,617
.והנה חולף מטוס בשמיים

641
00:41:10,380 --> 00:41:13,822
:הבן מסתכל, אומר
!וואו, איזה מטוס קטן

642
00:41:13,845 --> 00:41:15,246
!אבא, איזה מטוס קטן

643
00:41:15,533 --> 00:41:20,033
בסדר. לאחר כמה ימים
.האבא לקח אותו קצת לסיור בנמל התעופה

644
00:41:20,232 --> 00:41:23,855
הוא רואה שם בטרמינל
.מטוסים שהם חונים

645
00:41:24,302 --> 00:41:28,846
!הוא אומר: אבא, וואו
!המטוס ענק! ענק! ענק

646
00:41:28,887 --> 00:41:32,657
,אמר: אני לא מבין, אבא, לא מבין
?המטוס הוא קטן או ענק

647
00:41:32,690 --> 00:41:33,322
?מה קורה פה

648
00:41:33,799 --> 00:41:34,762
,אמר לו האבא: תקשיב

649
00:41:35,219 --> 00:41:39,426
,כשהמטוס בשמיים ואנחנו רחוקים כל כך ממנו
,הוא נראה מה זה קטן

650
00:41:39,771 --> 00:41:42,930
אבל ככל שמתקרבים למטוס
.מבינים כמה הוא ענק

651
00:41:43,467 --> 00:41:46,997
הוא אומר: יהודי, כל עוד
,הוא לא קרוב לבורא עולם

652
00:41:47,088 --> 00:41:49,976
,נראה לו הקב"ה, מחילה
,כזה קטן, חס ושלום

653
00:41:50,009 --> 00:41:53,022
.כן? אבל כך זה נראה
,אבל ככל שמתקרבים לבורא עולם

654
00:41:53,055 --> 00:41:57,096
,ככל שחשים את בורא עולם
.מבינים כמה הוא ענק, הדבר הזה

655
00:41:57,463 --> 00:42:01,215
מבררים. -כן, כשמבררים
,וצופים בהידברות, כמובן

656
00:42:01,285 --> 00:42:02,575
.אז זה מחזק את האנשים

657
00:42:02,975 --> 00:42:05,299
,ולכן יוסף הצדיק
?מה נתן לו את הכוחות

658
00:42:05,324 --> 00:42:08,577
,הוא אומר: יש לי את בורא עולם כזה ענק
.הוא איתי

659
00:42:08,880 --> 00:42:10,788
גם מתוך הבור
.אני יודע שאני אצא

660
00:42:11,020 --> 00:42:13,334
,החשמונאים, כל עם ישראל מתבולל

661
00:42:13,373 --> 00:42:17,080
,אין סיכוי, אוי ואבוי
,בית המקדש, טימאו את כל השמנים

662
00:42:17,108 --> 00:42:18,507
?מה יהיה
,הוא אומר: לא

663
00:42:18,665 --> 00:42:21,660
אבל תמיד הם ידעו שיש אור
.בתוך החושך

664
00:42:22,117 --> 00:42:26,866
ולמעשה, אני יכול לומר שאנחנו פה בהידברות
.זוכים באמת להאיר הרבה אור

665
00:42:27,170 --> 00:42:29,198
,אני חושב, השבת זו שבת חנוכה

666
00:42:29,229 --> 00:42:33,949
,אבל אצלנו בהידברות, רבי יובל
,כל שבוע זה שבת חנוכה

667
00:42:34,179 --> 00:42:36,511
כי אנחנו זוכים להאיר
.להמון יהודים

668
00:42:36,561 --> 00:42:38,452
,תדעו לכם שגם היום
,לצערנו הרב

669
00:42:38,835 --> 00:42:41,213
,ישנם המון מתבוללים ברחבי העולם

670
00:42:41,555 --> 00:42:43,137
.יהודים מסכנים, זה לא באשמתם

671
00:42:43,172 --> 00:42:46,913
,אני אספר לך סיפור שקרה לנו פה
.בארגון עצמו, ממש משהו מרגש

672
00:42:47,882 --> 00:42:49,859
,היה בחור אחד
,קוראים לו עופר

673
00:42:50,515 --> 00:42:55,047
,ומלח הארץ, כמו שאומרים
,באמת היה בצבא, היה פייטר

674
00:42:55,521 --> 00:42:57,071
.הוא היה גאון במחשבים

675
00:42:57,611 --> 00:43:00,571
,הוא גדל באחד מהקיבוצים
.לא היה שם שום יהדות, שום דבר

676
00:43:00,663 --> 00:43:02,160
.תינוק שנשבה, אין לו שום מושגים

677
00:43:02,751 --> 00:43:05,923
,ולאחר הצבא
,הוא היה ממש גאון במחשבים

678
00:43:05,960 --> 00:43:08,840
היה לו חבר ישראלי
,שירד לברלין בגרמניה

679
00:43:08,872 --> 00:43:10,191
.פתח שם איזה עסק במחשבים

680
00:43:10,236 --> 00:43:13,408
,אמר לו: תשמע, עופר
,אני פה יש לי הרבה קשרים

681
00:43:13,779 --> 00:43:17,574
.לך יש כישורים
קשרים + כישורים = הצלחה

682
00:43:17,652 --> 00:43:21,256
,איך הוא אמר? בוא ניתן את המכה
.נעשה קופה, כמו שהישראלים אוהבים

683
00:43:21,744 --> 00:43:23,367
?אמר לו: למה לא
.נסע אליו

684
00:43:23,680 --> 00:43:27,077
,באמת הקימו עסק משגשג
,הוא הכיר לו כל מיני בעלי עסקים

685
00:43:27,129 --> 00:43:29,935
,הוא פיתח תוכנות שמתאימות להם
.התפרנסו יפה

686
00:43:30,107 --> 00:43:34,513
טוב, עם הזמן עבדה שמה
.איזו אחת גרמנייה

687
00:43:34,630 --> 00:43:38,727
מפה לשם, עופר והיא יצרו קשר
.והחליטו להתחתן

688
00:43:38,961 --> 00:43:41,461
?טוב, איפה יתחתנו
.בבית כנסת? לא

689
00:43:41,892 --> 00:43:43,157
.השם ישמור, בכנסייה

690
00:43:43,488 --> 00:43:47,088
?מי יערוך להם את החופה, אה
.וקידושין-

691
00:43:47,305 --> 00:43:50,823
.הרב אסוס? לא
.השם ישמור, להבדיל, הכומר

692
00:43:51,133 --> 00:43:53,728
עכשיו, אותו עופר לא הרגיש
.שיש פה איזו בעיה

693
00:43:53,740 --> 00:43:56,347
.אמר: שטויות, טקס קצר כמה שעות
.נכבד אותה

694
00:43:56,378 --> 00:43:58,706
.אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי
.הוא לא הרגיש עם זה שום בעיה

695
00:43:59,549 --> 00:44:02,770
.עכשיו תראו מה זה בורא עולם
.אה, מה זה אור של כל יהודי

696
00:44:03,278 --> 00:44:05,674
,הוא אוהב תמיד להסתכל, לצפות

697
00:44:05,701 --> 00:44:09,219
יש איזו תוכנית באחד הערוצים
."שנקראת "הישרדות

698
00:44:09,734 --> 00:44:12,107
אז הוא אוהב להסתכל
בתוכניות מוקלטות

699
00:44:12,456 --> 00:44:15,301
תמיד במחשב, הוא בגוגל שם
."מקליד "הישרדות

700
00:44:15,824 --> 00:44:18,132
,והנה לילה אחד
,זה היה חודש לפני החתונה

701
00:44:18,374 --> 00:44:21,631
הוא מקליד, מרוב מהירות
"הוא התבלבל, במקום "הישרדות

702
00:44:21,683 --> 00:44:22,817
"הוא רשם "הידברות

703
00:44:23,557 --> 00:44:25,030
.ונכנס מהר "אנטר" פנימה

704
00:44:25,291 --> 00:44:26,520
,בדיוק, תראה מה זה משמיים

705
00:44:26,581 --> 00:44:32,359
הייתה הרצאה של הרב זמיר כהן שליט"א
.על הנושא: יהודי וגויה - לאן זה מוביל

706
00:44:32,561 --> 00:44:35,941
.שם הרב מסביר בצורה כל כך מרתקת

707
00:44:36,056 --> 00:44:40,097
,אתם יודעים, מי ששמע את הרב יודע
."אה, לא סתם כתוב "דברי חכמים בנחת נשמעים

708
00:44:40,158 --> 00:44:42,090
,איזו יראת שמיים
.כולם אוהבים לשמוע את הרב

709
00:44:42,560 --> 00:44:43,933
.והדברים חלחלו אל ליבו

710
00:44:44,314 --> 00:44:47,467
הוא צפה בעוד תוכנית ועוד תוכנית
,ועוד תוכנית ועוד תוכנית

711
00:44:48,072 --> 00:44:51,184
,פשוט הדברים חלחלו בליבו
.הוא לא ידע מה לעשות

712
00:44:51,510 --> 00:44:53,026
.למוחרת הוא שלח לפה מייל

713
00:44:53,049 --> 00:44:55,340
אנחנו מקבלים פה מיילים
.כל היום המון, מכל העולם

714
00:44:55,410 --> 00:44:58,532
,אגב, כל הערוץ הנפלא שצופים בו

715
00:44:58,950 --> 00:45:00,720
,יש לנו גם אתר אינטרנט מפואר

716
00:45:00,741 --> 00:45:04,372
,הוא מתורגם לאנגלית
,לצרפתית, לספרדית

717
00:45:04,403 --> 00:45:09,578
ועובדים על כמה שפות
.כדי שכל יהודי בעולם יוכל להיחשף לתכנים

718
00:45:09,598 --> 00:45:13,240
,וואו. -יהודיים, בעזרת השם
.ולהתחזק בקצב שלו

719
00:45:13,562 --> 00:45:17,799
,אז אותו עופר, בקיצור
.שלח לפה מייל וסיפר את הסיפור שלו

720
00:45:17,826 --> 00:45:19,391
,הוא אמר: אני מבולבל
.אני לא יודע מה לעשות

721
00:45:19,406 --> 00:45:23,658
,אני הייתי פה 25 שנה בארץ
.מעולם לא סיפרו לי מהי יהדות, מהי דת

722
00:45:23,659 --> 00:45:27,319
.תמיד הסבירו לי דברים שליליים
.פה אני רואה דברים, אני לא יודע מה לעשות

723
00:45:27,711 --> 00:45:30,491
,בקיצור, כמובן
,צוות הידברות נכנס לתמונה חזק מאוד

724
00:45:30,811 --> 00:45:32,723
,גם כבוד הרב זמיר כהן, שיחיה

725
00:45:33,065 --> 00:45:35,479
.וברוך השם, טיפלו במקרה הזה

726
00:45:35,670 --> 00:45:37,900
,אני יכול לשמח אתכם ואת כל הצופים

727
00:45:38,101 --> 00:45:40,374
.ברוך השם, כמובן החתונה בוטלה

728
00:45:40,550 --> 00:45:44,599
,אותו עופר, שיהיה בריא
,הוא היום חי בארץ, נשוי לבעלת תשובה

729
00:45:44,842 --> 00:45:48,280
,חצי יום לומד תורה
!חצי יום עובד במחשבים. -וואו

730
00:45:48,448 --> 00:45:51,941
וזה נס חנוכה הגדול שלנו פה
.שזוכים, ברוך השם

731
00:45:52,489 --> 00:45:54,238
.כן, חזק מאוד

732
00:45:55,350 --> 00:45:57,055
.אנחנו לקראת סוף התוכנית
?כמה בדיחות לכבוד החג-

733
00:45:57,102 --> 00:46:01,635
,הרב יעקב חמו
?יש בדיחות מיוחדות לחנוכה

734
00:46:01,678 --> 00:46:04,158
.יש בדיחות מיוחדות לחנוכה, ברוך השם
!הוא התעורר-

735
00:46:04,220 --> 00:46:07,207
כן. -אתה יודע מה אסור לעשות
.כשאוכלים סופגנייה

736
00:46:07,371 --> 00:46:08,376
.מה? -לנשום

737
00:46:08,735 --> 00:46:11,596
,אה, באמת? -כל האבקה הלבנה
...תמיד באה לך כזה למעלה

738
00:46:11,828 --> 00:46:14,548
אתה יודע, זה החג היחידי
,ששוטר יכול לראות אותך עם אבקה לבנה למטה

739
00:46:14,571 --> 00:46:15,845
."ולהגיד לך "חג שמח

740
00:46:15,886 --> 00:46:17,248
.זה החג היחיד

741
00:46:17,504 --> 00:46:21,670
,עכשיו, באמת, אתה יודע
.בדיחות לא באות סתם משום מקום

742
00:46:21,720 --> 00:46:24,460
,הבדיחות האלה הן באות מהספר שהוצאתי
.הספר החדש

743
00:46:24,519 --> 00:46:26,581
."וצחקת בחגך". -"וצחקת בחגך"

744
00:46:27,354 --> 00:46:30,407
שהספר הזה, אפשר גם לרכוש אותו
."ב"הידברות שופס

745
00:46:30,565 --> 00:46:32,645
.יש להם גם אתר מכירות
.נכון, נכון-

746
00:46:32,677 --> 00:46:36,616
אז יש פה 500 בדיחות
.לגבי כל חג וחג

747
00:46:37,194 --> 00:46:38,759
:והרבה שואלים אותי

748
00:46:38,766 --> 00:46:40,864
רגע, מה, אתה לא מפחד
?כאילו לחשוף את כל החומר שלך

749
00:46:40,901 --> 00:46:41,666
...כאילו, אתה

750
00:46:42,060 --> 00:46:43,814
אז אני אומר
:שהספר הזה נכתב למטרה אחת

751
00:46:43,943 --> 00:46:45,006
.לשמח את עם ישראל

752
00:46:45,395 --> 00:46:48,048
אז יש פה 500 בדיחות
על כל אירוע וחג

753
00:46:48,415 --> 00:46:50,655
...שאנשים רוצים עכשיו
?זה ספר שצריך לנשק-

754
00:46:50,665 --> 00:46:53,373
,צריך לנשק אותו, כן
.למה הוא משמח. זה הדבר החשוב

755
00:46:53,422 --> 00:46:59,114
,אני רק אוסיף עוד איזה, אתה יודע
.מה ההבדל בין ביטוח לאומי לנס פך השמן

756
00:46:59,576 --> 00:47:01,110
?מה ההבדל
.ששניהם מספיקים לשמונה ימים-

757
00:47:02,193 --> 00:47:04,690
אני אגיד לך גם עוד משהו
,אחד קטן וזה

758
00:47:04,848 --> 00:47:06,610
,יש פה סופגניות, אתם רואים
.יש פה סופגניות

759
00:47:07,120 --> 00:47:08,770
?ראיתם אילו סופגניות
.עם ריבת חלב

760
00:47:08,823 --> 00:47:10,821
.בלי לנשום, בלי לנשום
כן, העניין הוא-

761
00:47:10,852 --> 00:47:12,622
?שפה אתה רואה מלא ריבה, נכון
.יש מלא ריבה

762
00:47:12,653 --> 00:47:14,712
,פתאום אתה פותח אותה
?אין שם כלום. איך אתה מתבאס

763
00:47:14,737 --> 00:47:16,320
.כאילו זו אשליה הדבר הזה

764
00:47:16,714 --> 00:47:21,225
,אבל באמת אחד הדברים
.קשה להסביר לילד קטן מה זה חנוכה

765
00:47:21,375 --> 00:47:23,000
,קשה להסביר מה זה חנוכה

766
00:47:23,034 --> 00:47:25,771
כי בסופו של דבר איך הוא ידע
?מה זה נס פך השמן

767
00:47:26,062 --> 00:47:28,926
אז אני שמעתי פעם אחת איזו מישהי אחת

768
00:47:28,954 --> 00:47:32,411
.שהיא אמרה לו, איך היא תסביר לו
?אמר לה: אימא, מה זה נס פך השמן

769
00:47:32,439 --> 00:47:36,349
היא אומרת לו: אתה מכיר את זה
?שיש פלאפון ויש לו סוללה

770
00:47:36,472 --> 00:47:38,864
כן. -אז תחשוב שהסוללה הזאת
!החזיקה שמונה ימים. -וואו

771
00:47:39,002 --> 00:47:41,699
,איך הילד מבסוט
!סוללה שתחזיק שמונה ימים

772
00:47:41,970 --> 00:47:42,940
.זה כך להמחיש לו

773
00:47:43,018 --> 00:47:45,131
.תודה רבה לרבי יעקב חמו

774
00:47:45,170 --> 00:47:47,676
.אז הנה, "וצחקת בחגך", 500 בדיחות

775
00:47:47,744 --> 00:47:50,478
.אני... -אתה תיקח אותו
.אני לוקח את הספר כבר-

776
00:47:51,527 --> 00:47:52,641
.הגיע הזמן לסיים

777
00:47:53,477 --> 00:47:54,952
,רק, כהרגלנו בקודש

778
00:47:55,416 --> 00:47:57,305
.תובנות ממש קצרצרות לסיום

779
00:47:57,691 --> 00:48:02,113
אנחנו למדנו בפרשה מהי המשמעות
.של ישועת השם כהרף עין

780
00:48:02,425 --> 00:48:05,566
יוסף יושב זמן ממושך
,בבית הסוהר במצרים

781
00:48:05,847 --> 00:48:08,573
.שם, בחושך, בבדידות, באי-ודאות

782
00:48:08,901 --> 00:48:12,536
,כבר מזמן יכול היה להתייאש
?לבכות, להתלונן - מאין יבוא עזרו

783
00:48:13,010 --> 00:48:15,609
אבל הוא דווקא
.לא הפסיק להאמין שנייה אחת

784
00:48:15,631 --> 00:48:18,938
,ואז ברגע אחד, כנגד כל הסיכויים
הכול מתהפך

785
00:48:19,278 --> 00:48:21,553
:ואומר הכתוב
."ויריצוהו מן הבור"

786
00:48:21,834 --> 00:48:23,550
?"אבל למה כתוב דווקא "ויריצוהו

787
00:48:23,841 --> 00:48:28,608
:ללמד אותנו יסוד ענק
,שכשהשם מחליט שזהו, נגמרו הייסורים

788
00:48:29,020 --> 00:48:31,436
 - נגמרה ההמתנה, נגמר הכאב

789
00:48:31,746 --> 00:48:34,064
אז השם לא מתמהמה
:אפילו רגע אחד

790
00:48:34,099 --> 00:48:37,678
,"ויריצוהו מן הבור"
.והישועה מגיעה במהירות הבזק

791
00:48:37,970 --> 00:48:43,264
נותר לנו רק להתחזק בביטחון בהשם
.והישועה של כל אחד מאיתנו בוא תבוא

792
00:48:43,855 --> 00:48:46,919
,אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו כאן, כמו תמיד

793
00:48:47,619 --> 00:48:50,292
,לגלעד נוימן, היועץ הכלכלי שהיה איתנו

794
00:48:50,444 --> 00:48:51,771
,לאומן קובי ברומר

795
00:48:52,107 --> 00:48:54,158
,לרב אייל ישראל שטרנליב

796
00:48:54,663 --> 00:48:56,880
,לסטנדאפיסט שלנו הרב יעקב חמו

797
00:48:56,905 --> 00:48:58,064
.לרב מרדכי לוי

798
00:48:58,480 --> 00:49:01,767
.תודה לקלידן דוד ביתן
.מספר אחת בארץ-

799
00:49:01,781 --> 00:49:04,862
לגיטריסט דן עטר
.ולדרבוקיסט שלנו חובב הילל

800
00:49:05,299 --> 00:49:07,129
,תודה לכם בבית
,תודה שהייתם איתנו

801
00:49:07,155 --> 00:49:08,679
.שאתם איתנו מדי שבוע

802
00:49:08,696 --> 00:49:11,494
,נתראה, בעזרת השם
שוב באותו יום, באותה השעה בשבוע הבא

803
00:49:11,531 --> 00:49:12,503
.בפרשת ויגש

804
00:49:12,856 --> 00:49:16,124
,שיהיה לכם חנוכה שמח לכולכם
.לכל עם ישראל

805
00:49:16,300 --> 00:49:18,320
.שבת שמחה ומבורכת וחג שמח

806
00:49:18,429 --> 00:49:21,625
פתחתי את התוכנית
,עם "מעוז צור" בלחן מצרי

807
00:49:22,040 --> 00:49:25,691
,אז אנחנו עכשיו נעשה את הלחן המוכר
.שכולם בבית יוכלו לשיר את זה איתנו

808
00:49:26,366 --> 00:49:27,690
."מעוז צור ישועתי"

809
00:49:29,477 --> 00:49:33,832
מעוז צור ישועתי

810
00:49:34,130 --> 00:49:38,759
לך נאה לשבח

811
00:49:39,112 --> 00:49:43,090
תיכון בית תפילתי

812
00:49:43,336 --> 00:49:47,754
ושם תודה נזבח

813
00:49:48,148 --> 00:49:52,411
לעת תכין מטבח

814
00:49:52,983 --> 00:49:57,006
מצר המנבח

815
00:49:57,471 --> 00:50:01,611
אז אגמור בשיר מזמור

816
00:50:02,085 --> 00:50:06,277
חנוכת המזבח

817
00:50:06,706 --> 00:50:10,723
אז אגמור בשיר מזמור

818
00:50:11,322 --> 00:50:15,617
חנוכת המזבח

819
00:50:15,672 --> 00:50:19,666
יוונים נקבצו עליי

820
00:50:19,953 --> 00:50:23,736
אזי בימי חשמנים

821
00:50:24,240 --> 00:50:27,986
ופרצו חומות מגדליי

822
00:50:28,230 --> 00:50:32,382
וטימאו כל השמנים

823
00:50:32,698 --> 00:50:36,751
ומנותר קנקנים

824
00:50:37,162 --> 00:50:40,749
נעשה נס לשושנים

825
00:50:40,956 --> 00:50:45,026
בני בינה, ימי שמונה

826
00:50:45,457 --> 00:50:46,697
קבעו שיר ורננים

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה