הרבנית חגית שירה: פרשת נשא - תמיד עסוקה

הרבנית חגית שירה

איך מסלקים דאגות? כשאת עסוקה, אין לך זמן לשטויות. הרבנית חגית שירה בהרצאה מיווחדת נותנת כלים כדי להתמודד עם פחדים וחרדות, ולרפא את עצמנו ממחשבות טורדניות

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,610 --> 00:00:20,910
.שלום לכולן, פרשת נשא

2
00:00:21,200 --> 00:00:25,570
והפרשה שלנו מספרת לנו
,על סיום בניית המשכן

3
00:00:25,790 --> 00:00:26,670
.יום שמח

4
00:00:27,000 --> 00:00:31,770
:והפרשה מציינת את זה
."ויהי ביום כלות משה"

5
00:00:32,330 --> 00:00:35,110
?"מה "כלות משה
.הסתיימה בניית המשכן

6
00:00:35,550 --> 00:00:38,050
?עכשיו, זה אמור להיות משמח, נכון

7
00:00:38,430 --> 00:00:41,170
?"אז למה "ויהי ביום כלות משה

8
00:00:41,540 --> 00:00:43,740
הרי אתן יודעות שכל "ויהי" בתורה

9
00:00:44,030 --> 00:00:45,150
.זה לשון צער

10
00:00:45,380 --> 00:00:48,150
."ויהי" זה הכוונה "וי היה"

11
00:00:48,400 --> 00:00:52,890
,"כמו במגילת רות: "ויהי בימי שפוט השופטים
,שזה היה רעב כבד

12
00:00:53,160 --> 00:00:57,730
,"כמו במגילת אסתר: "ויהי בימי אחשוורוש
.שזו הייתה צרה גדולה

13
00:00:58,000 --> 00:01:00,710
אז מה "ויהי" קשור כאן
?בסיום בניית המשכן

14
00:01:01,240 --> 00:01:05,100
והמדרש תנחומא ממשיל את זה
למלך שהייתה לו אישה

15
00:01:05,380 --> 00:01:07,600
שלפעמים היא הייתה שוכחת
.שהיא מלכה

16
00:01:07,970 --> 00:01:12,160
,היא הייתה כל היום מקטרת
,מדברת שטויות, ריכולים

17
00:01:12,450 --> 00:01:15,300
היא הייתה גורמת בעיות וסיבוכים
,בכל הממלכה

18
00:01:15,520 --> 00:01:18,980
,היא עושה בלגנים
,הייתה מדברת על זה, מתערבת בזה

19
00:01:19,190 --> 00:01:20,650
.חופרת איפה שלא צריך

20
00:01:20,930 --> 00:01:22,900
והמלך, כבר כאב לו הראש ממנה

21
00:01:23,260 --> 00:01:25,400
.והוא חיפש קצת שקט תעשייתי

22
00:01:25,870 --> 00:01:27,720
:אז עלה לו בראש רעיון מיוחד

23
00:01:28,030 --> 00:01:30,440
.הוא ביקש מהמלכה לתפור לו גלימה

24
00:01:30,880 --> 00:01:33,220
,לא גלימה פשוטה
,גלימה מפוארת

25
00:01:33,560 --> 00:01:36,720
מיוחדת, מעוטרת כראוי
.למלך שכמותו

26
00:01:37,120 --> 00:01:39,820
.והמלכה נכנסה לעניין בכל הרצינות

27
00:01:40,140 --> 00:01:43,830
היא הקדישה את כל כולה
.לתפירת הגלימה המיוחדת

28
00:01:44,050 --> 00:01:47,420
,נסעה למרחקים בשביל לבחור בד יוקרתי

29
00:01:47,650 --> 00:01:49,440
,היא חיפשה בכל מיני קטלוגים

30
00:01:49,650 --> 00:01:51,440
,היא נפגשה עם כל מיני מעצבים

31
00:01:51,670 --> 00:01:54,490
,היא בחרה אבנים יקרות
,מרגליות, יהלומים

32
00:01:54,750 --> 00:01:56,050
.מדידות, תיקונים

33
00:01:56,260 --> 00:01:59,700
חודשים ארוכים
...היא עמלה וטרחה ונסעה

34
00:01:59,940 --> 00:02:03,250
ושיתפה את כל יושבי הארמון
.בהכנה של הגלימה

35
00:02:03,610 --> 00:02:06,990
והנה בשעה טובה
.הגלימה הייתה מוכנה

36
00:02:07,430 --> 00:02:10,480
:בנות, גלימה מהממת שאין כמותה

37
00:02:10,750 --> 00:02:14,220
,יפה, מרשימה
.אי אפשר לתאר אותה במילים

38
00:02:14,570 --> 00:02:16,740
.ועשו טקס, טקס מרשים

39
00:02:17,040 --> 00:02:19,320
המלכה הגישה בטקס
,את הגלימה למלך

40
00:02:19,540 --> 00:02:22,700
חצוצרות וכל זה
והמלך לובש את הגלימה

41
00:02:22,900 --> 00:02:24,120
.ותופים ומחולות

42
00:02:24,170 --> 00:02:27,940
,וכולם התפעלו מהגלימה הנוצצת, המפוארת

43
00:02:28,110 --> 00:02:32,430
,מחאו כפיים למלך, וכמובן כפיים למלכה
.שהיא תפרה את הגלימה

44
00:02:32,730 --> 00:02:36,020
וכשכולם נרגעו
והמלך והמלכה היו לבד

45
00:02:36,300 --> 00:02:38,280
והיא חיכתה שהוא יגיד לה
,משהו על הגלימה

46
00:02:38,670 --> 00:02:42,540
.אמר המלך למלכה: וואי, וואי

47
00:02:43,140 --> 00:02:46,420
,המלכה נורא נעלבה, כאילו
מה? זאת התודה

48
00:02:46,600 --> 00:02:48,220
?אחרי כל הטרחה וההשקעה

49
00:02:48,450 --> 00:02:51,540
במקום להודות לי על כל מה
?"שאני עשיתי, אתה אומר לי "וואי וואי

50
00:02:51,880 --> 00:02:54,640
:ענה המלך למלכה
באמת, מלכתי, באמת

51
00:02:54,950 --> 00:02:57,950
,הגלימה מהממת
,אין גלימה כזאת בעולם, אין

52
00:02:58,300 --> 00:03:00,670
.אבל עכשיו וואי עליי

53
00:03:01,020 --> 00:03:04,440
עד עכשיו כמה חודשים
,היה פה מה זה שקט מבורך של עשייה

54
00:03:04,770 --> 00:03:07,520
,את היית עסוקה
,היה רגוע פה

55
00:03:07,700 --> 00:03:09,500
.ועכשיו נהיה לך משעמם

56
00:03:09,520 --> 00:03:12,150
.ואני וואי וואי עליי

57
00:03:12,900 --> 00:03:16,630
ובאמת, הגברים הכי מפחדים
.כשמשעמם לנו

58
00:03:17,300 --> 00:03:19,950
."בנות, "ויהי ביום כלות משה

59
00:03:20,460 --> 00:03:26,010
,וי היה ביום כלות משה
.וי היה ביום שסיימו לבנות את המשכן

60
00:03:26,230 --> 00:03:31,010
,מה "ווי"? אומר השם: עד עכשיו, עם ישראל
.אתם הייתם עסוקים בבניית המשכן

61
00:03:31,250 --> 00:03:33,770
.בונים, מכינים, תורמים, משקיעים

62
00:03:34,030 --> 00:03:37,710
כל העם כולו ביחד
.בחוויה רוחנית של עשייה

63
00:03:37,810 --> 00:03:42,670
,ועכשיו, כשהסתיימה המלאכה
.וואי לי, וואי לי, מה מחכה לי

64
00:03:43,040 --> 00:03:47,290
ובאמת, בנות, כשעם ישראל
,היו עסוקים בבניית המשכן היה שקט

65
00:03:47,540 --> 00:03:52,070
,לא מתלוננים, לא רבים
והנה מיד לאחר בניית המשכן

66
00:03:52,350 --> 00:03:55,810
מתחילות הפרשות לספר לנו
על ירידות ונפילות

67
00:03:56,340 --> 00:03:58,070
.וככה זה גם בחיים שלנו

68
00:03:58,360 --> 00:04:02,480
?מתי מתחילות הבעיות והנפילות
.כשאין לך מה לעשות

69
00:04:02,830 --> 00:04:05,360
.כשאת עסוקה אין לך זמן לשטויות

70
00:04:05,680 --> 00:04:08,000
?מתי מתחילות השטויות להיכנס לנו לחיים

71
00:04:08,250 --> 00:04:13,460
,הדאגות, הפחדים, הקיטורים
,התלונות, המחשבות שצצות

72
00:04:13,690 --> 00:04:16,550
,הדיבורי לשון הרע
הלנבור ולחפור

73
00:04:16,800 --> 00:04:19,140
במה היא אמרה ומה היא עשתה
...ומה קרה לי כאן ומה

74
00:04:19,840 --> 00:04:21,650
.כל זה, בנות, נובע רק משעמום

75
00:04:22,340 --> 00:04:25,040
הפרשה מלמדת אותנו
,להיות עסוקות

76
00:04:25,580 --> 00:04:29,420
כי היצר הרע רק מגלה
.איזו משבצת ריקה - הוא מתיישב בה

77
00:04:29,840 --> 00:04:31,940
.וזה העניין גם עם המחשבות

78
00:04:32,500 --> 00:04:36,740
:כמה נשים מספרות לי
"הרבנית, יש לי מחשבות רעות"

79
00:04:37,020 --> 00:04:40,340
או "אני מנסה להתגבר על המחשבות
."של הפחדים ואני לא מצליחה

80
00:04:40,840 --> 00:04:42,660
.בואו נדבר היום על מחשבות

81
00:04:43,360 --> 00:04:44,560
.אני רוצה לספר לכם סיפור

82
00:04:44,570 --> 00:04:48,420
היה היה איזה יהודי אחד
שהגיע למגיד ממזריטש

83
00:04:48,490 --> 00:04:50,840
.והוא התחיל לבכות
:הוא בכה למגיד, אמר לו

84
00:04:51,260 --> 00:04:55,260
,אני לא מצליח לשלוט על המחשבות שלי
,באות לי כל מיני מחשבות רעות

85
00:04:55,290 --> 00:04:56,220
?מה אני אעשה

86
00:04:56,560 --> 00:04:58,860
.הרב שלח אותו לצדיק מז'יטומר

87
00:04:59,400 --> 00:05:03,330
,הוא אמר לו: תיסע לצדיק מז'יטומר
.הוא יגיד לך כבר מה לעשות

88
00:05:03,820 --> 00:05:08,700
היהודי הזה נסע והגיע לבית
.של הצדיק מז'יטומר, נסיעה של כמה שעות

89
00:05:09,070 --> 00:05:12,540
,וכשהוא מגיע הוא נוקש בדלת
.והצדיק לא עונה לו

90
00:05:12,830 --> 00:05:15,820
,עכשיו, הוא יודע שהצדיק בבית
.אבל הוא לא עונה לו

91
00:05:16,180 --> 00:05:19,410
,אז הוא ניסה עוד ועוד
.ואין, הוא לא עונה לו

92
00:05:19,710 --> 00:05:22,240
עכשיו כבר נהיה לילה
.ואין לו איפה לישון

93
00:05:22,480 --> 00:05:25,240
אז בלית ברירה הוא שכר לו
איזה חדר בפונדק

94
00:05:25,680 --> 00:05:27,910
ובבוקר הוא שוב חזר
,לצדיק מז'יטומר

95
00:05:28,340 --> 00:05:31,990
,אבל הפעם, כשהוא נקש בדלת
.הצדיק פתח לו את הדלת

96
00:05:32,450 --> 00:05:34,650
ואיך שהוא פתח לו את הדלת
,הוא ישר התחיל לבכות

97
00:05:34,660 --> 00:05:38,540
.הוא אמר לו: רבי, יש לי מחשבות רעות
?מה אני אעשה איתן

98
00:05:38,780 --> 00:05:39,700
.הן מציקות לי

99
00:05:39,980 --> 00:05:44,470
:ענה לו הצדיק מז'יטומר
אתמול אני לימדתי אותך

100
00:05:44,490 --> 00:05:45,950
.מה לעשות עם המחשבות שלך

101
00:05:46,470 --> 00:05:49,010
,אתה אתמול באת אליי
,אני ראיתי אותך

102
00:05:49,260 --> 00:05:52,490
אבל אני לא פתחתי לך את הדלת
כי זה הבית שלי

103
00:05:52,770 --> 00:05:54,990
.ואני מחליט מי ייכנס ומי לא

104
00:05:55,190 --> 00:05:58,430
:ככה גם אתה
אתה בעל הבית של עצמך

105
00:05:58,730 --> 00:06:00,800
.ואתה מחליט מי ייכנס ומי לא

106
00:06:01,090 --> 00:06:05,110
את מבינה? יש מחשבות
,שהורסות לנו את החיים

107
00:06:05,370 --> 00:06:08,410
.שמשתקות אותנו, שמדכדכות אותנו

108
00:06:08,960 --> 00:06:13,930
אל תשכחי שאת בעלת הבית של עצמך
.ואת מחליטה מי ייכנס ומי לא

109
00:06:14,610 --> 00:06:16,620
אבל עכשיו, עכשיו אני יודעת
.מה תעני לי

110
00:06:17,120 --> 00:06:20,700
:את תעני לי ככה
,עם כל זה שאני יודעת שאני בעלת הבית

111
00:06:20,750 --> 00:06:23,610
.קשה לי לשלוט על המחשבות
נכון? זה קשה

112
00:06:24,110 --> 00:06:27,010
.כי אנחנו חושבות 24 שעות ביממה

113
00:06:27,280 --> 00:06:32,060
גם כשאנחנו ישנות אנחנו חושבות
.וקשה לנו לשלוט על המחשבה

114
00:06:32,370 --> 00:06:34,460
.ולכן אנחנו חייבות עוד קצת כלים

115
00:06:34,720 --> 00:06:38,420
ועכשיו עם הכלים שאנחנו ניתן ביחד
זה גם יתחבר לנו מדהים

116
00:06:38,610 --> 00:06:42,120
עם המדרש על המלכה
.שעושה בלגן כשמשעמם לה

117
00:06:42,630 --> 00:06:46,370
בנות, יש שלוש דרכים
.להתמודד עם מחשבות לא טובות

118
00:06:46,870 --> 00:06:51,080
ולצורך העניין בואו נחשוב
על מחשבה כאילו היא אורח לא רצוי

119
00:06:51,340 --> 00:06:54,980
שכל הזמן דופק לך על הדלת
.ומבקש בעקשנות להיכנס

120
00:06:55,660 --> 00:06:58,060
.הדרך הראשונה היא לקבל את האורח

121
00:06:58,590 --> 00:07:00,350
?מה אני אעשה
,לפתוח לו את הדלת

122
00:07:00,710 --> 00:07:03,240
,להגיש לו קפה ועוגה
?ואז מה יקרה

123
00:07:03,400 --> 00:07:05,820
הוא ירגיש מאוד בנוח
.וימשיך לבוא לבקר

124
00:07:06,520 --> 00:07:10,700
הדרך השנייה היא לעמוד בפתח
,של הדלת ולא לתת לו להיכנס

125
00:07:11,040 --> 00:07:14,250
אבל הוא כל כך עקשן ונודניק
,ואת רבה איתו וצועקת עליו

126
00:07:14,520 --> 00:07:19,000
והוא מה זה נהנה מתשומת הלב
.שאת נותנת לו והוא חוזר שוב ושוב

127
00:07:19,680 --> 00:07:23,700
הדרך השלישית והכי יעילה
.היא פשוט להתעלם ממנו

128
00:07:24,230 --> 00:07:28,740
אפילו שהוא נוקש על הדלת
.ואפילו שהוא עקשן - את מתעלמת

129
00:07:28,860 --> 00:07:32,850
ואז פעם-פעמיים הוא יראה
- שאין תגובה, אין יחס

130
00:07:33,240 --> 00:07:35,200
,הוא לא יחזור יותר
.הוא ייעלם

131
00:07:36,070 --> 00:07:38,220
.ככה בדיוק עם המחשבות

132
00:07:38,670 --> 00:07:42,170
:הדרך הראשונה
להרגיש חלשה וחסרת שליטה

133
00:07:42,460 --> 00:07:47,300
ולתת למחשבות פתח להיכנס
.והן כביכול יהפכו להיות חלק ממך

134
00:07:47,740 --> 00:07:49,140
?ואת זה את לא רוצה, נכון

135
00:07:49,480 --> 00:07:52,060
את לא רוצה שישלטו בך
.הפחדים, הדמיונות

136
00:07:52,620 --> 00:07:54,510
הדרך השנייה היא להילחם בהם

137
00:07:54,980 --> 00:07:58,050
וגם זה לא טוב
.כי זה נותן למחשבה הרעה כוח

138
00:07:58,370 --> 00:08:01,850
,חשבתי על זה, לא חשבתי על זה
.אני לא רוצה לחשוב על זה

139
00:08:01,870 --> 00:08:05,450
ואז זה בא ובא
?וזה לא עוזב אותך, נכון

140
00:08:06,010 --> 00:08:09,550
.הדרך השלישית היא הדרך הנכונה: להתעלם

141
00:08:10,060 --> 00:08:12,300
.לא לתת למחשבה מקום בכלל

142
00:08:12,630 --> 00:08:19,050
:ואת זה עושים רק בדרך אחת
.לחשוב מחשבה אחרת לגמרי

143
00:08:19,780 --> 00:08:23,100
,כי כמה שאנחנו חושבות
:תזכרי את הכלל

144
00:08:23,560 --> 00:08:26,260
.אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד

145
00:08:26,760 --> 00:08:31,360
מחשבה חדשה
.יכולה להסית מחשבה קיימת

146
00:08:31,850 --> 00:08:36,310
?את בתוך מחשבה רעה
.תשתדלי מיד להכניס מחשבה טובה

147
00:08:36,760 --> 00:08:39,530
,תחשבי על פרחים, על פרפרים

148
00:08:39,790 --> 00:08:43,080
תוציאי ספרי בישול או אפייה
ותתחילי לחשוב מה בא לך להכין

149
00:08:43,340 --> 00:08:46,310
ותדוני עם עצמך בראש
.איך את הולכת לעשות את זה

150
00:08:46,470 --> 00:08:48,200
,את תיראי שהמחשבה הרעה תיעלם

151
00:08:48,410 --> 00:08:50,510
אבל יכול להיות שהיא תחזור
.אחרי עשר דקות

152
00:08:50,870 --> 00:08:53,030
ואז את שוב חייבת להריץ איזו מחשבה

153
00:08:53,420 --> 00:08:55,400
.ואת יכולה להיעזר בעשייה

154
00:08:55,720 --> 00:08:58,310
,רוצי למשל לסל כביסה
.תתחילי למיין

155
00:08:58,500 --> 00:09:00,420
אני יודעת, הנה, את רואה
את החולצה של הבן שלך

156
00:09:00,430 --> 00:09:03,280
ואז פתאום זה מעורר בך מחשבות
על הבן שלך

157
00:09:03,300 --> 00:09:06,280
ואז פתאום הלב שלך
.מתעורר באהבה וצף ככה

158
00:09:06,610 --> 00:09:12,170
וככה, בנות, אנחנו יכולות לרפא את עצמנו
.מהמחשבות הטורדניות והמציקות

159
00:09:12,710 --> 00:09:17,270
לא להילחם איתן, להסית אותן
,על ידי מחשבה אחרת

160
00:09:17,660 --> 00:09:19,650
.על ידי עשייה מבורכת

161
00:09:20,130 --> 00:09:21,230
?זוכרות את המלכה

162
00:09:21,690 --> 00:09:23,230
העיסוק שלה עם הגלימה

163
00:09:23,470 --> 00:09:25,050
עשה שקט בכל הממלכה

164
00:09:25,290 --> 00:09:27,330
.וכולן חוו איתה את הגלימה הזאת

165
00:09:27,670 --> 00:09:28,840
,וגם אנחנו, בנות

166
00:09:29,140 --> 00:09:31,800
- "מלכותך מלכות כל העולמים"

167
00:09:32,070 --> 00:09:36,100
,העולם הזה הוא ממלכה אמיתית
,ממלכה של אלוקים

168
00:09:36,220 --> 00:09:38,230
.וכל אישה היא מלכה אמיתית

169
00:09:38,650 --> 00:09:40,730
.תכיני גלימה למלך העולם

170
00:09:41,200 --> 00:09:45,870
,אבן ועוד יהלום
,מצווה ועוד ברכה

171
00:09:46,170 --> 00:09:49,070
,פרק תהילים, סיר צוהריים
,הכנות לשבת

172
00:09:49,320 --> 00:09:50,930
.להיות עסוקה בדברים טובים

173
00:09:51,540 --> 00:09:53,490
.והקב"ה עוזר לנו בזה מאוד

174
00:09:53,820 --> 00:09:57,470
הוא נתן לנו ילדים, שברוך השם
,הוא מעסיק אותך בגידול שלהם

175
00:09:57,800 --> 00:10:00,510
הוא נתן לנו חגים ושבתות
.שנכין ונרוץ ונדאג

176
00:10:00,790 --> 00:10:04,250
ואף פעם, אבל אף פעם
,אל תתלונני על העומס

177
00:10:04,760 --> 00:10:06,700
,כי העומס הזה הוא טוב
,הוא מבורך

178
00:10:07,020 --> 00:10:11,460
הוא מעסיק אותך בדברים טובים
ושומר עלייך שלא תתעסקי בשטויות

179
00:10:11,760 --> 00:10:13,790
,ושלא ייכנסו לך מחשבות של שטויות

180
00:10:14,300 --> 00:10:19,760
והכי הכי טוב זה כמה שיותר להיות עסוקה
.ושלא תישאר לך טיפת זמן לחשוב

181
00:10:20,250 --> 00:10:22,580
.שתהיה לכולנו שבת שלום

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה