הרב ברוך רוזנבלום

התיקון להרהורי הלב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם יש תחליף בזמננו להקרבת קורבנות? למה השטן התגרה באיוב? אלו סגולות יש נגד מחשבות זרות ומהם שבעת השמות של יצר הרע?