x
הרב גואל אלקריף

פרשת ויקרא - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע שמים מלח על כל הקורבנות? איך מתאונה יצאה ברכה גדולה? איזו ישיבה הצליחה יותר מישיבות שהיו יותר טובות ממנה, ומדוע? מה הברכה בלחץ שיש לפני פסח?