הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הענוה

הרב הרצל חודר

מי נחשב עניו? איזה שפע מקבל אדם שיש לו מידת ענוה? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על המידה שעוזרת לנו להתקשר לבורא עולם