x
הרב משה פינטו

הרב משה פינטו - ההיסטוריה חוזרת

הרב משה פינטו

מה ההבדל המהותי בין יעקב אבינו לעשיו? הרב משה פינטו בהרצאה חשובה ומרתקת על שנאת זרע עמלק כלפי עם ישראל בראי הדורות